Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Το Κατηγορώ για την Δόλια και Ανθελληνική Στάση της Τράπεζας της Ελλάδος

Από την Απολογία του Αρτέμη Σώρρα

Επειδή οι 136 σελίδες του απολογητικού υπομνήματος του Αρτέμη Σώρρα φαίνονται πολλές στους μη νομικούς, συνέπτυξα το κείμενο σε 4 σελίδες, εστιάζοντας συνοπτικά στα σημεία που αναδεικνύουν την πεμπτουσία του θέματος και αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τους νομικούς όρους. Τα όποια έντονα, πλάγια, κεφαλαία και εικόνες είναι δικά μου.
Μελετώντας το απολογητικό υπόμνημα, αυτό που σοκάρει είναι η δόλια και καθαρά ανθελληνική στάση της Τράπεζας της Ελλάδος, απέναντι στην πατρίδα και τους Έλληνες πολίτες.

Ο “Έλεγχος” της ΤΤΕ και του Υπ. Οικονομικών

Φαίνεται, ότι ο έλεγχος που έκαναν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όσο και η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου οικονομικών, είναι πραγματικά αστείος και αποδεικνύει πρωτόγνωρο και επικίνδυνο ερασιτεχνισμό, αλλά και ξεκάθαρη πρόθεση παραπλάνησης της κοινής γνώμης.
Αρχίζοντας από τα χρεόγραφα , δηλαδή τις Διεθνείς Συναλλαγματικές (international bills of exchange – IBOES) του αμερικανικού θησαυροφυλακίου, που έχει θέσει ο Αρτέμης Σώρρας σαν αντασφάλεια για την από 28/9/2012 πρόταση χρηματοδότησης των 600 δις δολαρίων, διαπιστώνεται ότι:
Αντί οι ελεγκτές να ελέγξουν την ισχύ, βασιμότητα, εγκυρότητα και αξιόχρεο των συγκεκριμένων iboes, αυτοί έλεγξαν το χαρτοφυλάκιο εντόκων γραμμάτιων του αμερικανικού δημοσίου. Έτσι τελείως αβασάνιστα, “διαπίστωσαν” ότι ο Σώρρας κατείχε το 40% των ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ εκδόσεων εντόκων γραμματίων του αμερικανικού δημοσίου!!!
Συμπεραίνουν λοιπόν, ότι οι ισχυρισμοί του Σώρρα για τα 600 δις δολάρια δεν ευσταθούν και κατέληξαν στο απίθανο και αυθαίρετο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπός μόνος του να κατέχει περιουσία ΙΣΗ με την περιουσία των 11 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο!!!

Έστω και έτσι όμως, όφειλαν από τον Νοέμβριο του 2012 να υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά για την ποινική του δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3691/2008.

Ποιος εξαπάτησε ποιον, λοιπόν;

Ο Σώρρας κατηγορήθηκε για ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ της ελληνικής κυβέρνησης μέσα από σύναψη δανειακής σύμβασης. Η κατηγορία κατέπεσε στον ανακριτή, διότι ο όρος 10 της πρότασης χρηματοδότησης, προβλέπει σαφώς ότι τα αντίστοιχα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου θα παραδίδονταν ως εγγύηση,
Μ-Ο-Ν-Ο-Ν μετά την ρευστοποίηση των διεθνών συναλλαγματικών.
Είναι φανερό ότι η ΤΤΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη για όποια από τις δυο παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να ισχύει:
 1. Η ΤΤΕ όφειλε να εφαρμόσει τις διατάξεις του νόμου 3691/2008. Αν επέτρεψαν, σε έναν υποτιθέμενο απατεώνα να παραπλανεί τον κόσμο με ψεύτικα οικονομικά εργαλεία, να προσβάλει το κράτος, να δημιουργεί αναστάτωση και να δημιουργεί κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, τότε οι κύριοι της Τ.Τ.Ε. είναι συναυτουργοί και συνυπαίτιοι στο έγκλημα της απάτης, της σύστασης συμμορίας η/και εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχής σε αυτήν, της υπόθαλψης εγκληματία, της νομιμοποίησης προϊόντων των εγκλημάτων και γενικά της παρασιώπησης των ανωτέρω εγκλημάτων.
 2. Αν οι προτάσεις του Σώρρα δεν είναι προϊόν απάτης και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι σε όλα νόμιμα, τότε οι ίδιοι κύριοι της ΤΤΕ, με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, απέτρεψαν και εμπόδισαν την κυβέρνηση , ν’ αξιοποιήσει αυτές τις περιουσίες για αποπληρωμή όλων των κρατικών, δημοσίων και ιδιωτικών οφειλών και είναι υπαίτιοι, για μια τεράστια απάτη κατά της Ελλάδος και του Ελληνισμού.
Είναι φως φανάρι λοιπόν, ότι η ΤΤΕ, εκμεταλλεύεται κερδοσκοπικά αυτά τα εργαλεία εμποδίζοντας το κράτος να εκμεταλλευτεί θετικά την περιουσία που προσέφερε ο Σώρρας, προκαλώντας έτσι πολλαπλή ζημιά στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
Ο δόλος της είναι προφανής τόσο στην πρώτη περίπτωση όπου ο Σώρρας είχε κοινοποιήσει σε 198 χώρες την ύπαρξη της πρότασης και των χρεογράφων, όσο και στην δεύτερη όπου η ΤΤΕ παρεμπόδισε την Ελλάδα, την πολιτεία και τους πολίτες, να επωφεληθούν από την πρόταση που θα προστάτευε αλλά και θα βοηθούσε την χώρα να ́ γλυτώσει από δανειστές και οικονομικούς εγκληματίες, να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία, και να ορθοποδήσει.

Κράτος εν κράτει

Η κακοδαιμονία για την Ελλάδα πηγάζει αρχικά από το καταστατικό της ΤΤΕ, που ουσιαστικά την καθιστά ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ:
Άρθρο 5 α: “κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την κυβέρνηση η οργανισμούς. Η κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν να επηρεάζουν τα όργανα της τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους”.
Δηλαδή, η ΤΤΕ δεν ελέγχεται από την Ελλάδα αλλά ελέγχει την Ελλάδα, ενώ δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της τράπεζας έχουν και οι ξένοι μέτοχοι. Πρόκειται δηλαδή καθαρά για μια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με σκοπό το ΚΕΡΔΟΣ.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
 1. Χαράζει την νομισματική πολιτική της χώρας και καθορίζει τα επιτόκια
 2. Είναι υπεύθυνη για την εκδοσή και αγοραπωλησία των ελληνικών ομολόγων και των παραγώγων τους.
 3. Διαχειρίζεται τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη.
 4. Διαχειρίζεται κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη από τη διαχείριση των δεσμευμένων η απλών καταθέσεων των δημοσίων και ασφαλιστικών ταμείων.
 5. Διαχειρίζεται κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη από την δεσμευμένη περιουσία και το χρυσό της χώρας.
 6. Διαχειρίζεται τα δάνεια και τις πληρωμές κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη.
Φαίνεται λοιπόν ότι όλες οι πράξεις η παραλείψεις της ΤΤΕ Α.Ε. σχετικά με την περιουσία των 600 δις δολαρίων, έγιναν για το δικό της κέρδος, μέσα από την συνεχιζόμενη κρίση και την διαχείριση του συνεχώς διογκούμενου χρέους.

Η υποχρέωση της ΤΤΕ προκύπτει ΑΜΕΣΑ από τον Νόμο

Ξεκάθαρα προκύπτει ότι η ΤΤΕ, καταστατικά άλλα και με βάση τον ν. 3691/2008 κατέχει κορυφαία θέση στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ασκώντας ουσιαστικά κρατική εξουσία, με την αποκλειστική αρμοδιότητα χάραξης της νομισματικής πολιτικής. Ταυτόχρονα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και για τον έλεγχο όλων των εμπορικών τραπεζών.
Στο άρθρο 1 του νόμου 3691/2008 προβλέπεται ότι “αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κίνδυνους που απορρέουν από τη μη εφαρμογή”.
Είναι λοιπόν σαφές, ότι η ΤΤΕ, το δημόσιο και όλες οι τράπεζες κατά την έννοια του ν.3691/2008, έχουν υποχρέωση να διαθέτουν όλους τους τρόπους και τα μέσα για να διερευνούν κάθε ύποπτη συναλλαγή, την προέλευση της, τον πραγματικό δικαιούχο, να συνεργάζονται με όλες τις αρχές, δημόσιες η ιδιωτικές, να παραπέμπουν τον παραβάτη στους αρμόδιους εισαγγελείς και να επιβάλλουν πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις.
Η ΤΤΕ, σαν κεντρική τράπεζα της χώρας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της Federal Reserve Bank, αλλά και με ειδικές εσωτερικές οθόνες και ισχυρά διατραπεζικά συστήματα ασφαλείας και έχει πρόσβαση στην οθόνη του UCC (uniform commercial code). O έλεγχος της χρηματοπιστωτικής αγοράς, διενεργείται παγκόσμια με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με τον ν.3691/2008 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει, άμεσα από τον νόμο και όχι κατά την διακριτική της ευχέρεια, δεσμευτική υποχρέωση να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις.
Συνεπώς, αμέσως μετά την παραλαβή την πρότασης χρηματοδότησης του Σώρρα, η ΤΤΕ ήταν από τον νόμο υποχρεωμένη, να εκδώσει έκθεση όπου να αιτιολογεί πλήρως την ενδεχόμενη νόμιμη απόρριψη, πράγμα που ΔΕΝ έκανε.
Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει διατυπωθεί παρόμοια απόρριψη, αμφισβήτηση η ακύρωση με οποιοδήποτε τρόπο γι’ αυτές τις περιουσίες από κάποιον θεσμό.
Φαίνεται λοιπόν ότι η ΤΤΕ με δόλιο και ύπουλο τρόπο, συνεχίζει να παρεμποδίζει την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας, που ανήκει πια σε όλους τους Έλληνες.
Η ΤΤΕ, παράνομα παρέλειψε και απέκρυψε από την Ελληνική Κυβέρνηση άλλα και το Δικαστικό Σώμα να παρουσιάσει ότι οι Διεθνείς Συναλλαγματικές του Σώρρα :
 1. είναι αναρτημένες στο UCC και
 2. επίσης παρέλειψε και απέκρυψε, ν’ αναφέρει την ισχύ των δημοσιοποιημένων αυτών εγγράφων, που είναι τα μόνα νόμιμα και που αποτελούν δημόσια έγγραφα που δεν αμφισβητούνται.

Προβόπουλος και Στουρνάρας

Αξίζει προσοχής η στάση των Γιώργου Προβόπουλου, διοικητή τότε της ΤΤΕ και Γιάννη Στουρνάρα, τότε υπουργού οικονομικών και μετέπειτα διοικητή της ΤΤΕ, οι οποίοι υποτίθεται ότι:
 1. α) υπηρετούσαν τον ελληνικό λαό και ήταν υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον
 2. β) ήταν υποχρεωμένοι να εποπτεύουν και να υποστηρίζουν τις πράξεις και οικονομικές δοσοληψίες του συναλλασσόμενου κοινού.
Στην δίκη για τα 600 δις δολάρια εναντίον του Αρτέμη Σώρρα, οι Προβόπουλος και Στουρνάρας, αν και είχαν κληθεί, αρνήθηκαν να εμφανιστούν προκειμένου να εξετασθούν σαν μάρτυρες και ν’ αποδείξουν στο δικαστήριο την ενδεχόμενη απάτη της πρότασης χρηματοδότησης.
Ο σύνδεσμος που παραθέτω αμέσως παρακάτω, δεν περιλαμβάνεται στο απολογητικό υπόμνημα του Αρτέμη Σώρρα. Στο βίντεο όμως στο οποίο παραπέμπει (κρατάει 1:45), ο Γιώργος Προβόπουλος, καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή Διερεύνησης Νομιμότητας Δανειοδότησης Πολιτικών Κομμάτων και Εταιρειών ΜΜΕ από Τράπεζες της Χώρας και κάνει τον χαζό λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τίποτε για τον Σώρρα, ούτε καν αν είναι υπαρκτό πρόσωπο…
Επαληθεύεται λοιπόν, ότι με τις πράξεις της και τις παραλείψεις της η Τράπεζα της Ελλάδος, αν και η αποκλειστικά υπεύθυνη από το καταστατικό της, από τα συναλλακτικά ήθη και από τον νόμο για την εκταμίευση των 600 δις, δεν έπραξε ως όφειλε. Δηλαδή δεν οδήγησε τον οποιοδήποτε απατεώνα στη δικαιοσύνη το 2012 και παράλληλα όχι μόνο παρεμπόδισε την είσπραξη άλλα και παράνομα, με έγγραφα χωρίς αποδεικτική ισχύ, παρέστησε ψεύτικα γεγονότα σαν αληθινά με την αρνητική της γνωμάτευση για την ύπαρξη αυτού του ποσού προς την ελληνική κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ήταν το ελληνικό δημόσιο να έχει υποστεί τεράστια ζημιά.
Ο δόλος του σημερινού διοικητή της ΤΤΕ, γίνεται ακόμη πιο φανερός επειδή όταν κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότηση των 600 δις δολαρίων προς την ελληνική κυβέρνηση, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν υπουργός των οικονομικών. Ενώ ΔΕΝ απέρριψε την πρόταση, ουδέποτε την αξιοποίησε χωρίς ποτέ να αιτιολογήσει την επιλογή του.
Τέλος, ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω έγγραφα που αποτελούν τμήμα της δικογραφίας, είναι προγενέστερα της 67650/2013 αθωωτικής απόφασης του Η’ μονομελούς πλημ/κειου Αθηνών, που μεταξύ των άλλων αναφέρει και το ότι “αποδείχθηκε ότι ο Αρτέμης Σώρρας είναι νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής έξη ομόλογων του αμερικανικού δημοσίου, άξιας 100 δις έκαστον…”
Τεράστια τα ερωτηματικά που περιμένουν απαντήσεις και τεράστιες οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν.
Η γενική εντύπωση που μένει μετά την μελέτη του απολογητικού υπομνήματος του Αρτέμη Σώρρα είναι ότι ΑΛΛΟΙ έπρεπε να βρίσκονται στην θέση του, απολογούμενοι.
Σήμερα (2/8/2018) κι ενώ έχουν καταπέσει όλες οι κατηγορίες, ο Σώρρας κρατείται για τη φυγοποινία του σε μια δίκη για προσωπική του υπόθεση που έχει τελεσιδικήσει από το 2017.

Κατέβασε το πλήρες απολογητικό υπόμνημα

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά
Πηγή url: www.e-synews.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα, Κοινοποίησε, αντίγραψε την

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ