ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΡΗ ΣΕ συνέντευξη ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ.

ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΙΛΛΥΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΛΟΝΙΤΗ Η ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΡΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ

Ε.ΣΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρ 2019