Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Επειδή η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει καταλάβει τι έρχεται, καληνύχτα και 41% στο σύνολο, 60% στους ελεύθερους επαγγελματίες
Επειδή η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει καταλάβει τι έρχεται, καληνύχτα και 41% στο σύνολο, 60% στους ελεύθερους επαγγελματίεςΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ν/Σ
Επειδή η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει καταλάβει τι έρχεται, καληνύχτα και 41% στο σύνολο, 60% στους ελεύθερους επαγγελματίες
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ν/Σ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Πρώτο παράδειγμα:

Επιτηδευματίας υπηρεσιών αισθητικής με έναρξη εργασιών το 2014 και ακαθάριστα έσοδα 80.000,00€ . Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων υπηρεσιών αισθητικής καταγράφεται στα 39.000,00€.
Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:
Αν υποθέσουμε ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 80.000€ και έξοδα 65.000,00€ εκ των οποίων τα 30.000,00€ αφορούν κόστος μισθοδοσίας 2 εργαζομένων και τα υπόλοιπα 35.000€ λοιπές δαπάνες (α΄ ύλες, αποσβέσεις αγοράς εξοπλισμού , ενοίκια , λογαριασμοί , ασφαλιστικές εισφορές υλικά καθαριότητας κλπ), τότε το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:
Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 15.000,00€
Φόρος εισοδήματος: 2.000,00€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 1.100,00€
Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 3.750,00€
Τι φόρος θα πληρώνεται τώρα:
Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (τρεις τριετίες): 14.196,00€
Προσαύξηση 10% επί του ετήσιου κόστους
Μισθοδοσίας (10% Χ 30.000,00€) 3.000,00€
Προσαύξηση 100% λόγω υπέρβασης κατά το
διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου
εργασιών του Κ.Α.Δ. : 14.196,00€
Τελικό ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος: 31.392,00€
Φόρος εισοδήματος: 6.401,12€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 3.520,62€
Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 10.409,24€

Δεύτερο παράδειγμα:

Επιτηδευματίας οδηγός ιδιοκτήτης ταξί με έναρξη εργασιών το 2012 και ακαθάριστα έσοδα 45.000,00€ . Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των οδηγών ταξί καταγράφεται στα 29.000,00€.
Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:
Αν υποθέσουμε ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 45.000 και έξοδα 36.000,00€ (έξοδα κίνησης , επισκευής συντήρησης οχήματος , ασφαλιστικές εισφορές , ασφάλειες , αποσβέσεις καρότσας κλπ.) τότε το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:
Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 9.000,00€
Φόρος εισοδήματος: 810,00€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 445,50€
Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 1.905,50€
Τι φόρος θα πληρώνεται τώρα:
Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (τρεις τριετίες): 14.196,00€
Προσαύξηση 70% λόγω υπέρβασης κατά τουλάχιστον
150% του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών
του Κ.Α.Δ. : 9.937,20€
Τελικό ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος: 24.133,20€
Φόρος εισοδήματος: 4.257,30€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 2.341,52€
Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 7.086,32€

Τρίτο παράδειγμα:

Επιτηδευματίας ιδιοκτήτης κατά δικαίωμα κυριότητας 100% άδειας ταξί με έναρξη εργασιών από το 2014 και ποσοστό αναπηρίας 67% που εξαιτίας προβλημάτων υγείας εκμισθώνει την άδεια ταξί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 500,00€ ανά μήνα
Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:
Με ακαθάριστα έσοδα 6.000€ και έξοδα 2.883,00€ (ασφαλιστικές εισφορές 240,25€ / μήνα ) το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:
Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 3.117,00€
Φόρος εισοδήματος (μείωση 200€ λόγω αναπηρίας): 80,53€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 44,29€
Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 774,82€
Τι φόρος θα πληρώνεται τώρα:
Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (τρεις τριετίες): 14.196,00€
Φόρος εισοδήματος: (μείωση 200€ λόγω αναπηρίας): 1.623,12€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 892,72€
Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 3.003,34€

Τέταρτο παράδειγμα:

Δικηγόρος με έναρξη εργασιών το 2015 και ακαθάριστα έσοδα 32.500€ . Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των δικηγόρων καταγράφεται στα 15.100,00€.
Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:
Αν υποθέσουμε ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 32.500 και έξοδα 20.000,00€ εκ των οποίων τα 12.000,00 αφορούν κόστος μισθοδοσίας βοηθητικού προσωπικού , τότε το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:
Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 12.500,00€
Φόρος εισοδήματος: 1.450,00€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 797,50€
Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 2.897,50€
Τι φόρος θα πληρώνεται τώρα:
Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (δύο τριετίες): 13.104,00€
Προσαύξηση 10% επί του ετήσιου κόστους
Μισθοδοσίας (10% Χ 12.000,00€) 1.200,00€
Προσαύξηση 100% λόγω υπέρβασης κατά το
διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου
εργασιών του Κ.Α.Δ. : 13.104,00€
Τελικό ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος: 27.408,00€
Φόρος εισοδήματος: 5.174,24€
Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 2.845,83€
Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€
Σύνολο καταβλητέου φόρου: 8.507,57€

 

Από Xristoforos Karros
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ