Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Ομόλογα πανδημίας εκδίδει για πρώτη φορά η Παγκόσμια Τράπεζα για να υποστηρίξει των 500.εκατ δολλαρίων χρηματοδοτικό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης πανδημίας.

Ουάσινγκτον DC, 28 Ιουνίου 2017– Η Παγκόσμια Τράπεζα (Διεθνής τράπεζα ανασυγκράτησης και ανάπτυξης) σήμερα, εξέδωσε ειδικά ομόλογα αποσκοπούντα στο να παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη στον Πανδημικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης (PEF: Pandemic Emergency Financing Facility), έναν μηχανισμό δημιουργημένο απο την Παγκόσμια Τράπεζα για την διοχέτευση χρηματικών ποσών σε αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μίας πανδημίας.

Αυτό καταδεικνύει την πρώτη φορά που ομόλογα της Παγκόσμιας Τράπεζας χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν προσπάθειες εναντίων μεταδοτικών ασθενειών, και την πρώτη φορά που πανδημικός κίνδυνος σε χώρες χαμηλού εισοδήματος μεταφέρεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Πανδημικός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Έκτακτης Ανάγκης (PEF) θα παράσχει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των αναπτυσσόμενων χωρών από τον κίνδυνο εμφάνισης πανδημικών εστιών κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, μέσω ενός συνδυασμού ομολόγων και παραγώγων κοστολογημένων σήμερα, ένα παράθυρο μετρητών, και μελλοντικές δεσμεύσεις, από χώρες δωρητές για συμπληρωματική κάλυψη.

Η συναλλαγή, που ενδεχομένως βοηθά τον PEF να σώσει εκατομμύρια ζωών, υπερκαλύφθηκε κατά 200% αντανακλώντας μια συντριπτικά θετική υποδοχή από επενδυτές και ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στο νέο από την Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδοτούμενο μέσο. Με τόση μεγάλη ζήτηση, η Παγκόσμια Τράπεζα ήταν σε θέση να τιμολογήσει τη συναλλαγή αρκετά κάτω από την αρχική καθοδήγηση από την αγορά. Το συνολικό ποσό του κινδύνου που μεταφέρεται στην αγορά μέσω των ομολόγων και των παραγώγων είναι 425 εκατομμύρια δολάρια.

«Με αυτόν τον νέο μηχανισμό, λάβαμε ένα σημαντικό βήμα που έχει τη δυνατότητα να σώσει εκατομμύρια ζωές και ολόκληρες οικονομίες από μία από τις μεγαλύτερες συστημικές απειλές που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομάδας Παγκόσμιας Τράπεζας Jim Yong Kim. «Απομακρυνόμαστε από τον κύκλο πανικού και παραμέλησης που έχει χαρακτηρίσει τόσο μεγάλο μέρος της προσέγγισής μας στις πανδημίες. Αξιοποιούμε την εξειδίκευσή μας στις κεφαλαιαγορές, την βαθειά μας αντίληψη του τομέα της υγείας, την εμπειρία μας να ξεπερνούμε αναπτυξιακές προκλήσεις, και τις ισχυρές σχέσεις μας με τους χορηγούς και τον ασφαλιστικό κλάδο για να εξυπηρετούμε τους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου».

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε τη δημιουργία του PEF το Μάιο του 2016 στους υπουργούς Οικονομικών των G7 και των κεντρικών διοικητών που συναντήθηκαν στο Σεντάι της Ιαπωνίας. Ο PEF θα διοχετεύσει γρήγορα τη χρηματοδότηση σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή έκρηξη ασθένειας με πανδημικό δυναμικό. Η μοναδική δομή χρηματοδότησής του συνδυάζει χρηματοδότηση από τα ομόλογα που εκδίδονται σήμερα με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που μεταφέρει τον κίνδυνο εκδήλωσης πανδημικής μετάδοσης αντισυμβαλλομένους των παραγώγων. Η δομή σχεδιάστηκε για να προσελκύσει ένα ευρύτερο, πιο ποικίλο σύνολο επενδυτών.

Ο PEF έχει δύο «παράθυρα». Το πρώτο είναι ένα παράθυρο «ασφάλισης» με ασφάλιστρα χρηματοδοτούμενο από την Ιαπωνία και την Γερμανία, αποτελούμενο από ομόλογα και ανταλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτελούνται σήμερα. Το δεύτερο είναι ένα παράθυρο «μετρητών», για το οποίο η Γερμανία χορήγησε αρχική χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. Ευρώ. Το παράθυρο μετρητών θα είναι διαθέσιμο από το 2018 για τη συγκράτηση ασθενειών που ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ασφαλιστικού παράθυρου.

Τα ομόλογα και τα παράγωγα για το παράθυρο «ασφάλισης» του PEF αναπτύχθηκαν από το Treasury της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνεργασία με τις κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες Swiss Re και Munich Re. Η Air Worldwide ήταν ο αποκλειστικός σχεδιαστής, χρησιμοποιώντας το μοντέλο πανδημίας AIR για την παροχή ανάλυσης κινδύνου από ειδικούς. Η Swiss Re Capital Markets είναι ο μοναδικός δρομολογητής για τη συναλλαγή. Η Swiss Re Capital Markets και η Munich Re είναι οι κοινοί φορείς διαμόρφωσης. Η Munich Re και η GC Securities, τμήμα της MMC Securities LLC, είναι συνδιευθυντές.

Η Swiss Re Capital Markets Limited, η Munich Re και η GC Securities ήταν επίσης συνδιοργανωτές των συναλλαγών επί παραγώγων.

Τα ομόλογα θα εκδοθούν κάτω από τo πρόγραμμα «κεφάλαιο σε κίνδυνο» της IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) επειδή οι επενδυτές υφίστανται τον κίνδυνο να χάσουν μέρος ή το σύνολο της επένδυσής τους στο ομόλογο εάν ένα επιδημιολογικό γεγονός προκαλέσει πληρωμές σε επιλέξιμες χώρες που καλύπτονται από τον PEF.

Ο PEF καλύπτει έξι περιπτώσεις ιών που είναι πιθανότερο να προκαλέσουν πανδημία. Αυτές περιλαμβάνουν νέους ορθομυξοϊούς (νέος ιός πανδημίας της γρίπης Α), Coronaviridae (SARS, MERS), Filoviridae (Ebola, Marburg) και άλλες ζωονοσογόνες ασθένειες  (Crimean Congo, Rift Valley, Lassa fever).

Η χρηματοδότηση του PEF σε επιλέξιμες χώρες θα ενεργοποιηθεί όταν μια εστία φτάσει σε προκαθορισμένα επίπεδα μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των θανάτων, την ταχύτητα εξάπλωσης της ασθένειας και εάν η ασθένεια διασχίσει τα διεθνή σύνορα. Οι προσδιορισμοί για την ώθηση γίνονται βάσει των διαθέσιμων στο κοινό δεδομένων, όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Χώρες επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ασφαλιστικού παραθύρου της PEF είναι μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αναπτύξεως (IDA), το ίδρυμα του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας που παρέχει ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ο PEF θα διοικείται από ένα διοικητικό όργανο, των οποίων τα μέλη με δικαίωμα ψήφου περιλαμβάνουν την Ιαπωνία και τη Γερμανία. Ο Π.Ο.Υ. και η Παγκόσμια Τράπεζα λειτουργούν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναπτύξει μερικά από τα πιο καινοτόμα μέσα ασφάλισης κινδύνου καταστροφών στην αγορά για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαχειριστούν τον κίνδυνο. Τα τελευταία δέκα χρόνια το ίδρυμα δαπάνησε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κινδύνου καταστροφών.

IBRD Pandemic Bonds Distribution by Investor Type and Location (διεθνής διανομή πανδημικών ομολόγων της διεθνούς τράπεζας ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης συμφώνως τύπου και περιοχής επενδυτή)
Distribution by Investor Type (διανομή συμφώνως τύπου επενδυτή) Class A Class B
Dedicated Catastrophe Bond Investor (ειδικός επενδυτής ομολόγων καταστροφής) 61.7% 35.3%
Endowment (χρηματοδότηση) 3.3% 6.3%
Asset Manager (διαχειριστής καεφαλαίου) 20.6% 16.3%
Pension Fund (ταμείο συντάξεων) 14.4% 42.1%
Distribution by Investor Location (διανομή συμφώνως περιοχής επενδυτή) Class A Class B
US 27.9% 15.0%
Europe 71.8% 82.9%
Bermuda 0.1% 2.1%
Japan 0.2% 0.0%

 

IBRD Pandemic Bonds Summary Terms and Conditions*(συνοπτικοί όροι και προϋποθέσεις πανδημικών ομολόγων της διεθνούς τράπεζας ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης)
Type of Note (Τύπος σημείωσης) Class A Class B
Issuer:(εκδότης) International Bank for Reconstruction and Development International Bank for Reconstruction and Development
Trade Date: (ημερομηνία διαπραγμάτευσης) June 28, 2017 June 28, 2017
Final Size (Bond only)**( τελικό μέγεθος ομολόγου) USD 225 million USD 95 million
Settlement Date(ημερομηνία διακανονισμού) July 7, 2017  July 7, 2017
Scheduled Maturity Date(προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης) July 15, 2020 extendable monthly in whole or in part, up to a maximum of 12 months following the Scheduled Maturity Date (15 Ιουλίου 2020 επεκτεινόμενο μηνιαίως, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι και 12 μήνες μετά την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Λήξης) July 15, 2020 extendable monthly in whole or in part, up to a maximum of 12 months following the Scheduled Maturity Date (15 Ιουλίου 2020 επεκτεινόμενο μηνιαίως, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι και 12 μήνες μετά την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Λήξης)
Issue Price(τιμή έκδοσης) 100% 100%
Bond Coupon: (κουπόνι ομολόγου) 6m USD LIBOR +6.50% 6m USD LIBOR +11.10%
Covered Perils: (καλυμμένοι κίνδυνοι)

Flu, Coronavirus

Filovirus, Coronavirus, Lassa Fever, Rift Valley Fever and Crimean Congo Hemorrhagic Fever
Redemption Amount: (ποσό εξαγοράς) The Notes will not be fully repaid if an event occurs (Τα Γραμμάτια δεν θα εξοφληθούν πλήρως εάν συμβεί κάποιο συμβάν) The Notes will not be fully repaid if an event occurs (Τα Γραμμάτια δεν θα εξοφληθούν πλήρως εάν συμβεί κάποιο συμβάν)

 

 

 

(*) Ανατρέξτε στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο για λεπτομερή περιγραφή των Όρων και Προϋποθέσεων των ομολόγων, τους συναφείς κινδύνους όσον αφορά την επένδυση στα ομόλογα και τους σχετικούς περιορισμούς προσφοράς. Οποιαδήποτε προσφορά των ομολόγων θα γίνει μόνο με βάση το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο που καταρτίστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ή για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας. (**) Υπήρξε επιπλέον ποσό ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκε στην αγορά παραγώγων.

Σχετικά με την Παγκόσμια Τράπεζα

Η Παγκόσμια Τράπεζα (Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, IBRD), βαθμονομημένη με Aaa / AAA (Moody’s / S & P), είναι ένας διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1944 και το αρχικό μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Λειτουργεί ως παγκόσμιος αναπτυξιακός συνεταιρισμός που ανήκει σε 189 έθνη. Παρέχει στα μέλη της υπηρεσίες χρηματοδότησης, εμπειρογνωμοσύνης και συντονισμού ώστε να επιτύχουν δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις εθνικές τους οικονομίες να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις σε πιεστικά τοπικά και παγκόσμια οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δύο κύριους στόχους: τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας και την προώθηση της κοινής ευημερίας. Επιδιώκει να τα επιτύχει πρωτίστως με την παροχή δανείων, προϊόντων διαχείρισης κινδύνου και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη στους δανειζόμενους κυβερνητικούς εταίρους της χώρας με μεσοπρόθεσμο εισόδημα και άλλες φερέγγυες χώρες, και συντονίζοντας τις απαντήσεις στις τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις. Έχει εκδώσει ομόλογα αειφόρου ανάπτυξης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για 70 χρόνια για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της που επιτυγχάνουν θετικό αντίκτυπο.

Πληροφορίες σχετικά με τα ομόλογα της Διεθνούς Τράπεζας για τους επενδυτές διατίθενται στην ιστοσελίδα του Treasury της Παγκόσμιας Τράπεζας: www.worldbank.org/debtsecurities

Αποσπάσματα

Ο Christian Mumenthaler, Διευθύνων Σύμβουλος της Swiss Re, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε υποστηρίξει την Παγκόσμια Τράπεζα τα τελευταία δυόμισι χρόνια στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός καινοτόμου ασφαλιστικού οχήματος για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιδημικών εκρήξεων. Στην Swiss Re συνανατέθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα για να σχεδιάσει και να σχεδιάσει το “ασφαλιστικό παράθυρο” του PEF(Pandemic Emergency Facility) και να οδηγήσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ της συναλλαγής στο ρόλο της ως μοναδικού διανομέα για την τοποθέτηση στην κεφαλαιαγορά. Η συνδυασμένη δομή των παραγώγων / κεφαλαιαγορών είναι μόνο ένα από τα πολλά πρωτοποριακά στοιχεία αυτής της συναλλαγής. Αντιμετωπίζοντας έναν από τους πιο συστημικούς κινδύνους στον κόσμο, στηρίζει τη δέσμευση της Swiss Re για να καταστήσει τον κόσμο πιο ανθεκτικό και τη συνέχιση της ηγετικής του θέσης στην ασφαλιστική αγορά συνδεδεμένων αξιών».

Ο Joachim Wenning, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Munich Re, δήλωσε: «Ο PEF δείχνει πόσο στενή συνεργασία μεταξύ του δημόσιου τομέα και των ασφαλιστών μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Munich Re είναι υπερήφανη που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον προληπτικό και αξιόπιστο χρηματοδοτικό μηχανισμό από την αρχή. Είμαι βέβαιος ότι οι βασικές μας ικανότητες στον τομέα της μοντελοποίησης, αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων θα προωθήσουν αυτόν τον πολύ καλό σκοπό-την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εταιρειών και των κοινωνιών ομοίως. Αληθινά ελπίζουμε ότι το PEF θα αποτελέσει ένα βιώσιμο και αναπόσπαστο μέρος μιας παγκόσμιας αρχιτεκτονικής υγείας για να καταστήσουμε τον πλανήτη μας πιο ανθεκτικό σε επικίνδυνους επιδημικούς και πανδημικούς κινδύνους».

Ο Peter Hearn, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Guy Carpenter & Co, δήλωσε: «Η αγνωστικιστική μας προοπτική κεφαλαίου προσφέρει έναν καινοτόμο συνδυασμό ομολόγων και ανταλλαγών καταστροφής, παρέχοντας στην Παγκόσμια Τράπεζα ένα ευρύ φάσμα αποτελεσματικού-κόστους προϊόντων μεταφοράς κινδύνου υποστηριζόμενων από τους επενδυτές των κεφαλαιαγορών και τους παραδοσιακούς αντασφαλιστές», και «Ο μηχανισμός αυτός θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της επείγουσας αντίδρασης και θα δώσει στον ILS( INSURANCELINKED SECURITIES=Ασφάλειες συνδεδεμένες με χρεόγραφα) και στους αντασφαλιστές μεγαλύτερη πρόσβαση σε μια μη-συσχετιζόμενη κατηγορία κινδύνου, και έχουμε την τιμή να βοηθήσουμε την Παγκόσμια Τράπεζα στην υλοποίηση της χρηματοδότησής του».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.

Πηγή: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/28/world-bank-launches-first-ever-pandemic-bonds-to-support-500-million-pandemic-emergency-financing-facility

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Εχουν παίξει την Πανδημία στο χρηματιστηριακό καζίνο! – Βόμβα με τα ¨ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ”

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ