Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το κτήριο της BIS στην Βασίλεια της Ελβετίας, χαρακτηριστικής Χαζάρικης αρχιτεκτονικής.

Επειδή είναι φτιαγμένο με Ελληνικά χρήματα, θα πρέπει να αντικατασταθεί, άμεσα, από κτίριο Ελληνικής κλασικής αρχιτεκτονικής

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ