ΑΦΙΕΡΩΝΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ …..
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ … ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ….