«ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΗ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»