Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά
Σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλειας και Μη Διάδοσης
Σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλειας και Μη Διάδοσης

Σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος


 

Υπογράφηκε στη Γενεύη, 18 Μαΐου 1977
Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου 1978
Αφήγημα

Η χρήση τεχνικών περιβαλλοντικής τροποποίησης για εχθρικούς σκοπούς δεν παίζει σημαντικό ρόλο στον στρατιωτικό σχεδιασμό επί του παρόντος. Ωστόσο, τέτοιες τεχνικές ενδέχεται να αναπτυχθούν στο μέλλον και θα αποτελέσουν κίνδυνο σοβαρής ζημιάς, εκτός εάν ληφθούν μέτρα για την απαγόρευση της χρήσης τους. Τον Ιούλιο του 1972, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκήρυξε τη χρήση τεχνικών τροποποίησης του κλίματος για εχθρικούς σκοπούς, ακόμη και αν η ανάπτυξή τους αποδεικνυόταν εφικτή στο μέλλον.

Τόσο η Γερουσία των ΗΠΑ όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων διεξήγαγαν ακροάσεις, ξεκινώντας το 1972, και η Γερουσία υιοθέτησε ένα ψήφισμα το 1973 που καλούσε για μια διεθνή συμφωνία “απαγορεύοντας τη χρήση οποιασδήποτε δραστηριότητας περιβαλλοντικής ή γεωφυσικής τροποποίησης ως πολεμικό όπλο…”. Σε απάντηση σε αυτό το ψήφισμα, ο Πρόεδρος διέταξε το Υπουργείο Άμυνας να προβεί σε μια εις βάθος ανασκόπηση των στρατιωτικών πτυχών του καιρού και άλλων τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και μιας επακόλουθης διυπηρεσιακής μελέτης οδήγησαν στην απόφαση των κυβερνήσεων των ΗΠΑ να επιδιώξουν συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση για να διερευνήσουν τις δυνατότητες μιας διεθνούς συμφωνίας.

Κατά τη σύνοδο κορυφής στη Μόσχα τον Ιούλιο του 1974, ο Πρόεδρος Νίξον και ο Γενικός Γραμματέας Μπρέζνιεφ συμφώνησαν επίσημα να διεξαγάγουν διμερείς συζητήσεις για το πώς να επιτευχθούν «τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για να ξεπεραστούν οι κίνδυνοι από τη χρήση τεχνικών περιβαλλοντικής τροποποίησης για στρατιωτικούς σκοπούς». Τρεις σειρές συζητήσεων διεξήχθησαν το 1974 και το 1975, που κατέληξαν σε συμφωνία για κοινή προσέγγιση και κοινή γλώσσα.

Τον Αύγουστο του 1975, οι κύριοι εκπρόσωποι των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης στη Διάσκεψη της Επιτροπής Αφοπλισμού (CCD) κατέθεσαν, παράλληλα, πανομοιότυπα σχέδια κειμένων μιας «Σύμβασης για την απαγόρευση της στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης της τροποποίησης του περιβάλλοντος Τεχνικές».

Η Σύμβαση ορίζει τις τεχνικές τροποποίησης του περιβάλλοντος ως αλλαγή — μέσω της σκόπιμης χειραγώγησης φυσικών διεργασιών — της δυναμικής, της σύνθεσης ή της δομής της γης, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής φύσης, της λιθόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας ή του διαστήματος. Αλλαγές στα καιρικά ή κλιματικά πρότυπα, στα ωκεάνια ρεύματα ή στην κατάσταση της στιβάδας του όζοντος ή της ιονόσφαιρας, ή διαταραχή στην οικολογική ισορροπία μιας περιοχής είναι μερικές από τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τεχνικών περιβαλλοντικής τροποποίησης.

Οι εντατικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην CCD κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1976 κατέληξαν σε ένα τροποποιημένο κείμενο και, επιπλέον, σε συνεννοήσεις σχετικά με τέσσερα από τα άρθρα της Συνθήκης. Αυτά διαβιβάστηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για εξέταση κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής συνόδου.

Το άρθρο I ορίζει τη βασική δέσμευση: «Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνει να μην προβεί σε στρατιωτική ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος με εκτεταμένες, μακροχρόνιες ή σοβαρές επιπτώσεις ως μέσο καταστροφής, ζημίας ή τραυματισμού οποιουδήποτε άλλο Κράτος Μέρος». Μια κατανόηση ορίζει τους όρους «ευρέως διαδεδομένο, μακροχρόνιο ή σοβαρό». Ως “ευρεία διάδοση” ορίζεται ότι “περιλαμβάνει μια περιοχή στην κλίμακα αρκετών εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων”. “μακράς διαρκείας” ορίζεται ως “διαρκεί για μια περίοδο μηνών ή περίπου μια σεζόν”. και “σοβαρή” ορίζεται ως “που περιλαμβάνει σοβαρή ή σημαντική διαταραχή ή βλάβη στην ανθρώπινη ζωή, στους φυσικούς και οικονομικούς πόρους ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.”

Όσον αφορά τις ειρηνικές χρήσεις των τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος, η σύμβαση προβλέπει ότι τα μέρη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Εκτός από τη διάταξη για αμοιβαία διαβούλευση σχετικά με καταγγελίες και για πόρους προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, το αναθεωρημένο σχέδιο θεσπίζει το πλαίσιο για μια Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα συνεδριάζει σε ad hoc βάση όταν το ζητήσει ένα μέρος, προκειμένου να διευκρινίσει τη φύση των δραστηριοτήτων που υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν τη σύμβαση. Ανταποκρινόμενο στην πρόταση πολλών αντιπροσωπειών, το αναθεωρημένο κείμενο ενσωματώνει διάταξη για περιοδικές διασκέψεις για την επανεξέταση της λειτουργίας των Συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής συνόδου του 1976, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διεξήγαγε εκτενή συζήτηση για το σχέδιο Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων πολλών σχετικών ψηφισμάτων. Στις 10 Δεκεμβρίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα με ψήφους 96 κατά, 8 κατά και 30 αποχές, το οποίο παρέπεμψε τη Σύμβαση σε όλα τα κράτη μέλη για εξέταση, υπογραφή και επικύρωση και ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ανοίξει τη Σύμβαση. για υπογραφή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λειτούργησε στην τελετή υπογραφής στη Γενεύη στις 18 Μαΐου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώθηκαν με άλλα 33 έθνη στην υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου 1978, όταν το 20ο κράτος που υπέγραψε τη Σύμβαση κατέθεσε το έγγραφο επικύρωσής του. Ο Πρόεδρος Κάρτερ διαβίβασε τη Συνέλευση στη Γερουσία στις 22 Σεπτεμβρίου 1978.

Η Γερουσία έδωσε τις συμβουλές και τη συγκατάθεσή της για επικύρωση στις 28 Νοεμβρίου 1979, με ψήφους 98-0. Ο Πρόεδρος επικύρωσε τη Σύμβαση στις 13 Δεκεμβρίου 1979. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Ιανουαρίου 1980, όταν το έγγραφο επικύρωσης των ΗΠΑ κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη.


Κείμενο της Συνθήκης
Σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος

Υπογράφηκε στη Γενεύη, 18 Μαΐου 1977
Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου 1978
Επικύρωση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 13 Δεκεμβρίου 1979
Η επικύρωση των ΗΠΑ κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη στις 17 Ιανουαρίου 1980

Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση,

Καθοδηγούμενοι από το συμφέρον της εδραίωσης της ειρήνης και επιθυμώντας να συμβάλουν στην υπόθεση της παύσης της κούρσας εξοπλισμών και του γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο και της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον κίνδυνο χρήσης νέων πολεμικών μέσων,

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικής προόδου προς περαιτέρω μέτρα στον τομέα του αφοπλισμού,

Αναγνωρίζοντας ότι η επιστημονική και τεχνική πρόοδος μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες όσον αφορά την τροποποίηση του περιβάλλοντος,

Υπενθυμίζοντας τη Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον που εγκρίθηκε στη Στοκχόλμη στις 16 Ιουνίου 1972,

Συνειδητοποιώντας ότι η χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος για ειρηνικούς σκοπούς θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση ανθρώπου και φύσης και να συμβάλει στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών,

Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η στρατιωτική ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση τέτοιων τεχνικών θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά επιβλαβή αποτελέσματα για την ανθρώπινη ευημερία,

Επιθυμώντας να απαγορεύσει αποτελεσματικά τη στρατιωτική ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα από αυτή τη χρήση και επιβεβαιώνοντας την προθυμία τους να εργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου,

Επιθυμώντας επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνών και στην περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς κατάστασης σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Συμφώνησαν ως εξής:

Άρθρο Ι
1. Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης δεσμεύεται να μην εμπλέκεται σε στρατιωτική ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος με εκτεταμένες, μακροχρόνιες ή σοβαρές επιπτώσεις ως μέσο καταστροφής, ζημίας ή τραυματισμού σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος Μέρος.

2. Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνει να μην βοηθήσει, να ενθαρρύνει ή να παρακινήσει κανένα κράτος, ομάδα κρατών ή διεθνή οργανισμό να συμμετάσχει σε δραστηριότητες αντίθετες με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο II
Όπως χρησιμοποιείται στο Άρθρο Ι, ο όρος “τεχνικές περιβαλλοντικής τροποποίησης” αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνική για την αλλαγή — μέσω του σκόπιμου χειρισμού φυσικών διεργασιών — της δυναμικής, της σύνθεσης ή της δομής της Γης, συμπεριλαμβανομένης της βιότης, της λιθόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιράς της, ή του διαστήματος.

Άρθρο III
1. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν εμποδίζουν τη χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος για ειρηνικούς σκοπούς και δεν θίγουν τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου σχετικά με τη χρήση αυτή.

2. Τα Κράτη Μέρη αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνουν να διευκολύνουν και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος για ειρηνικούς σκοπούς. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη που είναι σε θέση να το πράξουν συμβάλλουν, μόνα τους ή μαζί με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στη διεθνή οικονομική και επιστημονική συνεργασία για τη διατήρηση, τη βελτίωση και την ειρηνική χρήση του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες του αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου.

Άρθρο IV
Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνει να λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα σύμφωνα με τις συνταγματικές του διαδικασίες για να απαγορεύσει και να αποτρέψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει τις διατάξεις της Σύμβασης οπουδήποτε υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του.

Άρθρο V
1. Τα Κράτη Μέρη αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να συνεργάζονται για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τους στόχους ή κατά την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης. Η διαβούλευση και η συνεργασία σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν επίσης να αναληφθούν μέσω κατάλληλων διεθνών διαδικασιών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τον Χάρτη του. Οι διεθνείς αυτές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες κατάλληλων διεθνών οργανισμών, καθώς και Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Θεματοφύλακας συγκαλεί Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, εντός ενός μηνός από την παραλαβή αιτήματος από οποιοδήποτε Κράτος Μέρος στην παρούσα Σύμβαση. Οποιοδήποτε Κράτος Μέρος μπορεί να διορίσει έναν εμπειρογνώμονα στην Επιτροπή του οποίου τα καθήκοντα και οι κανόνες διαδικασίας καθορίζονται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Θεματοφύλακα περίληψη των γεγονότων της, ενσωματώνοντας όλες τις απόψεις και πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Ο Θεματοφύλακας θα διανείμει την περίληψη σε όλα τα Κράτη Μέρη.

3. Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης που έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιοδήποτε άλλο Κράτος Μέρος ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της Σύμβασης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μια τέτοια καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και όλα τα πιθανά στοιχεία που υποστηρίζουν την εγκυρότητά της.

4. Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνει να συνεργαστεί για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με βάση την καταγγελία που έλαβε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώνει τα Κράτη Μέρη για τα αποτελέσματα της έρευνας.

5. Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης αναλαμβάνει να παρέχει ή να υποστηρίξει βοήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε κάθε Κράτος Μέρος που το ζητήσει, εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει ότι αυτό το Μέρος έχει ζημιωθεί ή είναι πιθανό να ζημιωθούν ως αποτέλεσμα παραβίασης της Σύμβασης.

Άρθρο VI
1. Κάθε Κράτος Μέρος αυτής της Σύμβασης μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις της Σύμβασης. Το κείμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης υποβάλλεται στον Θεματοφύλακα, ο οποίος θα το διανείμει αμέσως σε όλα τα Κράτη Μέρη.

2. Μια τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα Κράτη Μέρη της παρούσας Σύμβασης που την έχουν αποδεχθεί, με την κατάθεση στον Θεματοφύλακα των εγγράφων αποδοχής από την πλειοψηφία των Κρατών Μερών. Στη συνέχεια θα τεθεί σε ισχύ για κάθε Κράτος Μέρος που έχει απομείνει κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου αποδοχής του.

Άρθρο VII
Η παρούσα Σύμβαση έχει απεριόριστη διάρκεια.

Άρθρο VIII
1. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα συγκληθεί διάσκεψη των Κρατών Μερών στη Σύμβαση από τον Θεματοφύλακα στη Γενεύη της Ελβετίας. Η διάσκεψη θα επανεξετάσει τη λειτουργία της Σύμβασης με σκοπό να διασφαλίσει την υλοποίηση των σκοπών και διατάξεών της, και ειδικότερα θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου Ι στην εξάλειψη των κινδύνων στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών περιβαλλοντικής τροποποίησης.

2. Σε διαστήματα τουλάχιστον πέντε ετών στη συνέχεια, η πλειοψηφία των Κρατών Μερών στη Σύμβαση μπορεί να επιτύχει, υποβάλλοντας σχετική πρόταση στον Θεματοφύλακα, τη σύγκληση διάσκεψης με τους ίδιους στόχους.

3. Εάν δεν έχει συγκληθεί διάσκεψη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εντός δέκα ετών από την ολοκλήρωση προηγούμενης διάσκεψης, ο Θεματοφύλακας ζητά τις απόψεις όλων των Κρατών Μερών στη Σύμβαση σχετικά με τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης. Εάν το ένα τρίτο ή δέκα από τα Κράτη Μέρη, όποιος αριθμός είναι μικρότερος, απαντήσει καταφατικά, ο Θεματοφύλακας θα λάβει άμεσα μέτρα για τη σύγκληση της διάσκεψης.

Άρθρο IX
1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή σε όλα τα Κράτη για υπογραφή. Κάθε κράτος που δεν υπογράφει τη Σύμβαση πριν από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να προσχωρήσει σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

2. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

3. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης από είκοσι Κυβερνήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Για εκείνα τα κράτη των οποίων τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης.

5. Ο Θεματοφύλακας ενημερώνει αμέσως όλα τα υπογράφοντα και τα προσχωρούντα κράτη για την ημερομηνία κάθε υπογραφής, την ημερομηνία κατάθεσης κάθε εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης και για τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και της παραλαβής άλλων ειδοποιήσεων.

6. Η παρούσα Σύμβαση θα καταχωρηθεί από τον Θεματοφύλακα σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο Χ
Η παρούσα Σύμβαση, της οποίας τα αγγλικά, αραβικά, κινέζικα, γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφά της στις Κυβερνήσεις της υπογράφοντος και προσχωρούσας κράτη.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Γενεύη στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια εβδομήντα επτά.

ΕΓΙΝΕ στη Γενεύη στις 18 Μαΐου 1977.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αναλαμβάνει να προβεί σε κατάλληλες διαπιστώσεις γεγονότων και να παρέχει απόψεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα εγείρεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου V της παρούσας Σύμβασης από το Κράτος Μέρος που ζητά τη σύγκληση της Επιτροπής.

2. Οι εργασίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων οργανώνονται κατά τρόπο που να της επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. Η Επιτροπή αποφασίζει διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση των εργασιών της, όπου είναι δυνατόν με συναίνεση, αλλά διαφορετικά με την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων. Δεν θα γίνει ψηφοφορία επί θεμάτων ουσίας.

3. Ο Θεματοφύλακας ή ο αντιπρόσωπός του ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής.

4. Κάθε εμπειρογνώμονας μπορεί να επικουρείται στις συνεδριάσεις από έναν ή περισσότερους συμβούλους.

5. Κάθε εμπειρογνώμονας έχει το δικαίωμα, μέσω του Προέδρου, να ζητήσει από τα κράτη και από διεθνείς οργανισμούς πληροφορίες και βοήθεια που ο εμπειρογνώμονας θεωρεί επιθυμητή για την ολοκλήρωση των εργασιών των Επιτροπών.


ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Κατανόηση σχετικά με το άρθρο I
Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι όροι “ευρέως διαδεδομένος”, “μακράς διαρκείας” και “σοβαρός” θα ερμηνεύονται ως εξής:

β) “μακράς διαρκείας”: διαρκεί για μια περίοδο μηνών ή περίπου μια σεζόν.

(γ) «σοβαρή»: που συνεπάγεται σοβαρή ή σημαντική διαταραχή ή βλάβη στην ανθρώπινη ζωή, στους φυσικούς και οικονομικούς πόρους ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

    α) «ευρέως διαδεδομένο»: που περιλαμβάνει περιοχή σε κλίμακα αρκετών εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων·

Γίνεται περαιτέρω κατανοητό ότι η ερμηνεία που εκτίθεται παραπάνω προορίζεται αποκλειστικά για την παρούσα Σύμβαση και δεν προορίζεται να προδικάσει την ερμηνεία των ίδιων ή παρόμοιων όρων εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία.

Κατανόηση σχετικά με το άρθρο II
Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι τα ακόλουθα παραδείγματα είναι ενδεικτικά των φαινομένων που θα μπορούσαν να προκληθούν από τη χρήση τεχνικών περιβαλλοντικής τροποποίησης όπως ορίζονται στο Άρθρο II της Σύμβασης: σεισμοί, τσουνάμι. ανατροπή στην οικολογική ισορροπία μιας περιοχής· αλλαγές στα καιρικά μοτίβα (σύννεφα, βροχοπτώσεις, κυκλώνες διαφόρων τύπων και ανεμοστρόβιλοι). αλλαγές στα κλιματικά πρότυπα· αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα· αλλαγές στην κατάσταση της στιβάδας του όζοντος. και αλλαγές στην κατάσταση της ιονόσφαιρας.

Γίνεται περαιτέρω κατανοητό ότι όλα τα φαινόμενα που αναφέρονται παραπάνω, όταν παράγονται από στρατιωτική ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος, θα οδηγούσαν, ή θα μπορούσαν εύλογα να αναμένεται να οδηγήσουν σε εκτεταμένη, μακροχρόνια ή σοβαρή καταστροφή, ζημιά ή τραυματισμό. Έτσι, θα απαγορευόταν η στρατιωτική ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος, όπως ορίζονται στο άρθρο II, ώστε να προκληθούν αυτά τα φαινόμενα ως μέσο καταστροφής, ζημίας ή τραυματισμού σε άλλο Κράτος Μέρος.

Αναγνωρίζεται, επιπλέον, ότι ο κατάλογος των παραδειγμάτων που παρατίθενται παραπάνω δεν είναι εξαντλητικός. Θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν κατάλληλα και άλλα φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση τεχνικών περιβαλλοντικής τροποποίησης όπως ορίζονται στο άρθρο II. Η απουσία τέτοιων φαινομένων από τον κατάλογο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η δέσμευση που περιέχεται στο άρθρο Ι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα φαινόμενα αυτά, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

Κατανόηση σχετικά με το άρθρο III
Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι αυτή η Σύμβαση δεν ασχολείται με το ζήτημα εάν μια δεδομένη χρήση τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος για ειρηνικούς σκοπούς είναι σύμφωνη με τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και τους εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Κατανόηση σχετικά με το άρθρο VIII
Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης μπορεί επίσης να εξεταστεί σε οποιαδήποτε διάσκεψη των Μερών που διεξάγεται σύμφωνα με το Άρθρο VIII. Εννοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση που προορίζεται για τέτοια εξέταση θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να υποβληθεί στον Θεματοφύλακα τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης.

__________________

1 Αυτά δεν έχουν ενσωματωθεί στη Σύμβαση, αλλά αποτελούν μέρος του αρχείου των διαπραγματεύσεων και συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση που διαβιβάστηκε από την CCD στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 1976.


 

Σύμβαση για την τροποποίηση του περιβάλλοντος
Χώρα Ημερομηνία 1 του
Υπογραφή
Ημερομηνία της
Κατάθεση 1 του
Επικύρωση
Ημερομηνία της
Κατάθεση 1 του
Ενταξη
Αφγανιστάν 10/22/85
Αλγερία 12/19/91
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 10/25/88
Αργεντίνη 03/20/87
Αυστραλία 05/31/78 09/07/84
Αυστρία 01/17/90
Μπαγκλαντές 10/03/79
Βέλγιο 05/18/77 07/12/82
Μπενίν 06/10/77 06/30/86
Βολιβία 05/18/77
Βραζιλία 11/09/77 10/12/84
Μπρουνέι 01/01/84 1
Βουλγαρία 05/18/77 05/31/78
Λευκορωσική ΣΣΔ 2 05/18/77 06/07/78
Καναδάς 05/18/77 06/11/81
Πράσινο Ακρωτήριο 10/03/79
χιλή 04/26/94
Κούβα 09/23/77 04/10/78
Κύπρος 10/07/77 04/12/78
Τσεχοσλοβακία 05/18/77 05/12/78
Τσεχική Δημοκρατία 02/22/93
Δανία 05/18/77 04/19/78
Δομίνικα 11/09/92 11/08/78 1
Αίγυπτος 04/01/82
Αιθιοπία 05/18/77
Φινλανδία 05/18/77 05/12/78
Γερμανός Δημοκρατικός
Δημοκρατία
05/18/77 05/25/78
Γερμανία, Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της
05/18/77 05/24/83
Γκάνα 03/21/78 06/22/78
Ελλάδα 08/23/83
Γουατεμάλα 03/21/88
Αγία Έδρα 05/27/77
Ουγγαρία 05/18/77 04/19/78
Ισλανδία 05/18/77
Ινδία 12/10/77 12/15/78
Ιράν 05/18/77
Ιράκ 08/15/77
Ιρλανδία 05/18/77 12/16/82
Ιταλία 05/18/77 11/27/81
Ιαπωνία 06/09/82
Κορέα, Δημοκρατική
Λαϊκή Δημοκρατία της
11/08/84
Δημοκρατία της Κορέας 12/02/86
Κουβέιτ 01/02/80
Λάος 04/13/78 10/05/78
Λίβανος 05/18/77
Λιβερία 05/18/77
Λουξεμβούργο 05/18/77
Μαλάουι 10/05/78
Μαυρίκιος 12/09/92
Μογγολία 05/18/77 05/19/78
Μαρόκο 05/18/77
Ολλανδία 05/18/77 04/15/83
Νέα Ζηλανδία 09/07/84
Νικαράγουα 08/11/77
Νίγηρας 02/17/93
Νορβηγία 05/18/77 02/15/79
Πακιστάν 02/27/86
Παπούα Νέα Γουινέα 10/28/80
Πολωνία 05/18/77 06/08/78
Πορτογαλία 05/18/77
Ρουμανία 05/18/77 05/06/83
Άγιος Χριστόφορος-Νέβις 09/19/83 1
Αγ. Λουκία 05/27/93 02/22/79 1
Άγιος Βικέντιος και
οι Γρεναδίνες
10/27/79 1
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10/05/79
Σιέρρα Λεόνε 04/12/78
Νησιά του Σολομώντα 06/18/81 06/18/81
Ισπανία 05/18/77 07/19/78
Σρι Λάνκα 06/08/77 04/25/78
Σουηδία 04/27/84
Ελβετία 08/05/88
Συρία 08/04/77
Τυνησία 05/11/78 05/11/78
Τουρκία 05/18/77
Ουγκάντα 05/18/77
Ουκρανική ΣΣΔ 2 05/18/77 06/13/78
Ένωση Σοβιέτ
Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες
05/18/77 05/30/78
Ηνωμένο Βασίλειο 05/18/77 05/16/78
Ηνωμένες Πολιτείες 05/18/77 01/17/80
Ουρουγουάη 09/16/93
Ουζμπεκιστάν 05/26/93
Βιετνάμ 08/26/80
Αραβική Δημοκρατία της Υεμένης
(Τέχνη)
05/18/77 07/20/77
Υεμένη, Λαϊκό Δημοκρατικό
του (Άντεν)
06/12/79
Ζαΐρ 02/28/78
Σύνολο 3 51 36 34

____________________________
1 Οι ημερομηνίες που δίνονται είναι οι παλαιότερες ημερομηνίες κατά τις οποίες οι χώρες υπέγραψαν τις συμφωνίες ή κατέθεσαν τις επικυρώσεις ή τις προσχωρήσεις τους — είτε στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο, στη Μόσχα ή στη Νέα Υόρκη. Στην περίπτωση μιας χώρας που ήταν εξαρτώμενο έδαφος που έγινε συμβαλλόμενο μέρος μέσω διαδοχής, η ημερομηνία που δίνεται είναι η ημερομηνία κατά την οποία η χώρα ειδοποίησε ότι θα εξακολουθούσε να δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας.

2 Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την υπογραφή και την επικύρωση από τη Λευκορωσική ΣΣΔ και την Ουκρανική ΣΣΔ όπως ήδη περιλαμβάνονται στην υπογραφή και επικύρωση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

3 Αυτό το σύνολο δεν περιλαμβάνει ενέργειες από τη SSR της Λευκορωσίας και την Ουκρανική SSR (Βλ. υποσημείωση 2.)

4 Από την 1η Ιανουαρίου 1979, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως τη μοναδική κυβέρνηση της Κίνας.

Σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλειας
Σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλειας

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ