20-1-2019 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ”ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”