Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΛίγο πριν ψηφίσεις καλό θα είναι να ενημερωθείς........

Λίγο πριν ψηφίσεις καλό θα είναι να ενημερωθείς……..

Στην οικονομική επιτροπή προεδρεύει ο κάθε δήμαρχος. Η οικονομική επιτροπή απαρτίζεται από 5 μέλη, 3 από την παράταξη του δημάρχου και 2 από την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά ο δήμαρχος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αυτός χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης στην συνέχεια αυτού του άρθρου θα δούμε ότι δόθηκαν και πάρα πολλές ελευθερίες και αρμοδιότητες στο πρόσωπο του δημάρχου. Επιτελικό κράτος ;;;

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά
Ligo prin psifiseis kalo ua einai na enhmeroueis...
Λίγο πριν ψηφίσεις καλό θα είναι να ενημερωθείς……..

Λίγο πριν ψηφίσεις καλό θα είναι να ενημερωθείς……..

ΔΗΜΟΙ-ΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

Οι νεότεροι δήμοι στην ιστορία της Ελλάδας δημιουργήθηκαν βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας, βάσει του ευρωπαϊκού χάρτη όπου υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις 15 Οκτωβρίου του 1985 και στην Ελλάδα κυρώθηκε με τον νόμο του 1850 ΦΕΚ Α΄114/10.5.1989 (Νόμος Καποδίστρια)

ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΟΤΙ:  οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.  (ΑΥΤΟ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΤΟ)

Ο νόμος 1850 όρισε τον δήμο ως τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης με πλήρες διοικητική και οικονομική αυτονομία. (προοιμιο)  (αρθρο 4)  ( αρθρο 9)

Παρόλο που ο νόμος τροποποιήθηκε από τον νόμο 3852/2010 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και αυτός από τον νόμο 4555/2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ μέχρι και σήμερα:

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τους δημάρχους αποτελούν τον θεματοφύλακα της περιουσίας των δήμων των κληρονομικών δικαιωμάτων και είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή κράτος στα σύνορα και γεωγραφικά όρια τους, και με το δημοτικό συμβούλιο να αποτελεί τον ανώτατο θεσμό διοίκησης όπου οι αποφάσεις αυτού, εφόσον είναι σύννομες, να μην μπορούνε να αλλάξουνε από κανένα απολυτός όργανο η θεσμό.

Η γενική κυβέρνηση έχει μόνο εποπτικό ρόλο χωρίς να μπορεί να παρέμβει η να ασκήσει διοίκηση σε αυτούς.

Όλα αυτά μέχρι εδώ βασισμένα στην ευρωπαϊκή σύμβαση η οποία αναφέραμε ότι είναι άνω του συντάγματος, ισχύουν μέχρι και σήμερα.

 ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 :

  1. Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Oι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.
  1. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.
  1. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρα βάσει της διεθνής σύμβασης που είναι πάνω από το σύνταγμα αλλά και με βάση τo ίδιο το  σύνταγμα, οι δήμοι ως ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Κράτος» πρέπει να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο δήμος είναι των ίδιων των δημοτών, είμαστε όλοι μέτοχοι βάσει των κληρονομικών δικαιωμάτων μας που περνάνε στον καθένα μας βάσει της αιματολογικής συνέχειας μας- ιθαγένειας (για αυτό υπηρετούμε και στο στράτευμα) και ο δήμαρχος με το δημοτικό συμβούλιο είναι οι θεματοφύλακες αυτών, της ίδιας της Δημοκρατίας μας.

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι ο δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο και όχι αποφασιστικό και οι αρμοδιότητες του είναι να εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού  συμβουλίου.

Παρόλα αυτά πάμε επί της ουσίας με βάσει πάντα την αποδεικτική διεργασία να δούμε τους νόμους που συντάχθηκαν στην πορεία από την γενική κυβέρνηση στους οποίους ενέδωσαν οι δήμοι, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, ισχύει η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια τους;

Βάσει του νόμου 4270/2014 και του 2680/2019 οι δήμοι παρέδωσαν τα ταμειακά διαθέσιμα και αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος κρατώντας πάντα  μόνο το 5%  ως απόθεμα για την κάλυψη των αναγκών και αυτά μόνο για 15 ημέρες μπροστά…(να αναφέρω ότι στον νόμο δεν υπήρχε επιβολή ούτε κυρώσεις, ήτανε καθαρά στην ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου αν τον εκτελέσουνε, ειδάλλως θα ερχόταν μια οδηγία προς εκτέλεση)

Άρα οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία τέλος!!!

Στην συνέχεια ήρθε ο νόμος 4623/2019 όπου δόθηκε η δύναμη στην οικονομική επιτροπή του δήμου να συντάσσει να εισηγείται και να αποφασίζει ξεκάθαρα για την οικονομική πολιτική του δήμου περνώντας καθαρά στον δήμαρχο τις κρίσιμες  αρμοδιότητες που κατείχε το δημοτικό συμβούλιο.

Άρα και διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία τελος!!!

Στην οικονομική επιτροπή προεδρεύει ο κάθε δήμαρχος. Η οικονομική επιτροπή απαρτίζεται από 5 μέλη, 3 από την παράταξη του δημάρχου και 2 από  την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά ο δήμαρχος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αυτός χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης στην συνέχεια αυτού του άρθρου θα δούμε ότι δόθηκαν και πάρα πολλές ελευθερίες και αρμοδιότητες στο πρόσωπο του δημάρχου. 

Επιτελικό κράτος ;;;

Τώρα θα πείτε, μα καλά, τόσοι άνθρωποι, τόσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν αντέδρασε κανείς;

Για να καταλάβουμε τι και πως γίνονται όλα αυτά…

Το συλλογικό όργανο των δημάρχων είναι η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) …ουσιαστικά όμως δεν είναι των δήμων, διότι οι δήμοι είναι ΝΠΔΔ και η ΚΕΔΕ είναι ΝΠΙΔ και εκτός αυτού τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΚΕΔΕ δεν έχουν προηγουμένως συζητηθεί στα δημοτικά συμβούλια, τα οποία θα έπρεπε να εκπροσωπεί ο εκάστοτε  δήμαρχος, οπότε είναι ένα συλλογικό όργανο ξεκάθαρα των ίδιων των δημάρχων.

Πρωτύτερα η οικονομική επιτροπή είχε μόνο εισηγητικό ρόλο και απόφαση ελάμβανε το δημοτικό συμβούλιο. Η μεταφορά της δυνατότητας για αποφάσεις στην οικονομική επιτροπή έγινε κατόπιν πρότασης της ΚΕΔΕ.

Άρα βλέπουμε οτι οι κομματοκατευθυνόμενοι δήμαρχοι  αποφασίζουν με ενα ΝΠΙΔ (ΚΕΔΕ) τι θα γινει σε ενα ΝΠΔΔ (Κράτος).

Αυτά σε συνάρτηση με τον νόμο του επιτελικού κράτους 4622/2019 όπου συγκεντρώνονται όλες οι βασικές αρμοδιότητες του κράτους στο πρόσωπο του πρωθυπουργού με τις 3 γενικές του γραμματείες, μας εμφανίζουν ξεκάθαρα στην νόηση μας μέσα από μια αυστηρή αποδεικτική διεργασία ότι όσο και αν ψηφίζουμε εμείς τα συλλογικά όργανα διοίκησης είναι στην ουσία διακοσμητικά με πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:Λίγες μέρες πριν τις εκλογές…..

Άρα λοιπόν για να κλείσω…

Μιας και είμαστε σε περίοδο εκλογών και ίσως μπορεί και να δώσετε κάποια βάση σε όλα αυτά, ρωτήστε κάποιον δικό σας κομματικό κηφήνα που διετέλεσε σε κάποιο δημοτικό σχεδιασμό και πέρασε από την διοίκηση του τόπου σας, αυτό το χρονικό διάστημα, για ποιον λόγο δεν σας ενημέρωσε για όλα αυτά τα αίσχη που ψήφισαν η εφάρμοσαν για εμάς τους δημότες χωρίς εμάς;

Ρωτήστε πως ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο υπάκουσε σε αυτές τις έκνομες και αντίθετες προς τα οφέλη των δήμων πράξεις και νομοθετήματα και ενώ είχε την δύναμη απλά να τα απορρίψει;

Ρωτήστε με ποιο δικαίωμα και με ποιο σκεπτικό μπήκαν στην διαδικασία να παραδώσουν τα αποθεματικά των δήμων μας, της εταιρείας μας σε έναν ιδιώτη (ΤτΕ) και μάλιστα με αυτήν την πράξη να καταπατείται  με τόση ευκολία μια ευρωπαϊκή σύμβαση και το ίδιο μας το σύνταγμα;

Ρωτήστε όλους αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους σας, τι έκαναν τόσα χρόνια μέσα στους δήμους; Αφού όπως είδαμε ο ίδιος ο νόμος τους καθιστά ως απλά διακοσμητικά στοιχεία, ως απλά πειθήνια όντα?

Αλλά προπάντων σήμερα ρωτήστε όλους αυτούς που σας ζητούν την ψήφο σας για να φτιάξουν όπως λένε τον δήμο σας και την ιδιά την ζωή σας, με τι χρήματα θα το κανουν;

Με δανεικά από την ΤτΕ βάζοντας εγγυήσεις τα περιουσιακά στοιχεία των δήμων; Γιατι αλλιώς δεν γίνεται, όλοι είναι χρεοκοπημένοι…

Ρωτήστε επίσης όλους αυτούς που ζητούν την ψήφο σας ως δημοτικοί σύμβουλοι αν τα γνωρίζουν όλα αυτά και εφόσον τα γνωρίζουν ή τα μάθουν τώρα από εσάς, τι προτίθενται να κάνουν; Άραγε μπορούνε κάτι;

Για ποιον λόγο άραγε ζητούν την ψήφο σας;

Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ότι η ψήφος μας είναι η ίδια η ζωή μας, με την ψήφο μας δίνουμε την δύναμη και την δυνατότητα σε κάποιον να μπει σε κάποια θέση εξουσίας ώστε να λειτουργήσει για εμάς, για την ουσία!!!

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η έννοια της πραγματικής πολιτικής και ειδικά στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αποδομηθεί εντελώς και βλέπουμε στις ημέρες μας την απόλυτη κατάπτωση και παρακμή της.

Άνθρωποι εντελώς άσχετοι, που πολλοί έχουνε πάψει και να είναι άνθρωποι, καθώς τον δήμο τον δημιουργούνε τα δημιουργήματα άνθρωποι και πρέπει να νοιάζονται, να εργάζονται και να λειτουργούνε προς όφελος αυτού, τραγικές φιγούρες με μορφή ανθρώπου, πλήρες κομματικά βαμμένοι, σχεδόν όλοι τους, που δεν γνωρίζουν έστω τα βασικά όπως τι σημαίνει δήμος, πως συγκροτείται, πως συντίθεται, πως διοικείται. Δεν γνωρίζουν καν τις αρμοδιότητες του, τα σύνορα του, τους πόρους του αλλά και τι πρέπει ο καθένας σαν όργανο να εκτελέσει.

Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι κατεβαίνουν ίσως για μια μετάθεση, ίσως για μια θέση, ίσως για κάποια κουμπαριάς, ίσως για ενα ρουσφέτι, κάποιοι ίσως απλά για λίγη προβολή, αλλά οι περισσότεροι επειδή τους χρειάζεται το κόμμα η πρέπει να ξεπληρώσουνε κάτι σε αυτό…

Όλους τους διακρίνουμε από την κομματική ταμπέλα που οι ίδιοι έχουνε φορέσει για να εξελιχθούνε σε όλο αυτό το κοινόβιο και ψεύτικο που έχουνε φτιάξει χρόνια τώρα και που αυτοί το ονομάζουνε και κοινωνία, οι οποίοι χωρίς καμία ντροπή πλέον υποστηρίζονται και υποστηρίζουν δημόσια ο καθένας τους από/την κομματική παράταξη στην οποία ανήκουν δίνοντας μας ξεκάθαρη εικόνα ότι οι δημοτικες εκλογές δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά από τις Εθνικές – κομματικές τους.

Μα πως είναι δυνατόν ο δήμος να εχει κόμματα;

Η πραγματική έννοια της Δημοκρατίας που συν θέτεται, συνδέεται, συγκροτείται, στελεχώνεται και εμφανίζεται είναι ο ίδιος ο Δήμος.

Ας δούμε παρακάτω την ανάλυση και την πραγματική έννοια της Δημοκρατίας όπου για πρώτη φορά σε όλα τα χρονικά της ιστορίας του νεότερου κόσμου μας μόνο ένας άνθρωπος βρέθηκε να μας την αναλύσει και να μας δώσει τις πραγματικές  έννοιες και μυστικά της μέσα από το βιβλιο:                                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ http://www.aitherikigrafi.gr/oloki-olotita-apodiktikis...

Η πρώτη λέξη και κωδικος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπου σημαίνει και είναι ο βωμός, το σημείο, η εστία του ναού των δημιουργημάτων  ή των δημιουργημένων είναι ο Δήμος.

Η δεύτερη λέξη το «ΚΡΑΤΙΑ» ή το «ΚΡΑΤΕΑ», δηλαδή στο ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΑ, που το «ΚΡΑΤΕΑ» και η «ΚΡΑΤΙΑ» σημαίνει το εξής:

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΩΝ, ΟΣΟΙ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΕΣΩΚΛΕΙΟΥΝ.

 ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΑ. ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΤΗΤΑ, ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ Η ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, «1 ΕΝΑΣ ΝΑΟΣ  Η ΠΟΛΛΟΙ ΝΑΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΒΩΜΟΥΣ ΤΟΥΣ».

ΠΟΛΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ,

ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΤΣΙ, ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΠΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ-ΟΡΚΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ, ΤΟΝ ΝΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.

Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι είναι η ώρα να θυμηθούμε ότι είμαστε δημιουργήματα άνθρωποι όπου ενωμένοι όλοι μαζί στους δήμους μας, στις εστίες μας θα δομήσουμε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μας.

Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι είναι η ώρα να ξαναγίνουμε ΠΟΛΙΤΕΣ όπου Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.

πηγη-συτακτης:ΠΑΡΗΣ ΔΡΕΛΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ_ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΗ: ΛΑΡΙΣΑ, ΟΔΟΣ: ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 3-5,
Τ.Κ. 41221, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛ. 2411 103182 EMAIL : kpd.thes.ke@gmail.com
Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΕΝΑ

ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ