Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ … ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ …

justice statue

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ……..

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ…….

ΟΜΩΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ……
ΔΗΛΑΔΗ……

  1. Πότε γίνεται πλειστηριασμός

Ο πλειστηριασμός εδώ και 150 χρόνια είναι η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη ενός χρέους όταν ο οφειλέτης δεν εξυπηρετεί οικειοθελώς τις υποχρεώσεις του. Πλειστηριασμό δεν κάνουν μόνον οι Τράπεζες ή το Δημόσιο, αλλά και οι ιδιώτες για να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Είναι μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων, που όμως αποτελεί το έσχατο μέσο, και το χρησιμοποιούν οι δανειστές μόνο όταν έχει αποκλειστεί κάθε περιθώριο να βρεθεί λύση, και αυτό συμβαίνει κατά κανόνα επειδή ο δανειολήπτης δεν είναι συνεργάσιμος. Διασφαλίζει το δανειστή, αλλά και τους συνεπείς δανειολήπτες.

2.Πώς εξασφαλίζεται ο οφειλέτης ότι είναι νόμιμη η διαδικασία του πλειστηριασμού;

Καταρχάς για να γίνει πλειστηριασμός θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι κάποιος οφείλει συγκεκριμένο ποσό και ότι αρνείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ακριβώς για αυτό το λόγο ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις: Η Τράπεζα ή οι ιδιώτες, πριν κάνουν πλειστηριασμό, πρέπει να έχουν δικαστική απόφαση ή δικαστική διαταγή, που να δέχεται ότι ο οφειλέτης χρωστάει. Δεν μπορούν να κινηθούν αυθαίρετα.
Για να εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση ή η δικαστική διαταγή έχει προηγουμένως λάβει έγκαιρα γνώση ο οφειλέτης ώστε να μπορεί να υπερασπίσει αποτελεσματικά τη θέση του. Δεν γίνεται ο πλειστηριασμός ξαφνικά. Συνήθως, πριν γίνει ο πλειστηριασμός περνάει ένας τουλάχιστον χρόνος, για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής.
Στο διάστημα αυτό ο οφειλέτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρωστάει ή ότι χρωστάει λιγότερο, και αν το αποδείξει και τον δικαιώσει το δικαστήριο, τότε δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό. Αν όμως οφείλει, τότε στο διάστημα αυτό μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και να φτάσουμε στον πλειστηριασμό, έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να ζητήσει ρύθμιση των υποχρεώσεών του και να αποφύγει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού.
Επίσης, και σε όλη τη διάρκεια της αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή από την ειδοποίηση, την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό, πάλι μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 8 τουλάχιστον μηνών. Δηλαδή με βάση το δικαστικό μας σύστημα και όλες τις εγγυήσεις που υπάρχουν, ένας οφειλέτης έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του (γύρω στο 1,5 έτος) για να επεξεργαστεί λύσεις. Μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να ακυρωθεί η εκτέλεση εάν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό ή και τυπικό λάθος από το δανειστή.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα δικαστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει πλήρως τους οφειλέτες. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει πλειστηριασμός χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση που θα κρίνει ότι κάποιος οφείλει και θα επιτρέπει τον πλειστηριασμό. Πρέπει σε όλους να είναι σαφές ότι για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί όχι μόνο τα περιθώρια συζήτησης, αλλά και κάθε άλλης λύσης από το ίδιο το δικαστήριο. Όταν υπάρχει μία δικαστική απόφαση που λέει ότι κάποιος χρωστάει και πρέπει να πληρώσει δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.

  1. Υπάρχει περίπτωση να αιφνιδιαστεί ένας οφειλέτης και να δει ξαφνικά ότι χάνει το σπίτι του στον πλειστηριασμό;

Σε καμία περίπτωση. Όπως ήδη διευκρινίσαμε για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό χρειαζόμαστε ή δικαστική διαταγή ή δικαστική απόφαση. Και πριν αυτές εκδοθούν ο οφειλέτης λαμβάνει γνώση. Εκτός από τη δικαστική διαδικασία έχει και η διαδικασία του πλειστηριασμού πολλά στάδια. Όπως είπαμε χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 1,5 έτος κατ’ ελάχιστον για να φτάσουμε στη διενέργεια πλειστηριασμού. Εκτός από τη δικαστική διαδικασία, εδώ και 3 χρόνια οι τράπεζες πρέπει – πριν καν φτάσουν σε δικαστικές ενέργειες και καταγγελίες των δανείων – να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες πριν καταγγείλουν το δάνειο και πριν προσφύγουν στα δικαστήρια για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, να προσπαθήσουν να βρουν μία λύση σε συνεργασία με το δανειολήπτη. Και αυτή η διαδικασία θέλει ένα τουλάχιστον χρόνο. Δηλαδή από τη στιγμή που θα αποφασίσει η Τράπεζα να προχωρήσει σε πλειστηριασμό χρειάζεται συνολικά 2 έως 2,5 χρόνια. Τα 2,5 αυτά χρόνια ο οφειλέτης ξέρει ότι έχει οφειλές και πρέπει να ανταποκριθεί και να τις ρυθμίσει. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν αιφνιδιάζεται από τον πλειστηριασμό.

  1. Τι αλλάζει με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Όσοι προστατεύονταν μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που πραγματοποιείται ο πλειστηριασμός. Αντί να πηγαίνει ο συμβολαιογράφος στο Ειρηνοδικείο, όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, με ένα τρόπο δίκαιο και αδιάβλητο. Παντού γίνεται αυτό στην Ευρώπη. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αποτελεί τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Εξάλλου είναι δυνατό (το επιτρέπει ρητά ο νόμος) ο δανειστής τελικά να επιλέξει το φυσικό πλειστηριασμό.

  1. Περιορίζονται και θίγονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Καθόλου. Όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει ένας δανειολήπτης διατηρούνται. Η διαδικασία πριν τον πλειστηριασμό είναι η ίδια. Πάλι χρειάζεται δικαστική απόφαση, ή δικαστική διαταγή, που θα βεβαιώνει την ύπαρξη και το ύψος του χρέους, πάλι ο οφειλέτης ενημερώνεται, πάλι πριν τις δικαστικές ενέργειες και την καταγγελία του δανείου ακολουθείται από την τράπεζα ο κώδικας δεοντολογίας, ώστε να δούμε εάν ο δανειολήπτης είναι ή δεν είναι συνεργάσιμος και θέλει να κάνει κάποια ρύθμιση, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες. Σε αυτό το στάδιο αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν πρόκειται για ένα δανειολήπτη που πράγματι βρέθηκε σε δυσκολία λόγω της κρίσης, της μείωσης του μισθού και του εισοδήματός του. Δεν υπάρχει ούτε ένας συνεργάσιμος δανειολήπτης που να μη βρήκε ανταπόκριση.

  1. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;

Ο νόμος για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό άρχισε να ισχύει τυπικά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και θα αφορά κατά κύριο λόγο όσες διαδικασίες ξεκινήσουν με κατάσχεση μετά την ημερομηνία αυτή. Και πάλι, όμως, διευκρινίζεται ότι ο δανειστής μπορεί να επιλέξει από την αρχή τη διαδικασία και να γνωστοποιήσει στο δανειολήπτη ότι επιλέγει τον ηλεκτρονικό έναντι του φυσικού πλειστηριασμού.
Ο νόμος επιτρέπει ρητά όμως να γίνουν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και για παλιές διαδικασίες, δηλαδή για κατασχέσεις που είχαν γίνει πριν την 1η Σεπτεμβρίου του 2017. Αλλά και πάλι ο οφειλέτης θα λάβει επίσημη ειδοποίηση από τις τράπεζες. Πρακτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και με βάση την προεργασία που θα πρέπει να προηγηθεί δεν μπορούν να γίνουν πριν το τέλος Νοεμβρίου 2017.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ……..

Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη κι εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 3 δόσεις απλήρωτες οι τράπεζες δύνανται να αποστείλουν εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης απαιτώντας ολόκληρο το ποσό του δανείου ή της πιστωτικής κάρτας και στη συνέχεια εκδίδουν δικαστική απόφαση που λέγεται διαταγή πληρωμής ως απαραίτητο μέσο για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμών ακινήτων.

Προσοχή: Για συμβάσεις δανείων μεταξύ ιδιωτών ή για χρέη από άλλη αιτία όπως από επιταγή κλπ μπορεί να έχει συμφωνηθεί ότι καθίστανται ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά και πριν την παρέλευση του τριμήνου καθυστέρησης!

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο η έκδοση διαταγών πληρωμής ακόμα και για χρέη κάτω των 500 ευρώ ως καταδιωκτικό μέτρο από τους δανειστές προς τους οφειλέτες.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ?

ΝΑΙ. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε. Εάν η τράπεζα δεν καταστήσει τελεσίδικη τη διαταγή πληρωμής της δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση-πλειστηριασμό). Τελεσίδικη γίνεται μία δικαστική απόφαση όταν δεν μπορεί να ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο εναντίον της είτε γιατί χάθηκε η προθεσμία είτε γιατί ασκήθηκαν και απορρίφθηκαν.
Τα ένδικα μέσα, δηλαδή οι τρόποι άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής είναι η ανακοπή και τα ασφαλιστικά μέτρα.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥΣ……

Οι προθεσμίες που πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθούν ώστε ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται τα κινητά και τα ακίνητα του οφειλέτη είναι οι πρώτες 15 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, κατά τη διάρκεια της οποίας ασκούμε ανακοπή, διαφορετικά μπορεί μεν να ασκηθεί η ανακοπή, γιατί ξανά-κοινοποιείται η διαταγή πληρωμής αλλά τότε έχει χαθεί η προστασία των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή τότε δεν διασφαλίζεται η κινητή κι ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

Επομένως, είναι απαραίτητο άμεσα να στραφείτε κατά της διαταγής πληρωμής και εάν έχει χαθεί η 15ήμερη και στη συνέχεια η 10ήμερη προθεσμία να κάνετε άλλες δικαστικές ενέργειες και πάντως να είστε βέβαιοι ότι με τις ανακοπές και τα ασφαλιστικά μέτρα αναχαιτίζεται η τράπεζα και γλιτώνετε και από τις προσημειώσεις και από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς ενώ ταυτόχρονα μειώνετε τα έξοδα με τα οποία θα σας επιβάρυνε η τράπεζα. Δηλαδή εάν δεν κάνετε τις ανακοπές και τα ασφαλιστικά μέτρα η τράπεζα και κάθε δανειστής θα σας επιβάλει για κάθε του ενέργεια εναντίον σας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για δικαστικά έξοδα και τόκους που θα υπερβαίνουν -κατά συνήθη πρακτική- τα νόμιμα!

Για την ανακοπή εξετάζεται το κατά πόσον τα ποσά που αιτεί η τράπεζα είναι τα πραγματικά οφειλόμενα, δηλαδή εάν έχουν χρεωθεί έξοδα και δαπάνες αυτοβούλως ή παράνομα, τα πανωτόκια και γενικά οι άκυροι και καταχρηστικοί όροι των συμβάσεων δανείων που παρατηρούνται κατά κόρον σε όλα δάνεια….

Εάν ο οφειλέτης κινηθεί αμέσως με άσκηση ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων απομακρύνει τον κίνδυνο του πλειστηριασμού και επίσης μπλοκάρει συχνά για πάντα τις επιθέσεις της τράπεζας λόγω της ακυρότητας των όρων της δανειακής σύμβασης και των επιπρόσθετων ποσών που παράνομα χρεώνουν στους οφειλέτες τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να μην χαθούν οι προθεσμίες και να αναλάβει δικηγόρος με επαρκείς γνώσεις κι εμπειρία.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μου επιδόθηκε χθες Διαταγή Πληρωμής για μια οφειλή μου. Τι μπορώ να κάνω για να αμυνθώ και πόσο χρόνο έχω;

Απευθυνθείτε αμέσως σε δικηγόρο ειδικό στα θέματα αυτά, καθώς από την επομένη ημέρα της επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής ο οφειλέτης έχει περιθώριο δεκαπέντε (15) εργάσιμες για την κατάθεση ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής. Η ανακοπή περιέχει τους ισχυρισμούς που προτείνει από την πλευρά του ο οφειλέτης προς υπεράσπισή του, με τους οποίους ζητεί την εν μέρει ή εν συνόλω ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής. Η ανακοπή κατατίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική Διαταγή Πληρωμής.

Η κατάθεση της ανακοπής με προστατεύει από ενδεχόμενη εκτέλεσή της κατά της περιουσίας μου;

Η ανακοπή από μόνη της δεν αναστέλλει τη δυνατότητα εκτέλεσης, δηλαδή την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη, από την πλευρά του δανειστή δυνάμει της Διαταγής Πληρωμής που έχει στα χέρια του. Προκειμένου ο οφειλέτης να προστατευτεί από πιθανή εκτέλεση θα πρέπει να καταθέσει παράλληλα αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την αναστολή της εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής. Περαιτέρω και επειδή κατά συνήθη τακτική των δικαστηρίων η αίτηση αναστολής λαμβάνει δικάσιμο ίδια με αυτή της ανακοπής, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση αναστολής ειδικό αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία εκδικάζεται μέσα σε λίγες ημέρες και απαγορεύει εκτέλεση κατά της περιουσίας του οφειλέτη για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής και της ανακοπής.

ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ………

ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ……..( ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΦΟΡΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΤΑΜΕΙΑ-ΔΗΜΟ-ΔΕΗ-ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ )

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΧΡΕΗ….

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ….

ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ Η ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 48ωρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691 (ΦΕΚ Α’ 166/05-08-2008)

( Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
(Για την παρακατάθεση των μετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρηματικών απαιτήσεων για τα εγκλήματα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο βλέπε άρθρα 1-9 του ν. 4312/2014)

ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΙ Η’ ΠΛΑΣΤΟΙ Η’ ΑΚΥΡΟΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ………

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΙ ……Η’ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΙ -ΠΛΑΣΤΟΙ-Η’ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ…..

ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ….ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΟΙ……..ΚΑΙ ΑΡΑ  ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ….
ΔΙΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ – ΠΛΗΡΩΝΕΙ – ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΤΗΛΕΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΟΙ……

ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ  ΧΡΕΩΝ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΕΣ …….

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΝΤΙΝΟ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε.ΣΥ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ…….ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ

https://www.youtube.com/watch?v=mwAvqwfg4jI&pbjreload=10

 

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ