Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ βατικανό

ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ
ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ “ΜΟΡΦΩΜΑ” ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ…… ΑΣ TO  ΕΞΕΡΕΥΝHΣΟΥΜΕ   ΛΙΓΟ……διαθέτει την παλαιότερη διπλωματική υπηρεσία στον κόσμο, η οποία συνεργάζεται και με ένα τεράστιο δίκτυο οργανώσεων…. Έτσι, η ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, αναμφισβήτητα, είναι σε θέση να διαμορφώσει και να πλαισιώσει μια εξωτερική πολιτική με έναν τρόπο που λίγοι άλλοι κοσμικοί θεσμοί μπορούν…..
——————————
Στο Βατικανό εδρεύει η Αγία Έδρα, που αποτελεί το πνευματικό και διοικητικό κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας. Να σημειωθεί ότι η η Αγία Έδρα αναφέρεται συχνά –λανθασμένα- ως «το Βατικανό», καθώς δεν αποτελεί ίδια οντότητα με το Κράτος της Πόλης του Βατικανού. Αυτό, όπως προαναφέρεται, υφίσταται μόλις από το 1929, ενώ η Αγία Έδρα, ανάγεται στις πρώτες Χριστιανικές εποχές, ως επισκοπική δικαιοδοσία της Καθολικής Εκκλησίας. Το δε πρωτείο της Ρώμης καθιστά τον επίσκοπο της, δηλαδή τον Πάπα, παγκόσμιο ηγέτη της εκκλησίας.

Η επισκοπική έδρα της Ρώμης έχει αναγνωριστεί ως κυρίαρχη οντότητα από την μεσαιωνική περίοδο. Όμως και στους νεώτερους χρόνους, η Αγία Έδρα συνέχισε να αναγνωρίζεται στην κρατική πρακτική και στα γραπτά των νομικών μελετητών, ως υποκείμενο του δημόσιου διεθνούς δικαίου, με δικαιώματα και καθήκοντα ανάλογα εκείνων των κυρίαρχων κρατών. Αν και η Αγία Έδρα, ως διακριτή από το Κράτος της Πόλης του Βατικανού, δεν διαθέτει –ή εκπληρώνει μόνον οριακά- τα βασικά κριτήρια κρατικής υπόστασης που θέτει το διεθνές δίκαιο (να υπάρχει μόνιμος πληθυσμός, ορισμένο έδαφος, σταθερή κυβέρνηση και η δυνατότητα σύναψης ολοκληρωμένων πολιτικοοικονομικών σχέσεων με άλλα κράτη) η κατοχή πλήρους νομικής προσωπικότητας φαίνεται από το γεγονός ότι διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με περίπου 180 χώρες και ότι είναι κράτος-μέλος σε διάφορες διακυβερνητικές διεθνείς οργανώσεις.

Η διπλωματία

Διπλωματικά, η Αγία Έδρα δρα και ομιλεί για το σύνολο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και όπως προαναφέρεται, αυτή αναγνωρίζεται από άλλα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου ως κυρίαρχη οντότητα, με επικεφαλής τον Πάπα, με την οποία μπορούν να διατηρούνται διπλωματικές σχέσεις.

Η Αγία έδρα διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με 180 κυρίαρχα κράτη και επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σειρά διεθνών οργανισμών.

Επομένως, οι πρεσβευτές άλλων χωρών διαπιστεύονται επίσημα όχι στο Κράτος της Πόλης του Βατικανού αλλά στην «Αγία Έδρα», και οι παπικοί αντιπρόσωποι σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς αναγνωρίζονται ως αντιπρόσωποι της Αγίας Έδρας και όχι του Κράτους της Πόλης του Βατικανού. Εξήντα εννέα από τις χώρες που έχουν σχέσεις με την Αγία Έδρα διαθέτουν διπλωματικές αποστολές σ’ αυτήν, στη Ρώμη.

Η επιρροή της Αγίας Έδρας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής – όπως και πολλών Παπών – υπήρξε διαχρονικά σημαντική. Η δε Καθολική Εκκλησία, ως ένα παγκόσμιο σώμα με περίπου 1,2 δις μέλη, διαθέτει τελικά την παλαιότερη διπλωματική υπηρεσία στον κόσμο, η οποία συνεργάζεται και με ένα τεράστιο δίκτυο οργανώσεων “ανθρωπιστικής βοήθειας”. Έτσι, η ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, αναμφισβήτητα, είναι σε θέση να διαμορφώσει και να πλαισιώσει μια εξωτερική πολιτική με έναν τρόπο που λίγοι άλλοι κοσμικοί θεσμοί μπορούν. Επικεφαλής αυτής της δραστηριότητας βρίσκεται κάθε φορά ένας αρχιεπίσκοπος, γραμματέας του κράτους, υπεύθυνος του τομέα των σχέσεων με τα κράτη (που ενεργεί ως υπουργός εξωτερικών της Αγίας Έδρας), και ο οποίος συνεργάζεται με τον Καρδινάλιο Γραμματέα του Κράτους, (το αντίστοιχο του πρωθυπουργού στην Αγία Έδρα) και φυσικά τον ίδιο τον Πάπα.