Σελίδα 75

Εξωτερική Πολιτική στην Ελλήνων Πολιτεία

Ευρώπη ΧΩΡΩΝ
Ευρώπη ΧΩΡΩΝ

Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Τπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Τπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.

Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.

Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.

Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.

Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.

Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.

Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.

Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.

Οπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας.

Οπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας.

Πολιτισμός και Πολιτικά Δικαιώματα στην Ελλήνων Πολιτεία

Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους προς την Πολιτεία.

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το Ελληνικό Μεγαλείο.

Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη ( υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει, για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία κληρονομιά μας.

Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια κτίσματα όλων των ειδών.

Εκτός του Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους μας.

Καθήκον του Τπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.

Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας .

Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.

Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.

Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.

Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό στο Παγκόσμιο στερέωμα θα διοργανώσει, σχεδιάσει και αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.

Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.

Φορολογική Πολιτική στην Ελλήνων Πολιτεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της Πολιτείας προς τον πολίτη.

Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.

Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11 % που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.

Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα ποσό ΥΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.

Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η Πολιτεία.

Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 € ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.

Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.

Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Με σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).

Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Υορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο, η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν εκτός αυτής.

Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.

Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.

Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Σο προσωπικό και τα πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.

Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται αφορολόγητα.

Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή πώλησης από τον παραγωγό και το 50 % φόρος προς την πολιτεία.

Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του.

Ιθαγένεια στην Ελλήνων Πολιτεία

Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.

Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Ισονομία, Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.

Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ.

Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. Οταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους Πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.

Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από το αίμα, το DNA. Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν την Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.

Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό), τα δρώμενα της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά.

Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες.

Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.

Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.

Τι Καταγγέλει η Ελλήνων Συνελευσις;


ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά για την υφαρπαγή την καταδολίευση και την λεηλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυρίαρχων ιθαγενών ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνείς, καταχραστές, παραχαράκτες .

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως απαράδεκτη και μιασματική την δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως ελλήνων ιθαγενών.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις γενοκτονίες τις δολοφονίες τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έγιναν εις βάρος των ελλήνων ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη γαία προκειμένου να ιδιοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας οι παραχαράκτες καταχραστές ανθέλληνες φονείς.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ κάθε βασιλική ιδιότητα οποιουδήποτε εφόσον δεν ανήκει γενεαλογικά στο έθνος των ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας.

Ιστορικά ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που είχε καταληφθεί μετά από πόλεμο έπρεπε να γίνει μόνο με την συγκατάθεση Έλληνα Βασιλέα όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν έλληνας βασιλέας της ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια το πώς ένας έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε ένα αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων ακόμα και από βασιλέα είναι ή αποστασία ή προδοσία.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελλήνων από τους παρανόμως εξελληνισθέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους .
Και το σημαντικότερο την λεηλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του Κυρίαρχου Πανάρχαιου Έθνους μας, το μόνο έθνος πραγματικά αυτοχθόνων ιθαγενών μέσω αλλεπάλληλων προδοσιών.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ ́ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις Αγορές και τους Τραπεζίτες, χρέος ανύπαρκτο τεχνητά δομημένο για την λεηλασία όχι μόνο των περιουσιών μας αλλά και των ψυχών μας.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ ́ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα μας και αποκηρύσσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν εκπροσωπούν εμάς, τα συμφέροντα μας και τα δικαιώματα μας και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε:

ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Στην δημιουργία των συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας της μόνης Δημοκρατίας, στην βάση και στις αρχές όπως απορρέουν από την Γραμματεία ως Θεώρημα και ως Πρακτική εφαρμογή.

Στην Εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατείν του Δήμου όπου οι Δημότες είναι πραγματικά πολίτες με πλήρη συμμετοχή επί «κρίσεως και αρχής».

Την επαναφορά όλων των κληρονομικά δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του έθνους μας σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές , τεχνικές, κυβερνητικές, υλικές κλπ.

Καλούμε όλους τους ́Ελληνες να ενταχθούν στην δημιουργία στον Δήμο τους, Πολιτικής Οντότητας, με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» « Ε.ΣΥ.» η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της Πολιτείας στην Ελληνική Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει.

Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι η οδός για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» «Ε.ΣΥ.» αναγνωρίζει ως μόνο και πραγματικό χρέος αυτό που έχουμε ως Έλληνες πολίτες να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον στα χέρια μας, χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτόν μας αλλά προς ολόκληρο το γένος μας και κυρίως προς τους απογόνου μας, τις νεώτερες και μελλοντικές γενεές.

Η Ελληνική Δημοκρατία προάγει το Ελληνικό αξιακό σύστημα γιατί μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπος οντολογικά παίρνει την θέση που του ανήκει, έτσι ο άνθρωπος είναι Πολίτης ζώντας σε πόλη , παράγοντας πολιτισμό με πλήρη ασφάλεια στην ολότητα με αρμονία και συνοχή.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ ́ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα μας και αποκηρύσσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν εκπροσωπούν εμας, τα συμφέροντα μας και τα δικαιώματα μας

Written on 18/06/2017

ΑΞΙΕΣ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

H «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» λειτουργεί με άξονα τον πολίτη ο οποίος συμμετέχει με τον δυνατότερο και αποτελεσματικό τρόπο στην κρίση των καταστάσεων αποφάσεων δεδομένων και στην άσκηση εξουσίας, ουσιαστικά είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην ελλήνων πολιτεία.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ :

1. ΛΟΓΙΚΗ είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του αρχών με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.

3. ΑΡΕΤΗ είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά , διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.

5. ΙΣΟΤΗΣ είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση , η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται απο τόν καθένα πολίτη ξεχωριστά.

6. ΑΦΘΟΝΙΑ είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.

7. ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.

8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.

9. ΑΡΜΟΝΙΑ η σύγκλιση, η αρμογή , η σύνδεση διαφορετικών , ή αντιθέτων σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.

10.ΑΝΔΡΕΙΑ «Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις».

11.ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο( σκοπό ) της ύπαρξης του.

12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε σε ποιό σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.

Αυτές οι αξίες δημιουργούν τις αρχές ως σημεία αναφοράς κοινωνικού συστήματος τα οποία δημιουργούν συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ως την τέχνη να φθάνεις στην αλήθεια και καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Σε μια ελεύθερη κοινωνία, διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η άσκηση πολιτικής ή πολιτειακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η συμμετοχή στο εκλέγειν – εκλέγεσθαι, στο συνέρχεσθαι, συμμετοχής στα κοινά και στην άσκηση ελέγχου εξουσίας.

4. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα όμως στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση.

5. ΙΣΟΝΟΜΙΑ: Είναι αφενός η ισότης των πολιτών έναντι του Νόμου και η εφαρμογή του Νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες και αφετέρου η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλεξάρτηση Νομοθέτη και εκτελεστικής Εξουσίας.

6. ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυούνται την αντιμετώπιση των Πολιτών με ισότητα εκ μέρους της Πολιτείας καθώς και η πραγματική αμοιβαιότητα σχέσεων Πολιτών και Πολιτείας.

7. ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ: Είναι το βάρος των αποφάσεων της Πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους Πολίτες χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις κλπ.

8. ΙΣΗΓΟΡΙΑ: Οι ίδιοι να έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης.

9. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Αποσκοπώντας στην απόδοση της να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς η αξιακή ισότητα, με την οποία η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαιϊκές τους σχέσεις.

10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Έχει σκοπό τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αξιών και αρχών. Η αδικοπραξία κατά μέλους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας, έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία αν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα με διόρθωση ή με τιμωρία. Να διανέμεται «μή προς τον λόγον αλλά προς την διάνοιαν του νομοθέτου σκοπείν». Και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις, τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική δικαιοσύνη εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης απόδοσης του δικαίου.

11. ΦΡΟΝΗΣΗ: Είναι η αιτία του «πράττειν ορθώς». Τρόπος σκέψης και αντίστοιχη πρακτική που χαρακτηρίζεται από λογική, σύνεση, ωριμότητα.
Η φρόνηση είναι «η δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης ευζωίας», η οποία υπερβαίνει τη γνώση, μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο και επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίσει το «δέον γενέσθαι».  Είναι εκείνη που παράγει το φρόνημα, το οποίο ζωογονεί και οργανώνει την πράξη, καθώς εμπεριέχει το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης και βούλησης, που είναι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η πράξη…

12. ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: Η έννοια της σωφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων «το κρατείν ηδονών και επιθυμιών», με το να είσαι μέσω της Λογικής Κύριος του εαυτού σου. Σωφρονέω σημαίνει συγκροτούμαι , συνέρχομαι, γίνομαι κύριος εμ ́αυτου.

13. ΑΙΔΩΣ : Εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπου να αποφεύγει κάθε πράξη του που αντιβαίνει στον καθιερωμένο εθιμικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος με κίνητρο τον σεβασμό και την σεμνότητα. Η αιδώς κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου, γιατί το εμποδίζει να παραδοθεί στο χάος των παρορμήσεων του και το υποχρεώνει να συμμορφωθεί με ότι το διαφοροποιεί από τα άλλα έμβια όντα: το λόγο. Παράλληλα περιστέλλει τις εγωιστικές τάσεις του την ιδιοτέλεια ,την επιθετικότητα, την απληστία και τονώνει σε αυτό τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας.

14.ΣΕΒΑΣΜΟΣ: Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό ο οποίος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου.

Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοημόνων όντων με πλήρη αμοιβαιότητα, μέσα σε αυτήν την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ των δημιουργών του ως ομοίωμα τους, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και ως συμπαντικό όν με τον εαυτόν του.

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τον θείο δημιουργό του και αμοιβαία ο δημιουργός σέβεται το δημιούργημά του. Ο θεός που προβάλλουν τα Ιερατεία και τα δόγματα δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και γενικότερα για την ανθρώπινη φύση επειδή τον θέλει σε ζωώδη κατάσταση που σημαίνει ότι αυτός ο θεός δεν είναι ο Δημιουργός του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια.

15. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ : «Σύμφωνα με την αξία του πρέπει να πράττει και να τιμάται ο κάθε άνθρωπος».

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται απ’ την οικονομική του, ή την κοινωνική του θέση. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου. Εγείρει την αγωνιστικότητά του, με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του.

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

Αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας και καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, η κοινωνική ισορροπία ,η δικαιοσύνη , η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
Οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους.

16.ΦΙΛΟΤΗΣ : Η Φιλότητα ως κάθε είδους φυσική ελκτική δύναμη, κάθε είδους δύναμη κοινωνικής συμφιλίωσης και ενότητας ή κάθε είδους δύναμη ανοσίας και ομοιόστασης ενός οργανισμού.,

Ως κοινωνική ελκτική δύναμη υποβάλλει την εικόνα του αδιαίρετου σώματος μιας πόλης, της συλλογικής ψυχής της, στην οποία επικρατεί η ομόνοια και η ενότητα όλων των πολιτών. Σε αυτή την πόλη και σε αυτή την κοινωνία επικρατεί, η απόλυτη συν-χώρηση ακόμα και των αδιαχώριστων, κοινωνικά ατόμων. Τέλος, πνευματικά,

Η Φιλότητα είναι η ενωτική δύναμη με αποτέλεσμα την ηρεμία και την γαλήνη της συνειδητότητας , η οποία έχει γίνει ένα με τον εαυτό της.

17.ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ: Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τιμητική διάκριση, υπεροχή, δόξα.

Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας .., εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά, ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελός της κοινωνίας.

Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στοά.

18.ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: Είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις , συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις οι οποίες προβάλλουν μεγαλειωδώς το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο , το δίκαιο.

Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με τον σκοπό ύπαρξης του τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωση του.
Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια την μεμψιμοιρία.

Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη γαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια.

 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΚΦΡΑΣΗΣ.

1.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

 1. 1.1.  Έχεις την Ελευθερία να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις την ικανότητα της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης της πράξης σου.
 2. 1.2.  Έχεις την Ελευθερία να βλάψεις να αλλοιώσεις να καταστρέψεις ακόμα και να σκοτώσεις μερικώς ή ολικώς σωματικά ή ψυχικά μόνο όταν μπορείς να επανορθώσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά αυτό που έβλαψες αλλοίωσες κατάστρεψες ή σκότωσες.
 3. 1.3.  Ακόμα και η σκέψη για οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό ή ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο που απευθύνεται σε ανθρώπους υπόκειται στον νόμο της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης. Η καλλιέργεια οποιασδήποτε σκέψης επιθυμίας ή σχεδίου γίνεται χωρίς να τηρείται αυτός ο νόμος είναι ήδη συνειδησιακός θάνατος.
 4. 1.4.  Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών να αφαιρέσεις να πάρεις να μεταλλευτείς οτιδήποτε χωρίς να έχεις την δυνατότητα να το αντικαταστήσεις πλήρως και επακριβώς.
 5. 1.5.  Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών αποφάσεις σου να δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην οικονομία, στα κοινωνικά δρώμενα, στην παιδεία, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, στην πρόνοια , στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία.
 6. 1.6.  Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των μελών της κάθε παρέμβασης σου η οποία είναι ανεπανόρθωτη.
 7. 1.7.  Η παράβαση του νόμου της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητός σου.
 8. 1.8.  Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και στους νόμους της.

 

2.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

2.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνει ότι θέλεις αρκεί να έχεις εφαρμόσει και δεχτεί με προσομοίωση το αποτέλεσμα των πράξεων σου ή των επιλογών σου και των εκφράσεων σου πρώτα στον εαυτόν σου.

2.2.Μπορείς να κάνεις σε συνάνθρωπο σου ότι θέλεις αρκεί να το έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου.

2.3.Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου και για το περιβάλλον σου.

2.4. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τον εαυτόν σου δεν μπορείς να το κάνεις ή να το επιβάλλεις σε άλλον.

2.5.Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τα παιδιά σου δεν μπορείς να το κάνεις για παιδιά άλλων.

2.6.Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για το δικό σου περιβάλλον δεν μπορείς να το κάνεις για την κοινωνία ή τμήμα της κοινωνίας.

 1. 2.7.  Η παράβαση του νόμου της προσομοίωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητος.
 2. 2.8.  Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και τους νόμους της.

 

3.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ότι θέλεις αρκεί το κίνητρο των πράξεων σου των επιλογών σου και των εκφράσεων σου να είναι σε δημόσια θέα.

3.2.Το κίνητρο για κάθε σου πράξη ή επιλογή ή έκφραση σου πρέπει να εκτίθεται δημόσια κα να είναι καταξιωμένη με αρετή.

3.3. Για οτιδήποτε επιδιώκεις δεν είναι απομονωμένο και κρυφό από το σώμα της πολιτείας.

3.4.Κάθε πρόταση κάθε ιδέα κάθε καινοτομία σε οποιαδήποτε μορφή της τεχνολογίας της επιστήμης της τέχνης ως και κανόνες νόμοι διδασκαλία καθοδήγηση πρέπει να άπτονται του αξιακού συστήματος του ανθρώπου και ανήκει σε όλη την κοινωνία και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην διαδικασία που δημιουργείται.

3.5. Η διαδικασία και η εφαρμογή σε κάθε σου πρόταση καινοτομία σκέψη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στον αξιακό άξονα και να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των λειτουργικών αρχών της πολιτείας ώστε να αποτελεί διαχρονική ανελικτική αναβάθμιση όλης της κοινωνίας συνολικά

 1. 3.6.  Η κάθε καινοτομία πρόταση σκέψη είναι διατύπωση συμπαντικής μνήμης και ως τέτοιας ανήκει κληρονομικά σε όλους τους πολίτες. Όλοι οφείλουν να την σέβονται επειδή η ασέλγεια εις βάρος της είναι ασέλγεια κατά όλης της κοινωνίας.
 2. 3.7.  Επειδή οι καινοτομίες ανήκουν σε όλη την κοινωνία η πολιτεία και τα μέλη της οφείλουν να τις προστατεύουν επί ποινή τιμωρίας σε όσους παραβαίνουν αυτήν την υποχρέωση. Όποιος προτείνει οτιδήποτε με κίνητρο στοχευόμενα το κακό της πολιτείας στην οικονομία , στα κοινωνικά δρώμενα , στην παιδεία, στην εργασία , στην ασφάλεια , στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία έχει ήδη θέσει τον εαυτόν του στην συνειδησιακή λήθη και έχει υποστεί θάνατο της συνειδητότητός του.
 3. 3.8.  Οι άρχοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας οφείλουν να προστατεύουν με την ίδια την ζωή τους κάθε κληρονομιά της πολιτείας και του έθνους μας

H «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» λειτουργεί με άξονα τον πολίτη ο οποίος συμμετέχει με τον δυνατότερο και αποτελεσματικό τρόπο στην κρίση των καταστάσεων αποφάσεων δεδομένων και στην άσκηση εξουσίας, ουσιαστικά είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην ελλήνων πολιτεία.

ΠΡΟΣ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

0
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΣ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΚΟΥΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΧΑΤΕ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΡΕΧΑΜΕ ΣΤΑ ΣΙΣΙΤΙΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΒΑΤΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΟΣΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΕΜΙΖΑΜΕ
ΤΩΡΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ?????? ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΤΟ ΣΩΡΡΑ ?????
ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΤΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΨΕΜΑ…..ΑΡΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΑΔΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΨΕΜΑ
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 400 ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΣΠΙΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ !!!
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 400 ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ !!!

ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΟΥΣΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΞΕΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΟΣΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ
ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΕΧΕΤΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΦΟΒΑΣΤΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΚΑΜΙΑ !!!!!!!!!!
15 ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2017 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΤΙ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 600ΔΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ??????? ΔΛΔ ΚΕΡΔΉΘΗΚΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΤΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ????????????? ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΤΕ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΤΟ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΜΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ???????????
ΜΕ ΠΕΙΣΜΏΣΑΤΕ ΜΕ ΘΥΜΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ !!! ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ

 

ΣΤΑΚΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

»ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ»

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

ΤΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΡΥΒΕΙ Ο ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΟΥ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ????
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ……..

«Κι εσείς αποφασίσατε να μείνετε έγκυος παρά το γεγονός ότι χρωστούσατε στην τράπεζα;»

Είναι στο Ειρηνοδικείο μια Δευτέρα πρωί και εκδικάζονται υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουν κάνει αίτηση να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Η διαδικασία ξεκινάει στις 9 ακριβώς και ο κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί έξω και μέσα στην αίθουσα.

Από την πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται γίνεται αμέσως σαφές ότι η έδρα είναι αρνητική. Η ειρηνοδίκης έχει ένα μόνιμο ύφος ειρωνίας και επίθεσης ενάντια στους αγχωμένους δανειολήπτες, που ο ένας μετά τον άλλο διαδέχονται στην εξέταση από την έδρα για την υπόθεσή τους.

Η κάθε υπόθεση διαρκεί το πολύ 20 λεπτά. Η πρόεδρος φωνάζει το όνομα του αιτούντος, που πρέπει να πει, είτε ο ίδιος, είτε διαμέσου του πληρεξουσίου δικηγόρου του, αν παρίσταται ή όχι και μετά τα ονόματα των πιστωτών, που είναι όλες τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Alphabank, Πειραιώς, Citybank, Αγροτική, Εμπορική. Από αυτές απαντούν οι δικηγόροι αν παρίστανται. Αν όχι η πρόεδρος φωνάζει «η τράπεζα….. είναι απούσα».

Και ξεκινούν οι ερωτήσεις. Η έδρα είναι πολυβόλο. Ρωτάει συνεχώς γιατί και πώς πήρε το δάνειο ο δανειολήπτης, με ερωτήσεις ενοχλητικές, σαν να είναι ένοχος για κάτι. Η όλη διαδικασία μοιάζει σαν η τράπεζα να είναι ενάγουσα και ο δανειολήπτης ο εναγόμενος, που πρέπει να δικαιολογηθεί για τη φτώχεια του, γιατί όλα τα χρόνια από τότε που σταμάτησε να πληρώνει το δάνειο δεν έχει βρει δουλειά, ποια είναι η κατάσταση στη ζωή του, ενώ σε περιπτώσεις που έχει ακίνητη περιουσία πέρα από το ένα και μοναδικό ακίνητο, η επίθεση είναι ευθεία. «Για ποιο λόγο αιτείται να εξαιρεθεί η ακίνητή του περιουσία από την εκποίηση και δεν τη δίνει στην τράπεζα για να εξοφλήσει το ποσό του δανείου».

Πόσα προστατευόμενα μέλη έχει, σε τι κατάσταση υγείας είναι αυτά, αν έχει βρει δουλειά, με πόσα χρήματα ζει (πολλές φορές πρέπει να δικαιολογηθεί γιατί ζει με πάνω από 400 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που το όριο της φτώχειας σύμφωνα με τη Eurostat είναι περίπου 1000€, αλλά αυτό φαίνεται να μην το λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο…), αν όλο το διάστημα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του έδινε τις δόσεις και αν είχε βρει δουλειά στο ενδιάμεσο γιατί δεν πήγε στην τράπεζα να της δώσει μέρος του μισθού του (μιλάμε για μισθούς 800€ και κάτω) παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο του είχε δώσει προσωρινή διαταγή με ένα ελάχιστο ποσό μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής. Η πρόεδρος δε λαμβάνει υπόψη την προσωρινή διαταγή και ρωτάει τους δανειολήτπες συνεχώς και καταιγιστικά, κι όλα αυτά σε 20 λεπτά, μέχρι να έρθει η σειρά του επόμενου. 20 λεπτά που για τον καθένα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του. Τα δάνεια έχουν γίνει διπλάσια ή τριπλάσια από τους τόκους και τις υπερημερίες και ο δανειολήπτης κινδυνεύει με την απόφαση του δικαστηρίου να βρεθεί άστεγος.

Κάποια στιγμή φτάνει και η υπόθεση μιας δανειολήπτριας γύρω στα 35-40 σε ηλικία. Είχε πάρει δάνειο πριν από καμιά δεκαριά χρόνια για να ανοίξει μαζί με μια συνεργάτιδά της μια ιδιωτική επιχείρηση υγείας. Αγόρασαν τον εξοπλισμό και νοίκιασαν το χώρο, ωστόσο κάποια στιγμή η συνεργάτιδά της αποσύρθηκε από την επιχείρηση, με αποτέλεσμα η δανειολήπτρια από μόνη της να μη μπορεί να συνεχίσει, ενώ ο εξοπλισμός είχε αγοραστεί και πολλά χρήματα είχαν δαπανηθεί στο όνομά της. Μετά το κλείσιμο της επιχείρησης, τής έμεινε το δάνειο, το οποίο κάποια στιγμή δε μπορούσε πλέον να αποπληρώσει με αποτέλεσμα να καταστεί κόκκινο και μετά από χρόνια να αιτηθεί να μπει στο νόμο Κατσέλη και έτσι η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αυτή η γυναίκα έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά και σήμερα εργάζεται και αυτή και ο σύζυγός της, ενώ το μοναδικό της ακίνητο είναι η κατοικία της οικογένειας, που η δανειολήπτρια αιτείται από το δικαστήριο να εξαιρεθεί από την εκποίηση.

Η πρόεδρος όπως και πριν είναι καταιγιστική στις ερωτήσεις της, τις οποίες η αιτούσα απαντάει, πολλές φορές την ίδια ερώτηση με άλλο τρόπο διατυπωμένη. Ώσπου φτάνει και στο θέμα της σημερινής οικογενειακής της κατάστασης, όπου ακολουθεί ο εξής διάλογος που είναι χαρακτηριστικός:

Πρόεδρος: Σήμερα έχετε παιδιά;
Αιτούσα: Μάλιστα, δύο.
Πρόεδρος: Τι ηλικίες;
Αιτούσα: Δυόμιση χρονών το ένα και οκτώ μηνών το άλλο.
Πρόεδρος: Και εσείς, παρά το γεγονός ότι χρωστούσατε στην τράπεζα, αποφασίσατε να μείνετε έγκυος και να κάνετε παιδιά;

…………………….

Σύμφωνα λοιπόν με την πρόεδρο του δικαστηρίου δικαίωμα για να κάνουν παιδιά έχουν μόνο αυτοί που δε χρωστούν πουθενά! Είναι ένα επιχείρημα χαρακτηριστικό του τρόπου που γίνεται η εξέταση των υποθέσεων και των δυνατοτήτων που δίνει ο νόμος Κατσέλη, όπως έχει σήμερα τροποποιηθεί δύο φορές από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, προκειμένου να βάλουν στο χέρι τη λαϊκή περιουσία. Οι οικογένειες με παιδιά υποτίθεται έχουν μεγαλύτερη προστασία και συναισθηματικά αιτούνται την εξαίρεση των κατοικιών τους από την εκποίηση, γιατί είναι κοινωνικά ανάλγητο να μείνει μια ολόκληρη οικογένεια άστεγη, κυρίως όταν υπάρχουν και μωρά παιδιά. Η πρόεδρος του δικαστηρίου γνωρίζοντας αυτό και δρώντας σαν αυθεντική εκπρόσωπος των συμφερόντων της τράπεζας ρώτησε τη δανειολήπτρια σαν να είχε με δόλο προβεί στην κοινωνικά επαίσχυντη πράξη να μείνει έγκυος προκειμένου να γλυτώσει το χρέος προς την τράπεζα (!!!).

Όπως ήταν αναμενόμενο ο δικηγόρος της δανειολήπτριας εξεμάνη και τη ρώτησε να εξηγήσει στο δικαστήριο αν μία σχέση ενός ανθρώπου, τόσο σημαντική έτσι ώστε να οδηγήσει στη δημιουργία οικογένειας και παιδιών, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι το μόνο κριτήριο για τη δημιουργία της θα ήταν το χρέος προς κάποιον τρίτο. Η δανειολήπτρια απάντησε φυσικά όχι, ενώ η πρόεδρος εκνευρίστηκε. Στην ερώτηση της προέδρου προς τη δικηγόρο της τράπεζας, αν είχε ερωτήσεις να κάνει προς τη μάρτυρα, εκείνη απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια «Όχι κυρία πρόεδρε, με καλύψατε πλήρως εσείς».

Ένα από τα περιστατικά καθημερινής τρέλας στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων, όπου κάποιοι δικαστές υπερασπίζονται με σθένος το δικαίωμα των τραπεζών να πάρουν τα πάντα. Και ένα από τα πολλά περιστατικά που αποδεικνύεται εμπράκτως ότι οι γελοιότητες περί προστασίας της πρώτης κατοικίας που εκφέρονται από τις πηγές του Μαξίμου είναι απλώς κουραφέξαλα.

Οι κατοικίες όλων βρίσκονται στο στόχαστρο, ενώ οι τράπεζες προστατεύονται από την κυβέρνηση που τους κάνει πλάτες, όπως την περίοδο της κατοχής οι κυβερνήσεις των δωσιλόγων έκαναν πλάτες στους κατακτητές για να πλουτίσουν προσωπικά. Χρόνια μετά τους είδαμε να αποτελούν τον κορμό του μετεμφυλιακού κράτους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: http://3pointmagazine.gr/κι-εσείς-αποφασίσατε-να-μείνετε-έ…/
===================
ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ……….
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΒΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ…

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ…..

ΣΥΝΤΑΓΜΑ:
Η νομική του σημασία:
Λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος του, το Σύνταγμα καταλαμβάνει την ανώτατη βαθμίδα στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου, στηρίζοντας και προσδίδοντας κύρος και ισχύ σε όλους τους κανόνες των κατώτερων βαθμίδων και κυρίως στους τυπικούς νόμους. Αποτελεί λοιπόν το θεμέλιο της έννομης τάξης, το ύπατο στήριγμα όλων των κανόνων δικαίου. Η αυστηρότητα του Συντάγματος το καθιστά τυπικά απρόσβλητο από την κοινή νομοθετική διαδικασία και πολιτικά άτρωτο από τη συγκυριακή πολιτική βούληση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και από τις μεταβολές μιας αμφιρρέπουσας κοινής γνώμης. Επιβεβαίωση της τυπικής υπεροχής του έναντι των νόμων, προσφέρει ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας τους μέσω του οποίου το Σύνταγμα αναγορεύτηκε σε θεμελιώδη παράμετρο της νομιμότητας όλων των κρατικών πράξεων. Παράλληλα, το Σύνταγμα διαθέτει δυναμικό κανονιστικό περιεχόμενο είναι προικισμένο με μια πρωτογενή διαπλαστική δύναμη που το μεταμορφώνει σε κανονιστική μήτρα στην οποία διαμορφώνονται ερμηνευτικά νέοι συνταγματικοί κανόνες και αποκρυσταλλώνονται θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής ρύθμισης. Με την έννοια αυτή αποτελεί μια σύνοψη θεμελιωδών κανόνων και δικ/των.

Νομικές σημασίες του όρου «κράτος»
Ε. Το κράτος πολιτική κοινωνία:
Απαρτίζεται από το σύνολο των πολιτών του, που αναγνωρίζονται και δρουν ως ισότιμα μέλη ενός οργανωμένου πολιτικά κοινωνικού συνόλου. Ο όρος «πολιτική κοινωνία», εκφράζει και ένα ιδεώδες, την ιδανική πολιτική οργάνωση μιας κοινωνίας προς το οποίο οφείλει να τείνει το κράτος αποβάλλοντας την εξουσιαστική του υφή.

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗ……..
‘Αρθρο 2: (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)

1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. H Eλλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.

‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

‘Αρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστήριων)

1. Tα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους.
2. Oι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.
**3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση.
Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοσιότητάς της.
4. Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.

‘Αρθρο 21: (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)

1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους.
2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.
3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
4. H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους.
**5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
**6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

ΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ (ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ?????

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ………

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΧΗ ???

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ???

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ.. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ & ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ??

0
ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ……… ΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ………
ΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ……

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΚΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ….

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ……

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22-3-2017 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

0

22-3-2017 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ε.ΣΥ.
22-3-2017 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Tα πιο μεγάλα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει αφορούν οικονομικές σχέσεις

0
ΣΚΑΝΔΑΛΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πολιτική: Mια βρώμικη επιχείρηση στο βωμό φήμης, δύναμης, χρήμάτων, τιμής. Αναμφίβολα ορισμένοι πολιτικοί δεν μπορούν να ελέγξουν και να μην ενδώσουν στους πειρασμούς της διαφθοράς και της απληστίας. Μερικά από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει αφορούν οικονομικές σχέσεις και άλλα πολλά……….

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ……..ΚΑΙ ΠΟΥ…. (ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ)……….
Η 9η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η Διεθνής Ημέρα κατά της Διαφθοράς, αλλά αυτή είναι μόνο η αφορμή για να θυμηθούμε σήμερα τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι πως τα θυμόμαστε, για έναν και μόνο λόγο: Για να μην (τα) ξεχάσουμε. ……

*Το σκάνδαλο SIEMENS
Ο γερμανικός κολοσσός της Siemens κατηγορείται πως έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, χρηματίζοντας κυβερνήσεις για να της αναθέσουν δημόσια έργα. Η εταιρία υποστηρίζει πως από αυτά τα χρήματα, 100 εκατομμύρια μάρκα (ήτοι 51 εκατομμύρια ευρώ περίπου) έχουν δοθεί σε Έλληνες πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς. Η προανακριτική έρευνα ξεκινά το 2005, το σκάνδαλο φουντώνει το 2008, ο Θόδωρος Τσουκάτος και ο Τάσος Μαντέλης παραδέχονται ότι έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες μάρκα, ενώ ξεκινά το «κρυφτούλι» του Μιχάλη Χριστοφοράκου, που υπήρξε διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ελλάδος την εποχή των χρηματισμών, το 1999, με την ελληνική και την γερμανική δικαιοσύνη. Η υπόθεση μένει ακόμα ανοιχτή και πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο πολιτικό-οικονομικό μεταπολιτευτικό σκάνδαλο.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ……..

*Υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών
Είναι 2 Φεβρουαρίου του 2006, και τρεις υπουργοί της κυβέρνησης Καραμανλή πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη τύπου, στην οποία η ελληνική πραγματικότητα βομβαρδίζεται με πληροφορίες για πρωτοφανείς υποκλοπές στις τηλεπικοινωνίες, στις οποίες εμπλέκονται η Vodafone και η Ericsson. Σε εκείνη την συνέντευξη, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο τουλάχιστον 100 τηλεφωνικές συνομιλίες υψηλά ιστάμενων προσώπων –περιλαμβανομένου του τότε Πρωθυπουργού- υπεκλάπησαν, μέσω λογισμικού που βρέθηκε στην Vodafone, το οποίο μάλιστα είχε ανακαλύψει ο προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Δικτύου της εταιρίας, Κώστας Τσαλικίδης. Ο Κ. Τσαλικίδης βρέθηκε απαγχονισμένος, ενώ η οικογένειά του αρνείται την εκδοχή της αυτοκτονίας, και διεξάγει σχετικό δικαστικό αγώνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone κλήθηκε να καταθέσει, η σχετική Επιτροπή επέβαλε τον ίδιο χρόνο πρόστιμο 73 εκατομμυρίων ευρώ στην Vodafone, για να το ακυρώσει ως παράνομο η Ολομέλεια του ΣτΕ το καλοκαίρι του 2010. Και κάπως έτσι, όλα ξεχάστηκαν, και αυτό που μας έμεινε η εικόνα του Γ. Βουλγαράκη να παρουσιάζει με status διδασκάλου και ένα καρτοκινητό και έναν μαρκαδόρο ανά χείρας το πώς έγινε το έγκλημα.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΙΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ…….

*Ο offshore Βουλγαράκης
Δυστυχώς για τον Γιώργο Βουλγαράκη, αυτή δεν ήταν η τελευταία εικόνα που είχαν οι ψηφοφόροι του από την πολιτική του ζωή. Ο πρώην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κατηγορήθηκε για τις απαγωγές Πακιστανών που συνέβησαν το 2005, αφού ο Άρειος Πάγος έκρινε πως γι’ αυτές ευθύνονταν όργανα των κρατικών υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό πως ο υπουργός συμμετέχει σε offshore εταιρία διαχείρισης ακινήτων, η οποία ενεπλάκη με το σκάνδαλο του Βατοπεδίου που θα συναντήσουμε και παρακάτω. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν παραβαίνει το ασυμβίβαστο, και πως η εταιρία ιδρύθηκε με αυτό τον τρόπο για να καταβάλλει λιγότερους φόρους (ναι, αυτό υποτίθεται πως ήταν επιχείρημα υπέρ του!). Τέλος, η σύζυγός του ενεπλάκη επίσης στις μοναστηριακές αγοραπωλησίες, γεγονός που ξεχείλισε το ποτήρι και τον οδήγησε σε «παραίτηση για λόγους ευθιξίας» την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός τον δικαιολογούσε στην ΔΕΘ. Θυμάστε άραγε την περίφημη ρήση «Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό»;

*Μονή Βατοπεδίου
Τι σχέση έχει μία αγιορείτικη Μονή με υπεράκτιες εταιρίες και συναλλαγές με το Δημόσιο; Αυτό αναρωτήθηκαν όλοι οι Έλληνες στο «πάρτι» σουρεαλισμού που παρακολούθησαν το 2008. Η υπόθεση, για όσους έχουν ξεχάσει, έχει ως εξής: Το ελληνικό κράτος και η Μονή Βατοπεδίου διεκδικούν την ίδια έκταση της λίμνης Βιστωνίδας. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Μπασιάκος εκδίδει υπουργική απόφαση, πριν να υπάρξει αντίστοιχη δικαστική, πως η έκταση ανήκει στην Μονή. Η Μονή με την σειρά της, ηγούμενος της οποίας είναι ο Εφραίμ, παραχωρεί την έκταση στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, και σε αντάλλαγμα παίρνει ολυμπιακά ακίνητα και πολλά στρέμματα γης στην Ουρανούπολη. Και όλα αυτά, «με τις ευλογίες Του».


Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ,,,,,,,,,(ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ)……

 

Να θυμηθώ όλα τα σκάνδαλα του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα δυο χρόνια, σκάνδαλα που κουκουλώθηκαν εντέχνως από το χώμα νέων σκανδάλων, σε σημείο να σκέφτεσαι πως τα σκάνδαλά τους είναι τόσα πολλά, που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παράγουν διαρκώς καινούρια, για να ξεχνιούνται τα προηγούμενα.

-Τα 39 δισεκ. ευρώ που χάθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη, δηλαδή το 50% του τρίτου μνημονίου, που αναλογεί επί 1,5 φορές τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για όλα τα μνημόνια.

 

-Η παραπάνω πτωχευμένη Τράπεζα που έδωσε σε 1,5 χρόνο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δάνεια στον κ. Καλογρίτσα που αγγίζουν τα 120 εκ. ευρώ. Και όταν το αποθεματικό της Τράπεζας ήταν τα 56 εκ. ευρώ, η ίδια Τράπεζα Αττικής τα διέθεσε και πάλι ως δάνειο στον κ. Καλογρίτσα, μόλις τα χρειάστηκε για να συμμετάσχει στον πλειστηριασμό-φιάσκο των καναλιών, ιδέα του απίθανου Νίκου Παππά.

-Τα «κλεμμένα» βοσκοτόπια του Καλογρίτσα που έγιναν δεκτά στον πλειστηριασμό ως συμπλήρωμα του πλειοδοτικού χτυπήματος για την απόκτηση της πολυπόθητης τηλεοπτικής άδειας. Τα βοσκοτόπια που αποτελούσαν την τελευταία λύση για να κατέβει στον διαγωνισμό ο Καλογρίτσας, και που καθυστέρησαν ως και την έναρξη του διαγωνισμού, μια καθυστέρηση που δόθηκε παρατύπως για να προλάβει να εξασφαλίσει τα ανύπαρκτα –ουσιαστικά- χρήματά της η συμμετοχή Καλογρίτσα.

-Τα δημόσια έργα που δίνονται μόνο στον Καλογρίτσα και στον Μπόμπολα μέσω παράτυπων διαγωνισμών, τους οποίους ακολουθούν τρομακτικές καταγγελίες τρίτων κατασκευαστικών, που «τόλμησαν» να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς.

-Τα capital controls, που έσυραν στα ΑΤΜ τρομαγμένους πολίτες, καθιστώντας τους ανίκανους να διαχειριστούν τα ίδια τους τα χρήματα και τις οικονομίες της ζωής τους.

-Το ΟΧΙ που προπαγάνδισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο δημοψήφισμα-προπέτασμα καπνού για τα πεπραγμένα του έως τότε, με ένα ασαφές ερώτημα, τον χαρακτηρισμό «Γερμανοτσολιάδες» στους υποστηρικτές του ΝΑΙ και τελικά, παρότι επικράτησε το πολυπόθητο ΟΧΙ, είδαμε: την ίδια νύχτα ο Τσίπρας να διώχνει τον Βαρουφάκη και να παίρνει τον δρόμο του ΝΑΙ, κατηγοριοποιώντας κυριολεκτικά σε «γίδια» τα εκατομμύρια Ελλήνων που πείστηκαν για το ΟΧΙ και χόρευαν στο Σύνταγμα για τη νίκη του.

 

-Η offshore εταιρία της κομματικής εφημερίδας ΑΥΓΗ, που παρότι πουλάει μόνο 1.500 φύλλα, γίνεται φορέας και διαχειριστής εκατομμυρίων ευρώ που μπαινοβγαίνουν από τα ταμεία της, ξεπλένοντας τα άπλυτα του ΣΥΡΙΖΑ.

– Οι εκατοντάδες διορισμοί κομματικών στελεχών σε θέσεις-κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό, είτε πρόκειται για γενικούς γραμματείς είτε για γενικούς διευθυντές είτε για επικεφαλής οργανισμών, φορέων και ΔΕΚΟ, είτε για απλούς συμβούλους.
Συγγενείς, εραστές, σύζυγοι, αφισοκολλητές, ανίψια και τέκνα στο δημόσιο, οι περισσότεροι άνθρωποι χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και αμειβόμενοι με υψηλούς μισθούς.

-Οι χιλιάδες διορισμοί απλών ψηφοφόρων, σε θέσεις χωρίς αντικείμενο, μόνο και μόνο επειδή αποτελούν τον κομματικό στρατό που σκοπό έχει να κρατήσει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην εξουσία, στον αιώνα τον άπαντα.

-Το «ξεχασμένο» εκατομμύριο και τα 39 ακίνητα του Γιώργου Σταθάκη, τα 200 εκ. ευρώ που απέσυρε η Βαλαβάνη από την τράπεζα γνωρίζοντας εγκαίρως πως έρχονται capital controls, το εφάπαξ που έλαβε η Θεανώ Φωτίου εν μέσω capital controls από το Πολυτεχνείο, τα εκατομμύρια ευρώ που διαθέτουν σε καταθέσεις του εξωτερικού όλοι σχεδόν οι βουλευτές και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.

-οι 3 ΕΡΤ που ξανάνοιξαν με 5.000 «κομματόσκυλα» όπως χαρακτηρίζονται και πληρώνονται από το αίμα των φτωχών πια, Ελλήνων, παράγοντας μηδενικό έργο στη δημόσια τηλεόραση,
-ο ΟΣΕ που πουλήθηκε, αλλά οι εκατοντάδες διορισμοί συριζαίων στον οργανισμό, μέλη του κομματικού στρατού, για να μην απολυθούν ώθησαν την κυβέρνηση στη δημιουργία μια άλλης κρατικής εταιρίας σιδηροδρόμων ώστε να απορροφηθούν,

-η άρνηση για την άρση ασυλίας όλων των συριζαίων βουλευτών

-οι χιλιάδες και ανεξέλεγκτα εισερχόμενοι λαθρομετανάστες και εγκλωβισμένοι στα νησιά και τη ενδοχώρα μετά το κλείσιμο των Ευρωπαϊκών μας συνόρων,

– ο θάνατος του κέντρου της Αθήνας και η υποβάθμιση κάθε ακίνητης περιουσίας στην περιοχή,
– τα διαρκή κουρέματα μισθών και συντάξεων
– η αύξηση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων-ψηφοφόρων
– η ληστρική άμεση και έμμεση υπερφορολόγηση, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης του πολίτη
– η φτώχεια, η ανεργία, και η εξαθλίωση που προκάλεσαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με όλα τα προαναφερθέντα

κι άλλα μικρά και μεγάλα σκάνδαλα, που θα μπορούσε να προσθέσει οποιοσδήποτε στη λίστα, με κορωνίδα όλων το παραμύθι της πρώτης φοράς αριστερά και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, που έφερνε με νταούλια την ελπίδα και κατέληξε να χαρακτηριστεί «αυταπάτη» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Τσίπρα, με αποτέλεσμα ένα τρίτο μνημόνιο, ένα ακόμα επικαιροποιημένο -τρίτο μνημόνιο, ένα 99ετές μνημόνιο για την κρατική περιουσία και ένα τέταρτο ακόμα πιο σκληρό μνημόνιο ή το Grexit, που έρχονται όπου να΄ναι, συμπληρώνοντας αυτά τα 2 ολόμαυρα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

 

ΤΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΕΧΑΣΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ?????

ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΟΥ ………..
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ …….
ΚΑΙ ΑΝΤ’ ΑΥΤΟΥ ΑΦΗΣΕΣ ΝΑ ΣΕ ΠΛΑΝΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΜΑΤΣΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΟΥ…..

ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ……..ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ…….ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ (ΚΑΛΠΗ) ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ………

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΒΟΛΕΥΕΙ Η’ ΟΧΙ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ…….

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΣΟΥ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΒΗΤΟΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ……………

Φωτογραφία του Athanasios Dimitrios Ntompros.
Φωτογραφία του Athanasios Dimitrios Ntompros.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

0
ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟ 2007…!!!
ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ???

<<<ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>>>

ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟ 2007…!!!

0
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟ 2007…!!!
ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ???


<<<ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>>>

ΠΕΡΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ… ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

0

ΠΕΡΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ . . . . ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ο Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε.ΣΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΡΟΦΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΟΛΟΥΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΥΒΡΕΩΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΥ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΗΝ 8-12-2017 . . . .
——- ——— ———-
΄΄Vasilis Theodoropoulos

ΑΡΚΕΙ ΜΙΑ………..

Ο ΦΑΣΙΣΜΌΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΟΡΙΣΜΌ ΑΛΛΆ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΈΚΔΗΛΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΆΛΛΕΙ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΊΟ ΝΑ ΣΥΝΥΠΆΡΧΟΥΝ ΑΛΛΆ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΜΊΑ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΑΡΚΕΊ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΜΉΣΗ.

ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΟΥ 1995 ΑΙΩΝΙΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ, Ο ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΈΚΟ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ «ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Η ΣΥΜΠΗΞΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΓΥΡΩ ΤΗΣ».

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:
1. «Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ» – Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.
2. «Η ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ»» ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΧΘΡΟ. ΑΥΤΟ ΣΥΧΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟΤΑΖ..
3. «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ» – Ο ΛΑΟΣ, ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ, ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΜΙΑ ΜΑΖΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΩΝΗ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ).
4. «ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ»– Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ.΄΄
——- ——– ——–………………………………………….

ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ, ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ??? ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ : Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΜΕ, ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΛΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ.

ΑΝΕΦΕΡΕ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΝΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΩΝΩΝ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΥΠΑΡΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ, ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, ΔΗΛ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΡΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ – ΄΄ΕΝΝΟΙΩΝ΄΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΣΟΔΕΘΕΙ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΟΥ ΧΑΟΥΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ, ΕΝΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΣΥΜΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΕΛΙΞΗΣ, ΟΙ ΝΕΟΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΄΄ΕΝΝΟΙΕΣ΄΄ ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑΞΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ??? ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΄΄ΕΝΝΟΙΕΣ΄΄ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΄΄ΣΤΑΡ΄΄ ΤΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΄΄ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ΄΄ ΠΑΝΤΟΤΕ) ΤΟΥ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΗΛ. ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ( ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΜΟΥΣΕ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΚΛΑΒΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ), ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΑΡΚΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΔΙΔΑΧΗ ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΟΥ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ η ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ !!!

ΒΑΣΙΛΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΒΑΣΙΛΗ … …ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ . . . . ΣΕ ΥΠΑΡΚΤΟ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΣΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΡΚΤΟΣ . . . . ΣΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ . . . . ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΄΄ΔΙΑΝΟΗΣΗ΄΄ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ δηλ. ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΛΕΕΙ ΑΔΙΚΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΟΜΟΙΩΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΘΟΝΟ ΟΜΟΙΩΣ, ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΕΣ ΘΟΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΄΄ΕΝΝΟΙΕΣ΄΄ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Η ΛΕΞΗ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ -ΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΄΄ΕΝΝΟΙΕΣ΄΄.

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

………………………………………………………………………

Ένας οικονομικός δολοφόνος εξομολογείται

οικονομικός δολοφόνος
οικονομικός δολοφόνος

Ένας οικονομικός δολοφόνος αποκαλύπτει: Θέλουν να σας πείσουν ότι είστε κατώτεροι και τεμπέληδες – Κατάλαβα αμέσως ότι χτυπούσαμε τη χώρα σας

οικονομικός δολοφόνος
οικονομικός δολοφόνος

Επέβαλε σκληρά οικονομικά μέτρα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Απαίτησε τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων και του ορυκτού πλούτου αυτών των χωρών. Βύθισε δεκάδες χώρες στο χρέος και στην εξαθλίωση. Ήταν οικονομικός δολοφόνος.

 

Ο Τζον Πέρκινς γύρισε την πλάτη του σε αυτόν τον κόσμο, αποκαλύπτοντας μέσω του βιβλίου του «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου» ακριβώς πώς οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και οι πολυεθνικές εταιρίες στοχοποιούν και δολοφονούν τις οικονομίες πολλών χωρών. Ο Πέρκινς μίλησε για την Ελλάδα και για το πώς έπεσε θύμα των οικονομικών δολοφόνων.

Στο βιβλίο σας γράψατε πως για πολλά χρόνια εργαστήκατε ως οικονομικός δολοφόνος. Ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι και πώς λειτουργούν;

Η δουλειά μου ήταν να εντοπίζω χώρες που είχαν πόρους, όπως πετρέλαιο, μεγάλες αγορές και δίκτυα μεταφορών. Μόλις εντοπίζαμε αυτές τις χώρες, τους ετοιμάζαμε υπέρογκα δάνεια, όμως τα λεφτά δεν πήγαιναν ποτέ στις χώρες αυτές, αλλά στις δικές μας εταιρίες για να αναλάβουν την κατασκευή μεγάλων έργων, που προσέφεραν τεράστια οφέλη τους πλούσιους των χωρών αυτών και τις δικές μας εταιρίες, αλλά όχι στην πλειονότητα του πληθυσμού, ο οποίος φορτωνόταν ένα μεγάλο χρέος. Μόλις είχαν δεσμευτεί με αυτά τα χρέη, επιστρέφαμε μέσω του ΔΝΤ με τεράστιες απαιτήσεις, όπως αυξήσεις φόρων, μειώσεις δαπανών, την ιδιωτικοποίηση μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων. Ουσιαστικά υποδουλώναμε αυτές τις χώρες στα όργανα της κεφαλαιοκρατίας: Στις μεγάλες εταιρίες, στο ΔΝΤ και στην περίπτωση σας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρατε επίσης στο βιβλίο σας πως παρουσιάζατε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών, που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα.

Λέγαμε πως, αν επένδυαν σε αυτά τα μεγάλα έργα, η οικονομία τους θα αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς, κι έτσι δικαιολογούσαμε αυτά τα οδυνηρά, εξουθενωτικά δάνεια. Στην πραγματικότητα, ακολουθούσε μεν η οικονομική ανάπτυξη, αλλά σχεδόν αποκλειστικά για τους ήδη πλούσιους, που ελέγχουν ένα τεράστιο ποσοστό της οικονομίας, και όχι για την πλειονότητα του πληθυσμού.

Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και για τα οικονομικά μέτρα που θα εφάρμοζε η χώρα;

Παρακολουθώ την Ελλάδα για πολλά χρόνια, κι επίσης είχα μείνει για πολύ καιρό στην Ισλανδία και στην Ιρλανδία. Με κάλεσαν στην Ισλανδία για να βοηθήσω στην ενθάρρυνση του πληθυσμού να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Τελικά ψήφισαν όχι, και τώρα η οικονομία της Ισλανδίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο και στην Ιρλανδία, αλλά εκεί δεν πέρασε το δημοψήφισμα, αν και έχουν ακουστεί πολλά για την εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατάλαβα αμέσως πως οι οικονομικοί δολοφόνοι χτυπούσαν τη χώρα. Σίγουρα η Ελλάδα έκανε λάθη, οι ηγέτες σας έκαναν λάθη, όχι τόσο πολύ ο ελληνικός λαός, αλλά τώρα ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει αυτά τα λάθη των ηγετών του, που διαπράχθηκαν σε συνεργασία με τις μεγάλες τράπεζες.

Υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ένα κοινό αίσθημα αυτοαπαξίωσης, ότι ο ίδιος ο ελληνικός λαός απέτυχε. Επίσης, έχουν ελαττωθεί οι κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με όσα είδατε στις άλλες χώρες που έπεσαν θύματα των οικονομικών δολοφόνων;

Ναι, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο, να πειστεί ο κόσμος πως είναι λάθος, πως είναι κατώτερος. Είναι το παιχνίδι τού διαίρει και βασίλευε, ότι εμείς είμαστε οι καλοί, έχουμε πάντα δίκιο, εσείς είσαστε λάθος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πειστούν οι Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες και ανίκανοι, ότι δεν ακολούθησαν τις σωστές πολιτικές, ενώ στην πραγματικότητα οι ευθύνες για αυτό πρέπει να αποδοθούν στους οικονομικούς κολοσσούς που ανάγκασαν την Ελλάδα να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Κάτι παρόμοιο γίνεται στις ΗΠΑ, όπου προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο που βλέπει την κατοικία του να κατάσχεται ότι αυτοί ήταν βλάκες, ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους.

Στην Ελλάδα οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν πλήρως τις πολιτικές λιτότητας, όπως επίσης και τα μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα. Τι έχετε να πείτε για αυτό;

Δεν με ξαφνιάζει, παρόλο που είναι γελοίο, επειδή ξέρουμε πως η λιτότητα δεν αποδίδει. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένα, και ίσως η καλύτερη απόδειξη είναι το αντίθετο. Στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 1929, ο πρόεδρος Ρούζβελτ εφάρμοσε πολιτικές για την τόνωση της ρευστότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Τέτοιες πολιτικές αποδίδουν, όχι τα μέτρα λιτότητας. Στις ΗΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια η μεσαία τάξη έχει συρρικνωθεί, το πραγματικό της εισόδημα έχει μειωθεί, ενώ η οικονομία αναπτυσσόταν. Αυτό έχει γίνει παγκοσμίως. Η κεφαλαιοκρατία πρέπει να καταλάβει πως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός η συρρίκνωση αυτή. Η μεσαία τάξη είναι η αγορά, και αν συνεχιστεί αυτή η συρρίκνωση, στο τέλος η ίδια η κεφαλαιοκρατία θα χάσει. Κάποτε είχε πει ο Χένρι Φορντ ότι ήθελε να αμείβει τους εργαζόμενούς του με αρκετά μεγάλο μισθό ώστε να μπορούν να αγοράζουν τα αυτοκίνητα που κατασκεύαζαν. Αυτή είναι μια σοφή πολιτική. Η λιτότητα κάνει το αντίθετο, είναι ανόητη.

Όταν γράψατε το βιβλίο σας, το 2004, είχατε εκφράσει την ελπίδα ότι το ευρώ θα έβαζε τέλος στην ηγεμονία της Αμερικής. Θα περιμένατε ποτέ πως θα βλέπατε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ΕΕ;

Αυτό που δεν συνειδητοποίησα τότε είναι πόσο η κεφαλαιοκρατία ήταν αντίθετη με μια ενωμένη Ευρώπη. Μπορεί να είναι ικανοποιημένη με ένα ενιαίο νόμισμα και την ελεύθερη αγορά, αλλά δεν θέλει ενιαία νομοθεσία. Η κεφαλαιοκρατία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιες χώρες έχουν ευνοϊκότερη φορολογική νομοθεσία ή ευνοϊκότερους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς νόμους από άλλες χώρες. Πώς θα λειτουργούσε η κεφαλαιοκρατία χωρίς να εκμεταλλεύεται φορολογικούς παραδείσους όπως η Μάλτα; Ενώ αρχικά η κεφαλαιοκρατία υποστήριξε τη δημιουργία της ευρωζώνης, είδε στη συνέχεια πως θα δημιουργούταν μια ενιαία, πανευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν το ήθελε αυτό, κι έτσι η κρίση στην Ευρώπη οφείλεται σε ένα βαθμό στις προσπάθειες της κεφαλαιοκρατίας να αποδυναμωθεί η Ευρώπη.

Στο βιβλίο σας αναφερθήκατε στο παράδειγμα του Ισημερινού και άλλων χωρών, που μετά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου στα τέλη του ’80 αντιμετώπιζαν ένα υπέρογκο χρέος, με αποτέλεσμα να εφαρμόσουν σκληρά μέτρα λιτότητας. Οι λαοί αυτών των χωρών πώς αντιστάθηκαν σε αυτές τις πολιτικές;

O Ισημερινός εξέλεξε έναν εντυπωσιακό πρόεδρο, τον Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος έχει ολοκληρώσει διδακτορικό οικονομικών στις ΗΠΑ. Καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το σύστημα και κατανόησε πως τα χρέη της χώρας του είχαν συσσωρευτεί όσο κυβερνούσε τη χώρα μια στρατιωτική χούντα που ελεγχόταν από τις ΗΠΑ και τη CIA. Ο λαός δεν είχε συμφωνήσει στη συσσώρευση αυτού του χρέους, και ο Κορέα δήλωσε πως δεν θα το αποπληρώσει. Από τότε έχει επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, το μείωσε σημαντικά, ενώ έχει δηλώσει ότι ίσως αποπληρωθεί ένα ποσοστό. Αυτή ήταν πολύ έξυπνη κίνηση, και έχουμε δει κάτι παρόμοιο να έχει γίνει στη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ισλανδία. Από τότε ο Κορέα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της αντίστασής του στο κατεστημένο. Αν δεν είναι ευχαριστημένοι οι οικονομικοί δολοφόνοι, τότε στέλνουν τους εκτελεστές να σε δολοφονήσουν ή να σε ανατρέψουν. Επιχειρήθηκε να γίνει πραξικόπημα εναντίον του Κορέα, κάτι που έγινε τελικά στην Ονδούρα, όπου επίσης αντιστάθηκαν. Πρέπει να καταλάβουμε πως αυτοί οι ηγέτες βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη θέση και πως τελικά οι ίδιοι οι λαοί πρέπει να αντισταθούν.

Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Εκτός από το δημοψήφισμα που κήρυξαν, ποια άλλα μέτρα εφάρμοσαν για να ξεφύγουν από το αδιέξοδο της κρίσης;

Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα σε προγράμματα απασχόλησης, ενώ έχουν παραπέμψει σε δίκη πολλούς τραπεζίτες που κατηγορούνται για την οικονομική καταστροφή της χώρας, κάτι που έχει τονώσει το ηθικό του λαού. Έχουν πει όχι στα μέτρα λιτότητας και στην αποπληρωμή του χρέους και προτίμησαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η απασχόληση οδηγεί την οικονομία, και πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση για να αυξηθούν και τα εισοδήματα και να τονωθεί η αγορά.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στον ελληνικό λαό;

Θέλω να βασιστώ στην ιστορία της Ελλάδας. Είσαστε ένα υπερήφανο, δυνατό έθνος, μια χώρα πολεμιστών. Η μυθολογία του πολεμιστή εν μέρει προ- έρχεται από την Ελλάδα, όπως και η δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πως η αγορά είναι η δημοκρατία σήμερα, πως οι δαπάνες μας είναι η ψήφος μας. Οι περισσότερες πολιτικές δημοκρατίες είναι διεφθαρμένες, επειδή ελέγχονται από τις εταιρίες. Η δημοκρατία, όμως, λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς. Θέλω να ενθαρρύνω τους Έλληνες να αντισταθούν, να μην αποπληρώσουν το χρέος, να οργανώσουν δημοψηφίσματα, να βγουν στους δρόμους και να απεργήσουν. Να μη δεχθείτε την κριτική ότι είσαστε ανίκανοι, ότι εσείς φταίτε, ότι πρέπει να δεχτείτε τη λιτότητα. Αυτό ωφελεί μόνο τους πλούσιους. Τιμήστε την ιστορία σας, υπερασπίσετε τα δικαιώματά σας και γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο.

*Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τ. 40 του Hot Doc

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;;;

ΑΙΩΡΑ ΑΙΩΡΙΣΗ
ΑΙΩΡΑ ΑΙΩΡΙΣΗ
ΑΙΩΡΑ ΑΙΩΡΙΣΗ
ΑΙΩΡΙΣΗ

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , Η ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ Η ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ;;;;;
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ …..ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Η ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ …ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΟΜΠΟΤ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ!!!! ……..

H ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 1/10 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ 10 ΗΖ (ΧΕΡΤΖ) ….Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 1,5 ΜΕ 2 HZ , Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 500ΗΖ ΠΕΡΙΠΟΥ …..ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ , ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ….ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 1000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΖ …… Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΦΘΕΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 4ΗΖ- ΔΗΛΑΔΗ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ , ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ (ΓΝΩΣΤΗ) ΦΘΑΝΕΙ ΤΕRΑ – ΗΖ ( ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΚΑ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΗΖ ) ….

ΒΑΛΕ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΚΑΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ LF, ELF , HF , (HAARP) , ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ …..ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΨΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Η ΑΝΟΙΧΤΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΕΡΟΣ , ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ….. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Η ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΪΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

…ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΟΜΠΟΤ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ!!!! ………

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΆΘΛΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΙΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ……

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ……

ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ …… Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ !!!! ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝ !!

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ

ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΤΩΡΑ !!! ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΠΟΤΕ !!!

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΤΡΟ

ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΔΡΟ
ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΔΡΟ
ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΔΡΟ
ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΔΡΟ

ΕΠΕΙΔΗ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΑΗ ΠΟΘΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ….
ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ, ΥΒΡΙΔΙΩΝ , ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΦΥΛΛΩΝ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ , ΘΕΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΥ ΘΕΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…..ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΤΡΟ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΝΑ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ….ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ, ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΔΡΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ….

Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ και η ΠΥΡΡΑ γεννούν τον ΕΛΛΗΝΑ, τον ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑ, την ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΝ, την ΜΕΛΑΝΘΩ και την ΘΥΪΑΝ.
Εκ του ΕΛΛΗΝΟΣ και της Νύμφης ΟΡΣΗΪΔΟΣ γεννώνται ο ΔΩΡΟΣ, ο ΞΟΥΘΟΣ και ο ΑΙΟΛΟΣ.
Ο ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ εκ της ΧΘΟΝΟΠΑΤΡΑΣ, εγέννησεν τον ΙΤΩΝΟΝ και τον ΑΙΤΩΛΟΝ.
Ο ΖΕΥΣ και η ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ, άφησαν υιόν τον ΑΕΘΛΙΟΝ.
Εκ του ΔΙΟΣ και της ΘΥΪΑΣ, εγεννήθη ο ΜΑΚΕΔΩΝ και ο ΜΑΓΝΗΣ.
Ο ΔΩΡΟΣ είχεν υιόν τον ΤΕΚΤΑΜΟΝ ή ΤΕΚΤΑΦΟΝ.
Ο ΞΟΥΘΟΣ εκ της ΚΡΕΟΥΣΗΣ, άφησεν υιούς τον ΑΧΑΙΟΝ και τον ΙΩΝΑ.
Εκ του ΑΙΟΛΟΥ και της ΕΝΑΡΕΤΗΣ, εγεννήθησαν ο ΚΡΗΘΕΥΣ, ο ΣΙΣΥΦΟΣ, ο ΑΘΑΜΑΣ, ο ΣΑΛΜΟΝΕΥΣ, ο ΔΗΪΟΝΕΥΣ, ο ΠΕΡΙΗΡΗΣ, ο ΜΙΜΑΣ, η ΚΑΝΑΚΗ, η ΑΛΚΥΟΝΗ, η ΠΕΙΣΙΔΙΚΗ, η ΚΑΛΥΚΗ και η ΠΕΡΙΜΗΔΗ.
Ο ΤΕΚΤΑΜΟΣ, ερχόμενος στην Κρήτην εγέννησεν τον ΑΣΤΕΡΙΟΝ, ο οποίος ενυμφεύθη την ΕΥΡΩΠΗΝ, και ανέθρεψε τα εκ του ΔΙΟΣ τέκνα της, ΜΙΝΩΑ, ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΝ και ΣΑΡΠΗΔΟΝΑ
Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, ο ΝΗΛΕΥΣ, ο ΒΙΑΣ, ο ΙΑΣΩΝ και ο ΝΕΣΤΩΡ, ήσαν ορισμένοι εκ των απογόνων του ΚΡΗΘΕΩΣ από το γένος του ΑΙΟΛΟΥ..
Απόγονοι του ΣΙΣΥΦΟΥ, ήσαν ο ΓΛΑΥΚΟΣ και ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ.
Εκ του ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ και της ΝΕΦΕΛΗΣ, εγεννήθησαν ο ΦΡΙΞΟΣ και η ΕΛΛΗ.
Απόγονοι του ΔΗΪΟΝΕΩΣ, ήσαν ο ΦΥΛΑΚΟΣ, ο ΑΚΤΩΡ, ο ΚΕΦΑΛΟΣ και ο ΛΑΕΡΤΗΣ.
Εκ του ΔΙΟΣ και της ΔΑΝΑΗΣ , εγεννήθη ο ήρωας ΠΕΡΣΕΥΣ, εγγονός του ΑΚΡΙΣΙΟΥ, βασιλέως του Άργους.
Εκ του ΔΙΟΣ και της ΑΛΚΜΗΝΗΣ, εγεννήθη ο ημίθεος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 

ΑΡΘΡΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

0
ΣΒΟΥΡΑ
ΣΒΟΥΡΑ

ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔOΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η’ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ …………ΨΕYΔΟΛΟΓΟΥΝ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…………
ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑΖΟΝΤΑΣ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ…….ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ TOYS …..AYTA ΤΩΝ Μ.Μ.Ε ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ….

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2017 ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ ΠΑΛΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΚΙΖΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ….(ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥ )…….

Τσίπρας: ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ…..
Το μήνυμα ότι η Ελλάδα σε ένα χρόνο από σήμερα θα βγει από τα μνημόνια αλλά ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την έξοδο στις αγορές.

«Από εδώ και στο εξής θα τελειώσει η δραματική περιπέτεια της ελληνικής οικονομίας» τόνισε ο κ. Τσίπρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Εσπευσε να προσθέσει ωστόσο ότι «μετά τις γερμανικές εκλογές περιμένουμε πιο σαφή μέτρα για το χρέος».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Οπως είπε «τον προϋπολογισμό του 2019 θα έχουμε τη δυνατότητα να τον διαμορφώσουμε εμείς. Σταδιακά θα αποκλιμακωθούν τα επιτόκια και σε ένα χρόνο από σήμερα θα είμαστε σε θέση να εγκαταλείψουμε τα μνημόνια» και πρόσθεσε πως το 2021, που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821, θα έχουμε εγκαταλείψει τα μνημόνια.

«Στο τέλος του προγράμματος, τότε θα κριθεί ότι ορθώς πράξαμε αν τα μέτρα πετύχουν. Αν τα μέτρα δεν πετύχουν και ο ασθενής συνεχίσει να είναι κλινήρης, τότε θα έχουμε αποτύχει» είπε χαμογελώντας ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «τζογάρει ποντάροντας στο μαύρο αλλά ευτυχώς για τη χώρα δεν έρχεται το μαύρο, έρχονται άλλα χρώματα».

Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά

Ομολόγησε ότι «είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Υπερεκτιμήσαμε την υπόθεση της ποσοτικής χαλάρωσης αναφορικά με τις αγορές. Αποδείχθηκε ότι δεν είχαν δίκιο, διότι ανταποκρίθηκαν οι αγορές».

Προανήγγειλε πάντως ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει μία νέα έκδοση ομολόγου στις διεθνείς αγορές. «Αυτό είναι ένα πιο εύκολο καλοκαίρι – Δεν πρέπει όμως να ησυχάσουμε» τόνισε. Πρόσθεσε δε πως «έχουμε καλύψει μέρος των χαμένων θέσεων στην αγορά εργασίας, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά. Οι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σιγά – σιγά ανοίγει μια χαραμάδα ελπίδας». Προειδοποίησε ωστόσο ότι «δεν θα δούμε άμεσα αυτές τις αλλαγές. Θα έρθουν πρώτα οι επενδύσεις και μετά θα έρθουν και οι θέσεις εργασίας. Ήδη υπάρχει αύξηση απο το 2015».

Οπως είπε «δουλέψαμε με σχέδιο, δεν παρασυρθήκαμε. Δεν ακούσαμε τις φωνές που έλεγαν βγείτε, ή μη βγείτε.Είχαμε υπερκάλυψη προσφορά πάνω από δύο φορές, δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Εχουμε καλύψει το 1/3 στην καταστροφή στην αγορά εργασίας.

Ιστορική στιγμή η έξοδος στις αγορές

Χαρακτήρισε ως «ιστορική στιγμή» την χθεσινή ημέρα της 15ης Ιουνίου ενώ υποστήριξε ότι η έξοδος στις αγορές το 2014 είχε επικοινωνιακούς σκοπούς. «Η ζωή έδειξε ότι η έξοδος στις αγορές το 2014 δεν είχε προοπτική – Ηταν στη λογική να χτιστεί ένα success story» υποστήριξε. Αναφερόμενος στις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε εκδοθεί το ομόλογο το 2014 ο πρωθυπουργός υποστήριξε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2014 δεν είχε σχέση η κοινωνία με σήμερα. Τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το 2014 δεν έχουν καμία σχέση με αυτά του 2017. Ο Σαμαράς είχε υπογράψει τεράστιους στόχους πλεονασμάτων, ήταν άδεια τα ταμεία και δεν υπήρχε θετικό κλίμα για επενδύσεις».

«Αυτό που λέμε με σεμνότητα είναι ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και είναι η αρχή του τέλους μιας περιπέτειας» είπε και πρόσθεσε «κλειδώσαμε μακροπρόθεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2%, όταν με βάση το σύμφωνο σταθερότητας θα έπρεπε να είναι 2,6%».

Οι δανειστές μας επιβάλλουν «στενό κορσέ»

«Να μην τρελαθούμε κιόλας. αυτοί μας επιβάλλουν τον στενό κορσέ, αυτοί επιβάλλουν τους φόρους, μην κοροϊδευόμαστε κιόλας» είπε ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στους δανειστές. Προανήγγειλε επίσης: «Θα έχουμε την μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 26% θα έχουμε μείωση του φόρου αλληλεγγύης, θα έχουμε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ» προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.

«Η επόμενη μέρα δεν θα είναι χειρότερη, έχουμε την υποχρέωση να μειώσουμε το αφορολόγητο, αλλά όσα εισπράξουμε θα δοθούν σε φοροελαφρύνσεις την ίδια στιγμή, ακριβώς όσα θα πάρουμε τόσα θα δώσουμε, είναι οξύμωρο», είπε και πρόσθεσε για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης: «Σας υπογράφω πως εάν δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση θα έπαιρναν αμάσητα όλα τα μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές χωρίς αντίμετρα».

Οπως τόνισε «δεν την χρεοκοπήσαμε εμείς την χώρα, την παραλάβαμε χρεοκοπημένη και λεηλατημένη. Δύο χρόνια μετά από μια μεγάλη περιπέτεια, οι δείκτες είναι θετικοί. Η ανεργία μειώνεται, οι επενδυτές έρχονται. Μια μερίδα πολιτών τραβά ακόμη κουπί, το ξέρουμε. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας, από το 2021 που θα είναι εκτός μνημονίων. 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό πρέπει τώρα «να σχεδιάσουμε το αύριο, όχι να μεμψιμοιρούμε για το παρελθόν». Επανέλαβε ότι «έχουμε την υποχρέωση να μειώσουμε το αφορολόγητο. Οσα εισπράξουμε θα πάνε για φοροελαφρύνσεις». Κατηγόρησε τους δανειστές ότι εκείνοι επιβάλλουν την υψηλή φορολογία ενώ επιτέθηκε εκ νέου στο ΔΝΤ λέγοντας: «Αν θέλαμε σοβαρές προβλέψεις δε θα ρωτάγαμε την κα Velculescu, πέφτουν έξω στις προβλέψεις τους εδώ και 7 χρόνια» για να σημειώσει: «Αν ισχύουν όσα λέει το ΔΝΤ για το χρέος, τότε όσοι εμπιστεύθηκαν χθες την ελληνική οικονομία δεν ξέρουν τι έκαναν» είπε χρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ…….http://www.iefimerida.gr/…/tsipras-se-ena-hrono-apo-simera-…
=====================

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΣΙΠΡΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΥΠΑΓΡΑΨΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΡΙΖΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ……..

ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΕΕ) αριθ. 472/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Μαΐου 2013
για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ
τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους
σταθερότητα
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΛΕΕΙ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΑ :
Άρθρο 14
Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα
1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα
εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτι­
κής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από
πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκη­
σης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί
να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου
κράτους μέλους. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκρι­
θεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική
πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή
της από την Επιτροπή.
2. Μετά από αίτημα της Επιτροπής, το κράτος μέλος που παρα­
μένει υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού
και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρά­
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013.
3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτι­
κές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονο­
μική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο
την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κρά­
τους μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά
μέτρα.
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προ­
σφέρει στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή τη δυνατότητα
να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο
που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.
4. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να
συστήσει σε κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να
λάβει διορθωτικά μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι
έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει
με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την
έγκρισή της από την Επιτροπή.
5. Το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους μπορεί να καλέ­
σει εκπροσώπους της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο
της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

TO ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΥΡΙΕ ΤΣΙΠΡΑ Η’ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ ?????

ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΤΟ 75% ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΞΟΔΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ……ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ Μ@Λ@Κ@ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝΕ ΟΤΙ ΕΞΩΦΛΗΘΕΙ ΤΟ 75% ΚΑΙ ΘΑ ΧΟΡΕΥΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΠΙΤΑΣΕΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ………ΑΡΑ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ??????

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΟΣΦΙΟΚΑΜΠΤΕΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΟΜΠΟΥΡΔΕΣ ΣΑΣ ΚΛΕΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΟΙ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ……
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΞΕΙ ΑΔΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…………

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙ…..

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ !!!!!!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

0
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ( ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΙΝΟΚΕΡΟΥ κ.τ.λ )
ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ…….

ΩΣ ΔΙΑ ……….(ΜΑΓΕΙΑΣ ) …………
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΜΥΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΑΚΟΥΝ ΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΒΟΥΛΗ……..

ΠΟΣΑ ΠΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ??????
ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΞΙΩΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ??????

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ:
<<ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ???>>

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=RiFua_mddbs&pbjreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=3KhAsPGmsP0&pbjreload=10

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΩΡΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ???????

ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ?????

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΝΗΓΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ??????

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΑ 3η ΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΑ 600ΔΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 8/12/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΞΑΝΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ. Η ΕΔΡΑ ΜΗΝΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ. ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 5ΜΕΛΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ. ΑΦΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ. Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΓΩΣΕ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΡΩΤΗΣΕ «ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ;» ΤΟΤΕ Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ. Η ΕΔΡΑ ΡΩΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΕΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ , ΑΛΛΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ. ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΔΡΑ ΕΔΩΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑ 3η ΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΑ 600ΔΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑ ΤΗΝ 21/11/2018

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ……….

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ……
ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΕΙΧΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ……………………..
ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ………….ΜΕ……….ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ………ΤΙ ΑΛΛΟ(?)……
……………..ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ………………….

ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΕΙ ΑΥΤΟ?????

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΦΑΝΙΣΑΝ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΔΕΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΠΩΣ….ΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ,ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ…………………….
ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ , ΤΙ ΑΛΛΟ(?)……ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…………………………………………

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ …….ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ…………..

ΜΕΧΡΙ ……..ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ……….ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΜΑΕΣΤΡΙΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΚΠΕΣΟΝΤΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ………..ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ………ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΝΑ ΓΑΛΟΥΧΗΘΕΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΜΠΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΗΓΕΤΕΣ ………….ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΛΟΓΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΝΗΤΣΑΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ , ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ….

ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ??? ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ…..
ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ?????????? ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ……….

ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΝ???

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ………..

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ……..

ΔΗΛΑΔΗ………

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 15.1.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο
εξτρεμισμό :
Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΑ………

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΑΙΟ
ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟ:
Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Τάσεις και προκλήσεις
Από τότε που η ενωσιακή στρατηγική για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και
της στρατολόγησης επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά, το 2008, οι τάσεις, τα μέσα και οι
μορφές ριζοσπαστικοποίησης έχουν εξελιχθεί και διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
Πρώτον, η τρομοκρατία στην Ευρώπη εμπνέεται τώρα από πολύ μεγαλύτερο φάσμα
ιδεολογιών, όπως διαπιστώθηκε από την έκθεση Europol 2013 TE-Sat. Σε αυτές
συγκαταλέγονται οι εθνικιστικές και αποσχιστικές ιδεολογίες, εκείνες που εμπνέονται από
την Al Qaida, καθώς και οι βίαιες αριστερές, αναρχικές και δεξιές ιδεολογίες.
Δεύτερον, η τρομοκρατία και η οι βίαιες εξτρεμιστικές ενέργειες στην ΕΕ δεν αποτελούν
αποκλειστικότητα συγκεντρωτικών και ιεραρχημένων οργανώσεων. Η απειλή έχει εξελιχθεί
σταδιακά ώστε να συμπεριλάβει μικρότερες ομάδες που έχουν τη βάση τους στην ΕΕ,
πυρήνες και μεμονωμένα άτομα που δρουν με πιο ανεμπόδιστο και απρόβλεπτο τρόπο.
Σχεδιάζουν επιθέσεις με περιορισμένες ή και χωρίς καθόλου οδηγίες από κάποια οργάνωση,
καθιστώντας την πρόληψη ακόμα δυσχερέστερη……..)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΣΟΥ???????

ΕΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΠΩΣ
ΑΛ-ΚΑΙΝΤΑ  ΚΑΙ ISSIS (ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑ ) ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ………

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΑΙΕΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ -ΔΕΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ………..
(ΟΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΗΞΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ)…..

ΠΡΑΓΜΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΑΦΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ…….(ΑΚΟΥΣΟΝ -ΑΚΟΥΣΟΝ ΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ…….) ΕΤΣΙ ΣΟΥ ΤΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΑΚΑ ΖΗΤΑ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΙΔΕΡΟΔΕΣΜΙΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ…….

ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΩΣ ΣΕ ΔΕΝΟΥΝ ΣΑΝ ΣΑΛΑΜΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΘΗ???????

ΚΑΙ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ …….ΕΙΝΑΙ ΦΟΥΣΚΑ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ……

ΣΕ ΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ) ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑ ΔΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ……….

ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΗΓΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΝΤΑΙ…….ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ……
<<Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ, Γιάννη Αμανατίδη, στη Διεθνή Διάσκεψη της Γενεύης (7-8/4/2016)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ Γ.Γ.ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ????????????

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΓΟΝΙΚΟ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ??????

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε ΠΟΥ ΣΕ ΒΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ…..
ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ……..

ΜΠΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ…..

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ …..

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ..

Οπως βλεπετε οταν τα προδοτικα καναλια μιλανε για τις αορατες αγορες που κατεστρεψαν την πατριδα μας, οι αγορες εχουν ονομα.ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΜΠΥ. Διαβαστε προσωπα και καταστασεις να δειτε ποιες ειναι οι περιβοητες ΑΓΟΡΕΣ!!! 

Στην περίπτωση της επίθεσης στην Ελλάδα, ποια ήταν τα εργαλεία της κρίσης; Ποια ήταν τα όπλα στη φαρέτρα του «εχθρού» και ποιο ήταν το σχέδιό του;

Διότι εδώ και χρόνια που ο Ελληνικός λαός δέχεται μια πολεμικού τύπου επίθεση, κάποιοι στην Ελλάδα, εξακολουθούν να κρύβουν από τους Ελληνες ακόμη και το όνομα του «εχθρού»! Αντίθετα σε γειτονικές χώρες, γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι επιτιθέμενοι και ποιο είναι το σχέδιο τους!

Εδώ, εξακολουθούμε να τους ονομάζουμε γενικά κι αόριστα … ως «αγορές» διότι η διαπλοκή των πολιτικών με τον δημοσιογραφικό κόσμο, μέσω της διαφημιστικής πίτας, δεν επιτρέπει ούτε καν το όνομα τους να αναφερθεί!!!

Και ναι μεν η Ευρώπη είναι συνένοχη και συμμέτοχη στο έγκλημα κατά της χώρας μας, στην Ελλάδα, με μεγάλη ευκολία αναφερόμαστε στον … «εχθρό» όταν είναι made in USA αλλά με μεγάλη δυσκολία αναφερόμαστε στον εχθρό όταν είναι … ευρωπαίος και μοιράζει διαφημίσεις στα κανάλια και στις εφημερίδες!!

Μάλιστα στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσημα, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ντέιβιντ Αϊχορν, διότι σχεδίασαν την επίθεση στο ευρώ και κατ επέκταση και την επίθεση στην Ελλάδα!

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ

CDS – Ασφάλιστρα κινδύνου

Εξι ήταν τα εργαλεία με τα οποία κατασκευάστηκε … εργαστηριακά η κρίση και ο ιός απελευθερώθηκε στην Ευρώπη ! Επιλογή; Τα «κράτη-γουρούνια» (PIGS, από τα αρχικά των λέξεων, Portugal Ireland, Greek, Spain) είχαν προεπιλεγεί και στα «εργαστήρια» των τοκογλύφων είχαν γίνει οι απαραίτητες «προσομοιώσεις» με αποτέλεσμα να επιλεγεί ως καλύτερος στόχος, η Ελλάδα, για την τελική επίθεση κατά του Ευρώ, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη! Ποια ήταν λοιπόν τα εργαλεία αυτά;

Το πρώτο εργαλείο ήταν τα «ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) που ενώ σχεδιάστηκε για την ασφάλεια των ομολόγων, εντούτοις χρησιμοποιήθηκε ανεξέλεγκτα και χωρίς εποπτικό μηχανισμό, Πουθενά! Υποτίθεται ότι τα CDS διασφαλίζουν τους κατόχους ομολόγων έναντι της χρεοκοπίας του εκδότη τους! Με δεδομένο όμως ότι επέτρεψαν να κατέχουν ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) ακόμη κι άτομα που δεν έχουν αγοράσει ομόλογα μιας χώρας, επέτρεψαν το σπεκουλάρισμα των τζογαδόρων. Κάποτε είχα γράψει ότι όταν κατέχει CDS, ένας μη κάτοχος ομολόγων, είναι σα να επιτρέπουν οι τράπεζες που δίνουν δάνεια, να αγοράζουν ασφάλιστρα των κατοικιών, και όσοι δεν έχουν σχέση με το εκάστοτε σπίτι!

Δηλαδή, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί, αν πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο , και ο γείτονας σας, μπορεί να αγοράζει και να πουλά τα ασφάλιστρα του σπιτιού που αγοράσατε. Κάποια στιγμή, αν το ασφάλιστρο πάει στα ύψη, τότε, τι πιο φυσικό, να βάλει φωτιά στο σπίτι σας, προκειμένου να εισπράξει το υψηλότατο ασφάλιστρο, που κάποτε το είχε αγοράσει πάμφθηνα!!!

Πέραν των Cds, ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ήταν τρεις επενδυτικές τράπεζες και τρεις οίκοι αξιολόγησης.

Τράπεζες – Επενδ. Εταιρίες:

GOLDMAN SACHS
NEUBERGER BERMAN (συμφερόντων Rotschild)
BLACKROCK, U.K.(συμφερόντων Rotschild)

Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης:
FITCH
MOODY’s
STANDARD & POOR (S&P)

Χρονικά, η κρίση είχε αρχίσει να σχεδιάζεται, πριν καν τυπωθεί το πρώτο χαρτονόμισμα του Ευρώ. Στην Ελλάδα η Goldman Sachs είχε αλλωσει το κράτος από τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη και μεγαλούργησε επί ημερών Γιάννου Παπαντωνίου!

2000: Η Goldman Sachs εκπονεί το Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόγραμμα χρηματιστηριακής δανειοδότησης που παρουσιαζόταν ως … πώληση, ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση Σημίτη!

2002: Η Goldman Sachs εκπονεί το Πρόγραμμα ΑΙΟΛΟΣ, με αντάλλαγμα την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης αεροδρομίων και τυχερών παιχνιδιών.

2005: Η Goldman Sachs πουλάει αυτό το χρηματιστηριακό «προϊόν» στην Εθνική Τράπεζα, η οποία το κράτησε μέχρι το 2008.
Με τη βοήθεια της Goldman Sachs ιδρύεται η εταιρεία ΤΙΤΛΟΣ στην οποία μεταφέρεται το «προϊόν».

Η Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζει τα ομόλογα της εταιρείας ΤΙΤΛΟΣ και τα παραχωρεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα (ΚΤΕ), παίρνοντας δανειακά κεφάλαια.

2009 (Οκτώβριος): Έρχεται στην Ελλάδα κλιμάκιο αξιωματούχων της Goldman Sachs και προτείνει τη χρήση ενός νέου χρηματιστηριακού «προϊόντος» για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για το 2009 και 2010. Η πρόταση δεν βρήκε ανταπόκριση.
Λίγες μέρες αργότερα: ο οίκος Fitch υποβαθμίζει την Ελλάδα, από Α σε Α-. Σημειώνεται πτώση της μετοχής της ΕΤΕ στο Χρηματιστήριο της Ν.Υ.

2009 (αρχές Νοεμβρίου): Έρχεται στην Ελλάδα δεύτερο κλιμάκιο αξιωματούχων της Goldman Sachs για να μεταπείσει τους Έλληνες ιθύνοντες.

● Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων:
Στο Χρηματιστήριο της Ν.Υ.: οι τιμές της μετοχής της ΕΤΕ αυξάνονται. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών: σημειώνεται άνοδος, και
oι πιέσεις στην αγορά ομολόγων και CDS σταματούν.

● Μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων,
Στο Χρηματιστήριο Ν.Υ.:

(α) Σημειώνονται αθρόες πωλήσεις μετοχών της Εθνικής και στο ΧΑ μετοχών όλου του τραπεζικού τομέα, Εθνική, Alpha, Eurobank, κ.α.

(β) Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων πέφτουν.

(γ) Τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται.

2009 (12 Δεκεμβρίου): Ο οίκος Fitch ανακοινώνει νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας (στην κατηγορία ΒΒΒ+), πετώντας την έξω από την αγορά ομολόγων.
2009 (μέσα Δεκεμβρίου): Οι οίκοι Moody’s και S&P μπαίνουν στο παιχνίδι, υποβαθμίζουν κι αυτοί την Ελλάδα, προκαλώντας γενικό ξεπούλημα των ομολόγων της και απογείωση του κόστους δανεισμού της.
2010 (Απρίλιος): Ο οίκος Fitch υποβαθμίζει ξανά την Ελλάδα (σε ΒΒΒ-) σηματοδοτώντας και τυπικά την χρηματοπιστωτική πτώχευση της Ελλάδας και εκεί αρχίζει να γίνεται ορατό στους Ελληνες το δράμα που θα ζήσουν.
Ποιοι είναι όμως πίσω από τις αοριστολογίες των δημοσιογράφων που αποκαλούν τον εχθρό μας ως … αγορές;

Για να αντιληφθείτε, γιατί ουδείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν έκανε το παραμικρό όταν στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ν.Αϊχορν για την επίθεση στο Ευρώ.

Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που εδώ στην Ελλάδα, όταν έρχεται η στιγμή να πουμε το όνομά τους, κάποιοι δαγκώνουν την γλώσα τους;

Τζόρτζ Σόρος
Διεθνής επενδυτής και μέγας κερδοσκόπος που είχε πρωτοστατήσει στην επίθεση κατά της Στερλίνας.

● Στενότατος συνεργάτης των Ρόθτσάιλντ σε πλήθος επενδυτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάνω από πέντε εταιρίες, στις οποίες μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του Σόρος ήταν μέλη των Δ.Σ. εταιρειών των Ρόθτσάιλντ , αλλά και αντίστροφα.
● Στο Δ.Σ. της κύριας επενδυτικής εταιρείας του Σόρος που ονομάζεται Quantum Fund, συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Κατζ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της Rothschild Italia S.p.A. και μέλος της Επιτροπής Εμπορικών Τραπεζών της!
● Ο Τζορτζ Σόρος, και ο τραπεζίτης Τζέϊκομπ Ρόθτσάιλντ είναι συνεταίροι σε εταιρεία επενδύσεων στην Αφρική και ποιον λέτε να έχουν συνέταιρο; Την γνωστή «ανθέλληνα» που όλοι μας την βρίζαμε για όσα έκανε κατά της χώρας μας, τέως υπουργό των ΗΠΑ,Μαντλίν Ολμπράϊτ.

Τζον Πόλσον
Ο 50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Διεθνής κερδοσκόπος και διαχειριστής του μεγάλου hedge funds «Paulson & Co». Ο Πόλσον και ο Ναθάνιελ Ρόθτσάιλντ είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.

Στίβεν Κοέν O 27ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Κοέν μαζί με την Atticus Capital της οικογένειας Ρόθτσάιλντ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s (που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης).

Ντέιβιντ Αϊνχορν
Διεθνής κερδοσκόπος, διαχειριστής του μεγάλου hedge funds Greenlight Capital, ο οποίος «έβγαλε» 1,7 δισ. δολάρια σορτάροντας τη μετοχή της Lehman Βrothers,

H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι Ρόθτσάιλντ;

● Ελέγχουν το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο εξόρυξης και εμπορίας διαμαντιών, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, μέσα από εταιρείες τους όπως η Barick Gold, η Gold Fields, η De Beers, η Rio Tinto, κ.α.

● Είναι από τις μεγαλύτερες οικογένειες της βιομηχανίας πετρελαίου.

● Ο Ναθάνιελ Ρόθτσάιλντ και ο Τζον Πόλσον (50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο) είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΟΘΤΣΑΪΛΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

● Ήταν από τους πρώτους δανειστές της Ελλάδας. Τα δάνεια από τους Ρόθτσάιλντ ήταν τα πρώτα και από τα μεγαλύτερα που έλαβε η Ελλάδα το 1823. Από τότε μας δανείζουν και ρουφούν το αίμα των Ελλήνων!

● Ήταν οι δημιουργοί του σύγχρονου τραπεζικού και νομισματικού συστήματος της Ελλάδας.

● Ήταν βασικοί χρηματοδότες, συνιδρυτές και μεγαλομέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ).

● Εξέδιδαν δάνεια για τη δημιουργία έργων υποδομής και δανειοδότησαν εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Έχοντας το νομισματικό έλεγχο και τον έλεγχο της παραγωγής χρήματος στην Ελλάδα, έπαιξαν σε βάθος χρόνου και στα δυο επίπεδα.

● Παρέμειναν βασικοί μέτοχοι της ΕΤΕ μέσω πολλών εταιρειών (όπως Neuberger Berman).

● Είναι μεγαλομέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδας , η οποία πήρε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας από την Εθνική Τράπεζα, και μόνο κατ όνομα είναι… Ελληνική αφού μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων της είναι Ελληνικό.

● Η N. M. Rothschild & Sons ήταν μέχρι πρόσφατα σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους για ιδιωτικοποιήσεις , όπως της ΔΕΗ και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και σύμβουλος δεκάδων τραπεζών και εταιρειών στην Ελλάδα όπως η Cosmote, ΕΛΠΕ, Τράπεζα Εγνατία, Γενική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Eurobank, και ένα σωρό άλλες.

Ο σκοτεινός κύριος Ακερμαν

Πολλές φορές, θα ακούσετε στις «ειδήσεις» για τον σκοτεινό ρόλο του κυρίου Τζόζεφ Ακερμαν, ο οποίος είναι διοικητής της Deutsche Bank ! Κανείς δεν λέει όμως, τι ακριβώς δουλειά κάνει ο Ακερμαν και πως σχετίζεται με τα προηγούμενα κοράκια των «αόρατων» κατά τα άλλα αγορών! Και που να δείτε, τι έκανε η Ελλάδα για να επιβραβεύσει τον φοβερό και τρομερό ρόλο του!

Ο Τζόσεφ Ακερμαν είναι:

 Διοικητής της Deutsche Bank. Γνωρίζετε ότι η D.B. είναι σύμβουλος του γερμανικού κράτους για τη διαχείριση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής κρίσης;

 Είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Siemens από το 2003 και Β’ αναπληρωτής πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens σήμερα. Μήπως καταλάβατε τώρα γιατί έκλεισε η υπόθεση με τα 200 ψωρο-εκατομμύρια που προσέφεραν, ενώ οι μίζες ήταν δις;

 Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Vodafone !!!

 Μη-εκτελεστικός διευθυντής της Royal Dutch Shell, πετρελαϊκής εταιρείας συμφερόντων Ρόθτσάιλντ. Καταλάβατε τώρα γιατί μόλις έβγαλε πετρέλαιο η Κύπρος, πήγε η Shell στα Κατεχόμενα να κάνει το ίδιο; Καταλάβατε τώρα γιατί φωνάζει όλος ο πλανήτης «Ελληνες χαράξτε ΑΟΖ», κι εμείς δεν το κάνουμε; Καταλάβατε μήπως γιατί στις αρχές του 2009, SHELL και BP πούλησαν τα πρατήρια τους στην ΕΛΛΑΔΑ;;; Όχι απλά γιατί γνώριζαν για την κρίση αλλά γιατί την είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι!!!

 Αντιπρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας Zurich Financial Services (η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα για την προστασία από το πιστωτικό και το πολιτικό ρίσκο). Μήπως καταλάβατε τώρα γιατί ξεκίνησα την περιγραφή μου με τον ρόλο του εργαλείου που ονομάζεται CDS;

Πρόκειται για ένα άτομο με αρκετές δεκάδες ρόλους, και είναι να απορεί κανείς πως καταφέρνει να εργάζεται με επιτυχία σε τόσες πολλές δύσκολες θέσεις! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μόνο που κάνει είναι η υπογραφή του σε κάποιες αποφάσεις που άλλοι σχεδιάζουν κι αυτός εκτελεί!

Οσο για εμάς; Εμείς οι Ελληνες λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει «φανερά» η κρίση, αντί για να τον απελάσουμε από τη χώρα τον βραβεύσαμε κι από πάνω! Ετσι τον Σεπτέμβριο του 2009 ο κ. Τζότζεφ Ακερμαν αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης!!!

Βραβεύουμε τους νεκροθάφτες της χώρας μας !

Αν πάλι δεν μπορούμε να τους βραβεύσουμε, τότε τους καθιστούμε ισότιμους συνομιλητές με τους Πρωθυπουργούς μας! Όπως τον κ. Τ.Σόρος για παράδειγμα, του οποίου τα γεύματα με τον ΤΕΩΣ Πρωθυπουργό Γ.Παπανδρέου, τα πληρώσαμε χρυσάφι!!!

Για τους υπόλοιπους, τους εντός, ποιοί θα μπορούσαν να είναι πλήν των πολιτικών ανδρείκελων και των βοηθών τους Μ.Μ.Ε ?
Και φυσικά όσους τους καλύπτουν (αφού δεν μιλούν ) αλλα πωλούν ελπίδα και πολλές φορές μεταθανάτια…….

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ………
ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΝΑΙ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ – ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ……
ΕΙΤΕ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ…….

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΧΗ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΧΗ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ

 

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΜΥΑΛΑ

0
ΧΑΟΣ
ΧΑΟΣ
ΧΑΟΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΧΑΟΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ……………….

ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ???

ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΣΙ ???

( Οι άνθρωποι που χειραγωγούν τους άλλους είναι από τους πιο εγωκεντρικούς ανθρώπους. Τους ενδιαφέρουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα και συνήθως αυτά είναι εις βάρος των άλλων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους χειριστικούς ανθρώπους μπορούν να χαρακτηριστούν καταχρηστικές, παραπλανητικές και ύπουλες.
Αν και οι πράξεις είναι σίγουρα κακόβουλες, οι χειριστικοί άνθρωποι είναι εξίσου πανούργοι και έξυπνοι. Η πράξη της χειραγώγησης προϋποθέτει σκόπιμη και περίπλοκη σκέψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί την ανθρώπινη ψυχολογία προς όφελός του.

Η ψυχολογική χειραγώγηση είναι ένα είδος κοινωνικής επιρροής που έχει ως στόχο να αλλάξει την συμπεριφορά ή αντίληψη των άλλων μέσω καταχρηστικών, παραπλανητικών ή ύπουλων τακτικών

Δείτε παρακάτω 7 σημάδια, ότι κάποιος προσπαθεί να σας χειραγωγήσει ψυχολογικά:

1. ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ

Αυτή είναι η τακτική που χρησιμοποιούν και οι πωλητές. Θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία σας και τα τελευταία θα χρησιμοποιηθούν για να επιλέξουν την μέθοδο χειραγώγησης.

Ένας χειριστικός άνθρωπος θα το κάνει αυτό επανειλημμένα. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε, ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο αρνηθείτε να συμμετάσχετε σε κάποια συζήτηση μέχρι να αποδείξουν το αντίθετο.

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ “ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ” ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΜΠΕΡΔΕΨΟΥΝ

Οι χειριστικοί άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν πολλές άσχετες πληροφορίες που συχνά δεν γνωρίζουν καλά για να σας μπερδέψουν και το κάνουν μόνο για δικό τους όφελος. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να εδραιώσουν την αξιοπιστία τους μέσω των “ειδικών γνώσεων τους”, ελπίζοντας ότι θα μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση όπως θέλουν.

3. ΑΠΟΠΝΕΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Μερικοί χειριστικοί άνθρωποι υψώνουν την φωνή τους σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τον συνομιλητή τους. Αυτό το κάνουν, όταν θέλουν ο άλλος να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις τους- μια συνηθισμένη τακτική καταναγκασμού.

4. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ

Ένας ανασφαλής άνθρωπος είναι συχνά στόχος για τους χειριστικούς ανθρώπους, καθώς η ανασφάλειά τους εκλαμβάνεται ως σοβαρή αδυναμία. Θα χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους, όπως κακό χιούμορ ή σαρκαστικά σχόλια, για να σας κάνουν να νιώσετε ανασφαλείς. Συνήθως, θα κάνουν πλάκα με την εμφάνισή σας, τις συνθήκες εργασίας σας ή ακόμα και την προσωπική σας ζωή.

Αν καταφέρετε να μην τους ορμίσετε, μπορείτε να ξεκαθαρίσετε ότι δεν ανέχεστε τέτοιου είδους σχόλια.

5. ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΧΑΖΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ

Η επίδειξη άγνοιας είναι ένα από τα όπλα των χειριστικών ανθρώπων. Αυτή η τακτική είναι περισσότερο συνηθισμένη στον χώρο εργασίας. Μην φοβηθείτε να ξεσκεπάσετε την μπλόφα τους, αν είστε σίγουροι για την συμπεριφορά τους. Αρνηθείτε να αναλάβετε ευθύνες που δεν αποτελούν μέρος των δικών σας αρμοδιοτήτων.

6. ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Οι χειριστικοί άνθρωποι είναι τις περισσότερες φορές παθολογικοί και καταναγκαστικοί ψεύτες. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη ότι θα αποκρύψουν την αλήθεια για να προσπαθήσουν να σας χειραγωγήσουν. Θα κατηγορήσουν αθώους ανθρώπους, θα πουν υπερβολές, θα “ξεχάσουν” κάποια σημαντική πληροφορία, θα πουν πολλές δικαιολογίες.

Αυτό είναι μια από τις βασικές αδυναμίες των χειριστικών ανθρώπων. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να παραμείνετε άπραγοι, όταν τέτοιοι άνθρωποι σας λένε ψέματα.

7. ΑΣΚΟΥΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΙΕΣΗ

Οι χειριστικοί άνθρωποι ασκούν μεγάλη πίεση στους άλλους για να πάρουν μια απόφαση πριν να είναι έτοιμοι. Θα δημιουργήσουν μια εσφαλμένη αίσθηση επείγοντος στην προσπάθειά τους αυξάνοντας το επίπεδο της έντασης. Φυσικά, όλο αυτό είναι απάτη και το κάνουν για να ελέγξουν το θύμα τους.)

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΡΑΣΗ ΣΚΕΨΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΜΜΕ………<<.ασκούν μεγάλη πίεση στους άλλους για να πάρουν μια απόφαση πριν να είναι έτοιμοι. Θα δημιουργήσουν μια εσφαλμένη αίσθηση επείγοντος στην προσπάθειά τους αυξάνοντας το επίπεδο της έντασης. Φυσικά, όλο αυτό είναι απάτη και το κάνουν για να ελέγξουν το θύμα τους>>

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ποιοι θα ορίζουν εφεξής την ιθαγένεια στην Ελλάδα

0
την ιθαγένεια στην Ελλάδα
την ιθαγένεια στην Ελλάδα

Ποιοι θα ορίζουν εφεξής την ιθαγένεια στην Ελλάδα

του Κίμωνα Χαραλάμπους

Αυτά που συμβαίνουν κατά της εθνικής μας υπόστασης δεν έχουν προηγούμενο!

Είναι τόσα πολλά που το «πληκτρολόγιό» μας έχει πάρει «φωτιά»!

Η κυβέρνηση ορίζει έναν «ιστορικό», ο οποίος κάνει λόγο για «Δημοκρατίας της Μακεδονίας», «προμελετημένη εθνοκάθαρση» των Αλβανοτσάμηδων από τους Έλληνες, αμφισβητεί την Γενοκτονία των Ποντίων και εξισώνει τις σφαγές στον Πόντο και την Μικρά Ασία από τους Τούρκους με «τις σφαγές της μειονότητας» στην Τσαμουριά, για την θέση του νέου ειδικού γραμματέα Ιθαγένειας!

Πρόκειται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», για τον 51χρονο «διδάκτορα Ιστορίας», Λάμπρο Μπαλτσιώτη, ο οποίος θα επιδιώξει να επιταχύνει τις διαδικασίες απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς μετανάστες.

Με τέτοιες ιστορικές απόψεις, μπορείτε να φανταστείτε με τι ρυθμό και προϋποθέσεις θα δίνονται, από τούδε και στο εξής, ιθαγένειες στην Ελλάδα.

Άλλωστε, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ο ίδιος θεωρείται από πολλούς συναδέλφους του ως θιασώτης της απλοποίησης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών για την κτήση ιθαγένειας.

Διαδικασίες που έχει θέσει ως προτεραιότητα η σημερινή κυβέρνηση της Αριστεράς!

Αυτά από εμάς! Αν θέλετε να σιγουρευτείτε σε σχέση με τα προαναφερθέντα, παραθέτουμε το μακροσκελές ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος»:  

Η ομιλία στο ΚΕΜΟ

Οταν τον Φεβρουάριο του 2008 ο κ. Μπαλτσιώτης συμμετείχε ως ομιλητής στην πρώτη δημόσια και θυελλώδη εκδήλωση που έγινε στη χώρα μας για το ζήτημα των Τσάμηδων, το εξοργισμένο ακροατήριο, αποτελούμενο από μέλη βορειοηπειρωτικών συλλόγων, δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη μετέπειτα εξέλιξή του σε επικεφαλής ενός ευαίσθητου κυβερνητικού πόστου.

Στη σχετική πρόσκληση εκείνης της ημερίδας με θέμα «Ιστορία και επικαιρότητα του ζητήματος των Τσάμηδων στις ελλονοαλβανικές σχέσεις» -που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ)- αναγραφόταν: «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται με δημόσια εκδήλωση η μελέτη ενός από τα πιο “ευαίσθητα” μειονοτικά ζητήματα της Ελληνικής Ιστορίας», με τον νυν ειδικό γραμματέα Ιθαγένειας να αναπτύσσει το θέμα «Οι προϋποθέσεις της έξωσης».

Η ομιλία του κατηγορήθηκε από συναδέλφους του στον ίδιο επιστημονικό κλάδο -στο σύνολό της- ως «πολιτική ανακατασκευή» της Ιστορίας. Σε τέτοιον μάλιστα βαθμό ιστορικής αλλοίωσης ώστε οι ίδιοι μετριοπαθείς ιστορικοί έκαναν σκωπτικά λόγο ότι άνετα η συγκεκριμένη ομιλία του θα μπορούσε να αναγνωστεί στην αλβανική Βουλή που ομόφωνα έχει ορίσει την 27η Ιουνίου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Τσάμηδων! Στον απόηχο της ημερίδας τα βραδινά δελτία ειδήσεων εκείνης της ημέρας φιλοξενούσαν ρεπορτάζ με τον τίτλο «Υπέρ των Τσάμηδων Ελληνες επιστήμονες». Ωστόσο η αποδομητική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων υπό το πρίσμα της ιδεολογικά φορτισμένης χρήσης τους δεν σταμάτησε εκεί.

«Ομογενής, ήτοι Ελλην ή Αλβανός την καταγωγήν» τιτλοφορούνταν το άρθρο του κ. Μπαλτσιώτη στην «Αυγή» τον Φεβρουάριο του 2011 με αφορμή την απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι βασικές διατάξεις του Νόμου 3838/2010 περί μαζικής απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές.

Ο αρθρογράφος, αφού αναφέρθηκε «στην άγνοια των δικαστών σε σχέση με την ιστορία της ελληνικής ιθαγένειας, ιστορία αποκρύψεων, αντιφάσεων και αλλαγών…», απάντησε στο υποθετικό ερώτημα που έθεσε: «Ας υποθέσουμε, όμως, ότι μπροστά στους δικαστές που εξέδωσαν τη συγκεκριμένη απόφαση παρουσιάζονταν δύο έφηβοι.

Ο ένας απόγονος κάποιου που έφυγε από την Πελοπόννησο πριν από έξι γενιές (με 1,5% ελληνικό αίμα!), με πλήρη άγνοια των ελληνικών και της Ελλάδας και Ελληνας πολίτης με τη λογική της καταγωγής, αλλά και με το ισχύον και σήμερα δίκαιο, ακόμη και μετά τη μεταρρύθμιση του 2010. Ο άλλος, ένα παιδί χωρίς ελληνική καταγωγή, που γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι ίδιοι δικαστές θα διάλεγαν ως κατάλληλο να είναι Ελληνας πολίτης τον δεύτερο».

Εξι χρόνια αργότερα και με βάση τον νόμο της προ 4μήνου σύστασης της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, τα τρέχοντα καθήκοντα του κ. Μπαλτσιώτη είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ παράλληλα έχει υπό την εποπτεία του τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του υπουργείου.

Η επιστημονική εξειδίκευση του ειδικού γραμματέα Ιθαγένειας επικεντρώνεται σε ζητήματα γλωσσικής και θρησκευτικής ετερότητας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σπούδασε Ιστορία στο δημόσιο κολέγιο του Παρισιού Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, ενώ σήμερα είναι διδάκτωρ Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το μάθημα «Η ετερότητα στα Βαλκάνια, οι πηγές και η ανάγνωσή τους».

Το κυβερνητικό στέλεχος υποστηρίζει ότι δεν συντελέστηκε Γενοκτονία στον Πόντο και ότι ο συγκεκριμένος όρος δρα αποπροσανατολιστικά καθώς η ελληνική πλευρά οδηγήθηκε στην εκφορά εθνικιστικού και αλυτρωτικού λόγου

Η Τσαμουριά και οι «σφαγές»

Στη μελέτη του με τίτλο «Τσαμουριά: Πραγματικότητες και φαντασιώσεις» που περιλαμβάνεται στον φάκελο σημειώσεων για το μάθημα «Ιστορία και πολιτισμός της νεότερης Αλβανίας» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, αναφέρεται στις «σφαγές» των Τσάμηδων από ελληνικά αντάρτικα αποσπάσματα.

Ξεκινώντας από την παραδοχή της πλήρους απόκρυψης «των σφαγών της μειονότητας από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) που χαρακτηρίζει την ελληνική πλευρά», ο κ. Μπαλτσιώτης επισημαίνει: «Αυτό που έπραξε ο ΕΔΕΣ ήταν μια προμελετημένη εθνοκάθαρση, σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιούμε σήμερα: σκοπός ήταν η εκδίωξη της μειονότητας και ένα από τα μέσα ήταν οι σφαγές. Και ο ΕΔΕΣ μπορεί να μην ήταν το συντεταγμένο κράτος, λίγο καιρό αργότερα, όμως, συμμετείχε στο κράτος».

Αφού ισχυρίζεται ότι η ελληνική αφήγηση «αποκρύπτει πλήρως την εθνοκάθαρση και τις σφαγές», ο ιστορικός επιχειρεί μια ακροβατική σύνδεση των γεγονότων που συνέβησαν στην περιοχή της Τσαμουριάς με τη σφαγή των ελληνικών πληθυσμών κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. «Η αναγόρευση σε γενοκτονία (των Τσάμηδων) των γεγονότων του 1944-1945 από την αλβανική Βουλή απλώς επιβεβαιώνει την εθνική τύφλωση και υποστηρίζει την άποψη ότι μια ανιστορική εθνικιστική πολιτική μπορεί να είναι καλή εσωτερική και εξωτερική πολιτική, θυμίζει δε αρκετά την πιο πρόσφατη αναγόρευση σε γενοκτονία των σφαγών και των εκτοπισμών που διεπράχθησαν κατά των ελληνικών πληθυσμών στη Μικρά Ασία».

Στο σημείο αυτό της μελέτης το κυβερνητικό στέλεχος κάνει αναφορά και στη «Δημοκρατία της Μακεδονίας»! «Τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια αναπτύσσεται στην Αλβανία ένας εθνικιστικός λόγος στον οποίο η Τσαμουριά κατέχει προνομιακή θέση δίπλα στο Κόσοβο και τη Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Αναφορά σε «Μακεδόνες» και «μακεδονική μειονότητα» κάνει ο ιστορικός και στη μελέτη του «Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας: Μια προσπάθεια προσέγγισης». Εξάλλου, ο κ. Μπαλτσιώτης συμμετείχε το 2010 στην ημερίδα με τίτλο «Από κοινού οικοδομούμε γέφυρες», η οποία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια με ομιλητές Σκοπιανούς και Ελληνες ιστορικούς σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών των δύο χωρών μέσω της Ιστορίας. Αναφορικά με τους Ελληνες της Αλβανίας, στην παραπάνω ανάλυση επισημαίνει: «Ο αλυτρωτικός (πια) όρος Βόρειος Ηπειρος χαρακτηρίζει τα εδάφη που ακόμα διεκδικούνταν από την Ελλάδα και ο όρος Βορειοηπειρώτης αντίστοιχα τους ορθόδοξους πληθυσμούς που κατοικούσαν σε αυτά.

Μέχρι και σήμερα, ως επιχείρημα της ελληνικότητας αυτών των περιοχών προτάσσεται η ύπαρξη ελληνικών σχολείων σε πολλές ορθόδοξες κοινότητες μέχρι τη δημιουργία του αλβανικού κράτους ή και αργότερα. Το επιχείρημα αυτό είναι αβάσιμο».

Στο περιοδικό «Χρόνος» αμφισβήτησε τη Γενοκτονία των Ποντίων

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη σύνδεση της Γενοκτονίας των Ποντίων με την υπόθεση των Τσάμηδων επιχειρείται στο κείμενο του κ. Μπαλτσιώτη με τίτλο «Ποιον ωφελεί η αναδιάταξη της θέσης των Ποντίων» που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2013 στο περιοδικό «Χρόνος». Αναφερόμενος στη χρήση του όρου «γενοκτονία» για τις σφαγές των Τούρκων στον Πόντο γράφει: «Αν ανήκουμε, λοιπόν, σε όσους επικροτούν τη χρήση του όρου ως ιστορικού αναλυτικού εργαλείου, θα μπορούσε να αποδεχθεί κανείς την ποντιακή γενοκτονία, καθώς όπως είδαμε το κάνουν κάποια μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για ήσσονος σημασίας συμβάντα, αν και πάλι θα έπρεπε να δικαιολογηθεί η χρήση του όρου.

Ερχόμενοι στην ελληνική περίπτωση, οι “χρήστες” του όρου θα πρέπει προφανώς με συνέπεια να τον χρησιμοποιούν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των μουσουλμάνων Τσάμηδων ή ακόμη και κάποιων πράξεων που έκαναν αντάρτικα σώματα στον Πόντο».

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα υποστηρίζει ότι δεν συντελέστηκε γενοκτονία στον Πόντο συγκριτικά με τις σφαγές των Αρμενίων από τους Τούρκους, κάνοντας λόγο για «ψευδοεπιστημονική βιβλιογραφία». «Με αφετηρία τα παραπάνω, δηλαδή τη θεώρηση της “βαρύτητας” και τη σύγκριση με τους Αρμένιους, δεν συντελέστηκε γενοκτονία στον Πόντο και παράλληλα βέβαια στη Μικρά Ασία. Είναι προφανές ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια λαϊκή ιστοριογραφία, αλλά και την εθνική, βασισμένες είτε σε πραγματικές μαρτυρίες είτε σε κατασκευές, αλλά ακόμη και σε μυθεύματα.

Εχει δημιουργηθεί μια ψευδοεπιστημονική βιβλιογραφία, στην οποία μετέχουν και κάποια μέλη της κοινότητας των ιστορικών, που πολλές φορές αποδέχονται στοιχειωδώς χαλκευμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα αυτά του πληθυσμού στον Πόντο πριν από τις εκκαθαρίσεις και των θυμάτων τους, ή που δυστυχώς κατασκευάζουν άλλα, όπως των υποτιθέμενων “κρυπτοχριστιανών” που έμειναν πίσω».

Στο ίδιο άρθρο, αφού εκφράζει την πεποίθησή του ότι το ερώτημα για τον αν συντελέστηκε γενοκτονία στον Πόντο είναι πολιτικό και όχι ιστορικό, σημειώνει με κάποια έλλειψη σεβασμού, προς την ξεριζωμένη από την πατρογονική της γη, δραστήρια και ακμάζουσα σήμερα στη Ελλάδα και τον κόσμο, ποντιακή κοινότητα: «Από την καθιέρωση της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας, που άλλωστε προτάθηκε από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, μέχρι την προσθήκη της ποντιακής φορεσιάς στην προεδρική φρουρά, βλέπουμε ένα συνεχές στην αναδιάταξη της θέσης των Ποντίων.

Παράλληλα αναπτύχθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία επένδυσης στο ποντιακό, όπου από πολιτικούς, τοπικούς παράγοντες και ακαδημαϊκούς, μέχρι γυμναστές-χορογράφους και εταιρείες τροφοδοσίας αναπαρήγαγαν -και οικονομικά- το ίδιο το ζήτημα, αλλά και τον ρόλο του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θεωρώ δε ότι όλα αυτά τα είχαν ήδη εγκολπωθεί και τα διαχειρίζονταν όχι μόνο οι εργολάβοι του ποντιακού, αλλά όλοι οι αντιτιθέμενοι στους “γραικύλους”, από τον Καραμπελιά και τον Καλεντερίδη μέχρι τον Χριστόδουλο και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, δηλαδή είχε ήδη διαχυθεί το ζήτημα στην ακροδεξιά, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά όχι μόνο».

 Παράλληλα, εκτιμώντας ότι οι γενοκτονίες «αυγαταίνουν κάθε χρόνο και η σημασία τους μειώνεται», επικεντρώνεται στο αφήγημά του, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων οδήγησε την ελληνική πλευρά στην εκφορά εθνικιστικού και αλυτρωτικού λόγου. «Η γενοκτονία δηλαδή αποτελεί μια αναφορά, που ναι μεν ωφέλησε την κοινότητα, καθώς αναπροσάρμοσε τη θέση της στην ιεραρχία του εθνικού φαντασιακού, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την άσκηση ενός εθνικιστικού, αν όχι λανθάνοντα αλυτρωτικού λόγου και ανάλογων επενδύσεων πολιτικού κεφαλαίου σε αυτόν.

Παράλληλα, εξελίχθηκε μια άλλη διαδικασία, αυτή της δημιουργίας ενός ιστορικού ενιαίου φαντασιακού Πόντου». 
Οσοι ενδιαφέρονται, πάντως, για την πλήρη ανάπτυξη της συλλογιστικής του κ. Μπαλτσιώτη και την εξαγωγή των διατυπωμένων συμπερασμάτων του γι’ αυτό το ευαίσθητο ζήτημα, μπορούν να διαβάσουν σε πλήρη έκταση το άρθρο του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chronosmag.eu/index.php/lplss-p-fl-ex-ths-p.html.

Οι αντιδράσεις των ιστορικών

Οι αντιδράσεις που πυροδότησε με τις συγκεκριμένες θέσεις του από ιστορικούς ποντιακής καταγωγής και όχι μόνο, οδήγησαν τον κ. Μπαλτσιώτη να επανέλθει δύο μήνες αργότερα με νέο άρθρο του στον ίδιο ιστότοπο, με τίτλο «Είτε ως ερμηνευτική αφετηρία είτε ως ερμηνευτικό ζητούμενο, η “γενοκτονία” δεν μπορεί παρά να δρα αποπροσανατολιστικά», όπου αρνείται ότι ανήκει στους «αρνητές της ποντιακής-μικρασιατικής γενοκτονίας», αλλά δεν θεωρεί ότι (η γενοκτονία) είναι όρος ιστορικής ανάλυσης και «ταξινόμησης».

Παράλληλα, δηλώνει ευθαρσώς αριστερός ιστορικός. «Οσο για τον χαρακτηρισμό μου ως “αριστερού ιστορικού”, η αλήθεια είναι -για να μιλήσω συναισθηματικά- τον αποδέχομαι και εναντιώνομαι σε μια “δεξιά” ποντιακή αφήγηση». Και καταλήγει: «Είτε ως ερμηνευτική αφετηρία, είτε ως ερμηνευτικό ζητούμενο, η “γενοκτονία”, όπως κάθε άλλη τέτοιου τύπου έννοια, δεν μπορεί παρά να δρα αποπροσανατολιστικά και να δημιουργεί νέες αφηγήσεις που “ποιοτικά” δεν δια­φέρουν από τις στρατευμένες εθνικές ή άλλες αφηγήσεις όπως τις γνωρίσαμε -μάλιστα μέχρι πρόσφατα- στην Ελλάδα και την Τουρκία». Βλ. www. chronosmag.eu/index.php/lplss-f-g-e-p-p-e-ppsls.html

Επιστημονικοί κύκλοι, πάντως, αναφερόμενοι στο φορτισμένο ιδεολογικά έργο καθώς και στις αριστερόστροφες μελέτες και έρευνες του νεοδιορισμένου επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, εκτιμούν ότι τέτοιες αντιλήψεις μπορούν να τροφοδοτήσουν τυφλές εντάσεις ανάμεσα στους αυτόκλητους «εθναμύντορες» που εκφράζουν την «οργή» και την «αγανάκτησή» τους κατά του λεγόμενου εθνομηδενισμού.

Προφανώς την ευθύνη για την επιλογή και την τοποθέτηση του κ. Μπαλτσιώτη σε ευαίσθητη θέση την έχει η κυβέρνηση, η οποία το λιγότερο επωμίζεται και το βάρος των «εξεζητημένων», αν όχι ακραίων, ιστορικών του τοποθετήσεων, αν δεν συμφωνεί απόλυτα με αυτές. Ωστόσο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του για τη διεκπεραίωση και την επιτάχυνση σε υποθέσεις κτήσης ιθαγένειας από αλλοδαπούς, που επιθυμεί ασμένως η κυβέρνηση, απαιτείται ορθολογισμός και διαφάνεια.

http://www.el.gr/ethnos/kerkoporta/154-kerkoporta/105568-tetelestai-poioi-tha-orizoyn-efexhs-thn-ithageneia-stin-ellada

Κίμωνας  Χαραλάμπους

….ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ …. Ν. 4493/2017 (ΦΕΚ A 164/31-10-2017) Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης

0
ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΦΕΚ

ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ….Ν. 4493/2017 (ΦΕΚ A 164/31-10-2017)  Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης

Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1.
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (νόμος FATCA), που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2017, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, των οποίων τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, και έχουν ως εξής:

Μνημόνιο συνεννόησης αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (Νόμος FATCA)

Άρθρο 2.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ) μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως υπογράφηκε από τις Αρμόδιες Αρχές στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και στις 3 Αυγούστου 2017 αντίστοιχα, σε δύο αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Συμφωνία αρμόδιων αρχών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας

( ΔΗΛΑΔΗ :
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΔΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ=ΜΝΗΜΟΝΙΟ=ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ..κ.α……
‘Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.)

Συνέχεια του Ν. 4493/2017 …….

Άρθρο 3.

Γενικές διατάξεις εφαρμογής
1.α. Ως «Αρμόδια Αρχή» που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της υποπαραγράφου στ΄ του άρθρου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της κυρούμενης Συμφωνίας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και ιδίως για την εφαρμογή του άρθρου 2 σχετικά με τις υποχρεώσεις για την απόκτηση και την ανταλλαγή Πληροφοριών όσον αφορά τους Δηλωτέους Λογαριασμούς της κυρούμενης Συμφωνίας και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), ορίζεται η αρμόδια αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά το άρθρο 5 του ν. 4170/2013 (Α΄163) και το άρθρο 17 παρ.1 του ν. 4389/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης β΄.

β. Αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 3, του άρθρου 8 και του άρθρου 10 της κυρούμενης Συμφωνίας είναι ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

(δηλαδή…..
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΑΔΕ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ….
ΕΝ ΟΛΙΓΗΣ Ο ΛΑΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ =ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΟ=ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ (ΔΗΛΑΔΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ) ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ….
<<ΕΜΕΙΣ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΣ Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΞΕΙ…….>>

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΕ ΤΗΝ ΛΑΜΟΓΙΑ?????

2.α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προσδιορίζονται βάσει των ορισμών των υποπαραγράφων ιβ΄, ιδ΄, και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του Παραρτήματος ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Αρμόδια Αρχή της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του παρόντος, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό προς τις ΗΠΑ δυνάμει της υποπαραγράφου α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 της κυρούμενης Συμφωνίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων Δηλωτέων Λογαριασμών προς τις ΗΠΑ και πληρωμών προς ορισμένα Μη Συμμετέχοντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και σύμφωνη εφαρμογή αυτών με βάση τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας και στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου έκτου του παρόντος νόμου προβλεπόμενες αποφάσεις.

 

ΜΑΛΙΣΤΑ ……
ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΨΑΞΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691 ΤΟΥ 2008 ΓΙΑ Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΑΤΕ ΚΑΘ’ ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΩΗΝ Γ.Γ.Δ.ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΝΥΝ Α.Α.Δ.Ε ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α…..

ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΜΑ ΑΡΝΕΙΣΤΕ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΦΕΡΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ???????

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ Η ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΤΕΤΕ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ?????

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΩΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014…..
ΔΗΛΑΔΗ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΤΗΝ 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ 154.512. 000.000 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ……

ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ
590.031.567.000 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ =ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΟΔΑ….

MONO ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2016 ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ…….
ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟ 153 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2015….
ΚΑΙ ΑΛΛΟ 590 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ 2016…… ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ….

ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΤΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ…ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ (ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ) ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ …….

ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ……..
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ …….

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

[index]
[index]