ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. FOLLOW THE MONEY ΙΙ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. FOLLOW THE MONEY ΙΙ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. FOLLOW THE MONEY ΙΙ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

Αυτή η έρευνα εκπονήθηκε από την Rachel Westerby, ανεξάρτητη ερευνητή και συγγραφέα για τη μετανάστευση, άσυλο και ένταξη, με την υποστήριξη των ECRE και UNHCR.

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (AMIF) 2014-20 στοχεύει να συνεισφέρει, μέσω οικονομικής βοήθειας, στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση και ανάπτυξη  κοινής προσέγγισης της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση. Το AMIF αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες απλούστευσης και απλοποίηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων.

1. Για τη Περίοδος 2014-2020, περίπου 88% (2,39 δισ. Ευρώ) των συνολικών πόρων AMIF ύψους 3,1 δισ. Ευρώ ήταν διατεθημενο σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν πολυετή εθνικά προγράμματα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.Στις 12 Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ενδιάμεση αξιολόγηση του AMIF στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή

των Περιφερειών, τα συμπεράσματα των οποίων βασίστηκαν στις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης που εκπόνησε το μέλος

Κράτη σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων AMIF από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30  Ιουνίου 2017.

Επιπλέον, στις 12 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2021-27, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση κανονισμού για τη σύσταση του ασύλου και

Ταμείο Μετανάστευσης, το διάδοχο Ταμείο του τρέχοντος AMIF

Η πρώτη μελέτη «Ακολουθήστε τα χρήματα», που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, αξιολόγησε τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό εθνικών πόρων AMIF από την άποψη της κοινωνίας των πολιτών.

Αυτή η δεύτερη μελέτη «Ακολουθήστε τα χρήματα» παρουσιάζει:

Συγκριτική κριτική ανάλυση της χρήσης χρηματοδότησης AMIF σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2014-18, με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών και ευρωπαϊκών ενδιάμεσων αξιολογήσεων του Ταμείου και τις προοπτικές της κοινωνίας των πολιτών και άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στην εθνική εφαρμογή AMIF.

Λεπτομερείς περιπτωσιολογικές μελέτες που αξιολογούν την εθνική εφαρμογή AMIF σε τέσσερα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Γερμανία και Ισπανία).

Μια κριτική επισκόπηση της χρήσης βοήθειας έκτακτης ανάγκης AMIF για την υλοποίηση δράσεων στα Μέλη Πολιτείες κατά την περίοδο 2014-18.

Με βάση αυτήν την ανάλυση, αυτή η μελέτη παρουσιάζει:

Συστάσεις για την εφαρμογή του προτεινόμενου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης για το 2021-27 σε εθνικό επίπεδο, που απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Συστάσεις για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εθνικής εφαρμογής του το προτεινόμενο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης για το 2021-27, που απευθύνεται στη Ευρωπαϊκη Επιτροπή.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες και τους εξόριστους (ECRE) και τον Οργανισμό Προσφύγων του ΟΗΕ (UNHCR), που ιδρύθηκε το 2016 για την ανάπτυξη και να προωθήσει τις συζητήσεις για το μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λίγο περισσότερο από το ήμισυ (54,7%) όλων των εθνικών κονδυλίων AMIF διατίθενται σε δράσεις εφαρμόζονται από τις εθνικές και ομοσπονδιακές αρχές των κρατών μελών.

 

Αυτες οι δρασεις εφαρμόζουν τα μεγαλύτερα μερίδια κεφαλαίων AMIF που διατίθενται στις προτεραιότητες ασύλου και επιστροφής (61% και 70%, αντίστοιχα), αλλά λιγότερο ενεργός ως δικαιούχος χρηματοδότησης AMIF για ένταξη. Έξι εθνικά προγράμματα AMIF (Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο) διαθέτουν 50% ή περισσότερα εθνικά κονδύλια AMIF για τις τρεις προτεραιότητες έναντι των εθνικών αρχών, εκ των οποίων δύο (Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο) εφαρμόζονται πλήρως.

 

Διατίθενται άλλα πέντε προγράμματα (Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο και Μάλτα) περισσότερα κεφάλαια στις εθνικές αρχές από οποιονδήποτε άλλο τύπο δικαιούχου. Έξι εθνικά προγράμματα (Αυστρία, Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία) διαθέτουν 10% ή λιγότερο του εθνικού τους ασύλου AMIF, ολοκλήρωση και επιστροφή πόρων στις εθνικές αρχές.

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ FOLLOW THE MONEY II

FOLLOW THE MONEY II

Follow-the-Money-II_AMIF_UNHCR_ECRE FOLLOW THE MONEY (2)

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/2015 ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 1.0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1. Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.

1.2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.

1.3. Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.

1.4. Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.

1.5. Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.

1.6. Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.

1.7. Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.

1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.

1.9. Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.

1.10. Οπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

14.0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΤΝΑΜΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14.1. Πάγια θέση της Πολιτείας είναι ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο.

14.2. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και προόδου του Ελληνικού Έθνους.

14.3. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν και στους τρεις κλάδους τους και στον στρατό ξηράς και στο ναυτικό και στην αεροπορία με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των ανωτέρων οπλικών συστημάτων σε κατασκευαστικές μονάδες αμιγώς ελληνικές.

14.4. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Ολες οι περιοχές θα επανδρωθούν με υπερσύχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.

14.5. Ιδιαίτερη φροντίδα θα τηρηθεί για τη σίτιση και διαμονή στα στρατόπεδα. Θα τηρούνται υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύτιμες για την πολιτεία.

14.6. Τα κέντρα εκπαίδευσης και εξάσκησης θα είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και θα ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα εξάσκησης και ετοιμότητας άμεσης ανάγκης στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.

14.7. Θα αξιοποιηθεί διεθνώς κάθε δυνατή συνεργασία, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Θα δοθεί προτεραιότητα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών Ελλήνων επιστημόνων και εφευρετών, που είναι προσαρμοσμένες στην γεωγραφική μορφολογία του Ελληνικού χώρου.

14.8. Θα σταματήσει η διαρροή των καινοτόμων αυτών εφευρέσεων προς ξένα προς το ελληνικό κράτος κέντρα εφαρμογής και θα εφαρμόζονται και εξελίσσονται μόνο από ελληνικά εργοστάσια σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.

14.9. Με απόλυτο σεβασμό η Πολιτεία έναντι αυτών που υπηρετούν το μέγιστο καθήκον της ασφάλειας της χώρας μας, τους διασφαλίζει ώστε να μην έχουν καμία αναστολή και εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.

14.10. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ώστε απερίσπαστοι να εκτελούν το χρέος τους προς την πατρίδα.

14.11. Η γνώση τους και εμπειρία τους είναι χρήσιμη και απαραίτητη και ως τέτοια πρέπει να μεταφέρεται στους νεότερους αξιωματικούς υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.

 

14.12. Η εκπαίδευση όλων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις θα είναι ύψιστης ποιότητος, καθώς επίσης θα γίνει αναβάθμιση σε όλες τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό για το έργο που έχουν αναλάβει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

 ΙΘΑΓΕΝΙΑ

1.1. Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.

1.2. Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Ισονομία, Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.

1.3. Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ.

1.4. Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. ΋ταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους Πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.

1.5. Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από το αίμα, το DNA. Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν την Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.

1.6. Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό), τα δρώμενα της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά.

1.7. Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες.

Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ:
 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ YOUTUBE:
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 36
18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ:2121049581-6934826634
esy.keratsiniou @ gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ;;;; ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!!
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: Ξεκίνησε η εγκατάσταση μεταναστών στη Βόρειο Ήπειρο, στη νότια Αλβανία!
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ
Με αυτό το πιστοποιητικό θα παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια
Μπούμερανγκ η προσπάθεια στήριξης και εξαγοράς ΜΜΕ με κρατικό χρήμα
ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ;
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ CAPITAL CONTROL ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.ΣΥ.
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕΤΑΞΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ 1...
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΣΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ;(ΜΕΡΟΣ 4)
Ζήτω η απολιγνιτοποίηση – Ξεκινάει η 3η μονάδα της Μεγαλόπολης που έχει τεθεί επίσημα εκτός συστήματ...
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 6-5-2019