04 & 05-09-2018 ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΑΙΓΑΛΕΩ, ΝΙΚΑΙΑ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ