Ε.ΣΥ ΡΙΖΟΥ …… Ε.ΣΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 2 …. Ε.ΣΥ ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ..