23-3-2019 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΜΙΔΕΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 23-03-2019 ΣΤΗΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΜΙΔΕΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22-3-2019