Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Ἀσημένια δραχμή τῆς Ἀρχαίας Σινώπης. Κεφαλή ἀετοῦ καὶ δελφίνι (~ 490 π.Χ.). Ἰδιωτική Συλλογή
Ἀσημένια δραχμή τῆς Ἀρχαίας Σινώπης. Κεφαλή ἀετοῦ καὶ δελφίνι (~ 490 π.Χ.). Ἰδιωτική Συλλογή

Μῆδε ἀναβάλλεσθαι ἕς τ’ αὔριον ἕς τ’ ἔννηφιν

ΗΣΙΟΔΟΣ, Ἔργα καὶ ἡμέραι

Ἀθήνα. Νοέμβριος τοῦ 1921.
“(..) Μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως οἱ συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχναι τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς διανοουμένους τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου ὅπως γνωστοποιήσουν εἰς αὐτοὺς τὴν τραγωδίαν χιλιάδων οἰκογενειῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πόντου.
Ξηρά, ἐξηκριβωμένα καὶ ἀναμφισβήτητα, τὰ γεγονότα εἶναι τὰ ἑξῆς.
Οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως Μερζιφοῦντος, ἀφοῦ τὴν ἐλεηλάτησαν καὶ τὴν ἐπυρπόλησαν. Τοὺς προσπαθήσαντας νὰ διασωθοῦν ἐτυφέκισαν καὶ ἐθανάτωσαν καταλαβόντες τὰς διόδους. (σ.σ. ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ  ΣΤΙΣ ΔΙΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ)
Μετετόπισαν ὅλον τὸν ἄρρενα πληθυσμὸν τῶν πόλεων Τριπόλεως, Κερασοῦντος, Ὀρδούς, Οἰνόης, Ἀμισοῦ καὶ Πάφρας καὶ καθ’ ὁδὸν κατέσφαξαν τοὺς πλείστους ἐξ αὐτῶν.
Ἔκλεισαν ἐντός τοῦ Ναοῦ τοῦ χωρίου Ἔλεζλη ἐν Σουλοὺ-Τερὲ 535 Ἕλληνας καὶ τοὺς κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους ἔσφαξαν 7 Ἱερεῖς διὰ πελέκεως πρὸ τῆς θύρας τοῦ ναοῦ.
Ἀπηγχόνισαν ἐν Ἀμασείᾳ 168 προκρίτους Ἀμισοῦ καὶ Πάφρας.
Ἐβίασαν ὄλας ἀνεξαιρέτως τὰς γυναίκας, τὰς παρθένους καὶ τὰ παιδία τῶν ἄνω πόλεων, τὰς ὡραιοτέρας δὲ παρθένους καὶ νέους ἔκλεισαν εἰς τὰ χαρέμια.
Πλεῖστα βρέφη ἐφόνευσαν, σφενδονίζοντες αὐτὰ κατὰ τῶν τοίχων.

Οἱ ὑπογεγραμμένοι θέτουσι τὰ ἀνωτέρω ὑπ’ ὄψιν τῶν διανοουμένων τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς θεωροῦντες ὅτι, ὄχι μόνον τὰ γεγονότα ταῦτα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνοχὴ αὐτῶν, ἀποτελεῖ πένθος τῆς ἀνθρωπότητος. “

Ἄννινος Xαράλαμπος (Ποιητής, δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας)
Αὐγέρης Mάρκος (Ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας καὶ κριτικός λογοτεχνίας)
Bλαχογιάννης Ἰωάννης (Ἱστορικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος)
Βῶκος Γεράσιμος (Λογοτέχνης, ζωγράφος, καθηγητής φιλοσοφίας, δημοσιογράφος)
Γρυπάρης Ἰωάννης (Ποιητής, μεταφραστής, λογοτέχνης, Διευθυντής Ἐθνικοῦ Θεάτρου)
Δούζας Ἀθανάσιος (Δημοσιογράφος)
Δροσίνης Γεώργιος (Νομικός, ποιητής, δημοσιογράφος, Ἱδρυτικό μέλος τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων)
Zάχος Ἀριστοτέλης (Ἀρχιτέκτων καὶ πολεοδόμος)
Θεοδωροπούλου Αὔρα (Μουσικός καὶ λόγια, Ἱδρυτικό Μέλος τοῦ Ἐθνικού Ὡδείου)
Θεοτόκης Kωνσταντῖνος (Ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής)
Ἰακωβίδης Γεώργιος (Ζωγράφος καὶ λόγιος, Διευθυντής τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν)
Καζαντζάκης Nικόλαος (Νομικός, λογοτέχνης, μεταφραστής, Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Περιθάλψεως μὲ ἀποστολή τὸν ἐπαναπατρισμό Ἑλλήνων τοῦ Καυκάσου).
Kαζαντζάκη Γαλάτεια (Λογοτέχνης)
Kαμπάνης Ἄριστος (Δημοσιογράφος, ἱστορικός καὶ συγγραφέας)
Καμπούρογλους Δημήτριος (Νομικός, ἱστορικός καὶ ποιητής. Ἰδρυτικό μέλος τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος)
Καρολίδης Παῦλος (Ἱστορικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
Κόκκινος Διονύσιος (Ἱστορικός, δημοσιογράφος, ἀκαδημαϊκός, λογοτέχνης)
Κορομηλᾶς Γεώργιος, Δημοσιογράφος, Θεατρικός συγγραφέας
Μαλακάσης Mιλτιάδης (Ποιητής, μεταφραστής, λογοτέχνης)
Mαλέας Κωνσταντῖνος (Ἀρχ/των Μηχανικός, ζωγράφος, λόγιος, Διευθυντής τοῦ Μουσείου Λαϊκῶν Χειροτεχνημάτων)
Μενάρδος Σίμος (Νομικός, ποιητής, συγγραφέας, Πρύτανις Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
Νικολούδης Θεολόγος (Δημοσιογράφος, συγγραφέας, ἐκδότης)
Νιρβάνας Παῦλος (Ποιητής, χρονογράφος καὶ συγγραφέας)
Ξενοπουλος Γρηγόριος (Λογοτέχνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας θεατρικῶν ἔργων)
Παλαμᾶς Κωστῆς (Ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ἰστορικός καὶ ἀκαδημαϊκός)
Παπαντωνίου Zαχαρίας (Λογοτέχνης, ποιητής, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης καὶ ἀκαδημαϊκός)
Παράσχος Kλέων (Νομικός, δημοσιογράφος καὶ ποιητής)
Πασαγιάννης Κώστας (Διηγηματογράφος, ποιητής, δημοσιογράφος, λαογράφος. Τμηματάρχης Ὑπηρεσίας Ξένων καὶ Ἐκθέσεων Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας)
Πολίτης Φώτος (Νομικός, ποιητής, σκηνοθέτης)
Πώπ Γεώργιος (Νομικός, δημοσιογράφος καὶ πολιτικός)
Σικελιανὸς Ἄγγελος (Ποιητής καὶ συγγραφέας)
Σκίπης Σωτήριος (Ποιητής καὶ Ἀκαδημαϊκός)
Στρατήγης Γεώργιος (Νομικός, ποιητής καὶ θεατρικός συγγραφέας)
Tαγκόπουλος Δημήτριος (πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος καὶ ἐκδότης)
Τσοκόπουλος Γεώργιος (Δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας)
Φιλύρας Pώμος (Ποιητής)
Χατζιδάκις Γεώργιος (Καθηγητής Γλωσσολογίας καὶ Ἰνδικῆς Φιλολογίας)
Xατζόπουλος Δημήτριος (Ἀρχιτέκτων, πεζογράφος, μεταφραστής, δημοσιογράφος)
Χὸρν Παντελῆς (θεατρικός συγγραφέας, ἀξιωματικός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος)
Σβορῶνος Ἰωάννης (Νομισματολόγος καὶ Ἀρχαιολόγος)
Φίλτατε Ἀναγνώστη.

Τὰ δίκαια τοῦ Ἔθνους παραμένουν ἀπαράγραπτα. Ἡ Ἰδέα ἀσάλευτη.

Μήτε ὁ σίδηρος, μήτε τὰ πλούτη, μήτε τὰ στίφη ὁρίζουν τὴν Μοῖρα τῆς Ἑλλάδος. Μόνον ἡ Ἐθνική Συλλογική Συνείδηση.

Τὸ κράτος τοῦ κατακτητή δὲν εἶναι οὔτε μόνιμο, οὔτε διαρκές. Καὶ στὸ παρελθόν βιώσαμε δεινές καταστάσεις. Ὅμως. Κάθε δοκιμασία εἶναι παροδική. Τὸ μόνον διαρκές καὶ μόνιμο, τὸ μόνον ἄξιο αἰωνίου ὑπάρξεως στὴν Ψυχή τοῦ Γένους εἷναι ἡ Ἰδέα.
Ἐδῶ καὶ ἔξι σχεδόν αἰῶνες, ὁ Ἑλληνισμός δὲν ἔπαψε νὰ ἐργάζεται ὑπέρ τῆς Δικαιοσύνης. Ὑπέρ τῆς Προόδου, τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἠθικῆς Τάξεως.
Ἡ διαφορά τοῦ χρόνου, ἡ διαφορὰ τοῦ τόπου, ἀπό τὸν 15ο στὸν 21ο αἰῶνα ἐκμηδενίζεται. Κάθε σπίθα ἀντίστασης, πηγάζει ἀπό τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ ἐπιζήσαντες, πέραν τῆς Τραπεζοῦντας. Στὶς ἀκτές τῆς Ἰωνίας, στὸ κέντρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στὶς ὄχθες τοῦ Βοσπόρου καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου.
Εἴτε βρίσκονται στὸν Καύκασο, εἴτε στὸν Μαλέα, εἴτε στὴν Χειμάρρα. Στὰ Νησιά τοῦ Ἰονίου καὶ τοῦ Αἰγαίου. Στὴν Κύπρο καὶ τὰ Δωδεκάνησα. Στὴν Μακεδονία, τὴν Θράκη καὶ τὴν Ἤπειρο. Στὴν Αἴγυπτο, τὴν Παλαιστίνη καὶ τὴν Συρία. Στὴν Ἀττική, τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Πελοπόννησο. Σὲ Εὐρώπη, Ἀμερική καὶ Αὐστραλία. Σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη, ἑκατομμύρια Ἑλλήνων . Μεταλαμπαδεύοντας τὸν Τρόπο, τὴν Μνήμη.
Ἡ σκυτάλη βρίσκεται στὰ χέρια μας.
Καὶ τ’ ἀπροσδόκητα,  βρίσκει τὸν τρόπο νὰ τὰ ἐκτελέσει.
.
Μὲ Ἀγάπη καὶ Σεβασμό,
Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου
19 Μαΐου 2021
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ