Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της Πολιτείας είναι οι Μυστικές υπηρεσΙες, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για την Εθνική Ασφάλεια της χώρας και που τώρα ήρθε η ώρα να λειτουργήσει υπέρ του Έθνους μας και μόνο.

Αποτελούν Εθνικό παράγοντα ασφαλείας, εσωτερικό και εξωτερικό.

Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος

και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Έθνους και κανενός άλλου.

Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί ένα τεράστιο έργο, που

είναι άκρως κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μας.

Η Πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύχρονα

μέσα την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας.

Θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητες πηγές

πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις

μόνο Ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης του έργου τους.

Μισθολογικά θα είναι πλήρως καλυμμένοι για να προσφέρουν τις

άκρως απαραίτητες – χρήσιμες υπηρεσίες τους προς την Πολιτεία.