Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

 

ΣΚΕΨΕΙΣ   ΠΑΝΩ     ΣΤΟ   ΘΕΜΑ   ΜΗ   ΥΠΑΡΞΕΩΣ   ΦΕΚ   ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ

MΕΛΕΤΩΝΤΑΣ   ΤΑ   ΠΑΡΑΚΑΤΩ   ΑΡΘΡΑ,   ΤΟΣΟΝ   ΤΟΥ   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   ΟΣΟΝ   ΚΑΙ   ΕΠΙ   ΜΕΡΟΥΣ   ΝΟΜΩΝ   ΚΑΙ   ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ   ΣΧΕΤΙΚΩΝ   ΜΕ   ΤΟ   ΘΕΜΑ   ΤΗΣ   ΔΙΑΛΥΣΗΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ,   ΤΗΣ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ΕΚΛΟΓΩΝ,   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΩΝ   ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ   ΚΑΙ   ΤΗΣ   ΕΝ   ΣΥΝΕΧΕΙΑ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ  (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ)   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,   ΩΣΤΕ   ΝΑ   ΔΥΝΗΘΕΙ   ΝΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ   ΝΟΜΙΜΩΣ   ΤΙΣ   ΕΚ   ΤΟΥ   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΤΗΣ,   ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ   ΜΕ   ΜΕΓΑΛΗ   ΕΚΠΛΗΞΗ,   ΤΗΝ   ΑΠΟΥΣΙΑ   ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ   Φ.Ε.Κ.,   ΜΕ   ΤΟ   ΟΠΟΙΟ   ΝΑ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ   ΚΑΙ   ΝΑ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ   Η,   ΕΚ   ΤΩΝ   ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ   ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ,   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  (ΣΥΣΤΑΣΗ)   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,   ΟΠΩΣ   ΑΛΛΩΣΤΕ   ΡΗΤΩΣ   ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ   ΚΑΙ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΑΡΘΡΟ   32  παρ. 4   ΤΟΥ   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   ΜΑΣ.

Η   ΑΠΟΡΙΑ   ΜΟΥ   ΘΕΩΡΩ   ΟΤΙ   ΕΙΝΑΙ   ΑΠΟΛΥΤΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ,   ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ   ΟΤΙ,   ΕΝΩ   ΕΙΔΑ   ΟΛΑ   ΤΑ   Φ.Ε.Κ.   ΜΕ   ΤΑ   ΟΠΟΙΑ   ΛΑΜΒΑΝΕΙ   ΧΩΡΑ   Η   ΔΙΑΛΥΣΗ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΚΑΙ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΤΩΝ   ΟΠΟΙΩΝ   Φ.Ε.Κ.   Η   ΠΡΑΞΗ   ΤΗΣ   ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΑΠΟΚΤΑ   ΝΟΜΙΚΗ   ΥΠΟΣΤΑΣΗ    ΚΑΙ   ΥΠΑΡΚΤΟΤΗΤΑ   ΕΙΣ   ΤΗΝ   ΕΝΝΟΜΗ   ΤΑΞΗ   ΤΗΣ   ΧΩΡΑΣ   ΜΑΣ,   ΠΟΥ   ΕΙΝΑΙ   ΚΑΙ   Η   ΜΟΝΗ   ΤΥΠΙΚΗ   ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΣΥΝΘΗΚΗ   ΓΙΑ   ΝΑ   ΕΠΕΛΘΟΥΝ   ΟΙ   ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ   ΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ,    ΔΕΝ   ΕΙΔΑ   ΤΗΝ   ΠΡΑΞΗ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΟΠΟΙΑ   ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ   ΚΑΙ   ΑΠΕΚΤΗΣΕ   ΝΟΜΙΚΗ   ΥΠΟΣΤΑΣΗ,  Η   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ  ΒΟΥΛΗ,  Η   ΟΠΟΙΑ   ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ   ΣΕ   ΦΕΚ,  ΠΡΑΞΗ   ΔΙΑΛΥΣΗΣ.

Η  ΑΠΟΡΙΑ   ΜΟΥ   ΕΚΤΟΣ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΠΡΟΦΑΝΗ   ΝΟΜΙΚΗ   ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ   ΤΗΣ   ΔΙΕΠΕΤΑΙ   ΚΑΙ  ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΠΛΗ   ΛΟΓΙΚΗ.   ΠΩΣ   ΕΙΝΑΙ   ΔΥΝΑΤΟΝ   ΝΑ   ΔΙΑΛΥΕΙΣ   ΜΕ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟ   ΣΕ   Φ.Ε.Κ.,  δηλ.   ΝΑ   ΠΡΟΒΑΙΝΕΙΣ   ΣΕ   ΝΟΜΙΚΗ   ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ   ΜΙΑΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ   Η   ΟΠΟΙΑ   ΠΟΤΕ   ΔΕΝ   ΑΠΕΚΤΗΣΕ   ΤΗΝ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ,   ΑΠΟ   ΤΟ   ΔΙΚΑΙΙΚΟ   ΜΑΣ   ΣΥΣΤΗΜΑ,   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΙΚΗ   ΥΠΑΡΚΤΟΤΗΤΑ)

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     ……………….   ………………………………….     
              Άρθρο  1.

To  πολίτευμα  της  Ελλάδας  είναι  Προεδρευόμενη  Koινoβoυλευτική  Δημοκρατία
              Άρθρο  32

1 . . . . . . . .        2 . . . . . . .      3 . . . . . . . . .

 1.  Αν δεν επιτευχθεί  ούτε και  στην τρίτη  ψηφοφορία  η αυξημένη  αυτή  πλειοψηφία, η  Bουλή   διαλύεται  μέσα  σε  δέκα  ημέρες  από  την  ψηφοφορία,   και  προκηρύσσεται  εκλογή  για  ανάδειξη  νέας   Bουλής.

H  Boυλή  πού αναδεικνύεται  από  τις  νέες  εκλογές, αμέσως  μόλις  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ  ΣΕ  ΣΩΜΑ, εκλέγει  με  ονομαστική  ψηφοφορία  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  με  την  πλειοψηφία  των  τριών  πέμπτων  τού όλου αριθμού τωv βουλευτών.………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Αν  η  Boυλή (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)  είναι  απούσα,  συγκαλείται  εκτάκτως  για  να  εκλέξει  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας,  κατά   τούς ορισμούς  της  παραγράφου

6. Αν η Βουλή (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)   έχει  διαλυθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  η εκλογή  τού  Προέδρου της  Δημοκρατίας  αναβάλλεται ώσπου   να  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ  ΣΕ  ΣΩΜΑ   η  νέα  Boυλή  και  μέσα  σε  είκοσι  ημέρες,  το  αργότερο, από  τη συγκρότησή  της,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στις  παραγράφους  3  και  4,  αφού  τηρηθούν  και  οι ορισμοί  της  παραγράφου 1  του  άρθρου 34.

              ‘Αρθρο 35:  (Ισχύς των  πράξεων,  προσυπογραφή)

*1. Καμία  πράξη  του Προέδρου της Δημοκρατίας  δεν  ισχύει  ούτε  εκτελείται  χωρίς  την προσυπογραφή του αρμόδιου  Yπουργού,  ο οποίος  με μόνη  την υπογραφή  του γίνεται υπεύθυνος, και  χωρίς  τη  δημοσίευσή  της  στην Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.

*2. Kατ’ εξαίρεση  δεν  απαιτείται  προσυπογραφή  για  τις  ακόλουθες  πράξεις:
α)  . . . . .  .
β) . . . . . . . .
γ) τη  διάλυση  της  Bουλής  (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)  κατά  το  άρθρο 32  παράγραφος  4  και  κατά  το  άρθρο  41  παράγραφος 1,  αν  δεν  την  προσυπογράψει  ο  Πρωθυπουργός,  και  κατά  το  άρθρο  53  παράγραφος  1,  αν  δεν  την  προσυπογράψει  το Υπουργικό  Συμβούλιο,
δ)  . . . . . . . ,
ε)  . . . . . . . ..
*3. Το  διάταγμα  με  το  οποίο  προκηρύσσεται  δημοψήφισμα  για  νομοσχέδιο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  44 παράγραφος  2,  προσυπογράφεται  από  τον  Πρόεδρο  της   Bουλής.

‘Αρθρο 41: (Διάλυση της Βουλής)

*1. O  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  μπορεί  να  διαλύσει  τη  Βουλή,  . . . . .. . .                *2. O  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  διαλύει  τη  Βουλή  με  . . . . . . . . . . . . . .
3.  Το  διάταγμα  διάλυσης  της  Bουλής,  προσυπογραμμένο  στην  περίπτωση  της  προηγούμενης  παραγράφου από  το  Υπουργικό  Συμβούλιο,  πρέπει  να περιλαμβάνει  συγχρόνως  την  προκήρυξη  εκλογών  μέσα σε  τριάντα ημέρες   και  τη  σύγκληση  της  νέας  Bουλής  μέσα  σε άλλες  τριάντα  ημέρες  από  τις εκλογές.
*4.  . . . . . . . . . . . . . .
5.  . . . . . . . . . . . . . . .

             Αρθρο  51 παρ.2   οι  βουλευτές   αντιπροσωπεύουν   το   έθνος

‘Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)

 1. Οι βουλευτές εκλέγονται για  τέσσερα  συνεχή  έτη  που  αρχίζουν  από  την  ημέρα  των  γενικών  εκλογών. Mόλις   λήξει  η   βουλευτική  περίοδος,  με  προεδρικό  διάταγμα,   που  προσυπογράφεται  από  το  Υπουργικό Συμβούλιο,  διατάσσεται  η  διενέργεια  γενικών  βουλευτικών  εκλογών  μέσα  σε  τριάντα  ημέρες  και  η  σύγκληση  της   νέας   Bουλής  σε  τακτική  σύνοδο  μέσα  σε άλλες  τριάντα  ημέρες  από  αυτές.                   2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .              ‘Αρθρο 65:   (Κανονισμός, προεδρείο)

 1. H Βουλή   (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ) ορίζει  τον  τρόπο  της  ελεύθερης  και δημοκρατικής  λειτουργίας  της  με  Κανονισμό,  που ψηφίζεται  από  την  Ολομέλεια  κατά  το άρθρο 76 και δημοσιεύεται  με  παραγγελία  του  Προέδρου  της  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως. (ΑΦΟΥ   ΟΙ   ΠΡΑΞΗ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΟΥ   ΣΩΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ   ΣΕ   ΦΕΚ,  ΠΟΛΥ   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ   Η   ΠΡΑΞΗ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ).  …………………………………………………………………………………….
   2.  H  Βουλή  (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)   εκλέγει από  τα  μέλη  της  τον  Πρόεδρο και τα  λοιπά μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα                      με τους ορισμούς του Kανονισμού.………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. O  Πρόεδρος  και οι  Αντιπρόεδροι  εκλέγονται  στην  αρχή  κάθε  βουλευτικής  περιόδου.
  H διάταξη αυτή δεν  εφαρμόζεται  για τον  Πρόεδρο και  τους  Αντιπροέδρους  που  εκλέχθηκαν  στην  τρέχουσα πρώτη σύνοδο της E΄ Αναθεωρητικής Bουλής……………………………………………………………………………………………………..
  H  Bουλή (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)  μπορεί, ύστερα από πρόταση  πενήντα βουλευτών, να  εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της  Bουλής ή μέλους  του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του.…………………..
  4. O  Πρόεδρος  της  Bουλής                                                                         ……………………………………………………
  6. O Kανονισμός  καθορίζει την οργάνωση των  υπηρεσιών της  Bουλής υπό  την εποπτεία  του Προέδρου,  καθώς και  όλα όσα  αφορούν  το προσωπικό  της.   Οι  πράξεις  του  Προέδρου που αφορούν  την  πρόσληψη και την υπηρεσιακή  κατάσταση  του προσωπικού  της  Bουλής  υπόκεινται  σε προσφυγή  ή αίτηση  ακύρωσης  στο Συμβούλιο  της  Επικρατείας.

            Άρθρο  68: (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)

**1.  Η  Βουλή (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)  στις  αρχές  κάθε  τακτικής  συνόδου  συνιστά  από  τα  μέλη  της   διαρκείς   κοινοβουλευτικές    επιτροπές  για  να  εξετάζουν  και  να    επεξεργάζονται  τα  νομοσχέδια  και  τις  προτάσεις  νόμων  που υποβάλλονται,  όπως  ορίζει  ο  Κανονισμός  της  Βουλής.       …………………………………..
2. H  Bουλή  (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ) συνιστά  από  τα μέλη  της  εξεταστικές  επιτροπές,  . . . . . . . . . .

Tα  σχετικά  με  τη  συγκρότηση  και  τη  λειτουργία  των  επιτροπών  αυτών  καθορίζονται  από  τον  Kανονισμό   της Bουλής.
3.  Oι  κοινοβουλευτικές  και  εξεταστικές  επιτροπές,  καθώς  και  τα  κατά  τα  άρθρα  70  και 71 Τμήματα  της Bουλής,  συνιστώνται  ανάλογα  με  τη  δύναμη  των  κομμάτων,  των ομάδων  και  των  ανεξαρτήτων,  όπως  ορίζει ο  Kανονισμός.

               ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

‘Αρθρo 1:  Εναρκτήρια  συνεδρίαση – προσωρινό  προεδρείο

 1. H ημερομηνία σύγκλησης  της  Boυλής  σε  πρώτη  συνεδρίαση  (εναρκτήρια  συνεδρίαση)  της  βουλευτικής περιόδου  καθορίζεται  από  το  προεδρικό  διάταγμα  διάλυσης  της  Boυλής  ή  λήξης  της  βουλευτικής   περιόδου σύμφωνα  με  το  Σύνταγμα.

 Άρθρο 3:  Ανακοίνωση  των  ονομάτων  και  ορκωμοσία  των  Βουλευτών

 1. O προσωρινός  Πρόεδρος,  αμέσως  μόλις  κηρυχθεί  η  έναρξη   των  εργασιών  της πρώτης  συνεδρίασης της   βουλευτικής   περιόδου,  ανακοινώνει  στη   Boυλή   τoν κατάλογο  των   Βουλευτών   που  ανακηρύχθηκαν  σύμφωνα  με  το  νόμο.   O κατάλογος  αυτός  καταχωρίζεται  στα  Πρακτικά   και   ενημερώνεται  για  κάθε μεταβολή που  επέρχεται  κατά  τη  διάρκεια  της  βουλευτικής  περιόδου.
 2. Στη  συνέχεια,  o  προσωρινός   Πρόεδρος  της  Βουλής  καλεί  τούς  Βουλευτές  που έχουν ανακηρυχθεί  και παρευρίσκονται  στη  συνεδρίαση  να  δώσουν  τον  οριζόμενο  από  το  άρθρο 59  του  Συντάγματος   όρκο ……                                                            3. ……………………………………
  4. Από  την  ορκωμοσία  τους  οι  Βουλευτές  αναλαμβάνουν  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους.

 Άρθρο 22:  Σύγκληση  της  Ολομέλειας  της  Boυλής  σε  συνόδους

 1. H σύγκληση της  Ολομέλειας  της  Βουλής  σε  σύνοδο  γίνεται με  προεδρικό  διάταγμα,  εκτός  από τις  περιπτώσεις  για τις οποίες  η  Βουλή  συνέρχεται, κατά  το  Σύνταγμα, αυτοδικαίως.
 2. ………… 3 ………..

 Άρθρο 23:  Kήρυξη  της  λήξης  των  εργασιών των  συνόδων  και  της  βουλευτικής  περιόδου

 1. H λήξη των  εργασιών  των  τακτικών  συνόδων  της  Βουλής  κηρύσσεται  με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  μετά  την  πάροδο  της  καθοριζομένης  από  το Σύνταγμα  ελάχιστης  διάρκειάς  τους.
 2. H κήρυξη της λήξης των εργασιών της βουλευτικής περιόδου γίνεται  από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίες  αυτοπροσώπως  ή δια τού  Πρωθυπουργού.

‘Άρθρο 171:

 1. O Kώδικας Κανονισμού  Εργασιών της Βουλής όπως είχε κυρωθεί στην E΄ συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 1975 της Ολομέλειας της Boυλής (ΦEK 238 A΄/ 23.10.1975) καταργείται. Ειδικά οι παρ. 1 και 2 του  άρθρου 20 του καταργούμενου  Κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν ως το τέλος της παρούσας Δ΄ βουλευτικής  περιόδου.
 2. O Kανoνισμός αρχίζει να ισχύει με την έναρξη της Γ΄ συνόδου της Δ΄ περιόδου της Boυλής. H δημοσίευση του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται με παραγγελία του Προέδρου  της  Boυλής.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 277   31 Δεκεμβρίου 2014    8357

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 173

Διάλυση  της  Βουλής, προκήρυξη  εκλογής  Βουλευτών  και  σύγκληση  της  νέας Βουλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 3 και 4 εδάφ. α ́, 35 παρ. 2 περίπτ. γ ́ και 41 παρ. 3 του Συντάγματος.
 2. Το γεγονός ότι  η  Βουλή  δεν  εξέλεξε  Πρόεδρο  της   Δημοκρατίας   κατά  τις  τρεις  διαδοχικές  ονομαστικές  ψηφοφορίες  που  διεξήχθησαν  στις  17, 23 και  29 Δεκεμβρίου 2014, αποφασίζουμε:

Διαλύουμε  τη  Βουλή (ΩΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ)   της ΙΕ ́ Βουλευτικής  Περιόδου  Προεδρευόμενης  Δημοκρατίας, καλούμε τους  εκλογείς  για την  εκλογή  Βουλευτών  στις  25 Ιανουαρίου 2015,  ημέρα Κυριακή,  και  συγκαλούμε  τη  Βουλή,  που  θα  προκύψει  από  τις  εκλογές, στις  5 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 11.00 π.μ.

Στον  Υπουργό  Εσωτερικών  αναθέτουμε  τη  δημοσίευση  και  εκτέλεση  του  παρόντος  διατάγματος.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ  ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

-.   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ   ΔΙΑΤΑΓΜΑ  26/2012 (Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο  κείμενο των διατάξεων  της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών)

     Άρθρο 31 – – (Άρθρο 31 Π.Δ. 96/2007) Προεδρικά Διατάγματα  προκήρυξης εκλογών και κατανομής  Βουλευτικών εδρών

 1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται       από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της  βουλευτικής  περιόδου  ή  τη  διάλυση της  Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας  σε όλη την επικράτεια.
 2. …………………………………………..
 3. Από τη δημοσίευση του  διατάγματος  διάλυσης  της Βουλής  ή  τη δωδέκατη ημέρα πριν την κατά το  άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος.  Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις στο πλαίσιο  του  Συντάγματος.

Άρθρο 101 – – (Άρθρο 101 Π.Δ. 96/2007) Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή – Αρμοδιότητες

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Η Ανώτατη Εφορευτική  Επιτροπή,  με  βάση  τους  πίνακες  αποτελεσμάτων  των  οικείων  Πρωτοδικείων, καταρτίζει  το  γενικό  οριστικό  πίνακα  αποτελεσμάτων  των  εκλογών  σε ολόκληρη  την  επικράτεια,  διενεργεί όσα  ορίζονται  στις  διατάξεις  των  άρθρων  99  και 100  του  παρόντος  και  αποφασίζει  για  την  κατανομή  των εδρών  στους εκλογικούς  σχηματισμούς.
 3. Ο Πρόεδρος της  επιτροπής  διαβιβάζει  αμέσως  επικυρωμένο  απόσπασμα  της  απόφασης  για  κάθε  εκλογική περιφέρεια  στους  προέδρους  των  αρμόδιων  Πρωτοδικείων  και  επικυρωμένο  αντίγραφο  αυτής  και  του γενικού  οριστικού  πίνακα  των  αποτελεσμάτων  των  εκλογών  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών.

Άρθρο 103 – – (Άρθρο 103 Π.Δ. 96/2007) Ανακήρυξη βουλευτών

 1.  Η ανακήρυξη  των  βουλευτών, σύμφωνα  με  αυτά που ορίζονται  στα οικεία  άρθρα, γίνεται  από το αρμόδιο  πρωτοδικείο σε  δημόσια  συνεδρίαση,  με βάση  την  απόφαση της  Ανώτατης  Εφορευτικής  Επιτροπής.   Η απόφαση της  ανακήρυξης  κοινοποιείται,  με τη  φροντίδα  του εισαγγελέα,  σ’ όλους  τους υποψηφίους.      2.  . . . . . . . . . . .  3. . .. . . . . . .  4. . . . . . .  .    5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΜΕΛΕΤΗ   ΤΩΝ   ΠΑΡΑΤΕΘΕΙΣΩΝ   ΑΝΩΤΕΡΩ   ΕΔΑΦΙΩΝ  ΕΚΘΕΤΩ   ΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ    ΣΚΕΨΕΙΣ:

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ    ΤΟ   ΑΡΘΡΟ   31  παρ   4   ΤΟΥ   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   ΠΟΥ   ΡΗΤΑ   ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ   ΟΤΙ:

‘H  Βουλή  πού αναδεικνύεται  από  τις  νέες  εκλογές, αμέσως  μόλις  συγκροτηθεί   σε   σώμα,  εκλέγει  με  ονομαστική  ψηφοφορία  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας . . . . ”

ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   ΓΙΝΕΤΑΙ   ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ   ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΑΝΑΓΝΩΣΗ   ΑΥΤΟΥ   ΤΟΥ   ΕΔΑΦΙΟΥ,   ΚΑΤΑ   ΛΟΓΙΚΗ   ΚΑΙ   ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΝΟΜΙΚΗ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ,   ΕΙΝΑΙ   ΟΤΙ   Η   ΠΡΑΞΗ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΑΠΟ   ΤΟΥΣ   ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ   ΤΟΥ   ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,   ΓΙΑ   ΝΑ   ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ   ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΑΡΚΤΟΤΗΤΑ   ΕΠΙΦΕΡΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ   ΕΙΣ   ΤΟΝ   ΝΟΜΙΚΟ   ΚΟΣΜΟ,   ΘΑ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ   Η   ΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ   ΤΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,    ΩΣ   ΑΝΑΓΚΑΙΑ   ΠΡΟΤΕΡΗ  ΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΑΞΗ,   ΕΚ   ΤΗΣ   ΟΠΟΙΑΣ   ΚΑΙ   ΘΑ   ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ   Η  ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ   Η   ΝΟΜΙΚΗ   ΥΠΑΡΚΤΟΤΗΤΑ,   ΚΑΘΕ   ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ    ΠΡΑΞΗΣ   ΠΟΥ   ΠΗΓΑΖΕΙ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΒΟΥΛΗΣΗ   ΤΩΝ   ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ,  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΩΝ   ΩΣ   ΜΕΛΩΝ   ΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ,  ΣΤΑ   ΠΛΑΙΣΙΑ   ΠΑΝΤΟΤΕ   ΤΩΝ   ΝΟΜΙΜΩΝ  ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΩΝ   ΕΙΣ   ΑΥΤΟΥΣ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ,   ΟΠΩΣ   ΕΙΝΑΙ   ΣΤΗΝ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   Η    ΠΡΑΞΗ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,   Η   ΟΠΟΙΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ   ΟΠΩΣ   ΡΗΤΑ   ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ   με   ονομαστική   ψηφοφορία,   ΤΟ   ΟΠΟΙΟ   ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ   ΟΤΙ   ΣΤΗΝ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ   ΠΡΑΞΗ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΣΥΣΤΑΣΗΣ)   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,   ΘΑ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ   ΟΛΟΙ   ΟΙ   ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ   ΜΕ   ΤΑ   ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ   ΑΥΤΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΩΣ   ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

ΠΙΟ   ΚΑΤΩ   ΟΜΟΙΩΣ   ΣΤΗΝ   παρ.5   ΤΟΥ  ΙΔΙΟΥ   ΑΡΘΡΟΥ   ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ   ΡΗΤΑ   ΟΤΙ:

“Αν  η Βουλή  έχει  διαλυθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  η εκλογή  τού  Προέδρου της  Δημοκρατίας  αναβάλλεται  ώσπου   να   συγκροτηθεί   σε   σώμα   η  νέα  Βουλή   και  μέσα  σε  είκοσι  ημέρες,  το  αργότερο, από  τη συγκρότησή  της, . . ”

ΕΔΩ   ΚΑΙ   ΠΑΛΙΝ   ΓΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑΦΑΝΕΣ   ΟΤΙ   Η   ΠΡΑΞΗ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,   ΕΧΕΙ   ΩΣ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ   ΤΗΝ   ΕΚ   ΝΕΟΥ   ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ   ΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  (ΒΟΥΛΗΣ)  ΠΟΥ  ” …έχει  διαλυθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο,   ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ   ΑΥΤΗΝ    ΤΗΝ   ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ     ΜΕ   ΤΗΝ   ΡΗΤΗ   ΦΡΑΣΗ   ώσπου   να   συγκροτηθεί   σε   σώμα   η  νέα  Βουλή  και  μέσα  σε  είκοσι  ημέρες,  το  αργότερο, από  τη συγκρότησή  της ” .    ΤΙΘΕΤΑΙ   ΕΤΣΙ   Ο   ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ   ΟΡΟΣ  ΤΗΣ   ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ   ΕΙΣ   ΤΟΝ   ΝΟΜΙΚΟΝ   ΚΟΣΜΟΝ   ΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΙΚΟΥ   ΜΑΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,   ΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ   “ΒΟΥΛΗ”   ΔΙΑ   ΤΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ   ΤΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,   ΩΣ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ   ΚΑΙ   ΑΠΑΡΑΒΑΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΣ,   ΔΙΑ   ΤΗΝ   ΕΠΕΛΕΥΣΗ   ΤΩΝ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΠΟΥ   ΑΠΤΟΝΤΑΙ   ΤΩΝ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ   ΤΟΥ   ΣΩΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ.

ΑΛΛΩΣΤΕ   ΣΤΟ   Άρθρο 41: (Διάλυση της Βουλής)   ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

“*2. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας  διαλύει  τη Βουλή με  . . . . . . . . . . . . . . 3.  Το  διάταγμα  διάλυσης   της  Βουλής,  προσυπογραμμένο  στην περίπτωση  της  προηγούμενης  παραγράφου  από το  Υπουργικό  Συμβούλιο,  πρέπει  να  περιλαμβάνει συγχρόνως  την  προκήρυξη  εκλογών  μέσα  σε τριάντα  ημέρες  και  τη  σύγκληση της νέας  Βουλής  μέσα  σε άλλες  τριάντα  ημέρες  από  τις  εκλογές. ”

ΜΕ   ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΤΟΥ   ΑΡΘΡΟΥ   ΑΥΤΟΥ   ΔΕΝ   ΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ   Η   ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ   ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ   ΟΤΙ,   ΓΙΑ   ΝΑ   ΛΑΜΒΑΝΕΙ   ΧΩΡΑΝ   Η   ΔΙΑΛΥΣΗ   ΜΙΑΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ,   ΜΕ   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ   ΤΥΠΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΚΑΙ   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥΣ   ΟΡΟΥΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ,  ΕΠΙΦΕΡΟΥΣΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,  ΕΙΝΑΙ   ΛΟΓΙΚΑ   ΚΑΙ   ΝΟΜΙΚΑ   ΑΝΑΓΚΑΙΟ   ΝΑ   ΕΧΕΙ   ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ   Η   ΣΥΣΤΑΣΗ   ΑΥΤΗΣ   ΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ   ΠΟΥ   ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ,   ΕΧΟΥΣΑ   ΛΑΒΕΙ   ΚΑΙ   ΑΥΤΗ   ΤΙΣ   ΙΔΙΕΣ   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ.

Η   ΔΙΑ   ΤΟΥ   διατάγματος   διάλυσης   της   Βουλής   προβλεπομένη    σύγκληση   της   νέας   Βουλής   ΕΙΝΑΙ   ΜΙΑ   ΕΝΤΕΛΩΣ   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ   ΕΝΝΟΙΑ   ΑΠΟ   ΑΥΤΗΝ   ΤΗΣ   συγκρότησης   σε   σώμα .   Η  σύγκληση     είναι  η   συνέλευση   των   νεοεκλεγέντων   βουλευτών   ώστε   να   υλοποιηθεί   η   συγκρότηση  της   βουλής   σε   σώμα,   ΩΣ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΑΞΕΩΣ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΓΕΝΝΕΣΗ   ΕΙΣ   ΤΟΝ   ΝΟΜΙΚΟΝ   ΚΟΣΜΟΝ   ΤΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ   “ΒΟΥΛΗ”,   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ   Η   ΟΠΟΙΑ   ΘΑ   ΜΠΟΡΕΙ   ΕΚ   ΝΕΟΥ,   ΟΤΑΝ   ΕΠΕΛΘΟΥΝ   ΟΙ   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ   ΟΡΟΙ,   ΝΑ   ΔΙΑΛΥΘΕΙ  ΔΙΑ   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ   ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΥ   ΕΙΣ   ΤΗΝ   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ   ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.

ΑΥΤΗ   Η   ΣΥΣΤΑΣΗ   ΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ   “ΒΟΥΛΗ”,   ΕΙΝΑΙ,   ΑΚΡΙΒΩΣ   ΑΥΤΗ   ΠΟΥ   ΩΣ   ΑΝΩΤΕΡΩ   ΑΝΕΦΕΡΑ,   Η   ΔΙΑ   ΤΟΥ   άρθρου   32 παρ. 4 και   5   του   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   ΡΗΤΑ   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ   συγκρότηση   της   Βουλής   σε   σώμα,   ΩΣ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ   ΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΠΕΛΕΥΣΗ,   ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΠΟΥ   ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΣΚΗΣΗ   ΤΩΝ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ   ΤΟΥ   ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ  ΣΩΜΑ   ΕΙΝΑΙ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   ΝΑ   ΛΑΒΕΙ   ΟΛΕΣ   ΤΙΣ   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ  ΩΣΤΕ   ΝΑ   ΕΚΚΙΝΗΣΕΙ   Η   ΠΑΡΑΓΩΓΗ   ΤΩΝ   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ,   ΑΠΟ   ΤΙΣ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΤΩΝ   ΜΕΛΩΝ   ΤΟΥ   ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΕΙΣ   ΤΟΝ   ΝΟΜΙΚΟΝ   ΚΟΣΜΟΝ   ΟΧΙ   ΜΟΝΟΝ   ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ   ΜΑΣ   ΑΛΛΑ   ΚΑΙ   ΤΟΥ   ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΥ   ΔΙΚΑΙΙΚΟΥ   ΚΟΣΜΟΥ.  Η     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ   ΦΕΚ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,   ΕΙΝΑΙ   ΜΙΑ   ΑΝΑΓΚΑΙΑ   ΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΑΞΗ,   ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΣΑ  ΜΕ   ΚΑΘΕ   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ   ΤΑ   ΠΡΟΣΩΠΑ   ΤΑ   ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑ   ΤΗΝ   ΝΟΜΙΚΗ   ΟΝΤΟΤΗΤΑ   ΒΟΥΛΗ,   ΚΑΘΩΣ   ΚΑΙ   ΤΑ   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ   ΑΝΤΛΗΣΗΣ   ΤΗΣ   ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΕΚΑΣΤΟΥ   ΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ   ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ,   ΕΤΣΙ   ΩΣΤΕ   ΝΑ     ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  Ο   ΟΡΟΣ   ΤΗΣ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Η   ΑΡΧΗ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   ΕΙΝΑΙ   Η   ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣΤΕΡΗ   ΑΡΧΗ   ΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΙΚΟΥ   ΜΑΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,   ΑΡΧΗ   Η   ΟΠΟΙΑ   ΕΥΡΙΣΚΕΙ   ΤΗΝ   ΠΛΗΡΗ   ΕΚΦΡΑΣΗ   ΤΗΣ   ΣΤΗΝ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΟΛΩΝ   ΤΩΝ   ΝΟΜΩΝ   ΚΑΙ   ΠΛΗΘΟΥΣ   ΑΛΛΩΝ   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ   ΤΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΣΤΑ   ΦΕΚ,   ΩΣ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΣ   ΔΙΑ  ΤΗΝ   ΓΕΝΝΕΣΗ   ΤΟΥΣ   ΕΙΣ   ΤΟΝ   ΝΟΜΙΚΟΝ   ΚΟΣΜΟΝ.

ΑΥΤΗ   Η   ΑΡΧΗ    ΤΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,   ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΔΙΚΗ   ΜΟΥ   ΕΡΕΥΝΑ   ΕΧΕΙ   ΚΑΤΑΦΩΡΑ   ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙ,   ΠΕΡΑΝ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΓΕΓΟΝΟΣ   ΠΟΥ   ΩΣ   ΑΝΩΤΕΡΩ   ΑΝΕΦΕΡΑ,   ΑΥΤΟ   ΔΗΛ.   ΤΗΣ   ΜΗ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ   ΟΠΩΣ   ΡΗΤΑ   ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΣΥΝΤΑΓΜΑ,   ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ   ΣΤΙΣ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   ΤΗΣ   ΜΗ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΣΕ   Φ.Ε.Κ.   ΤΩΝ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΝΩΤΑΤΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( Άρθρο 101 – – (Άρθρο 101 Π.Δ. 96/2007) Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή – Αρμοδιότητες)  και  Άρθρο 103 – – (Άρθρο 103 Π.Δ. 96/2007) Ανακήρυξη βουλευτών). 6.4.2.3

ΕΠΙΣΗΣ,   ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΕΡΕΥΝΑ   ΜΟΥ   ΔΙΕΠΙΣΤΩΣΑ   ΟΜΟΙΩΣ,   ΟΤΙ   ΔΕΝ  ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   ΦΕΚ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.   ΚΑΙ   ΝΑΙ   ΜΕΝ   ΔΕΝ   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΡΗΤΗ   ΠΡΟΒΛΕΨΗ   ΠΕΡΙ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ   ΤΗΣ   ΠΡΑΞΕΩΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ   της   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    ΣΤΟ   Φ.Ε.Κ.,   ΟΠΩΣ   ΚΑΙ   ΤΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ)  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ,   ΑΥΤΟ   ΤΟ  “ΚΕΝΟ”  ΟΜΩΣ   ΠΟΥ   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΣΤΑ   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ   ΑΥΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ,   ΔΕΝ   ΣΗΜΑΙΝΕΙ   ΟΤΙ   ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ   ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ   ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ   ΑΡΧΩΝ   ΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΥ.   ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ   ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ   ΟΛΩΝ   ΤΩΝ   ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ   ΝΑ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ   ΤΟ  ΟΠΟΙΟ   ΝΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΟ   ΜΕ   ΚΑΤΑΦΥΓΗ   ΣΤΙΣ   ΓΕΝΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ   ΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΣΤΑ   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ   ΤΑ   ΕΞΗΣ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   ΤΑ   ΟΠΟΙΑ   ΧΡΗΖΟΥΝ   ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ   ΚΑΙ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ:

ΠΩΣ   ΕΙΝΑΙ   ΔΥΝΑΤΟΝ   ΝΑ   ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ   ΟΙ   ΝΟΜΟΙ   ΤΗΣ   ΧΩΡΑΣ   ΜΑΣ   ΑΠΟ   ΟΡΓΑΝΟ   ΤΟ   ΟΠΟΙΟ   ΔΕΝ   ΕΧΕΙ   ΣΥΣΤΑΘΕΙ   ΜΕ   ΝΟΜΟ   ΟΜΟΙΑΣ   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΙΣΧΥΟΣ   ΚΑΙ   ΔΕΝ   ΕΧΕΙ  ΛΑΒΕΙ   Η   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  (ΣΥΣΤΑΣΗ)   ΤΟΥ   ΤΙΣ   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ    ΤΙΣ   ΟΠΟΙΕΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ   ΟΙ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΟΡΓΑΝΟ   ΑΥΤΟ   ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ   ΝΟΜΟΙ;;;;   ΟΙ   ΑΥΤΕΣ   ΑΚΡΙΒΩΣ   ΣΚΕΨΕΙΣ   ΚΑΙ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   ΙΣΧΥΟΥΝ   ΚΑΙ   ΩΣ   ΠΡΟΣ   ΤΟ   ΘΕΜΑ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΚΑΙ   ΤΗΣ   ΜΗ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΤΗΣ   ΠΡΑΞΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΟΥ   ΣΕ   Φ.Ε.Κ.     ΕΔΩ   ΜΑΛΙΣΤΑ   ΤΙΘΕΤΑΙ   ΤΟ   ΕΠΙ   ΠΛΕΟΝ   ΖΗΤΗΜΑ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΤΠΟΥ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΑΠΟ   ΜΗ   ΥΠΑΡΚΤΟ   ΝΟΜΙΚΑ   ΟΡΓΑΝΟ (ΒΟΥΛΗΣ).

ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ   ΣΤΗΝ   ΕΣΧΑΤΗ   ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,   ΠΟΥ   ΘΑ   ΜΠΟΡΟΥΣΕ   ΝΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ   Η,   ΠΑΝΤΕΛΩΣ   ΑΚΥΡΗ   ΚΑΤ’  ΕΜΕ,   ΝΟΜΙΚΗ   ΣΚΕΨΗ   ΟΤΙ   δηλ.   Η   ΠΡΑΞΗ   ΤΗΣ   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ   ΤΩΝ   ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ   ΤΗΝ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΕ   ΣΩΜΑ   ΚΑΙ   ΣΕ   ΑΥΤΗΝ   ΤΗΝ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ   ΟΤΙ   ΔΕΝ   ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΤΗΣ   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ   ΣΕ   Φ.Ε.Κ.    ΤΟ   ΓΕΓΟΝΟΣ   ΤΗΣ   ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ   ΤΗΣ   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ   ΣΤΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΑ   ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ   ΜΕ   ΤΟΝ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   ΤΗΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ,   Ο   ΟΠΟΙΟΣ   ΕΙΝΑΙ   ΕΙΝΑΣ   ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ   ΝΟΜΟΣ (SUI   GENERIS),   ΔΕΝ   ΜΠΟΡΕΙ   ΦΥΣΙΚΑ   ΝΑ   ΚΑΛΥΨΕΙ   ΤΗΝ   ΜΗ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΣΕ   Φ.Ε.Κ.   ΤΟΥ   ΑΝΩΤΑΤΟΥ   ΟΡΓΑΝΟΥ   ΤΗΣ   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ   ΜΑΣ   ΕΞΟΥΣΙΑΣ.    ΔΗΛΑΔΗ   Η   ΙΣΧΥΣ   ΤΟΥ   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ   ΜΑΣ   ΟΡΓΑΝΟΥ   ΔΕΝ   ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ   ΑΠΟ  ΕΝΑΝ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ,   ΠΑΡΑ   ΕΙΝΑΙ   ΠΡΟΦΑΝΕΣ   ΟΤΙ   ΜΙΑ  ΤΕΤΟΙΑ   ΙΣΧΥΣ   ΜΠΟΡΕΙ   ΜΟΝΟΝ   ΝΑ   ΕΡΕΙΔΕΤΑΙ   ΣΕ   ΠΡΑΞΗ   ΟΜΟΙΑΣ   ΙΣΧΥΟΣ   ΚΑΙ  ΟΜΟΙΩΝ   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ   ΜΕ   ΤΙΣ   ΠΡΑΞΕΙΣ   ΤΙΣ   ΟΠΟΙΕΣ   ΤΟ   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ   ΑΥΤΟ   ΟΡΓΑΝΟ   ΕΙΝΑΙ   ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ   ΝΑ   ΕΚΔΙΔΕΙ.

ΤΑ   ΙΔΙΑ   ΙΣΧΥΟΥΝ   ΚΑΙ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΤΗΣ   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ   ΤΟΥ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ   τ.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.  ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ   ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΑΥΤΗ   ΔΕΝ   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΠΡΑΞΗ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ   Φ.Ε.Κ.,   ΟΧΙ   ΜΟΝΟΝ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ,   ΑΛΛΑ   ΟΥΤΕ   ΚΑΙ   ΤΗΣ   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.      Η   ΤΥΧΟΝ  ΑΠΟΨΗ    ΟΤΙ     η  εκλογή  συντελείται  με την ολοκλήρωση  της  ψηφοφορίας  και  τη  σύνταξη  σχετικού  πρακτικού  ΔΕΝ   ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ   ΤΗΝ  ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ   Η   ΟΠΟΙΑ   ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   ΣΤΗΝ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΚΑΙ   ΣΤΗΝ   ΙΔΡΥΣΗ   ΤΟΥ  ΘΕΣΜΟΥ,   ΣΤΟΝ   ΟΠΟΙΟ   ΕΧΟΥΝ   ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ   ΙΣΧΥΟΣ   ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ   ΑΠΟ   ΑΥΤΗΝ   ΤΗΝ   ΙΔΙΑ   ΤΗΝ   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ   ΕΞΟΥΣΙΑ   ΣΕ   ΑΡΚΕΤΕΣ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΜΕΧΡΙ   ΣΗΜΕΡΑ   ΕΡΕΥΝΑ   ΜΟΥ   ΕΙΣ   ΤΑ   ΦΥΛΛΑ   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ   ΤΗΣ   ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,   ΔΕΝ   ΜΠΟΡΕΣΑ   ΝΑ   ΒΡΩ   ΚΑΠΟΙΟ   ΦΕΚ   ΣΤΟ  ΟΠΟΙΟ   ΝΑ   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ   ΜΙΑ   ΤΕΤΟΙΑ   ΠΡΑΞΗ   συστάσεως   της   Βουλής   σε   σώμα ,   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   ΑΠΟ   ΤΟ    1989   ΜΕΧΡΙ   ΣΗΜΕΡΑ,   ΑΛΛΑ   ΟΥΤΕ   ΚΑΙ   ΠΡΑΞΗ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΤΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ   ΤΗΝ   ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ   ΜΟΥ,   ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   ΑΠΕΚΟΜΙΣΑ,   ΣΥΝ   ΤΟΙΣ   ΑΛΛΟΙΣ,   ΕΙΝΑΙ   ΟΤΙ,   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   ΜΕΤΑ   ΑΠΟ   ΤΟ   1989,   ΜΙΑ   ΠΡΑΞΗ   ΔΙΑΛΥΣΗΣ   ΜΙΑΣ   ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΟΥΛΗΣ),   ΓΙΝΕΤΑΙ   Η   “ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ”   ΑΙΤΙΑ   ΤΗΣ   ΕΠΟΜΕΝΗΣ   ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ.   ΕΤΣΙ   ΤΟ   ΜΟΝΟ   ΤΥΠΙΚΑ   ΝΟΜΙΚΑ   ΥΠΑΡΚΤΟ , ΕΙΝΑΙ   ΜΙΑ   ΑΛΥΣΙΔΑ   ΔΙΑΛΥΣΕΩΝ   ΤΗΣ  “ΒΟΥΛΗΣ”.

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ   ΜΑΝΩΛΗΣ   12-6-2018

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ    Δ.Σ.Α.    28793

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ