Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, οι Τοπικοί Οργανισµοί «Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Νοµού Ξάνθης διοργάνωσαν δράση διά την ενηµέρωση των
πολιτών της Ξάνθης, έµπροσθεν του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ µε τη συµµετοχή
µελών των Τοπικών Οργανισµών της «Ε.ΣΥ. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ», της «Ε.ΣΥ.
ΞΑΝΘΗΣ», της «Ε.ΣΥ. ΞΑΝΘΗΣ 2» και της «Ε.ΣΥ. ΞΑΝΘΗΣ 3».
Δόθηκε η δυνατότητα από τα µέλη του Πολιτικού Φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» διά της διανοµής ενηµερωτικών φυλλαδίων να πληροφορήσουν
τους πολίτες της Ξάνθης για τις επικυρωµένες περιουσίες του Ελληνικού Έθνους,
όπως επιβεβαιώθηκαν από τις δικαστικές αποφάσεις 67650/13 και 107376/2017,
καθώς και του µοναδικού τρόπου αποπληρωµής όλων των βεβαιωµένων οφειλών.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον και τη θετική ανταπόκριση των
πολιτών, διότι γίνεται πλέον κοινή πεποίθηση ότι ο Πολιτικός Φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι ο µόνος που δείχνει τον τρόπο διαχείρισης – µακριά από
κόµµατα, χρώµατα, δόγµατα – µε τον οποίο η Ελλάδα θα εισέρθει σε ευηµερία, σε
ανάπτυξη µέσα από τις αποδεδειγµένες κι επικυρωµένες περιουσίες του Ελληνικού
Έθνους, δοµώντας την εποµένη µέρα της Ελλήνων Πολιτείας που θα είναι
ευοίωνη για τους Έλληνες και για τις επόµενες µελλοντικές γενιές.
Οι Τοπικοί Οργανισµοί
«Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό
Πηγή url: www.e-synews.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα, Κοινοποίησε, αντέγραψε την

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ