Κομισιόν: Στο προσεχές… μέλλον η αναγνώριση του δικαιώματος στην ύδρευση!

(Dennis Hoidas Αποκτηνωμενα υπαλληλακια του Αφεντη τους… <<Συζητησιμο το δικαιωμα των λαων στην υδρευση…>>… )

Χρειάσθηκε μία αναφορά (αριθ. 0778/2018), ενός γερμανικής ιθαγένειας πολίτη (M.B), για το τι μέλλει γενέσθαι στην ΕΕ, σχετικά με το βασικό δικαίωμα στην ύδρευση, για να «ομολογήσει» η Κομισιόν ότι, βρίσκεται ακόμη σε διοργανικές διαπραγματεύσεις (sic) με το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, για την νέα Οδηγία που θα εγκριθεί στο προσεχές… μέλλον.

Ο αναφέρων καλούσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν νομοθεσία, για την εφαρμογή του ψηφίσματος 64/292 του ΟΗΕ, το οποίο αναγνωρίζει την πρόσβαση στο νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Η αναφορά χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και κλήθηκε η Κομισιόν να δώσει τις δέουσες πληροφορίες.

Από την απάντηση της, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2019 αλλά μόλις χθες έγινε προσβάσιμη σε συγκεκριμένους παραλήπτες, προέκυψε ότι:

*Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε επίσημα το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση στο ψήφισμα 64/292 που εγκρίθηκε στις 28 Ιουλίου 2010.

*Το 2013 η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για το δικαίωμα στην ύδρευση (Right2Water) κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές διατάξεις για τη εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

*Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια της εν λόγω πρωτοβουλίας καλούσε την Επιτροπή, σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο της πρωτοβουλίας «Right2Water», να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που θα αναγνωρίζουν την καθολική πρόσβαση και το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση.

*Το 2014 η Επιτροπή απάντησε θετικά στην πρωτοβουλία Right2Water αλλά την 1η Φεβρουαρίου 2018 ανακοίνωσε συγκεκριμένη δράση της ΕΕ για την πρόσβαση σε πόσιμο νερό αναγνωρίζοντας ότι «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!»

Μετά, όμως, απ’ αυτά τα «πληροφοριακά», η Κομισιόν «ομολογεί» ότι «δεν μπορούσε να συμπεριλάβει το «δικαίωμα στην ύδρευση» σε νομοθετική πρόταση οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι δεν μπορεί να προβάλει μονομερώς ένα θεμελιώδες δικαίωμα.

Αυτό δε διότι, στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ως θεμελιώδη δικαιώματα χαρακτηρίζονται μόνο εκείνα που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή αποτελούν γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Ενισχυμένη και από το Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στην ύδρευση, τέθηκε σε «διοργανική διαπραγμάτευση», με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί η νέα Οδηγία στο προσεχές… μέλλον.

Όπως δε συμπεραίνεται χαρακτηριστικά, η Κομισιόν έχει υποβάλει κατάλληλη νομοθετική πρόταση και το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνουν τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ στο προσεχές μέλλον.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Πηγή: Reporter.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: