Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014): Τι αλλάζει μετά τον Νόμο 4540/2018

Δημοσιεύτηκε 19 Ιουν 2018 13:57

Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014) χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, αποσκοπώντας να τους περιάγει σε καθεστώς νομιμότητας, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Με τον πρόσφατο Νόμο 4540/2018, μεταβάλλονται σημαντικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και εισάγεται πλέον ενοποιημένη διαδικασία, ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός έχει εισέλθει στην Ελλάδα νόμιμα (με θεώρηση εισόδου – βίζα ή σφραγίδα εισόδου) ή παράνομα και ανεξάρτητα από το εάν κατείχε στο παρελθόν ισχυρή άδεια διαμονής ή όχι.

Ειδικότερα, με τον νέο νόμο, καταργείται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε αλλοδαπούς που είχαν εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα (με θεώρηση εισόδου) μετά από τρία έτη διαμονής τους στην Ελλάδα, ενώ επίσης καταργείται και η απλουστευμένη σχετικά διαδικασία που ίσχυε για όσους κατείχαν ισχυρό τίτλο κατά την τελευταία δεκαετία.

Με τον νέο νόμο, ορίζεται πλέον ότι αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε δηµόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή είναι γονέας ανήλικου ηµεδαπού και προσκοµίζει στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γονική σχέση µε το/τα τέκνο/α.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος συνίστανται αφενός στο ότι η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται σε πολίτες που διαμένουν μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη, χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος εισόδου τους ή το εάν κατείχαν στο παρελθόν άλλη άδεια διαμονής και χωρίς (το σημαντικότερο) να εξετάζεται πλέον αν έχουν δεσμούς με την Ελλάδα και αφετέρου σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατηγορία πολιτών που μέχρι πρότινος μπορούσε να λάβει άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 20Α Ν. 4251/2014) με κατάθεση αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Έτσι, στην νέα διάταξη εμπίπτουν πλέον:

Α) πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη και μπορούν να αποδείξουν την συνεχή επταετή διαμονή τους με δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, χωρίς να απαιτείται να αποδείξουν δεσμούς με την Ελλάδα και

        Β) γονείς ανηλίκων ημεδαπών που μπορούν να τεκμηριώσουν εγγράφως την γονική σχέση.

Η άδεια που χορηγείται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλοδαπών έχει διάρκεια τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν. 4251/2014). Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: α) η κατοχή διαβατηρίου, με εξαίρεση του πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού έγγράφου θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, β) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, γ) η μη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων που τον καθιστούν επικίνδυνο για την δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Συμπερασματικά, στα θετικά του νέου νόμου θα πρέπει να συμπεριλάβει κανείς την κατάργηση της προϋπόθεσης της ύπαρξης δεσμών με την χώρα, η οποία στην πράξη οδηγούσε σε πλείστες απορρίψεις αιτήσεων αλλοδαπών, ενώ από την άλλη πλευρά στα αρνητικά του νέου νόμου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες που εισήλθαν νόμιμα στην Ελλάδα μετά από τρία (3) έτη διαμονής τους (πλέον και αυτοί που εισήλθαν νόμιμα θα πρέπει να συμπληρώσουν 7 έτη για να νομιμοποιηθούν).

*Το γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ).

Δάφνη I. Σιώπη Δικηγόρος LLM Αγίας Σοφίας 24, Θεσσαλονίκη

ΠΗΓΗ     ΦΒ

(σχόλια σύνταξης: ΑΧ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ)

Κάθε μετανάστης θα έχει δωρεάν οικία, ρεύμα,νερό,ίντερνετ, φορολογική ασυλία… ΕΣΥ; ΤΙ ΕΧΕΙΣ; ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ; ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ; ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ; ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ; ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΑ ΦΤΗΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;;; ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΨΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΗ ΦΤΩΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ. ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΓΑΖΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΟΥ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΑΓΝΟΙΑ.

ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ: Εξαπατὠντας το Σύστημα Αιτήσεων Ασὐλου

ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ: Εξαπατὠντας το Σύστημα Αιτήσεων Ασὐλου

Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΚΟ ΕΝΩ ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- &ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…

ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ 29/4/2018 (κείμενο-βίντεο)

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕΣ…ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΣ;;

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1-11-2019

ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 7-11-2019

Γ.Γ. ΣΥΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙ ΜΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΗΕ ΚΑΝΟΥΝ ΜΠΙΖΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11-2019

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SILICON VALLEY KAI EINAI ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1996!

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ…

“Πρόσφυγας” άσυλο… Σας λένε ψέματα!

Η σφαγη των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ πως εκχριστιανιστηκαν οι Ελληνες Διάβασε και φρίξε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: