ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 20 Οκτωβρίου 2018

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική δράση-πορεία στην πόλη της Έδεσσας με την συμμετοχή μελών τοπικών οργανισμών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με διανομή φυλλαδίων και χρήση μικροφωνικής και ηχείων. Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν πως εδώ και 187 έτη τα κόμματα είναι ενάντια στο Έθνος των Ελλήνων διαχειρίζονται τον πλούτο του (Bretton Woods ΦΕΚ 315 1945) που παράλληλα αποκρύπτουν επιμελώς με δόλο συντηρώντας την πείνα, φτώχια και εξαθλίωση που ζούμε εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της πρώτης τροποποίησης του μνημονίου (Νόμος 3847/2010) στο άρθρο 9 αναφέρεται πως «Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3845/2010 αντί της λέξης κύρωση τίθενται οι λέξεις συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους.» που σημαίνει πως η βουλή δεν έχει από τότε καμία δικαιοδοσία να απορρίψει οποιαδήποτε τροποποίηση του μνημονίου παρά μόνο να ενημερώνεται δια το τι θα εφαρμόζεται στην Ελληνική επικράτεια. Ταυτόχρονα με την εκχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας (ΦΕΚ 262 17/12/2014) ορίζεται πως οποιοδήποτε κόμμα και να δημιουργηθεί δεν έχει ασυλία συνεπώς είναι δέσμιο να αποδέχεται τροποποιήσεις στο μνημόνιο ες αεί. Μόνο ο πολιτικός φορέας του Γένους των Ελλήνων «Ελλήνων Συνέλευσις» μπορεί να λήξει αυτή την κατάσταση και να τερματιστεί οριστικά το άδικο που βιώνει το Έθνος μας (αριθμός πρωτοκόλλου ίδρυσης στον Άρειο Πάγο 6199 4/9/2015) διότι αποτελεί όρο δια την αποδέσμευση της χώρας μας από την κατάσχεση και παράνομη εκχώρηση της Εθνική μας Κυριαρχίας «στον βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο». Το αναγκαστικό/φυσικό δίκαιο αποτελεί την παγκόσμια νομοθεσία που προστατεύει τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. Δικαιώματα που παραβιάζονται συστηματικά από την ιδιωτική εταιρία «Ελληνική Δημοκρατία» που φέρεται ως κράτος με παγκόσμιο ΑΦΜ 0000931106. Σε αυτό το δίκαιο στηρίζεται η ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις» καθώς και το ψήφισμα 61/295 στις 13/9/2007 του ΟΗΕ περί των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Παρακολουθήστε την δράση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=NoEaU7IUpiM

Ο εκπρόσωπος τύπου της Δ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Δημαρέσης