Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

30 εκατομμύρια στις ιδιωτικές κλινικές ενώ τα δημόσια νοσοκομεία νοσούν

Χορός εκατομμυρίων στις πλάτες των Ελλήνων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την έγκριση επιχορήγησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με το
ποσό των τριάντα εκατομμύριων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (30.000.000,00 €) από τις πιστώσεις που
αναλήφθηκαν με την ανωτέρω (8) σχετική απόφαση σε βάρος του E.Φ. 1015-202, Λογαριασμός 2310505001
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2020, με την έκδοση ισόποσου χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομά του, με Α.Φ.Μ. 997478553 και κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό IBAN
GR 18 0100 0240 0000 0002 6180 516, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το ανωτέρω ποσό, αφορά επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για
την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων – κλινικών, καθώς και ιδιωτών για την
πραγματοποίηση κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την αποφυγή και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα ανωτέρω (3) έως (10) σχετικά.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό
Πηγή url: www.e-synews.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα, Κοινοποίησε, αντίγραψε την

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ