Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Ζημία 36.000 ευρώ σε δήμο για μίσθωση ακινήτου που δεν χρησιμοποιούσε

Δημοσιονομική επίπτωση ύψους 36.450 ευρώ είχε -σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που -όπως προέκυψε από έλεγχο της ΕΑΔ- συνέχισε να μισθώνει κτίριο, παρά το γεγονός ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει τη λύση τής μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σχολικό ακίνητο που μίσθωνε ο δήμος από ιδιώτη από το 2012. Τον Φεβρουάριο του 2015 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της μίσθωσης του κτιρίου, ωστόσο ο δήμος συνέχισε να το εκμισθώνει χωρίς αντικείμενο.

Η μίσθωση του κτιρίου λύθηκε τυπικά το 2020, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του συμφωνητικού μίσθωσης, και αποδόθηκε το μίσθιο στον εκμισθωτή.

Ως συνέπεια των παραπάνω παραλείψεων, προέκυψε δημοσιονομική επίπτωση για τον δήμο, ύψους 36.450,3 ευρώ, από την καταβολή μισθωμάτων για κτίριο που δεν χρησιμοποιούσε για το διάστημα από 19/02/2015 έως 30/09/2015. Η επίπτωση αυτή ενδεχομένως να αυξηθεί σημαντικά στην περίπτωση που τελεσιδικήσει η αγωγή που ασκήθηκε από τον μισθωτή σχετικά με το μίσθωμα (το οποίο ανέρχονταν σε 5.170 ευρώ το μήνα), η οποία εκκρεμεί ενώπιων του εφετείου.

Από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ζητήθηκε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο σε πρώην αντιδήμαρχο του οποίου οι πειθαρχικές ευθύνες δεν έχουν παραγραφεί.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε επίσης στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς και στην Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή Αστικής Ευθύνης Αιρετών ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της περί καταλογισμού της ανωτέρω αναφερόμενης δημοσιονομικής επίπτωσης.

Τέλος, στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνεται συγκεκριμένη σύσταση προς τον ελεγχόμενο φορέα, αναφορικά με τη σύνταξη πλάνου ανά τετραετία για τον καθορισμό των αναγκών στέγασης των σχολικών μονάδων του δήμου και βάσει του πλάνου αυτού να προκύπτει προγραμματισμός για τις ενδεχόμενες απαραίτητες μισθώσεις σχολικών ακινήτων από ιδιώτες.

Πηγή

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ