Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ευρωβαρόμετρο

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ευρωβαρόμετρο
Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ευρωβαρόμετρο

Οι αριθμοί ευημερούν στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από την πρωτιά που κέρδισε η χώρα μας στον Economist οι πολίτες όμως όχι απ’ ό,τι αποδεικνύει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Μπορεί η ελληνική οικονομία να έχει βελτιωθεί; (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) σε γενικές γραμμές, η οικονομική όμως δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.

Άλλωστε σε πολλές δημοσκοπήσεις, οι πολίτες αναδεικνύουν την ακρίβεια ως το βασικότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Η έρευνα του ευρωβαρόμετρου έρχεται να επιβεβαιώσει πως ναι μεν τα νούμερα της ελληνικής οικονομίας έχουν πάρει την ανιούσα, αλλά από την άλλη οκτώ από τους δέκα πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Τι δείχνει το διάγραμμα για το βιοτικό επίπεδο

Σε ερώτηση σχετικά με το προσωπικό βιοτικό επίπεδο και την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων, το 87% πιστεύει ότι το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο, το 12% δεν αναμένει κάποια αλλαγή ή επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο, ενώ το 1% θεωρεί ότι το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί.

Ακολούθως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 73% πιστεύει πως το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί του χρόνου, το 24% πιστεύει πως δεν αναμένεται να υπάρξει ούτε αλλαγή, ούτε επίπτωση στο βιοτικό του επίπεδο, το 2% θεωρεί ότι το βιοτικό του επίπεδο έχει βελτιωθεί και το 1% δεν έδωσε καμία απάντηση.

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους Ευρωβαρόμετρο Τι δείχνει το διάγραμμα για το βιοτικό επίπεδοΣε ερώτηση σχετικά με το προσωπικό βιοτικό επίπεδο και την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων, το 87% πιστεύει ότι το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο, το 12% δεν αναμένει κάποια αλλαγή ή επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο, ενώ το 1% θεωρεί ότι το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί.
Τι δείχνει το διάγραμμα για το βιοτικό επίπεδο
Σε ερώτηση σχετικά με το προσωπικό βιοτικό επίπεδο και την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων, το 87% πιστεύει ότι το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο, το 12% δεν αναμένει κάποια αλλαγή ή επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο, ενώ το 1% θεωρεί ότι το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί.

Οκτώ στους δέκα Έλληνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση λογαριασμών

Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι Έλληνες αντιμετωπίζουν, το τελευταίο έτος, δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών, το 50% απαντά ότι κατά καιρούς δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, το 36% λέει τις περισσότερες φορές, το 14% απαντά ότι δεν συναντά δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών.

Στην ίδια ερώτηση, το 62% των πολιτών άλλων κρατών μελών απαντούν πως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πληρωμή των λογαριασμών, το 28% λέει ότι αντιμετωπίζει κατά καιρούς, το 9% αναφέρει πως τις περισσότερες φορές έχει ζητήματα στην διαχείριση των οικονομικών του και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους Ευρωβαρόμετρο Οκτώ στους δέκα Έλληνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση λογαριασμώνΣε ερώτηση σχετικά με το αν οι Έλληνες αντιμετωπίζουν, το τελευταίο έτος, δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών, το 50% απαντά ότι κατά καιρούς δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, το 36% λέει τις περισσότερες φορές, το 14% απαντά ότι δεν συναντά δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών.
Οκτώ στους δέκα Έλληνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση λογαριασμών
Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι Έλληνες αντιμετωπίζουν, το τελευταίο έτος, δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών, το 50% απαντά ότι κατά καιρούς δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, το 36% λέει τις περισσότερες φορές, το 14% απαντά ότι δεν συναντά δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών.

Πρώτη η Ελλάδα στις χώρες με την μεγαλύτερη αδυναμία πληρωμής λογαριασμών

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η ίδια ερώτηση έγινε στους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις απαντήσεις τους, οι χώρες με την μικρότερη αδυναμία πληρωμής είναι η Σουηδία με 6%, η Δανία με 7% και η Φινλανδία με 20%.

Οι πρώτες δέκα χώρες με την μεγαλύτερη αδυναμία πληρωμής είναι:

86% Ελλάδα

64% Πορτογαλία

63% Κύπρος

59% Βουλγαρία

57% Ιταλία

57% Ρουμανία

55% Ιρλανδία

53% Κροατία

37% Λετονία

36% Γαλλία

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους Ευρωβαρόμετρο Οι πρώτες δέκα χώρες με την μεγαλύτερη αδυναμία πληρωμής είναι:
Οι πρώτες δέκα χώρες με την μεγαλύτερη αδυναμία πληρωμής

Τι απαντούν οι πολίτες για το βιοτικό τους επίπεδο σε ένα χρόνο από τώρα

Σε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο τους, το 58% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 33% θεωρούν πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 7% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο και το 2% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Στην αντίστοιχη ερώτηση, το 46% των Ευρωπαίων πιστεύουν πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 38% θεωρούν ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση, το 13% θεωρεί ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και το 3% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Τι προβλέπουν οι πολίτες για την ελληνική οικονομία σε ένα χρόνο από τώρα

Σε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί η εθνική οικονομία, το 66% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 24% θεωρεί πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 9% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Στην αντίστοιχη ερώτηση, το 52% των Ευρωπαίων πιστεύουν πως θα είναι χειρότερη η κατάσταση, το 31% θεωρούν ότι θα είναι ίδια η κατάσταση, το 13% θεωρεί ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση και το 4% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους Ευρωβαρόμετρο Τι προβλέπουν οι πολίτες για την ελληνική οικονομία σε ένα χρόνο από τώραΣε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί η εθνική οικονομία, το 66% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 24% θεωρεί πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 9% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.
Τι προβλέπουν οι πολίτες για την ελληνική οικονομία σε ένα χρόνο από τώρα
Σε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί η εθνική οικονομία, το 66% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 24% θεωρεί πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 9% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.

πηγη

Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ευρωβαρόμετρο
Το 86% των Ελλήνων δε μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ευρωβαρόμετρο

ΑΧ ΤΟ ΜΟΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Σ. … ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΤΩΝ ΠΕΤΣΩΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ , ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΠΟΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΩΝΤAI ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ…. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΟΦΙΓΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΤΗΣ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΡΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΘΣΙΛΝΤ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΠΟΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΎΨΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ….

 

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ