Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 2021

Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (Gross national income)

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα είναι το άθροισμα του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του καθαρού εισοδήματος από το εξωτερικό σε τιμές συντελεστών παραγωγής, στο οποίο εάν προστεθούν οι καθαροί έμμεσοι φόροι έχουμε το ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές.
Exit mobile version