Χρόνος ανάγνωσης: 74 λεπτά

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (μέρος 2/2)

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 67650/2013

Στις 28/ 06/2013 δημοσιεύεται η με αριθμόν 67650/2013 αθωωτική
απόφαση του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δια της οποίας
αθωώνομαι εγώ ο κατηγορούμενος Αρτέμης Σώρρας δια την δήθεν διασπορά
ψευδών ειδήσεων, αναφορικά με την ύπαρξη και εγκυρότητα του ποσού των 600
δις Δολλαρίων, στο σκεπτικό της οποίας διαλαμβάνονται και τα κάτωθι:

«….. Στην υπό κρίση περίπτωση ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ, ότι ο πρώτος
κατηγορούμενος, δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής
χρηματικού ποσού ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων (
600.000.000.000)……» η οποία μάλιστα κατέστει αμετάκλητος.
Η ανωτέρω απόφαση Αναιρέθηκε «Υπέρ του Νόμου» από τον Άρειο
Πάγο.
Η Αναίρεση Υπέρ του Νόμου όμως, αφορά μόνο ζητήματα ερμηνείας του
νόμου. Δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κύρος της αποφάσεως κατά της
οποίας στρέφεται, ούτε τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από πλήθος
δημοσίων εγγράφων και εκ των καταθέσεων των μαρτύρων και των λοιπών
αναγνωστέων εγγράφων.

Με άλλα λόγια η πρόσφατη αναίρεση υπέρ του νόμου σε καμμία περίπτωση
ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ύπαρξης,
εγκυρότητας, νομιμότητας, αξίας και ισχύος των 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ με τη μορφή
χρεογράφων, ο αθωωθείς δεν ξαναδικάζεται και ο καταδικασθείς δεν αθωώνεται και δεν αμφισβητείται ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας έχω κριθεί τελεσιδίκως και
αμετακλήτως αθώος για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, οι
οποίες ειδήσεις για τις οποίες κατηγορούμην, αφορούσαν την προταθείσα
από εμένα ως άνω περιουσία, ήτοι αφορούσαν το εάν και εφόσον η
περιουσία (δηλαδή τα 600 δις δολλάρια) αυτή υφίσταται ή όχι, εάν και
εφόσον αυτή είναι έγκυρη ή όχι, εάν και εφόσον αυτή έχει ισχύ ή όχι.

Η Αναίρεση Υπέρ του Νόμου, σε καμμία περίπτωση, δεν μπορεί να
επηρεάσει ούτε και ν’ αμφισβητήσει όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφω καθ’
Σελίδα 74 από 136 οιονδήποτε τρόπο την ισχύ, καθότι λαμβάνοντας στα υπ’ όψιν το ιστορικό έκδοσης, ανάρτησης στο UCC, το χρόνο ενστάσεων και μη απόρριψης και των λοιπών συνοδευόμενων δικαιολογητικών, Ουδείς, Ουδέποτε και Καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει το δικαίωμα και την ισχύ να το πράξει, πράγμα που με την διττή του ιδιότητα, ήτοι του Νυν Διοικητή της ΤτΕ και τότε Υπουργού Οικονομικών, πολύ καλά γνωρίζει και έχει ευθύνη γι’ αυτό.

Επομένως, η αναίρεση υπέρ του Νόμου δεν ασκεί καμμία επιρροή στην
ύπαρξη την εγκυρότητα, την ισχύ και την νομιμότητα της περιουσίας των 600 Δις
Δολλαρίων, καθ’ ότι η περιουσία αυτή έχει πλήρως επικυρωθεί στον τόπο έκδοσης
των τίτλων, με τον τρόπο και στον χρόνο που επιβάλλεται εκ του Κωδικοποιημένου
Εμπορικού Κώδικα.

Το γεγονός λοιπόν ότι κάποιοι, κατά την άποψή μου, εσκεμμένα προέκριναν
στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δια την συγκεκριμένη περιουσία, την Αναίρεση
Υπέρ του Νόμου κι όχι την αναψηλάφηση της Δίκης, εάν και εφόσον είχαν
οποιαδήποτε νέα στοιχεία που ν’ αμφισβητούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
ήδη επικυρωμένη πολλαπλώς περιουσία αυτή, είναι ένα γεγονός που απλά
ενισχύει την άποψη ότι ΤτΕ και Πολιτικό Προσωπικό της Χώρας με τις πράξεις και
τις παραλείψεις τους, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην αξιοποιηθεί η
συγκεκριμένη περιουσία δια την απεμπλοκή της Πατρίδος εκ των δανειστών οι
οποίοι προωθούν πάραυτα με ανήκουστο τρόπο την πτώχευση και την στέρηση της
Εθνικής μας Κυριαρχίας, κύριος λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν
Σας κατηγορούμενος και απειλείται παντοιοτρόπως η ζωή μου και η φυσική μου
υπόσταση.

Στην ουσία ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ έχει τη νομική ισχύ, είτε ΝΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ, είτε ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ τα Δημόσια έγγραφα και δη την ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ UCC, που αποδεικνύει με πάσα ευκρίνεια και αυστηρότητα περί
της ύπαρξης και εγκυρότητας αυτών των περιουσιών.

Εκ των ως άνω εγγράφων που επικαλείται ο νυν διοικητής της Τραπέζης
Ελλάδος Α.Ε., απουσιάζει και αποσιωπάται σκοπίμως η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ UCC ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ καθώς
και αγνοεί την ήδη αμετάκλητη απόφαση 67650/2013 της Ελληνικής Δικαιοσύνης
που στο πρακτικό της οποίας περιγράφει ότι «ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ» ότι τα χρήματα
υπάρχουν είναι κατατεθειμένα και αυτό εξάλλου δεν μπορεί να μην το αποδεχθούν
Σελίδα 75 από 136 καθότι αυτό αποδεικνύεται εξ’ αμαχήτων εγγράφων που δεν αμφισβητούνται.

Αντιθέτως και ο νυν Διοικητής αναφέρεται και επικαλείται την αόριστη,
άτυπη εσωτερική «επιστολή» Ζερβουδάκη, με προφανή σκοπό να παραπλανήσει
το Δικαστήριο προκειμένου, να παραστήσει ψευδή στοιχεία ως αληθινά, να
καταστήσει ανέφικτη την χρήση των 600 Δις από την Ελλάδα αλλά και όλους τους
Δικαιούχους, ως και προκειμένου να αποσείσει τις αποκλειστικά δικές του ευθύνες,
οι οποίες προέκυψαν εκ των ΔΟΛΙΩΝ παραλείψεών του, να προχωρήσει στις
οφειλόμενες εκ της θέσεώς του ενέργειες, δηλαδή ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΔΟΛΙΩΣ, είτε να
ζητήσει την συνδρομή των διωκτικών αρχών και να κινήσει την ποινική διαδικασία
σε βάρος εμού του δήθεν «Απατεώνα» Αρτέμη Σώρρα, εάν βεβαίως τα 600 δις
δήθεν δεν υπήρχαν, είτε να βεβαιώσει ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΑΦΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ την ύπαρξή τους στις Ελληνικές Κυβερνήσεις και να
εκτελέσει την μεταφορά των κεφαλαίων στην Ελλάδα για να εκπληρωθεί με αυτήν
την πράξη η εντολή και η πρόταση χρηματοδότησης.

Επίσης, στο εν λόγω υπόμνημα, το οποίο απευθύνει προς την Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, ο νυν Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. Ιωάννης
Στουρνάρας, συνεχίζει να επικαλείται ως αποδεικτικά μέσα, ως ΔΗΘΕΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ, ηλεκτρονικά μηνύματα που υποτίθεται ότι είχαν
ανταλλαγεί με την Δημόσια γραμμή καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομικών των
Η.Π.Α. και της διευθύντριας χρηματοοικονομικών, Τετάρτης των εδώ Εναγομένων,
Κρυστάλλως Μίχου, από το έτος 2013.

ΗΔΗ, ΕΝ ΕΤΕΙ 2018 (ΉΤΟΙ ΣΧΕΔΟΝ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ,
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ π.χ. ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ Ν’ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ,
ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΣΙΩΠΑ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΑΞΙΑΣ
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ UCC, ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ
Σελίδα 76 από 136
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 67650/2013 ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΟΤΙ
«ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ», ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ – ΓΙΑ
ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, Η
ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΤΙΩΔΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΘΕΣΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΟΤΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡ’ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ
ΠΑΓΟΥ ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ,
ΕΙΤΕ ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ. ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΦΑΤΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ ΣΚΟΠΟ
ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΨΕΥΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΟΛΟ
ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ
600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ.

Τα ως άνω αποδεικνύουν την ύπαρξη δόλου, με πρόθεση βλάβης της
περιουσίας των 600 Δις κι όλων όσων έλκουν δικαιώματα εξ’ αυτής στις
πράξεις και τις παραλείψεις του Ιωάννη Στουρνάρα, καθ’ ότι ουδαμώς γίνεται
μνεία του UCC και της αποδεικτικής του ισχύος, ουδαμώς μνημονεύει σ το
υπόμνημά του την Διεθνή νομοθεσία επικυρώσεων τέτοιου είδους
χρεογράφων, ουδαμώς μνημονεύει την υπ αριθμ. 67650/2013 αμετάκλητη
αθωωτική απόφαση, που εκδόθηκε την 28/06/2013, ήτοι είναι
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ της ανωτέρω φερόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των
στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος με τον υποτιθέμενο Αμερικανικό
Παράγοντα, σύμφωνα με την οποία η όλη υπόθεση αποτελεί απάτη.

Επιπροσθέτως, στο εν λόγω Υπόμνημα του Διοικητού της Τραπέζης
Ελλάδος Α.Ε. ΔΕΝ ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ, ΗΤΟΙ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ‘Η ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ
Σελίδα 77 από 136 ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΕΞ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.
Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, 6 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε., Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΕ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΝ
ΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΝΑ) ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΒΛΑΦΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΑΦΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΗΤΑ, ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΑ ΑΥΤΗΣ.

Δηλαδή ενώ φέρονται οι ανωτέρω (Γ. Προβόπουλος, Ελ. Ζερβουδάκης,
Ιωάννης Στουρνάρας, Κρυστάλλω Μίχου) να προβαίνουν σε συγκεκριμένες
ενέργειες, αρμοδίως με την ιδιότητα των ανωτάτων στελεχών της ΤτΕ, στην
πραγματικότητα, ουδεμία μέριμνα από την πλευρά τους υπήρξε προκειμένου τα
όποια αποδεικτικά περί της δήθεν απάτης είχαν –όπως ισχυρίζονται- να εισφερθούν στο Ακροατήριο του Ή Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εάν όντως είχαν κάτι ουσιαστικό να πουν, αφού εκλήθησαν εξωδίκως κι εμπροθέσμως από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα προς τούτο.

Επιπροσθέτως ουδέποτε από το 2012 έως σήμερα φρόντισαν να
οδηγήσουν εμένα τον Αρτέμη Σώρρα οι ίδιοι στην Δικαιοσύνη, ή να απευθυνθούν
στις διωκτικές αρχές της Χώρας, όπως άλλωστε το Υπουργείο Οικονομικών των
ΗΠΑ είχε συστήσει στην κα Μίχου, εάν και εφόσον είχαν υπόνοιες για Απάτη, να
πράξει μέσω της απαντήσεως επί του ηλεκτρονικού μηνύματος που αυτή είχε
απευθύνει δια μέσου της γραμμής «hotline».

Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι όπως αποδεικνύεται κ αι α πό τ ο
κατηγορητήριο κατά εμού του Αρτεμη Σώρρα, κατά την συγκεκριμένη Δίκη είχαν
αρμοδίως κλητευθεί ως μάρτυρες οι κ. Ιωάννης Στουρνάρας, με την ιδιότητά του ως
Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Γεώργιος Προβόπουλος, με την ιδιότητά του
Διοικητής της Τράπεζας τ ης Ε λλάδος, ο κ . Βασίλης Μαστρόκαλος μ ε τ ην ι διότητα
Σελίδα 78 από 136 του Αν. Γεν. Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και ο κ. Γρηγόριος Φλωράτος υπό την ιδιότητά του, ως Διευθυντής της 23ης Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν της 5-6-2013 αιτήσεως κλητεύσεως
μαρτύρων κατ’ άρθρο 327 του Κ.Π.Δ. ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών
Αθήνας, εμού του κατηγορούμενου Αρτέμη Σώρρα, ΠΛΗΝ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ, στο Δικαστήριο, αν και κλητεύθηκαν νομότυπα από την
Εισαγγελική Αρχή.

Σημειωτέον δε ότι, το κατηγορητήριο της Δίκης, είχε ως αφετηρία την από
8/10/2012 Αναγγελία-Υπόμνημα προς την Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία υπογράφει ο κ. Ιωάννης Δαραβίγκας, ως
Πρόεδρος της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ» καθώς και την από 4-10-
2012 αναφορά αξιοποίνων πράξεων προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του
Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρου- Άδωνη Γεωργιάδη, τέλος και της από
3-10-2012 Αίτησης προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που υπογράφει ο
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γοργίας Ψυλάκης, οι οποίες συνοδεύτηκαν και από
σχετικά δημοσιεύματα.

Σημειωτέον επίσης ότι, προγενέστερα της ως άνω Δίκης και
Απόφασης, ε γώ ο Αρτέμης Σώρρας, απευθύνω την 17/10/2012 εξώδικη
δήλωση – διαμαρτυρία μου, με θέμα την με αριθμ. πρωτ. ΑΠ117/4-10-2012
έγγραφο του τότε Διοικητή Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ε. Ζερβουδάκη προς τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Γεώργιο Προβόπουλο, με θέμα την κατάθεση 600 δις.
Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί εσωτερική αλληλογραφία, αιτούμενος
να πληροφορηθώ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΧΘΗΚΑΝ, το
οποίο κοινοποιήθηκε αρμοδίως στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της 22-
10-2012 εξώδικης κοινοποίησης. Το ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ !!!
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΤΙ Η
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΠΩΣ
ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ
ΑΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ
ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΨΕΥΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
Σελίδα 79 από 136
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ
ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΜΟΥ, ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ
ΔΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

Ο ΔΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤτΕ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΙΑΤΕΛΟΥΣΕ Ο ΕΠΙ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ.

Στην παρούσα δικογραφία, στον υποφάκελο που αφορά την Τράπεζα της
Ελλάδος, με διερευνούμενο σε βάρος μου το δήθεν αδίκημα της απάτης υπάρχουν
τα κάτωθι έγγραφα, ήτοι :
1) Το από 4 Οκτωβρίου 2012, με αριθμό πρωτ. 117 έγγραφο, με φερόμενο
συντάκτη τον Γ. Προβόπουλο.
2) Το με αριθμό πρωτ. Εισαγ. Αρείου Πάγου 549/23-1-2017 υπόμνημα του
Ιωάννη Στουρνάρα, υπό την ιδιότητά του , ως Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος.
3) Οι από 9/4/2013 έγγραφες εξηγήσεις του Γεωργίου Προβόπουλου και
του Εμμανουήλ Ζερβουδάκη,που δόθηκαν στα πλαίσια της εγκλήσεως του Αρτέμη
Σώρρα, με Α.Β.Μ. Β/2013/130.
4/ Η από 29.3.2013 ηλεκτρονική επιστολή (email) της Τραπέζης Ελλάδος
προς το Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ .
5/ Η από 5.4.2013 ηλεκτρονική επιστολή (email) του Υπουργείου
Οικονομικών των ΗΠΑ προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
6/ Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ,
στην οποία αναφέρεται ότι όλα τα International Bill of Exchange (IBOE) ,όπως αυτά
που περιγράφονται στο από 28.9.2012 μήνυμα της Federal Stock Transfer &
Custody AgentsInc .
Όλα τα παραπάνω έγγραφα όμως, τα οποία προέρχονται ή σχετίζονται με
την ΤτΕ, σε καμμία περίπτωση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος
δια την αποδεικτική δύναμη των Δημοσίων ή Ιδιωτικών εγγράφων και όσοι τα
προσάγουν και τα επικαλούνται εν γνώσει τους, ότι αυτά αποτελούν είτε έγγραφα
Σελίδα 80 από 136
χωρίς αποδεικτική ισχύ, είτε έγγραφα δολίως συνταγμένα. Συγκεκριμένα :
Ως προς την δήθεν επιστολή Ζερβουδάκη, διαλάβαμε αναλυτικώς
ανωτέρω.

Ως προς τις έγγραφες εξηγήσεις του πρώην Διοικητού της Τραπέζης
Ελλάδος Α.Ε. Γεωργίου Προβόπουλου, το Υπόμνημα του νυν Διοικητού Ιωάννου
Στουρνάρα αλλά και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λεκτέα τα εξής ,ήτοι :
Καταρχήν, οι έγγραφες εξηγήσεις Προβόπουλου στα πλαίσια της
εγκλήσεώς μου με Α.Β.Μ. Β 2013/130 αποτελούν ένα καθ’ όλα ιδιωτικό, πρόχειρο
και αόριστο έγγραφο, άρα έγγραφο, χωρίς πλήρη αποδεικτική ισχύ, επί του οποίου
επιτρέπεται η ανταπόδειξη.
Μάλιστα, πρόκειται δι’ ένα ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο συνετάχθει στα
πλαίσια ποινικής διαδικασίας, εις την οποία ο συντάκτης έφερε την ιδιότητα του
κατηγορουμένου, άρα δικονομικά ο κατηγορούμενος δια να πετύχει την αθώωσή
του θα μπορούσε να παρασιωπά, ν’ αποκρύπτει ή να παρουσιάζει αλλιώς τα
πράγματα. Άλλωστε, εντός του συγκεκριμένου εγγράφου των γραπτών εξηγήσεων
επί της ουσίας διαλαμβάνονται ως αποδείξεις δημοσιεύματα και ηλεκτρονικά
μηνύματα.

Ως προς τα δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, λεκτέα τα εξής :
Το τηλετύπημα (telex), το τηλεομοιοτύπημα (ή τηλεπιστολή, fax) και το
ηλεκτρονικό μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικών υπολογιστών, που βεβαιώνουν την
περιεχόμενη σ’ αυτά δήλωση της βούλησης, είναι μορφές μηχανικών απεικονίσεων
κατά το άρθρο 444 αρ. 3 ΠολΔ.
Άρα, για να έχουν δεσμευτική αποδεικτική δύναμη (δεκτική ανταπόδειξης),
θα πρέπει εκείνος που τα επικαλείται και τα προσκομίζει να προαποδεικνύει τη
γνησιότητα της προέλευσής τους και ανωτέρω αναλύεται ο τρόπος και τα εχέγγυα
που πρέπει να έχει ο εκάστοτε υπεύθυνος ελεγκτικός μηχανισμός και που βεβαίως
η ΤτΕ και οι Υπαλλήλοι αυτής, το γνωρίζουν πολύ καλά.
Η απόδειξη τούτη, ενώ είναι εύκολη στην περίπτωση των ιδιωτικών
εγγράφων, τεκμαιρόμενη από την απόδειξη της γνησιότητας της υπογραφής του
εκδότη, στην περίπτωση των μηχανικών απεικονίσεων, είναι πολύ δύσκολη.
Επιπλέον θα πρέπει να προσεχθεί ότι, και όταν ακόμη αποδείχνεται η
γνησιότητα των προαναφερόμενων μορφών μηχανικών απεικονίσεων, η ουσιαστική
τους αποδεικτική αξία δεν είναι σταθερή προς κάθε κατεύθυνση.
Αναφορικά με τις κατευθύνσεις τούτες δεν μπορούν να αποφευχθούν οι
ακόλουθες διακρίσεις:
Σελίδα 81 από 136

Απόδειξη υπέρ του λήπτη της μετάδοσης
Όταν το τηλετύπημα, το τηλεομοιοτύπημα ή το φύλλο της εκτύπωσης από
προσωπικό υπολογιστή του ηλεκτρονικού μηνύματος προσκομίζεται στο Δικαστήριο
από το λήπτη της μετάδοσης, προκειμένου να αποδείξει εναντίον του αποστολέα
την περιεχόμενη στη μετάδοση τούτη δήλωσή του, τότε, εφόσον ο φερόμενος ως
αποστολέας αρνείται τη γνησιότητα του μηνύματος, δηλαδή την προέλευσή του από
εκείνον, ο παραλήπτης έχει το βάρος να την αποδείξει.
Στο πλαίσιο του αποδεικτικού τούτου βάρους η τεχνολογία παρέχει
ενδείξεις, με τις οποίες μπορεί να βεβαιωθεί η προέλευση του μηνύματος από την
αντίστοιχη συσκευή του αποστολέα.
Η προέλευση όμως ενός μηνύματος από ορισμένη συσκευή δεν ταυτίζεται
με την αποστολή από τον ίδιο τον κύριο της συσκευής τούτης. Δεν αποκλείεται να
έγινε χρήση από άλλον, αυθαίρετο χρήστη.
Εν προκειμένω ως προς το από 5/4/2013 mail, λεκτέον ότι όπως
αποδεικνύεται προέρχεται από HOTLINE, ήτοι από μια ανοικτή γραμμή
καταγγελιών, της οποίας η προέλευση, ή ο υπογράφων, ή συντάξας το έγγραφο δεν
μπορούν να ελεγχθούν και άρα το εν λόγω έγγραφο, ως μη παρέχον πλήρη
απόδειξη δια τον συντάξαντα αυτό να μην έχει καμμία αποδεικτική δύναμη δια τα
όσα διαλαμβάνονται εις αυτό.

Πέραν αυτού όμως, ως προς το περιεχόμενο του ίδιου του ηλεκτρονικού
μηνύματος, το οποίο προσκομίζει ως απόδειξη η ΤτΕ, λεκτέα τα εξής, ήτοι :
Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα με αποδέκτη την Κρυστάλλω Μίχου, θέμα
«..απάντηση εις αίτημα σχετικό με την εγκυρότητα διεθνών
συναλλαγματικών», επί του οποίου η απάντηση έρχεται, υποτίθεται εκ του
γραφείου Γενικού Επιθεωρητή και εκ της ανοικτής γραμμής καταγγελιών,
διαλαμβάνεται επί λέξει , ότι :
«Σε απάντηση του αιτήματός σας για έλεγχο και εξακρίβωση της
εγκυρότητος των εγγράφων που αποστείλατε το Υπουργείο Οικονομικών, σας
γνωρίζουμε ότι εξετάσαμε τα έγγραφα που διαβιβάσατε και ότι ΔΕΝ αποτελούν
έγκυρα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν
προϊόν απάτης και χρησιμοποιούν παρανόμως ονόματα αξιωματούχων του
Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών συνιστά στους παραλήπτες
να μην απαντούν σε τέτοιου είδους αλληλογραφία».

Εκτός του ότι -όπως προείπαμε- το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προέρχεται από ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, όπως άλλωστε
Σελίδα 82 από 136
αναφέρεται και στο έγγραφο και μάλιστα σε γραμμή Hotmail, με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να ταυτοποιείται είτε ο συντάκτης του εγγράφου, είτε η ταυτότητα του
Οργανισμού (εν προκειμένω του Υπουργείου Οικονομικών), το εν λόγω έγγραφο
αναφέρεται στα έγγραφα που απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, επί των οποίων
και αποφαίνεται ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ότι ΔΕΝ αποτελούν έγκυρα
χρηματοοικονομικά μέσα.

Όμως ποιά έγγραφα απέστειλε στο Υποτιθέμενο Υπουργείο Οικονομικών η
Τράπεζα της Ελλάδος, με ποια μορφή, με ποια εξουσιοδότηση, με ποιες δικλείδες
ασφάλειας;;;
Πως γίνεται να στέλνει ερώτηση στον Οφειλέτη και να θεωρεί ότι η
απάντηση αυτού είναι δεσμευτική και αποδεικτικό τεκμήριο ύπαρξης ή όχι των
χρεωστικών τίτλων, ενώ δεν λαμβάνει στα υπ’ όψη ούτε το ιστορικό έκδοσης, ούτε
την ανάρτηση στο UCC;
Από πουθενά δεν ταυτοποιούνται τα έγγραφα να περιέχουν συγκεκριμένους
τίτλους δεσμευμένους για την πράξη αυτή, που υποτίθεται ότι έστειλε η Τράπεζα της
Ελλάδος, προς την ανοικτή γραμμή καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομικών των
ΗΠΑ με τα IBOE, των οποίων εγώ ο Αρτέμης Σώρρας είμαι διαχειριστής. Άρα το εν
λόγω έγγραφο ΔΕΝ έχει ΚΑΜΜΙΑ αποδεικτική ισχύ για τους παραπάνω
διαλαμβανόμενους λόγους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, τα όσα διαλαμβάνονται επί
αυτού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ, ότι αφορούν τις Διεθνείς Συναλλαγματικές,
των οποίων νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής είμαι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού
από πουθενά δεν προκύπτουν οι κωδικοί αριθμοί σειράς, που είναι μοναδικοί για
κάθε τέτοιου είδους έγγραφο και που ταυτοποιούν καθένα εξ αυτών και η απόδειξη
από το UCC με τα δικαιολογητικά που υποχρεωτικώς θα πρέπει να συνοδεύουν την
ελεγκτική κίνηση αυτή.

Επίσης, στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφεται και το εξής :
«Αν θέλετε να αναφέρετε το θέμα σε τοπικό επίπεδο, συνιστούμε να
επικοινωνήσετε με τις διωκτικές αρχές της χώρας σας».

Η εν λόγω φράση ΔΕΝ συνάδει σε καμμία περίπτωση με το αυστηρό
πλαίσιο ελέγχου των Διεθνών Συναλλαγματικών με Οφειλέτη το US Treasury
της Αμερικής. Όποιος διατείνεται ότι κατέχει τίτλους χρέους, εάν πράγματι
δεν είναι γνήσια, ή ο ίδιος δεν είναι δικαιούχος, κολάζεται ποινικά από τις
ΗΠΑ και δεν αφήνεται στην τύχη του, ή στην δικαιοδοτική αρμοδιότητα άλλων
Κρατών. Εν άλλοις λόγοις, η σχετική φράση ελέγχεται σίγουρα δια την
Σελίδα 83 από 136
αλήθεια του περιεχομένου της και την γνησιότητα της πηγής της.
Με άλλα λόγια τα έγγραφα που προσκομίζονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε. και τα οποία αποτελούν τμήμα της σχηματισθείσης δικογραφίας και
μάλιστα αποτελούν την αιχμή του δόρατος της κατηγορίας και του
κατηγορητηρίου με το οποίο εγώ φέρομαι ως τελέσας τα σε αυτό
αναφερόμενα αδικήματα επί της ουσίας δεν παρέχουν καμμία ΑΠΟΔΕΙΞΗ δια
τα όσα διαλαμβάνουν.

Αφού και οι έγγραφες εξηγήσεις, αλλά και το πρόσφατο υπόμνημα του
Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, επί της ουσίας αναφέρονται στα δύο μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια των οποίων την αποδεικτική δύναμη και το
περιεχόμενο αυτών διαλάβαμε ήδη ως άνω.
Είναι π ροφανές ε κ των ω ς ά νω, ό τι τ α π ιό π άνω- χωρίς καμμία
αποδεικτική ισχύ έγγραφα -τα προσάγουν και τα επικαλούνται οι ανωτέρω σε
δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες και Ενώπιόν Σας, εν γνώσει τους ότι ουδεμία
αποδεικτική ισχύ έχουν, αλλά και εν γνώσει τους ότι τα εν λόγω έγγραφα
παραστούν ψευδή γεγονότα ως αληθή, αφού έχει ήδη αποδειχθεί με το
ιστορικό κατάθεσης στο UCC, ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν έχει
ποτέ απορριφθεί καθώς και όπως ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ, στην Δίκη επί της οποίας
απόδειξης εκδόθηκε η ως άνω Αμετάκλητη Απόφαση της Ελληνικής
Δικαιοσύνης, η ύ παρξη τ ου π οσού τ ων 6 00 δις δ ολλαρίων, α λλά κ αι ε ν
γνώσει τους ότι εάν ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΩΣ
ΑΝΩ ΗΔΥΝΑΝΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ
ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΗΤΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΣΚΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Με δεδομένη την δεσπόζουσα θέση της Τραπέζης Ελλάδος στον έλεγχο του
τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος, συμφώνως προς τον Ν.3691/2008 και τον
θεσμικό της ρόλο ως καθορίζουσας την Νομισματική Πολιτική και όπως αναλυτικά
ανωτέρω α ναφέρθηκε, ά ρα υ πό τ ην ι διότητά τ ης ω ς χρηματοοικονομικού θεσμού,
που διατηρεί την δυνατότητα άμεσης επίσημης επικοινωνίας με υψηλόβαθμα
στελέχη και απευθείας επικοινωνία σε κάθε Πιστωτικό ίδρυμα και κάθε Κεντρική
Τράπεζα του Πλανήτη, καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας που έχουν με την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, τον καθ’ ύλην υπεύθυνο Τραπεζικό Φορέα
της Αμερικής για τις πληρωμές και χρεώσεις κατ’ αυτής, είναι ανεπίτρεπτο η έρευνα
Σελίδα 84 από 136
που, δήθεν, αυτή διενήργησε για την ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων να εξαντλείται
σε άτυπα και αφερέγγυα ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω μιας ανοικτής γραμμής
παραπόνων πολιτών, χωρίς να διαλαμβάνονται πουθενά τουλάχιστον οι τίτλοι και οι
κωδικοί ταυτοποίησης των Συναλλαγματικών που αποστέλλει, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα συγκεκριμένα χρεόγραφα, των οποίων νόμιμος
κάτοχος και διαχειριστής είμαι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας και για τα οποία τώρα τελικώς
κατηγορούμαι.

Συνιστά δόλια αδικοπρακτική συμπεριφορά η «παράλειψη» της Τραπέζης
Ελλάδος Α.Ε. να εισφέρει μέχρι σήμερα, ήτοι και στο πρόσφατο υπόμνημα που
απευθύνει προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ο νυν Διοικητής της ΤτΕ, Ιωάννης
Στουρνάρας, πώς η Τράπεζα Ελλάδος –από τον Απρίλιο του 2013 δεν προσκομίζει
επίσημα δημοσιοποιημένα στο UCC έγγραφα, ήτοι έγγραφα που να φέρουν βέβαιη
χρονολογία και να φέρουν το βάρος των αποδείξεων, προκειμένου το περιεχόμενο
των εν λόγω εγγράφων να αποτελεί πλήρη απόδειξη για το ότι διαλαμβάνεται εντός
τους και τα οποία να αποδεικνύουν έναντι πάντων περίτρανα την υποτιθέμενη
απάτη και ανυπαρξία των 600 δις Δολαρίων Αμερικής.

Σε κάθε περίπτωση, εν προκειμένω αυτό που πρέπει να σημειωθεί και
να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη, είναι ότι τα έγγραφα που προαναφέραμε και που
αποτελούν τμήμα της εν λόγω δικογραφίας, είναι όλα προγενέστερα της υπ’
αριθμόν 67650/2013 αθωωτικής αποφάσεως του Η’ Μονομελούς Πλημ/κείου
Αθηνών, η οποία μεταξύ των άλλων διαλαμβάνει και το ότι «ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ
ΟΤΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΙ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΞΙΑΣ 100 ΔΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ……..»
Είναι λοιπόν προφανές ότι αν η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είχε αποδείξεις ή
έστω οποιαδήποτε στοιχεία ενάντια στην ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων, των
οποίων νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής είμαι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, θα τα είχε
κομίσει έστω σήμερα, αφού άλλωστε είναι και υποχρεωμένη εκ του Νόμου
3691/2008.

Με άλλα λόγια γίνεται αντιληπτόν, ότι η ύπαρξη στο UCC και το
ιστορικό ανάρτησης, παρελθόντος του χρόνου ενστάσεων, το μετέπειτα
ιστορικό ενημέρωσης του Οφειλέτη κατά τακτά διαστήματα, η μη
αιτιολογημένη και νόμιμη απόρριψη-ένσταση αυτών εντός του νόμιμου
χρόνου καθώς και η μετέπειτα διαδικασία κατάθεσης ως πρόταση
χρηματοδότησης της Ελλάδος και τα όσα διαλαμβάνουν έκτοτε, αποτελούν
την πλήρη απόδειξη έναντι πάντων, για την ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων
Σελίδα 85 από 136
για την χορηγία της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, την οποία αν
κάποιος ήθελε πραγματικά να πλήξει για τα όσα διαλαμβάνει στο σκεπτικό
της θα έπρεπε να ασκήσει μόνον ΑΝΑΨΗΛΑΦΙΣΗ προσκομίζοντας νέα
στοιχεία, αφού κάθε άλλο είδος ενδίκου μέσου σε αυτήν την φάση δεν χωρεί,
και η Αναίρεση υ πέρ τ ου ν όμου δ εν δ ύναται να επηρεάσει τα πραγματικά
περιστατικά και την ουσία που έχουν κριθεί κι έχουν τελεσιδικήσει, αλλά και
δεν μπορεί να οδηγήσει ως κατηγορούμενους, όσους δικαιώθηκαν
αμετακλήτως.

Συνεπεία των ως άνω καθίσταται αυταπόδεικτον ότι τα έγγραφα και οι εις
αυτά διαλαμβανόμενο ισχυρισμοί της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., σε καμμία
περίπτωση δεν αποτελούν είτε σχετική απόδειξη για το περιεχόμενο τους, αλλά και
για τους συντάκτες ή την προέλευση αυτών και δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση
με βάση το ισχύον δικονομικό μας σύστημα και την διαβάθμιση της αποδεικτικής
ισχύος των εγγράφων, ως προβλέπεται εκ της δικονομίας μας ν’ αμφισβητήσουν ή
να προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν ή να ακυρώσουν την ισχύ των ως άνω Διεθνών
Συναλλαγματικών και των περιλαμβανομένων σ’ αυτές 600 δις δολλαρίων.
Η α πουσία δ ε κ ομίσεως ε νός έ στω ε γγράφου ε κ τ ης Τ ραπέζης τ ης
Ελλάδος Α.Ε. με νόμιμη αποδεικτική δύναμη, που ν’ αποδεικνύει την απάτη
των 600 δις δολλαρίων, αποτελεί την πλήρη απόδειξη της αδικοπρακτικής
συμπεριφοράς της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., η οποίας ευθύνεται κατ’
αποκλειστικότητα για το γεγονός ότι εγώ σήμερα φέρομαι ως
κατηγορούμενος για το δήθεν αδίκημα της απάτης των 600 δις δολλαρίων και
παράλληλα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την Περιουσία μου για ίδιο
όφελος αλλά ούτε και για Δημόσιο Όφελος.
Εκ των ως άνω, αποδεικνύεται ότι οι ως άνω πράξεις και παραλείψεις
των στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. αποτελούν μια καθαρά δόλια
και άδικη συμπεριφορά, η οποία και είναι σε άμεση σχέση με την σημερινή
ιδιότητά μου ως κατηγορουμένου, αφού εξ’ αιτίας των ω ς ά νω π ράξεων και
παραλείψεων των στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., βρίσκομαι
κατηγορούμενος στο στάδιο της ανακρίσεως για το αδίκημα της απάτης σε
βάρος του Δημοσίου, όταν αποδεδειγμένα το εν λόγω αδίκημα έχει
συντελεστεί και συντελείται εκ της όλης συμπεριφοράς του πρώην και του
νυν Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε., καθ’ ότι α) εαν τα 600 δις ήταν είτε
ανύπαρκτα, είτε άνευ οικονομικής ισχύος, αυτοί είχαν στην διάθεσή τους
όλους τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς, τον χρόνο και την
Σελίδα 86 από 136
υποχρέωση, να στείλουν εμένα τον δήθεν «Απατεώνα» στην Δικαιοσύνη ήδη
απ το έτος 2012, οπότε και έγινε κοινωνός της πρότασης χρηματοδότησης
της Ε λλάδος, μ ε τ ο ε ν λ όγω ποσό, ε νώ β ) ε άν τ α 6 00 δ ις ε ίναι υ παρκτα-
γεγονός ήδη αποδεδειγμένο εκ της ανάρτησης στο UCC, του οποίου
αποτυπώματος της οθόνης αυτού πολύ καλά γνωρίζει την αποδεικτική ισχύ,
η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος και τα στελέχη της είναι οι ηθικοί αυτουργοί σε
μια σειρά από εγκλήματα κατά του Έθνους και του Κράτους, γ) σε κάθε
περίπτωση σήμερα αυτή ευθύνεται δια των πράξεων και των παραλείψεών
της που εγώ φέρομαι αδίκως ως κατηγορούμενος δι’ απάτη σε βάρος του
Δημοσίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΣΩ Τ.Χ.Σ.

Όσον αφορά το σκέλος της κατηγορίας για την άμεση εξαγορά του 34%
τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
(ΕΘΝΙΚΗ- ΑΛΦΑ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- EUROBANK) για την εξυγίανση του τραπεζικού
συστήματος… με σκοπό να εξαπατήσω το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και τις πιο πάνω τράπεζες πείθοντάς τους να μους πωλήσουν το 34% των
τραπεζικών μετοχών τους και να δεχθούν στην κατοχή τους ως αντάλλαγμα, άνευ
οικονομικής αξίας Διεθνείς Συναλλαγματικές που ήταν προϊόντα απάτης με σκοπό
να αποκομίσω παράνομο περιουσιακό όφελος προκαλώντας αντίστοιχη
περιουσιακή ζημία σε βάρος του Δημοσίου και των ανωτέρω τραπεζών ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ… , την πρόταση αυτή την έκανα
αποκλειστικά και ατομικά εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού ο ίδιος διέθεσα τη
σχετική διεθνή συναλλαγματική προς τούτο. Όπως και ανωτέρω αναφέρω το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και όσοι Δημόσιοι ή ιδιωτικοί θεσμοί
εμπλέχθηκαν στην συγκεκριμένη υπόθεση, όφειλαν και είχαν ιδιαίτερο νομικό
καθήκον και υποχρέωση να ελέγξουν σύμφωνα με τον νόμο 3691/2008 την
εγκυρότητα, βασιμότητα, αξιοπιστία της ανωτέρω προτάσεως μου Αρτέμη Σώρρα
και το αξιόχρεο της προσφερθείσας διεθνούς συναλλαγματικής μου και αν
διαπίστωναν οποιουδήποτε είδους πλημμέλεια ή παρανομία να φροντίσουν, όπως
ήταν το κατά νόμο καθήκον τους, να ασκηθεί εναντίον μου ποινική δίωξη κατά τις
διατάξεις του παραπάνω νόμου. Η προσφερθείσα διεθνής συναλλαγματική ήταν
και είναι έγκυρη και ισχυρή και ουδείς, εξ όσων είχαν ιδιαίτερο νομικό
καθήκον και αναφέρονται ρητά στο κατηγορητήριο, απέδειξε το αντίθετο, ούτε
Σελίδα 87 από 136
το παρόν κατηγορητήριο διαλαμβάνει κάτι συγκεκριμένο επ’ αυτού, αλλά
παντελώς αορίστως και αναποδείκτως διατείνεται ότι αυτή ήταν, δήθεν, άνευ
οικονομικής αξίας και προϊόν απάτης, χ ωρίς ν α κ αθορίζει α πό π οιά
συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει η ανυπαρξία οικονομικής αξίας αυτής και ποιά
είναι η απάτη και εν πάση περιπτώσει πώς και κατά ποίον τρόπον προκύπτει ο
σκοπός μου αποκομίσεως παρανόμου περιουσιακού οφέλους με πρόκληση
αντίστοιχης ζημίας του Δημοσίου και των ανωτέρω τραπεζών ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας άνω των 150.000 ευρώ, την στιγμή που υπάρχει ό ρος ότι “ ΠΡΩΤΑ Θ Α
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ”.

Δεν
αναφέρεται επίσης στο κατηγορητήριο ποιοί ήταν οι λόγοι, οι ανεξάρτητοι της
θελήσεώς μου, και ποιά ήταν τα εξωτερικά εμπόδια, εκ των οποίων δεν
ολοκληρώθηκε η πράξη μου αυτή, η οποία, κατά το κατηγορητήριο, ήταν εξαρχής
απρόσφορη και απολύτως αδύνατη να καταλήξει σε ολοκλήρωση του εγκλήματος
καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
διαπιστώθηκε ότι τα δήθεν ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου ήταν διεθνείς
συναλλαγματικές άνευ αξίας προϊόντα απάτης, χωρίς να υπάρχει στην δικογραφία
κάποιο έγγραφο ελέγχου της προσφερθείσας συγκεκριμένης διεθνούς
συναλλαγματικής, το οποίο έγγραφο νόμιμα και αιτιολογημένα με πιστοποιημένο
έλεγχο να αποδεικνύει τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στο κατηγορητήριο, τα οποία
είναι παντελώς αναπόδεικτα και αόριστα, καταλύοντας πλήρως τα δικονομικά μου
δικαιώματα περί πλήρους και εμπεριστατωμένης απαντήσεως στην ως άνω αόριστη
κατηγορία. Εχει, άλλωστε κριθεί από την τρέχουσα νομολογία, ότι δεν υπάρχει
απόπειρα απάτης, όταν οι παραστάσεις δεν αρκούν, ούτε εν τοις πράγμασι, ούτε
κατά την παράσταση του δράστη να προκαλέσουν την πλάνη σε επιβλαβή
περιουσιακή διάθεση.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Επίσης αρνούμαι κάθε κατηγορία περί ισχυρισμού μου, ότι η Κυρίαρχη
Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι δικαιούχος κληρονομικών κεφαλαίων ποσού
115 τρισεκατομμυρίων πεντακοσίων δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ (σύμφωνα
με τον ισολογισμό του έτους 2007) που μπορούν να διατεθούν για την αποπληρωμή
κάθε χρέους και ανήκουν σε κάθε αυτόχθονα γηγενή Ελληνα και είναι κατατεθειμένα
σε ειδικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Παγκόσμια Τράπεζα
κλπ.
Σελίδα 88 από 136
Ειδικότερα αφού διενεργήθηκε όλη η διαδικασία από εμένα και τους
συνεργάτες μου για την έγκριση για την Ελλάδα ανθρωπιστικής βοήθειας δύο
τρισεκατομμυρίων τριακοσίων δισεκατομμυρίων 2.300.000.000.000 ευρώ,
απέστειλα την από 19-3-2015 ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΜΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς τον κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό, το Υπουργείο
Οικονομικών (κ. Γιάνη Βαρουφάκη) με κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Ελληνικού
Κοινοβουλίου κλπ., το οποίο υπάρχει στην δικογραφία, με θέμα: «Κλήση για
συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για την λήψη κεφαλαίων από τα παράγωγα
του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται
καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικύς και Παράλληλους
“Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς” (OVER BALANCED) ή/και “Κύριους
λογαριασμούς” (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNDS – GMC & CA),
ή/και τους “Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς” (INTERNATIONAL
COMBINED COLLATERAL ACCOUNDS), στην Τραπεζα Ελλάδος καθώς και σε
όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από
την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις Κεντρικές Τράπεζες των
χωρών δια μέσου γκρίζων/μαύρων οθονών (Επίπεδο Υψίστης Ασφαλείας), που
είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου
Ελληνικού Έ θνους, όπως α λλιώς ε ίναι γ νωστό ω ς “ η Π αγκόσμια Διευκόλυνση
Χρέους” (Global Debt Facility) με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς
όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή
πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση
του Ελληνισμού σ την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. . … Το συνολικό ποσό π ου
διαπιστώνεται δια μέσου αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής ανέρχεται στα ΔΥΟ
ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΚΚΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (2,300,000,000,000) ΕΥΡΩ.

…… Δια της παρούσας, σας καλώ για την άμεση συμμετοχή, ούτως ώστε να
συντονίσετε και να εποπτεύσετε την αποδέσμευση και μεταφορά μέρους των
χρηματικών πόρων του ταμείου κληρονομιάς προς όφελος του Ελληνικού Λαού
χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για την ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας. ….
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΦΟΡΕΙΣ 3.1. Το αίτημα συνοδευόμενο από μελέτες, το πληρεξούσιο, τη συμφωνία,
καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο κατατέθηκε στους κάτωθι και
δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και για να ασκηθεί η οποιαδήποτε
Σελίδα 89 από 136
ένσταση επί της διαδικασίας ή άλλο. α. Η.Ε. VLADIMIR I. KOBZAR, Ιδιοκτήτης αλλά
και ως Διοικητής και μοναδική Αρχή και Υπογράφων του Παγκόσμιου Κρατικού
Κλειστού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος με την επωνυμία “ALPHA OMEGA
STATION”, που ενεργεί σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες (White House Protocol
No: 558-22821) και ο οποίος ασκεί τη νομική κυριότητα νομή και κατοχή και εξουσία
που νομίμως του χορηγήθηκε επί των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, που
κρατούνται εντός των Θεσμικών Μητρικών λογαριασμών και που είναι
καταχωρημένοι στο Ομοσπονδιακό Σύνστημα τραπεζών των Διεθνών
Διακανονισμών. β. ITC (INTERNATIONAL TREASURY CONTROL). γ. FEDERAL
RESERVE SYSTEM & FEDERAL RESERVE BANK N.Y. Att. Mr William C.
Dudley, President of Federal Reserve Bank of New York New York, 33 Liberty
Street, New York, NY 10045. δ. THE WORLD BANK GROUP Att: Dr. Jim Yong
Kim President of the World Bank Group, 1818 H3 North West, Washington, D.C.
20433, MC 12-1215. ε. THE BOARD OF GOVERNORS MEMBERS OF THE
FEDERAL RESERVE SYSTEM Mr Ben S. Bernanke, Chairman, Mrs Janet L.
Yellen, Vice Chair, Mr Daniel K. Tarullo, Mrs Sarah Bloom Raskin, Mr Jeremy C.
Stein, Mr Jerome H. Powel. στ. Thw “CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED”
FEDERAL RESERVE SYSTEM. ζ. THE UNITED NATIONS, Office of the
President of the General Assembly UN, NY, Att: Mr John W. Ashe, President of
the 68th Session of the General Assembly. Όλοι οι σχετικοί φορείς,
ελεγκτές, θεσμοί κτλ έχουν ενημερωθεί με πλήρη φάκελο και πρωτόκολλα. Η
περίοδος ελέγχου έχει περάσει.
Καμία ένσταση ή αντίρρηση δεν τέθηκε από κανένα Φορέα προς εμένα
1.- για τις προθέσεις μου
2.- για τα έργα, καθώς και για
3.- τις εγγυήσεις που προσέφερα
έναντι του αιτήματος που κατατέθηκε για λογαριασμό των Ελλήνων με σκοπό την
επικείμενη πίστωση μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων.

ΑΡΑ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΩΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ Ω Σ Κ ΑΛΗ Τ Η Π ΙΣΤΗ Ε ΚΔΟΧΕΑΣ Κ ΑΙ
Σελίδα 90 από 136 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί τρόπος να αντιστρέψουμε την ολοένα
αυξανόμενη και επικίνδυνη ύφεση που προκαλείται από την παρατεταμένη
οικονομική κρίση και να προχωρήσουμε σε μία αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική.
Επειδή έχουμε εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται από την
Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Επειδή ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι
Φορείς στο Εξωτερικό και κανείς δε άσκησε ένσταση για την υλοποίηση τέτοιας
πράξης. Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποστεί κανένα ρίσκο οποιασδήποτε
μορφής. Επειδή είμαι έτοιμος να δεσμεύσω περιουσία μου από το προσωπικό μου
χαρτοφυλάκιο για το σκοπό αυτό, και τέλος ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επικαλούμαι την ισχύ και τη δύναμη που μου παρέχει το πληρεξούσιό μου όπου
τίθεται σε λειτουργία η εντολή του λαού και Ενεργώντας ως ο ειδικά διορισμένος
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των Δήμων και Ορθοδόξων Εκκλησιών που
εκπροσωπώ, δυνάμει της πρώτης ειδικής Ανέκκλητης εντολής και εξουσίας που μου
δόθηκε ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών με τον αριθμό 6.157/09.12.2013 και με την συνοδευτική τεκμηρίωση και την συμφωνία με την οποία μου χορηγήθηκε η
εντολή και το δικαίωμα να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, δεσμεύοντας
αποκλειστικά δική μου περιουσία, χωρίς να φέρω οιονδήποτε βάρος στο Δήμο /
Δημόσιο, επικαλούμαι το δικαίωμα αυτό και σας ζητώ να παραστείτε και να
συντονίσετε τη διαδικασία με ασφάλεια για να πιστωθούν και να μεταφερθούν μέρος των πόρων των κληρονομικών κεφαλαίων με σκοπό να διαρθρωθεί μία
αναπτυξιακή προοπτική όπως πιό πάνω περιγράφεται. Καταθέτω σήμερα προς
Εσάς το Αίτημα με την έννοια του κατ’ επείγοντος δια το συντονισμό και εποπτεία
κατά την υλοποίηση της διαδικασίας πίστωσης μέρους των Κληρονομικών
Κεφαλαίων προς όφελος του Ελληνισμού γενικότερα ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ
ΑΜΕΣΑ, με την ιδιότητά σας, ως Υπουργός επί των Οικονομικών της Νεοεκλεγείσας
Ελληνικής Κυβερνήσεως και έχοντας το δικαίωμα εκ του Θεσμικού σας ρόλου να το
πράξετε, όπως προβείτε εσείς προσωπικά στις απαραίτητες ενέργειες για την
άσκηση της δέουσας εποπτείας και τον συντονισμό της διαδικασίας πιστώσεως
μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων και όπως περιγράφεται πιό πάνω, σε
οποιαδήποτε τράπεζα θα μας υποδείξετε εσείς. Επίσης, όπως προσφέρετε την
απαιτούμενη ασφάλεια τόσο σε μένα όσο και στο χαρτοφυλακιό μου με την
παρουσία μου για να μπορούν αυτά να υλοποιηθούν. Τέλος, καλώ να ενδώσετε
Σελίδα 91 από 136
εντολή στην τράπεζα που εσείς θα αποφασίσετε για να μας δεχτεί να υλοποιήσουμε
την πράξη, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον Εισαγγελικής Εποπτικής Αρχής
Συνημμένα σχετικά άρχεία: Σχετικό 1:Επισυνάπτονται παραδειγματικά παλιότεροι
ισολογισμοί έτους 2007. Σχετικό 2: Διεθνείς Συνθήκες σχετικές με τα κληρονομικά
κεφάλαια, εποπτεία, ισολογισμοί, έλεγχοι κτλ. Σχετικό 3α: Προϋπολογισμός Έργων
για όλη την Ελλάδα/Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό. Σχετικό 3β:Δείγμα
ξεχωριστών μελετών για τους 325 Δήμους. » Το α νωτέρω δ εν α πορρίπτεται α λλά
διαβιβάζεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού με έγγραφό του, που υπάρχει
στην δικογραφία, προς τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητος. Αυτά τα
χρήματα που αναφέρονται παραπάνω και είναι για όλους τους Έλληνες περιμένουν
να στέρξει ο Υπουργός Οικονομικών για να πιστωθούν σε τράπεζα που αυτός θα
υποδείξει.

Τώρα γιατί ξεπουλιέται η Ελλάδα μας, χάνει την Κυριαρχία της, γίνονται
τα καλύτερα μυαλά της αποδιοπομπαίοι τράγοι για να προσφέρουν όχι στην
πατρίδα τους και τους Έλληνες, αλλά σε ξένες χώρες, γιατί αυτοκτονούν από
οικονομική ανέχεια οι Συνέλληνές μας, δεν παντρεύονται, δεν γεννούν, αλλά
κάνουμε εισαγωγή αλλοδαπών αλλοφύλων, αυτά ας τα σκεφθούν όλοι, την στιγμή
που με τα παραπάνω (που είναι δικαιωματικά δικά μας) θα μπορούσαμε να
αποφύγουμε όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα που δεν επισήμανα. Για όλα
σύμφωνα με το πολιτικό σύστημα και τα καθεστωτικά ΜΜΕ φταίει ο “απατεώνας”
Αρτέμης Σώρρας!!!!

ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, ά ρθρο 187 παρ. 1 του ΠΚ.

Εν πρώτοις, η εγκληματική οργάνωση προβλέπεται και τιμωρείται βασικά
από τις διατάξεις του άρθρου 187 παρ. 1, 3 ΠΚ.
Πρόκειται (ταυτόχρονα) για έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης του εννόμου
αγαθού «δημόσια τάξη» και αφηρημένης διακινδύνευσης αορίστου αριθμού
εννόμων αγαθών προσωπικής ελευθερίας αφενός (ως έμμεση απειλή κατά
στενότερου ή ευρύτερου κύκλου προσώπων) και των λοιπών εννόμων αγαθών
αφετέρου. Δημόσια τάξη είναι η κατάσταση γαλήνης, ηρεμίας, ειρήνης και ευταξίας
στην κοινωνία ενός κράτους και ειδικότερα η κατάσταση στην οποία δεν
προσβάλλονται με βλάβη ή διακινδύνευση τα από αυτήν επιλεγμένα ως
προστατευόμενα έννομα αγαθά του κοινωνικού συνόλου ως αποτέλεσμα της
ύπαρξης ρυθμιστικής έννομης τάξης, η οποία απειλεί και επιβάλλει κυρώσεις κατά
Σελίδα 92 από 136
των παραβατών κανόνων δικαίου, με σκοπό να διατηρούνται αλώβητα τα ατομικά,
κοινωνικά ή συλλογικά και κρατικά έννομα αγαθά. Ειδικότερα, με τη διάταξη του
άρθρου 187 παρ. 1 ΠΚ προστατεύονται συνολικά όλα τα έννομα αγαθά, τα οποία
προστατεύονται από τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις. Συγκρότηση ομάδας
σημαίνει κάποια πρωτοβουλία και κάποιες αρχικές κινήσεις για τη
στρατολόγηση προσώπων και τη δημιουργία της ομάδας. Ένταξη στην
ομάδα σημαίνει την ενεργητική συμμετοχή στις εκδηλώσεις και στις
δραστηριότητες της ομάδας με αποδοχή των σκοπών αυτής. Η συγκρότηση
είναι στιγμιαίο έγκλημα αλλά η ένταξη στην ομάδα είναι διαρκές έγκλημα και διαρκεί
όσο διαρκεί η ιδιότητα του μέλους και η ύπαρξη της ομάδας ως εγκληματικής
οργάνωσης. Η ένταξη στην ομάδα ως διαρκές έγκλημα συνεχίζεται για κάποιο
χρόνο και τελείται καθημερινά και όσο διαρκεί η παράνομη κατάσταση της
εγκληματικής οργάνωσης και παράγεται έτσι προσβολή με διακινδύνευση
των προστατευόμενων από την έννομη τάξη έννομων αγαθών.
Περαιτέρω, απαιτείται η ύπαρξη δομημένης ομάδας, τα κυριότερα
χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι η διοίκηση αυτής. Ως δομημένη
εγκληματική ομάδα νοείται αυτή η οποία συγκροτείται με εγκληματική σε βάθος
χρόνου προοπτική, στην οποία η βούληση καθενός μέλους, υποτάσσεται στη
βούληση της ολότητας και στην οποία τα μέλη αισθάνονται έναντι αλλήλων ως
ενιαία ομάδα. Δηλαδή «δομημένη ομάδα είναι εκείνη που δεν σχηματίζεται
περιστασιακά για την άμεση διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά προέχει ο τρόπος
λειτουργίας της, ο οποίος διέπει σε τέτοιο βαθμό την εγκληματική δράση ώστε τα
πρόσωπα που τη διεκπεραιώνουν να έχουν δευτερεύουσα σημασία με την έννοια
ότι μπορούν να αντικατασταθούν … Η εγκληματική οργάνωση είναι έγκλημα με
υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση, όπως μαρτυρεί και η Εισηγητική Έκθεση στο
σχέδιο του Ν 2928/2001.

Σημειωτέον ότι με την συγκεκριμένη περιγραφή δομής, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ κ.λ.π. Το διακριτικό γ νώρισμα ε ίναι ο χ αρακτηρισμός τ ων
πράξεων ως έγκλημα και ο δόλος.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ποινικό αδίκημα της συγκρότησης ή συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, είναι
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, ΟΤΙ ΛΕΙΠΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΑΝ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΊΝΑΙ
Σελίδα 93 από 136 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ.

Είναι γνωστό, ότι, σε άλλες έννομες τάξεις, π.χ. στην Γερμανική, το
εν λόγω ζήτημα επιλύεται με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αντίθετα με
την Ελληνική έννομη τάξη, η οποία δεν διαθέτει ανάλογη νομική πρόβλεψη, με
συνέπεια να επαφίεται η σχετική κρίση, κατά περίπτωση στην δικαιοδοσία, του
εκάστοτε επιλαμβανόμενου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελεί μειονέκτημα, στο βαθμό
που διάφορα Δικαστήρια, ενδέχεται να εκδόσουν αντιφατικές αποφάσεις για το εν
λόγω ζήτημα, με όλες τις συνέπειες που αυτό επισύρει.
Επίσης, για να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου
εγκλήματος, πρέπει προηγουμένως να ορίζεται στο κατηγορητήριο, ότι:
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΟΜΗ ΑΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ (περιγραφή), ή εάν
συμμετείχε εκ των υστέρων και πάλι πρέπει να περιγράφεται η δομή της ομάδας και
ο τρόπος λειτουργίας της. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί και
ο δόλος του δράστη, ο οποίος στο συγκεκριμένο αδίκημα είναι δόλος σκοπού,
δηλαδή πρέπει να ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Σε ό,τι αφορά ωστόσο την εξαρχής συγκρότηση της εγκληματικής ομάδας,
πρέπει να συμπίπτει ο δόλος του δράστη, με τον δόλο των συνιδρυτών αυτής,
δηλαδή πρέπει να πρόκειται εκτός από δόλο συμμετοχής σε εγκληματική
οργάνωση, με σκοπό την τέλεση συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων, πρέπει να
ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ.
Είναι επομένως πασιφανές, ότι στο συγκεκριμένο αδίκημα, συμπίπτουν τόσο
ο ΔΟΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ της εγκληματικής ομάδας, ο οποίος είναι ΚΟΙΝΟΣ
ΔΟΛΟΣ, και ο ΔΟΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος είναι ΑΤΟΜΙΚΟΣ και μπορεί να
αφορά ένα και μόνο ή περισσότερα αδικήματα, από αυτά που διαπράττει η
εγκληματική οργάνωση, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, εξ’ού και πρέπει
να ορίζεται επακριβώς ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ και αφετέρου πρέπει να
περιγράφεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορούμενο ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΞ ΑΡΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ή απλώς έγινε συμμέτοχος εκ των υστέρων στις πράξεις για
Σελίδα 94 από 136
τις οποίες κατηγορείται, προκειμένου να μπορεί να απολογηθεί και τον δόλο που
του καταλογίζεται και να διαπιστώνεται ο βαθμός της συμμετοχής του, στη δράση
της ομάδας.
Επίσης στο αδίκημα του άρθρου 187 ΠΚ, ως γνωστόν περιλαμβάνονται οι
αντικειμενικές και οι υποκειμενικές υποστάσεις, ως κατωτέρω αναφέρω, άλλων
εγκλημάτων, οι οποίες ωστόσο εφόσον στοιχειοθετούνται, κατ’ αρχήν πρέπει να
κριθούν αυτοτελώς, σε συρροή, άλλως σε περίπτωση που εντάσσονται στο πλαίσιο
του άρθρου 187 ΠΚ πρέπει να τεκμηριώνεται στην κατηγορία, ο λόγος που δεν είναι
άλλος από την ήδη υπάρχουσα εγκληματική οργάνωση η οποία τελεί άδικες
πράξεις. Για τον λόγο αυτόν επίσης πρέπει να τεκμηριώνεται επακριβώς
περιγραφικά η σύσταση ή η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μαζί με τα
εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο δράστης.
Επίσης, είναι για την στοιχειοθέτηση της εγκληματικής πράξεις σύστασης ή
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, είναι κομβικό στοιχείο να αναφέρεται ότι οι
πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο δράστης, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ
ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, διότι
διαφορετικά ο δράστης ή οι δράστες θα έπρεπε να κατηγορηθούν ξεχωριστά για
κάθε αδίκημα ή σε συρροή, κατ’ επάγγελμα ή κατ’ εξακολούθηση, ως συμμέτοχοι,
αλλά όχι ως συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση. Επομένως το ερώτημα
είναι ποιό είναι το στοιχείο εκείνο, το οποίο επιτάσσει τα ποινικά αδικήματα, που
προβέπονται και τιμωρούνται ως τελούμενα υπό την ομπρέλα της εγκληματικής
οργάνωσης.

Η απάντηση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, στην περίπτωση που η δράση
της ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, δεν αφορά αδικήματα του
κοινού ποινικού δικαίου, αλλά ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, το οποίο σημαίνει ότι και η
Ελληνική Δικαιοσύνη σε Ανώτατο επίπεδο, έχει εγκρίνει την πολιτική δράση
του Φορέα, τον οποίο ίδρυσα και στον οποίο ανήκω και για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ
δράση του οποίου σήμερα βρίσκομαι κατηγορούμενος.

Η απάντηση είναι ακριβώς αυτή που αναπτύξαμε ανωτέρω, δηλαδή ο δόλος
να συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, η οποία καθιστά
εφικτή την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες πρέπει να υφίσταται δόλος.
Επιπλέον πρέπει να στοιχειοθετείται ο δόλος εξειδικευμένα και πρωτίστως ο
Σελίδα 95 από 136
τρόπος με τον οποίο ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ στην περίπτωση του επισήμως
συσταθέντος πολιτικού φορέα, ο δόλος τέλεσης εγκληματικής πράξης, στα
πλαίσια άσκησης νόμιμης πολιτικής δραστηριότητας. Το στοιχείο αυτό είναι
απαραίτητο για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος του άρθρου 187 ΠΚ,
διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει λόγος για εγκληματική οργάνωση.
Επομένως εάν λείπει από την κατηγορία, κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία η
κατηγορία είναι ΑΟΡΙΣΤΗ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ και για τον λόγο αυτόν συνιστάται παράβαση των δικαιωμάτων
και των εγγυήσεων υπέρ του κατηγορουμένου και η κατηγορία ως εκ τούτου είναι
ακυρωτέα ως αόριστη.

Επειδή στο κατηγορητήριο σε ό,τι με αφορά, δεν αναφέρεται ο τρόπος, ο
χρόνος συγκρότησης και η δομή λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, δεν
προσδιορίζεται ο χρόνος συγκρότησης, η δομή και η λειτουργία της, επίσης δεν
προσδιορίζεται η συμμετοχή μου, εάν δηλαδή συμμετείχα εξαρχής ή εκ των
υστέρων στην δομή της οργάνωσης, αλλά αναφέρονται γενικά και αόριστα στο
κατηγορητήριο, οι εγκληματικές πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι, ως πράξεις
που δήθεν έχουν τελεστεί ως συνέπεια της συγκρότησης, σύστασης και διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς να μου αποδίδεται δόλος συμμετοχής, ή δόλος
συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟ από τον δόλο
των επιμέρους αδικημάτων για τα οποία κατηγορούμαι, καθώς επίσης και δίχως να
αναφέρεται εξειδικευμένα και με σαφήνεια ο βαθμός συμμετοχής στην φερόμενη ως
εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να είμαι συγκατηγορούμενος με
άλλα έξι (6) φυσικά πρόσωπα και όλοι να φερόμαστε όλοι ως διευθυντές, ή αρχηγοί
της εγκληματικής οργάνωσης, όπως προκύπτει από την κατηγορία. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ
ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ το στοιχειο της ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Επομένως, εφόσον δεν αποσαφηνίζονται τα στοιχεία
της αντικειμενικής υπόστασης του άρθρου 187 ΠΚ να αδυνατώ να απολογηθώ για
το συγκεκριμένο αδίκημα.

Επειδή περαιτέρω έχω τ ονίσει ό τι τ ο σ ύνολο τ ων ε κφραζομένων α πό
εμένα απόψεων αποτελεί και θέσεις πολιτικού φορέως – κόμματος, το οποίο,
σύμφωνα με το εννοιολογικό περιεχόμενο του άρθρου 29 Συντάγματος (που
ναι μεν δεν λέει τί είναι κόμμα, αλλά και του άρθρου 29 Ν. 3023/2002 που θεσπίζει
οριστικά τα σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος τυπικά στοιχεία της
Σελίδα 96 από 136
εννοίας του πολιτικού κόμματος είναι: (α) ύπαρξη καταστατικού, (β) ιδρυτική
διακήρυξη με 200 υπογραφές πολιτών εχόντων δικαίωμα ψήφου, (γ) κατάθεση στην
Εισαγγελία Αρείου Πάγου με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, (δ) γνωστοποίηση
ονόματος, εμβλήματος βλ. άνω), έχει νομίμως ιδρυθή με όλα τα δικαιώματα που
εκφράζουν και την ατομική διάσταση του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε
αυτό, με ειδικότερα δικαιώματα: α) το δικαίωμα ίδρυσης, β) το δικαίωμα συμμετοχής
σε συνεστημένο κόμμα, γ) δικαίωμα μη συμμετοχής σε κανένα πολιτικό κόμμα, δ)
δικαίωμα αποχώρησης, είτε την συλλογική διάσταση και τα ειδικότερα αυτής
δικαιώματα, όπως: α) δικαίωμα εσωτερικής αυτοοργάνωσης, β) δικαίωμα
ιδεολογικού και πολιτικού αυτοπροσδιορισμού, γ) ελευθερία εξωτερικής δράσης, δ)
ισότητα ευκαιριών, είτε μη περιοριζόμενα συνταγματικώς, είτε περιοριζόμενα από
την «αρχή της εξυπηρέτησης ελεύθερης λειτουργίας του Δημοκρατικού
Πολιτεύματος».
Το πολιτικό κόμμα, εκτός των άλλων, είναι υποκείμενο όλων των
συνταγματικών δικαιωμάτων που δεν προϋποθέτουν ιδιότητα φυσικού
προσώπου, όπως ενδεικτικά ελευθερίας συμβάσεων 361 ΑΚ, οικονομικής
ελευθερίας, δικαιώματος ιδιοκτησίας, ασύλου κατοικίας, απορρήτου επικοινωνίας,
ελευθερίας τύπου, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, καθώς και
δικαιώματος στην κομματική ΤΙΜΗ, την ΥΠΟΛΗΨΗ και την πολιτική ΕΙΚΟΝΑ,
διευκολυνόμενα στις άνω δραστηριότητες – δικαιώματα με την πρόσθετη
διασφάλιση – κτήση «νομικής προσωπικότητος» υπό τους όρους του άρθρου 29 Ν.
3023/2002, εφ’ όσον υπάρχουν οι άνω τυπικές προϋποθέσεις, χωρίς μάλιστα
ουσιαστικό έλεγχο του περιεχομένου της ιδρυτικής διακήρυξης και του
κατασταστικού τους, αρκεί η νομική προσωπικότητα να κατατείνη στην
εκπλήρωση της συνταγματικής του αποστολής (ΞΗΡΟΣ 2014.111) κατά την
δημοκρατική ρ ήτρα τ ου ά ρ. 2 9 § 1 Σ υντάγματος, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ
ΑΝΩ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ, ΜΗ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΘΙΓΗ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
Επειδή το άρ. 29 του Συντάγματος κατοχυρώνει την ελευθερία των Ελλήνων
να ι δρύσουν π ολιτικά κ όμματα κ αι ν α μ ετέχουν σ ε α υτά ελευθέρως και να
εκφράζονται ελευθέρως.

Επειδή η ελευθερία των κομμάτων πρέπει να περιορίζεται στη συνταγματική
τους αποστολή. Έτσι δεν παρεμποδίζεται η ποινικοποίηση της συσσωμάτωσης όταν
Σελίδα 97 από 136
τα πολιτικά κόμματα παρεκλίνουν της συνταγματικής τους αποστολής.
Επειδή όμως δεν μπορεί η επίκληση της πολιτικής ελευθερίας να
δικαιολογήση στην ελληνική έννομη τάξη την ύπαρξη μιας εγκληματικής ομάδος,
υπό τον μανδύα του πολιτικού κόμματος, χωρίς καμμία απολύτως δυνατότητα
εφαρμογής του ποινικού νόμου, με την αιτιολογία ότι –σε επίπεδο δικαίου- δεν
προβλέπεται απαγόρευση αυτού.
Επειδή υπό την ορθή ερμηνεία του άρθρου 29 Συντάγματος τα πολιτικά
κόμματα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται κατά την ενάσκηση της πολιτικής τους
δραστηριότητος, τούτο όμως δεν μπορεί να ισχύη για τα εγκλήματα, τα οποία
διαπράττονται ακόμα και στο πλαίσιο μιας τέτοιας δραστηριότητος.

Επειδή, κατά κανόνα, η φυσιογνωμία της εγκληματικής οργάνωσης δεν
συμβαδίζει με την υπόσταση ενός κοινοβουλευτικού πολιτικού κόμματος και μόνον.
Θεωρητικά μία τέτοια δυνατότητα δεν μπορεί να αποκλεισθή (Χ. ΣΑΤΛΑΝΗΣ / Λ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ; εις ΠοινΔνη 2013 σελ. 761 επ., Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ / Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ εις ΠοινΔικ 2014 σελ. 169 επ., ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ εις ΕΔΔΔ 2014 σελ. 841, Ιφ.
Καμτσίδου). Καίτοι η εγκληματική συμπεριφορά των μελών ενός τέτοιου κόμματος
δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την διάλυσή του από πλευράς συνταγματικού
δικαίου (ΡΑΙΚΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4η έκδοση 2011 σελ. 496).
Επειδή ωστόσο ουδόλως εμποδίζεται ο ποινικός έλεγχος της συμπεριφοράς
των μελών του, ακόμα και με την εφαρμογή του άρθρου 187 ΠΚ, δηλαδή ως
εγκληματικής οργάνωσης, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν όλα τα αναγκαία για την
πλήρωση της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος αυτού και ιδιαίτερα εφ’ όσον
αποδειχθεί ότι ο σκοπός της εγκληματικής δράσης των μελών του κατατείνει
στο «να ποριστεί (η εγκληματική οργάνωση – κόμμα), αμέσως ή εμμέσως,
οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος», όπως απαιτεί ο ηυξημένης τυπικής ισχύος
(άρθρο 28 Συντάγματος) Ν. 3875/2010 που εκύρωσε την Συνθήκη του Παλέρμο
περί οργανωμένου εγκλήματος.

Επειδή τα ίδια ισχύουν και για τις πολιτικές οργανώσεις και ομάδες που
δραστηριοποιούνται στα πλαίσιο ενός κόμματος ή αυτόνομα χωρίς την ύπαρξη
κόμματος – ομπρέλα. Αν τα φυσικά πρόσωπα (ηγέτες, μέλη και οπαδοί) αποκλίνουν
από τον πολιτικό τους σκοπό και ενωθούν προς διάπραξη εγκλημάτων, εννοείται
Σελίδα 98 από 136
πάντοτε με σκοπό «να ποριστεί (η πολιτική οργάνωση ή ομάδα), αμέσως ή
εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος», α ν δ ηλαδή τ ο κ όμμα, η π ολιτική
όργάνωση ή η ομάδα μεταλλαχθούν σε εγκληματική οργάνωση, τύπου μαφίας,
τότε χωρεί επ’ αυτών η εφαρμογή του άρθρου 187 ΠΚ.
Επειδή αν δεν συντρέχει αυτός ο σκοπός (αποκόμιση οικονομικού
οφέλους) και οι βίαιες εγκληματικές συμπεριφορές των μελών του κόμματος ή της
οργάνωσης (και όχι απλώς το φρόνημά τους) κατατείνουν λόγω πολιτικής
ιδεολογίας και πεποιθήσεων σε άλλους σκοπούς και επιδιώξεις, (λ.χ. βίαιη
κατατρομοκράτηση ή και εξόντωση των αντιπάλων, ακόμα και βίαιη πολιτική
επικράτηση), τότε η συμπεριφορά τ ους, έστω κ αι α ν η σ υσσωμάτωσή τ ους
εμφανίζει ομοιότητα προς τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου
187 ΠΚ, πρέπει να ελεγχθεί ποινικά με βάση άλλες πλέον πρόσφορες
διατάξεις, δηλαδή δεν διώκεται ως εγκληματική οργάνωση ένα κόμμα που δεν
επιδιώκει οικονομικό όφελος, έστω και αν μοιάζει με εγκληματική οργάνωση.
Στην περίπτωσή μας, όχι μόνον δεν υπάρχει αυτό εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, αλλά υφιστάμεθα βία εκ μέρους παρακρατικών ομάδων, αφού μας
έχουν επιτεθεί και έχουν βανδαλίσει και σε ορισμένες περιπτώσεις κάψει, με κίνδυνο
ανθρώπων, πάνω άπό διακόσιες φορές σε γραφεία μας, πράγμα που γνωρίζουν οι
αρμόδιες αρχές, έχει καταγγελθεί σ’ αυτές, χωρίς όμως στην περίπτωσή μας κανένα
αποτέλεσμα.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΕΡΜΟ 2000:

Επειδή σε υπερεθνικό επίπεδο η σημαντικότερη εξέλιξη εντοπίζεται στη
«Σύμβαση κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος», που υπεγράφη το
2000 στο Παλέρμο της Ιταλίας από 184 κράτη (μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα)
στα πλαίσια της διάσκεψης του ΟΗΕ, κατά το διάστημα από 12 έως 15 Δεκεμβρίου.
Στη σύμβαση αυτή οριοθετείται η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης.
Επειδή στο άρθρο 2 περ. α΄ αυτής ορίζεται ότι ως «οργανωμένη
εγκληματική ομάδα νοείται η δομημένη ομάδα τριών ή περισσοτέρων προσώπων,
που υπάρχει για κάποια χρονική περίοδο και ενεργεί με κοινό σκοπό τέλεσης ενός ή
περισσοτέρων σοβαρών εγκλημάτων ή εγκλημάτων που θεσπίζονται σύμφωνα με
τη σύμβαση αυτή, προκειμένου να ποριστεί, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο
υλικό όφελος».

ΑΘΕΜΙΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η΄ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ:

Σελίδα 99 από 136
Επειδή το στοιχείο του επιδιωκόμενου από την εγκληματική οργάνωση
πορισμού αθεμίτου οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους: α) είναι ένα από τα
βασικότερα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, που κατά την Σύμβαση
του Παλέρμο πρέπει να συνοδεύει την τυποποίησή του στις εθνικές έννομες τάξεις
των συμβληθέντων κρατών (Μ. ΚΑΪΑΦΑ – ΓΚΜΠΑΝΤΙ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΜΑΣ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, μελέτη εις ΠοινΔνη 2005.1435 επ., ιδίως 1445 όπου στην σημ. 60
και άλλες παραπομπές), διότι β) αποτελεί ειδοποιό διαφορά της εγκληματικής
οργάνωσης (Α. Τζανετής: Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης κατά το νέο άρ.
187 ΠΚ εις ΠΧ 2001.1016) έναντι άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος που
δεν κατατείνουν στον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, όπως
λ.χ. είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλους είδους οργανώσεις και
μορφώματα, κινούμενα από ιδεολογικούς σκοπούς και κίνητρα. γ) ο σκοπός αυτός
μάλιστα, όντας βασικός για την οριοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης,
επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 5 § 1 της Συμβάσεως του Παλέρμο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ:

Επειδή στην ανωτέρω Σύμβαση προσχώρησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με
την Απόφαση 2004/579/ΕΚ του Συμβουλίου της 29-4-2004 (EEL 261 της 6-8-2004,
σελ. 69).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ:
Επειδή τέσσερα έτη αργότερα, εκδόθηκε και η Απόφαση – πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2009 (EEL της 11-11-2008, σελ. 42) «για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος», η οποία σε γενικές γραμμές
ταυτίζεται κατά το περιεχόμενο με τη «Σύμβαση του Παλέρμο». Μάλιστα ρητά
αναφέρεται ότι βασίζεται στη σύμβαση του Παλέρμο (βλ. αρ. 6 εισαγωγικών).
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ:
Επειδή ομοίως στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ε.Ε. (210/2309 ΙΝΙ), όχι
μόνο γίνεται αναφορά στο ότι «η δράση του οργανωμένου εγκλήματος έχει ως
στόχο, αλλά και βασίζεται στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους» (παρ. Δ), αλλά και
στις προτάσεις της προς την Επιτροπή στην παρ. 14 με τίτλο «εξάλειψη βαθιά
ριζωμένων στην Ε.Ε. εγκληματικών οργανώσεων τύπου «μαφίας» προτρέπει την
Επιτροπή «να εκπονήσει πρόταση οδηγίας, με σκοπό την ποινικοποίηση σε όλα τα
Σελίδα 100 από 136
κράτη – μέλη των σχέσεων με εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίας ή άλλα
εγκληματικά κυκλώματα, έτσιι ώστε να μπορούν να διώκονται οι εγκληματικές
οργανώσεις που αποκομίζουν κέρδη…». Είναι βέβαια αλήθεια ότι, όσο και αν μία
απόφαση-πλαίσιο παραλληλίζεται με μία οδηγία, πρόκειται για διαφορετικό νομικό
κείμενο ενός πυλώνα με διακυβερνητικά χαρακτηριστικά (Δ. ΚΙΟΥΠΗΣ – Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ:
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε., Αθήνα 2011), που δεν μπορεί να αναπτύξει από
μόνο τουτ άμεσο αποτέλεσμα (Ε. ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΣΕ Π. ΣΤΑΓΚΟΥ – Ε. ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ: ΔΙΚΑΙΟ
ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ 2000 σελ. 227-228), ενώ η τυχόν παραβίαση για την μεταφορά
στην εθνική έννομη τάξη κατά τον τρόπο που επιθυμεί η ΕΕ δεν συνδέεται σε
καμμία περίπτωση με τις συνέπειες των παραβιάσεων του παράγωγου δικαίου του
κοινοτικού πυλώνα. Ωστόσο, ο εθνικός νομοθέτης κάθε κράτους – μέλους οφείλει να
μεταφέρει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της ανωτέρω Απόφασης – πλαίσιο στην
εσωτερική έννομη τάξη και, εάν δεν το έχει πράξει, δηλαδή να τυποποιήσει με νόμο
το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης με περιεχόμενο σύμφωνο και συμβατό με
το περιεχόμενο της Απόφασης – πλαίσιο και της Σύμβασης του Παλέρμο, ή εάν έχει
τυποποιήσει ήδη το αδίκημα, αλλά με άλλα (λιγότερα ή περισσότερα, πάντως
ποιοτικά διάφορα) στοιχεία, οφείλει να τροποποιήσει την υφισταμένη διάταξη και να
προσαρμόσει ώστε να τελεί σε συμφωνία με την Απόφαση – Πλαίσιο και την
Σύμβαση του Παλέρμο (Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι ό.π. σελ. 1445). Αν δ εν τ ο π ράττει
αυτό, τα δικαστήρια, εφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις για το ποινικό δίκαιο αρχές της
νομιμότητας και της αναλογικότητας, οφείλουν να «ακυρώνουν» τις ασύμβατες προς
τα διεθνή αυτά νομικά κείμενα επιλογές, προσθέτοντας εκείνα τα ελλείποντα από
εθνικούς νομικούς ορισμούς στοιχεία (ΕΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ – ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ: ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ εις ΠΧ 2006.865).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΠΑΛΕΡΜΟ:

Επειδή ο Έλληνας νομοθέτης, εναρμονιζόμενος κατ’ αρχήν με τις προβλέψεις
της Σύμβασης του Παλέρμο πριν ακόμα την κυρώσει με νόμο, τυποποίησε το
«οργανωμένο έγκλημα» με το Ν. 2928/2001, με τον οποίο τροποποίησε το
άρθρο 187 ΠΚ. Στο νέο άρθρο προσδιορίσθηκε η νομοτυπική μορφή της
εγκληματικής οργάνωσης έχοντας ως πρότυπο και την διάταξη της παρ. 129 του
γερμανικού ποινικού κώδικα (Χ. ΣΑΤΛΑΝΗΣ / Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ;
εις ΠοινΔνη 2013 σελ. 761 επ., Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ / Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ εις ΠοινΔνη 2014
Σελίδα 101 από 136
σελο. 169 επ.).

ΓΙΑΤΙ ΑΡΧΙΚΑ ΕΘΕΣΠΙΣΕ ΤΟ άρθρο. 187 ΠΚ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η΄ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Επειδή ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 ΠΚ
είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό, που υιοθετήθηκε στο άρθρο 2 α΄,
Παράρτημα 1 τ ης Σ ύμβασης τ ου Π αλέρμο ( και σ το ά ρθρο 1 π αρ. 1 τ ης
Απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008), ο οποίος
ορίζει την εγκληματική οργάνωση ως δομημένη ομάδα από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα, που υφίσταται για ορισμένη περίοδο χρόνου και ενεργεί συντονισμένα
με σκοπό να διαπράξει ένα ή περισσότερα σοβαρά εγκλήματα και προκειμένου να
αποκομίσει, αμέσως ή ε μμέσως, ο ικονομικό ή ά λλο υ λικό ό φελος. Από την
σύγκριση, όμως, των ορισμών που δίνονται για το οργανωμένο έγκλημα στη
Σύμβαση του Παλέρμο και στην Απόφαση – πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. αφ’
ενός και στο άρ. 187 ΠΚ αφ’ ετέρου, προκύπτει ότι στο δεύτερο δεν συγκαταλέγεται
μεταξύ των εννοιολογικών στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος, ο σκοπός,
αμέσου ή εμμέσου, προσπορισμού οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, ο οποίος
αντιθέτως κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω διεθνή κείμενα αποτελεί ειδοποιό
γνώρισμα της εγκληματικής οργάνωσης. Η διαφορά αυτή είναι ουσιώδης, διότι η
ανωτέρω επιδίωξη, η οποία καθιστά την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος
υπερχειλή, είναι σύμφυτη με το οργανωμένο έγκλημα (Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ο.π. σελ. 1016,
Φ. ΡΙΖΑΒΑ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΈΓΚΛΗΜΑ, Αθήνα 2012 σελ. 383 επ., Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ εις ΠοινΔνη 2014.65 επ.). Η
παραίτηση του Έλληνα νομοθέτη από την πρόσθετη υποκειμενική προϋπόθεση του
σκοπού του οικονομικού οφέλους ξενίζει για δύο λόγους: Πρώτον, διότι αποκλίνει
από το ακολουθούμενο κατά τα λοιπά νομοθετικό πρότυπο της Σύμβασης του
Παλέρμο και αντιφάσκει προς την ίδια την Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου, η
οποία υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος ως κεδροφόρας
επιχείρησης. Και δεύτερον, επειδή θεσπίζεται μία διευρυμένη έννοια της
εγκληματικής οργάνωσης, η οποία απομακρύνεται από τη σύγχρονη θεώρηση του
οργανωμένου εγκλήματος ως οικονομικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται
κερδοσκοπικά στην παράνομη αγορά (Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ο.π. σελ. 1016, 1017). Η
διαφοροποίηση αυτή εξηγείται ιστορικά ως προσπάθεια του Έλληνα νομοθέτη να
«χωρέσει» στον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και το φαινόμενο της
τρομοκρατίας, όπου τα κίνητρα είναι κατά βάση πολιτικά και ιδεολογικά (Ι.
Σελίδα 102 από 136

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 2002 σελ. 107). Πράγματι, ο
τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Σταθόπουλος επιβεβαιώνει την άποψη αυτή,
αναφέροντας προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, ότι ο Έλληνας
νομοθέτης επίσημα και δημόσια έχει διακηρύξει ότι επεξέτεινε τα μέτρα που
προβλέπονταν για το οργανωμένο έγκλημα στη Σύμβαση του Παλέρμο και
στις τρομοκρατικές οργανώσεις, αφαιρώντας το περιοριστικό κριτήριο της
επιδίωξης οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, ακριβώς γιατί έκρινε ότι η
κοινότητα πολλών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο φαινομένων μπορούσε να
δικαιολογήσει την αναγωγή μεταξύ τους σε μία έννοια γένους για την πρόβλεψη των
ίδιων συνεπειών (Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ Ι, ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Αθήνα 2007, σελ. 600-632).
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η΄ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.
3251/2004 άρ. 40 § 1:
Ωστόσο, ο σκοπός αυτός, στον οποίο απέβλεψε τότε ο Έλληνας νομοθέτης,
θεραπεύθηκε και ικανοποιήθηκε τρία έτη αργότερα, οπότε με το άρθρο 40 § 1
Ν. 3251/2004 το έγκλημα της τρομοκρατικής οργάνωσης και των
τρομοκρατικών πράξεων τυποποιήθηκε με ειδική και αυτοτελή μορφή στο
άρθρο 187 Α΄ ΠΚ. Έτσι, εξέλιπε πλέον η ανάγκη αυτή και a contrario πρέπει να
γίνει δεκτό, με βάση την ιστορική, βουλητική και τελολογική ερμηνεία ότι ο Έλληνας
νομοθέτης δεν επιθυμεί πλέον τη διευρυμένη ως άνω έννοια της εγκληματικής
οργάνωσης, αλλά αντίθετα, συστοιχούμενος και με τις επιταγές της διεθνούς
έννομης τάξεως (Συμβούλιο Παλέρμο και Απόφαση-πλασίο της ΕΕ), ως έχει έννομη
υποχρέωση, επιθυμεί εκείνον τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης που
προβλέπουν τα κείμενα αυτά, κατά συσχετική συμπληρωτική ερμηνεία.
Επειδή, εν όψει όλων αυτών των νομικών και πραγματικών δεδομένων,
επειδή η διάταξη του άρθρου 187 Π Κ π αρίσταται ( ως π ρος το α νωτέρο ε ιδικό
στοιχείο) ασύμβατη προς τις επιταγές του υπερεθνικού νομοθέτη, επί πλέον δε
κατέστη εκ των υστέρων ανακόλουθη προς τον δεδηλωμένο σκοπό του Έλληνα
νομοθέτη (να παραλείψει το σκοπό πορισμού οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους
για να «χωρέσει» μέσω αυτής της διευρύνσεως στον ορισμό του οργανωμένου
εγκλήματος και το φαινόμενο της τρομοκρατίας), για την κατανόηση της αληθούς
εννοίας του άρθρου 187 ΠΚ, η προσφυγή μόνο στη γραμματική ερμηνεία πρέπει να
αποκλεισθεί.
Σελίδα 103 από 136
Επειδή ορθότερο είναι η αναζήτηση του αληθινού νοήματος να γίνει κυρίως
με κριτήρια ιστορικά και στα πλαίσια πάντοτε της αναζήτησης της βούλησης του
Έλληνα νομοθέτη. Για τις επιλογές του Έλληνα νομοθέτη βασικό ρόλο
διαδραμάτισαν, για την θέσπιση αυτοτελούς ειδικού ποινικού άρθρου (187 ΠΚ), οι
προβλέψεις των προαναφερομένων δύο υπερεθνικών κειμένων.
Επειδή υπό το β άρος τ ων δ ιεθνών α υτών κ ειμένων, α λλά κ αι σ τα π λαίσια
που αυτά διαγράφουν (αφού από το 2004 εξέλιπε πλέον ο λόγος υπαγωγής και των
τρομοκρατικών οργανώσεων στο ανωτέρω άρθρο), η ερμηνεία του πρέπει να
περιορισθεί στα όρια που αυτά προσδριορίζουν.

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΛΕΡΜΟ ΜΕ Ν. 3875/20-9-2010 – ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η΄ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ:

Επειδή εν τέλει η Σύμβαση του Παλέρμο κυρώθηκε στην Ελλάδα με το άρθρο
πρώτο του Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄/αριθ. φύλλου 158/20-9-2010) και έκτοτε έχει την
(υπερνομοθετική) ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 §1 Συντάγματος για τις διεθνείς
συμβάσεις: «…Οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση
τους σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους κάθε μίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη
νόμου…». Δηλαδή με την κύρωση της η Σύμβαση έχει άμεση και υπερνομοθετική
μορφή στο εθνικό μας δίκαιο.
Επειδή επομένως ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης που
διαλαμβάνεται στην υποκειμενική υπόσταση της νομοτυπικής μορφής του
αδικήματος (ως στοιχείο του υπερχειλούς δόλου) το σκοπό της εγκληματικής
οργάνωσης «να ποριστεί, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος»
από τη δράση της, υπερισχύει του ορισμού που διατύπωσε με ευρύτερο τρόπο ο
εθνικός νομοθέτης.
Επειδή υπερισχύει μάλιστα, όχι όπως πριν την κύρωση ερμηνευτικά, αλλά
ως αναπόσπαστο πλέον μέρος του εσωτερικού Ελληνικού δικαίου. Η υπεροχή αυτή
της Σύμβασης σημαίνει ότι όλα τα εθνικά όργανα, ιδίως τα δικαστήρια, οφείλουν να
την εφαρμόζουν άμεσα, είτε ερμηνεύοντας κατάλληλα (σύμφωνα με τη Σύμβαση) το
εθνικό δίκαιο, είτε παραμερίζοντας διατάξεις του, που θέτουν όρους ασυμβίβαστους
με τη Σύμβαση (ΣΤ. ΜΑΤΘΙΑΣ: ΕΣΔΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Αθήνα 1999 σελ. 17 και 18).
Επειδή είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης του Παλέρμο
Σελίδα 104 από 136
«αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η προαγωγή της συνεργασίας για την
αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου
εγκλήματος».
Επειδή η Σύμβαση εφαρμόζεται τόσο για την πρόληψη, διερεύνηση και
δίωξη εγκλημάτων, «σοβαρών» εγκλημάτων «διεθνικής φύσεως», που
αφορούν οργανωμένη εγκληματική ομάδα (3.1 β΄), όσο και για την πρόληψη,
διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων, που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρ. 5, 6, 8 και
23 αυτής (3.1 α΄), χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται τα εγκλήματα αυτά να
έχουν διεθνικό χαρακτήρα. Επομένως μπορεί να είναι και εθνικής μόνον εμβέλειας.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΗΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:
Επειδή η ενσωμάτωση μιας διεθνούς σύμβασης στην εθνική έννομη
τάξη δεν την εξομοιώνει βέβαια με νόμο, ούτε την καθιστά νόμο του κράτους, αλλά
τμήμα του εσωτερικού δικαίου. Καθιστά όμως δεσμευτικές για όλα τα όργανα
του Κράτους, άρα και για τα δικαστήρια, όλες τις διατάξεις της (κυρωθείσας)
διεθνούς συμβάσεως. Ο άμεσος δεσμευτικός χαρακτήρας της συμβάσεως γεννά
για το Δικαστή υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεών της και κύρωση της
παραβίασής τους από τη νομοθετούσα ή διοικούσα πολιτεία (ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ: Η
ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΣΔΑ εις ΝοΒ 2008.2541 επ.). Σε κάθε δε
περίπτωση, η υποχρέωση του Δικαστικού λειτουργού να προβαίνει και
αυτεπάγγελτα σε έλεγχο της συμβατότητας ενός νόμου προς τις διεθνείς συμβάσεις
και ιδιαίτερα σ’ αυτές που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου, άρα και με
τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, προκύπτει από τη
συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 87 παρ. 2, 25 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 1 του
Συντάγματος.
Επειδή ο Δικαστής, ελέγχοντας την ουσιαστική βασιμότητα της κατηγορίας
συγκροτήσεως και εντάξεως κάποιου σε εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187
ΠΚ, η οποία του αποδόθηκε με βάση τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης που
υιοθετεί ο ΠΚ, οφείλει με βάση την αρχή της νομιμότητος, για την ουσιαστική
κατάφαση της κατηγορίας, να λάβει υπ’ όψη του τον ορισμό της (κυρωθείσας)
Συμβάσεως του Παλέρμο και να προσθέσει στα αναγκαία στοιχεία για την
πλήρωση της νομοτυπικής μορφής του αδικήματος και δη στην υποκειμενική του
υπόσταση, τον προβλεπόμενο από τη διεθνή σύμβαση σκοπό της εγκληματικής
Σελίδα 105 από 136
οργάνωσης «να ποριστεί, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος».
Επειδή ο εθνικός νομοθέτης, αν και έχει υποχρέωση, δεν προχώρησε
ακόμη σε μία ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 187 ΠΚ, ώστε να προστεθεί σε
αυτό και ο ανωτέρω σκοπός. Το γεγονός ότι η επιδίωξη οικονομικού κ.λπ. οφέλους
από την εγκληματική οργάνωση συνιστά κατά την πρόβλεψη του ΠΚ (άρ. 187 § 6)
την επιβαρυντική περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκπλήρωση των
απορρεουσών από τη διεθνή σύμβαση υποχρεώσεων της πολιτείας να την
καταστήσει πλήρως εθνικό δίκαιο, διότι στο βασικό αδίκημα (παρ. 1), στο οποίο η
Διεθνής Σύμβαση αξιώνει να εμπεριέχεται ο δικός της ορισμός για το οργανωμένο
έγκλημα, ο όρος αυτός εξακολουθεί να μην υπάρχει ως αναγκαίο στοιχείο
καταφάσεως του αδικήματος. Η ως άνω επιβαρυντική περίπτωση, έστω και αν για
την κατάφασή της προϋποθέτει ως δόλο σκοπού την επιδίωξη οικονομικού
οφέλους, εν τέλει αναφέρεται σε ένα, διαφορετικό ποιοτικά, βασικό αδίκημα. Γι’ αυτό
και η διατύπωση αυτής της επιβαρυντικής περιπτώσεως κατακρίθηκε ως «άστοχη»
(Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ο.π. σελ. 120, Φ. ΡΙΖΑΒΑ ο.π. σελ. 394).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:

1. Δεν ευσταθεί συνταγματικώς και νομικώς κατηγορία σε πολιτικό κόμμα ότι
είναι εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ΠΚ, εφ’ όσον δεν επιδιώκει πολιτικά
αθέμιτο οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος και σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον
συγχρόνως η λειτουργία του και ενέργειά του δεν παραβιάζουν τον πυρήνα
δικαιωμάτων της δημοκρατικής αρχής.
2. Συνεπώς, ως π ολιτικό κ όμμα ά ρ. 2 9 Συντάγματος κ αι άρ. 2 9 Ν .
3023/2002 δικαιούμεθα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, εφ’ όσον μάλιστα δεν μας
προσήφθη ποτέ κατηγορία ότι παραβιάζουμε την «σπονδυλική στήλη των
δικαιωμάτων της δημοκρατικής αρχής».
3. Υπό αυτήν την έννοια είναι ασύμβατος η πρόσαψη κατηγορίας για
εγκληματική οργάνωση άρ. 187 § 1 ΠΚ, αλλά και για τις λοιπές εγκληματικές
πράξεις και κυρίως της ποινικοποιήσεως μίας απόψεως διεθνο-οικονομικο-
νομικής συνθέτου μορφής διεκδικήσεως, η οποία προσδίδεται
ψευδεπιφατικώς ως απάτη κακουργηματικής μορφής, χωρίς ειδικότερη
αναφορά στην συγκρότηση ή μη των δογματικών της στοιχείων.
Επειδή οι αρχές της διάκρισης των λειτουργιών και της νομιμότητος
συνιστούν εκφάνσεις της αρχής του κράτους δικαίου.
Σελίδα 106 από 136
Επειδή τα θεμελιώδη και απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου
προστατεύονται από το Σύνταγμα, τις συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ)
και, μετά την θέση της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ισχύ, από τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κατά τον οποίο οι τιθέμενοι κατά την άσκησή
τους περιορισμοί δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους προβλεπόμενους από το
γράμμα των διατάξεων της ΕΣΔΑ. [αρχή της νομιμότητας -nullum crimen, nulla
poena sine lege, άρ. 7 παρ. 1 Συντ., 7 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 14 παρ. 1 ΔΣΑΠΔ, 49 ΧΘΔΕΕ,
1, 14 ΠΚ) και διακρίσεις αυτής (lex praevia, stricta, scripta, certa)].

Επειδή το δικαίωμα έκφρασης, στο οποίο κατ’ εξοχήν περιλαμβάνεται η
ελευθερία διάδοσης ιδεών και πληροφοριών, αποτελεί βασικό θεμέλιο τόσο της
δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας και διακυβέρνησης όσο και της λαϊκής
κυριαρχίας, παράλληλα δε συνιστά πρωταρχική προϋπόθεση για την ελεύθερη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την αυτοπραγμάτωση κάθε ατόμου,
λειτουργώντας παιδαγωγικά και ενσταλάζοντας στους πολίτες την ανοχή προς ιδέες
και πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν.
Επειδή η ελευθερία της έκφρασης εκτείνεται σε ζητήματα δημοσίου
συμφέροντος, όπως τα ιστορικά γεγονότα, και περικλείει την διατύπωση και
διάδοση εκδοχών διαφορετικών από εκείνες που αποτελούν τις κατά πλειοψηφίαν
αποδεκτές, καθόσον αφ’ ενός μεν «κρατική αλήθεια» δεν νοείται, αφ’ ετέρου δε η
διάκριση των απόψεων σε «ορθές» και «λανθασμένες» αντιβαίνει στο πνεύμα ενός
φιλελεύθερου πολιτεύματος, δεδομένου μάλιστα ότι η έκφραση τέτοιων απόψεων
δεν θέτει εν κινδύνω την δημόσια τάξη.

Επειδή περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης δεν τίθενται από την
διάδοση ιδεών αντίθετων προς το Σύνταγμα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια in
abstracto, εκτός εάν οι ιδέες αυτές θέτουν σε κίνδυνο τον σκληρό πυρήνα της
λειτουργίας του κράτους και προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, τα οποία τέμνονται
με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανάγονται σε αυτοτελείς συνταγματικές
ελευθερίες, σε κάθε δε περίπτωση οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει αφ’ ενός μεν να
ερμηνεύονται συσταλτικά και αυστηρά, αφ’ ετέρου δε να υπαγορεύονται από
επιτακτική κοινωνική ανάγκη.
ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 386 ΠΚ
Σε ό,τι αφορά την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άρθρου 386
ΠΚ αυτή συνίσταται στον σκοπό να αποκομίσει κάποιος παράνομο περιουσιακό
Σελίδα 107 από 136
όφελος, βλάπτοντας ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε σκοπό παράλειψη ή
ανοχή με την γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή την
αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων. Εφόσον απουσιάζει
έστω κι ένα από τα εν λόγω επιμέρους στοιχεία της αντικειμενικής ή υποκειμενικής
υπόστασης τότε δεν στοιχειοθετείται κατηγορία που να βασίζεται στο συγκεκριμένο
άρθρο.
Επιβαρυντικό της απάτης είναι και το άρθρο 1 παρ. 1,3,4, του Ν. 1608/1950,
σύμφωνα με το οποίο “1. Σ τον έ νοχο τ ων α δικημάτων π ου π ροβλέπονται σ τα
άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού
Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται
στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο
δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα
πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν
ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό
χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης”.
Επειδή δεν υπάρχει ούτε απόκρυψη και δη αθέμιτη, με την οποία
μεταβάλλεται η πραγματική κατάσταση ώστε ο φερόμενος ως πλανόμενος να
παρεμποδίζεται να λάβη γνώσιν της αληθείας, αλλά τουναντίον παροτρύνεται να τα
ελέγξη (ΑΠ 1310/1989 εις ΝοΒ 37.1269, ΑΠ 116/1990 εις ΠΧ Ν.973).

Επειδή ο φερόμενος ως παθών (η ΤτΕ ή το Ελληνικό Δημόσιο κ.λπ.) δια του
κομματικού (έστω) ισχυρισμού «δεν εστερήθη (ούτε στιγμή) της δυνατότητος
αυτοπροστασίας του» έναντι των προβαλλομένων ισχυρισμών: διότι έχει
αποκλειστική αρμοδιότητα, δυνατότητα, στελέχωση, οργάνωση και ειδικές γνώσεις
και υποχρέωση να ελέγξη δια την οργάνων του την αξιοπιστία του
προβληθέντος ισχυρισμού (φερόμενος) περί τους άνω ΙΟΒΕ και μάλιστα αυτό
εζητήθη αρχήθεν και ζητείται και σήμερον επιμόνως και διαφανώς και συνεπώς δεν
υπάρχει ψευδής γεγονοτική παράσταση, αφού έτσι δεν υπάρχει δυνατότης
αιτιώδους και αμέσου προκλήσεως πλάνης (ακούσιας διάστασης βουλήσεως
προς ακολουθητέα δήλωση περιουσιακής διάθεσης) και επέκεινα αιτιωδώς και
αμέσως και αναγκαστικώς προκλητέας βλάβης και μάλιστα ευρισκόμενης σε
ολική αντιστοιχία με αντίστοιχο υλικό ή οικονομικό και δη αθέμιτο όφελος κάποιου
Σελίδα 108 από 136
συγκεκριμένου ατόμου με περαιτέρω αποτέλεσμα λόγω ελλείψεως οικονομικού ή
άλλου υλικού οφέλους και δη αθεμίτου ΝΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ κατ’ άρθρο 187 ΠΚ
ως τούτο προκύπτει μετά την επικύρωση της συνθήκης του Παλέρμο με τον
Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄/αριθ. φύλλου 158/20-9-2010) και αφού έχει ψηφισθή και
ο περί τρομοκρατικών οργανώσεων Ν. 3251/2004, που θα εδικαιολογούσε
κατηγορία δι’ εγκληματική οργάνωση και χωρίς υλικό ή οικονομικό όφελος,
πέραν του ότι αποκλείεται ο σκοπός οφέλους δια τον παραστώντα.

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 191 ΠΚ

Ομοίως σε ό,τι αφορά το αδίκημα του αρθρου 191 ΠΚ περί διασποράς
ψευδών ειδήσεων, πρέπει να αναφέρεται στην κατηγορία, σε αντιπαραβολή με την
φερόμενη ψευδή είδηση, το αληθές στοιχείο αυτής, ώστε να προκύπτει επακριβώς
το ψευδές της είδησης και να έχει πλήρη περιγραφή η πράξη προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί ο δόλος και να μπορεί ο δράστης να απολογηθεί σε σχέση με την
αλήθεια. Διότι άλλως, ο γενικός αφορισμός, ό,τι δήθεν όσα ισχυρίζεται ο δράστης
είναι ψευδή, χωρίς να τεκμηριώνεται σε σχέση με το αληθές του ισχυρισμού, στερεί
από τον κατηγορούμενο την δυνατότητα να απολογηθεί και να αποδείξει ότι δεν είχε
ούτε καν ενδεχόμενο δόλο.

Επίσης κατά την αληθή έννοια της διατάξεως 191 ΠΚ περί διασποράς
ψευδών ειδήσεων, που αποβλέπει στην προστασία της υπό στενή έννοια δημοσίας
τάξεως, δηλαδή της επικρατούσας στο Κράτος, ευταξίας, συνεπεία της γενικής
υποταγής, στην έννομη τάξη, η οποία ειδικότερα, συνίσταται κατά μεν την
πολιτειακή άποψη της, στην επιβολή της Κρατικής βουλήσεως, κατά δε την
κοινωνική όψη της, στην ειρηνική και ήρεμη συνύπαρξη και διαβίωση των πολιτών,
οι αναφερόμενες σε αυτήν, ψευδείς ειδήσεις και φήμες, πρέπει να είναι επιτήδειες,
να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, όσον αφορά την ικανότητα της
Κρατικής εξουσίας, προς εξασφάλιση της κοινής ειρήνης και την πεποίθησή των
περί της διατηρήσεως της ειρηνικής διαβιώσεώς των, εντός του Κράτους. (ΑΠ
1519/2004) αποτελεί πλημμεληματικού χαρακτήρα αδίκημα, στρέφεται κατά του
συνόλου, είναι έγκλημα εξωτερίκευσης. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος έστω κι
ενδεχόμενος, ο οποίος συνίσταται στην γνώση, ότι με την ενέργειά του ο
δράστης διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς δηλώσεις ειδήσεις ή φήμες,
ικανές να επιφέρουν φόβο ή ανησυχία στους πολίτες.

Στην κατηγορία που μου αποδίδεται, ενώ ολόκληρη η πολιτική δράση του
Σελίδα 109 από 136
Πολιτικού Φορέα, μου καταλογίζεται ως διασπορά ψευδών ειδήσεων, εντούτοις δεν
αποσαφηνίζεται και δεν περιγράφονται οι πράξεις σύμφωνα με τις οποίες
αποδείχτηκε το αληθές της κατηγορίας και δεν μου αποδίδεται συγκεκριμένος
δόλος, πέραν του χαρακτηρισμού της ψευδούς είδησης, για την οποία μάλιστα,
πρέπει να σημειωθεί ότι έχω ήδη αθωωθεί με την με αριθμ. 67650/2013
αμετάκλητη απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η
συγκεκριμένη απόφαση, που αφορά την ύπαρξη των εξακοσίων δισεκατομμυρίων
δολλαρίων, κατατεθειμένων υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, παρά την
αναίρεσή της υπέρ του νόμου, με την υπ’ αριθμόν 2/2017 απόφαση του Αρείου
Πάγου, παραμένει αθωωτική για εμένα και τον συγκατηγορούμενό μου. Τούτο
είναι αληθές πραγματικό και δεν αλλάζει, διότι εάν ο κινήσας την ανωτέρω
διαδικασία της υπέρ του νόμου αναιρέσεως της ανωτέρω αθωωτικής αποφάσεως
είχε νέα στοιχεία, καταλυτικά των ανωτέρω αθωωτικών, έπρεπε να κινήσει την
διαδικασία αναψηλαφίσεως και όχι την επικοινωνιακή της αναιρέσεως υπέρ του
νόμου.

Αυτά που κρίθηκαν με την ανωτέρω απόφαση για εμένα είναι αληθή
και ισχύουν έναντι πάντων. Δηλαδή έχω αθωωθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα
για το περιλαμβανόμενο στο παρόν κατηγορητήριο έγκλημα της διασποράς
ψευδών ειδήσεων και δεν μπορεί και δεν πρέπει να μου αποδίδεται
κατηγορία. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω δίκης, με έγγραφα και μάρτυρες
απέδειξα την ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων, που είναι κατατεθειμένα σε
κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, πράγμα
το οποίον απεδέχθη και απετέλεσε την νομική και πραγματική βάση της ανωτέρω
αποφάσεως. Η κατάλυση της εννοίας της ανωτέρω αντικειμενικής
υποστάσεως, καθώς νομικώς δεν υπάρχει ούτε υφίσταται ουδέν ψευδές που
να παρεστήθη ως αληθές, συμπαρασύρει, ως άμεση λογική και νομική έννοια
και συνέπεια, το σύνολο του παρόντος κατηγορητηρίου σε βάρος μου, ήτοι
της σύστασης και ένταξης σε εγληματική οργάνωση (187 παρ. 1ΠΚ), της
διασποράς ψευδών ειδήσεων (191 ΠΚ), της απάτης (386 1, 3 ΠΚ) με τις
επιβαρυντικές περιστάσεις και ποινές του ν. 1608/50, και του ν. 3691/2008, του
οποίου το πλέγμα των εκτελεστικών διατάξεων όφειλε να είχε εφαρμόσει τόσον η
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., όσον και το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο
Οικονομικών), ως αρχές κατά νόμον και καθ’ ύλην αρμόδιες για το θέμα αυτό. Περί
του τί είδους έλεγχο έκαναν για τις Διεθνείς Συναλλαγματικές που περιλαμβάνουν τα
600 δις δολλάρια ΗΠΑ αναπτύσσω κατωτέρω.
Σελίδα 110 από 136

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 184 ΠΚ

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 184 ΠΚ είναι έγκλημα εξωτερίκευσης ενέργειας και
αφηρημένης διακινδύνευσης, ήτοι επέλευση του κινδύνου δεν αποτελεί στοιχείο της
τυπικής υπόστασης. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, ακόμη κι ενδεχόμενος που
συνίσταται στην θέληση του δράστη να διεγείρει δημόσια αόριστο αριθμό
προσώπων προκειμένου αυτοί να τελέσουν παράνομες πράξεις.
Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει με οποιονδήποτε
τρόπο ότι εγώ δημόσια προκάλεσα ή διήγειρα οποιονδήποτε, οπουδήποτε
και καθ’ οιονδήποτε χρόνο σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος
τιμωρουμένου από τον νόμο, αφού ουδέποτε είπα, εξέφρασα, δημοσίευσα ή
προέτρεψα ή προκάλεσα ή διήγειρα οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε
παράνομη πράξη. Αντιθέτως πάντοτε προέτρεπα, καθόσον αφορά την πληρωμή
των χρεών των πολιτών, αλλά και των δικών μου και μάλιστα και εγγράφως με την,
υπάρχουσα στην παρούσα δικογραφία υπ’ αριθμόν 12.653/9-5-2016 Εξώδικη
Διαταγή -Εντολή μου, που επιδόθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., στο Δημόσιο,
στον Άρειο Πάγο, στην ΤΡΟΪΚΑ, όπου στην σελίδα 17 αυτού δηλώνω: «… Επειδή,
δια της παρούσης εξωδίκου Εντολής μου, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΣΑΣ ΔΙΑΤΑΖΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΤΕΛΛΩ, ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, τόσο των βεβαιωμένων εις
βάρος μου οφειλών, όσο και εις βάρος όλων των Ελλήνων, από τα
περιουσιακά μου στοιχεία, τα οποία συνίστανται α) σε ΕΠΙΤΑΓΗ/
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (Περιουσία 1) και β) ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ –
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (Περιουσία 2)…».

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΟΛΟΥ:

Ο Ποινικός Κώδικας δίνει, με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 εδ β΄ τον
νομοθετικό ορισμό του ενδεχόμενου δόλου.
Ενδεχόμενος δόλος ή κυριολεκτικά δόλος αποδοχής του ενδεχόμενου,
υπάρχει στην περίπτωση που ο δράστης δεν επιδιώκει μεν το εγκληματικό
αποτέλεσμα, αλλά αποβλέποντας σε κάτι άλλο, προβλέπει ότι η εκπλήρωση της
επιδίωξης του θα έχει ενδεχόμενη (πιθανή συνέπεια) την πραγμάτωση του
εγκληματικού αποτελέσματος και παρ’ όλα αυτά π ροχωρεί σ την τ έλεση τ ης
πράξεώς του. Ψυχολογικά δηλαδή αποδέχεται την πραγμάτωση του εγκληματικού
Σελίδα 111 από 136
αποτελέσματος και με αυτή την έννοια το «θέλει».
Μορφή όμως υπαιτιότητας (προσωπική δηλαδή στάση του δράστη έναντι του
εγκληματικού αποτελέσματος της πράξης του), αποτελεί σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 28 ΠΚ και η αμέλεια ή άλλως η έλλειψη προσήκουσας προσοχής, η οποία
συνετέλεσε είτε στην μη πρόβλεψη του εγκληματικού αποτελέσματος (καλούμενη
τότε αμέλεια «άνευ συνειδήσεως»), είτε στην πρόβλεψή του με τρόπο ανεπαρκή και
βουλητικά ελαττωματικό, ώστε λαθεμένα να επικρατήσει στον δράστη η ελπίδα ότι
θα το αποφύγει («ενσυνείδητη αμέλεια»).
Η τελευταία μορφή της αμέλειας συνορεύει προς τον δόλο, έχοντας –πιο
συγκεκριμένα – κοινό με τον ενδεχόμενο δόλο το στοιχείο της πρόβλεψης από τον
δράστη του εγκληματικού αποτελέσματος ως δυνατού..
Για την ακριβή οριοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου και κυρίως για τη διάκριση
του από την ως άνω εννοιολογικά όμορη έννοια της ενσυνείδητης αμέλειας
(διάκριση σημαντικότατη, καθώς οδηγεί στην διαφοροποίηση της αντιστοιχούσας
ποινικής ευθύνης), έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες, από τις
οποίες επικράτησε η «θεωρία» της εγκληματικής επιδοκιμασίας»
(“Billigungstheorie”), που εισήγαγε στην ελληνική ποινική επιστήμη ο Χωραφάς και
την οποία ακολουθεί και ο Ποινικός μας Κώδικας, όπως προκύπτει από την
διατύπωση του άρθρου 27.
Σύμφωνα με αυτήν, στην περίπτωση του ενδεχόμενου δόλου, το εγκληματικό
αποτέλεσμα τελεί σε ψυχικό σύνδεσμο προς το εγώ του δράστη, δηλαδή ο δράστης
επιδοκιμάζει εκείνο το οποίο η έννομος τάξη αποδοκιμάζει. Πιο συγκεκριμένα,
εκδηλώνει την καταφρόνησή του προς τα έννομα αγαθά ερχόμενος σε ενεργή
αντίθεση με την έννομη τάξη. Προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ως
ενδεχόμενη συνέπεια της πράξης του, το αποδέχεται και ενεργεί, έστω και αν
επέλθει τούτο.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις του ενδεχόμενου δόλου, στην ενσυνείδητη
αμέλεια, η διάθεση του δράστη απέναντι στα έννομα αγαθά που επαπειλούνται δεν
είναι εχθρική ή αρνητική, αλλά αδιάφορη. Επομένως, όταν με τη στάση του
εκδηλώνει απλώς αδιαφορία ή «αφροντιστίαν περί την διαφύλαξιν των εννόμων
αγαθών», η συμπεριφορά του δράστη υπάγεται σαφώς στην έννοια της
ενσυνείδητης αμέλειας.
Η αποδοχή του αξιοποίνου αποτελέσματος από τον δράστη ως καλυπτόμενο
Σελίδα 112 από 136
από την σχετική επιθυμία αυτού, αποτελεί, την ειδοποιό διαφορά του ενδεχόμενου
δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια, όπου το αποτέλεσμα σαφώς αποκρούεται ως
μη επιθυμητό. Ο,τιδήποτε άλλο, πλην της επιδοκιμασίας και αποδοχής του
αποτελέσματος, εντάσσεται στην έννοια της εν συνειδήσει αμέλειας, η οποία
διαφέρει ακριβώς κατά το ότι ο υπαίτιος δεν αποδέχεται το προβλεφθέν από αυτόν
αποτέλεσμα, μάλιστα, πράττει διότι πιστεύει ότι θα το αποφύγει.1
Ο ενδεχόμενος δόλος και η ενσυνείδητη αμέλεια έχουν κοινό το διανοητικό
τους συστατικό, δηλαδή την πρόβλεψη του εγκληματικού αποτελέσματος ως
ενδεχόμενο (την συνείδηση ενδεχόμενης πλήρωσης της αντικειμενικής υπόστασης
του εγκλήματος). Η διάκρισή τους συνιστά ένα από τα λεπτότερα και περισσότερο
εριζόμενα ζητήματα του ποινικού δόγματος, αφού το κριτήριο θα πρέπει να
αναζητηθεί στην σκοτεινή και δυσδιάκριτη περιοχή της βούλησης της εσωτερικής –
προσωπικής, θετικής ή αρνητικής «στάσης» του δράστη απέναντι στην εξέλιξη των
πραγμάτων.
Για την θεμελίωση του ενδεχόμενου δόλου απαιτείται η κατάφαση τόσο του
γνωστικού όσο και του βουλητικού στοιχείου. Όπως προκύπτει από το γράμμα της
διατάξεως του άρθρου 27 ΠΚ., ο ενδεχόμενος δόλος προϋποθέτει γνώση και
θέληση πραγμάτωσης των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου
εγκλήματος, όπως γίνεται δε ομοφώνως δεκτό στην θεωρία, η γνώση συμμετέχει
ισότιμα με την βούληση στον προσδιορισμό της έννοιας του ενδεχόμενου δόλου και
πρέπει να διαπιστώνεται δηλαδή να αποδεικνύεται.
Για την κατάφαση ή μη του ενδεχόμενου δόλου τα Δικαστήρια έχουν προβεί
σε χρήση των ενδεικτών. Η εισαγωγή των ενδεικτών στο ελληνικό ποινικό δίκαιο
πραγματοποιήθηκε με τις μελέτες του Χ. Μυλωνόπουλου: Διαθετικές έννοιες και
Ποινικό Δίκαιο ( Υπέρ 1993,243 επ.) και Ενδεχόμενος Δόλος και Fuzzy Logic ( Ποιν
Λογ 2003 , 451), έχοντας ως στόχο να αναδείξει τα εμπειρικά εκείνα δεδομένα,
όπως αυτά πηγάζουν από την καθημερινή πραγματικότητα, τα οποία μας βοηθούν
να συναγάγουμε τα λογικά εκείνα συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των
στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης μιας εγκληματικής π ράξης . Ειδικά δ ε ω ς
προς το ζήτημα του ενδεχόμενου δόλου, χρήσιμη είναι η ανάδειξη εκείνων των
ενδεικτών – δηλαδή των εμπειρικών εκείνων κριτηρίων- από τα οποία μπορούμε
ευλόγως να συμπεράνουμε ότι ο δράστης όντως αποδέχτηκε το εγκληματικό
αποτέλεσμα και αντιστοίχως των ενδεικτών εκείνων που συνεπάγονται τον
αποκλεισμό ύπαρξης δόλου στο πρόσωπο του δράστη.
Σελίδα 113 από 136
Σε ό,τι αφορά την μέσω ενδεικτών ανίχνευση του βουλητικού στοιχείου είναι
σημαντική η πάγια θέση του γερμανικού Ακυρωτικού, το οποίο αξιώνει από τα
δικαστήρια της ουσίας να εξετάζουν προσεκτικά την προσωπικότητα του δράστη
καθώς και όλες εκείνες τις περιστάσεις που έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση του
εγκληματικού συμβάντος: «Κατά τούτο, είναι επιβεβλημένη η συνολική εξέταση
όλων των αντικειμενικών και υποκειμενικών περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος»,
επί παραδείγματι «από τον πρότερο βίο του δράστη αλλά και από τις δηλώσεις του
πριν από την πράξη, κατά την διάρκεια της ή μετά το πέρας αυτής μπορούν να
προκύψουν ενδείξεις για την στάση του σε σχέση με το προστατευόμενο έννομο
αγαθό».

Έτσι, από την Θεωρία και τη Νομολογία έχουν διαμορφωθεί και
χρησιμοποιηθεί ως ενδείκτες και αντενδείκτες στοιχεία, όπως είναι «ο
συγκεκριμένος τρόπος επιθέσεως, η ψυχική κατάσταση του δράστη κατά την
διάπραξη του εγκλήματος και τα κίνητρά του», η τυχόν ιδιοτέλεια του σκοπού που
επιδιώκει ο δράστης αλλά και η συμπεριφορά του δράστη μετά την τέλεση της
πράξης του, πχ το αν καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης του θύματος ή αντιθέτως
εξαφάνισης του πτώματος του. Καθοριστική βοήθεια μπορεί να μας προσφέρει και
η λήψη κάποιων αντιμέτρων για την αποφυγή του προβλεφθέντος ως ενδεχόμενου
να επέλθει αποτελέσματος, «το μέγεθος και η εγγύτητα του κινδύνου που
διαγνώσθηκε από τον δράστη», (άλλως η ιδιαίτερη- υψηλή- επικινδυνότητα της
εγκληματικής συμπεριφοράς), καθώς και το επιχείρημα της “μη νοητής
αυτοδιακινδύνευσης”, άλλως της “αμοιβαιότητας του κινδύνου” του δράστη που
εκτίθεται στον ίδιο κίνδυνο επέλευσης του αποτελέσματος με το θύμα.
Η έννοια του δόλου συντίθεται από το γνωστικό και το βουλητικό στοιχείο του
προβλεφθέντος εγκληματικού αποτελέσματος και τα εν λόγω δύο στοιχεία είναι
στενά συνδεδεμένα και ισότιμα μεταξύ τους, οπότε και δεν αρκεί μόνο η γνώση του
υψηλού κινδύνου επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος, από τυχόν
παραλείψεις του δράστη για να μεταβάλλει σε ενδεχόμενο δόλο μια βαριά ή
ελαφρά, αδιακρίτως παράβαση του οικείου καθήκοντος επιμέλειας. Αλλά
προσαπαιτείται και διαπίστωση, ότι ο υπαίτιος, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, δεν
απώθησε από την συνείδηση του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος
που προέβλεψε και εντεύθεν το επιδοκίμασε.
Παρά τις διακυμάνσεις της νομολογίας σε περιπτώσεις οι οποίες
απασχόλησαν την κοινή γνώμη, λόγω της έκτασης των συνεπειών της αξιόποινης
Σελίδα 114 από 136
συμπεριφοράς των δραστών, παρατηρείται πλέον παγίωση στις αποφάσεις τόσο
των Δικαστηρίων ο υσίας, ό σο κ αι του ΑΠ, σ ύμφωνα μ ε τις ο ποίες ο ρθώς
προκρίνεται η εφαρμογή του άρθρου 28 ΠΚ, ήτοι της εξ αμελείας τελέσεως της
πράξης, έναντι της εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 1 εδ β ΠΚ, ήτοι της εκ
προθέσεως τελέσεως της πράξης με ενδεχόμενο δόλο.
Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο και αναγκαίο να εισφερθούν οι σχετικές
αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες προκρίθηκε η εφαρμογή της εξ αμελείας
τελέσεως της πράξης παρά το γεγονός ότι είχε ασκηθεί δίωξη για την τέλεση της
πράξης με ενδεχόμενο δόλο.

Σημαντικό νομολογιακό παράδειγμα για να τεθεί φραγμός στη νομολογιακή
έξαρση περί εφαρμογής του ενδεχόμενου δόλου υπήρξε απόφαση σε Συμβούλιο
του ΑΠ 1661/2004 (ΠοινΧρ 2005.328), το οποίον αναίρεσε το υπ’ αριθμόν 88/2003
Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου ως προς τις παραπομπές για
ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως στην υπόθεση του πλοίου ΣΑΜΙΝΑ για έλλειψη
αιτιολογίας τονίζοντας ότι ο ενδεχόμενος δόλος «… συντίθεται από το γνωστικό και
το βουλητικό στοιχείο του προβλεφθέντος εγκληματικού αποτελέσματος, που είναι
ισότιμα και στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους οπότε δεν αρκεί μόνο η γνώση του
υψηλού κινδύνου επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος από τυχόν
παραλείψεις του δράστη ή ελλείψεις ενός πράγματος …». Απαιτείται δε επιπλέον
και η «…. η διαπίστωση ότι ο υπαίτιος κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή δεν
απώθησε από τη συνείδησή του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος
που προέβλεψε και εντεύθεν το επιδοκίμασε…». Αναιρέθηκε δε το προσβαλλόμενο
βούλευμα γιατί δεν υπήρχε αιτιολογία ως προς το βουλητικό στοιχείο του
ενδεχόμενου δόλου που κατά τον ΑΠ δεν μπορεί να καταφαθεί. «… όταν δεν
προκύπτει κάποιο λογικό κίνητρο του υπαίτιου προς διάπραξη ενός σοβαρού εκ
δόλου εγκλήματος (δηλαδή η επιδίωξη κάποιου σημαντικού σκοπού για τον οποίο
δράστης συμβιβάζεται με την πραγμάτωση του κινδύνου) ή όταν ο δράστης
καθίσταται και ο ίδιος εν δυνάμει θύμα της σχετικής εγκληματικής πράξης ή
παράλειψης …».

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η απόφαση σε Συμβούλιο του ΑΠ
601/2008 (Ποιν.Δικ.2008,1393), αναφορικά με το αυτοκινητικό ατύχημα στα Τέμπη,
το οποίο και αναίρεσε το προσβαλλόμενο υπ’ αριθμόν 326/2007 βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Λάρισας λόγω ελλιπούς αιτιολογίας. Ως προς τον ενδεχόμενο
δόλο του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας που ήταν
Σελίδα 115 από 136
υπεύθυνη για τη μεταφορά του φορτίου του μοιραίου φορτηγού που συγκρούσθηκε
με σχολικό λεωφορείο (και δη για την υπερφόρτωση του οχήματος), χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι η παραδοχή ότι «…οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη της
διατάραξης της συγκοινωνίας, καθόσον γνώριζε ο καθένας από αυτούς ως
ενδεχόμενο ότι από τις παραλείψεις του η οδήγηση του συρμού και η μεταφορά του
φορτίου με τον συγκεκριμένο τρόπο θα καθιστούσε την συγκοινωνία πολύ
επικίνδυνη..» και ότι «…αποδέχθηκαν δε ένα τέτοιο κίνδυνο με την έννοια ότι
συγκατατέθησαν και επέτρεψαν την εκτέλεση του μοιραίου για τους 21 μαθητές
δρομολογίου…», δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου τους.
Δηλαδή, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠ, δεν αρκεί για τη
στοιχειοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου μόνον η αναφορά του υποτιθέμενου
ιδιοτελούς σκοπού, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυσμενείς συνέπειες
στην εταιρία των κατηγορούμενων εξαιτίας του ατυχήματος. Επανέρχεται δε η
άποψη, ότι το στοιχείο της αποδοχής στον ενδεχόμενο δόλο δεν προκαθορίζεται
από τον βαθμό της πιθανότητας με τον οποίο προβλέφθηκε το εγκληματικό
αποτέλεσμα, ο ύτε ό τι ο δ ράστης π ροχώρησε σ ε α υτό, παρότι π ροείδε α υτό ω ς
πιθανό, αλλά καθορίζεται από το ότι κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή ο υπαίτιος δεν
απώθησε από την συνείδησή του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος,
που προέβλεψε και έτσι αποδέχθηκε. Αναφέρεται χαρακτηριστικά «…Στην
περίπτωση, δηλαδή, του ενδεχόμενου δόλου πρέπει για την πληρότητα της
αιτιολογίας να αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει,
λογικό κίνητρο του υπαιτίου προς διατάραξη του εγκλήματος και δεν αρκεί η
αναφορά της πιθανότητας με την οποία ο δράστης προέβλεψε το εγκληματικό
αποτέλεσμα, ως ενδεχόμενη συνέπεια της πράξεώς του, ούτε η αναφορά ότι ο
δράστης παρά την ανωτέρω πρόβλεψή του, προχώρησε στην τέλεση της πράξεως
(ενέργεια ή παράλειψη), χωρίς να λάβει υπόψη του την ανωτέρω πρόβλεψη…. Επί
τη βάσει των προδιαληφθέντων, δεν συντρέχει περίπτωση ενδεχόμενου δόλου,
όταν δεν δύναται, κατ’ αντικειμενική κρίση να καταφαθεί και το βουλητικό στοιχείο
προθέσεως, όπως συμβαίνει όταν δεν προκύπτει οιονδήποτε λογικόν κίνητρον
του υπαιτίου προς διάπραξιν ενός εκ δόλου εγκλήματος … Δηλαδή επιδίωξη
κάποιου σημαντικού σκοπού για χάρη του οποίου ο δράστης συμβιβάζεται με την
πραγμάτωση του κινδύνου, όταν μάλιστα ο τελευταίος είναι σημαντικός όταν δηλαδή
το έγκλημα είναι σοβαρό…»

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το υπ’ αριθμόν 2311/2009 Βούλευμα του
Σελίδα 116 από 136
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών (ΝΟΜΟS) που αφορά στο αεροπορικό
ατύχημα της ετιαρίας HELLIOS αφού δέχθηκε ότι : «…. Ως προς την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δεν προέκυψαν πραγματικά περιστατικά από
τα οποία να τεκμαίρεται το βουλητικό στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου αυτών των
κατηγορούμενων, δηλαδή η αποδοχή από αυτούς του εγκληματικού
αποτελέσματος, και ειδικότερα ότι είχαν εναργή στην συνείδησή τους την
παράστασή του και δεν την απώθησαν από την συνείδησή τους, αλλά επιδοκίμασαν
αυτό το αποτέλεσμα κα το αποδέχθηκαν, αφού, όπως προαναφέρθηκε, αυτό το
στοιχείο δεν τεκμαίρεται μόνον από την μεγάλη πιθανότητα επέλευσης του
αξιόποινου αποτελέσματος ως συνέπεια των παραλείψεων των κατηγορούμενων,
αλλά πρέπει να υπάρχουν και ενδείκτες αυτής της αποδοχής.
Ομοίως 334/2004 ΜΟΔ Αθ. ΠοινΔικ2005, 173, Υπόθεση RICOMEX «… Από
τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε δόλια προαίρεση των
κατηγορουμένων, υπό την μορφή του ενδεχόμενου δόλου. Ειδικότερα, δεν
αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι προέβλεψαν την κατάρρευση του κτιρίου της
Ricomex AE, ως ενδεχόμενη συνέπειεα των ως άνω πλημμελών κατασκευών και
προέβησαν σε αυτές και αν επερχόταν η κατάρρευση του κτιρίου …». Όμως, τέτοιο
ενδείκτη δεν αποτελεί στην συγκεκριμένη περίπτωση η συστηματική επιδίωξη της
εταιρείας κ αι κ ατ’ ε πέκταση, κ αι των τ ριών πρώτων κατηγορουμένων, για όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος σε
βάρος ακόμα και του τομέα της ασφάλειας των πτήσεων, που δημιούργησε
πλημμέλειες σχετικές με την λειτουργία της εταιρείας ….» «… Αυτός ο τρόπος
λειτουργίας της, ως εταιρείας , χαμηλού κόστους , που προέτασσε την επιδίωξη της
μεγαλύτερης δυνατής ανταγωνιστικότητάς της ως πρώτη προτεραιότητα της
εταιρείας σε σχέση με την ανάπτυξη του τομέα ασφάλειας, με τον οποίο η εταιρεία
εξοικονομούσε σημαντικά χρηματικά ποσά …. ο ιδιοτελής σκοπός τους της
επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους δεν κρίνεται ότι ήταν ικανός να ωθήσει να
συγκατατεθούν, έστω και με την εκδοχή του συμβιβασμού σε ένα τέτοιο εγκληματικό
αποτέλεσμα, αφού το κέρδος αυτό προδιαγραφόταν υποδεέστερο των σοβαρών
συνεπειών του συγκεκριμένου αποτελέσματος, δηλαδή του κινδύνου της
αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας καθώς και του αφανισμού της
περιουσίας τους και της διακοπής της λειτουργίας της εταιρείας και αντίκειται στην
λογική έμφρονων ανθρώπων να επιλέξουν μία καταστροφική γι’ αυτούς
συμπεριφορά έναντι κάποιου πρόσκαιρου κέρδους.
Σελίδα 117 από 136

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και το υπ’ αριθμόν 9/2012 Βούλευμα του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Νάξου (αδημοσίευτη, υπόθεση SEA DIAMOND),
σύμφωνα με το οποίο οι κατηγορούμενοι «… δεν είχαν λογικά όφελος ή άλλο
κίνητρο να συντελέσουν με πρόθεση στην πραγμάτωση του κινδύνου της
διατάραξης της ασφάλειας της υδάτινης συγκοινωνίας. Και τούτο διότι η διευθέτηση
μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα ζημίωνε ιδιαίτερα τον καθένα από αυτούς στην
σφαίρα της επαγγελματικής δραστηριοποίησής του, ενώ από πλευράς της
διαχειρίστριας CORE MARITIME LTD η δυσφήμηση της εταιρείας, αλλά και οι
οικονομικές επιπτώσεις από την επέλευση του κινδύνου θα ήταν τεράστιες και
δυσανάλογες οποιουδήποτε άλλου υποθετικού οικονομικού κινήτρου.
Στην υ πό κ ρίση π ερίπτωση α πό κ ανένα σ τοιχείο τ ης δ ικογραφίας δεν
προκύπτει ότι γνώριζα και θέλησα να συγκροτήσω ή να ενταχθώ ως μέλος σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα
(οργάνωση) που να επιδιώκει την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων.
Συγκεκριμένα η από μέρους μου αποδοχή του κινδύνου, που κατά το
κατηγορητήριο προκλήθηκε από τη φερόμενη κατηγορία, του άρθρου 187 ΠΚ δεν
στοιχειοθετείται ούτε αντικειμενικά ούτε υποκειμενικά στο πρόσωπό μου, όπως
περιγράφεται στο κατηγορητήριο.
Στο πρόσωπό μου δεν μπορεί, επίσης, να διαγνωσθεί ο οποιοσδήποτε
ιδιοτελής οικονομικός ή άλλος σκοπός για την πρόκληση των ανωτέρω αδικημάτων,
αφού, ελαυνόμενος από την αγάπη μου προς την Πατρίδα και τους Έλληνες,
απευθύνθηκα από την αρχή (έτος 2012), όχι σε κάποιο ανύπαρκτο αριθμό
προσώπων γ ια ν α σ υστήσω κ αι ν α ε νταχθώ σ ε ε γκληματική ο ργάνωση, αλλά
στους Θεσμούς της Πατρίδας μου, δηλαδή στην Κυβέρνηση, στον
Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Άρειο Πάγο, στην Τρόϊκα, στην Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε., με τον πιό φανερό, δημόσιο και επίσημο τρόπο, δηλαδή με
έγγραφα, συγκεκριμένες προτάσεις για την δανειοδότηση του Ελληνικού
Κράτους με σκοπό την αποπληρωμή του προς τους ξένους χρέους, την
αποπληρωμή τ ων χ ρεών ό λων ε ν γ ένει τ ων Ε λλήνων π ρος τ ο Κ ράτος κ αι
τους Φορείς αυτού και προς τις Τράπεζες. Τίποτε δεν έκανα εν κρυπτώ, και όλα
όσα έκανα ήταν δημόσια και με δική μου βούληση περιήρχοντο σε γνώση
όλων των ανωτέρω Φορέων με έγγραφο τρόπο και με τα συνοδεύοντα
αποδεικτικά στοιχεία, πράγμα που δεν συνάδει ούτε συνηγορεί σε
Σελίδα 118 από 136
εγκληματική δραστηριότητα, πολυ δε περισσότερο σε συγκρότηση και
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα για τα 600 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ, που έχουν κατατεθεί
υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, και του ποσού που έχει κατατεθεί
υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, οφείλω να υπενθυμίσω ότι η πρόταση εστάλη με
επιστολές της Αμερικανικής Δικηγορικής Εταιρείας “BLEAKLEY PLATT & SMIDT.
LLP” που κοινοποιήθηκαν στον Άρειο Πάγο, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
τον (τότε) Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό (τότε) κ. Αντώνη
Σαμαρά, τον Υπουργό Οικονομικών (τότε) και νυν Διοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος Α.Ε. κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον κ. Γεώργιο Προβόλουλο (τότε) Διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., την κα Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρο του ΔΝΤ, τον κ.
Μάριο Ντράγκι, Πρόεδρο της ΕΚΤ, την τότε προεδρεύουσα στην Ε.Ε. Κυπριακή
Δημοκρατία, τον κ. Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο (τότε) Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προς εμένα τον Αρτέμη Σώρρα, τον κ. Λαμπρακη Εμμανουήλ (τότε)
Πρόεδρο του Οργανισμού “END NATIONAL DEBT – END”, τον κ. Paul Terzaki
Διευθύνοντα Σύμβουλο της “Federal Funding & Investements Group Inc.”, τον κ .
Antony Diamond Διευθυντή του “Diamond + Diamond Merchant Banking Group”,
και τον κ. Greg Pappas Επικεφαλή Θεματοφύλακα της “Federal Stock Transfer &
Custody Agents Inc.”. Πώς συνάδει και δικαιολογείται μία τέτοια εκτενής
δημοσιότητα και μάλιστα στους ανωτέρω Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς και
Θεσμούς με την σύσταση και ενταξη σε εγκληματική οργάνωση; Γιατί κανένας από
τους Φορείς και Θεσμούς αυτούς δεν απευθύνθηκε στην Δικαιοσύνη, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για να στραφεί εναντίον μου. Εναντίον μου
στράφηκε ένας βουλευτής ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης (μαζί με έναν
δημοσιογράφο, του οποίου το όνομα δεν θυμάμαι) και αποτέλεσμα της
επιληφθείσης Ελληνικής Δικαιοσύνης ήταν η ανωτέρω αναφερομένη (αθωωτική)
απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Γιατί άραγε τότε δεν
εστράφη εναντίον μου, αφού είχε όλα τα έγγραφα και τις προτάσεις μου, ο
Υπουργός Οικονομικών, Η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., οι οποίοι μάλιστα είχαν προς
τούτο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση; Και το κυριώτερο, γιατί άραγε δεν στράφηκε
εναντίον μου το Αμερικανικό Δημόσιο (ΗΠΑ), που είναι και ο οφειλέτης των 600 δις
δολλαρίων; Λογικά, το πρώτο που έπρεπε να στραφεί εναντίον μου θα ήταν το
Αμερικάνικό Δημόσιο, και μάλιστα όχι μόνον εναντίον εμού, αλλά της ως άνω
Δικηγορικής Εταιρείας που διεκπεραίωσε τα των 600 δις δαλλαρίων; Εάν υπήρχε
Σελίδα 119 από 136
ένα οποιουδήποτε είδους θέμα σχετικά με τα 600 δις, που έχουν σχέση με το χρέος
των ΗΠΑ, αφού το Αμερικανικό Ταμείο (US Treasury) είναι οφειλέτης, θα είχαν από
το επόμενο δευτερόλεπτο της εμφανίσεώς μου στην Ελλάδα με τα 600 δις ζητήσει
την έκδοσή μου για να δικαστώ στις ΗΠΑ, διότι, δήθεν, διαδίδω και διακινώ αθέμιτα
και μη νόμιμα και μη υπαρκτά και μη ισχυρά έγγραφα σε σχέση με το χρέος των
ΗΠΑ, που λόγω του ποσού, θα είχαν αντικειμενικά δυσμενέστατη επίδραση τόσο
στις αμερικανικές (Χρηματιστήρια κλπ) όσο και στις διεθνείς αγορές. Θα είχε
φροντίσει να αποσυρθούν από την οθόνη του UCC1 αυτά και ό,τιδήποτε άλλο σε
βάρος μου από μία υπερδύναμη. Τίποτε τέτοιο, όμως, και μάλιστα από τον κυρίως
ενδιαφερόμενο οφειλέτη δεν έγινε!!!!

Ελλείπει δηλαδή το απαιτούμενο στοιχείο του ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ για
την διάπραξη τέτοιων κακουργηματικών πράξεων. Όλοι οι ενδείκτες που
γίνονται δεκτοί α πό τ ην θ εωρία κ αι τ ην ν ομολογία γ ια τ ην κ ατάγνωση τ ης
τέλεσης τ ων α νωτέρω α ξιοποίνων π ράξεων μ ε ε νδεχόμενο δ όλο ε λλείπουν
στο πρόσωπό μου. Σε καμμία περίπτωση δεν προέβλεψα το ενδεχόμενο της
προσκρούσεως στο νόμο και παρά ταύτα το αποδέχθηκα και αδιαφόρησα για
αυτό.

Επειδή ουδέποτε συγκρότησα και ούτε εντάχθηκα σε ομάδα με σκοπό
διάπραξης του κακουργήματος της κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένης απάτης
και σε απόπειρα απάτης σε βάρος αορίστου αριθμού πολιτών, του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ (Ασφαλιστικών Οργανισμών) και Τραπεζών με επιδιωχθέν όφελος άνω
των 150.000 ευρώ και αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Πέραν των ανωτέρω διαφανών και δημοσίων ενεργειών μου
συνυπέγραψα για την ίδρυση μίας Αστικής Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Εταιρείας και συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο καταστατικό, χωρίς καμία απολύτως πρόθεση
να τελέσω την οποιαδήποτε εγκληματική πράξη, διότι γνώριζα, ότι δημιουργήσα
μία Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Σκοπού, με συγκεκριμένο Καταστατικό,
που υπάρχει στην δικογραφία, το, αφού ελέγχθηκε από τα αρμόδια όργανα της
Πολιτείας ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ και επομένως η π εποίθησή μ ου ή ταν κ αι ε ίναι ό τι ε νεργώ ε ντελώς
νόμιμα, όπως και όταν συνέστησα, με άλλους, Πολιτικό Φορέα με την
επωνυμία ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, στον οποίον ορίσθηκα Πρόεδρος, ο οποίος
έχει συσταθεί νομότυπα, το δε καταστατικό του, που υπάρχει στην δικογραφία,
Σελίδα 120 από 136

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6199/2015 στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ. Επομένως
ελλείπει ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ.
Κατά συνέπεια ελλείπει το στοιχείο του άμεσου δόλου.

Επίσης α) δεν μπορεί να γίνεται λόγος αναφορικά με ενδεχόμενο δόλο, διότι
η κατάφαση του βουλητικού στοιχείου προσκρούει αναμφισβήτητα στον αντενδείκτη
της μη νοητής αυτοδιακινδύνευσης άλλως αμοιβαιότητας κινδύνου, διότι εγώ είχα
πάντοτε την άποψη και την βεβαιότητα ότι δεν εκτίθεμαι σε κανέναν απολύτως
κίνδυνο, διότι δεν διαπράττω καμμία απολύτως παράνομη πράξη αλλά το
αντίθετο, πράττω μέσα στα πλαίσια του νόμου και του Συντάγματος.
Επίσης β) σε ό,τι αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν να
στοιχειοθετηθεί στο πρόσωπό μου, διότι η πρόθεση και ο σκοπός μου πάντοτε
ήταν να π ροβάλλω τ ον σ κοπό τ ης α νωτέρω Αστικής Ε ταιρείας μ η
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και τ ου α νωτέρω Π ολιτικού Φ ορέα σ τα π λαίσια
του Συντάγματος, των Νόμων και των Διεθνών Συνθηκών και Κανόνων, που
προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Ουδέποτε υποψιάστηκα
ότι μπορεί, κινούμενος από την αγάπη μου για την Ελλάδα και τον συνάνθρωπο,
και ότι θα ήταν δυνατόν να τελέσω οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα είτε σε βάρος
οποιουδήποτε, ακόμη και σε βάρος εμού του ιδίου. Επιπλέον ουδέν αποδεικτικό
στοιχείο υπάρχει στην δικογραφία που να προκύπτει κάτι περί του αντιθέτου.
Γνωρίζω όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι συγκατηγορούμενοί μου, με
κάποιους από αυτούς είχαμε διαφωνίες και αποχώρησαν από τα ανωτέρω νομικά
πρόσωπα ή διεγράφησαν, αλλά ουδέποτε, όπως άλλωστε και εγώ, διανοήθηκαν ότι
διαπράττουν κάποια οποιαδήποτε παρανομία, ούτε διέπραξαν οποιαδήποτε
παρανομία, υποστηρίζοντας ή όχι τα δικά μου χρηματοοικονομικά εργαλεία, ούτε
είχαν σκοπό να προκαλέσουν οποιουδήποτε είδους βλάβη στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ
(Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ) και Τράπεζες, ή με σκοπό επιδιωχθέν όφελος και
απειληθείσα ζημία άνω των 150.000 ευρώ και αντικείμενο ιδιαίτερης μεγάλης αξίας.
Σχετικά με τον πολιτικό Φορέα, πρέπει να λεχθεί ότι, Έλληνες πολίτες σε
ολόκληρη την Επικράτεια, αποδεχόμενοι τους ίδιους καταστατικούς με τον ανωτέρω
Πολιτικό Φορέα σκοπούς, ίδρυσαν κατά τόπους ανεξάρτητα αυτοτελή και
αυτοδιοικούμενα και αυτοσυντηρούμενα γραφεία, δηλαδή εταιρείες μη
κερδοσκοπικού σκοπού, με δικό τους καταστατικό νομίμως δημοσιευμένο και
ξεχωριστό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, με δικά τους όργανα Διοικήσεως.
Σελίδα 121 από 136
Με βάση τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες ή παραλείψεις του
Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλαδος, αόριστος αριθμός προσώπων
ανά την Ελληνική Επικράτεια, προσήρχοντο στα κατά τόπους γραφεία του
Οργανισμού, όπου ενημερώνονταν και με δική τους ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,
αναλάμβαναν την πρωτοβουλία να επιδώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ και στις
Τράπεζες εξώδικη εντολή – δήλωση – εξουσιοδότηση, και το οποίο εξώδικο
εκοινοποιείτο στον νομέα και κάτοχο των ανωτέρω περιουσιών, δηλαδή σε
μένα τον Αρτέμη Σώρρα, μην έχοντας καμία σχέση ο πολιτικός Φορέας με τις
ανωτέρω ενέργειες.
Εξ όσων πληροφορήθηκα, αλλά και με επικοινωνία που είχα με πολλούς εξ
αυτών που επέδωσαν το ανωτέρω εξώδικο, όλοι τους ήταν άποροι, οικονομικά
αδύνατοι, πολύ πριν καν προσέλθουν στα γραφεία και δεν πλήρωναν, λόγω
αδυναμίας, το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε
περίπτωση δεν είχαν τρόπο και οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν τις
οφειλές τους προς τους ανωτέρω. Ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις πολιτών, που
αν και επέδωσαν την ως άνω εξώδικη εντολή, εν τούτοις συνέχισαν να πληρώνουν,
εφόσον είχαν την δυνατότητα αυτή.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν προέτρεψα κανέναν προσωπικά εγώ
να μην πληρώσει τις ανωτέρω οφειλές του, όπως και ανωτέρω αναφέρω.
Οι πολίτες προσήλθαν στα κατά τόπους γραφεία, ενημερώθηκαν για την
δικαστική απόφαση, οι περισσότεροι από αυτούς έγιναν και μέλη της τοπικής
αστικής εταιρείας, καταβάλλοντας πέντε (5) ευρώ ως μηνιαία συμμετοχή για έξοδα
του γραφείου (ενοίκο, ΔΕΗ, τηλέφωνο), ενώ οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό
διέθεσαν, αφορούσε την αμοιβή του τοπικού δικαστικού επιμελητή που έκανε την
επίδοση, ο οποίος πληρώθηκε απευθείας από όσους έστειλαν την εξώδικη εντολή.
Σημειωτέον ότι, το Δημόσιο δεν στερήθηκε κανένα νόμιμο δικαίωμα ή
δυνατότητα, προκειμένου να ασκήσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των
οφειλετών για ικανοποίηση και είσπραξη των απαιτήσεών του. Οι δεκάδες πάσης
φύσεως αναγκαστικές κατασχέσεις και επακολουθούντες πλειστηριασμοί, που είναι
παγκοίνως γνωστοί από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τόσον του Δημοσίου, όσο
και των Τραπεζών, αλλά και των Ασφαλιστικών Οργανισμών κλπ. αποδεικνύουν τα
ανωτέρω. Επομένως ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΜΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ. Επομένως από την αποστολή του ανωτέρω εξωδίκου στην
Σελίδα 122 από 136
πραγματικότητα ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΖΗΜΙΑ ΥΠΗΡΞΕ, ούτε βέβαια κι εγώ, με τα
όσα αναφέρω παραπάνω σχετικά, ζημίωσα καθ΄οιονδήποτε τρόπο, το Δημόσιο
ΝΠΔΔ ( Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Τράπεζες κλπ.).
Αναπόδεικτη και ανυπόστατη είναι επίσης σε βάρος μου η κατηγορία
ότι υποσχέθηκα παροχή 20.000 ευρώ σε κάθε πολίτη ο οποίος θα μας τιμούσε με
την ψήφο του στις εκλογές. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ
δημόσια ή ιδιωτικά. Οι συκοφάντες μου, αναφέρονται στο ποσό των 20.000 ευρώ
που θ α λ άβουν οι Ελληνες μόλις η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ πάρει την εξουσία.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στις προγραμματικές μας δηλώσεις, στο κεφάλαιο
Β «Για την μεταβατική περίοδο από την ανάληψη διακυβέρνησης από την
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ θα υλοποιηθούν τα κάτωθι: Είναι προγραμματισμένο από
τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της κυρίαρχης Ελληνικής
Δημοκρατίας των 600 δις δολαρίων από τις 28-9-2012 να γίνει άμεση εκταμίευση
ευθύς με την ανάληψη της Κυβέρνησης, από την ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ και να
δοθεί σε κάθε Ελληνα/δα πολίτη που είναι καταγεγραμμένος/η στους εκλογικούς
καταλόγους το ποσό των 20.000 ευρώ, ως άμεση ανακούφιση και στήριξη μέχρι να
ξεκινήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί, ύψους 2,3 τρις ευρώ.».
Στο σημείο αυτό οφείλω να θέσω υπόψη Σας τα ακόλουθα: Υφίσταται η
ΑΜΚΕ (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” και ο πολιτικός φορέας των Ελλήνων, ο οποίος φιλοξενείται από την
(πρώτη) ΑΜΚΕ στα γραφεία της ανά την Ελλάδα, χωρίς οι δύο αυτοί φορείς
(ΑΜΚΕ και Πολιτικός Φορέας) να ταυτίζονται σε επίπεδο προσώπων,
οργάνωσης και διοίκησης. Με την διευκρίνιση αυτή, αναδεικνύεται η ασάφεια και
αοριστία του σε βάρος μου κατηγορητηρίου, καθώς δεν είναι ορατό και σαφές σε
ποιόν α πό τους δ ύο ω ς ά νω φ ορείς α ναφέρεται. Ε άν ( ερμηνεύοντας) από τα
συμφραζόμενα προκύπτει ότι η αναφορά και η κατηγορία αφορά τον πολιτικό φορέα
του έθνους των Ελλήνων “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” (λόγω της αναφοράς σε
20.000 ευρώ σε κάθε πολίτη που θα μας τιμούσε με την ψήφο του), τότε φαίνεται ότι
ποινικοποιείται ως “παράνομο όφελος” το τέλος εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή
(καθ’όλα νόμιμη) σε έναν πολιτικό φορέα με καταστατικό κατατεθειμένο και
εγκεκριμένο από τον Άρειο Πάγο!!! Πλην όμως η παρεξήγηση και διαστρέβλωση της
προγραμματικής θέσεως, που αναφέρεται αμέσως ανωτέρω, του πολιτικού φορέα
από το κατηγορητήριο είναι παραπάνω από ορατή. Αν πάλι η αναφορά του
κατηγορητηρίου γίνεται για την ΑΜΚΕ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”, είναι ανεξήγητο
Σελίδα 123 από 136
πώς μία εισφορά εγγραφής 10 ευρώ και μία μηνιαία συνδρομή 5 ευρώ βαπτίζονται
“παράνομο περιουσιακό όφελος” για μία νομίμως λειτουργούσα αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με εγκεκριμένο καταστατικό στο Πρωτοδικείο και στο ΓΕΜΗ,
καθώς αυταπόδεικτα, τα γραφεία χρειάζονται ένα ελάχιστο εξόδων συντηρήσεως
όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Εάν υπονοείται διά του κατηγορητηρίου ότι
για την συγκέντρωση αυτού του ποσού (των 10 ευρώ εγγραφής και 5 ευρώ μηνιαίας
συνδρομής) ήταν αναγκαία για την τέλεση απάτης τόσο μεγάλης όσο το ποσό των
600 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, τότε γιατί οι αρμόδιοι φορείς, όπως η
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν δίνει, ως εκ του νόμου οφείλει, λύση στο θέμα,
ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες που η ίδια έχει προβλέψει και
θεσπίσει; Στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ένα εύλογο ερώτημα που
έχει ανακύψει και βασανίζει την Ελληνική κονωνία τα τρία τελευταία έτη: Ποιά είναι
η απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. (και του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους) σ το ε ρώτημα γ ια τ ην π ροέλευση τ ων -μη αναμενομένων και
ανεξηγήτων- πιστωτικών εσόδων (αντιστοίχων με την συναλλαγματική
ισοτιμία των 600 δις δολλαρίων ΗΠΑ) στους τελευταίους τρείς Ελληνικούς
Προϋπολογισμούς (έτη 2016, 2017 και 2018) που ετέθη από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και παρά την επιμονή του απάντηση δεν πήρε; Και τούτο διότι άλλα
600 δις πέρα από αυτά που εγώ έχω προσφέρει δεν υπάρχουν!!!!
Επίσης στο σημειο αυτό οφείλω να επισημάνω μία σοβαρότατη πλημμέλεια,
ανακολουθία και λανθασμένη χρονική ακολουθία του παρόντος κατηγορητηρίου,
ενώ κατηγορούμαι ότι αποκόμισα όφελος μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ καθώς οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές 115 πολιτών προς το ΙΚΑ που δεν εξοφλήθηκαν έως 9-9-
2013 ανέρχονται σε 4.709.481,30 ευρώ, αποκρύπτεται ότι τα πρώτα εξώδικα
που εστάλησαν ήταν δύο έτη μετά από την πιό πάνω ημερομηνία!!! Δηλαδή
στις 18-12-2015. Η αποστολή εξωδίκων το πρώτον τον Δεκέμβριο του έτους 2015,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με την μη πληρωμή εισφορών 115 πολιτών
προς το ΙΚΑ περισσότερο από δύο χρόνια πριν!!! Δεν υφίσταται ούτε αιτιώδης
συνάφεια, ούτε και χρονική συνάφεια μεταξύ των δύο γεγονότων!!! Δεν είναι
δυνατόν να μου αποδίδεται ότι ετέλεσα έγκλημα σε χρόνο που δεν είχα διανοηθεί να
προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Αποδεικνύεται δηλαδή, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα 20.000 ευρώ, δεν
δίδονται προς εκμαυλισμό συγκεκριμένων ψηφοφόρων και για ψηφοθηρία,
αλλά θα δοθούν μετά την ανάληψη της διακυβερνήσεως της χώρας,
Σελίδα 124 από 136
αδιακρίτως σε όλους τους Ελληνες και Ελληνίδες, που είναι εγγεγραμμένοι
στους ε κλογικούς κ αταλόγους, α σχέτως α ν ψ ήφισαν ή ό χι τ ην Ε ΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, γ ια τ ην ά μεση α νακούφιση κ αι σ τήριξή τ ους από την τραγική
οικονομική κατάσταση που διαβιώνουν.

Σε ό,τι αφορά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία (Β) κατηγορία του
κατηγορητηρίου, αρνούμαι τα όσα μου καταλογίζονται ως αβάσιμα κατά την ουσία και επικαλούμαι :

Την ως άνω υπ’ αριθμόν 6341/2012 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι πράγματι εγώ ο Αρτέμης
Σώρρας είμαι πλήρης, αποκλειστικός και αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας,
κάτοχος και κομιστής 28 κοινών ανωνύμων μετοχών της συγχωνευθείσας με
απορρόφηση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε., ονομαστικής αξιας 125 χρυσών
γαλλικών φράγκων οι οποίες μετοχές λόγω ακυρώσεώς των έχουν χαρακτήρα
αξιογράφου χρεογράφου-χρεωστικού ομολόγου, και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εξαγοράς και δεν έχει ολοκληρωθεί η ειδική εκκαθάριση, όπως
πιθανολογείται και με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που
υπάρχει στην δικογραφία, ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, πράγματι είμαι κάτοχος μίας
πολύ μεγάλης χρηματικής περιουσίας, μέρος της οποίας θα την διέθετα για την
αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
Ο αληθής ισχυρισμός μου ότι με την μεταβίβαση τεσσάρων (δύο και δύο) εκ
των ανωτέρω μετοχών μου και δη τις υπ’ αύξοντες αριθμούς 010933, 008173,
147141 και 179253 στην ΑΜΚΕ “END NATIONAL DEBT – END” και στην ΑΜΚΕ
“ELLAS NEVER DIE – END”, πώς είναι δυνατόν να παράξει παράνομη πράξη και
αδίκημα, αφού πράγματι είμαι κάτοχος και δικαιούχος, ως ανωτέρω εκθέτω, των εν
λόγω μετοχών, οι οποίες έχει γίνει δεκτό ότι έχουν την ανωτέρω
μνημονευομένη αξία και μάλιστα από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, που μου
καταλογίζει φόρο γι’ αυτές συνολικά . Κατά συνέπεια κανένα αδίκημα δεν
υφίσταται, κανένας δόλος δεν στοιχειοθετείται στο πρόσωπό μου και καμμία
απολύτως αντικειμενική υπόσταση της κατηγορίας.
Επίσης αρνούμαι κάθε κατηγορία περί ισχυρισμού μου, ότι η Κυρίαρχη
Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι δικαιούχος κληρονομικών κεφαλαίων ποσού
115 τρισεκατομμυρίων πεντακοσίων δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ (σύμφωνα
με τον ισολογισμό του έτους 2007) που μπορούν να διατεθούν για την αποπληρωμή
κάθε χρέους και ανήκουν σε κάθε αυτόχθονα γηγενή Ελληνα και είναι κατατεθειμένα
Σελίδα 125 από 136
σε ειδικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Παγκόσμια Τράπεζα
κλπ.
Ειδικότερα αφού διενεργήθηκε όλη η διαδικασία από εμένα και τους
συνεργάτες μου για την έγκριση για την Ελλάδα ανθρωπιστικής βοήθειας δύο
τρισεκατομμυρίων τριακοσίων δισεκατομμυρίων 2.300.000.000.000 ευρώ,
απέστειλα την από 19-3-2015 ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΜΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς τον κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό, το Υπουργείο
Οικονομικών (κ. Γιάνη Βαρουφάκη) με κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Ελληνικού
Κοινοβουλίου κλπ., το οποίο υπάρχει στην δικογραφία, με θέμα: «Κλήση για
συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για την λήψη κεφαλαίων από τα παράγωγα
του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται
καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικύς και Παράλληλους
“Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς” (OVER BALANCED) ή/και “Κύριους
λογαριασμούς” (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNDS – GMC & CA),
ή/και τους “Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς” (INTERNATIONAL
COMBINED COLLATERAL ACCOUNDS), στην Τραπεζα Ελλάδος καθώς και σε
όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από
την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις Κεντρικές Τράπεζες των
χωρών δια μέσου γκρίζων/μαύρων οθονών (Επίπεδο Υψίστης Ασφαλείας), που
είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου
Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως “η Παγκόσμια Διευκόλυνση
Χρέους” (Global Debt Facility) με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς
όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή
πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση
του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. …. Το συνολικό ποσό που
διαπιστώνεται δια μέσου αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής ανέρχεται στα ΔΥΟ
ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΚΚΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (2,300,000,000,000) ΕΥΡΩ.

…… Δια της παρούσας, σας καλώ για την άμεση συμμετοχή, ούτως ώστε να
συντονίσετε και να εποπτεύσετε την αποδέσμευση και μεταφορά μέρους των
χρηματικών πόρων του ταμείου κληρονομιάς προς όφελος του Ελληνικού Λαού
χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για την ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας. ….
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σελίδα 126 από 136
ΦΟΡΕΙΣ 3.1. Το αίτημα συνοδευόμενο από μελέτες, το πληρεξούσιο, τη συμφωνία,
καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο κατατέθηκε στους κάτωθι και
δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και για να ασκηθεί η οποιαδήποτε
ένσταση επί της διαδικασίας ή άλλο. α. Η.Ε. VLADIMIR I. KOBZAR, Ιδιοκτήτης αλλά
και ως Διοικητίς και μοναδική Αρχή και Υπογράφων του Παγκόσμιου Κρατικού
Κλειστού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος με την επωνυμία “ALPHA OMEGA
STATION”, που ενεργεί σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες (White House Protocol
No: 558-22821) και ο οποίος ασκεί τη νομική κυριότητα νομή και κατοχή και εξουσία
που νομίμως του χορηγήθηκε επί των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, που
κρατούνται εντός των Θεσμικών Μητρικών λογαριασμών και που είναι
καταχωρημένοι στο Ομοσπονδιακό Σύνστημα τραπεζών των Διεθνών
Διακανονισμών. β. ITC (INTERNATIONAL TREASURY CONTROL). γ. FEDERAL
RESERVE SYSTEM & FEDERAL RESERVE BANK N.Y. Att. Mr William C.
Dudley, President of Federal Reserve Bank of New York New York, 33 Liberty
Street, New York, NY 10045. δ. THE WORLD BANK GROUP Att: Dr. Jim Yong
Kim President of the World Bank Group, 1818 H3 North West, Washington, D.C.
20433, MC 12-1215. ε. THE BOARD OF GOVERNORS MEMBERS OF THE
FEDERAL RESERVE SYSTEM Mr Ben S. Bernanke, Chairman, Mrs Janet L.
Yellen, Vice Chair, Mr Daniel K. Tarullo, Mrs Sarah Bloom Raskin, Mr Jeremy C.
Stein, Mr Jerome H. Powel. στ. Thw “CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED”
FEDERAL RESERVE SYSTEM. ζ. THE UNITED NATIONS, Office of the
President of the General Assembly UN, NY, Att: Mr John W. Ashe, President of
the 68th Session of the General Assembly. Όλοι οι σχετικοί φορείς,
ελεγκτές, θεσμοί κτλ έχουν ενημερωθεί με πλήρη φάκελο και πρωτόκολλα. Η
περίοδος ελέγχου έχει περάσει.
Καμμία ένσταση ή αντίρρηση δεν τέθηκε από κανένα Φορέα προς εμένα
1.- για τις προθέσεις μου
2.- για τα έργα, καθώς και για
3.- τις εγγυήσεις που προσέφερα
έναντι του αιτήματος που κατατέθηκε για λογαριασμό των Ελλήνων με σκοπό την
επικείμενη πίστωση μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων.

ΑΡΑ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ
ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
Σελίδα 127 από 136
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΩΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ,

Η Ε ΛΛΑΔΑ Ε ΝΕΡΓΟΥΣΑ Ω Σ Κ ΑΛΗ Τ Η Π ΙΣΤΗ Ε ΚΔΟΧΕΑΣ Κ ΑΙ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί τρόπος να αντιστρέψουμε την ολοένα
αυξανόμενη και επικίνδυνη ύφεση που προκαλείται από την παρατεταμένη
οικονομική κρίση και να προχωρήσουμε σε μία αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική.
Επειδή έχουμε εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται από την
Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Επειδή ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι
Φορείς στο Εξωτερικό και κανείς δε άσκησε ένσταση για την υλοποίηση τέτοιας
πράξης. Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποστεί κανένα ρίσκο οποιασδήποτε
μορφής. Επειδή είμαι έτοιμος να δεσεμύσω περιουσία μου από το προσωπικό μου
χαρτοφυλάκιο για το σκοπό αυτό, και τέλος ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επικαλούμαι την ισχύ και τη δύναμη που μου παρέχει το πληρεξούσιό μου όπου
τίθεται σε λειτουργία η εντολή του λαού και Ενεργώντας ως ο ειδικά διορισμένος
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των Δήμων και Ορθοδόξων Εκκλησιών που
εκπροσωπώ, δυνάμει της πρώτης ειδικής Ανέκκλητης εντολής και εξουσίας που μου
δόθηκε ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών με τον αριθμό 6.157/09.12.2013 και με
την συνοδευτική τεκμηρίωση και την συμφωνία με την οποία μου χορηγήθηκε η
εντολή και το δικαίωμα να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, δεσμεύοντας
αποκλειστικά δική μου περιουσία, χωρίς να φέρω οιονδήποτε βάρος στο Δήμο /
Δημόσιο, επικαλούμαι το δικαίωμα αυτό και σας ζητώ να παραστείτε και να
συντονίσετε τη διαδικασία με ασφάλεια για να πιστωθούν και να μεταφερθούν μέρος
των πόρων των κληρονομικών κεφαλαίων με σκοπό να διαρθρωθεί μία
αναπτυξιακή προοπτική όπως πιό πάνω περιγράφεται. Καταθέτω σήμερα προς
Εσάς το Αίτημα με την έννοια του κατ’ επείγοντος δια το συντονισμό και εποπτεία
κατά την υλοποίηση της διαδικασίας πίστωσης μέρους των Κληρονομικών
Κεφαλαίων προς όφελος του Ελληνισμού γενικότερα ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ
ΑΜΕΣΑ, με την ιδιότητά σας, ως Υπουργός επί των Οικονομικών της Νεοεκλεγείσας
Ελληνικής Κυβερνήσεως και έχοντας το δικαίωμα εκ του Θεσμικού σας ρόλου να το
πράξετε, όπως προβείτε εσείς προσωπικά στις απαραίτητες ενέργειες για την
άσκηση της δέουσας εποπτείας και τον συντονισμό της διαδικασίας πιστώσεως
μέρους τ ων Κ ληρονομικών Κ εφαλαίων κ αι ό πως π εριγράφεται π ιό π άνω, σ ε
Σελίδα 128 από 136
οποιαδήποτε τράπεζα θα μας υποδείξετε εσείς. Επίσης, όπως προσφέρετε την
απαιτούμενη ασφάλεια τόσο σε μένα όσο και στο χαρτοφυλακιό μου με την
παρουσία μου για να μπορούν αυτά να υλοποιηθούν. Τέλος, καλώ να ενδώσετε
εντολή στην τράπεζα που εσείς θα αποφασίσετε για να μας δεχτεί να υλοποιήσουμε
την πράξη, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον Εισαγγελικής Εποπτικής Αρχής
Συνημμένα σχετικά άρχεία: Σχετικό 1:Επισυνάπτονται παραδειγματικά παλιότεροι
ισολογισμοί έτους 2007. Σχετικό 2: Διεθνείς Συνθήκες σχετικές με τα κληρονομικά
κεφάλαια, εποπτεία, ισολογισμοί, έλεγχοι κτλ. Σχετικό 3α: Προϋπολογισμός Έργων
για όλη την Ελλάδα/Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό. Σχετικό 3β:Δείγμα
ξεχωριστών μελετών για τους 325 Δήμους. » Το α νωτέρω δ εν α πορρίπτεται α λλά
διαβιβάζεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού με έγγραφό του, που υπάρχει
στην δικογραφία, προς τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Εντελώς α όριστη και α βάσιμη ω ς π ρος τ ην ο υσία τ ης ε ίναι η ε ν λ όγω
κατηγορία, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται το είδος και η αξία της φερόμενης
μεταβιβασθείσας από εμένα περιουσίας, ούτε και ποιές είναι οι αξιόποινες πράξεις,
ενώ σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης έχω αναφερθεί
ανωτέρω στο παρόν υπόμνημά μου.
Αρνούμαι την κατηγορία και αρνούμαι ότι τοποθέτησα άγνωστο ποσό κερδών
σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, τους οποίους σε κάθε περίπτωση δεν
γνωρίζω.
Δεν έχω προβεί σε καμμία μεταβίβαση χρηματικών ποσών, οποιουδήποτε
ύψους, όπως κατηγορούμαι. Δεν αναφέρονται στο κατηγορητήριο, με βάση το οποίο
απολογούμαι, στοιχεία περί των ποσών, που κατηγορούμαι ότι μεταβίβασα, δηλαδή
ποια συγκεκριμένα ποσά μεταβίβασα, πότε τα μεταβίβασα, τι ποσά και σε ποιους,
ούτε υπάρχουν στην δικογραφία, έγγραφα σχετικά με μετακίνηση, ή εν γένει
απόκρυψη, οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών, όπως κατηγορούμαι. Δεν
αποκόμισα και δεν χρησιμοποίησα ποτέ παράνομα χρήματα, για οποιονδήποτε
λόγο, ενόψει των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν, να γίνει και να στοιχειοθετηθεί
κατηγορία εναντίον μου, όταν δεν υπάρχει, στην παρούσα δικογραφία, κανένα
απολύτως στοιχείο περί τούτου.
Στον δε αναφερόμενο λογαριασμό που αναφέρεται στο κατηγορητήριο με
Σελίδα 129 από 136
δικαιούχο την αστική εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ε4,
από ό,τι είδα στη δικογραφία και από τους λογαριασμούς και από την ενημέρωση
που ζητήθηκαν από τις Τράπεζες, υπάρχει ένα ποσό περίπου χιλίων εννιακοσίων
(1.900) ευρώ, δεν αφορά σε εμένα, δεν ήμουν καν διαχειριστής ούτε ταμίας της
ανωτέρω αστικής εταιρείας, το δε ποσό είναι τέτοιο που δεν δικαιολογεί, σε
καμμία περίπτωση, χρηματοδότηση της πολιτικής μου δράσης, εξασφάλιση μέσων
για λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης και τα άλλα που με λεπτομέρειες
αναφέρονται στο κατηγορητήριο και η τελευταία κατάθεση του λογαριασμού από
ό,τι είδα είναι μερικών ευρώ και η κατάθεση του, είναι τον Φεβρουάριο του 2015.
Από τους λογαριασμούς μου, που υπάρχουν στην δικογραφία, δεν
προκύπτει καμμία παράνομη μετακίνηση ή μεταβίβαση ποσού ή απόκρυψη ή
οποιαδήποτε επιλήψιμη σχετική πράξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

Αρνούμαι την κατηγορία περί διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω των ΜΜΕ
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα, όταν μου ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ
ΑΟΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ, δηλαδή οι φερόμενες
ως ψευδείς ειδήσεις, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΠΟΙΟ
ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΕΔΩΣΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΨΕΥΔΕΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ.
Ουδέποτε ισχυρίστηκα αλλά ούτε και διέδωσα ό,τιδήποτε ψευδές. Τα πάντα
απεδείκνυα με έγγραφα. Περί των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
αναφέρω παραπάνω, τόσο για την ύπαρξή τους, όσο και δια την αξία τους. Περί του
ότι οι Έλληνες είναι δικαιούχοι των κληρονομικών κεφαλαίων επίσης αναφέρω πιό
πάνω, τα οποία μπορούν να διατεθούν για την αποπληρωμή κάθε χρέους και
ανήκουν σε κάθε αυτόχθονα γηγενή Έλληνα και είναι κατατεθειμένα σε ειδικούς
λογαριασμούς στις τράπεζες που αναφέρονται στον υπάρχοντα στην δικογραφία
Ισολογισμό έτους 2007 είναι αληθές και μπορεί με μία απλή επισκόπηση να
διαπιστωθεί, αλλά και από τα άλλα έγγραφα που κοινοποίησα στους αρμόδιους να
συνδράμουν φορείς. Το ότι είμαι κάτοχος χρεογράφων (Διεθνών Συναλλαγματικών –
ΙΒΟΕ) είναι αληθές και αποδεικνύεται τόσο από τον κατατεθέντα φάκελλο για την
δανειοδότηση του Ελληνικού Κράτους, όσο και από πλήθος εγγράφων, που
υπάρχουν στην δικογραφία, αλλά και από την αλληλογραφία σχετικά με αυτά της
Σελίδα 130 από 136
δικηγορικής φίρμας στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ BLEAKLY PLATT & SCHMIDT, LLP.
Περαιτέρω αποδεικνύεται από το ότι είναι αναρτημένα στην ως άνω αναφερομένη
οθόνη του UCC. Περί των “εγγράφων” της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., του ελέγχου
που διενήργησε για την διαπίστωση των ανωτέρω Διεθνών Συναλλαγματικών-ΙΒΟΕ
τόσον αυτή, όσο και το Ελληνικό Δημόσιο και περί της εγκυρότητος τούτου
αναφέρω παραπάνω. Στην πραγματικότητα δεν δημοσιοποίησαν κανένα έλεγχο,
έβγαλαν μόνον χαλκευμένα “έγγραφα” για να τις απαξιώσουν στον Ελληνικό Λαό,
με την συνδρομή των ΜΜΕ, ενώ το Δημόσιο …έψαχνε έντοκα γραμμάτια (!!!), τους
πιό πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και είδε ότι δεν
περιλαμβάνομαι σ’αυτούς και άθροιζε την περιουσία των 11 πιό πλουσίων για να
διαπιστώσει ότι εγώ έχω μεγαλύτερη περιουσία. Αυτός ήταν ο έλεγχος που έκαναν
οι αρμόδιοι Θεσμοί !!!!!! Κατά τα λοιπά, απατεώνα με ανέβαζαν, απατεώνα με
κατέβαζαν, χωρίς όμως να κάνουν τον έλεγχο για τα προσφερθέντα χρεόγραφα,
όπως είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ούτε με επίσημο τρόπο μου απάντησαν
ότι τα ως άνω προσφερθέντα χρεόγραφα είναι πλαστά, κλεμμένα, χωρίς ισχύ, χωρίς
αξία, δεν υπάρχουν. Μόνο το κατηγορητήριο τα λέγει αυτά χωρίς καμμία απόδειξη.
Το να θέλει το πολιτικό και τραπεζικό σύστημα, χωρίς να μου το έχουν πεί
επισήμως, τα άνω χρηματοοικονομικά μου έργαλεία να είναι άχρηστα, ανύπαρκτα,
πλαστά, προϊόν απάτης κλπ., είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα το να κάνουν
σοβαρό και επαγγελματικό έλεγχο για να διαπιστώσουν την ύπαρξη ή όχι. Το
βέβαιον είναι ότι έχουν κάνει έλεγχο και δεν τον δημοσιοποιούν, για τους δικούς
τους λόγους, όπως η εισδοχή της Ελλάδος στά Μνημόνια, η πώληση και
υποθήκευση της Δημόσιας Περιουσίας, η προμοδότηση των Τραπεζών με
δισεκατομμύρια ευρώ και αποστολή του λογαριασμού στους Έλληνες
φορολογουμένους και στο Δημόσιο Χρέος, η ψήφιση νόμων καθ’ υπαγόρευση των
δανειστών, η μετανάστευση των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό (στους δανειστές
που βρίσκουν δωρεάν εξειδικευμένο επιστημονικό πρσωπικό, το οποίο για να γίενι
τέτοιο πλήρωσαν οι Έλληνες, αυτοκτονίες λόγω οικονομικής ανέχειας, υποθήκευση
και πώληση των πλουτοπαρωγωγικών πηγών της Ελλάδος, κλπ. Κατά τα άλλα
φταίει ο Σώρρας κα πρέπει να του φορτώσουμε απίθανες κατηγορίες, ακόμη και
αυτές για τις οποίες έχει αθωωθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

Απόλυτα και κατηγορηματικά ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Η
ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ με εντελώς αόριστο τρόπο μου αποδίδεται και η
Σελίδα 131 από 136
κατηγορία περί Δημόσιας διέγερσης του άρθρου 184 του ΠΚ, καθότι, δεν
προσδιορίζεται με ποιόν τρόπο, σε ποιόν τόπο και χρόνο εγώ απευθύνθηκα
δημοσίως στους πολίτες και τους διήγειρα να διαπράξουν ποινικά αδικήματα. Η
κατηγορία η οποία μου αποδίδεται σχετίζεται με τις αναφορές στις 28 μετοχές της
Τράπεζα της Ανατολής, στα 115 τρις. δολλαρίων ΗΠΑ και για τα 600 δις. Δολλάρια.
στα οποία κεφάλαια αναλυτικά αναφέρθηκα πιο πάνω. Εγώ ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, όπως και πιό πάνω αναφέρω σχετικά, αλλά προκύπτει και
από δεκάδες έγγραφα που υπάρχουν στην δικογραφία.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι από τον τρόπο που αναφέρεται η κατηγορία υπό
στοιχείο (Ε), προκύπτει, ότι τα χρέη των πολιτών, οφειλετών του Δημοσίου,
ήταν ήδη υφιστάμενα, δηλαδή ευρίσκοντο ήδη σε οικονομική αδυναμία και
είχαν ήδη διακόψει τις πληρωμές τους προς τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά
Ταμεία κ αι τ ο Δημόσιο, π ριν γ ίνουν μ έλη τ ης Ε ΛΛΗΝΩΝ Σ ΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ή
αποστείλουν την εξώδικη εντολή. Από αυτό και μόνο προκύπτει και είναι και η
πραγματικότητα, ότι ουδέποτε προκάλεσα, τους πολίτες δημόσια, να μην
πληρώσουν τις οφειλές τους. Αλλωστε και στο υπόψιν κατηγορητήριο, δεν
αναφέρεται, ποια συγκεκριμένα άτομα, επείστηκαν από εμένα, να μην
καταβάλουν και πληρώσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.
Eπειδή από την αναφορά και την αντιπαραβολή των ανωτέρω αποδεικτικών
μέσων, τόσων αυτών της κατηγορίας, όσο και όσων εγώ προσκομίζω,
αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητά μου.
Αποδεικνύεται δε περίτρανα, ότι ουδεμία αξιόποινη πράξη από αυτές που
μου αποδίδονται τέλεσα εκ δόλου ή εξ’ αμελείας, συνεπώς δεν συντρέχουν, ούτε και
οι ελάχιστες αποχρώσες ενδείξεις.
Επειδή επίσης, κανέναν απολύτως δόλο δεν είχα ενώ επίσης κανένα
απολύτως οικονομικό όφελος δεν αποκόμισα παράνομο ή νόμιμο.
Στην υπό κρίση περίπτωση από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν
προκύπτει ότι γνώριζα και θέλησα να συγκροτήσω ή να ενταχθώ ως μέλος σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (
οργάνωση) που να επιδιώκει την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων.
Σελίδα 132 από 136
Συγκεκριμένα η από μέρους μου αποδοχή του κινδύνου που κατά το
κατηγορητήριο προκλήθηκε από τη φερόμενη κατηγορία, του άρθρου 187 ΠΚ δεν
στοιχειοθετείται ούτε αντικειμενικά ούτε υποκειμενικά στο πρόσωπό μου, όπως
περιγράφεται στο κατηγορητήριο.
Στο πρόσωπό μου δεν μπορεί επίσης να διαγνωσθεί ο οποιοσδήποτε
ιδιοτελής οικονομικός ή άλλος σκοπός για την φερομένη πρόκληση των ανωτέρω
αδικημάτων, αφού επρόκειτο για σαφή πολιτική και μόνο πολιτική δράση, από την
οποία ουδέν όφελος εξαρτούσα. Ελλείπει δηλαδή το απαιτούμενο στοιχείο του
ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ για τη διάπραξη τέτοιων κακουργηματικών πράξεων. Όλοι οι
ενδείκτες που γίνονται δεκτοί από τη θεωρία και τη νομολογία για την κατάγνωση
της τέλεσης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων με ενδεχόμενο δόλο ελλείπουν στο
πρόσωπό μου. Σε καμμία περίπτωση δεν προέβλεψα το ενδεχόμενο της
προσκρούσεως και παρά ταύτα το αποδέχθηκα και αδιαφόρησα για αυτό.
Επειδή ουδέποτε συγκρότησα και ούτε εντάχθηκα σε ομάδα με σκοπό
διάπραξης του κακουργήματος της κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένης απάτης και σε
απόπειρα απάτης σε βάρος αορίστου αριθμού πολιτών του Δημοσίου ΝΠΔΔ
(ασφαλιστικών Οργανισμών) και Τραπεζών με επιδιωχθέν όφελος άνω των 150.000
ευρώ και αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 282 Κ.Π.Δ.
Η παντελής, λοιπόν, έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, ικανών να
στοιχειοθετήσουν τις τόσο σοβαρές και σημαντικές αποδιδόμενες σε βάρος μου
κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθιστά σαφές, κατά συνέπεια, ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή σε εμένα περιοριστικών όρων, αφού
μετά βεβαιότητος θα προσέλθω ενώπιον των Δικαστικών Αρχών όποτε τούτο
χρειαστεί και οποτεδήποτε κληθώ για να αποδείξω την αλήθεια των γεγονότων.
Η ηλικία μου, η επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή μου κατάσταση
δεν πρέπει να καταλείπει σε Εσάς καμμιά αμφιβολία ότι πάντα θα εμφανίζομαι
ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, όποτε καλούμαι προς τούτο.
Η διαπίστωση της συνδρομής σοβαρών ενδείξεων ενοχής κατά την επιβολή
περιοριστικών όρων απαιτείται, αφενός για να εξασφαλισθεί η ορθή επίκληση και
εφαρμογή της εν λόγω προϋποθέσεως και αφετέρου για να διασαφηνισθεί η
σχέση της με το τεκμήριο αθωότητας. Όσο αυξημένη είναι η προσβολή του
ατομικού συμφέροντος που επέρχεται με τη λήψη του δικονομικού μέτρου, τόσο
Σελίδα 133 από 136
υψηλότερος απαιτείται να είναι ο βαθμός υπονοιών σχετικά με την ενοχή του
κατηγορουμένου (βλ. Δαλακούρα, Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού
καταναγκασμού, Αθήνα – Κομοτηνή 1993, σελ. 231). Από την αξιολόγηση αυτών
των συγκριτικών προτάσεων προκύπτει σαφώς ότι η προϋπόθεση συνδρομής
σοβαρών ενδείξεων δρα αυτοτελώς, και η επίκλησή της προηγείται χρονικά του
ελέγχου των άλλων προϋποθέσεων.
Συνοπτικώς, λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 282 § 3 ΚΠΔ, προσωρινή κράτηση
μπορεί να επιβληθεί αντί για περιοριστικούς όρους –εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι οι
τελευταίοι δεν επαρκούν– μόνον εάν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα,
και
• είτε δεν έχει μόνιμη ή γνωστή διαμονή στη χώρα,
• είτε έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες να διευκολύνει τη φυγή του,
• είτε να υπήρξε φυγόδικος ή φυγόποινος κατά το παρελθόν, είτε να κρίθηκε ένοχος
για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον
από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται
αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από
προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις
να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο
πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο
όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση ή στο πλαίσιο
εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων
από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί
ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.
Ωστόσο, η βαρύτητα της πράξης, κατά το νόμο, δεν αρκεί ποτέ για την
επιβολή της προσωρινής κρατήσεως.
Αξίζει, δε, να σημειώσει κανείς ότι το πλέγμα των ανωτέρω προϋποθέσεων
επιβολής προσωρινής κρατήσεως τονίζει πόσο σημαντική και αναγκαία είναι, εν
όψει των εξοντωτικών συνεπειών της, η σχολαστική τήρηση όλων ανεξαιρέτως
των προαναφερθέντων όρων.

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούν να λεχθούν τα ακόλουθα: Προσωρινή
κράτηση πρέπει να επιβάλλεται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον
κανένας από τους περιοριστικούς όρους της § 2 του άρθρου 282 δεν κρίνεται
Σελίδα 134 από 136
αποδεδειγμένα ικανός να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση νέων
κακουργημάτων ή να παρεμποδίσει εξαιρετικά πιθανή φυγή του. Και πάλιν, όμως,
η διάταξη του άρθρου 282 § 3 ΚΠΔ δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά αξιώνει (άρθρα
93 § 3 Σ, 139 και 283 § 1 ΚΠΔ), την υποχρέωση του ανακριτή να αναπτύξει και να
αναλύσει τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος, οι οποίες πρέπει
να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα του νόμου. Υποχρεώνει, λοιπόν, ρητώς τον
ανακριτή σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που σημαίνει αναλυτική
παράθεση εκείνων των πραγματικών περιστατικών από τα οποία με νομική
υπαγωγή, συνάγεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύλληψης ή προσωρινής
κράτησης του κατηγορουμένου (βλ. ΑΠ 1727/1988 ΠοινΧρ Μ΄, 836, ΑΠ 1563/1988
ΠοινΧρ ΛΘ΄, 386). Η ανακριτική αρχή δεν έχει ο δικαίωμα να διαταράξει την
τάξη των επιλογών που του θέτει ο νόμος, καταφεύγοντας απευθείας στο έσχατο
από τα όπλα που διαθέτει, παρακάμπτοντας δίχως αιτιολογία τα λοιπά μέτρα
δικονομικού καταναγκασμού (βλ. ΕφΑθ 524/2002 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 994).
Στην συγκεκριμένη περίπτωση και μολονότι, υπό το πρίσμα όσων
προεξετέθησαν, καθίσταται προφανές ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις, που να
καταδεικνύουν ενοχή μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα αξιόποινες πράξεις,
αποκλειστικώς για την πληρότητα του υπερασπιστικού μου λόγου, επιθυμώ –ως εκ
περισσού– να εκθέσω τις ακόλουθες σκέψεις περί της μη συνδρομής εν
προκειμένω των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 282 ΚΠΔ, και δη αυτών
της § 3 αυτού.
Επειδή για την παρούσα ανάκριση δεν κλήθηκα στην διεύθυνση που είχα
δηλώσει στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και στις έγγραφες εξηγήσεις
που παρείχα, πριν από την άσκηση κατηγορίας εναντίον μου, ούτε εγνώριζα την
ύπαρξη του ανακριτικού εντάλματος.
Επειδή δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής μου για τις αποδιδόμενες σε
εμένα αξιόποινες πράξεις.

Επειδή έχω μόνιμη και γνωστή στις Αρχές κατοικία, δεν έχω προβεί σε
προπαρασκευαστικές της φυγής μου ενέργειες, ενώ θα μπορούσα όλο το χρονικό
διάστημα της φυγοποινίας μου να ο ργανώσω και ν α δ ιαπράξω τ ην φ υγή μ ου
στο εξωτερικό, δεν τό έκανα, διότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και γι’ αυτήν
αγωνίζομαι με την εδώ φυσική παρουσία.
Η φ υγοποινία μ ου έ χει μ οναδικό λ όγο τ ον α πολύτως β άσιμο φ όβο
Σελίδα 135 από 136
δολοφονίας και εξοντώσεώς μου, αφού και στο παρελθόν αποτέλεσα στόχο
δολοφονίας τουλάχιστον δύο φορές, η δε ύπαρξη σε μένα τέτοιων και τόσων
περιουσιών με κάνουν να αποτελώ στόχο πολλών αντιθέτων συμφερόντων
(πολιτικών κ αι ο ικονομικών) π ου θ έλουν τ ην φ υσική μ ου ε ξαφάνιση. Η
φυλάκισή μου ή έστω η κράτησή μου θα αποτελούσε, με δεδομένες τις συνθήκες
κρατήσεως των φυλακών και τον συγχρωτισμό των εκεί κρατουμένων, τεράστιο,
πραγματικό και όχι ιδεατό κίνδυνο για την φυσική μου ύπαρξη. Ουδέποτε
ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και ουδέποτε έφυγα μονίμως από την Ελλάδα.
Επειδή, ως εκ τούτου, δεν τυγχάνω ύποπτος φυγής.
Επειδή δεν έχω ουδέποτε καταδικασθεί αμετακλήτως για οιαδήποτε
αξιόποινη πράξη ομοειδή με την αποδιδόμενη σε εμέ στα πλαίσια της κυρίας
ανάκρισης.

Επειδή από τα περιστατικά της προηγούμενης ζωής μου, σε συνδυασμό με
την μέχρι σήμερα κοινωνική μου πορεία προκύπτει ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να
τελέσω οποιαδήποτε τέτοιου είδους αξιόποινη πράξη.
Επειδή για τον σχηματισμό κρίσης για την επιβολή προσωρινής κράτησης ή
περιοριστικού όρου πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι επιταγές των αρχών της
αναλογικότητας, της αναγκαιότητας, της απαγόρευσης του υπέρμετρου, αλλά και
της αρχής του προσήκοντος βαθμού υπονοιών, με την οποία πρέπει να είναι
σύμφωνη κάθε ανακριτική πράξη.
Επειδή δεν είναι αναγκαία η επιβολή των περιοριστικών όρων για τη
διασφάλιση της εμφανίσεώς μου ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, πρόθεσή μου
είναι να εμφανίζομαι ενώπιον αυτών όποτε καλούμαι σχετικώς .
Επειδή το παρόν υπόμνημα είναι νόμιμο βάσιμο και αληθές
Επειδή τέλος ακόμη και από αυτά τα ίδια τα υπάρχοντα στοιχεία της
δικογραφίας, αποδεικνύεται η αθωότητά μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Όπως αφεθώ ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.
Όπως απαλλαγώ με βούλευμα από κάθε κατηγορία που μου αποδίδεται.
Σελίδα 136 από 136
Όπως λάβω γνώση της εισαγγελικής προτάσεως που πρόκειται να εκδοθεί.
Διορίζω συνηγόρους, πληρεξουσίους και αντικλήτους μου τους δικηγόρους,
κκ. Γεράσιμο Παπακωστόπουο του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά (Α.Μ. 2124 Δ.Σ.Π.)
κάτοικο Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αριθ. 72.
Και τον κκ. Φώτιο Μπαμπάνη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. 18705 Δ.Σ.Α)
Μαχητών 2, Πειραιάς.
Αθήνα 21-6-2018
Ο απολογούμενος

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Χρόνος ανάγνωσης: 74 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 74 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ