ΕΝΕΣΗ  ΣΤΟ  ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΑΙΠΕΔ  (Project Preparation Facility – PPF)
ΕΝΕΣΗ  ΣΤΟ  ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΑΙΠΕΔ  (Project Preparation Facility – PPF)

ΕΝΕΣΗ  ΣΤΟ  ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΑΙΠΕΔ  (Project Preparation Facility – PPF)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ;

ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα «τρέξει» με την ευθύνη της νέας μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF).

ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3986/2011 

ΜΕΣΙΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

  Άρθρου 106 ΝΟΜΟΣ 4842/2021

Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί του σκοπού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», τροποποιείται με την προσθήκη διαγωνιστικών και μετασυμβατικών διαδικασιών ως συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και η παρ. 1. διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει σκοπό:

α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

β) Την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» (Πρόγραμμα) του ν. 4799/2021 (Α’ 78), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών.

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs).».

  • ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΕΙ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ;
  • ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ;
  • ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΤΟΥΝ;
  • ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030 ;
  • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΝΟΥΜΕΝΗ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙ  ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΤΟ ΕΣΥ ;
  • ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ;
  • ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΛΑΔΗ;ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ;
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 👇

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs).».

 

ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 2030 👇👇

 
 
 

Μία από τις μεταρρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα που εντάχθηκε με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής Διυπουργικής στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας είναι και εκείνη που αφορά το σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση του υπουργείου Υγείας έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (σχέδιο «Ελλάδα 2.0»).

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα «τρέξει» με την ευθύνη της νέας μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF).

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα, υπό τον πρώην γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν θα βάλει απλώς το «χεράκι» της λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά θα επιδιώξει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και δράσεις να πετύχει την αναγκαία και απαραίτητη ωρίμαση του έργου, να διαμορφώσει το πλαίσιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού (ή και των σχετικών διαγωνισμών) και να παρακολουθήσει ακόμη και τις μικρές λεπτομέρειες εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων αυτών. Για την ακρίβεια, των 5 υποέργων του έργου.

Το έργο

Προβλέπονται:

α) η υλοποίηση αναβάθμισης και ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, καθώς και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τουλάχιστον του 50% του συνόλου των Κέντρων Υγείας στη χώρα (156 από σύνολο 312),

β) η υλοποίηση διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης για τη δημιουργία ενοποιημένου μοντέλου περίθαλψης και επανεκπαίδευση του προσωπικού ώστε να δρα αποτελεσματικά σαν φροντίδα πρώτης γραμμής,

γ) η επέκταση της διαθεσιμότητας ενεργών προγραμμάτων σπουδών για την οικογενειακή ιατρική, έτσι ώστε αυτά να προσφέρονται από τουλάχιστον το 75% των ιατρικών σχολών, και εισαγωγή στοιχείου οικογενειακής ιατρικής σε όλα τα προγράμματα σπουδών Ιατρικής έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και

δ) στήριξη της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περίθαλψης με την καθιέρωση πλαισίου για τη διαχείριση των νοσημάτων. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, διερευνάται και η δυνατότητα να προχωρήσουν ορισμένα από τα υποέργα με ΣΔΙΤ.

Τα 5 υποέργα του μεταρρυθμιστικού αυτού έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2025.
Αρα «τρεχάτε ποδαράκια μου…»

Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ

Με την είσοδο στο «παιχνίδι» και της νέας αυτοτελούς επιχειρησιακής μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) για την ωρίμαση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο και «κλείνει» εκκρεμότητες με έναν ήπιο τρόπο αξιολόγησης και αποτίμησης μηχανισμών σε υπουργεία και δημόσιους φορείς. Και αυτό γιατί η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, ΟΤΑ, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμασης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Κύμα 16 συμβάσεων

Πρόσφατα η κυβέρνηση αποφάσισε να «περάσει» στη νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ συνολικά 16 έργα των υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία βρίσκονται στη λίστα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»).

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται ένα ακόμη σημαντικό έργο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» – ένα σύνολο έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών νοσοκομείων όπως η ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος πυρηνικής στο Νοσοκομείο Λαμίας, η προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο Γ’ Κτίριο των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, η ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχόντων κλινικών στο Θριάσιο Νοσοκομείο, η διαμόρφωση πνευμονολογικής κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, η προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, η ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή τους αναβάθμιση στον Ευαγγελισμό, η κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης προέρχεται το έργο της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. σε οικόπεδο όμορο του Αρείου Πάγου (μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου), στο οποίο θα μετεγκατασταθούν το Πρωτοδικείο Αθηνών και η Εισαγγελία Αθηνών που σήμερα στεγάζονται σε χώρο μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου.

ΠΗΓΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ ,ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΔΡΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ,ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ  ,ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ  ΜΑΣ, ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ,  ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ,ΤΗΝ ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΓΝΩΘΙ Σ΄ΕΑΥΤΟΝ, ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΥΠΕΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΥΠΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ  ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ 

 

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 36,18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
delagrammatika@gmail.com
6976653520
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΦΗΝΑ ΚΑΙ ΧΤΙΖΕ...
Τα 600 Δις Σώρρα είναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ. Γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευσις θα νικήσει
ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ οι 59 ΜΚΟ που «συνεισφέρουν στο προσφυγικό…»
Η "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ" ΤΩΝ μετόχων 27-11-2017.. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝ...
ΗΠΑ: Πρόστιμο-ρεκόρ 2,3 δισ. δολαρίων στην Pfizer για διάθεση επικίνδυνου φαρμάκου
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠ...
ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ MEMORANDUM και η επιβαλλόμενη ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΑΣΣΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΣΤΟ UCC ή ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ?