ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΔΙΚΟ……..
Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…….