Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΑνοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων

Ανοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων

Ανοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων.. Πώς αντιμετωπίζεται μια εταιρεία διαχείρισης δανείων που υποπίπτει σε σοβαρές παραβάσεις των κανόνων συμπεριφοράς προς τους δανειολήπτες; Αν και οι servicers έχουν γιγαντωθεί στην Ελλάδα και διαχειρίζονται δάνεια αξίας άνω των 90 δισ. ευρώ, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν δίνει απόλυτα σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Ανοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων

Ανοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων
Ανοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων

Ανοίγει ο δρόμος για «λουκέτα» σε εταιρείες διαχείρισης δανείων.. Πώς αντιμετωπίζεται μια εταιρεία διαχείρισης δανείων που υποπίπτει σε σοβαρές παραβάσεις των κανόνων συμπεριφοράς προς τους δανειολήπτες; Αν και οι servicers έχουν γιγαντωθεί στην Ελλάδα και διαχειρίζονται δάνεια αξίας άνω των 90 δισ. ευρώ, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν δίνει απόλυτα σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Όμως, η ευρωπαϊκή Οδηγία για τα NPL (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια), που θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, δίνει μια πολύ πιο σαφή απάντηση: στον servicer θα πρέπει να βάζει «λουκέτο» η εποπτική αρχή.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βιάζεται ιδιαίτερα να ολοκληρώσει την προεργασία για την ενσωμάτωση στη νομοθεσία της Οδηγίας 2021/2167 που έχει εγκριθεί από τον Νοέμβριο του 2021 και ήδη έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο πολλών κρατών. Όπως δήλωσε (στο in.gr) ο Γιάννης Στουρνάρας, «θα το έχουμε (σ.σ.: το σχέδιο νόμου) στην επόμενη κυβέρνηση, όταν με το καλό εγκατασταθεί θα στείλουμε στον νέο υπουργό Οικονομικών τις νομοθετικές μας προτάσεις, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και τον χώρο αυτό». Έτσι, η ενσωμάτωση της Οδηγίας αναμένεται να γίνει πολύ κοντά στη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (εκτός της εποπτικής δικαιοδοσίας της ΤτΕ βρίσκονται τα funds που αγοράζουν δάνεια) λειτουργούν με βάση τους εθνικούς κανόνες και για τη συμπεριφορά τους ισχύει το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί με των Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός αναθεωρήθηκε και ισχύει από τον Μάιο του 2021.

Με την προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο, μένει να φανεί πώς θα γίνει και μια σημαντική προσθήκη στην ελληνική νομοθεσία, δηλαδή η διαδικασία όπου η εποπτική αρχή, εν προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος, θα εξετάζει πιθανές και καταγγελλόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας από εταιρείες διαχείρισης, ώστε να προχωρά στην επιβολή ακόμη και της… εσχάτης των ποινών, δηλαδή στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του servicers.

Σύμφωνα με κοινοτική Οδηγία (άρθρο 8 με θέμα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας), «τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και επιβολής κυρώσεων, προκειμένου να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε διαχειριστή πιστώσεων».

Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας προβλέπεται σε αρκετές περιπτώσεις, και, μεταξύ αυτών, στην περίπτωση που ο διαχειριστής πιστώσεων «διαπράττει σοβαρή παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ή άλλων κανόνων προστασίας των καταναλωτών».

Κανόνες συμπεριφοράς στους δανειολήπτες

Η Οδηγία θέτει ορισμένους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς στους δανειολήπτες όχι μόνο των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων, αλλά και των funds που αγοράζουν δάνεια. Όπως αναφέρει,

  • Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους αγοραστές πιστώσεων και τους διαχειριστές πιστώσεων στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες:

α) να ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά·

β) να παρέχουν στους δανειολήπτες πληροφορίες δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς·

γ) να σέβονται και να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών·

δ) να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.

  • Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, ύστερα από οποιαδήποτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων πιστωτή στο πλαίσιο μιας μη εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης (…) ο διαχειριστής πιστώσεων, αποστέλλει στον δανειολήπτη γνωστοποίηση, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον με τα εξής:

α) πληροφορίες για την πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας μεταβίβασης·

β) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή πιστώσεων·

γ) μετά τον ορισμό του, τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή πιστώσεων·

δ) μετά τον ορισμό του, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την άδεια λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7·

ε) κατά περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου πιστωτικών υπηρεσιών·

στ) παρουσιαζόμενη με διακριτό τρόπο, αναφορά σημείου επαφής στον αγοραστή πιστώσεων ή στον διαχειριστή πιστώσεων και, κατά περίπτωση, στον πάροχο πιστωτικών υπηρεσιών, από το οποίο μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες όταν χρειάζεται·

ζ) πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες και άλλες επιτρεπόμενες χρεώσεις·

η) δήλωση ότι εξακολουθεί να ισχύει όλη η σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που αφορά ιδίως την εκτέλεση των συμβάσεων, την προστασία των καταναλωτών, τα δικαιώματα του δανειολήπτη και το ποινικό δίκαιο·

θ) την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο δανειολήπτης ή έχει την καταστατική του έδρα ή, εάν σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο δεν έχει καταστατική έδρα, έχει τα κεντρικά του γραφεία και στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία.

ΠΗΓΗ

 

Ο Στουρναρας των Ρότσιλντ Τραπεζα Ελλάδος δεν κάνει επαρκείς ελέγχους και καθυστερεί την εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών ώστε να αυξάνονται οι κατασχέσεις…

 

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
ARVE

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 3

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΗΦΑΓΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΣΟ ΤΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΞΥΓΙΑΝΘΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΛΟΓΟΔΟΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2017 ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΘΕΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ. ΟΠΟΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ.

ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS. ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΤΕΙΟΤΡΟΠΩΣ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ , ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ FUNDS.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ, ΠΟΤΕ, ΑΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ, ΑΝ ΜΠΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ FUNDS ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.

ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΝΟΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ.

ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΜΕ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015.

e-synews

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΑ FUNDS

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΑ FUNDS (ΜΕΡΟΣ 2ο)

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΑ FUNDS (ΜΕΡΟΣ 3ο)

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

 

ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

  ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ