11.2 C
Athens, GR
Τρίτη, 7 Απριλίου, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. – ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του Αρτέμη Σώρρα προς την Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,3 τρις Ευρώ το οποίο έχει κατατεθεί στα Ταμεία Κληρονομικών Κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στην διάθεση των Ελλήνων θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ.».

Προγραμματικές δηλώσεις Ελλήνων Συνέλευσις:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

Ιδρυτική διακήρυξη Ελλήνων Συνέλευσις:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία έχουν κατατεθεί και κλειδωθεί τα ακόλουθα οικονομικά εργαλεία από τον Αρτέμη Σώρρα (*). Αυτά συνοδεύονται με σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων διαπιστευτηρίων και νομιμοποιητικών έγγραφων που επικυρώνουν την εγκυρότητα, γνησιότητα και ισχύ. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές ενέργειες βάσει της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας νομοθεσίας, προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε άμεσα ή και έμμεσα σχετικό φορέα και έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τυχόν ενστάσεις, απορρίψεις, αμφισβητήσεις κ.ο.κ. Σε καμία από τις προτάσεις και σε κανένα από τα κατατεθέντα εργαλεία δεν έχει γίνει ουδέποτε οποιαδήποτε απόρριψη ή άρνηση οιασδήποτε μορφής από οιονδήποτε φορέα.

ΣΕΛΙΔΑ 1 από 40
Αφού παρήλθε ο χρόνος των ενστάσεων και δεν υπήρξε καμία άρνηση, αυτό υποχρεωτικώς συνεπάγεται σε αποδοχή και οι πράξεις θεωρούνται τελεσθείσες, χωρίς δικαίωμα παρεμβολής από οιονδήποτε φορέα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα εργαλεία και ο πλούτος που περιέχουν είναι πλέον εκχωρηθείσα περιουσία υπέρ των Ελλήνων, της Ελλάδος και του εν γένει απανταχού Ελληνισμού.
Συνοπτικά έχουν τελεσθεί οι ακόλουθες πράξεις και έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα ποσά που είναι έτοιμα προς εκταμίευση:
1.0. ΠΟΣΟ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ($ 600.000.000.000) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (US Treasury, US Treasury Offset Payments, US department of Transportation, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΤΤΕ, Άρειο Πάγο, Ελληνικά Δικαστήρια και πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού). Κατατέθηκαν για την εξαγορά του Δημοσίου Χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών.
1.1. Επιτόκιο : 0 %, (0,5 % προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά των δανείων από τους δανειστές: και μετά θα μετατραπεί σε 0 %. Τα έσοδα από τους σχετικούς τόκους θα διατεθούν και πάλι σε ταμείο για την Ελλάδα),
1.2. Αποπληρωμή : Μέχρι 100 χρόνια.
2.0. ΠΟΣΟ ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΡΙΩΝ (€2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ έχει κατατεθεί ως αίτημα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος ενέργησε για λογαριασμό των Αυτοχθόνων Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δυνάμει του Αμετακλήτου- Αορίστου χρονικά και με Μεταθανάτια ισχύ και κληρονομικό δικαίωμα Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, όπως αυτό έχει ανατεθεί από διάφορους Δήμους αλλά και Εκκλησιαστικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
ΣΕΛΙΔΑ 2 από 40

2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ:

Να ληφθούν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των Ελληνικών Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Τα κεφάλαια αυτά είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility), με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Αφορά την κάθετη αειφόρο ανάπτυξη με έργα κοινωφελή και ανταποδοτικά μαζί με εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την Ελλάδα, Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό.

2.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ:

Ο Αρτέμης Σώρρας δέσμευσε ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία από το δικό του χαρτοφυλάκιο ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί με ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Το αίτημα κατατέθηκε και επικυρώθηκε στους αρμόδιους φορείς (Παγκόσμιος Ελεγκτικός μηχανισμός, «ALPHA OMEGA STATION», World Bank, Federal Reserve, ITC, Consolidated Credit Bank LTD, UN, EU, ECB, IMF, Ελληνική Δημοκρατία, Άρειος Πάγος, USA & Ρωσία).

ΣΕΛΙΔΑ 3 από 40
3.0. ΟΚΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.500.000.000.000) ΕΥΡΩ, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε χρεωστικό ομόλογο με υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Η δωρεά αυτή φορολογήθηκε ήδη από το Ελληνικό Δημόσιο με φόρο ύψους Είκοσι επτά Δις. Ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ αρνήθηκαν να τα εισπράξουν.
3.1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Δ.Ο.Υ. Πατρών, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Υπ. Οικονομικών, Πρεσβεία Γαλλίας, Ελληνικό Χρηματιστήριο, Ελληνικά Δικαστήρια.
( * ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών χρηματοοικονομικών εργαλείων, στα οποία κάποια είναι ιδιοκτήτης και κάποια είναι νόμιμος δικαιούχος – διαχειριστής. Η διαχείριση αυτή προκύπτει από Ανέκκλητα πληρεξούσια, Αορίστου χρόνου, με Μεταθανάτια ισχύ και Κληρονομικό Δικαίωμα. Είναι ο μόνος δικαιούχος, μόνος αποφασίζων και μόνος υπογράφων. Όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί ως φυσικό πρόσωπο ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλες τις πράξεις, ενέργειες, συμβάσεις κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την μεταβατική περίοδο ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας (στους Έλληνες ιθαγενείς πολίτες) των 600 δις δολαρίων από τις 28/ 09/ 2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΈΛΛΗΝΑ/ΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ.!!!
ΣΕΛΙΔΑ 4 από 40
Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν, στη συνέχεια θα γνωματεύσουν και θα δομήσουν εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά όργανα.
Οι τέσσερεις βασικές ομάδες επιτροπών θα είναι:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 Επιτροπές Έρευνας και Ελέγχου
2.0 Επιτροπές που θα δομήσουν μελέτες επίλυσης των ξεχωριστών θεμάτων, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας και τη χάραξη της πολιτικής και πολιτιστικής γεωστρατηγικής,
3.0 Επιτροπές Θεσμοθέτησης των εγκεκριμένων αποφάσεων

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0 Επιτροπές Δικαίου & Πειθαρχικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.2.1. Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου Χρέους: Θα προβεί σε μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’ αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος, εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων κ.ο.κ.
1.2.2. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και κρατικών συμβούλων.

ΣΕΛΙΔΑ 5 από 40
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης, ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),
1.2.4. Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις, διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.
1.2.5. Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις, κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 % της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.
1.2.6. Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις, αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ., του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και όλων των άλλων (τοπικών ή εξωτερικών) ταμείων και φορέων που συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.
1.2.7. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων, περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.
1.2.8. Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων μυστικών κονδυλίων.
ΣΕΛΙΔΑ 6 από 40

1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1.2.1. Επιτροπή υπεύθυνη η οποία θα προβεί στον έλεγχο της βασικής δομής όλων των Υπουργείων ως προς την λειτουργία, τρόπος που λαμβάνονται και εκτελούνται καθώς και εποπτεύονται οι αποφάσεις, συμβάσεις, διαγωνισμοί, προμήθειες κ.ο.κ. ούτως ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για όλα τα θέματα της διοίκησης και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Θα ετοιμαστούν και οι προϋπολογισμοί για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
1.2.2. Το ίδιο θα συμβεί και για όλα τα Περιφερειακά γραφεία, τις Νομαρχίες, και τις Δημοτικές αρχές.
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου δράσεων ξένων κέντρων στην Ελλάδα, συνεργάτες τους στον ελληνικό χώρο, ζημιές που προκληθήκαν, έργα που υλοποιήθηκαν κτλ
1.2.4. Ειδικές επιτροπές οι οποίες θα ερευνήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδος και κάθε πτυχή και θα καταγράψουν τα πραγματικά σημερινά δεδομένα, τις σχετικές συμβάσεις με εξωτερικούς φορείς, διαχείριση και τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό αφορά :
α) Εσωτερικών Λειτουργικών Αναγκών κάθε τμήματος της κυβερνητικής μηχανής,
ε) Εξωτερικές διακρατικές σχέσεις και συμμαχίες, δράσεις τους μέσα στη χώρα, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται,
β) Οικονομικές & Χρηματιστικές Ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους,
γ) Άμυνα και ασφάλεια επίγεια, εναέρια, υπόγεια, διαθαλάσσια και δορυφορική, συμβάσεις, προδιαγραφές, λειτουργία, ασφάλεια,
δ) Ναυτιλία,
ε) Δομή οικονομίας,
στ) Παιδεία, Βιβλία, Ελληνική Γλώσσα,
ζ) Πολιτισμός & Αθλητισμός,
1. Ενδελεχής έλεγχος όλων όσων εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικοί και ως διοικητικοί,
2. Έλεγχος όλων των συμβάσεων για τα έργα και τις εκδηλώσεις του Υπουργείου, ΣΕΛΙΔΑ 7 από 40
3. Έλεγχος των συμβάσεων με Κράτη, οργανισμούς, πανεπιστήμια, αλλοδαπές αρχαιολογικές υπηρεσίες ή άλλους, όπου θα γίνει πλήρης έλεγχος των ανασκαφών, το που βρίσκονται σήμερα τα ευρήματα, τις συμφωνίες που έγιναν γύρω από αυτά, η μέχρι σήμερα εκμετάλλευσή τους, για όλες τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως σήμερα,
4. Έλεγχος των ευρημάτων από τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και την κατάληξη τους,
5. Θα γίνει έλεγχος όλων των σημείων αποθήκευσης των ευρημάτων από ανασκαφές κυρίως αυτών των Μουσείων,
6. Θα συσταθεί επιτροπή ελέγχου με εμπειρογνώμονες αρχαιολόγους και με εισαγγελική παρουσία για τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους κακοποίησαν και ασέλγησαν σε βάρος της κληρονομιάς του Έθνους μας,
η) Υγεία, Φαρμακοβιομηχανία,
θ) Εργασία & Κοινωνικές ασφαλίσεις,
ι) Γεωργία, Κτηνοτροφία, Τροφική αλυσίδα,
κ) Εμπόριο, βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
λ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο,
μ) Επίγειες, Θαλάσσιες και Εναέριες Μεταφορές, Δίκτυα και Δρόμοι, Γέφυρες, Ακτοπλοϊκά, Αεροδιάδρομοι κτλ,
ν) Καταγραφή και χαρτογράφηση του Ορυκτού Πλούτου, Γαιανθράκων, Κρυστάλλων και σπάνιων γαιών καθώς και των σεισμογενών περιοχών, γεωλογικών φυσικών φαινομένων, παρακολούθηση, συμβάσεις κ.ο.κ. ,
ξ) Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των γνωστών ή άγνωστων τεχνολογιών, ενεργειακών πεδίων, αρχαιολογικών χώρων,
ο) Παιδεία, υπάρχουσα δομή, σχολική ύλη, μέσα εκπαίδευσης, αναλφάβητος πληθυσμός κτλ,
π) Τύπος, Επικοινωνία & Διαδίκτυο, άδειες, λειτουργία, περιορισμοί κτλ,
ρ) Δορυφόροι όλων των μορφών, συμβάσεις με τρίτους, λειτουργία, έλεγχος, πρόσβαση, ΣΕΛΙΔΑ 8 από 40
σ) Νερό, Ρεύμα, Ενεργειακά αποθέματα, Δίκτυα μεταφοράς, Αποθήκευση, Διαχείριση κτλ,
τ) Εντοπισμός κάθε αρχαίου ελληνικού περιουσιακού στοιχείου (Αγάλματα, Ναών, Συγγραμμάτων κτλ), η μέχρι τώρα χρήση που έγινε από τρίτους, εντοπισμός κάθε βιβλίου ελληνικής γραμματείας κ.ο.κ.,
υ) Δάση, βιότοποι, υγρότοποι, πυρασφάλεια κ.ο.κ.,
φ) Απόβλητα, χωματερές, ανακυκλώσιμο υλικό, Λύματα, Αποχετευτικό κτλ,
χ) Λεπτομερείς ναυτική Χαρτογράφηση για Λιμάνια, μαρίνες, ποτάμια, λίμνες κτλ,
1.4.1. Κοινοβουλευτική ομάδα που να μελετήσει και θα προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις στο Σύνταγμα που θα εξασφαλίζει τον Έλληνα Πολίτη και που θα καθιερώνει την Ελλήνων Πολιτεία η οποία θα βασίζεται στα Ελλάνια Πρωτόκολλα που διέπονται από τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς νόμους,
1.4.2. Επιτροπή Πολιτειακής Ανασυγκρότησης για εφαρμογή του Πολιτειακού Κώδικα.
1.4.3. Για ότι αφορά στους Δήμους της χώρας, πέραν των πιο πάνω, θα συσταθεί,
1.4.3.1. Επιτροπή ελέγχου δημοτολογίου με σύγκριση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και αποδεικτικό εγγυτέρων συγγενών,
1.4.3.2. Διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος αμοιβών, συμβάσεων, αναθέσεων.
1.3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
1.3.1. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την Ίδρυση καθαρά Εθνικού Ελληνικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
1.3.2. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την εξαγορά όλων των κόκκινων δανείων που υπάρχουν στις Τράπεζες σήμερα από το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο θα κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο μέσου του πιστωτικού Ιδρύματος της Πολιτείας. Το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στα Πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, ή θα τα διαγράψει ή θα κάνει Κεφαλαιοποίηση του δανείου (αρχικό κεφάλαιο + τόκοι μέχρι την ημ/νια εξαγοράς) ανάλογα με την περίπτωση και θα ΣΕΛΙΔΑ 9 από 40  δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να το εξοφλήσουν μακροχρόνια (π.χ. 30 έτη) με μηδενική επιβάρυνση τόκων. Όλο το ανωτέρω εγχείρημα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.3. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών των Ελλήνων προς το δημόσιο ταμείο. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.4. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού Συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.5. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ακύρωσης μνημονίων και δανειακών συμβάσεων.
1.3.6. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ελέγχου για διαπλοκή και πελατειακών σχέσεων όλων των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και κρατών ή ιδιωτών.
1.3.7. Επιτροπή κατάρτισης νομοσχεδίων και θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των έργων που περιγράφονται πιο πάνω και βάσει των μελετών που θα έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο βάσει του προηγούμενου άρθρου.
* οι επιτροπές κατάρτισης Νομοσχεδίων πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να έχουν καταρτίσει και καταθέσει το Νομοσχέδιο.

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0. Επιτροπή συγκρότησης Ειδικού δικαστηρίου που καλείται να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των Επιτροπών ελέγχου επί όλων των σημαντικών θεμάτων της Πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες ποινές που θα αποφασιστεί. Η Επιτροπή Συγκρότησης έχει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάθεση των νομοσχεδίων για την σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου.
2.0. Επιτροπή ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα:
2.1. Επιτροπή ελέγχου όλων των Δικαστικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα δράση και λειτουργία τους.
2.2. Εντατικά σεμινάρια για την εμπέδωση του ρόλου του Δικαστικού λειτουργού.

ΣΕΛΙΔΑ 10 από 40
2.3. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της διανεμητικής και της εθιμικής δικαιοσύνης.
3.0. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης.
4.0. Οι επιτροπές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα συντονίσουν με κάθε διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή δημόσια θέα.
5.0. Επιτροπή Δικαίου, η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης.
6.0. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους, δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους κ.α. καθώς και θα μπορούν να συμβουλεύονται οιονδήποτε κρίνουν αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της πράξης.
7.0. Αφού περατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων όπως πιο πάνω περιγράφεται και σημειωθούν αξιόποινα παραπτώματα από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλ. από τους ασκούντες δημόσιο αξίωμα (ακόμα και για τους μη εν ενεργεία ) καθώς και οι σχετικοί σύμβουλοι πάσης μορφής, κράτη, τράπεζες κ.ο.κ., οι επιτροπές πειθαρχικού θα αναλάβουν να συντάξουν την ανάλογη δικογραφία, θα συντονίσουν, εκτελέσουν καθώς και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία εκδίκασης από το Ειδικό Δικαστικό σώμα και θα εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός χρονικού πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία.
8.0. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστέες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1.0. ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί την παιδεία ως τον κρισιμότερο και πιο νευραλγικό τομέα της κοινωνίας. Το πρόγραμμα είναι να διαθέσει τεράστια κεφάλαια ώστε να δημιουργηθεί η υλικοτεχνική δομή για την άριστη και πλήρη παιδεία των Ελληνόπουλων.
Ο σκοπός της Ελλήνων Πολιτείας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παιδεία. Το κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση την Πολιτείας η οποία αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του Γένους μας.
ΣΕΛΙΔΑ 11 από 40
1.1. Τα σχολεία θα είναι τα εκκολαπτήρια των νέων Ελληνικών Γενεών και θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών με τη δόμηση του σώματός τους, της ψυχής τους και του πνεύματος τους ώστε να αξιώνονται για να πάρουν την Ελλήνων Πολιτεία στα χέρια τους.
1.2. Τα σχολεία χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό θα έχουν ότι κάθε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαιτεί για την επίτευξη του σκοπού τους μέχρι θέατρα για παραστάσεις μάθησης όπως μας κληροδότησαν οι προγονοί μας. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο θα ικανοποιεί και θα αναπτύσσει όλη την δημιουργική ικανότητα των Ελληνόπουλων. Εκτός από την παιδεία της πνευματικής μάθησης κάθε σχολείο θα έχει όλες τις υποδομές αθλοπαιδιών σε ατομικά και σε συλλογικά αθλήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία κλπ δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης στην Ελλήνων Πολιτεία εφόσον θα ενσωματώνονται από λειτουργικής άποψης με τα σχολεία. Σε οποιοδήποτε άθλημα έχει ταλέντο, έφεση ή αρέσκεια το Ελληνόπουλο θα έχει την ευκαιρία να την εξασκεί εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου του.
1.3. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον πλήρη εξοπλισμό και την απαραίτητη στελέχωση από τους ικανότερους εκπαιδευτές – προπονητές για κάθε συγκεκριμένο άθλημα. Έτσι θα υπάρχει μια ταυτόχρονη παιδεία των Ελληνόπουλων και στο σώμα και στο πνεύμα γιατί και τα δύο πρέπει ταυτόχρονα να γυμνάζονται.
1.4. Επίσης κάθε σχολείο θα περιλαμβάνει τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των έμφυτων τάσεων που υπάρχουν στον άνθρωπο για την ανάδειξη της καλαισθησίας με την τέχνη. Κάθε Ελληνόπουλο θα μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης μουσικής, σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο αρέσκεται καθώς και φωνητικής έκφρασης.
1.5. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθούν για την κάλυψη των καθαρά Ελληνικών τεχνών, έκφρασης της καλαισθησίας όπως θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική και κάθε μορφή καλλιτεχνίας.
1.6. Το Ελληνόπουλο θα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδείας μάθησης, εξάσκησης, προετοιμασίας, εκγύμνασης σωματικής- πνευματικής, μόνο εντός του σχολείου .
1.7. Σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα του καθεστώτος σκοτώνει την δημιουργική φαντασία, την πραγματική έφεση μάθησης των παιδιών από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το εκπαιδευτικό καθεστωτικό σύστημα θέλει να καταστρέφει την κριτική ΣΕΛΙΔΑ 12 από 40  ικανότητα και την δημιουργική έφεση με το να εντάσσει όλους τους μαθητές σε ένα πλαίσιο αναπαραγωγής συγγραμμάτων και ιδεών που να μπορεί να καθοδηγεί σκέψη και πράξη σύμφωνα με το σχεδιασμό που κάνουν για να εξυπηρετούνται αλλότρια προς το Έθνος μας συμφέροντα και συγκεκριμένες ομάδες (στοές, μασονικές εταιρείες, μασονικά εκπαιδευτικά συμβούλια, δογματικό ιερατείο κλπ).
1.8. Αυτό επιβάλλει την αλλαγή όλων των συγγραμμάτων που είναι για να εγκλωβίζουν την σκέψη του ανθρώπου σε σκέψεις οι οποίες δεν είναι αληθινές και δεν προάγουν το υπαρκτό και το αληθινό. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καθιερώσει μέσα από τις δομές της συγγράμματα τα οποία θα πραγματεύονται μόνο με το πραγματικό και αληθινό της Κοσμοθέασης (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό) και της συμπαντικής θέσης του ανθρώπου που βρίσκεται στον πλανήτη γη. Τα συγγράμματα μας μέσα στα πλαίσια του αληθινού και του υπαρκτού θα είναι απόρροια της Πανάρχαιας Ελληνικής Γραμματείας μας και της ανελιγμένης σύγχρονης γνώσης που προέρχεται από την κυτταρική μας μνήμη.
1.9. Θα ενισχύει η Παιδεία την δημιουργική φαντασία και την κριτική ικανότητα για κρίση γιατί ο αυριανός Πολίτης πρέπει να μετέχει «κρίσεως και αρχής» σε οτιδήποτε υπάρχει ώστε να διακρίνει τι είναι δικό του τι είναι μέσα από την Κοσμοθέαση του και τι όχι (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην Τρίτη βαθμίδα Παιδείας όπου θα διδάσκονται με δημιουργική κατεύθυνση, πραγματικές επιστήμες, σε πραγματική βάση.
1.11. Η Τρίτη βαθμίδα θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης κάθε επιμέρους κλάδου ο οποίος θα αφορά τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, παραγωγικό τομέα της Πολιτείας μας. Θα καθιερωθεί η αληθινή θεϊκή μας γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τον κλάδο της Φιλολογίας.
1.12. Οι τεχνολογικές σχολές θα αναπτύξουν οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος και αυτό θα είναι μόνο μέσα στην νομοτελειακή θέση του ανθρώπου όπως πραγματικά αληθινά φάρμακα τα οποία δεν θα έχουν μία ένδειξη και πενήντα αντενδείξεις και ούτε θα παράγονται από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος παρά τις ΣΕΛΙΔΑ 13 από 40  βλάβες και τις συνέπειες που προξενούν, αλλά θα είναι μόνο προς όφελος του ανθρώπου.
1.13. Οτιδήποτε εξελίσσεται στην Τρίτη βαθμίδα θα είναι πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας ώστε κάθε καινοτομία κάθε νεοτερισμός να εφαρμόζεται άμεσα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.
1.14. Η Παιδεία στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι το πανίσχυρο εργαλείο για την παραγωγή Ελλήνων Πολιτών με κρίση, επίγνωση και αυτογνωσία έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε Έλληνας «Πολίτης».
1.15. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στην Ελλήνων Πολιτεία είναι ύψιστο. Οι δάσκαλοι των Ελλήνων οφείλουν να προάγουν μόνο το πραγματικό και αληθινό και με κανένα τρόπο το δογματικό. Η Ελλήνων Πολιτεία για το τεράστιο έργο που θα παρέχουν θα τους τιμά και ηθικά και οικονομικά. Είναι όμως υποχρέωση τους να προάγουν με τον πιο άρτιο και άριστο τρόπο το Ελλάνιο Αξιακό Σύστημα δηλαδή τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς μας νόμους γινόμενοι οι ίδιοι φορείς αυτών. Οφείλουν προτάσσοντας την υποχρέωση έναντι του λειτουργήματος τους να υπερβαίνουν κάθε προσωπική τους ή οικογενειακή τους κατάσταση και να υπηρετούν άριστα την θέση για την οποία τους θεώρησε άξιους και τους έδωσε η Πολιτεία. Η Πολιτεία θα τους επιβραβεύει για τα αποτελέσματα της μετάδοσης του Ελληνικού Αξιακού Συστήματος, των γνώσεων, της κριτικής ικανότητος των εκπαιδευόμενων αλλά θα τους τιμωρεί για κάθε διαστρέβλωση του Αξιακού μας καθώς και κάθε συμπεριφορά τους η οποία προσβάλλει, θίγει, μειώνει την οντολογική θέση κάθε Έλληνα Ιθαγενή εκπαιδευόμενου καθώς και την προσωπικότητά του. Θα τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας.

2.0. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

2.1. Η Ελλήνων Πολιτεία σε όλους τους Δήμους θα προσφέρει Διαρκή Ελληνική Παιδεία.
2.2. Θα κατασκευαστούν χώροι Διδασκαλίας και Φιλοξενίας για όλες τις ηλικίες, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με άξονα Διδασκαλίας την Γραμματεία μας και την αναβάθμιση σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος των Πολιτών που θα ακολουθούν το πρόγραμμα. Στοίχημα της Πολιτείας είναι η αναβάθμιση ολόκληρης της κοινωνίας εντός του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος. ΣΕΛΙΔΑ 14 από 40
2.3. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί ένα «τέλος εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, ώστε να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα ή να οργανώνουν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση», ούτως ώστε, ο κάθε Έλληνας να ενημερώνεται για τις νέες προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, γινόμενοι όλοι παραγωγικότεροι πολίτες.

3.0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3.1. Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της Ελλήνων Πολιτείας για Διαρκή Ελληνική Παιδεία είναι και η δημιουργία σε κάθε πόλη – κωμόπολη δημόσια βιβλιοθήκη με βιβλία της πραγματικής Ελληνικής Γραμματείας, σε ένα ιδανικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τον ρόλο που υπηρετεί και με περιεχόμενο συγγράμματα για την γνωσιακή επιμόρφωση των Πολιτών.
3.2. Οι βιβλιοθήκες θα είναι και κέντρα πληροφοριών τα οποία θα βρίσκονται συνδεδεμένα διαδικτυακά με άλλα παρόμοια κέντρα σε όλο τον πλανήτη ούτως ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει διευρυμένη πρόσβαση.

4.0 ΕΡΓΑΣΙΑ

4.1. Η Ελλήνων Πολιτεία παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες μέσα από τη λειτουργία της.
4.2. Η Ελλήνων Πολιτεία ανοίγει τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς ορίζοντες ειδικά με την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εργασία με την απόδοση έργου προς αυτήν. Με τη δομή και τη δόμηση της η πολιτεία θα παρέχει πάντα εργασία σε όλους τους πολίτες της,
4.3. Οι συνθήκες εργασίας θα είναι με σεβασμό προς το Ανθρώπινο δυναμικό.
4.4. Η αμοιβή θα είναι πάντα με αξιοκρατικό κριτήριο παραγωγικότητας και ποιότητας εργασίας.
4.5. Η περίθαλψη και συνταξιοδότηση των εργαζομένων θα καλύπτεται από ένα ασφαλιστικό ταμείο υψηλοτάτων προδιαγραφών το οποίο θα λειτουργεί πάντα με καθαρή ανταποδοτικότητα. Το ταμείο αυτό θα είναι αυτοδιοίκητο με σκοπό να πραγματοποιεί κερδοφόρες ΣΕΛΙΔΑ 15 από 40
επενδύσεις ώστε να βελτιώνεται η θέση των μετόχων του που είναι οι συνταξιούχοι. Όλα τα υπάρχοντα ταμεία αφού ελεγχθούν θα εξυγιανθούν και θα λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Η λειτουργία της Ελλήνων Πολιτείας μέσω μηχανισμών και νόμων θα είναι η διαχρονική εξασφάλιση της τρίτης ηλικίας. Μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο η τρίτη ηλικία για την Πολιτεία. Άνθρωποι γεμάτοι βιωματική σοφία μπορούν να μεταδώσουν τον σπόρο της γνώσης στην επερχόμενη γενιά με σεβασμό για τον άνθρωπο, την Πολιτεία, το περιβάλλον, τον πλανήτη και την Κοσμοθέαση (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
4.6. Η Ελλήνων Πολιτεία αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει τις συνθήκες για την ικανοποιητικότερη διαβίωση σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας γιατί τους κονσερβοποιεί σε πανάθλια ιδρύματα που έχουν μόνο κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
4.7. Σε ολόκληρη την Ελλάδα η Ελλήνων Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση της έναντι της τρίτης ηλικίας δημιουργώντας πάρκα που θα περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, εγκαταστάσεις ενασχολήσεων και συναναστροφής – επικοινωνίας, αίθουσα σωματικής αγωγής, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη κ.ο.κ.
Είμαστε ως Έλληνες υποχρεωμένοι να καταστήσουμε την τρίτη ηλικία αυτάρκη ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να την σεβόμαστε.

5.0 ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.1. Η Ελλήνων Συνέλευσις δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς Ελληνικούς σπόρους.
5.2. Θα αναπτυχθεί με πρόγραμμα ώστε το 60 % της γεωργικής παραγωγής να καθιστά αυτάρκη την χώρα μας από τα γεωργικά προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής χλωρίδας καθώς και των παραγώγων τους, πχ ελαίων για θεραπευτικούς και για καλλωπιστικούς σκοπούς . ΣΕΛΙΔΑ 16 από 40
5.3. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το ταμείο των ελληνικών σπόρων.
5.4. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευθούν όλοι οι «GM» γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών.
5.5. Η Πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, θα προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση, και το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο κτλ,
5.6. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης για όλες τις μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγής, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και υβριδίων, με την λήψη ταυτόχρονα υποχρεωτικών εφαρμοστικών μέτρων για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό πρότυπο φυσικής ανάπτυξης και οτιδήποτε καλλιεργείται στον Ελληνικό χώρο να είναι πραγματικά βιολογικό.
5.7. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια.
5.8. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων στα οποία μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Το ίδιο βάρος θα δοθεί και στην κτηνοτροφία.
5.9. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και των εξαγωγών ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός.
5.10. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών.
5.11. Θα δοθεί προώθηση ώστε το 80 % των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση.
5.12. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών.
5.13. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής πανίδας.
5.14. Η ανάπτυξη τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται κάθε αυξητικό, διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κτλ. ΣΕΛΙΔΑ 17 από 40
5.15. Είμαστε η χώρα των υδάτων είναι φυσιολογικό να υπάρχει υδατοκαλλιέργεια όλων των ειδών.
5.16. Θα δοθεί βαρύτητα στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων, οστράκων και μαλακίων και ότι παράγεται ως τελικό προϊόν της μητέρας φύσης.
5.17. Η Πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε στήριξη για την επίτευξη των ανωτέρω με την δική της ή όχι συμμετοχή στην υλοποίηση τους.

6.0 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

6.1. Θα δημιουργηθούν ειδικές υποδομές όπου οι ερευνητές θα μπορούν να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/-πειράματα καινοτομικά. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
6.2. Θα δημιουργηθούν ειδικά σχολεία για παιδιά με υψηλά νοητικά επίπεδα ούτως ώστε να αναπτύξουν ορθά τις δυνατότητες τους.
6.3. Θα εγκατασταθούν καινοτόμα προγράμματα και σοβαρά δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται αμέσως στο εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους μαθητές που φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν απρόσκοπτα.
6.4. Θα συσταθεί ειδική επιτροπή άμεσων αδειοδοτήσεων για επενδύσεις ειδικά σε καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να ωφεληθεί άμεσα όλη η κοινωνία.
ΣΕΛΙΔΑ 18 από 40

7.0. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς.
7.1. Η βιομηχανία θα δομηθεί πάνω στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι με προοπτική την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς επίσης θα κληθούν οι απανταχού Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που έχουν κληρονομήσει από το γένος μας, στην Ελλήνων Πολιτεία.
7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην Ελληνική γη.
7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.
7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ.
7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την υπεραξία της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.
7.6. Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους της ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.
7.7. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός χρειάζεται χρήση ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να ΣΕΛΙΔΑ 19 από 40
εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό ως προς το περιβάλλον.
7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.
7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.
Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης Τέχνης του Λόγου.

8.0 BIOTEXNIA

Η Ελλήνων Πολιτεία δίνει μεγάλη σημασία στον βιοτεχνικό κλάδο. Τα χειροποίητα παραδοσιακά είναι μέσα στην διαχρονική έκφραση τέχνης του γένους μας.
Είναι μια αξία διαχρονική, που θα ενισχυθεί από την Πολιτεία όσο το δυνατόν περισσότερο.
8.1. Η αγγειοπλαστική, γενικά τα κεραμικά, η χειροποίητη τέχνη της σιδηρουργίας, της χαλκουργίας, της αργυροχοΐας θα ενισχυθούν ιδιαιτέρως.
8.2. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην χρυσοχοΐα που είναι από αρχαιοτάτων χρόνων Ελληνική Τεχνική και μας έχει αφήσει απείρου κάλλους τεχνουργήματα.
8.3. Στον τομέα της ένδυσης θα ενισχυθούν βιοτεχνίες, ύφανσης και κεντήματος με μεγάλο βάρος την άριστη ποιότητα των παραγομένων υλικών και προϊόντων με πρώτες ύλες της μητέρας Ελληνικής φύσης, όπως βαμβάκι, λινό κάνναβης, μετάξι κλπ.
8.4. Η παραγωγή υφασμάτων από μετάξι θα ενισχυθεί καθώς επίσης τεχνουργήματα, χειροποίητα, χαρακτικής και γλυπτικής, παραδοσιακά ή με καινοτόμες εφαρμογές.
8.5. Μεγάλη προώθηση θα δοθεί στις οικοτεχνίες για παραγωγή προϊόντων καπνού όπως τσιγάρα, πούρα κλπ καθώς και αλκοολούχων από απόσταξη ποτών όλων των ειδών όπως από κρεμμύδια, πατάτες, μούρα, μήλα και ότι άλλο είναι παραδοσιακό αλκοολούχο μπορεί να παραχθεί.
8.6. Το ίδιο θα ισχύει και για τους φυσικούς χυμούς. ΣΕΛΙΔΑ 20 από 40
8.7. Το κίνητρο για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι καθαρά φορολογικό και αναφέρεται στην φορολογική πολιτική του παρόντος.

9.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ελλάδα ίσον θάλασσα. Είμαστε οι άνθρωποι της θάλασσας. Έχουμε στο DNA μας την σύνδεσή μας με τη θάλασσα. Η ενίσχυση της θέσης παγκοσμίως της ναυτιλίας ακόμη περισσότερο από ότι είναι σήμερα είναι βασικός στόχος της Ελλήνων Πολιτείας. Σημαντικό επίσης είναι το γεωστρατηγικό σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα που ενώνει τρείς ηπείρους.
Η ναυτιλία θα θέσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών και εμπορίου.
9.1. Η Ελλήνων Πολιτεία έχει σαν στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα.
9.2. Βασικός στόχος να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες εμπορίου και διακίνησης, τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.ο.κ.
9.3. Η Πολιτεία θα είναι συνεπίκουρη της ναυτιλίας ώστε να γίνει η Ελλάδα το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και συναλλαγών.
9.4. Θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να υπάρχει υπερσύγχρονο δίκτυο σιδηροδρομικών σταθμών, αεροδρομίων, περιφερειακών δρόμων δομημένων με τις ανάλογες υπηρεσίες, θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονη διαχείριση αποθήκευσης, τελευταίας τεχνολογίας μηχανισμούς φόρτο -εκφορτώσεων, ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της κίνησης κτλ ούτως ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα υπερσύχρονο διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορίου.
9.5. Θα ενισχυθεί η υπάρχουσα ναυπηγική κατασκευαστική τεχνογνωσία καθώς και οι υψηλών προδιαγραφών επισκευές όλων των πλωτών μέσων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις.
9.6. Στόχος είναι η κατασκευή υψηλοτάτης τεχνολογίας πλοίων, που θα παρέχουν ασφάλεια, χρηστικότητα και άνεση.
9.7. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί ώστε η ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση των πλοίων να αντικατασταθεί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας με στόχο την ελεύθερη ενέργεια.
Η Ελλήνων Πολιτεία με το πρόγραμμα αυτό θέτει την Ελλάδα στη θέση που της ανήκει στον τομέα της ναυσιπλοΐας. ΣΕΛΙΔΑ 21 από 40

10.0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σήμερα παρότι ο πολίτης πληρώνει τέλη κυκλοφορίας – διόδια, έχει στη διάθεση του άθλιο και ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, που δεν συντηρείται ούτε επιφανειακά, ούτε τα φρεάτια απορροής, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, χωρίς πρόσβαση για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με σπάνιο νυχτερινό φωτισμό κλπ.
10.1. Καταρχήν είναι προγραμματισμένη η αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων Εθνικών δικτύων.
10.2. Θα επενδυθούν όλα όσα χρειαστούν για την αναβάθμιση των ανωτέρων ειδικά μέσα στις πόλεις με άριστη ποιότητος άσφαλτο, αντιολισθητική, επίπεδη, χωρίς προεξοχές κτλ.
10.3. Θα αναβαθμιστούν τα πεζοδρόμια και όπου υπάρχει διέλευση πεζών.
10.4. Θα δημιουργηθούν ορθά δομημένοι χώροι στάθμευσης, υπογείως ή υπεργείως ούτως ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των αυτοκινήτων στις μεγαλουπόλεις.
10.5. Θα δημιουργηθούν χώροι – πνεύμονες πράσινου και θα αναπλαστούν οι υπάρχοντες, που θα φυλάσσονται με μόνιμο προσωπικό ασφαλείας, με στόχο την ευχαρίστηση και απόλαυση των πολιτών και για να αποφεύγεται η κατάληψή τους από περιθωριακές, εγκληματικές ομάδες κλπ.
10.6. Είναι στο πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας να δημιουργηθούν χιλιάδες χώροι όπου θα μπορούν οι πολίτες να καλύπτουν την αισθητική τους, να μπορούν να απολαμβάνουν τα τοπία και να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.
10.7. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση όλων των γεφυρών που υπάρχουν, γιατί η σημερινή κατάσταση του 2015 τείνει να εξομοιωθεί με την μεταπολεμική περίοδο.
10.8. Θα διορθωθούν οι φωτισμοί και θα δημιουργούν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους δημόσιους χώρους ούτως ώστε να υπάρχει αισθητική, να εκφράζεται η τέχνη, να προσφέρουν άνεση και να αποφορτίζουν τις μεγαλουπόλεις από το θόρυβο, τη μόλυνση και τη μετακίνηση.
10.9. Η Ελλήνων Πολιτεία από τη στιγμή, που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, έχει πρόγραμμα να καταστήσει όλη την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο Εθνικής ανάπτυξης.
10.10. Τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για αυτό είναι δεδομένα και άφθονα. Θα κατασκευαστούν δύο παράλληλοι αυτοκινητόδρομοι με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνολογίας, ΣΕΛΙΔΑ 22 από 40
που θα καλύπτουν το δυτικό και ανατολικό τμήμα της καθ’ όλο το μήκος της χώρας. Οι ανωτέρω θα διασυνδέονται μεταξύ τους ανά διαστήματα ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ενδιάμεσες περιοχές. Ο ίδιος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και στην νησιωτική Ελλάδα.
10.11. Μέλημα της Πολιτείας είναι η πρόσβαση και στο πιο απομακρυσμένο χωριό με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα της εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησης για οίκηση και ανάπτυξη περιοχών που μέχρι σήμερα είναι απρόσβατες.
10.12. Θα γίνουν υποδομές ώστε ο πληθυσμός να κατανέμεται οικιστικά σε όλη την επιφάνεια σε οικιστικούς οργανωμένους χώρους για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε περιβάλλον που καλύπτει την ευαισθησία του.
10.13. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία πόλεων και κωμοπόλεων ώστε κάθε πολίτης να ζει στο φυσικό περιβάλλον και να είναι σε επαφή με αυτό για να μπορέσει ενεργειακά να καλύψει την αρμονία που χρειάζεται.
10.14. Οι οικιστικές περιοχές, που θα δημιουργηθούν, θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πολιτών με υψηλών προδιαγραφών υποδομές πχ αποχετευτικό, ηλεκτρικό, υδρευτικό κλπ.
10.15. Οι οικίες είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ώστε να δέχονται όλες τις ακτινοβολίες, που είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και να το σέβονται. Η κατασκευή τους θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αυτάρκης και θα κατασκευάζονται μόνο από φυσικά υλικά, της μητέρας γης. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
10.16. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν σχεδιαστεί παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους να λειτουργούν αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και προδιαγραφών.
10.17. Κάθε κωμόπολη ή πόλη, ανάλογα στο μέρος που βρίσκεται, θα έχει τις ανάλογες υποδομές για την διασύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα.
10.18. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αεροπορική διασύνδεση, που θα καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Όλα τα νησιά μας θα είναι συνδεδεμένα με ακτοπλοΐα μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα. ΣΕΛΙΔΑ 23 από 40
10.19. Επίσης θα γίνεται χρήση υδροπλάνων όπου είναι αναγκαίο.
10.20. Το σχέδιο της Ελλήνων Πολιτείας είναι οι μεγαλουπόλεις να δώσουν την θέση τους προοδευτικά στις μικρές πόλεις, κωμοπόλεις, που θα κατασκευαστούν, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτά που παρέχει η φύση της χώρας μας.
10.21. Η Ελλήνων Πολιτεία μέσω των τιμών των ακινήτων (real estate) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων.
10.22. Πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας είναι η κατασκευή μιας πόλης εξ’ αρχής και εξ’ ολοκλήρου, που θα φιλοξενεί αποκλειστικά την διοίκηση, θα περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, τα οποία θα διοικούν την Ελλήνων Πολιτεία.
10.23. Η πόλης αυτή θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή, που θα αναδεικνύει το κάλλος της Ελληνικής γης, θα έχει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, που θα προσφέρουν άριστη εξυπηρέτηση για επίσημους προσκεκλημένους, καθώς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όλων των υποδομών, όπως αεροδρόμιο, πάρκα κλπ.
10.24. Σε αυτήν την πόλη η Ελλήνων Πολιτεία θα κατασκευάσει ανάλογη με τη χρήση του οικοδομικό συγκρότημα, που θα φροντίσει να γίνει η νέα έδρα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
10.25. Θα κληθούν όλα τα κράτη να στείλουν τους επίσημους πρεσβευτές τους, που έχουν στα Ηνωμένα Έθνη και να εγκατασταθούν στο οικοδομικό συγκρότημα εντελώς δωρεάν.
10.26. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να καλέσει όλα τα Έθνη – Κράτη να φιλοξενηθούν από αυτήν στην νέα έδρα των Ηνωμένων Εθνών που θα ιδρύσει.
10.27. Για να σταματήσει η υπέρογκη δαπάνη, που καλούνται σήμερα να πληρώσουν, στις σημερινές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα γίνει ως δείγμα μεγαλοπρέπειας του Ελληνικού Έθνους προς ολόκληρο τον πλανήτη.
ΣΕΛΙΔΑ 24 από 40

11.0 ΝΕΡΟ

11.1. Το νερό εδόθη με αφθονία στον άνθρωπο από τους Δημιουργούς του πλανήτη. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό το θείο δώρο, πρέπει να σέβεται απόλυτα τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πηγές, τα ρυάκια, τις θάλασσες να μην τα μολύνει και να ενεργεί όπως φροντίζει να μην μολύνεται ο εαυτός του.
11.2. Όπου απαιτούνται διεργασίες παραγωγικές με νερό θα τοποθετούνται για την απόλυτη καθαριότητα του νερού οι πιο τεχνολογικά άρτιοι βιολογικοί καθαρισμοί.
11.3. Καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνουν από την Πολιτεία μας από συχνότητες αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το νερό.
11.4. Το νερό θα πάρει πάλι τη μορφή, την κρυστάλλωση, τις θείες ιδιότητες, τις ενέργειες και τα ιχνοστοιχεία που νομοτελειακά μεταφέρει γιατί έτσι μόνο προορίζεται για τον άνθρωπο.
11.5. Το νερό είναι θείο δώρο. Δεν το παράγει κανένας. Έτσι δεν θα μπορεί ποτέ να πωλείται. Το κόστος κατανάλωσης, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό, είναι το κόστος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου διανομής.
11.6. Το νερό μπορεί να πωλείται μόνο ως συνιστώσα τελικού επεξεργασμένου προϊόντος.
11.7. Θα γίνει ειδική επεξεργασία του θαλάσσιου νερού ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν αρκετά νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδος.
11.8. Θα διορθωθεί το δίκτυο μεταφοράς νερού σε όλες τις αγροτικές, παραμεθόριες περιοχές, αστικά κέντρα κτλ ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπημένη κάλυψη και συνεχής παροχή νερού που να καλύπτει όλες τις ανάγκες.

12.0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι η καθέδρα των Θεών και για μας τους ανθρώπους θείο δώρο με τον Απολλώνιο Ήλιο να λάμπει εδώ.
Με τον Ποσειδώνα να έχει μεγαλουργήσει με το υδάτινο στοιχείο που περιβάλλει τις τεράστιες ακτογραμμές μας. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον υπόλοιπο πλανήτη γαία, έχουν όνειρο να επισκεφτούν την Ελλάδα.
ΣΕΛΙΔΑ 25 από 40
12.1. Έχουν προγραμματιστεί ιλιγγιώδεις επενδύσεις για χειμερινό και θερινό τουρισμό.
12.2. Θα δοθεί η ευκαιρία στον καθένα που θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα να το πραγματώσει.
12.3. Αυτό σημαίνει τεράστιες υποδομές, ένα τεράστιο δαιδαλώδες οδικό δίκτυο στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, με συνδέσεις μεταξύ τους, με παράλληλη σύνδεση αυτών με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και μεγίστης ασφάλειας καθώς και με άμεση σύνδεση των ανωτέρω με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.
12.4. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
12.5. Στη χώρα της θάλασσας θα κατασκευαστούν τεράστιες μαρίνες, υπερσύγχρονες, για να δέχονται επισκέπτες από όλο τον πλανήτη και με επανδρωμένες τις γύρω περιοχές για τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
12.6. Θα ανοιχθούν χιλιάδες παραδείσιες τοποθεσίες για φιλοξενία των επισκεπτών σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας, πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
12.7. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον ούτως ώστε θα αποτελούν πρότυπα διαβίωσης των ανθρώπων, όπως αυτόνομες κατοικίες με οργάνωση κωμόπολης ή χωριού.
12.8. Όλες οι τοποθεσίες θα έχουν την καλύτερη επισκεψιμότητα και προσβασιμότητα με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, οδικά, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ.
12.9. Θα προάγεται ο ελληνικός τρόπος διατροφής, που είναι ο καταλληλότερος και υγιεινότερος για τον άνθρωπο.
12.10. Ο κάθε επισκέπτης θα υπογράφει δήλωση δέσμευσης για την τήρηση των προϋποθέσεων και κανόνων που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στον Ελλαδικό χώρο, όπως τον απόλυτο σεβασμό του φυσικού Ελληνικού Περιβάλλοντος, την εναρμόνιση του στους νόμους της Πολιτείας καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των δρώμενων από τους ιθαγενής αυτόχθονες Έλληνες επί ποινής αυστηρής τιμωρίας όπως η απέλαση του με απαγόρευση την επαν’ είσοδο του στην χώρα μας δια παντός. ΣΕΛΙΔΑ 26 από 40
12.11. Θα προβάλλεται η διαβίωση του ανθρώπου σε ένα φυσικό καθαρά Ελληνικό περιβάλλον. Η υψηλοτάτη ποιότητα εξυπηρέτησης και προσφοράς προϊόντων που θα παρέχονται θα είναι το κίνητρο της ανταμοιβής του παραγόμενου έργου.
12.12. Ο τουρισμός θα είναι το μέσο επίδειξης και γνωστοποίησης της ταυτότητας της χώρας μας παγκοσμίως.
12.13. Θα γίνει παγκόσμια διαφήμιση μέσω του τουρισμού ότι η Ελλάς είναι παγκόσμια πολιτική, οικονομική, πολιτιστική δύναμη.

13.0 ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι υποχρέωση για δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τους πολίτες της και πρωταρχικός τομέας για την Ελλήνων Πολιτεία.
Η Πολιτεία θα προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις για μία ολιστική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών.
13.1. Θα προχωρήσει σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα Πολίτη για τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής εντός αυτών.
13.2. Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
13.3. Τα νοσοκομεία θα κατασκευαστούν σε περιβάλλον τέτοιο που να προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.
13.4. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη έναντι της Πολιτείας με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
13.5. Τα φάρμακα αυτά έκτος από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες αντενδείξεις.
13.6. Εκτός από την λεγόμενη κλασσική ιατρική θα ενισχυθούν μέγιστα οι εναλλακτικές θεραπείες σε αντίστοιχα ιδανικές εγκαταστάσεις για ιαματική θεραπεία, για υδροθεραπεία, φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ.
13.7. Το κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή ελληνική- μεσογειακή, με νερό όπως μας το προσφέρει η μητέρα φύση και με καθαρό αέρα. ΣΕΛΙΔΑ 27 από 40
13.8. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης και αποτοξίνωσης και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα άτομα,
13.9. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης – θεραπευτηρίων για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία του ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.
13.10. Η Ελλήνων Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει με ότι ποσά χρειάζονται για το άνοιγμα των τεράστιων Ελλάνιων θεραπευτικών Τεχνικών.
Έτσι θα αναβιώσουν τα θεραπευτήρια σε σύγχρονα Ασκληπιεία στην σωστή τους βάση.

14.0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14.1. Πάγια θέση της Πολιτείας είναι ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο.
14.2. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και προόδου του Ελληνικού Έθνους.
14.3. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν και στους τρεις κλάδους τους και στον στρατό ξηράς και στο ναυτικό και στην αεροπορία με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των ανωτέρων οπλικών συστημάτων σε κατασκευαστικές μονάδες αμιγώς ελληνικές.
14.4. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Όλες οι περιοχές θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.
14.5. Ιδιαίτερη φροντίδα θα τηρηθεί για τη σίτιση και διαμονή στα στρατόπεδα. Θα τηρούνται υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύτιμες για την πολιτεία.
14.6. Τα κέντρα εκπαίδευσης και εξάσκησης θα είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και θα ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα εξάσκησης και ετοιμότητας άμεσης ανάγκης στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
14.7. Θα αξιοποιηθεί διεθνώς κάθε δυνατή συνεργασία, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Θα δοθεί προτεραιότητα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών ΣΕΛΙΔΑ 28 από 40  Ελλήνων επιστημόνων και εφευρετών, που είναι προσαρμοσμένες στην γεωγραφική μορφολογία του Ελληνικού χώρου.
14.8. Θα σταματήσει η διαρροή των καινοτόμων αυτών εφευρέσεων προς ξένα προς το ελληνικό κράτος κέντρα εφαρμογής και θα εφαρμόζονται και εξελίσσονται μόνο από ελληνικά εργοστάσια σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.
14.9. Με απόλυτο σεβασμό η Πολιτεία έναντι αυτών που υπηρετούν το μέγιστο καθήκον της ασφάλειας της χώρας μας, τους διασφαλίζει ώστε να μην έχουν καμία αναστολή και εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.
14.10. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ώστε απερίσπαστοι να εκτελούν το χρέος τους προς την πατρίδα.
14.11. Η γνώση τους και εμπειρία τους είναι χρήσιμη και απαραίτητη και ως τέτοια πρέπει να μεταφέρεται στους νεότερους αξιωματικούς υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.
14.12. Η εκπαίδευση όλων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις θα είναι ύψιστης ποιότητος, καθώς επίσης θα γίνει αναβάθμιση σε όλες τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό για το έργο που έχουν αναλάβει.

15.0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η αστυνομία καλείται να διασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών.
15.1. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θα της παράσχει κάθε υλικοτεχνική εξάρτηση ώστε να καταστεί αποτελεσματική στο έργο της.
15.2. Η εκπαίδευση που θα παρέχει η Πολιτεία στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς θα γίνεται με υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.
15.3. Θα προσληφθεί το απαραίτητο υπηρεσιακό προσωπικό προκειμένου να εκτελούν την υπηρεσία τους ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.
15.4. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει ικανοποιητικές μισθολογικές και ασφαλιστικές συνθήκες για να προσφέρουν απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα τις υπηρεσίες τους .
15.5. Τα σώματα ασφαλείας θα έχουν την εκτίμηση της Πολιτείας και αυτά πρέπει να σέβονται τον κάθε Έλληνα Πολίτη γιατί ο ίδιος τους διόρισε στην υπηρεσία τους και ουσιαστικά εργάζονται για αυτόν.
ΣΕΛΙΔΑ 29 από 40

16.0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

16.1. Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πολύ σημαντικός στην φύση και στο περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου. Η μορφολογία του εδάφους απαιτεί ειδικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει δράση σε όλα τα μέρη. Ο ρόλος του σώματος είναι να προφυλάσσει και βοηθάει τους ανθρώπους σε έκτακτες ανάγκες φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών.
16.2. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει στην προφύλαξη της χλωρίδας της χώρας μας.
16.3. Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες σε όλη την επικράτεια, θα αναβαθμιστούν όλα τα κέντρα πυρόσβεσης με τα πιο σύγχρονα και άρτια τεχνολογικά μέσα, όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκινούμενες μονάδες, παρακολούθηση μέσω ελληνικών δορυφόρων κλπ.
16.4. Η εκπαίδευση των πυροσβεστών θα είναι άρτια με τα πιο σύγχρονα μέσα και αυτοί θα καλύπτονται μισθολογικά και ασφαλιστικά από την Πολιτεία ώστε να παράσχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

17.0 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

17.1. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος είναι να παράσχει ασφάλεια στην Πολιτεία στον θαλάσσιο χώρο και ειδικά σε όλες τις ακτογραμμές.
17.2. Έχει ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο για την αντιμετώπιση της μάστιγας της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου. Οι ανάγκες του Λιμενικού Σώματος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στο θαλάσσιο χώρο μας είναι και ποσοτικές και ποιοτικές.
17.3. Είναι απαραίτητο να καλυφθεί με κάθε δυνατή τεχνολογική εξάρτηση το Σώμα ώστε ο έλεγχος να γίνεται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.
17.4. Κάθε νησί και πολύ πυκνά σε στρατηγικά σημεία των ακτογραμμών μας πρέπει να υπάρχει βάση ταχύπλοων πλωτών μέσων ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις τάχιστα και αποτελεσματικά.
17.5. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα θα έχουν την καλύτερη εκπαίδευση καθώς επίσης την προσοχή της Πολιτείας για το έργο που επιτελούν με ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση ώστε να υπηρετούν ανεπηρέαστοι το καθήκον τους.

ΣΕΛΙΔΑ 30 από 40

18.0 ΤΕΛΩΝΕΙΑ

18.1. Τα τελωνεία οφείλουν ως υπηρεσίες να ελέγχουν τη διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων καθώς και τη διακίνηση των εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων. Κυρίως για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι υπεύθυνο το Τελωνείο, πέρα από τη φορολογική τάξη που πρέπει να τηρείται, να μην επιτρέπει την είσοδο προϊόντων, που είναι εμπλουτισμένα ή να περιέχουν ουσίες και στοιχεία που δεν είναι σύμφωνα με την φυσική διατροφολογία του ανθρώπου πχ ύλες αυξητικές, αρωματικές, συντηρητικές κλπ οι οποίες θα απαγορεύονται από τον αυστηρό κώδικα ελληνικής διατροφής.
18.2. Οφείλουν να διαφυλάσσουν άριστα το κράτος από τη λαθρεμπορία.
18.3. Θα δημιουργηθεί υπερσύχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα υπάρχει ενημέρωση, παρακολούθηση και συντονισμός με το τι γίνεται στην υπόλοιπη υφήλιο.
18.4. Τα τελωνεία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους παραπάνω ελέγχους καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό που χρειάζεται για την λειτουργία τους.
18.5. Η Πολιτεία θα παράσχει ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες του απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα.

19.0 ΔΙΚΑΣΤΕΣ

19.1. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις δώδεκα Αξίες του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος.
19.2. Η ευρυθμία μιας Πολιτείας στηρίζεται στην ισοπολιτεία, στην ισονομία και στην ισοκρατία των πολιτών. Για να υπάρξουν αυτά τα δυνατά στηρίγματα της Πολιτείας, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο διανεμητικά, διορθωτικά και με αμοιβαιότητα.
19.3. Αυτή την απόδοση του δικαίου καλείται ως καθήκον του να το εκτελέσει το Δικαστικό Σώμα. Η Πολιτεία στηρίζεται στο λειτούργημα του επειδή η Δημοκρατία μεγαλουργεί μόνο όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα.
19.4. Οι Δικαστικοί οφείλουν να τηρούν και να επιβάλλουν το νόμο και τη δικαιοσύνη απαρέγκλιτα και αμερόληπτα. Οι Δικαστές όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, θα πρέπει αυστηρά και ευσυνείδητα να απέχουν από οποιεσδήποτε ομαδοποιήσεις κάτω από στοές, club, ΣΕΛΙΔΑ 31 από 40  τάγματα, κτλ για να είναι σε θέση να λειτουργούν αμερόληπτα το λειτούργημά τους.
19.5. Οι Δικαστικοί θα τιμούνται από την Πολιτεία, εφόσον προωθούν τη λειτουργία της στον Άξονα των Ελλάνιων Πρωτοκόλλων, θα προστατεύονται και θα ικανοποιούνται ηθικά και υλικά με τον καλύτερο τρόπο.

20.0 ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.1. Αποτελούν Εθνικό παράγοντα ασφαλείας, εσωτερικό και εξωτερικό.
20.2. Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Έθνους και κανενός άλλου.
20.3. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί ένα τεράστιο έργο, που είναι άκρως κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μας.
20.4. Η Πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύχρονα μέσα την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας.
20.5. Θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις μόνο Ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης του έργου τους.
20.6. Μισθολογικά θα είναι πλήρως καλυμμένοι για να προσφέρουν τις άκρως απαραίτητες – χρήσιμες υπηρεσίες τους προς την Πολιτεία.

21.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21.1. Το γήινο περιβάλλον λειτουργεί κάτω από συνθήκες νομοτέλειας οι οποίες αποδίδουν στα ανθρώπινα όντα έναν τεράστιο σεβασμό που δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να διαβιώνει στις πιο άριστες συνθήκες. Ότι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο παρέχεται σε πλήρη αφθονία. Το νερό, το οξυγόνο, οι καρποί της γης μας, τα πολύτιμα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην γη μας, η κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, η κάλυψη της αισθητικής προσφέρονται αφειδώς από το περιβάλλον μας.
21.2. Είναι αυτονόητο εφόσον το αντιλαμβανόμαστε να τρέφουμε και να εκδηλώνουμε με πλήρη αμοιβαιότητα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον μας. Ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον μας αρχίζει με την επαφή που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει με αυτό. Οι περιγραφές της γραμματείας μας είναι ότι οι άνθρωποι ήταν στο παρελθόν σε μεγάλη επαφή μαζί του σεβόμενοι τα θεία δώρα. Όταν διάβαιναν ποταμό έπρεπε πρώτα να καθαριστούν και το διάβαιναν πάντα καθαροί. ΣΕΛΙΔΑ 32 από 40
21.3. Τα μνημεία που μας άφησαν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της φύσης. Όπως οι μυκηναϊκοί τάφοι, οι πυραμίδες, οι ναοί και οι κατοικίες.
21.4. Η Ελλήνων Πολιτεία θα αποδίδει το σεβασμό της προς το περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό. Στις σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.
21.5. Οι οικισμοί θα είναι προσαρμοσμένοι και με σεβασμό στο περιβάλλον με όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
21.6. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις με φυλακές ψυχών και σωμάτων.
21.7. Ο άνθρωπος θα ξαναμάθει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, τι υπάρχει γύρω του, τι συμβαίνει γύρω του, τα συμπαντικά δρώμενα και θα συμμετέχει σε αυτά σαν αναπόσπαστο τμήμα τους.
21.8. Η ενέργεια έχει δοθεί στους ανθρώπους ως θείο δώρο και θα πρέπει να ενσωματώνεται στη δομή της πολιτειακής δράσης με αποδοτικούς πρωτοποριακούς τρόπους.
21.9. Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.
21.10. Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του (συντήρηση δικτύου διανομής).
21.11. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι’ αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.
21.12. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με το περιβάλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 33 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1. Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.
1.2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.
1.3. Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.
1.4. Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.
1.5. Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.
1.6. Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.
1.7. Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.
1.9. Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.
1.10. Όπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας. ΣΕΛΙΔΑ 34 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους προς την Πολιτεία.
1.2. Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το Ελληνικό Μεγαλείο.
1.3. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη ( υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει, για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία κληρονομιά μας.
1.4. Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια κτίσματα όλων των ειδών.
1.5. Στον εκτός Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους μας.
1.6. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.
1.7. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας .
1.8. Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.
1.9. Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.
1.10. Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.
1.11. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι ΣΕΛΙΔΑ 35 από 40
σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό στο Παγκόσμιο στερέωμα θα διοργανώσει, σχεδιάσει και αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 36 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της Πολιτείας προς τον πολίτη.
1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.
1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11 % που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.
1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.
1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.
1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η Πολιτεία.
1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 € ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.
1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Με ΣΕΛΙΔΑ 37 από 40  σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο, η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν εκτός αυτής.
1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.
1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.
1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Το προσωπικό και τα πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.
1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται αφορολόγητα.
1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή πώλησης από τον παραγωγό και το 50 % φόρος προς την πολιτεία.
ΣΕΛΙΔΑ 38 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

1.1. Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.
1.2. Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Ισονομία, Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.
1.3. Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ.
1.4. Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. Όταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους Πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.
1.5. Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από το αίμα, το DNA. Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν την Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.
1.6. Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό), τα δρώμενα της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά.
1.7. Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι ΣΕΛΙΔΑ 39 από 40 οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες.
Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣhttps://esypeloponnisou.wordpress.com/2017/12/10/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
_________________________________________________

ΠΗΓΗ: http://www.artemis-sorras.gr/programmatikes-dilosis-politikou-forea/

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αντώνης Χαραλάμπους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης, λεηλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης από τα ιδανικά του , την γλώσσα του, τα έθιμα και τι συνήθειές του. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθελληνικής και προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου όπως αυτή διαγράφεται στην νεότερη ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέχεια της επιβουλής ανθελληνικών κέντρων επικυριαρχίας η οποία ξεκίνησε με την δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά ΄Ελληνα Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την Ψήφιση του Πολιτικού Συντάγματος το οποίο είχε προγραμματιστεί για να επικυρωθεί στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση καθώς επίσης σταμάτησε την λειτουργία του κρατικού Πιστωτικού Ιδρύματος την « Ελληνική Χρηματιστική » το οποίο αντικατεστάθη το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος». Από τότε η εξουσία μέσω Δημοκρατικών Διαδικασιών οι οποίες θα ήταν η εγγύηση για την Ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους πέρασε σε ξένα προς τον Ελληνισμό Κέντρα με εκπροσώπους τα πολιτικά κόμματα μέσω της εγκάθετης και ξενόφερτης μοναρχίας. Είναι γεγονός ότι ενώ το πολίτευμα άλλαξε πολλές μορφές, η κύρια σταθερά και υπεύθυνη συνιστώσα του Καθεστώτος διαχρονικά από το 1832 μέχρι και σήμερα παραμένει η κομματοκρατία. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του Ελληνικού Έθνους επειδή διαίρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας.

Είναι υπεύθυνα γιατί όχι μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων Πολιτών αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την επιβολή των συνθηκών αιχμαλωσίας δέσμευσης και υποταγής σε Ανθελληνικά Κέντρα. Τα κόμματα επέτρεψαν στο Τραπεζικό κατεστημένο να λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ελέγχου και απαλλάσσοντας το από κάθε φόρο και υποχρέωση καταβολής τελών έτσι αυτό σε πλήρη ασυλία έφτασε μέχρι το σημείο να πτωχεύσει το Ελληνικό Κράτος επανειλημμένως. Τα κόμματα εκχώρησαν το δικαίωμα στο Τραπεζικό κατεστημένο να χαράσσει την οικονομική πολιτική του κράτους μας και να δημιουργήσει τις συνθήκες αιχμαλωσίας των Ελλήνων Πολιτών μέσω του χρέους . Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία της Μικρασιατικής Καταστροφής και γενοκτονίας.
Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία του Εμφυλίου πολέμου πού τόσο ακριβά στοίχησε στο Έθνος μας και ο διαμελισμός του Ελληνισμού όπως στην Κύπρο. Τα κόμματα είναι υπεύθυνα γιατί αυτά δημιουργούν την διαπλοκή, το πελατειακό κράτος , την διαφθορά, την ανομία και την κατάρρευση των Εθιμικών Αξιών . Το πολιτικό καθεστώς επέτρεψε σε οργανισμούς και Συμβούλια ξένα Ελληνικών συμφερόντων να είναι ενταγμένα μέσα στον Κρατικό Μηχανισμό απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την Ελληνική Πολιτεία καθώς επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του Παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας, του υπερδανεισμού που ακολούθησε και την παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας στους Δανειστές του με τα Μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, έχοντας φέρει το μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας με δύο εκατομμύρια ανέργους , στρατιά αυτοχείρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές τις προοπτικές επιδείνωσης.

Λόγω του ότι: Αυτό που βιώνουμε έως και σήμερα δεν είναι Δημοκρατία αλλά επαίσχυντη ολιγαρχία μέσω της κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμμα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας . Ως Έλληνες Πολίτες παρά τα κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε έχουμε μεταβληθεί σε στιγμιαίους ψηφοδότες υπηκόους χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, στις επιλογές και στην χάραξη και εφαρμογής της πολιτικής πρακτικής. Ως Έλληνες Πολίτες έχουμε αιχμαλωτισθεί σε ένα χρέος του οποίου ούτε την προέλευση, ούτε το ύψος , ούτε την διαχείριση του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ούτε έλεγχο της νομιμότητος του να κάνουμε παρότι εμείς και οι απόγονοι μας να έχουμε επιφορτισθεί τις συνέπειες του καθώς και την αποπληρωμή του. Παρά του ότι κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν και για την αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους αλλά και για μια τεράστια ανάπτυξη του Κράτους μας το πολιτικό κατεστημένο δεν το χρησιμοποιεί και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις με νέες δανειακές συμβάσεις με εγγυητές και υπόχρεους εμάς τους Πολίτες για την αποπληρωμή του. Επιπλέον κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι το Κράτος μας παρά την δυνατότητα που έχει και με υπάρχουσα ήδη κατατεθειμένη εγγυοδοσία, για άτοκη δανειοδότηση με πολυετή περίοδο αποπληρωμής του δανείου, από τα τεράστια αποθεματικά που διαθέτει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος εξ αρχής όπως και όλων των παγκόσμιων ταμείων που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε όλο το ιστορικό βάθος και τα οποία κατέχουν τον Εθνικό πλούτο ο οποίος κληρονομικά ανήκει στο Ελληνικό γένος ( βλέπε Παράρτημα 1), το πολιτικό κατεστημένο δεν χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα προκλητικά και απροσχημάτιστα προς όφελος των Αγορών και των Τραπεζιτών και εις βάρος των νόμιμων κληρονόμων. Καταγγέλλουμε ως παράνομη σύμφωνα με την Νομολογία του Ο.Η.Ε την παραχώρηση έστω και ελάχιστου τμήματος Εθνικής Κυριαρχίας από το Πολιτικό κατεστημένο προς τους Τραπεζίτες και τις λεγόμενες Αγορές. Καταγγέλλουμε ως παράνομο και επαίσχυντο το χρέος που μας καταλογίζουν.

Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα και την επί εκατόν ογδόντα πέντε χρόνια καταχρηστικής, παταγωδώς αποτυχημένης και άκρως επικίνδυνης για το μέλλον,
διακυβέρνηση του Κράτους μας από όλες τις μορφές και τις πτυχές της κομματοκρατίας που δοκιμάστηκαν . Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα πολιτική της εκδίωξης των αυτοχθόνων Ιθαγενών Ελλήνων μέσω της μετανάστευσης με κορύφωση της τα τελευταία χρόνια με την εκδίωξη του σημαντικότερου ιστού ανάπτυξης τους νέους επιστήμονες. Καταγγέλλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλον τον πλανήτη σε όλες τις μορφές που εκφράζεται μέσω των τεχνών ( μουσειακά εκθέματα ) , των επιστημών ( Μαθηματικά, Φιλοσοφία , Αρχιτεκτονική , Αστρονομία, Μεταλλουργία κλπ ) της σκέψης , της γλώσσας. Καταγγέλλουμε την απόκρυψη των κληρονομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος της Βασιλείας τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο κυρίαρχο Έθνος μας στους πραγματικά Έλληνες Ιθαγενείς τον σφετερισμό τους την καταδολίευση τους την πλαστογραφία τους, την παράνομη και καταχρηστική τους χρήση από τους πλαστογράφους αλλοεθνείς ανθέλληνες η οποία ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνεχίσθηκε με την αυτοκρατορία της Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) και σε όλη την μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα. Οι Κύριοι (Κουρήτες) , όπως προσφωνούσαν τους Συγκλητικούς στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να είναι ελληνικής ιθαγένειας, ώστε «οι προστασίες να λαμβάνονται σωστά και να δίδονται σωστές απαντήσεις από τους θεούς όταν αποφασίζουν επάνω σε νομικά, κοινωνικά και ειδικώς σε στρατιωτικά θέματα». Επί Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) επίσης ο νόμος όριζε την αμιγώς Ελληνική φυλετική καθαρότητα των Συγκλητικών – από τις τάξεις των οποίων εξελέγετο ο εκάστοτε Βυζαντινός Αυτοκράτωρ – και μάλιστα επί ποινή εκπτώσεως των κληρονομικών Συγκλητικών προνομίων των απορρεόντων εκ της καταγωγής τους. Για δε τον βασιλέα της Ρωμανίας ( αυτοκράτωρ ήταν υποδεέστερος του τίτλου του βασιλέως ) ίσχυε : «…τα μεν εώα έθνη διδόασι τιμήν τω Βασιλεί ως διαδόχω του πατρικού οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Αυτός ο όρος της εθνολογικής κληρονομικής διαδοχής αποδυναμώθηκε με την επικράτηση της δογματικής νομοθεσίας για τον Αυτοκράτορα ο οποίος έπρεπε να είναι : «Πιστός εν Χριστώι τωι Θεώι Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων».

Έτσι την Εθνολογική καταγωγή την είχε κάποιος που έχει προσχωρήσει διά του Χριστιανικού Βαπτίσματος και Χρίσματός του στη Ρωμαϊκή Πίστη, δηλ. στη Ρωμαϊκή Θρησκεία, η οποία από τον 4ο μ.Χ. αι. (οπότε και ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας) ήταν ο Χριστιανισμός. Το Ελληνικό κληρονομικό δικαίωμα αντικατεστάθη από την δογματική πίστη του Αυτοκράτορα. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έγινε ο εξελληνισμός των Αυτοκρατόρων της Ρωμανίας οι οποίοι ήταν όλοι αλλοεθνείς . Με αυτό ακριβώς τον τρόπο απέκτησαν παράνομα και καταχρηστικά πλαστά Βασιλικά δικαιώματα οι μέχρι σήμερα Βασιλικές οικογένειες . Στην ιστορία του νεοτέρου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 υπήρξε συνέχεια του δογματικού κυριαρχικού καθεστώτος. Το σύνταγμα του 1844 ορίζει τον δεκαεξάχρονο ‘Oθωνα βασιλέα ιερό ελέω θεού. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως : « επικρατούσα θρησκεία εις την Ελλάδα ή της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας…..» και στο δεύτερο άρθρο : «η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον Ημών Ιησού Χριστόν …… ενεργούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά ταύτης δικαιώματα…..» από την αρχή αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα δόγματος επί του έθνους και μάλιστα με κυρίαρχο ( κύριο ) πνευματική οντότητα η οποία κυριαρχεί μέσω της εκπροσώπησης του από την ιερά σύνοδο. Με ποιά απόδειξη και ποιά εξουσιοδότηση γίνεται αυτή η αντιπροσώπευση. Με τί τρόπο γίνεται η επιλογή και με ποιά αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας. Είναι ακριβώς η συνέχεια του θεοκρατικού καθεστώτος της Ρωμανίας. Είναι αντιγραφή ακριβής η επιλογή αντιβασιλέα του νέου Ελληνικού Κράτους με την επιλογή αυτοκράτορα της Ρωμανίας. Το άρθρο 45 του συντάγματος του 1844 αναφέρει: «…..εκλέγουσι προσωρινώς αντιβασιλέα πολίτην έλληνα του ανατολικού δόγματος…..». αντικατασταθεί η ιθαγένεια άλλη μια φορά η οποία αποδεικνύει την εθνολογική προέλευση με την υπηκοότητα σε δογματική εξουσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά για την υφαρπαγή την καταδολίευση και την λεηλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυρίαρχων ιθαγενών ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνείς, καταχραστές, παραχαράκτες .

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως απαράδεκτη και μιασματική την δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως ελλήνων ιθαγενών. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις γενοκτονίες τις δολοφονίες τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έγιναν εις βάρος των ελλήνων ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη γαία προκειμένου να ιδιοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας οι παραχαράκτες καταχραστές ανθέλληνες φονείς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ κάθε βασιλική ιδιότητα οποιουδήποτε εφόσον δεν ανήκει γενεαλογικά στο έθνος των ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας. Ιστορικά ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που είχε καταληφθεί μετά από πόλεμο έπρεπε να γίνει μόνο με την συγκατάθεση Έλληνα Βασιλέα όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν έλληνας βασιλέας της ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια το πώς ένας έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε ένα αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων ακόμα και από βασιλέα είναι ή αποστασία ή προδοσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελλήνων από τους παρανόμως εξελληνισθέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους . Και το σημαντικότερο την λεηλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του Κυρίαρχου Πανάρχαιου Έθνους μας, το μόνο έθνος πραγματικά αυτοχθόνων ιθαγενών μέσω αλλεπάλληλων προδοσιών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις Αγορές και τους Τραπεζίτες, χρέος ανύπαρκτο τεχνητά δομημένο για την λεηλασία όχι μόνο των περιουσιών μας αλλά και των ψυχών μας.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ΄ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα μας και αποκηρύσσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν εκπροσωπούν εμάς, τα συμφέροντα μας και τα δικαιώματα μας και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε: ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» Στην δημιουργία των συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας της μόνης Δημοκρατίας, στην βάση και στις αρχές όπως απορρέουν από την Γραμματεία ως Θεώρημα και ως Πρακτική εφαρμογή. Στην Εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατείν του Δήμου όπου οι Δημότες είναι πραγματικά πολίτες με πλήρη συμμετοχή επί «κρίσεως και αρχής». Την επαναφορά όλων των κληρονομικά δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του έθνους μας σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές , τεχνικές, κυβερνητικές, υλικές κλπ. Καλούμε όλους τους ΄Ελληνες να ενταχθούν στην δημιουργία στον Δήμο τους, Πολιτικής Οντότητας, με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» « Ε.ΣΥ.» η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της Πολιτείας στην Ελληνική Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι η οδός για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» «Ε.ΣΥ.» αναγνωρίζει ως μόνο και πραγματικό χρέος αυτό που έχουμε ως Έλληνες πολίτες να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον στα χέρια μας, χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτόν μας αλλά προς ολόκληρο το γένος μας και κυρίως προς τους απογόνου μας, τις νεώτερες και μελλοντικές γενεές. Η Ελληνική Δημοκρατία προάγει το Ελληνικό αξιακό σύστημα γιατί μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπος οντολογικά παίρνει την θέση που του ανήκει, έτσι ο άνθρωπος είναι Πολίτης ζώντας σε πόλη , παράγοντας πολιτισμό με πλήρη ασφάλεια στην ολότητα με αρμονία και συνοχή.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ :

1. ΛΟΓΙΚΗ είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του αρχών με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.
3. ΑΡΕΤΗ είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά , διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.
5. ΙΣΟΤΗΣ είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση , η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται απο τόν καθένα πολίτη ξεχωριστά.
6. ΑΦΘΟΝΙΑ είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.
7. ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.
9. ΑΡΜΟΝΙΑ η σύγκλιση, η αρμογή , η σύνδεση διαφορετικών , ή αντιθέτων σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.
10. ΑΝΔΡΕΙΑ «Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις».
11. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο( σκοπό ) της ύπαρξης του.
12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε σε ποιό σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.

Αυτές οι αξίες δημιουργούν τις αρχές ως σημεία αναφοράς κοινωνικού συστήματος τα οποία δημιουργούν συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ως την τέχνη να φθάνεις στην αλήθεια και καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Σε μια ελεύθερη κοινωνία, διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η άσκηση πολιτικής ή πολιτειακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η συμμετοχή στο εκλέγειν – εκλέγεσθαι, στο συνέρχεσθαι, συμμετοχής στα κοινά και στην άσκηση ελέγχου εξουσίας.
4. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα όμως στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση.
5. ΙΣΟΝΟΜΙΑ: Είναι αφενός η ισότης των πολιτών έναντι του Νόμου και η εφαρμογή του Νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες και αφετέρου η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλεξάρτηση Νομοθέτη και εκτελεστικής Εξουσίας.
6. ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυούνται την αντιμετώπιση των Πολιτών με ισότητα εκ μέρους της Πολιτείας καθώς και η πραγματική αμοιβαιότητα σχέσεων Πολιτών και Πολιτείας.
7. ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ: Είναι το βάρος των αποφάσεων της Πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους Πολίτες χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις κλπ.
8. ΙΣΗΓΟΡΙΑ: Οι ίδιοι να έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης.
9. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Αποσκοπώντας στην απόδοση της να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς η αξιακή ισότητα, με την οποία η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαιϊκές τους σχέσεις.
10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Έχει σκοπό τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αξιών και αρχών. Η αδικοπραξία κατά μέλους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας, έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία αν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα με διόρθωση ή με τιμωρία. Να διανέμεται «μή προς τον λόγον αλλά προς την διάνοιαν του νομοθέτου σκοπείν». Και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις, τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική δικαιοσύνη εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης απόδοσης του δικαίου.
11. ΦΡΟΝΗΣΗ: Είναι η αιτία του «πράττειν ορθώς».
Τρόπος σκέψης και αντίστοιχη πρακτική που χαρακτηρίζεται από λογική, σύνεση, ωριμότητα. Η φρόνηση είναι «η δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης ευζωίας», η οποία υπερβαίνει τη γνώση, μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο και επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίσει το «δέον γενέσθαι». Είναι εκείνη που παράγει το φρόνημα, το οποίο ζωογονεί και οργανώνει την πράξη, καθώς εμπεριέχει το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης και βούλησης, που είναι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η πράξη…
12. ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: Η έννοια της σωφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων «το κρατείν ηδονών και επιθυμιών», με το να είσαι μέσω της Λογικής Κύριος του εαυτού σου. Σωφρονέω σημαίνει συγκροτούμαι , συνέρχομαι, γίνομαι κύριος εμ΄αυτου.
13. ΑΙΔΩΣ : Εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπου να αποφεύγει κάθε πράξη του που αντιβαίνει στον καθιερωμένο εθιμικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος με κίνητρο τον σεβασμό και την σεμνότητα.
Η αιδώς κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου, γιατί το εμποδίζει να παραδοθεί στο χάος των παρορμήσεων του και το υποχρεώνει να συμμορφωθεί με ότι το διαφοροποιεί από τα άλλα έμβια όντα: το λόγο. Παράλληλα περιστέλλει τις εγωιστικές τάσεις του την ιδιοτέλεια ,την επιθετικότητα, την απληστία και τονώνει σε αυτό τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας.
14. ΣΕΒΑΣΜΟΣ: Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό ο οποίος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου.
Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοημόνων όντων με πλήρη αμοιβαιότητα, μέσα σε αυτήν την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ των δημιουργών του ως ομοίωμα τους, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και ως συμπαντικό όν με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τον θείο δημιουργό του και αμοιβαία ο δημιουργός σέβεται το δημιούργημά του. Ο θεός που προβάλλουν τα Ιερατεία και τα δόγματα δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και γενικότερα για την ανθρώπινη φύση επειδή τον θέλει σε ζωώδη κατάσταση που σημαίνει ότι αυτός ο θεός δεν είναι ο Δημιουργός του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια.
15. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ : «Σύμφωνα με την αξία του πρέπει να πράττει και να τιμάται ο κάθε άνθρωπος». ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται απ’ την οικονομική του, ή την κοινωνική του θέση. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου. Εγείρει την αγωνιστικότητά του, με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του.
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας και καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, η κοινωνική ισορροπία ,η δικαιοσύνη , η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
Οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους.
16. ΦΙΛΟΤΗΣ : Η Φιλότητα ως κάθε είδους φυσική ελκτική δύναμη, κάθε είδους δύναμη κοινωνικής συμφιλίωσης και ενότητας ή κάθε είδους δύναμη ανοσίας και ομοιόστασης ενός οργανισμού.,
Ως κοινωνική ελκτική δύναμη υποβάλλει την εικόνα του αδιαίρετου σώματος μιας πόλης, της συλλογικής ψυχής της, στην οποία επικρατεί η ομόνοια και η ενότητα όλων των πολιτών. Σε αυτή την πόλη και σε αυτή την κοινωνία επικρατεί, η απόλυτη συν-χώρηση ακόμα και των αδιαχώριστων, κοινωνικά ατόμων. Τέλος, πνευματικά, Η Φιλότητα είναι η ενωτική δύναμη με αποτέλεσμα την ηρεμία και την γαλήνη της συνειδητότητας , η οποία έχει γίνει ένα με τον εαυτό της.
17. ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ: Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τιμητική διάκριση, υπεροχή, δόξα.
Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας .., εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά, ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελός της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στοά.
18. ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: Είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις , συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις οι οποίες προβάλλουν μεγαλειωδώς το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο , το δίκαιο.
Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με τον σκοπό ύπαρξης του τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωση του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια την μεμψιμοιρία. Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη γαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΚΦΡΑΣΗΣ.

1.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

1.1. Έχεις την Ελευθερία να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις την ικανότητα της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης της πράξης σου.
1.2. Έχεις την Ελευθερία να βλάψεις να αλλοιώσεις να καταστρέψεις ακόμα και να σκοτώσεις μερικώς ή ολικώς σωματικά ή ψυχικά μόνο όταν μπορείς να επανορθώσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά αυτό που έβλαψες αλλοίωσες κατάστρεψες ή σκότωσες.
1.3. Ακόμα και η σκέψη για οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό ή ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο που απευθύνεται σε ανθρώπους υπόκειται στον νόμο της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης. Η καλλιέργεια οποιασδήποτε σκέψης επιθυμίας ή σχεδίου γίνεται χωρίς να τηρείται αυτός ο νόμος είναι ήδη συνειδησιακός θάνατος.
1.4. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών να αφαιρέσεις να πάρεις να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε χωρίς να έχεις την δυνατότητα να το αντικαταστήσεις πλήρως και επακριβώς.
1.5. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών αποφάσεις σου να δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην οικονομία, στα κοινωνικά δρώμενα, στην παιδεία, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, στην πρόνοια , στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία.
1.6. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των μελών της κάθε παρέμβασης σου η οποία είναι ανεπανόρθωτη.
1.7. Η παράβαση του νόμου της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητός σου.
1.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και στους νόμους της.

2.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

2.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνει ότι θέλεις αρκεί να έχεις εφαρμόσει και δεχτεί με προσομοίωση το αποτέλεσμα των πράξεων σου ή των επιλογών σου και των εκφράσεων σου πρώτα στον εαυτόν σου.
2.2. Μπορείς να κάνεις σε συνάνθρωπο σου ότι θέλεις αρκεί να το έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου.
2.3. Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου και για το περιβάλλον σου.
2.4. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τον εαυτόν σου δεν μπορείς να το κάνεις ή να το επιβάλλεις σε άλλον.
2.5. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τα παιδιά σου δεν μπορείς να το κάνεις για παιδιά άλλων.
2.6. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για το δικό σου περιβάλλον δεν μπορείς να το κάνεις για την κοινωνία ή τμήμα της κοινωνίας.
2.7. Η παράβαση του νόμου της προσομοίωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητος.
2.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και τους νόμους της.

3.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ότι θέλεις αρκεί το κίνητρο των πράξεων σου των επιλογών σου και των εκφράσεων σου να είναι σε δημόσια θέα.
3.2. Το κίνητρο για κάθε σου πράξη ή επιλογή ή έκφραση σου πρέπει να εκτίθεται δημόσια και να είναι καταξιωμένη με αρετή.
3.3. Για οτιδήποτε επιδιώκεις δεν είναι απομονωμένο και κρυφό από το σώμα της πολιτείας.
3.4. Κάθε πρόταση κάθε ιδέα κάθε καινοτομία σε οποιαδήποτε μορφή της τεχνολογίας της επιστήμης της τέχνης ως και κανόνες νόμοι διδασκαλία καθοδήγηση πρέπει να άπτονται του αξιακού συστήματος του ανθρώπου και ανήκει σε όλη την κοινωνία και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην διαδικασία που δημιουργείται.
3.5. Η διαδικασία και η εφαρμογή σε κάθε σου πρόταση καινοτομία σκέψη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στον αξιακό άξονα και να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των λειτουργικών αρχών της πολιτείας ώστε να αποτελεί διαχρονική ανελικτική αναβάθμιση όλης της κοινωνίας συνολικά
3.6. Η κάθε καινοτομία πρόταση σκέψη είναι διατύπωση συμπαντικής μνήμης και ως τέτοιας ανήκει κληρονομικά σε όλους τους πολίτες. Όλοι οφείλουν να την σέβονται επειδή η ασέλγεια εις βάρος της είναι ασέλγεια κατά όλης της κοινωνίας.
3.7. Επειδή οι καινοτομίες ανήκουν σε όλη την κοινωνία η πολιτεία και τα μέλη της οφείλουν να τις προστατεύουν επί ποινή τιμωρίας σε όσους παραβαίνουν αυτήν την υποχρέωση. Όποιος προτείνει οτιδήποτε με κίνητρο στοχευόμενα το κακό της πολιτείας στην οικονομία , στα κοινωνικά δρώμενα , στην παιδεία, στην εργασία , στην ασφάλεια , στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία έχει ήδη θέσει τον εαυτόν του στην συνειδησιακή λήθη και έχει υποστεί θάνατο της συνειδητότητός του.
3.8. Οι άρχοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας οφείλουν να προστατεύουν με την ίδια την ζωή τους κάθε κληρονομιά της πολιτείας και του έθνους μας
H «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» λειτουργεί με άξονα τον πολίτη ο οποίος συμμετέχει με τον δυνατότερο και αποτελεσματικό τρόπο στην κρίση των καταστάσεων αποφάσεων δεδομένων και στην άσκηση εξουσίας, ουσιαστικά είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην ελλήνων πολιτεία.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και με όσα ισχύουν μετά τη μεταρρύθμιση με τη συνθήκη της Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπου αναλύονται και προστατεύονται διεξοδικά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη εν συνόλω, ο κάθε Έλληνας Πολίτης– Άνθρωπος ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να ζει και λειτουργεί μέσα σε μια ευνοούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αιώνες αγώνων εκατομμυρίων ανθρώπων. Κεκτημένο, θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δια μέσου της Λαϊκής κυριαρχίας που θεωρείται ως το θεμέλιο του πολιτεύματος της «Δημο-Κρατίας». Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στον εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη δια την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ως τροποποιήθηκε και αναδιαμορφώθηκε, συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας (ΕΕ C 306/17-12-2007),
1.2. Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ως τροποποιηθήσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών,
1.3. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Σύμβαση Ρώμης της 4-11-1950 , Ν.Δ. 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο πρωτόκολλο ΕΣΔΑ,
1.5. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),

Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ: Τα κεφάλαια αυτά είναι κληρονομικό δικαίωμα των Κυρίαρχων, Αυτοχθόνων, Ιθαγενών εν γένει λαών ες αεί. Είναι γνωστά επίσης ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility). Διέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες και που θα έπρεπε να φρουρούνται με διαφάνεια και ασφάλεια και να διασφαλίζονται προς όφελος όλων των χωρών μελών και που αφορά και την Ελλάδα αλλά και κάθε Έλληνα Πολίτη αλλά και κάθε Άνθρωπο γενικότερα. Παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Οι συμφωνίες που υπογράφησαν για την οικονομική σταθερότητα του πλανήτη, τη διαχείριση και τον έλεγχο της παγκόσμιας ταμειακής επάρκειας και όπου επίσης συμφωνήθηκε να τηρούνται οι ισολογισμοί των παραγώγων των κατατεθειμένων κεφαλαίων στους παράλληλους καταπιστευματικούς λογαριασμούς ήταν οι ακόλουθες:

1.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:

1.1. Διακυβερνητική συμφωνία που υπογράφη κατά την ημερομηνία 23-11-1982 στο Λευκό Οίκο ΗΠΑ – Ουάσιγκτον DC και έχοντας αρ. αναφοράς «USSCANN.5895-7G89G78FG-97FD8G7F8D7-7789FD8G98F-9F8F889F890-0001″ με το πρωτόκολλο αριθ. 558-22821,
1.2. H Τριμερής Συνθήκη Επιτροπή Χρυσού ((Tripartite, Trilateral, Trillenium Pact, GOLD COMMISSION) TTTGC – USA, France and UK, η οποία είναι η ισχύουσα συνθήκη μεταξύ των διεθνών κυβερνήσεων (World Governments – Λονδίνο 1921) και όσων έχουν ιδρυθεί το 1944/5-1994/5, που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Bretton Woods για μια ενιαία περίοδο πενήντα (50) ετών, η οποία διέκοψε τη λειτουργία του το 1994 και που εκκαθαρίστηκε το 1997 αφού εκπλήρωσε την περίοδο που συμφωνήθηκε,
1.3. Η Συνθήκη «Butler, Charles H.» – «Δημιουργώντας εξουσία των μέσων» – Ηνωμένες Πολιτείες Επιτροπή Γερουσιαστών «The Treaty Making Power of the Means, United States Senator Committees),
1.4. Η Συμφωνία «The Green Hilton Agreement» – Γενεύη 1963-1966 με εγγύηση που επικυρώθηκε ως διεθνής συναίνεση (the Guarantee is Declared on by International Consent) και η οποία εγγύηση επικυρώθηκε και καθιερώθηκε δυνάμει της διάσκεψης στο Ίνσμπρουκ, -Αυστρία το 1964, Πρακτικά Δημοκρατικός «Royden J»,
1.5. Η Συνθήκη που αφορά τον κανόνα του χρυσού « Making Power in the Defence of the Senates part in Treaty Making and the Foreign Controller of Gold Act, (1972) in the Senate of the United States» Τόμος II, κεφάλαιο 7,
1.6. Διεθνής Επιτροπή (Χάγη 1968), η οποία μεταφέρθηκε στο Καταπίστευμα και του ιδρύματος στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου και την προστασία του ελεύθερου Κόσμου και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών που ανέλαβαν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις Διεθνείς Εξασφαλίσεις των Συνδυασμένων Λογαριασμών αλλιώς γνωστό ως το Παγκόσμιο Ταμείο ταμειακής Διευκόλυνσης (International Panel (The Hague 1968) which transferred to the Trust and Foundation in its supervisory role and in protection of the free world.) and subsequent revisions thereof governing the management and control of International Collateral Combined Accounts otherwise also known as the Global Debt Facility).
2.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
2.1. Συνθήκη των Παρισίων (Treaty of Paris) της 10 Δεκ 1898,
2.2. Συνθήκη «Jekyll Island» (Georgia των ΗΠΑ, 1908-1910),
2.3. Ο νόμος «Aldrich» – ΗΠΑ 1910,
2.4. Δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζες «Federal Reserve System» (Washington, USA, 1913),
2.5. Η Συνθήκη του Λονδίνου 1920,
2.6. Τριμερής Συμφωνία μεταξύ των Εθνών (Trilateral Tripartite Trillenium Pact Between Nations), Λονδίνο 1921,
2.7. Ο Κανόνας του χρυσού (The Gold Act) – ΗΠΑ 1924,
2.8. Το δεύτερο σχέδιο των Εμπειρογνωμόνων (The Second Plan of the Experts), 1929
2.9. Δημιουργία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), 20η Ιανουαρίου του 1930,
2.10. Η συμφωνία της Χάγης (1930)
2.11. Η συμφωνία της Άπω Ανατολής που διέπει τα Συνδυασμένα Αποθετήρια (Far East Combined Depositories Agreement), 1932 1945,
2.12. Η Συμφωνία του Bretton Woods – 1944-1971 και που ισχύει μέχρι και σήμερα,
2.13. Η B.I.S. / Σύμμαχοι συμφωνία – Βέρνη, Ελβετία, 1946 -1948,
2.14. Η συμφωνία Πράσινη Hilton – Γενεύη, Ελβετία, 1963-1968,
2.15. Schweitzer Διάσκεψης – Innsbruck, Αυστρίας το 1964,
2.16. Οι συμβάσεις Schweitzer Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 Washington Panel)
2.17. Η Εφορευτική / Διορισμός Sole Διαιτητής συμφωνίες (1995)
2.18. The Washington Panel -1998,
2.19. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης Δικαιωμάτων (Bangkok 2003),
2.20. Η Συνθήκη που υπογράφηκε στο Bretton Woods του New Hampshire Αμερικής (The Bretton Woods Agreement), 1944 – 1971, *
2.21. Η Συνθήκη που υπογράφηκε από τους Συμμάχους και την B.I.S. (The B.I.S. / Allies Agreement), Βέρνη Ελβετίας 1946-1968
2.22. Οι Συμβάσεις Schweitzer στη Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 (The Schweitzer Conventions The Hague, Netherlands, 1968 and revisions thereof, 1972, 1984, and 1998 Washington Panel),
2.23. Η Συνθήκη για την Εκλογή και Διορισμός του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (The Election / Appointment of Sole Arbiter Agreements), 1995,
2.24. Το συνέδριο στην Αμερική (Washington Panel) – 1998,
2.25. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης που αφορά τα Διακαιώματα (The Treaty for Respecting the Rights Treaty) – Bangkok 2003.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 16 Ιουν 2018 Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ :ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ . ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Η τοποθέτηση του Αρτέμη Σώρρα είναι: Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ. ΔΟΓΜΑ. ΧΡΩΜΑ . Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!!
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 16 Ιουν 2018 Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ :ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ . ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Η τοποθέτηση του Αρτέμη Σώρρα είναι: Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ. ΔΟΓΜΑ. ΧΡΩΜΑ . Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!!

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ 16 Ιουν 2018 – ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

0

ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

Ο ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ACTION24 2-4-2020 ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2014.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά…

Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά…
Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά…

Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά…Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά…

Στο σπίτι σου που θα γυρίσεις και θα πας να πλύνεις τα χέρια σου «πολύ σχολαστικά», όπως θα σηκώσεις το κεφάλι θα δεις έναν απαράδεκτο και πίσω από αυτόν την κυβέρνησή του και τους τραπεζίτες!

Χτες, τελευταία μέρα του Μάρτη και μέρα πληρωμής συντάξεων, ήταν λογικό να συμβεί αυτό που συμβαίνει χρόνια τώρα έξω από τις τράπεζες.
Είναι η μέρα που πρέπει να πιάσεις ουρά από νωρίς για να πληρώσεις τη δόση του δανείου, μη χάσεις τη ρύθμιση, αυτό που εύχεται ο τραπεζίτης για να αρπάξει το σπίτι σου.

«Μα καλά, δεν μπορούσαν να πάνε εχθές, προχθές, πριν δέκα μέρες, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους; Την τελευταία μέρα περίμεναν;».
Και η απάντηση είναι: ΟΧΙ, δεν μπορούν να πάνε άλλη μέρα, γιατί πολύ απλά στο παρά πέντε συμπληρώνεις το ποσό για να πληρώσεις τη ρημαδιασμένη τη δόση.
Πρέπει να πάρεις τη σύνταξη του παππού, της μάνας σου και από αυτή να προσθέσεις το υπολειπόμενο ποσό για τη δόση.

Να πάρεις παράταση διαμονής στο σπίτι σου για έναν ακόμα μήνα… Και μετά να πας την υπόλοιπη σύνταξη στους γονείς σου με κατεβασμένο το κεφάλι, γιατί ξέρεις ότι αυτά τα λειψά δεν θα τους φτάσουν για όλο το μήνα.

Ο συνταξιούχος που πάει στην ουρά και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρονικά μέσα, δεν πάει για να δει τους τόκους, όπως αγανακτισμένοι μας «ενημερώνουν» ορισμένοι δημοσιογράφοι.

Πάει γιατί η σύνταξη του προηγούμενου μήνα έχει εξαντληθεί εδώ και 10 μέρες. Με τη σύνταξη αυτήν την πενιχρή προσπαθεί να κρατήσει την αξιοπρέπειά του.

Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά Να πάει στον φαρμακοποιό για να πληρώνει τα φάρμακα, να πάει στο σπίτι για να μοιράσει τα χρήματα για το νερό, το τηλέφωνο, το ρεύμα, να πάρει τα παιδιά να δει τι λείπουν στα εγγόνια του.
Αυτοί, λοιπόν, κατά Χαρδαλιά, είναι οι «απαράδεκτοι».

Μάλιστα, στη χτεσινή ενημέρωση, έφερε και την γενική γραμματέα των τραπεζών να μας πει ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα διαμέσου των οποίων μπορούμε να πληρώνουμε!

Εμείς γνωρίζουμε, και πλέον καταλαβαίνει και η πλειοψηφία του λαού, ότι η επιμονή σας στη στοχοποίηση αποκλειστικά και μόνο της «ατομικής ευθύνης» γίνεται για να κρύψετε τις κρατικές ευθύνες για ό,τι σας καταλογίζουν οι μάχιμοι γιατροί, για τις ελλείψεις που παραμένουν στο σύστημα της δημόσιας Υγείας.

Είναι αυτοί, μαζί με εσένα, που δεν πήρατε μέχρι τώρα κανένα μέτρο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία διευκόλυνση για τα δάνεια, για τις ρυθμίσεις των δανείων που αυτόματα χάνονται αν λήξουν.

Εσείς είστε που ακόμα και σήμερα δεν παίρνετε κανένα μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας, που και αυτή η πενιχρή λήγει τέλος Απρίλη.

Οι τράπεζες, από την άλλη, έκλεισαν εκατοντάδες παραρτήματα, προχώρησαν σε χιλιάδες απολύσεις που ονομάστηκαν «οικειοθελείς», με αποτέλεσμα τον συνωστισμό στα εναπομείναντα παραρτήματα.

Άκου λοιπόν κύριε Χαρδαλιά
Κατανοούμε το γεγονός ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς την αγωνία αυτών που παλεύουν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους με τα ψίχουλα.
Ναι, είναι λίγο ακατανόητα αυτά για σένα κ. Χαρδαλιά, αλλά είπαμε: Απαράδεκτος…

Υ/Γ.: Είναι απορίας άξιο:
Τέτοια λύσσα από δημοσιογράφους ενάντια σε μερικούς γερόντους, ούτε με τα μνημόνια…

Βάλσαμος Συρίγος
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Το δικαίωμα των κρατουμένων στην ζωή vs της δημόσιας ασφάλειας και τάξης

Χρήστος Τσιμπούκης: Το δικαίωμα των κρατουμένων στην ζωή vs της δημόσιας ασφάλειας και τάξης – Σχέση ανταγωνισμού ή συμπλήρωσης;
Χρήστος Τσιμπούκης: Το δικαίωμα των κρατουμένων στην ζωή vs της δημόσιας ασφάλειας και τάξης – Σχέση ανταγωνισμού ή συμπλήρωσης;
Χρήστος Τσιμπούκης: Το δικαίωμα των κρατουμένων στην ζωή vs της δημόσιας ασφάλειας και τάξης – Σχέση ανταγωνισμού ή συμπλήρωσης;
Χρήστος Τσιμπούκης: Το δικαίωμα των κρατουμένων στην ζωή vs της δημόσιας ασφάλειας και τάξης – Σχέση ανταγωνισμού ή συμπλήρωσης;

Χρήστος Τσιμπούκης: Το δικαίωμα των κρατουμένων στην ζωή vs της δημόσιας ασφάλειας και τάξης – Σχέση ανταγωνισμού ή συμπλήρωσης;

Του Χρήστου Τσιμπούκη*

Ήδη λαμβάνει χώρα πλούσιος δημόσιος διάλογος αναφορικά με την ανάγκη αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, λόγω του κινδύνου που διατρέχουν ατομικά και ως σύνολο, οι έγκλειστοι σε αυτά, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19, με θεωρητικές τοποθετήσεις, ζυμώσεις και συγκεκριμένες προτάσεις προς την υιοθέτηση του μέτρου αυτού, το οποίο ήδη εξετάζει η κυβέρνηση αλλά κι ως προς την αντίθετη κατεύθυνση, βρίσκοντας έρεισμα οι θιασώτες της άποψης αυτής στην πιθανή διακινδύνευση της δημοσίας τάξης κι ασφαλείας από την αποφυλάκιση κρατουμένων.

Η τελευταία αυτή προβληματική κατά την οποία προκρίνεται η δημόσια ασφάλεια, η οποία πιθανολογείται ότι δύναται να διασαλευθεί σε μέλλοντα χρόνιο από τους αποφυλακισθέντες, έναντι της προστασίας του δικαιώματος στην ζωή των ιδίων, ενέχει σαφώς παρωχημένες αξιολογήσεις για την έννοια του κατηγορουμένου, που δεν δύνανται να υιοθετηθούν σε σύγχρονα, δυναμικά εξελισσόμενα και δημοκρατικά ποινικά συστήματα, όπως grosso modo το ελληνικό.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ήδη στις διατάξεις του αρ. 13 νέου ΠΚ έχουν καταργηθεί συγγενείς του «εκ γενετής εγκληματία» όροι όπως η «κατά συνήθεια τέλεση εγκλήματος» και ο «ιδιαίτερα επικίνδυνος δράστης».

Ο σύγχρονος εθνικός νομοθέτης απέκδυσε την εγκληματική πράξη από αξιολογικές κρίσεις αναγόμενες στο χώρο του μεταφυσικού, σχετικές δηλαδή με την διάγνωση σταθερής ροπής του κατηγορουμένου στη τέλεση εγκλημάτων, η οποία θα έπρεπε να οδηγεί λογικώς σε μείωση της ποινικής κύρωσης κι όχι σε επαύξηση αυτής ή της προγνωστικής κρίσης του τρόπου συμπεριφοράς αυτού στο μέλλον αντιστοίχως (βλ. Αιτιολογική έκθεση Ν.4619/2019), ακριβώς επειδή δεν συνάδει με την σύγχρονη ποινική θεωρία η ηθικό-ιδεολογική αξιολόγηση κάθε κατηγορούμενου.

Με τις ΠΝΝ που έχουν εκδοθεί επί τω τέλει διασφάλισης της δημόσιας υγείας των πολιτών περιστέλλονται θεμελιώδη δικαιώματα συνταγματικώς κατοχυρωμένα και σχετικές ελευθερίες.

Είναι σαφές ότι με την έκδοση των σχετικών ΠΝΝ έχει  συρρικνωθεί ο γενικός χαρακτήρας κάποιων δικαιωμάτων, προφανώς εκτάκτως και προσωρινώς, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει περιοριστεί λ.χ. το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (αρ. 5 παρ. 1 Συντ) ακριβώς λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ανάπτυξης κοινωνικών επαφών, συναναστροφών κλπ, όπως κι εν μέρει η θρησκευτική ελευθερία με την προσωρινή φυσικά απαγόρευση τέλεσης λειτουργιών κλπ (άρ. 13 παρ. 2-3), επίσης το δικαίωμα στην παιδεία με την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (αρ. 16) και ιδίως της ελεύθερης οικονομικής ανάπτυξης (άρ. 5 παρ. 1, αρ. 17, 22, 25 παρ. 1, 2 και 4, άρ. 78, 107 «οικονομικού Συντάγματος»).

Αυτοί οι περιορισμοί στην ενάσκηση και απόλαυση των προαναφερθέντων θεμελιωδών δικαιωμάτων ερείδονται στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της ζωής, όπως αυτή προστατεύεται κυρίαρχα στις διατάξεις του άρ. 5 παρ 2 Συντ.

Στην διελκυστίνδα αυτή μεταξύ δικαιώματος στην ζωή και προάσπισης αυτής από το κράτος, και των λοιπών δικαιωμάτων ο έκτακτος εθνικός νομοθέτης (Κυβέρνηση και ΠτΔ) επέλεξαν ορθώς την προστασία του δικαιώματος στη ζωή.

Ατυχώς όμως μερίδα της κοινής γνώμης απασχολεί αρνητικώς η περίπτωση αποφυλάκισης κρατουμένων χάριν διασφάλισης της ζωής τους, λόγω της επισφάλειας που θα προκληθεί ενδεχόμενα από τους κρατουμένους στην δημόσια ασφάλεια και τάξη.

Πρώτο ερώτημα που ανακύπτει εν προκειμένω είναι πέραν της συνηθισμένης αντιπαράθεσης επί στατιστικών δεδομένων υποτροπής, αν υφίσταται άλλο πραγματικό κι αξιοποιήσιμο στοιχείο που θα επαλήθευε τον φόβο αυτό; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι παρά αρνητική καθόσον η διαφορετική εκτίμηση θα προϋπέθετε αξιολογικές κρίσεις, ψυχολογικές προσεγγίσεις μη συνάδουσες με την σύγχρονη ποινική θεωρία όπως αυτή ακολουθείται και στην εθνική έννομη τάξη.

Η πρόβλεψη για πιθανή επανάληψη εγκληματικής πράξης από κρατούμενο κι η εξαιτίας αυτής της πιθανότητας, απορρέουσα απαγόρευση απόλυσής του, ουδέν νομικό έρεισμα βρίσκει.

Ακολούθως το δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει είναι αν το ζήτημα της θωράκισης της δημόσιας υγείας και της προστασίας του δικαιώματος της ζωής που αποτελεί και κρατική-προνοιακή υποχρέωση, δια της απολύσεως υφ’ όρων κρατουμένων, παραβλέπεται για αυτή την κοινωνική ομάδα, ενόψει της προστασίας από πιθανό κίνδυνο, σε μέλλοντα χρόνο και χωρίς καμιά νομική τεκμηρίωση, της δημόσιας ασφάλειας.

Μήπως διάσταση της δημόσιας ασφάλειας δεν είναι και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας άρα και του δικαιώματος της ζωής όλων των φορέων του δικαιώματος αυτού άρα και των κρατουμένων;

Η απάντηση κι εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρη και ψύχραιμη: φορείς του δικαιώματος στη ζωή είναι και οι κρατούμενοι ασφαλέστατα κι ως εκ τούτου υποχρεούται η πολιτεία δια των οργάνων της να διασφαλίσει το δικαίωμα τους στην ζωή.

Η παραμονή κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης υπερπλήρη άρα χωρίς να διασφαλίζεται η ταχθείσα υπό της πολιτείας σωματική απόσταση, οι ελλείψεις σε ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό τόσο για υγιείς όσο όμως και για χρόνια πάσχοντες ή υπέργηρους κρατούμενους δεν συμβαδίζει με τις γενικές κρατικές επιταγές προς διασφάλιση της υγείας μας και μη μετάδοσης του ιού.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποσυμφόρηση των φυλακών δια της συντεταγμένης, μεθοδικής και στοχοποιημένης απόλυσης κρατουμένων, ώστε διασφαλίζοντας το δικαίωμα στη ζωή να διασφαλιστεί και η πεμπτουσία της δημόσιας ασφάλειας ιδίως για τη χρονική συγκυρία που βιώνουμε και η οποία δεν είναι άλλη από την προστασία της δημόσιας υγείας, ως πτυχής της δημόσιας ασφάλειας.

Του Χρήστου Τσιμπούκη*

Δικηγόρος, Διοικητικός Επιστήμων – ΜΔΕ-Υπ.Δρ. ΝΟΠΕ/ΕΚΠΑ*

Έκθεση ΕΟΔΥ: Ο χάρτης της πανδημίας στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές δεν έχουν ακόμα κρούσματα

Έκθεση ΕΟΔΥ: Ο χάρτης της πανδημίας στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές δεν έχουν ακόμα κρούσματα

Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση (22 Μαρτίου) του ΕΟΔΥ, σε τουλάχιστον 28 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας υπάρχουν, πλέον, επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας στις οποίες έχουν ανιχνευθεί επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού είναι οι εξής (στην Αθήνα υπάρχουν 4 τομείς-περιφερειακές ενότητες που έχουν ενοποιηθεί):

Συνεπώς, με βάση τη χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ, οι νομοί της Ελλάδας στους οποίους δεν έχει, μέχρι στιγμής, ανιχνευθεί κρούσμα κορωνοϊού είναι οι εξής (ξεκινώντας από βορειοανατολικά):

Ροδόπης
Καβάλας
Δράμας
Σερρών
Χαλκιδικής
Ημαθίας
Πέλλας
Φλώρινας
Γρεβενών
Θεσπρωτίας
Κέρκυρας
Πρέβεζας
Καρδίτσας
Ευρυτανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Λευκάδας
Κεφαλληνίας
Φθιώτιδας
Φωκίδας
Βοιωτίας
Κορινθίας
Χίου
Σάμου
Κυκλάδων
Χανίων
Ρεθύμνου

TAGS: #ΕΛΛΑΔΑ,#ΚΟΡΩΝOΙΟΣ,#ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Κορωνοϊός – Επίδομα 800 ευρώ: Δείτε πότε θα καταβληθεί το επίδομα

Πώς θα λάβετε το επίδομα των 800 ευρώ- Αναλυτικά τα βήματα
Πώς θα λάβετε το επίδομα των 800 ευρώ- Αναλυτικά τα βήματα
Πώς θα λάβετε το επίδομα των 800 ευρώ- Αναλυτικά τα βήματα
Πώς θα λάβετε το επίδομα των 800 ευρώ- Αναλυτικά τα βήματα

Κορωνοϊός – Επίδομα 800 ευρώ: Δείτε πότε θα καταβληθεί το επίδομα

Σε τρεις φάσεις, τμηματικά θα καταβληθεί το επίδομα των 800 ευρώ από τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου έως και τις 7 Μαΐου – Τις 320.000 ξεπερνούν οι αιτήσεις

Οι δηλώσεις των μισθωτών στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr που μέχρι αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 323.000 θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου. Όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση ανάλογα με το ΑΦΜ τους θα έχουν ξανά την ευκαιρία για υποβολή μετά τις 10 Απριλίου καθώς κάθε 10ήμερο θα ξεκινά ένας νέος κύκλος δηλώσεων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Μεταξύ 11 και 13 Απριλίου, οι εργαζόμενοι ή και οι εργοδότες τους που έχουν υποβάλει αίτηση θα μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθος στοιχεία.

Το χρονοδιάγραμμα των καταβολών έχει ως εξής: Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν από τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου και θα αφορούν τους δικαιούχους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή.

Οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις από τις 11 έως τις 20 Απριλίου αναμένεται να λάβουν τα 800 ευρώ μεταξύ 25 και 27 Απριλίου. Ένα τρίτο κύμα αιτήσεων θα μπορεί να υποβληθεί από 21 έως 30 Απριλίου, προκειμένου να πληρωθούν από 5 έως 7 Μαΐου.

Τα 800 ευρώ καλύπτουν διάστημα 45 ημερών δηλαδή, αν ο εργαζόμενος τέθηκε σε καθεστώς αναστολής την 1η Απριλίου, καλύπτεται μέχρι τις 15 Μαΐου.

Στελέχη της κυβέρνησης άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο η επιδότηση των 800 ευρώ να επαναληφθεί για ένα ακόμη 45ήμερο, καθώς συνεχίζεται η επέλαση του απειλητικού ιού.

TAGS:
Κορωνοϊός, Επιχειρήσεις, ΚΑΔ, Επιχειρήσεων, Γιάννης Βρούτσης, Επίδομα 800 ευρώ

Σωτήρης Τσιόδρας: Λάθος η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό

Σωτήρης Τσιόδρας: Λάθος η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό
Σωτήρης Τσιόδρας: Λάθος η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό
Σωτήρης Τσιόδρας: Λάθος η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό
Σωτήρης Τσιόδρας: Λάθος η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό

Σωτήρης Τσιόδρας: Λάθος η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό

Την πεποίθηση ότι θεωρητικά όλοι μπορεί να νοσήσουμε από τον κορωνοϊό εξέφρασε στην καθιερωμένη ενημέρωση του ο Σ. Τσιόδρας συμπληρώνοντας «αρκεί να μην νοσήσουμε όλοι μαζί». Ιδιαίτερη στιγμή στην ενημέρωση αποτέλεσε η ονομαστική αναφορά του σε δεκάδες ονόματα ασθενών με κορωνοϊό αλλά και γιατρών και νοσηλευτών που τους περιθάλπουν, μετά από την επίσκεψη του σε νοσοκομείο αναφοράς. Χαρακτηριστικά είπε «ευχόμαστε περαστικά από καρδιάς σε όλους τους ασθενείς» και εξήρε τις προσπάθειες όλων των υγειονομικών στον αγώνα για τον covid-19.

Ο κος Τσιόδρας αναφερόμενος στην πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, ανακοίνωσε 81 νέα κρούσματα και άλλα 20 που εντοπίστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν ήδη ελεγχθεί 380 άτομα. Το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται στα 1415. Αρκετοί ασθενείς νοσηλεύονται σε θαλάμους αλλά και 90 βρίσκονται διασωληνωμένοι.

Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι τα 66 έτη.

Από αυτούς 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, οι περισσότεροι με υποκείμενα νοσήματα ή μεγάλης ηλικίας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε μόλις ένας θάνατος στη χώρα, ανεβάζοντας το σύνολο των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από κορωνοϊό στην Ελλάδα στους 50. Από τους νεκρούς, 38 ήταν άνδρες και 12 γυναίκες, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν υποκείμενο νόσημα και ήταν μεγάλης ηλικίας.

Ο κος Τσιόδρας έκανε κι ένα σχόλιο για κάποιους που υποστηρίζουν ότι ίσως να μην καταγράφονται όλοι οι θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα μας, τονίζοντας ότι υπάρχει συνεργασία του ΕΟΔΥ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα συμπληρώνοντας «δεν φοβούμαστε την αλήθεια, αν είχαμε περισσότερες απώλειες θα είχαν καταγραφεί».

Οι μάσκες και οι «αβεβαιότητες» του κορωνοϊού

Στο ζήτημα των προστατευτικών μασκών επανήλθε σήμερα ο κος Τσιόδρας τονίζοντας ότι υπάρχει μια διχογνωμία καθώς κάποιοι λένε ότι είναι λάθος να χρησιμοποιούνται οι μάσκες γιατί είναι σε έλλειψη και άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι χρήσιμες για τη μη μετάδοση του ιού. Ο κος Τσιόδρας έκανε λόγο για πανδημία «αβεβαιοτήτων» τονίζοντας ότι είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αλλά με βάση τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών οι μάσκες σίγουρα προσφέρουν το μέγιστο όφελος στον χώρο του νοσοκομείου.

«Αν όλοι τηρούσαμε τις αποστάσεις, δεν θα χρειάζονταν οι μάσκες, οι οποίες είναι σε έλλειψη αλλά απαραίτητες για ασθενείς και υγειονομικούς». Ο κος Τσιόδρας κατέληξε επαναλαμβάνοντας αυτό που είπε και χθες, ότι οι μάσκες είναι χρήσιμες σε όσους έχουν συμπτώματα ή νοσούν από κορωνοϊό, αλλά και σε αυτούς που τους φροντίζουν κι όχι για τους υγιείς.

Επιπλέον, ο λοιμωξιολόγος σημείωσε πως η χρήση μάσκας ενέχει και κινδύνους όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά.«Είμαστε θιασώτες της επιστημονικής αλήθειας η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί στο 100% να τεκμηριωθεί» είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας και επανέλαβε τον πρώτο και απαράβατο κανόνα που θα έχει αποτέλεσμα: «Αν όλοι μας τηρούσαμε τις σωστές αποστάσεις, δεν έχει νόημα η χρήση μάσκας οι οποίες είναι σε έλλειψη αλλά απαραίτητες για ασθενείς και υγειονομικούς»» τόνισε.

Ωστόσο, ο Σωτήρης Τσιόδρας επανήλθε στο ζήτημα αυτό της χρήσης μάσκας και επικοινώνησε προσωπικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, όπου και ζήτησε μια επιπλέον γνωμοδότηση για το θέμα, όπως είπε.

Η ανοσία και οι επιπτώσεις της νόσου στους πνεύμονες

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας για τον κορωνοϊό έκανε ξεκάθαρο για μια ακόμη φορά ότι στην ήπια νόσο δεν υπάρχει ανάγκη να πάει κάποιος στο νοσοκομείο «γιατί θα εκθέσει στον ιό και θα εκτεθεί» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις νεώτερες θεραπείες σε ασθενείς που περνούν τον κορωνοϊό στο σπίτι, είπε ότι ήδη εξετάζονται τα κριτήρια με τα οποία θα χορηγούνται.

Ερωτηθείς για το αν η νόσηση από κορωνοϊό αφήνει βλάβες στους πνεύμονες εξήγησε ότι «φαίνεται ότι όσοι κάνουν ελαφρά πνευμονία, δεν έχουν κάποιο κατάλοιπο όσον αφορά τη λειτουργία των πνευμόνων. Είναι νωρίς ακόμη για να πούμε οτιδήποτε. Αυτό που γνωρίζουμε ότι όσοι αρρωσταίνουν σοβαρά και μπαίνουν σε ΜΕΘ θα πρέπει να παρακολουθούνται μακροχρόνια για μήνες, ακόμη και για 1-2 χρόνια»

Ερωτηθείς για το ποια θα είναι η στρατηγική μετά το πρώτο κύμα της επιδημίας, είπε ότι όσοι άνθρωποι έχουν αναπτύξει υψηλά αντισώματα θα έχουν « ένα τύπου διαβατήριο αντισωμάτων για να μπορούν να δουλεύουν στην πρώτη γραμμή.

Ο ιός φαίνεται ότι δημιουργεί ανοσία η οποία σύμφωνα με κάποιους ενδέχεται να διαρκεί από 2-3 χρόνια. «Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο» απάντησε ο κος Τσιόδρας σε ερώτηση για το πότε θα έχουμε το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι η στρατηγική για εμβολιασμό για τη γρίπη από το ερχόμενο φθινόπωρο είναι σωστή καθώς όπως είπε «δεν θες να υπάρχουν ταυτόχρονα δυο επιθετικοί ιοί στην κοινότητα».

ΠΗΓΗ

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Όταν τα ΜΜΕ προ-φυτεύουν ειδήσεις….

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/864990_kleidonoyn-diples-ethnikes-kalpes-septemvrio-kai-oktovrio-gia-na?fbclid=IwAR1SuU_2KotzzreVO0uVfuUb5dblLl62U2G1xfaY0Sk8cj2AisfVH0Bs2Lo

Άραγε Ελληνα πολίτη, πόσο «ελληνικά» είναι τα «ελληνικά» sites που ενδιαφέρονται για την χώρα σου;;; Όταν δεις και καταλάβεις ποιοι γράφουν όλα αυτά ίσως (γράφω ίσως) ενεργοποιηθείς και πάρεις στα χέρια σου το μέλλον της πατρίδας σου….

Ας δούμε λοιπόν τι λέει αυτό το περίφημο site Pronews του οποίου η ιδιοκτησία από το 2011 ανήκει σε Βούλγαρο.

https://www.pronews.gr/koinonia/221_poioi-eimaste

Κλασσική περίπτωση ΜΜΕ να «φυτεύουν» κάποια «ιδέα» μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, ώστε μετά αυτό να μπορεί να περάσει με εύκολο τρόπο και σε πράξη με δέσμια την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, έτσι ώστε να νομίζει ότι το ψεύτικο είναι πραγματικό και ότι η «ιδέα» ήταν δική του να συμμετέχει στην πράξη….

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ…

https://www.warnerbros.com/movies/inception/

Μας το λένε γιατί βρίσκονται σε έπαρση μιας και νομίζουν ότι κέρδισαν τον πόλεμο κατά των ανθρώπων αλλά δεν ξέρουν ότι ο πόλεμος μόλις άρχισε.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΠΡΟ-ΦΥΤΕΥΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ SITE PRONEWS (σε κίτρινο πλαίσιο το δικό τους κείμενο και η δική μου ανάλυση με bold γραφή).

Εθνικές εκλογές το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μετά πιθανότατα άμεσα δεύτερες κάλπες, είναι η βασική πολιτική εξέλιξη στο εσωτερικό της χώρας που φέρνει η πανδημία του κορονοϊού, αν όλα πάνε καλά, ήτοι ξεκινήσουν να αίρονται σταδιακά οι απαγορεύσεις από τα τέλη Απριλίου (27 Απριλίου είναι ο βασικός σχεδιασμός) ή τις αρχές Μαΐου (4 Μαΐου θεωρείται καταληκτική ημερομηνία για το σημερινό σενάριο). Μάλιστα. Έχετε κληρονομικό χάρισμα να φανταστώ εσείς του pronews. Eγώ πάντως ήξερα μέχρι τώρα πως τα ΜΜΕ είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μέσα προβλέψεις του μέλλοντος. Δηλαδή ότι ενημερώνουν τους πολίτες για τι έχει γίνει με αποδεικτικά ατράνταχτα στοιχειά και όχι για το τι πρόκειται να γίνει, στην περίπτωση μας εδώ μάλιστα, σε έξι (6) μήνες από τώρα…Το είδατε στα χαρτιά;;; Στο φλιτζάνι;;; Στα ταρώ;;; Γιατί τότε το site σας δεν αναφέρει ότι είστε και μελλοντολόγοι;;;

Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι Γαλλία και Ιταλία 13 ή 20 Μαΐου θα αρχίσουν να αίρουν τις δικές τους απαγορεύσεις προκειμένου να διασωθούν οι σοδειές και να μην υπάρξει επισιτιστικός  λιμός στις χώρες αυτές….Ουπς …εδώ βάζετε και κάποια δικλείδα σε περίπτωση που δεν σας βγει το μέλλον…

Στην Ελλάδα θα ακολουθηθεί ακριβώς το ίδιο μοντέλο άρσης των απαγορεύσεων, όπως ακολουθήθηκε το μοντέλο επιβολής τους μετά από δύο ή τρεις εβδομάδες μετά τις Ιταλία και Γαλλία….Πρόβλεψη κι εδώ. Και βέβαια η σταδιακή άρση των απαγορεύσεων θα έχει και εδώ ουσιαστικό και κρίσιμο ρόλο σε ότι αφορά τον αγροτικό τομέα. Αν π.χ. δεν ραντιστούν τα εσπεριδοειδή τις αμέσως επόμενες 20 ημέρες, η σοδειά θα είναι μικρότερη του 50%…. Γνωρίζετε δηλαδή ότι αν δεν ραντιστούν τα εσπεριδοειδή, η παραγωγή θα πέσει κατά 50%;; Δώστε μας τα στοιχεία… άραγε ποια είναι τα εσπεριδοειδή… τα πορτοκάλια …τα μανταρίνια …τα λεμόνια….τα οποία αν εκλείψουν μας βλέπω νεκρούς όλους μας…….Έρχεται καλοκαίρι που σημαίνει καλλιέργειες με είδη τα οποία τρέφουν τον άνθρωπο και είναι πρώτα στην λίστα διατροφής του οπότε γιατί το αναφέρετε ;;; Αναφέρετε επιτέλους ένα πιο καλό δείγμα…αλλά όλα αυτά αφορούν την άρση των απαγορεύσεων….Όλα αυτά;;; Ποια δηλαδή; Ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει τις άλλες χώρες;;; Μα αυτό είναι κάτι λογικό σε μια πανδημία. Αλλα για να δούμε πού το πάτε ….

Από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν άμεσα «το κέρδος από την διαχείριση»  της πανδημίας και αυτό που εμφανίζουν αυτή την στιγμή οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες βέβαια, είναι «τσιμπημένες» Μπορούμε να δούμε μια τέτοια δημοσκόπηση εν μέσω της πανδημίας…Πως μιλάτε χωρίς στοιχειά ;;;;…..αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούν με το πολιτικό κλίμα….Α μάλιστα …Δικό σας αυτό το συμπέρασμα, γιατί εμείς δημοσκόπηση δεν είδαμε στο άρθρο σας και θέλετε να σας …πιστέψουμε…Πάμε παρακάτω…

Οι μεγάλες ηλικίες και οι ευπαθείς ομάδες «κρέμονται» κάθε απόγευμα στις 18.00 από το στόμα του «καλού» και του «κακού μπάτσου», ας πούμε χαρτιτολογώντας, του ς.τσιόδρα και του ν.χαρδαλιά, όπου ο πρώτος αναδύει «συμπάθεια» και «εμπιστοσύνη» και ο δεύτερος «τρόμο» και «απαγορεύσεις» για τους «ανεύθυνους πολίτες», αλλά σε συνδυασμό  με ότι όλα αυτά γίνονται «για το καλό μας». Και όλοι αυτοί θα ψηφίσουν «μονοκούκι», πλέον κ.μητσοτάκη. αν δεν προλάβουν να πεινάσουν… Εδώ πλέον αρχίζει …η φυτεία… «μονοκούκι». Είστε και σίγουροι ….μιλάμε για σιγουριά απόλυτη…και στην επόμενη πρόταση….η φράση κλειδί …αν δεν «προλάβουν» να πεινάσουν…Eδώ αρχίζουν τα ωραία…Δεν θα έχουν να φάνε εσπεριδοειδή μάλλον για αυτό το γράφετε…αλλιώς γιατί να πεινάσουν …;;; Έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση;;; Γιατί δεν παραθέτετε τα ακριβή στοιχειά ως απόδειξη της φράσης σας αυτής…;;;

Αμέσως μετά την σταδιακή λήξη των μέτρων, κάτι που δεν θα γίνει πριν μηδενιστούν τα κρούσματα ή βρεθεί σίγουρο φάρμακο για την ίαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοσούντων, η κυβέρνηση θα μπει σε τροχιά εθνικών εκλογών. γιατί;…..Για να δούμε το γιατί….γιατί αυτό που έρχεται στην ελληνική οικονομία, ότι και αν αποφασιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης για οικονομικές «ενέσεις», δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ορίζοντα περισσότερων από 2-3 μήνες από καμία κυβέρνηση, ακόμα και με αυτή που θα έχει διαχειριστεί το κλίμα του τρόμου, Οπαααααα….το πιο;;; Τόσο αποτελεσματικά. Η χώρα θα χρειαστεί, όχι πέντε ή δέκα ή είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ για να ξανασταθεί στα πόδια της, αλλά μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον εκατό δισ. ευρώ (100.000.000.000 ευρώ) τον επόμενο χρόνο. Κάθε ημέρα από την αρχή της έναρξης των περιορισμών χάνεται από την αγορά 500 εκατ. ευρώ, συν την ήδη υπάρχουσα «τρύπα» στην οικονομία..

Μάλιστα ….δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί η ελληνική οικονομία ..βρε την κακομοίρη ελληνική οικονομία που θα χρειαστεί 100 δις …όταν εδώ και χρόνια από τα μέσα του 2015 παρουσιάζεται ένας κρατικός προϋπολογισμός μεγαλύτερος της Γερμανίας….άλλα ξέχασα τα ΦΕΚ είναι ψεύτικα …έτσι λένε κάποιοι ψευτο-στάρ της ελληνικής «πολιτικής» …και θα σας πάω και ακόμη πιο μακριά …εκείνοι οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί στην παγκόσμια τράπεζα οι οποίοι υπάρχουν για ώρες δύσκολες  όπως αυτήν εδώ τι στο καλό  γιατί δεν τους κάνουμε χρήση …ώστε να μην πεινάσουμε;;….εσείς ως δημοσιογράφοι κάνατε κάποια έρευνα για το θέμα αυτό;;; Ή μπαααα;; Γιατί υπάρχουν ένα σωρό αποδείξεις για την παγκόσμια τράπεζα και τα κεφάλαια που βρίσκονται προς χρήση για κάθε χώρα στον πλανήτη για έκτακτες ανάγκες και μιλάμε για τρις …όχι απλά για δις…αλλά εσείς ξέρω….μελλοντολόγοι γαρ …δεν σας ενδιαφέρει το παρελθόν δηλαδή πως δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα κεφάλαια …αλλά τι θα γίνει στο μέλλον …χωρίς κεφάλαια…άρα καλά το ανέφερα στην αρχή …δεν είστε δημοσιογράφοι αλλά …κάποιοι με κληρονομικό χάρισμα…Πάμε παρακάτω…

Όταν θα ξεκινήσει η άρση των απαγορεύσεων για να επιστρέψει η κίνηση στην αγορά στα επίπεδα του τέλους Φεβρουαρίου 2020, θα χρειαστεί περισσότερο από έξι μήνες, εκτιμάται!αυτή είναι η πραγματικότητα μετρημένη μέχρι το τελευταίο σεντ από το οικονομικό επιτελείο. Που είναι τα στοιχεία που αναφέρεστε;;; Σε ποια έκθεση του οικονομικού επιτελείου;;;; Ποιανού οικονομικού επιτελείου;;;…Ενός οποιουδήποτε;;;

Και αυτά τα χρήματα, τα 100 δισ. ευρώ δεν υπάρχουν, ούτε και πρόκειται να βρεθούν άμεσα. Αχά και τον αριθμό γνωρίζετε και ότι δεν θα βρεθούν άμεσα …Για τόσο κληρονομικό χάρισμα λέμε…Να έρθω να μου πείτε τους αριθμούς του λόττο ρε παιδιά…

Άρα αυτό που σταδιακά θα διαδεχθεί την «ευγνωμοσύνη» της τρίτης ηλικίας προς την κυβέρνηση γιατί «τους έσωσε την ζωή» με την πρώτη μείωση συντάξεων θα μεταβληθεί σε οργή….Καλά εδώ μιλάμε για ειδικούς… Σοβαρά τώρα αυτό είναι σοβαρή δημοσιογραφία ;;; Θα …και Θα…. και θααααα….κάτι…. «θα» απόλυτης σιγουριάς…

Και μείωση συντάξεων να μην υπάρξει, θα υπάρξει τέτοια ανεργία που παιδιά, εγγόνια θα επιστρέφουν στο σπίτι άνεργα, θα βρίζουν καθημερινά την κυβέρνηση και θα μετατρέψουν το «ωσαννά» της οικογένειας σε «άρον άρον σταύρωσον αυτόν»….Ααα …τώρα εδώ το αλλάζετε …είναι σαν αυτό που έλεγαν …Ή θα βρέξει …ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει….οπότε θα είστε μέσα έτσι και αλλιώς…αν δεν είναι οι παππούδες θα είναι οι νέοι…

Έτσι θα έρθει το 4ο μνημόνιο με μέτρα που θα κάνουν τα μνημόνια των 2010, 2012 και 2015 να φαντάζουν ως «μετριοπαθείς οικονομικές περικοπές»….Εδώ σας πιάνω αδιάβαστους!  4ο μνημόνιο είχαμε …Πάμε ομως για 5ο;; Μια χαρά μας ετοιμάζετε βλέπω….Τι ωραία που το φέρνετε… «Έτσι θα έρθει το 4ο μνημόνιο..»


Αυτό θέλει να αποφύγει οπωσδήποτε το κυβερνητικό επιτελείο….Τι θέλει να αποφύγει;;; Αφού το είχε σχεδιάσει για εκλογές έτσι ή αλλιώς τς τς τς…Μας μπερδεύετε… Ξέρει ότι μετά τον σεπτέμβριο (αν όλα πάνα καλά, Καλά ;;;; Αχαχαχαχααχα, εδώ μας μαυρίσατε την ψυχή, με ελλείψεις και ότι χρήματα δεν υπάρχουν … επαναλαμβάνουμε) δεν υπάρχει πολιτικός χρόνος, ειδικά από την στιγμή που πρέπει να γίνουν μέρα σε 1,5 μήνα δύο εκλογές (όπως έγιναν τον μάϊο και τον ιούνιο του 2012, προκειμένου να «καεί» η απλή αναλογική και αμέσως να προσφύγουν σε δεύτερη κάλπη με ενισχυμένη αναλογική. Αυτό το θέμα …δήθεν αναλυτές να μιλούν για το μέλλον με ξεπερνάει ….δημοσιογραφοι αναλυτές …μπουχτήσαμε να μας «φυτεύουν» ένα μέλλον που δεν είναι δικό μας αλλά κάποιων καθεστωτικών κέντρων μέσω κάποιων φερέφενων που προλειάνουν το «έδαφος» δηλαδή την σκέψη των ανθρώπων και την αποπροσανατολίζουν σπέρνοντας σπόρους φόβου….και μάλιστα διπλές εκλογές γράφετε…όλα τα ετοιμάζετε …είσαστε τόσο σίγουροι πως οι σπόροι που θα φυτεύσετε σε (6) μήνες θα καρποφορήσουν …σανός για το ποίμνιο …αλλά δεν θα πάρουμε …καθώς οι πολίτες δεν τρώνε πλέον σανό….ααα δεν το ξέρετε …Όσο εσείς φυτεύετε σανό εμείς τον ξεριζώνουμε …και ενημερώνουμε με αληθινά στοχίια για τον πλούτο των ανθρώπων έτσι ώστε οι πολίτες μόνοι τους πλέον θα επιλέγουν …τι θα έχει το τραπέζι τους και όχι ό,τι τους σερβίρετε εσείς….ως σερβιτόροι των καθεστωτικών εστιατοριών που μόνο σανό σερβίρουν…

προκειμένου να κυβερνήσουν εν συνεχεία αδιατάρακτα (αν και στην ελλάδα η πολιτική ιστορία δείχνει ότι δεν υπάρχει «αδιατάρακτη διακυβέρνηση») μία πλήρη τετραετία. ε ναι δεν υπαρχει γιατι ετσι το κανουν χρονια τωρα για να μπερδευουν τον πολιτη με στημενες δηθεν εντασεις για να του κλεβουν την κραταιοτητα-δυναμη μεσω της ψηφους του…αχ ελληνα …αχ…εδω συμφωνω μαζι σας…να μην λετε οτι πουθενα δεν συμφωνω…αν και εσεις τα μμε βοηθατε για αυτες τις στημενες εντασεις …με δηθεν …προ-φυτειες …αχαχχαχαχα

ετσι ή αλλιώς αυτός ήταν ο κυβερνητικός σχεδιασμός…ειδατε τι σας λεω…δεν ενδιαφερε την κυβερνηση να αποφυγει κατι…παραπανω τα λετε αποφασιστε …ηταν σχεδιασμος εκλογων  για τον σεπτεμβριο-οκτωβριο ασχετως πανδημιας;;;;και ξερετε γιατι δεν την ενδιαφερει γιατι δεν την ενδιαφερει ο πολιτης αλλα το πως θα κρατησουν τις καρεκλες τους για να τρωνε τον πλουτο των ανθρωπων που διαχειριζονται αιωνες τωρα …αλλα τι λεω μια χαρα το ξερετε για αυτο και πατε μπρος πισω μπερδευοντας τους πολιτες … και πριν από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα.σεπτέμβριο ή οκτώβριο θα γίνονταν εκλογές, αλλά για άλλους λόγους. η οικονομία δεν πήγαινε καλά, αρα το μνημονιο δεν το γλυτωναμε ….παρά τις κυβερνητικές «διαβεβαιώσεις» και είναι βέβαιο ότι και το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά το τέταρτο του 2019 θα ήταν με αρνητικό πρόσημο σε ότι αφορά την ανάπτυξη….α μαλιστα …παντως ξερετε και τον σχεδιασμο της κυβερνησης για εκλογες…οπως να φανταστω ως μελλοντολογοι ξερατε οτι θα ειχαμε πανδημια …και μαλλον θα  ξερετε οτι  δεν θα εχουμε και απο οκτωβριο αλλη πανδημια να υποθεσω ή μηπως οχι;;;  γιατι κατι  τετοιο μεταφερουν αλλα καθεστωτικα φερεφωνα …μην ξεχνατε ομως ολοι εσεις πως μιλαμε για πανδημια δηλαδη για ολον τον πλανητη που σημαινει οτι τα δεδομενα μπορει να αλλαζουν μερα με την μερα …παυει δηλαδη ο στενος αρα και πιο ελεγχομενος χωρος της ελλαδας και μιλαμε για ολον τον πλανητη οποτε καμια …προ-φυτεια δεν θα ειναι σιγουρη….

με αυτή την έννοια «κάθισε κουτί» στην κυβέρνηση η κρίση του κορωνοϊού.  οπως και η ελληνοτουρκική κρίση στον εβρο.βασικά η κυβέρνηση εκεί που «χανόταν» μετά την ταπεινωτική υποχώρηση των ματ από λήμνο και χίο, διασώθηκε από την επίθεση των παράνομων μεταναστών στον εβρο και εν συνεχεία της κρίση του κορωνοϊού….αχα διασωθηκε …διασωθηκε η κυβερνηση;;; …και εσεις ως εγκριτοι δημοσιογραφοι αναλυτες βλεπετε οτι με αυτο που εγινε στον εβρο οτι διασωθηκε η κυβερνηση ….την στιγμη που εχουν υπογραφει και νομιμοποιηθει εν μεσω πανδημιας 28 hot spots οταν πριν δεν υπηρχε καμια αλλη τετοια κυα ;;; και οι πολιτες δεν βλεπουν νομιζετε τι γινεται ….θα δουμε πολυ συντομα ..ποιος δια-σωθηκε …

υπάρχει σε όλα αυτά και το ο αστάθμητος παράγων «τουρκία» αλλά θα δούμε εν συνεχεία πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το όλο σκηνικό. α μαλιστα η τουρκια ειναι ο ασταθμητος παραγοντας …θα δουμε συντομα ποιος ειναι ο ασταθμητος παραγοντας ….ειναι δυνατον να λετε κατι τετοιο οταν συσπαται ολος ο πλανητης;;;

από εκεί και πέρα και ο προγενέστερος σχεδιασμός «έδειχνε», όπως προαναφέραμε εκλογές τον σεπτέμβριο ή τον οκτώβριο, … ειχατε μαλλον εσωτερικη πληροφορηση …το εμπεδωσαμε οτι αυτο φυτευετε  να περασει ως σκεψη γιατι αυτο σας ειπαν να λετε …καθώς το «καλοκαίρι» θα κάλυπτε τις «μαύρες τρύπες» οικονομίας και κυβερνητικής διαχείρισης.ποιες ειναι αυτες για δειξτε μας στοιχεια…

με έναν συριζα να μην έχει συνέλθει ακόμα από την ήττα του 2019, μία δεξιά (;;;;;;;;) ο μητσοτακης στην νδ δεν ανηκει δηλαδη στην δεξια;;; τι εννοειτε;; να αδυνατεί να οργανωθεί σε μία ενιαία πολιτική πλατφόρμα, μία ακροδεξιά εγκλωβισμένη σε μία δίκη και πιθανόν και σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα …ακομη πια να βγει αποφαση ;;; και ένα κιναλ διχασμένο, σχετικά εύκολα θα έπαιρνε τις εκλογές και θα προσέφευγε και πάλι εντός 1,5 μήνα σε δεύτερες εκλογές, όπου θα τις κέρδιζε και πάλι. αν εχεις κληρονομικο χαρισμα τυφλα να εχουν οι καλυτεροι μελλοντολογοι …βγαζεις και συμπερασμα…αλλη σπορα «ιδεας»….

εδώ υπήρχε και μία παραλλαγή του σεναρίου: προκειμένου να περάσει μία χάγη και μία συνολική ρύθμιση των ελληνοτουρκικών και με δεδομένες τις εθνικές απώλειες. θα αναζητούσε «συνεταίρο» σε μία πιθανή συγκυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, στο πρόσωπο του συριζα ή/και του κιναλ. μϊα (τα διαλυτικα στο «μια» ειναι γιατι το αρθρο το γραφει …αγραμματος ή αλλογενης μια και το site ανηκει πλεον …σε αλλογενη;;;) κυβέρνηση π.χ. ενός έτους, ειδικού σκοπού. τώρα, αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται….πολλα σεναρια …σκηνοθετης ο ιδιος …και πρωταγωνιστες ιδιοι και καμμενα χαρτια πλεον…αλλα αυτα συμβαινουν οταν στην βουλη εχουμε πολλους celebrιties…θα γυριζουμε thriller με θυμα τον ελληνα πολιτη)

τώρα, αυτό που ήταν εκλογικός σχεδιασμός, γίνεται πλέον πολιτική βεβαιότητα..ειστε και απολυτα σιγουροι εχετε δηλαδη αμεση ενημερωση απο το στρατηγειο και εχετε …πολιτικη βεβαιοτητα…να μας πειτε τι σημαινει πολιτικη βεβαιοτητα …γιατι εγω τοσα χρονια μονο μια πολιτικη αβεβαιοτητα βιωνω ως πολιτης αυτης της χωρας…αλλα εσεις …ειστε βεβαιοι για τις εκλογες …αχ ελληνα κοιτα πως το φυτευουν ….

η συνέπειες της οικονομικής καθίζησης από τη πανδημία είναι πολύ ευρύτερες της ελλάδας και ακριβώς θα είναι και πολύ βαθύτερες. αχα …στην ελλαδα…ευρυτερες …δλδ πιο δυσκολες συγκριτικα με αλλα κρατη …στοιχεια εχετε για αυτο;;; ή μπαααα….μαλλον και αυτο …στο κληρονομικο χαρισμα σας το αφηνω…

διότι δεν καταστρεφόμαστε μόνο εμείς και περιμένουμε την αλληλεγγύη των εταίρων για να διασωθούμε.

ολη η εε θα έχει υποστεί οικονομική καθίζηση πολύ μεγαλύτερη ενός συμβατικού πολέμου π.χ. ενός μηνός.

αυτό είναι και «καλό» από την άλλη. δεν είμαστε το «μαύρο πρόβατο». είμαστε το μέλος ενός κοπαδιού από «μαύρα πρόβατα». αχα …μαυρα προβατα …λευκα προβατα ….αλλα ανθρωποι πουθενα….εγω παντως δηλωνω ανθρωπος ….και δεν ανηκω σε κοπαδια  ζωων αν εσεις θεωρειτε οτι ανηκετε σε κοπαδια  μην τσινατε οταν σας αποκαλουμε ….ζωα….εσεις το λετε…

 

ακόμα και αν έρθει το 4ο μημόνιο…εχει ερθει λεμε…ανημερωτοι ειστε …εσεις που μας «ενημερωνετε»  αυτή η πραγματικότητα επικοινωνιακά θα το «γλυκάνει» α ρε πως τα περνατε ετσιιιιι …δηθεν  αντιστροφα αλλα το ιδιο γιατι ξερετε καλα την μεθοδο …ειστε αντιθετοι εσεις αλλα …ετσι θα γινουν ..παλιο το κολπο της προπαγανδας για οσους εχουν ξυπνησει πραγματικα.

 

στην ελλάδα μπορεί να τεθούν μέχρι και ζητήματα διατροφικής επάρκειας, μετά από το εξάμηνο, εκτός του ότι ελλοχεύουν (μάλλον βέβαιες αν δεν βρεθούν χρήματα) μειώσεις (προσωρινές;) στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις.αυτό θέλουν να προλάβουν στην κυβέρνηση, πριν στήσουν κάλπες. αυτη εδω η παραγραφος ειναι η «ιδεα» που φυτευετε εσεις …οι δημοσιογραφικοι αναλυτες….μα τι ωραια το κανετε ειλικρινα σας φθονω για αυτης σας την δεξιοτητα … γραφετε για διατροφικη επαρκεια…να υποθεσω εχετε στοιχεια και για αυτο…μιλατε για μειωσεις συνταξεων και μισθων…εχετε στοιχεια και για αυτο….και καλπες….μα τι ωραια …ετοιμαζετε το χαλι για ολα οσα θα συμβουν που εσεις με το κληρονομικο χαρισμα σας τα προβλεπετε …….αχχαχαχα παλαια τεχνικη …των μμε που αναλυουν …το μελλον….και παντα βγαινει …μα τι σοι επιστημονικη μεθοδο χρησιμοποιειτε οταν τα γεγονοτα ειναι ασταθη σε πλανητικο επιπεδο πλεον…εκτος και αν εχετε αμεση πληροφορηση απο τα …γραφεια σχεδιασμου …

ο αστάθμητος παράγων που λέγεται «τουρκία»

θα μπορούσε μια κίνηση από την τουρκία να τα ανατρέψει όλα αυτά; θα μπορούσε, αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο η τουρκία θα είναι έτοιμη πριν τον σεπτέμβριο να κάνει τέτοιες κινήσεις. εχει και αυτή την κρίση του κορωνοϊού, έχει και αυτή σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βέβαια πολλούς στο εξωτερικό που θα ήθελαν τον ρ.τ.ερντογάν «στο πάτωμα».το ζήτημα είναι μήπως τα δύο πρώτα δημιουργήσουν στον ρ.τ.ερντογάν την ανάγκη να κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση που να αλλάξει το κλίμα και να συσπειρώσει τους τούρκους στο πρόσωπό του (όχι ότι σήμερα τον έχουν αποκηρύξει αφού παραμένει δημοφιλέστερος μακράν)….πολυ προμοταρετε την τουρκια ως ασταθμητο παραγοντα  και τους σχεδιασμους της  …αραγε γιατι ;;; αυτην την δεδομενη στιγμη κανεις δεν μπορει να  κανει σεναρια εκτος και αν γνωριζει εκ των εσω …γνωριζετετε κατι και γιατι παντα αναφερετε οτι ο ασταθμητος παραγοντας μπορει να ειναι η τουρκια…ενω αυτην την στιγμη δεν ξερουμε …αν ο κορωνοιος «αποφασισει»να αποδεκατησει πολλους ακομη ….κανονικα θα επρεπε να πειτε οτι ο ασταθμητος παραγοντας ειναι ο κορωνοιος…ή οχι;;;

 

και δεν μιλάμε για μια «ασύμμετρη» επίθεση με εύκολα αντιμετωπίσιμες ορδές αναλώσιμων βασιβουζούκων σε ένα συρματόπλεγμα, όπως έγινε στον εβρο, αλλά σε κάτι πολύ ευρύτερο. αυτό, ναι, θα μπορούσε να αλλάξει τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ειδικά αν το αποτέλεσμα δεν είναι το εθνικά προσδοκώμενο.
εθνικα προσδοκωμενο …εδω σας χειροκροτω….εσεις ως ενημερωμενοι που ενημερωνετε ολους μας  που μαλιστα κατα καιρους γεματο επαρση για τους ποσους αναγνωστες εχετε ….δεν ξερετε πως το εθνικα προσδοκωμενο απεβιωσε με τα μνημονια …εφοσον εχουμε απωλεσει εθνικη κυριαρχια  οποτε πειτε μας τι εννοειτε εθνικα προσδοκωμενο;;; ….μα τι γραφω εσεις τα ξερετε ολα …εχετε απευθειας συνδεση με το μελλον …ξερετε σχεδιασμους της κυβερνησης …σχεδιασμους της τουρκιας….αλλα δεν ξερετε κυριοι πως ο ασταθμητος παραγοντας ειναι ο ιδιος ο ανθρωπος….ο ιδιος ο πολιτης…
κυριοι δημοσιογραφισκοι μην προσπαθειτε να σπειρετε σπορους φοβου ….οπως κανετε παντα προκειμενου να αλλοιωσετε την σκεψη των ανθρωπων…αλλα δειξτε μας και αποδειξτε μας με στοιχεια οτι αυτα που γραφετε εχουν συζητηθει και εχουν σχεδιαστει να γινουν αλλιως σωπαστε επιτελους….σωπαστε και αφηστε να σκεφτουν με ηρεμια οι ανθρωποι …

να σκεφτουν πως θα βγουν απο αυτα τα δεινα που εχουν πεσει και που στα οποια εχετε ενα μεγαλο μεριδιο ευθυνης και εσεις….

αντι κυριοι να ψαξετε και δειτε τα στοιχεια για τον πλουτο των ανθρωπων …καθεστε και γραφετε …σεναρια επηρεαζοντας την σκεψη των ανθρωπων οδηγωντας την παλι σε παγιδες …

 κυριοι οι επομενες εκλογες  θα ειναι των πολιτων και θα τις αποφασισουν εκεινοι ποτε θα γινουν ….

 αν εισασταν «καθαροι» αυτο θα κανατε …θα βοηθουσατε τους πολιτες να ενεργοποιηθυν και οχι να απενεργοποιηθουν μιλωντας για σχεδιασμους απανθρωπους  του καθεστωτος…και θα γραφατε αν οντως εχετε στοιχεια …οτι η κυβερνηση αυτη αποβλεπει στο να μεινει στην κυβερνηση αδιαφορωντας το τι θα γινουν οι πολιτες…κατι που ομως εντεχνα το αποφευγετε…

εμεις οι πολιτες ….οι ενεργοι πολιτες που ειδαμε τα στοιχεια και που καθε μας κινηση φραση και πραξη αποδεικνυεται …ειμαστε ο απροβλεπτος παραγοντας….


εμας θα κοιτατε απο εδω και περα …οπου και να ειστε …..απο οποια χωρα και να γραφετε…ειτε ειναι ελλαδα ειτε ειναι….βουλγαρια….

  

ευθυμια εφραιμιδου

ελλην ανθρωπος αυτοχθων κυριαρχος ιθαγενης

Εισβολείς με ρόπαλα στα χέρια – Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων – Εξοργιστικές εικόνες (ΒΙΝΤΕΟ)

Εισβολείς με ρόπαλα στα χέρια – Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων – Εξοργιστικές εικόνες (ΒΙΝΤΕΟ)

Βρήκαν ευκαιρία με την καραντίνα – Σοκάρουν οι εικόνες από την Μόρια της Λέσβου…

Ενώ οι Έλληνες βρίσκονται σε καραντίνα και περιορισμένη κυκλοφορία λόγω κορωνοϊού, οι μουσουλμάνοι εισβολείς λεηλατούν σπίτια, κόβουν δέντρα Ελλήνων και στην συνέχεια αθλούνται.

Μάλιστα βίντεο καταγράφει Αφγανούς μουσουλμάνους με ρόπαλα στα χέρια. Συγκεκριμένα μεγάλες ομάδες εισβολέων, κυρίως Αφγανικής υπηκοότητας κινήθηκαν με πέτρες και ρόπαλα στα χέρια, μέσα στα χωράφια, σε μια προσπάθεια να κινηθούν κατά άλλης ομάδας αλλοδαπών. Οι δυο ομάδες συνεπλάκησαν το απόγευμα της Τρίτης για άγνωστα κίνητρα.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της έντασης, διερχόμενο αυτοκίνητο με έναν επιβάτη δέχτηκε πέτρες με αποτέλεσμα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του lawandorder.gr να προκληθούν φθορές στο όχημα, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός.

Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας!

Δείτε:

Έτσι τραβάνε τα πλάνα τους ώστε να δείχνει γεμάτη η παραλία”, Μια Ανάλυση που θα συζητηθεί, του Μάνου Μαρκάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικόυ

Έτσι τραβάνε τα πλάνα τους ώστε να δείχνει γεμάτη η παραλία”, Μια Ανάλυση που θα συζητηθεί, του Μάνου Μαρκάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικόυ
Έτσι τραβάνε τα πλάνα τους ώστε να δείχνει γεμάτη η παραλία”, Μια Ανάλυση που θα συζητηθεί, του Μάνου Μαρκάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικόυ

Έτσι τραβάνε τα πλάνα τους ώστε να δείχνει γεμάτη η παραλία”, Μια Ανάλυση που θα συζητηθεί, του Μάνου Μαρκάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικόυ

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως τραβάνε τα πλάνα τους το τελευταίο διάστημα τα κανάλια ώστε να συνεχίσει να πέφτει το βάρος της ευθύνης πάνω στον “απείθαρχο” λαό που κόβει τσάρκες σε παραλίες και πάρκα και να τη βγάζει καθαρή η κυβέρνηση η οποία το μόνο μέτρο που έχει πάρει είναι η αστυνόμευση.

Έφτιαξα ένα αφαιρετικό μοντέλο της παραλίας Θεσσαλονίκης από το Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής μέχρι τον Κήπο των γλυπτών (συνολική απόσταση περίπου 900 μέτρα, αποστάσεις μεταξύ των κολώνων 24 μέτρα, οι μετρήσεις έγιναν από το Google maps) και τράβηξα δύο λήψεις. Έβαλα και κάμποσους ανθρώπους χωρίς να τους τσιγκουνευτώ.

Στην εικόνα (3) βλέπουμε μια λήψη με φακό 50 mm δηλαδή όπως βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Οι αποστάσεις εδώ αποτυπώνονται ρεαλιστικά.
Στην εικόνα (4) βλέπουμε μια λήψη από το ίδιο περίπου σημείο με τηλεφακό 400 mm ο οποίος συμπιέζει το βάθος πεδίου, μικραίνει τις αποστάσεις μεταξύ των αντικειμένων και φέρνει τα πάντα πιο κοντά στη κάμερα.

Με τέτοιους φακούς τραβάνε τις λήψεις τους τα κανάλια για να δώσουν την εντύπωση του συνωστισμού. Αυτό είναι εμφανές αν συγκριθούν π.χ. οι αποστάσεις μεταξύ των κολώνων της εικόνας (4) με την εικόνα (5). Θα δούμε ότι μοιάζουν. Όλα έχουν συμπτυχθεί.

Το ίδιο συμβαίνει αν παρατηρήσουμε τα μπλε ανθρωπάκια. Στην εικόνα (4) φαίνεται ότι είναι σχεδόν δίπλα ενώ στην πραγματικότητα έχουν απόσταση 12 μέτρα (εικόνα (2)). Μαζί με τη κατάλληλη περιγραφή από τον ρεπόρτερ να πως επιτυγχάνεται ο συνωστισμός.

Στην τελευταία εικόνα βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο σε ένα πραγματικό παράδειγμα.

Ήδη άρχισαν να κλείνουν την παραλία της Θεσσαλονίκης και σε λίγο ούτε το μήνυμα θα αρκεί για να βγεις για ένα τρέξιμο. Ο ΠΟΥ έχει πει ότι οι καραντίνες από μόνες τους δεν θα λύσουν το πρόβλημα.

Ο λαός έχει αναλάβει τις ευθύνες του κι έχει μείνει στο σπίτι. Τώρα να τις αναλάβει και η κυβέρνηση.
Δωρεάν τεστ για όλο το λαό.

Ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.
Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση.
Δημιουργία νέων ΜΕΘ και εξοπλισμός των ήδη υπαρχόντων.

Έτσι τραβάνε τα πλάνα τους ώστε να δείχνει γεμάτη η παραλία”, Μια Ανάλυση που θα συζητηθεί, του Μάνου Μαρκάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικόυ

σσ ΑΧ ΓΙΑ ΣΚΕΨΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ;;;.. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΑΦΙΕΔΕΣ;;; ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΖΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ ΔΟΜΕΣ. ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΕΙΣ 240% ΦΥΛΑΚΕΣ;;;

ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΓΡΙΠΗ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ, ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ.. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ. ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΗΡΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ;;; ΜΗΠΩΣ Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;;; ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ;;; ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.. ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ε.ΣΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Έρευνα: Τα ελληνικά ΜΜΕ είναι και επισήμως τα πιο αναξιόπιστα του πλανήτη

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σημαντικές ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;; ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ;; ΠΟΙΟΙ “ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ” ΘΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ;;;

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ

0

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΙΣ 28/06/2013.

ΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΡΥΞΕ ΑΘΩΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙ.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΘΗΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Βασίλης Δρόσος

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ:
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΗΝΩΑΣ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ»)

«… ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α, ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ! ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ! ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ! ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ? ΕΙΝΑΙ ΟΡΦΑΝΟ? ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΦΕΡΕ?

ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ ΚΑΙ ΦΥΤΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΞΕΝΙΣΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΟΧΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΟΧΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΔΗΛΩΝΩ ΤΟ Ά Ρ Τ Ε Μ Η, ΝΑΙ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ! ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ, ΚΑΙ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΟΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΟΙ ΗΛΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΑΡΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η Α Ρ Τ Ε Μ Η!
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ, ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΙ! ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ.
ΟΣΟ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ 9 ΕΝ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, (ΠΟΥ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 6 ΕΞΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 9 ΕΝΝΕΑ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΆ), ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ.

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΣΟΣ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ, ΕΧΩ ΠΕΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΦΘΟΝΙΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΙΩΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΕΛΙΞΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΚΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, ΑΠΕΙΡΗ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΦΘΟΝΙΑ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΘΟΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ, ΕΤΣΙ ΔΟΜΗΘΗΚΑΝ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η Ά Ρ Τ Ε Μ Η, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ, ΜΕ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΠΛΑΝΗ ΗΛΙΟ, ΤΟΝ Α Π Ο Λ Λ Ω Ν, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΑ!

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ. ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Ά Ρ Τ Ε Μ Η, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ. ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ.

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΙ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.

ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ, ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟ, ΓΙΑΤΙ Η ΓΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΑ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ. ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΧΑΛΑΣΕΙ, ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΑΡΑ Η ΜΟΙΡΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ, ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΟΥ.
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΡΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΔΟΓΜΑΤΟΖΩΟ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΨΕΥΤΟΘΕΟΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΠΑΡΑΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΗΣ!…»

Eπιστήμονες προειδοποιούν: Θα υπάρξει κι άλλη πανδημία μετά τον κορωνοϊό – και καλό θα ήταν να προετοιμαστούμε γι’ αυτήν από τώρα

Θα υπάρξει κι άλλη πανδημία μετά τον κορωνοϊό – και καλό θα ήταν να προετοιμαστούμε
Θα υπάρξει κι άλλη πανδημία μετά τον κορωνοϊό – και καλό θα ήταν να προετοιμαστούμε

Θα υπάρξει κι άλλη πανδημία μετά τον κορωνοϊό – και καλό θα ήταν να προετοιμαστούμεEπιστήμονες προειδοποιούν: Θα υπάρξει κι άλλη πανδημία μετά τον κορωνοϊό – και καλό θα ήταν να προετοιμαστούμε γι’ αυτήν από τώρα

των Jane J. Kim* & Michelle A. Williams**

Καθώς όλος ο κόσμος κινητοποιείται για να περιορίσει την κρίση του κορωνοϊού, δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας τη μεγάλη εικόνα: είναι θέμα χρόνου να υπάρξει μια επόμενη πανδημία. Οι ΗΠΑ, όπως και κάθε άλλη χώρα, πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα.

Σήμερα, οι μολυσματικές ασθένειες αναδύονται και επανέρχονται ταχύτερα από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Από το 1980 μέχρι το 2013, ο αριθμός των ετήσιων επιδημιών αυξήθηκε από λιγότερο από 1.000 σε πάνω από 3.000. Μολυσματικές ασθένειες όπως ο Zika, ο MERS-CoV, ο SARS, η χολέρα, το HIV/AIDS, η γρίπη και ο Ebola σκοτώνουν εκατομμύρια κάθε χρόνο, και έχουν υπάρξει στιγμές που οι εξάρσεις των επιδημιών αυτών έχουν καταστρέψει οικονομίες και έχουν σπείρει τον πανικό παγκοσμίως.

Η πραγματικότητα αυτή καταδεικνύει το πόσο εύθραυστη είναι η παγκόσμια οικονομία μας, πόσο ανεπαρκές είναι το δίχτυ κοινωνικής προστασίας των ΗΠΑ, και πόσο προβληματική είναι η συνεχής υπο-επένδυση στο σύστημα δημόσιας υγείας της χώρας.

Γνωρίζαμε πάντα ότι η επόμενη κρίση ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.

Κι όμως, πάντα καταλήγουμε να τρέχουμε τελευταία στιγμή για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά, έχοντας αμελήσει τη σωστή προετοιμασία προτού χτυπήσει η πανδημία.

Στον απόηχο κάθε έξαρσης μιας ασθένειας, βλέπουμε συνήθως τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας: επιπλέον χρηματοδότηση, εξειδικευμένες ομάδες που προτείνουν στρατηγικές, ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εμβολίων, κλπ. Όμως, σταδιακά όλο αυτό υποχωρεί, οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες αλλάζουν και, καθώς η κρίση τίθεται υπό έλεγχο, η προσοχή μας στρέφεται σε άλλα υποτίθεται πιο κρίσιμα ζητήματα.

Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά: δείτε την επιδημία του Ebola πριν από μόλις πέντε χρόνια. Συνολικά, πάνω από 11.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και χιλιάδες παιδιά έμειναν ορφανά.

Αμέσως μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάνω από 40 εκθέσεις και καθεμιά απ’ αυτές εντόπιζε ανησυχητικά τρωτά σημεία: τοπικά συστήματα υγείας που έχουν φθάσει προ πολλού στα όριά τους, έλλειψη συντονισμού μεταξύ κυβερνήσεων , ανεπαρκή συστήματα παρακολούθησης ασθενειών και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των αρμόδιων τοπικών & εθνικών αρχών.

Η τραγωδία αυτή γρήγορα έφυγε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το 2014, το Κογκρέσο έβαλε στην άκρη 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της επιδημίας του Ebola. Τέσσερα χρόνια μετά, η κυβέρνηση Trump εγκατέλειψε τη συγκεκριμένη δέσμευση και διοχέτευσε αλλού τα εναπομείναντα 252 εκατομμύρια δολάρια που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν για την οικοδόμηση τοπικών υποδομών και τη μελλοντική πρόληψη επιδημιών.

Την ίδια στιγμή, έκλεισε το τμήμα παγκόσμιας υγείας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Αυτό το είδος βραχυπρόθεσμης σκέψης πληρώνει σήμερα η Αμερική. Οι οντότητες δημόσιας υγείας της χώρας είναι ιστορικά υπο-χρηματοδοτούμενες και χαρακτηρίζονται από αδυναμία αύξησης του δυναμικού τους σε περιόδους εκτάκτου ανάγκης. Δεν διαθέτουμε την ικανότητα διεπιστημονικής δουλειάς που απαιτείται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης. Και οι εντεινόμενες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες απειλούν να καταστήσουν ακόμα πιο θανατηφόρες τις μελλοντικές πανδημίες.

Τώρα είναι η ώρα να αλλάξει το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Οι ΗΠΑ χρειάζονται ισχυρότερα συστήματα δημόσιας υγείας για τον εντοπισμό και τον περιορισμό ασθενειών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης δεδομένων για τη σύνδεση των εργαστηριακών δεδομένων με τα πληθυσμιακά δεδομένα και τα κλινικά μέτρα, έτσι ώστε οι οργανισμοί του συστήματος υγείας να διαθέτουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόβλεψη εξάρσεων ασθενειών.

Επιπλέον, είναι αναγκαία η επαρκής και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας έτσι ώστε να αναπτυχθούν νέα εργαλεία ταχείας διάγνωσης και νέες θεραπείες. Η ισχυροποίηση των συστημάτων δημόσιας υγείας μεταφράζεται, βεβαίως, και στην επένδυση σε καλύτερες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Και είναι απαραίτητη η ενίσχυση της επικοινωνίας και του συντονισμού.

Οι ΗΠΑ θα ωφεληθούν εάν συσταθεί μια νέα μη κυβερνητική οντότητα που θα συντονίζει την αντίδραση σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια κρίσεων υγείας και θα προετοιμάζει πρωτόκολλα επιδημιών βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία.

Τέλος, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις υποκείμενες ανισότητες που καθιστούν μια κρίση σαν την παρούσα τόσο καταστροφική για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Βραχυπρόθεσμα, αυτό σημαίνει ότι το πακέτο τόνωσης της οικονομίας που ενέκρινε το Κογκρέσο θα πρέπει να δώσει έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις και στους εργαζομένους που θα πληγούν περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων του τουρισμού, της λιανικής πώλησης και της gig οικονομίας.

Μακροπρόθεσμα, πρέπει να ενισχυθεί το δίχτυ κοινωνικής προστασίας επεκτείνοντας την ασφάλιση των ανέργων, την αναρρωτική άδεια με αποδοχές, την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και την ασφάλεια σίτισης και στέγασης.

Ακόμα και τώρα, έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία να σπάσουμε τον συνήθη, επικίνδυνο φαύλο κύκλο πανικού και μετέπειτα παραμέλησης που έρχεται μετά από κάθε πανδημία. Αν το κάνουμε, θα σώσουμε αμέτρητες ζωές μελλοντικά.

* Η Jane JKim είναι Καθηγήτρια Επιστήμης Αποφάσεων στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.HChan του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

** Η Michelle AWilliams είναι Καθηγήτρια, κάτοχος της έδρας Αγγελόπουλου για τη Δημόσια Υγεία και τη Διεθνή Ανάπτυξη στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.HChan του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Όταν ο Παπαδημητρίου και ο Πορτοσάλτε έλεγαν: “Τα μισά δημόσια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν” | Βίντεο

0
Όταν ο Παπαδημητρίου και ο Πορτοσάλτε έλεγαν: “Τα μισά δημόσια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν” | Βίντεο
Όταν ο Παπαδημητρίου και ο Πορτοσάλτε έλεγαν: “Τα μισά δημόσια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν” | Βίντεο

Όταν ο Παπαδημητρίου και ο Πορτοσάλτε έλεγαν: “Τα μισά δημόσια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν” | Βίντεο

Τι πάμε και θυμόμαστε μέρες που ζούμε…

Δεν έχει περάσει πολύ καιρός, λιγότερο από χρόνος είναι, μέσα Μαϊου του 2019 όταν σε ραδιοφωνική τους εκπομπή στον «Σκάϊ» οι Άρης Πορτοσάλτε και Μπάμπης Παπαδημητρίου, μια ημέρα μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη -από την ίδια συχνότητα- αναφορικά με το όραμά του για τη δημόσια υγεία και τη σύμπραξη με τους ιδιώτες, έδιναν ρεσιτάλ.

Ο διάλογός τους, σήμερα που η ανάγκη για επαρκώς στελεχωμένα και λειτουργικά δημόσια νοσοκομεία αναδεικνύεται ως κυρίαρχο ζητούμενο στην επιτυχή αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, είναι αν μη τι άλλο αποκαλυπτικός

Θυμηθείτε τι έλεγαν:

Μπ. Παπαδημητρίου: «Έχουν εγκαταλείψει τα πάντα, έχουν εγκαταλείψει το κράτος. Κι έρχονται και τα βάζουν εδώ με έναν άνθρωπο (σ.σ. εννοεί τον Μητσοτάκη) που λέει “ρε παιδιά μήπως να δούμε καμιά ιδέα που εφαρμόζουν άλλα κράτη;»

Αρ. Πορτοσάλτε: «…δεν λες τώρα τη Γαλλία νεοφιλελέ»…

Μπ. Παπαδημητρίου: Να σου πω.. να σου πω… εγώ έχω ακούσει ως ιδέα ότι ενδεχομένως από τα κρατικά νοσοκομεία τα μισά πρέπει τουλάχιστον να κλείσουν… γιατί είναι φορείς ασθενειών(!!!), γιατί έχουν πρόβλημα πρέπει να κλείσουν…

Αρ. Πορτοσάλτε: Πρέπει να γκρεμιστούν κιόλας όχι απλώς να κλείσουν!

Μπ. Παπαδημητρίου: Μπορεί να συζητηθεί αυτό; Μόνο αν υπάρξει ηρεμία. Αν όμως έχεις τον Τσίπρα που ως πρωθυπουργό λέει αυτό που λέει, δεν μπορείς να το συζητήσεις το ζήτημα.

Αρ. Πορτοσάλτε: Σκέψου να είναι και στο πεζοδρόμιο μετά…

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ

0

ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1: ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ.

“ΟΣΟΙ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΙΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΟΥΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.”

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

Από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον κορωνοϊό: Η σύγκριση των μεγαλύτερων οικονομικών κραχ δύο αιώνων

Από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον κορωνοϊό: Η σύγκριση των μεγαλύτερων οικονομικών κραχ δύο αιώνων
Από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον κορωνοϊό: Η σύγκριση των μεγαλύτερων οικονομικών κραχ δύο αιώνων

Από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον κορωνοϊό: Η σύγκριση των μεγαλύτερων οικονομικών κραχ δύο αιώνων

Ιστορική αναδρομή στις οικονομικές καταρεύσεις των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Πόσο μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους;

των Tara Patel & Ellen Proper, Bloomberg

Η οικονομική καταστροφή που έφερε ο κορονοϊός έχει υπάρξει άμεση, ευρεία και βαθιά, με τη μεταποίηση να συρρικνώνεται σε όλο τον κόσμο και τους καταναλωτές να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους.

Για να κατανοήσουμε το επερχόμενο κραχ, ας δούμε περιληπτικά τα γεγονότα του περασμένου αιώνα που τροφοδότησαν τα μεγαλύτερα οικονομικά κραχ.

Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών στρατών το 1914 έβαλε ένα απότομο τέλος στη Μπελ Επόκ. Εκατομμύρια στρατιώτες παγιδεύτηκαν σε έναν πόλεμο για χρόνια, αν και αρχικά τα κράτη ανέμεναν η σύγκρουση να κρατήσει πολύ λίγο.

Οι οικονομίες εστίασαν αποκλειστικά στη διατήρηση της πολεμικής μηχανής. Ο Henry Ford είχε ήδη ξεκινήσει την πρώτη γραμμή παραγωγής για τη μαζική κατασκευή αυτοκινήτων το 1913 και η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή φορτηγών και πολεμοφοδίων.

Η Ρωσία είχε εξαντληθεί σε τέτοιο βαθμό από τον πόλεμο που αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για την επανάσταση των Μπολσεβίκων, ενώ η παγίδευση της γερμανικής οικονομίας στις πολεμικές αποζημιώσεις οδήγησε στην άνοδο του ναζιστικού κόμματος.

Η Εποχή της Ύφεσης

Το κραχ του χρηματιστηρίου το 1929 σηματοδότησε τη μεγαλύτερη και βαθύτερη παγκόσμια οικονομική πτώση του 20ου αιώνα. Η κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ αλλά γρήγορα έγινε παγκόσμια, τροφοδοτημένη από τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος, τις χαμηλές τιμές των γεωργικών προϊόντων και τα εμπόδια στο εμπόριο. Η βουτιά συνεχίστηκε και τη δεκαετία του ’30 επειδή οι κυβερνήσεις άργησαν να αναλάβουν δράση.

Το 1933, ο δείκτης της ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν 25%. Το χρήμα από το New Deal του Franklin D. Roosevelt μαζί με την πολεμική προσπάθεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν στο τέλος της ύφεσης.

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Η καταστροφικότερη σύγκρουση στην ιστορία είχε ποικίλες οικονομικές επιδράσεις, ανάλογα με τη χώρα. Οι ΗΠΑ αναπτύχθηκαν ραγδαία και εδραιώθηκαν ως η κυρίαρχη οικονομία στον πλανήτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο γλίτωσε την εισβολή αλλά λύγισε υπό το βάρος του χρέους, ενώ ένα μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ήταν ερειπωμένο. Η Γερμανία και η Ιαπωνία βγήκαν από τον πόλεμο ηττημένες και κατεστραμμένες.

Οι οικονομίες είχαν εστιάσει στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, με τις γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων π.χ. να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αρμάτων μάχης. Όταν τελείωσε η ένοπλη σύγκρουση, αυτή η βιομηχανική προσπάθεια σίγησε και έτσι οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν απότομα. Απαιτήθηκαν δεκαετίες ανοικοδόμησης για να ξεφορτωθούν τα κράτη αυτή την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κληρονομιά.

Σοκ του Πετρελαίου

Από τον Οκτώβριο του 1973 μέχρι τον Μάρτιο του 1974, οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ τετραπλασιάστηκαν. Αυτό έπληξε σφοδρά τη μεταποίηση, η οποία εξαρτιόταν από τις εισαγωγές καυσίμων. Εντωμεταξύ, οι εταιρείες αναγκάστηκαν να αυξήσουν τους μισθούς εν μέσω κλιμάκωσης του πληθωρισμού, ενώ η ανάπτυξη ήταν στάσιμη. Αυτό το φαινόμενο έμεινε στην ιστορία ως «στασιμοπληθωρισμός».

Οι επιδράσεις δεν ήταν ίδιες για όλες τις χώρες. Στη Βρετανία υπήρξε ένα μεγάλο κύμα απεργιών και η χώρα αναζήτησε οικονομική διάσωση από το εξωτερικό.

Μεγάλη Ύφεση

Η πτώση της περιόδου 2007-2009 τροφοδοτήθηκε από το σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων στις ΗΠΑ. Η συσσώρευση δανείων οδήγησε στην κατάρρευση της Lehman Brothers, σε μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση και σε απότομη μείωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Πολλά χρόνια μετά, ένα μεγάλο μέρος του τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις.

Κρίση του Κορονοϊού

Είναι πολύ νωρίς για να πει κάποιος πώς θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία από την πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας θα είναι συγκρίσιμη με εκείνη του 2009, ενώ η συρρίκνωση του δευτέρου τριμήνου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι η χειρότερη των τελευταίων εκατό χρόνων. Η Κίνα είναι πιθανό να γνωρίσει τη χαμηλότερη ανάπτυξη από το 1976, τη χρονιά που πέθανε ο Μάο. Και οι ΗΠΑ εισέρχονται σε ραγδαία ύφεση – κάποιοι προβλέπουν τη χειρότερη μείωση του ΑΕΠ από το 1947.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία: το πλήγμα είναι τεράστιο» είπε στο Fortune ο David Chilosi, επίκουρος καθηγητής οικονομικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν στην Ολλανδία. «Το ερώτημα είναι κατά πόσο το σοκ θα είναι προσωρινό ή θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες».

ΤΑ ΜΜΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

0

ΤΑ ΜΜΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ 3-4-2020

Η ΜΟΝΗ ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΜΜΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΖΩΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΗΡΑΝ 11 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 13,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ;

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΨΕΥΔΗ ΕΙΔΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΞΙΩΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ;

Η ΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΠΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ; ΠΑΛΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

0

Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΚΠΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ 3-4-2020

ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΜΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ;

ΕΝΑ ΗΜΙΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΩΣ ΜΙΑ ΦΙΓΟΥΡΑ ΠΟΥ ΕΤΡΩΓΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΠΑΙΖΑΜΕ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΛΑΝΕΣ ΧΤΙΣΑΜΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΦΙΛΟΥΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΧΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΕΡΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ;

ΠΑΡΟΤΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Ο ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 100 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΙΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 15/10/2019: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ

0

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΚΑΠΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ 15/10/2019

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 15/10/2019: ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΩ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ

0

ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΩ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΝ ΤΟ 2012 ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ 45 ΔΙΣ ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΑΝ ΗΔΗ ΤΑ 600 ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΕΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΚΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΙ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ 15/10/2019

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ FUNDS ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

0

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ FUNDS ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τη βαριά καταγγελία ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει μετοχές στα funds που αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες έκανε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Συγκεκριμένα έδωσε συνέντευξη στο κανάλι Θεσσαλία TV. Σε αυτήν αναφέρθηκε στον νόμο «Ηρακλής», ο οποίος αφορά τα κόκκινα δάνεια που είναι υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επισήμανε ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα funds «αν τρεις συναπτούς μήνες δεν πάρουν τα χρήματα που τους χρωστάνε οι δανειολήπτες, να πάνε στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Σταϊκούρα και να ζητήσουν 12 δισεκατομμύρια (!), τα οποία το κράτος δεν έχει». Και συνέχισε λέγοντας:

«Ξέρετε πού θα τα βρει: θα πάει στην τρόικα να τα δανειστεί για να τα δώσει στα ταμεία. Αν είναι δυνατόν! Μια τέτοια εποχή να δανείζεται το Ελληνικό Δημόσιο 12 δισεκατομμύρια, αντί να τα ρίξει στο ΕΣΥ, να βοηθήσει τους αγρότες, να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους, να βοηθήσει τους οικοδόμους, να βοηθήσει τους δικηγόρους. Θα τα πάρει από τον ESM -μνημονιακό δάνειο- για να τα δώσει στα ταμεία του Delaware και του New Jersey, στα οποία βεβαίως έχει και μετοχές ο κλειστός κύκλος της οικογένειας Μητσοτάκη”.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 15/10/2019 : ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ 600 ΔΙΣ

0

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ 600 ΔΙΣ

ΤΑ 600 ΔΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ BLOOMBERG. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΤΕΛΝΑΝ SWIFT ΣΤΗΝ MONTREAL ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ 15/10/2019

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 15/10/2019: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

0

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ MONTREAL BANK. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ 15/10/2019

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε… ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ…

0
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε... ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ...
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε... ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ...

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε… ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ…

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ…
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε…
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ…
1996: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι την σημαία στα ΙΜΙΑ την πήρε ο αέρας…
1997: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι ο ΑΡΑΦΑΤ και οι Παλαιστίνιοι καταπιέζουν τους Ισραηλίτες στη Γάζα και οτι οι τελευταίοι θα πρεπει να επέμβουν…
1998: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι ο ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ειναι «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ»…
1999: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε να τρεξεις να παρεις φοιτητικό ΔΑΝΕΙΟ, εορτοδάνειο, διακοποδάνειο, και τρέχα μην και δεν προλαβεις…
2000: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΑΕΙ 7.000 ΜΟΝΑΔΕΣ και «βάλε οτι έχεις και δεν έχεις και θα γίνεις πλούσιος»…
2001: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι κάποιος σε μια σπηλιά στο Αφγανιστάν «διέσχισε και διαπέρασε ολη την αεροπορική ασπίδα της Δύσης ΚΑΙ ΕΡΙΞΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ…»
2002: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι με το ΕΥΡΩ δεν θα ξέρεις «Ποια ΜERCEDES να πρωτοπάρεις για σενα και ποια για το γιό σου»…
2003: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι βομβαρδίσανε το Ιράκ γιατί ένας SADAM HUSEIN είχε ΠΥΡΗΝΙΚΑ σε ένα κτήριο αλλα τελικά το κτίριο είχε μέσα βαμβάκια και ντομάτες…
2004: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι η Ολυμπιάδα θα φέρει ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ και οχι για το Μπόμπολα και την Γιαννα(Joker)Δασκαλάκη…
2005: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που επι 15 συναπτα ΕΤΗ μου λέγανε
«Φέτος η ύφεση και απο του χρόνου ανάκαμψη και ανάπτυξη»…
«Φέτος η ύφεση και απο του χρόνου ανάκαμψη και ανάπτυξη»…
2006: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι οι φωτιές σε ολη την Ελλαδα ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ειναι ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ «ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ»…
2007: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου κρύψανε τα 233 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ που πήραν οι τραπεζες και τα φορτωθήκαμε εμεις ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ «ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ»…
2008: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι «ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ» και αν έχουμε είναι πολυ λίγα…
2009: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι «ΠΤΩΧΕΥΟΥΜΕ» και δεν θα έχουμε τρόφιμα και πετρέλαιο το χειμώνα…
2010: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ειναι «ΕΥΛΟΓΙΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ…
2011: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ειναι ανάγκη να ξεπουληθεί η Δημόσια περιουσία, τα φιλέτα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΟΣΕ, ΟΥΘ, το σπίτι σου, η μανα σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, το σκυλόσπιτο στην αυλή…
2012: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου έκρυψαν κατάθεση 600 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ στις 28/9/12 και οτι η Ελληνική Δημοκρατία απο το 2016 και καθε χρόνο μεχρι σήμερα ΤΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ…
ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, ως ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ…
2013: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι το 5% των Τζιχαντιστών που όπλισαν και ξεσήκωσαν οι πρακτορες κατα του δημοφιλέστατου στο λαό του Άσαντ είναι «ΕΜΦΥΛΙΟΣ» ΠΟΛΕΜΟΣ…
2014: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι η Αίγυπτος, Λιβύη, Υεμένη, Αλγερία, Τυνησία ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ απλως εμείς 30 χρονια «δεν το είχαμε προσέξει»…
2015: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι ΤΕΛΙΚΑ στην ΑΜΦΙΠΟΛΗ «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΙ»…
2016: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα είναι «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» κατατρεγμένοι (με τα 500ευρα και τα IPhone απο τις ΜΚΟ)…
2017: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι τα CAPITAL CONTROLS ειναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ «ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥ»…
2018: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι η συμφωνία των ΠΡΕΣΠΩΝ ειναι εξαιρετικά συμφέρουσα για μας…
2019: Τα ΚΑΝΑΛΙΑ που μου λέγανε οτι στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στο Σύνταγμα ειχε ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ 70.000 ΚΟΣΜΟ…
2020: ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΛΟΙΠΟΝ (που ειναι Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΕΣ ΜΕ κλεμμένα απο εμας ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΟΙΝΩΣ και είναι μαζί με τους πολιτικούς που τους βάζουν να νομοθετούν για αυτές μια κάστα…)
…ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ:
-50.000 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ,
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΣΗΤΕΙΑ,
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ λογω άγχους…
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ…
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ληστείες κτλ)
-ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ των νέων,
-ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
-ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
-ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
-ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (καταθλιψεις κτλ.)
-ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
-ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΙΣΜΟ…
ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΓΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ…
-ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ…
-ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΥΝ…
-ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ…
-ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ…
-ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΑΝ…
Και γι αυτο ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ μας λένε ΤΩΡΑ ετεροχρονισμένα την «ΑΛΗΘΕΙΑ» οτι:
«ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Covid, ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ!!!»…
*ΣΗΜ:Δεν προτρέπουμε κάποιον να βγει απο το σπίτι του ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ και ως ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΕΥ!
Απλώς δίνουμε τροφή για σκέψη
Για ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ,
ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΙΟΣ που αυτοί ως ΠΡΟΣΧΗΜΑ μας φύτευσαν…(Το ΑΝ θα γίνει θα το δούμε…)
ΣΟΥ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ…
(Theofilos Varytimidis)

Εκκενώθηκε περιοχή στην Ερμού- Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Εκκενώθηκε περιοχή στην Ερμού- Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Εκκενώθηκε περιοχή στην Ερμού- Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Εκκενώθηκε περιοχή στην Ερμού- Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Εκκενώθηκε περιοχή στην Ερμού- Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Εκκενώθηκε περιοχή στην Ερμού- Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Στο σημείο βρίσκεται το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Μια οβίδα που χρονολογείται από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανακαλύφθηκε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης.

Τη βόμβα εντόπισαν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ που έκαναν εργασίες στη συμβολή των άλλοτε πολυσύχναστων οδών Ερμού και Νίκης κοντά στο υπουργείο Οικονομικών.

Το γεγονός προκάλεσε συναγερμό, και κλήθηκαν τα Τμήματα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ και της Εξουδετέρωσης Βομβών σου Στρατού.

Η περιοχή, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, έχει αποκλειστεί από άνδρες της Ομάδας Δίας, ενώ το έργο των αρχών διευκολύνει το γεγονός ότι η κίνηση είναι μικρότερη λόγω της πανδημίας.

18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών

0
18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών
18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών
18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών
18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών

18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

1. Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαμβάνεται τώρα ως μέτρο; 

Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρονη νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.

2. Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών;

Από τη Δευτέρα 23/3/2020 στις 6πμ με ισχύ έως τις 6 Απριλίου 2020 και ώρα 6πμ.

3. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή όλη την επικράτεια;

Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς καμία εξαίρεση.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμόζουν;

Ναι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

5. Σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών;

Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

6. Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω εξαιρέσεων;

Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.

7. Θα υπάρχουν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται;

Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

8. Τι είναι η βεβαίωση κίνησης; 

Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

9. Και για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται τι κάνουμε; 

Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

10. Που βρίσκω αυτές τις βεβαιώσεις;

Οι βεβαιώσεις μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη. Μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

• Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

• Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)

• Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)

• Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (MS-Word)

Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης φόρμας σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

11. Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις μετακινήσεις μου με άλλο τρόπο (πχ κινητό) ώστε να μην συμπληρώνω χειρόγραφα τις βεβαιώσεις; 

Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, τη Διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδο από το σπίτι (περιπτώσεις β έως η).  Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:.

Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Σε περίπτωση ελέγχου, επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

12. Αν η εργασία μου βρίσκεται εκτός της πόλης που κατοικώ;

Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’).

13. Και αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακινήσεων βρίσκομαι σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου και πρέπει να επιστρέψω; Θα μου επιτραπεί; 

Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1.

14. Σε ποιους δημόσιους χώρους δεν επιτρέπεται να πηγαίνω;

Από τη Δευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

15. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζει τη λειτουργία όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές έως σήμερα με σχετική απόφαση του κράτους (π.χ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία, βενζινάδικα κοκ);

Όχι. Η λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοικτές συνεχίζεται κανονικά, λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζομένων από και προς αυτές.

16. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων.  Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα κυκλοφορούν για όλους τους λόγους-εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.

17. Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;

Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις μας.

18. Τι συμβαίνει με ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τοξικοεξαρτημένοι, Ρομά και άστεγοι;

Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά κάθε περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα του δήμου, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία.?

Εφιαλτικές προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα

Εφιαλτικές προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα
Εφιαλτικές προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα

Εφιαλτικές προβλέψεις από την Παγκόσμια ΤράπεζαΕφιαλτικές προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τρομακτικές είναι οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφορικά με τις πραγματικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στην οικονομία η πανδημία του κοροναϊού, καθώς με βάση αυτές η σύγκρουση με το «παγόβουνο» της ύφεσης είναι αναπόφευκτη. Το πλήγμα θα είναι βαρύ και θα αφορά όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες κι εκείνες των οποίων οι οικονομίες στηρίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο τουρισμός ή η βιομηχανία της ένδυσης. Το εύρος του σοκ δεν θα έχει προηγούμενο καθώς θα πληγούν τόσο η ζήτηση όσο και οι αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ η γενικότερη αναταραχή θα κλονίσει τις αγορές.

Παρουσιάζοντας τη σχετική έκθεση, ο οικονομολόγος της Τράπεζας Ααντίτια Ματού έκανε έκκληση για διεθνή συνεργασία μπροστά στην «αναπόφευκτη οικονομική οδύνη» που θα προκαλέσει αυτή η ύφεση σε όλους ανεξαιρέτως.

Με βάση την έκθεση, οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι -και θα υπάρξουν περισσότεροι-, ενώ ακόμη και οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να δώσουν αγώνα για να κρατήσουν στη ζωή τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Για την Κίνα, η Τράπεζα προβλέπει ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία της θα είναι αναλόγως βαρύς, με ανάπτυξη που δεν θα ξεπεράσει εφέτος το 2,3%, από 6,1% πέρσι. Η πρόβλεψη αφορά βεβαίως το «καλό σενάριο», βάσει του οποίου η εξάπλωση του ιού θα περιοριστεί τους επόμενους μήνες. Αλλά αν τα πράγματα επιδεινωθούν, η κινεζική οικονομία θα μπορούσε ουσιαστικά να μπει στον πάγο, καταγράφοντας οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,1%. Στην περίπτωση αυτή, περισσότερο θα πληγούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Άλλωστε, πολλοί από τους εργαζόμενους που ξαναγύρισαν στα πόστα τους μετά την άρση της καραντίνας στην επαρχία Χουμπέι, απ’ όπου ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο η επιδημία, είδαν τους προϊσταμένους τους να τους κοινοποιούν τις απολύσεις τους ως συνέπεια της ανύπαρκτης ζήτησης. Λόγω των μέτρων αυστηρού αποκλεισμού που εφάρμοσε η κυβέρνηση του Πεκίνου για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, η κινεζική βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο συρρικνώθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια.

Οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις άλλες χώρες της Ασίας είναι εξίσου ζοφερές.

Από 5,8% ανάπτυξη πέρυσι, οι οικονομίες Ανατολικής Ασίας – Ειρηνικού προβλέπεται να περιοριστούν φέτος στο 2,1%, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο της ύφεσης αν τα πράγματα εξελιχθούν χειρότερα. Σημειωτέον ότι κάθε εκτίμηση είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη λόγω τού ότι οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.

Ακόμη χειρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για τους πληθυσμούς που πλήττονται από τη φτώχεια, τόσο άμεσα, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας, όσο και έμμεσα, ως αποτέλεσμα της απώλειας εισοδημάτων. Οι άνθρωποι που απασχολούνται στη «μαύρη οικονομία» ή με ελαστικές μορφές εργασίας θα πληγούν περισσότερο και φυσικά θα χρειαστούν μεγαλύτερη βοήθεια.

Η Ασία και ειδικά η Κίνα ήταν ο οικονομικός κινητήρας του κόσμου την τελευταία δεκαετία. Τώρα η πανδημία του κοροναϊού έχει σταματήσει τη μηχανή της ανάπτυξης, ενώ η επαναλειτουργία της προβλέπεται μακρά και δύσκολη.

Την ίδια στιγμή, καθίσταται σαφές ότι η πανδημία θα επιβαρύνει και την προσπάθεια για τον περιορισμό και την εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως καταδικάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν καθημερινά με ψίχουλα παραμένοντας στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο.

Σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που γίνονταν πριν ξεσπάσει η πανδημία, η μείωση της φτώχειας αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά. Λαμβάνοντας υπόψιν το βασικό σενάριο, 24 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι θα μπορέσουν φέτος να ξεφύγουν από την οικονομική εξαθλίωση, δηλαδή να πάψουν να ζουν με περίπου 5,50 δολάρια την ημέρα.

Με βάση το χειρότερο σενάριο, ο αριθμός των φτωχών θα αυξηθεί κατά ακόμη 11 εκατομμύρια και τα 25 εκατομμύρια από αυτούς θα βρίσκονται στην Κίνα. Μέχρι πρότινος, η Παγκόσμια Τράπεζα ανέμενε μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 35 εκατομμύρια, εφέτος όμως ο στόχος είναι πια ανέφικτος.

Τα νοικοκυριά τα εισοδήματα των οποίων προέρχονται από τομείς που πλήττονται άμεσα από την πανδημία θα βρεθούν «αντιμέτωπα με σημαντικά πιο μεγάλο κίνδυνο να οδηγηθούν στη φτώχεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα», επισημαίνεται στην έκθεση.

Ο τουρισμός και οι λιανικές πωλήσεις στην Ταϊλάνδη αλλά και η βιομηχανία της ένδυσης και η υφαντουργία στο Βιετνάμ, που τροφοδοτούν ακατάπαυστα με φτηνά ρούχα και παπούτσια τις αγορές της Δύσης, θα είναι από τα μεγάλα θύματα αυτής της πρωτοφανούς κρίσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι πιο θανατηφόρες επιδημίες που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία. ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ;;

Οι πιο θανατηφόρες επιδημίες που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία. ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ;;
Οι πιο θανατηφόρες επιδημίες που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία. ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ;;

Οι πιο θανατηφόρες επιδημίες που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία. ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ;;Οι πιο θανατηφόρες επιδημίες που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία. ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ;;

ΠΗΓΗ

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΨΩ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ.(ΚΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ)

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 189 ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 120% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΕΙΦΟΡΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ «ΦΤΩΧΙΑΣ» ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ.

ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2,3 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ 2,8 ΤΡΙΣ) ΔΙΟΤΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΗΜΟΥΣ) ΜΕ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ «ΕΛΙΤ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΓΗΙΝΑ ΕΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.

ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΦΕΚ Α 315 ΤΟΥ 1945 ΟΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΤΣ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΤΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΙΤ» ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΧΕΙ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ» ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ «ΒΑΛΕΙ ΧΕΡΙ» ΣΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 189 ΧΩΡΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.

ΗΔΗ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΣΑ 2.3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΕΛΙΤ» ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΤΑ ΛΟΙΔΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.

ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ ΕΠΩΝΥΜΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ:

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ; 

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ;

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ (ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ);

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΩ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΘΕΣΕΙ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΑΘΙΑ ΣΗΨΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΜΦΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΛΟΙΔΟΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΟΙΔΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΦΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ.

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-04-2020

Η Παγκόσμια Τράπεζα εγκαινιάζει πρώτες πανδημικές ομολογίες για την υποστήριξη χρηματικού μηχανισμού χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης ύψους 500 εκατ. Δολαρίων.

ΠΗΓΗ: Ε.ΣΥ. ΔΑΦΝΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

0

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 100.3 ΣΤΙΣ 01/04/2020

«Θα υπάρξει μια άλλη είδους παγκόσμια διακυβέρνηση με άλλου είδους ισορροπίες» εκτιμά η βουλευτής της ΝΔ
Για την επόμενη ημέρα του κορονοϊού και όσα θα συμβούν σε παγκόσμιο επίπεδο μίλησε σε συνέντευξη της η Ντόρα Μπακογιάννη.
«Μετά από αυτή την κρίση θα δείτε ότι οι θεσμοί μας θα αλλάξουν άρδην» δήλωσε στο ΣΚΑΪ 100,3, εκτιμώντας πως οι αλλαγές θα είναι παρόμοιες με αυτές που επέφερε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
«Θα δείτε και ότι οι παγκόσμιοι θεσμοί θα αλλάξουν, θα δείτε ότι και οι αλλαγές που θα συντελεστούν κατά την γνώμη μου -μπορεί κάποιος που να με ακούει να λέει τι λέει αυτή – θα είναι ανάλογες με τις αλλαγές που έγιναν μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο θα αλλάξουν οι ισορροπίες» είπε η βουλευτής της ΝΔ. 
Μάλιστα, η κ. Μπακογιάννη εκτίμησε πως αν και οι χώρες αυτή την περίοδο λειτουργούν περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, οι νέες ισορροπίες θα οδηγήσουν σε μια νέα παγκόσμια διακυβέρνηση.
«Ανεβαίνει το εθνικό έναντι του παγκοσμίου, του συλλογικού και του ευρωπαϊκού.
Για αυτό και βλέπετε ότι στις χώρες να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του.
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα υπάρξει μια άλλη είδους παγκόσμια διακυβέρνηση με άλλου είδους ισορροπίες.
Γιατί κακά τα ψέματα η παγκοσμιοποίηση ήρθε και θα μείνει» ανέφερε. 
Η οικονομική κρίση που θα αντιμετωπίσουμε μετά τον κορονοϊό, για να ξεπεραστεί θα χρειαστεί αυξημένη ρευστότητα, σύμφωνα με την βουλευτή της ΝΔ. 
«Επειδή έχουμε ζήσει και την προηγούμενη κρίση, οι αποφάσεις θα είναι πιο γρήγορες, πιο ουσιαστικές και τελικώς (η Ευρωπαϊκή Ένωση) θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να δώσει αυξημένη ρευστότητα στην οικονομία με όποιο κόστος» είπε. 
«Αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να παίξουμε, όταν μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η οικονομία θα χρειαστεί ρευστότητα, θα χρειαστεί επενδύσεις, δημόσιες παραδείγματος χάρη, θα χρειαστεί να πέσει χρήμα στην αγορά» συμπλήρωσε. 
Στην ίδια συνέντευξη, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε πως η κρίση του κορονοϊού γκρέμισε τρεις μύθους στην Ελλάδα: ότι δεν υπάρχει κράτος, ότι το ΕΣΥ είναι διεφθαρμένο και ότι οι Έλληνες είναι απείθαρχος λαός. 

Ντόρα Μπακογιάννη: Θα υπάρξει μια άλλου είδους παγκόσμια διακυβέρνηση με άλλου είδους ισορροπίες

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

Στον κορωνοϊό «χρεώνονται» θάνατοι και άλλων παθήσεων

Στον κορωνοϊό «χρεώνονται» θάνατοι και άλλων παθήσεων.

Κων. Γουργουλιάνης: Στον κορωνοϊό «χρεώνονται» θάνατοι και άλλων παθήσεων!

Το γεγονός ότι στον κορωνοϊό «χρεώνονται» θάνατοι και από άλλες παθήσεις και πρέπει να ηρεμήσουμε μένοντας μακριά από τα τηλεοπτικά κανάλια και ορισμένα ΜΜΕ που καλλιεργούν κλίμα τρομολαγνείας, τόνισε μέσω του Ράδιο ΕΝΑ 102,5, ο Κώστας Γουργουλιάνης καθηγητής Πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας.

Ο καθηγητής τόνισε ζούμε εποχές άλλων πανδημιών και κάλεσε σε ψυχραιμία και ηρεμία και «να αφήσουν τους ειδικούς να βρουν την καλύτερη λύση».

Όπως ανέφερε ο κ. Γουργουλιάνης, η εμπειρία των προηγούμενων πανδημιών είναι πολύτιμη. Τον καιρό της γρίπης του 2018 χρεώνονταν στη γρίπη και θάνατοι που δεν οφείλονταν σ’ αυτή. Το ξαναζούμε και τώρα. Ο άτυχος συμπολίτης που ήρθε από τη Σύρο, είχε καρκίνο και διαγνώστηκε με κορωνοϊό, χρεώθηκε ως θύμα του ιού, ενώ είχε καρκίνο. Ο ασθενής που πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο 55 χρονών, έγινε ο έλεγχος αν θα γίνει δωρητής οργάνων και βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, χρεώθηκε στον Covid-19.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, στον καιρό της φυματίωσης, ένα βιβλίο πνευμονολογίας είχε 450 σελίδες για τη φυματίωση και 50 σελίδες για όλα τα άλλα νοσήματα. «Δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε κάποιες μέρες και αν αυτό είναι ένα λοιμώδες νόσημα που τρομάζει, συμπαρασύρει και τα άλλα νοσήματα μαζί. Με την κατάσταση αυτή, που το Νοσοκομείο έχει καταλυθεί από ασθενείς που έρχονται ως πιθανά κρούσματα κορωνοϊού, αισθάνομαι ότι κάποιοι άλλοι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα που ήταν συχνοί στα νοσοκομεία μας, δεν υπάρχουν αυτό το διάστημα, γιατί φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Γουργουλιάνης.

Συμπαρασύρουν τον κόσμο

Σύμφωνα με τον καθηγητή στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα, ένα ρόλο έχουν παίξει ορισμένα ΜΜΕ, που συμπαρασύρουν με τον φόβο και τον τρόμο τους τον κόσμο.

«Τα καταλαβαίνω και τα δικαιολογώ όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά, σ’ αυτό τον καιρό της απομόνωσης όλοι είναι στο σπίτι, βλέπουν πολύ τηλεόραση και βλέπουν και το διαδίκτυο. Δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να αναπαραχθεί η είδηση ότι πέθαναν τρεις σε μια μέρα, κάτι που γίνεται σε μια διάθεση τρομολαγνείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι γνωστός δημοσιογράφος ήταν διασωληνωμένος και την άλλη μέρα διέψευσε, λέγοντας ότι βρίσκεται στο σπίτι του, ενώ για το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στη Λάρισα, είπε ότι κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εβδομάδα πριν επιβεβαιωθεί!

Άλλη μια επιδημία

Ο κ. Γουργουλιάνης τόνισε ότι φέτος στην Ελλάδα πέθαναν 100 άνθρωποι από την κοινή γρίπη και νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ περίπου 300 άνθρωποι. Όπως είπε, ας τελειώσουμε και με την ιστορία του κορωνοϊού και μετά να κάνουμε απολογισμό.
Ο καθηγητής Ιατρικής είπε ότι τρομάζει το άγνωστο και αυτό που ζούμε και συμπλήρωσε ότι το θέμα είναι ότι ξαναζούμε πάλι – και είναι επιστημονικά ενδιαφέρον – όσα έγιναν στις πανδημίες, από τον λοιμό των Αθηνών και τις τελευταίες με τον sars και τον mers.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα που λήφθηκαν τώρα, έχουν ληφθεί ξανά στο παρελθόν στην πανδημική γρίπη του 1918 σε μια πολιτεία της Αμερικής, που είχε λιγότερα θύματα, σε σχέση με μια άλλη πολιτεία που δεν πήρε μέτρα και πέθαναν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραπάνω.

«Δεν ξέρω τι ενδιαφέρει τον κόσμο για τους συνδυασμούς φαρμάκων, που δεν ρωτούν για την πνευμονία, πνευμονόκοκκο, λυκόπλασμα, από τα οποία πεθαίνει 5% των ασθενών ή από τη λετζιονέλλα (νόσος των Λεγεωνάριων) πεθαίνει το 17%. Καταλαβαίνω την αγωνία του να βρεθεί ένα φάρμακο, αλλά πολλά πράγματα στην ιατρική έχουν μια σχετική ανασφάλεια, καθώς οι διαγνώσεις δεν είναι 100% σίγουρες, ούτε και οι φαρμακευτικές αγωγές, εκτός από τα αντιβιοτικά για την φυματίωση», επισήμανε ο γιατρός.

Ο κ. Γουργουλιάνης σημείωσε ότι και οι γιατροί παρασύρονται καμία φορά και δημιουργούν ανασφάλεια και να αφήσουμε τους ειδικούς που δουλεύουν κάθε μέρα, να κάνουν το καλύτερο. Η ανάλυση μελετών είναι πολύ δύσκολο να γίνει από κάποιον, που δεν έχει σχέση με την ιατρική. Ο γιατρός συστήνει στον κόσμο να σταματήσει να βλέπει πολύ τηλεόραση, να παρακολουθεί την ενημέρωση που γίνεται καθημερινά από το υπουργείο, για την οποία είπε ότι την εμπιστεύεται και είναι ό,τι καλύτερο ακούγεται αυτόν τον καιρό και να μην αναπαράγουν ότι ακούν, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα είμαστε πιο ήρεμοι.

Πίεση για ελέγχους

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής είπε ότι προς το παρόν η πίεση του συστήματος υγείας βρίσκεται στα περιστατικά που πηγαίνουν στο νοσοκομείο με βάση της οδηγίες του ΕΟΔΥ, δηλαδή αντιμετωπίζουν χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα, κάνουν πυρετό και ελέγχονται, ενώ θύμισε ότι τις τελευταίες μέρες όλα τα δείγματα για κορωνοϊό ήταν αρνητικά.

Όπως είπε, για να ληφθεί ένα δείγμα από ύποπτο ασθενή, το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό πρέπει να φοράει ειδική στολή, μάσκες κλπ. που είναι μιας χρήσης και πρέπει να πετιούνται. Επίσης τόνισε ότι υπάρχουν κρεβάτια στο τμήμα λοιμωδών, όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς μέχρι να βγει η απάντηση και μετά ή φεύγουν στο σπίτι ή πάνε στην κλινική, ενώ αυτοί που είναι θετικοί και είναι λίγοι προς το παρόν για τη Θεσσαλία, παραμένουν στο Νοσοκομείο με νοσηλεία πάνω από 10 μέρες και στη συνέχεια παίρνουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τον κ. Γουργουλιάνη σ’ αυτή τη φάση δόθηκε χρόνος στο σύστημα υγείας να προετοιμαστεί και εάν τα πράγματα πάνε έτσι, εκτίμησε ότι θα πάμε καλά.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΤΟ Τ.Χ.Σ. ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΗΡΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ 50 ΔΙΣ

0

ΤΟ Τ.Χ.Σ. ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΗΡΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ 50 ΔΙΣ

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΟΡΑΜΑ 97,9 22-08-2014

ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ FEDERAL RESERVE

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΑ 600 ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΤΧΣ ΜΕ 100 ΔΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΤΟ ΤΧΣ ΤΟ 2010 ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΥΤΕ ΞΕΡΑΜΕ ΑΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΔΗΛΑΔΗ ΗΞΕΡΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΤΧΣ;

ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΛΟ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ 650 ΔΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΟΥΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

ΤΟ ΤΧΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΜΕ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΔΥΝΑΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΖΕΨΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ 50 ΔΙΣ

ΕΙΔΑΜΕ ΜΙΑ EUROBANK ΠΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΧΕ 30€ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ 0,20€

ΤΟ ΤΧΣ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ 2,8% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ 37% ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΧΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝΩ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ

ΕΚΑΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩ ΤΟ ΤΧΣ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΜΕ -37%

ΤΟ ΤΧΣ ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΗΡΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ 50 ΔΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΤΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΡΟΘΤΣΑΙΛΝΤ

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

Η CIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΕΣ

ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2014 ΣΤΟ ΤΧΣ ΓΙΑ 100 ΔΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΤΤΕ, ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΚΤ, ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΟ ΤΧΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ 30 ΔΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών – Θα ισχύσουν για 2 μήνες

Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών - Θα ισχύσουν για 2 μήνες
Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών - Θα ισχύσουν για 2 μήνες
Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών - Θα ισχύσουν για 2 μήνες
Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών – Θα ισχύσουν για 2 μήνες

Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών – Θα ισχύσουν για 2 μήνες

Νέα, συμπληρωματικά μέτρα για την απαγόρευση κυκλοφορίας και τους περιορισμούς στη μετακίνηση των επιβατών με κάθε είδους μεταφορικά μέσα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης (όπως ταξί, τρόλεϊ λεωφορεία, πούλμαν κ.λπ.) εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης προς αποφυγή της διασποράς και της διάδοσης του κοροναϊού, τα εν λόγω μέτρα έχουν ισχύ έως 31.5.2020 και δύνανται να παραταθούν, εφόσον οι έκτακτες συνθήκες το επιβάλουν.

Αναλυτικά προβλέπονται:

  • Για επιβατικά οχήματα μέχρι 5 θέσεις, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) ή ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά ενός επιβάτη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον η μεταφορά εκτελείται για ιατρικούς λόγους (μεταφορά σε νοσοκομείο, ιατρικό κέντρο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα).
  • Για επιβατικά οχήματα 6 ή 7 θέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται η μεταφορά δύο επιβατών.
  • Για επιβατικά οχήματα 8 ή 9 θέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση των ορίων επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν γονέας με τα ανήλικα τέκνα του.

Επίσης, για όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία και τρόλεϊ Ο.ΣΥ., λεωφορεία Ο.Α.Σ.Θ., λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών και τουριστικά λεωφορεία) ή λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής συγκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% των προβλεπόμενων θέσεων του οχήματος.

Επίσης, με εγκύκλιο του υπουργείου δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους. Η προσωρινή ακινησία που χορηγείται διαρκεί έως τις 31 Μαΐου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ


Κ.Γρίβας: Οι “θάνατοι από απόγνωση” θα ξεπεράσουν τους θανάτους από τον κοροναϊό;

Κ.Γρίβας: Οι “θάνατοι από απόγνωση” θα ξεπεράσουν τους θανάτους από τον κοροναϊό;
Κ.Γρίβας: Οι “θάνατοι από απόγνωση” θα ξεπεράσουν τους θανάτους από τον κοροναϊό;
Κ.Γρίβας: Οι “θάνατοι από απόγνωση” θα ξεπεράσουν τους θανάτους από τον κοροναϊό;
Κ.Γρίβας: Οι “θάνατοι από απόγνωση” θα ξεπεράσουν τους θανάτους από τον κοροναϊό;

Κ.Γρίβας: Οι “θάνατοι από απόγνωση” θα ξεπεράσουν τους θανάτους από τον κοροναϊό;

ΟΙ «ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ

Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ»

Children’s Health Defense

Robert F. Kennedy, πρόεδρος

Του Toby Rogers, Ph.D., Guest Contributor

childrenshealthdefense.org

• Από τη μελέτη της σχέσης μεταξύ ανεργίας και θνησιμότητας, διαπιστώνεται ότι η ανεργία αύξησε τον κίνδυνο θανάτου κατά 63%.

Δεν είναι σαφές εάν ακόμη και ένα τεράστιο οικονομικό κίνητρο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, θα είναι αρκετό για να ανακόψει ή να μειώσει την αυξητική πορεία της ανεργίας που ήδη ξεκίνησε.

Οι «θάνατοι από απελπισία» λόγω των αναγκαστικών «περιορισμών» που επιβάλλει η κυβέρνηση (οι οποίοι οδηγούν στην κατάρρευση της οικονομίας), θα αυξηθούν σημαντικά και, ενδέχεται, να ξεπεράσουν τους θανάτους που προκαλούνται από τον ίδιο τον κορωναϊό.

Σύμφωνα με τους περισσότερους υπολογισμούς, η «μοντελοποίηση» της επιδημίας των κορωναϊών που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές του Imperial College London, έπεισε τη διοίκηση του Trump να επιβάλλει ακραία μέτρα «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και «περιορισμού» προκειμένου να «ελέγξει την καμπύλη της ανάπτυξης της επιδημίας του κοροναϊού».

Το μοντέλο του Imperial College του Λονδίνου υιοθετήθηκε ως βάση για την εκπόνηση του «Σχεδίου Δράσης κατά του COVID-19 της κυβέρνησης των ΗΠΑ» που εκτείνεται σε 100 σελίδες.

[Σημείωση του ΚΓ:

Φυσικά, ο πολύς Bill Gates δεν έκανε καμιά προσπάθεια να αποτρέψει την εφαρμογή της καταστρεπτικής «μοντελοποίησης» του Imperial College από τον Τραμπ, παρόλο που αναγνώρισε δημόσια ότι «οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στη μοντελοποίηση του Imperial College, ήταν υπερβολικά αρνητικοί».

Forbes, 18-03-2020]

Το μοντέλο του Imperial College του Λονδίνου είναι θλιβερά ανεπαρκές.

Δεν αποτελεί μοντέλο για την υιοθέτηση αυξημένης χρήσης μέσων ατομικής προστασίας από το ευρύ κοινό (όπως, π.χ., μάσκες προσώπου), ούτε για την εφαρμογή ιατρικών επεμβάσεων που έχουν δείξει ότι ίσως θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση των θανάτων από τον κορωναϊό (όπως η χρήση χλωροκίνης, υδροξυχλωροκίνης, υδροξυχλωροκίνης+αζιθρομυκίνης και ενδοφλέβιου L-ασκορβικό οξέως).

Φυσικά, το μοντέλο του Imperial College του Λονδίνου δεν παίρνει καθόλου υπόψη τους «θανάτους της απελπισίας» από την απότομη άνοδο της ανεργίας που θα προκληθεί εξαιτίας του αναγκαστικού εγκλεισμό των πολιτών για εβδομάδες, μήνες ή χρόνια (το κυβερνητικό πρόγραμμα COVID-19 Response Plan των ΗΠΑ, εκτιμά ότι η «πανδημία θα διαρκέσει 18 μήνες ή και περισσότερο»).

Οι καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες της υγείας

Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ακαδημαϊκών μελετών για τους «καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες της υγείας» και τους «θανάτους της απελπισίας» που προκαλούνται από την αύξηση του ποσοστού ανεργίας.

Μια πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα αυτό έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 από τον Harvey Brenner (μετέπειτα ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins) για λογαριασμό της Κοινής Οικονομικής Επιτροπής του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Brenner ανασκόπησε τα ιστορικά δεδομένα των ΗΠΑ της περιόδου 1940 – 1973, και διαπίστωσε ότι:

«Μια αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 1%, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι ετών, συσχετίστηκε (κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών) με την αύξηση των θανάτων κατά 36.887 συνολικά, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

Οι εκτιμήσεις του Brenner προκάλεσαν πολλές μεταγενέστερες μελέτες στην Αγγλία και την Ουαλία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και της Νέα Ζηλανδία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που είναι κρίσιμος για το μοντέλο του Brenner (βλέπε π.χ. Cohen & Felson , 1979).

Οι εκτιμήσεις του Brenner βασίζονται σε στοιχεία για το πληθυσμό από το 1970.

Σύμφωνα με το γραφείο απογραφής των ΗΠΑ, ο πληθυσμός των ΗΠΑ από 205,1 εκατομμύρια το 1970 αυξήθηκε στα 327,2 εκατομμύρια το 2018, δηλαδή αυξήθηκε κατά 59,5% μέσα σε 48 χρόνια.

Έτσι, η πραγματική αύξηση της θνησιμότητας που προκλήθηκε από την σημερινή αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 1%, εάν συνεχιστεί για 5 χρόνια, θα προκαλέσει την απώλεια 58.834 ζωών.

Μια πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 42 μελετών που έγιναν σε 15 χώρες για τη σχέση μεταξύ ανεργίας και θνησιμότητας, έδειξε ότι η ανεργία αύξησε τον κίνδυνο θανάτου κατά 63%. (Roelfs et al., 2011).

Συνεπώς, είναι εύλογο το ερώτημα:

πόσοι πρόσθετοι θάνατοι θα προκληθούν στις ΗΠΑ από την αύξηση του ποσοστού ανεργίας, η οποίο προκλήθηκε από τα κυβερνητικά μέτρα αναγκαστικής «κοινωνικής απομόνωσης» και «εγκλεισμού» των πολιτών στα σπίτια τους;

Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο αριθμός των ανέργων και η διάρκεια της ανεργίας. Το επίσημο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν 3,5%, σύμφωνα με το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Steve Mnuchin προειδοποίησε το κογκρέσο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το ποσοστό ανεργίας να φτάσει στο 20% εξαιτίας των μέτρων «απομόνωσης» για την ανάσχεση του κορωναϊού, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει ένα σχέδιο ενίσχυσης της οικονομίας ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων (που αναγκάστηκε να την ανακαλέσει την επόμενη την επόμενη μέρα).

Το Νιου Τζέρσεϋ, η Πενσυλβανία και η Μινεσότα αναφέρουν ότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν 10 έως 12 φορές κατά την περασμένη εβδομάδα.

Βλ. NBC News https://www.nbcnews.com/business/economy/u-s-will-not-have-unemployment-rate-20-percent-mnuchin-n1163006

Η οικονομική κρίση λόγω του κοροναϊού

Τα δύο τρίτα της αμερικανικής οικονομίας εξαρτώνται από τις δαπάνες των καταναλωτών. Με πολλές πολιτείες και πόλεις που εφαρμόζουν διάφορες μορφές αναγκαστικού εγκλεισμού των πολιτών (που αποδίδονται όρους όπως ως «ακραία κοινωνική αποστασιοποίηση» και «απομόνωση κατ’ οίκο», που ήταν άγνωστοι μέχρι πριν από μία εβδομάδα) δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ακόμη κι αν εφαρμοστεί ένα γιγάντιο ομοσπονδιακό πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας θα είναι αρκετό για να μειώσει την αύξηση της ανεργίας που έχει ήδη εκδηλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οικονομική κατάρρευση του 2008 δείχνει ότι, όταν η οικονομία επιβραδύνεται, χρειάζεται χρόνια για να επανακτήσει την προηγούμενη ταχύτητά της.

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποίησε η Schularick & Taylor (2012) σε 14 χώρες κατά την περίοδο 1870-2008, προκύπτει ότι χρειάζονται 2 χρόνια για να ανακάμψει η χώρα από μια φυσιολογική ύφεση, και 10 χρόνια για να ανακάμψει από τη μεγάλη ύφεση. Κι’ ενώ προβάλλει ήδη στον ορίζοντα μια επερχόμενη ύφεση, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο καιρό θα διαρκέσει.

Ας εξετάσουμε 3 σενάρια: με κατώτερο, μεσαίο και ανώτερο εύρος ανεργίας.

Σύμφωνα με το μοντέλο του Brenner (1976), τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τον εκτιμώμενο σωρευτική επίδραση της αύξησης της ανεργίας στη θνησιμότητα στη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου κάμψης.

Κατώτερο εύρος ανεργίας: Εάν το ποσοστό ανεργίας αυξηθεί κατά 5 μονάδες ως αποτέλεσμα των διάφορων κλειδωμάτων, τότε θα χαθούν 294.170 επιπλέον ζωές, από «θανάτους απελπισίας» και όχι από τον κοροναϊό.

Μεσαίο εύρος ανεργίας: Εάν το ποσοστό ανεργίας αυξηθεί κατά 16,5 μονάδες (όπως προβλέπει ο υπουργός Οικονομικών Μνούχιν), τότε θα χαθούν 970.761 επιπλέον ζωές από «θανάτους λόγω απελπισίας» και όχι από τον κοροναϊό.

Ανώτερο εύρος ανεργίας: Εάν το ποσοστό ανεργίας αυξηθεί κατά δέκα φορές (αυτή την τάση βλέπουμε να κυριαρχεί ήδη σε πολλά κράτη), τότε θα χαθούν 1.853.271 ζωές από «θανάτους απελπισίας» και όχι από τον κορωναϊό αλλά από τις κυβερνητικές διαταγές που επιβάλλουν στους πολίτες «κοινωνική απόσταση» και «περιορισμό κατ’ οίκο».

Η σχέση μεταξύ ανεργίας και θνησιμότητας είναι υψηλότερη για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες και υψηλότερη στους εργαζόμενους που διανύουν τα πρώτα και τα μεσαία στάδια της εργασιακής τους σταδιοδρομίας σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους εργαζόμενους (Roelfs et al., 2011, σελ. 849).

Επίσης, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού θα επηρεάσουν δυσανάλογα τις φτωχές και εργατικές τάξεις που δεν διαθέτουν σημαντικά οικονομικά αποθέματα.

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών άρχισε να θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα των ευρέως επιβαλλόμενων μέτρων «αποκλεισμού» των πολιτών για μια απροσδιόριστη χρονική διάρκεια. (βλέπε: Συντακτική Επιτροπή της Wall Street Journal , David L. Katz , Thomas Friedman , Russell Berman και Romer & Garber).

Εάν η κυβέρνηση θέλει να ελαχιστοποιήσει τους συνολικούς θανάτους απ’ αυτή την κρίση, πρέπει να υιοθετήσει ένα καλύτερο «μοντέλο» προσέγγισής της.

Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες και οι βελτιωμένες ιατρικές παρεμβάσεις μπορούν να ανακόψουν την αυξητική πορεία του κορωναϊού. Και πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως.

Κοροναϊός: Βαδίζουμε «στα τυφλά»~Το ρίσκο παραμένει «θανάσιμα» μεγάλο 

Οι «θάνατοι από απελπισία» και οι θάνατοι από τον κοροναϊό πρέπει να υπολογίζονται (και να συσχετίζονται) με βάση ρεαλιστικά, επαληθεύσιμα και ανεξάρτητα δεδομένα για τον επιπολασμό και τα ποσοστά θνησιμότητας.

Με τα σημερινά μέτρα, οι «θάνατοι από απόγνωση» λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας εξαιτίας των περιορισμών που επιβλήθηκαν στους πολίτες, θα αυξηθούν σημαντικά και, ενδέχεται, να ξεπεράσουν τον αριθμό των θυμάτων από τον ίδιο τον κορωναϊό.

Μπορείτε να δείτε ακόμη: Καθηγητής Imperial: Θα θυμόμαστε τους επόμενους δύο μήνες για πάντα 

Το φαρμακευτικό καρτέλ, ο κοροναϊός και η παγκόσμια οικονομία 

Covid-19: Προπαγάνδα και χειραγώγηση 

Οι ιογενείς επιδημίες και το τέλος της ιδέας του ελεύθερου ανθρώπου 

Κοροναϊός: Κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας παγκοσμίως αναγνωρισμένος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

Ron Paul Institute: Να είστε δύσπιστοι με τις κυβερνήσεις, ο Covid 19 διευκολύνει τα σχέδια τους 

Κλεάνθης Γρίβας-Gottfried Schatz: Ο πλανήτης δεν είναι η «Γη των Ανθρώπων» αλλά ο «Πλανήτης των Μικροβίων» 

Επιμέλεια και επιλογή κειμένων: Κλεάνθης Γρίβας
Πηγή: www.zougla.gr

Νοσοκομειακοί γιατροί: Να αντιδράσετε, παίζεται η ζωή σας

Νοσοκομειακοί γιατροί: Να αντιδράσετε, παίζεται η ζωή σας
Νοσοκομειακοί γιατροί: Να αντιδράσετε, παίζεται η ζωή σας
Νοσοκομειακοί γιατροί: Να αντιδράσετε, παίζεται η ζωή σας
Νοσοκομειακοί γιατροί: Να αντιδράσετε, παίζεται η ζωή σας

Νοσοκομειακοί γιατροί: Να αντιδράσετε, παίζεται η ζωή σας

»Ολες οι Ενώσεις και τα νοσοκομεία θα κάνουμε κινητοποιήσεις στις 7 Απριλίου για να γίνουν αποκαλύψεις. Δεν είναι δυνατόν να συγκαλύπτουν την αλήθεια» δήλωσαν οι γιατροί της ΟΕΝΓΕ  (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας) σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν λίγο, έξω από το Αττικό Νοσοκομείο, όπου ακούστηκαν όλα τα στοιχεία που απουσιάζουν από την επίσημη απογευματινή ενημέρωση της κυβέρνησης.

Κάλεσαν μάλιστα, όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα τους στη δύσκολη αυτή μάχη. «Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει γιατί  παίζεται η ζωή του» είπαν σκιαγραφόντας τη δραματική, όπως την χαρακτήρισαν κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας, λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού και εξοπλισμού και των δεκάδων γιατρών που νοσούν από τον ιό, εξαιτίας της μηδαμινής τους θωράκισης.

Αν καούν οι υγειονομικοί, δεν θα υπάρχει κανένας να περιθάλψει τον πληθυσμό

Οι γιατροί της Ομοσπονδίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπαν πως η κυβέρνηση ψεύδεται στις ανακοινώσεις της σχετικά με την επάρκεια του υλικού, πως φτάνουν κατά δεκάδες καθημερινά οι καταγγελίες από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, πως οι ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ που έχουν προστεθεί, έχουν ουσιαστικά αφαιρεθεί από άλλες μονάδες επομένως κινδυνεύουν ασθενείς άλλων κατηγοριών (καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α.) και πως οι γιατροί που έχουν νοσήσει εξαναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται, λόγο μη επάρκειας του προσωπικού.
«Αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε μια και δυο και τρεις φορές, μάσκες και στολές μίας χρήσης» λένε οι γιατροί.

«Ζητάμε προστασία, μόνιμες προσλήψεις, υλικά, γιατί αν καούν οι υγειονομικοί δεν θα υπάρχει κανένας να περιθάλψει τον πληθυσμό» λέει ο Κώστας Λειβαδάς. «Απευθυνόμαστε σε όλο τον λαό . Τους καλούμε συναισθανόμενοι την ατομική τους ευθύνη, να ζητήσουν από το κράτος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας λέμε να σηκώσουν το ανάστημα τους και να σταθούν δίπλα μας για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη.»

Τα νούμερα: «Λένε  πήραμε 1 εκ. μάσκες και στα νοσοκομεία δεν φτάνει τίποτα»

«92 γιατροί νοσούν και 450 περίπου είναι σε καραντίνα. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το ΝΙΜΙΤΣ που θα μπουν να δουλέψουν ως νοσοκομεία κοροναϊού, χωρίς να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό»  λέει η Μ. Παγώνη.

Γιατί νοσούν κατά δεκάδες οι γιατροί και οι νοσηλευτές; «Κανένας υγειονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει όταν δουλεύει ασταμάτητα από τις ελλείψεις προσωπικού. Κανένας δεν βοηθάει όταν δεν έχει μέσα ατομικής προστασίας. Είναι ανήθικο να στέλνονται γιατροί να αντιμετωπίσουν περιστατικά χωρίς μέσα προστασίας. Κανείς δεν πρέπει να στέλνεται, χωρίς να του έχουν γίνει υγειονομικά τεστ. Τεστ και στον πληθυσμό  και στους υγειονομικούς ζητάμε. Ανακοινώνονται νούμερα… λένε  πήραμε 1 εκ. μάσκες και στα νοσοκομεία δεν φτάνει τίποτα» λέει ο Κ. Λειβαδάς.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει την πρωταπριλιά καθημερινή τακτική. Στα νοσοκομεία αναφοράς δεν έχουμε μέτρα προστασίας. Οι συνάδελφοι μπαίνουν σε καραντίνα και νοσούν γιατί δεν υπάρχει συνάδελφος να τους αντικαταστήσει. Πως διασφαλίζεται η ανοσία στα καμπς; Να πουν και μια αλήθεια. Δεν φτάνουν οι ελάχιστοι γιατροί που διορίζονται ως συμβασιούχοι. Δεν φτάνουν οι στολές.» προσθέτει η Δ. Τοσονίδου.

«Έχουμε 3 κρεβάτια παραπάνω σε ΜΕΘ επειδή έκλεισαν το καρδιοχειρουργικό. Κινδυνεύουν άλλες κατηγορίες ασθενών»

«Τα κρεβάτια που έχουν ανοίξει στις ΜΕΘ, είναι μόλις 3 παραπάνω στο Αττικό. Κι αυτό γιατί έκλεισε η καρδιοχειρουργική μονάδα. Μια ελάχιστη ενίσχυση δηλαδή. Εκτός των άλλων έχουμε θέμα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Μια τέτοια επιδημία, χρειάζεται επείγοντος νοσηλευτικό προσωπικό σε μόνιμη βάση και να επιταχτούν όλες οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα.
Αντ’αυτού η κυβέρνηση χρηματοδοτεί επί του διπλάσιου τις ιδιωτικές ΜΕΘ.» λέει ο Μιχάλης Ρίζος, γιατρός στο Αττικό νοσοκομείο.

«Τα εγκεφαλικά και οι καρκίνοι υπάρχουν ακόμα.  Θέλουμε νέες κλίνες. Δεν μπορεί να στερούμε από αυτούς τα κρεβάτια. Χρειαζόμαστε μόνιμους διορισμούς ως κίνητρο στελέχωσης νοσοκομείων».

«Είναι απαραίτητο να γίνονται δωρεάν τα τεστ. Μπορούμε να σώσουμε χιλιάδες συναδέλφους αν επιταχθούν τώρα όλες οι ιδιωτικές κλίνες. Να κάνουν ότι κάνουν οι συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο» λέει η Δέσποινα Τοσονίδου.

Στέλνουν γιατρούς και νοσηλευτές σε περιστατικά χωρίς μάσκες και γάντια

«Αρκετά με τα λόγια. Η πραγματικότητα είναι φρικτή. Αντί για νέο εξοπλισμό στο Αττικό αντί να έρθουν νέοι αναπνευστήρες,  μεταφέρονται υλικά από άλλα νοσοκομεία. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει γιατί  παίζεται η ζωή του» λέει ο Γιώργος Σιδέρης.

«Σήμερα από τη Λέρο, έφτασε καταγγελία ότι είχαν υλικά μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού» λέει η Δήμητρα Σταματέλου.

«Υπάρχουν συνάδελφοι στην Πελοπόνησο και στα νησιά που λένε ότι νοσούν γιατροί και τους λένε να συνεχίσουν να δουλεύουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, πως λένε ότι είναι όλα υπό έλεγχο. Πως το λένε οι διοικητές των νοσοκομείων όταν η πραγματικότητα λέει το αντίθετο.

Είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Σε ξενοδοχείο που νοσηλεύει ύποπτα κρούσματα και στέλνουν συναδέλφους χωρίς γάντια και μάσκες. Και αυτά καταγγέλλονται επώνυμα. Δίνεται μία μάσκα μία στολή σε κάθε άνθρωπο που νοσεί. Κάνουμε πατέντες για να κρατήσουν παραπάνω. Τα αερίζουμε για να ξανά χρησιμοποιηθούν και αυτό είναι το καλό σενάριο» προσθέτει.

«Η αλήθεια είναι πως βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο.

Η καμπύλη μπορεί να είναι αργή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει,  αύξηση των κλινών ΜΕΘ. Θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, πρέπει να παρουσιαστούν  άμεσα οι συνάδελφοι. Έχουν νοσήσει συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Το υλικό που είναι αναγκαίο δεν είναι μόνο μάσκες είναι και ρόμπες αναπνευστήρες κλπ.» λέει η Παγώνη Ματίνα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας  και προσθέτει πως «Χρειαζόμαστε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε πει θα έπρεπε να είχαν γίνει προσλήψεις. Αν η  πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ήταν οργανωμένη, θα μπορούσε κάλλιστα να φροντίσει τους ασθενείς και των τριών κατηγοριών.»

«Ο λαός μας έδειξε υπευθυνότητα, το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν είχε υγειονομική χρησιμότητα. 

Θέλουν να δείξουν, ότι αν γίνει το κακό θα φταίει ο λαός , ούτε η κυβέρνηση, ούτε το σύστημα  υγείας. Όλα αυτά, την ώρα που παίρνουν ακατανόητες αποφάσεις. Ήταν πχ υγειονομικά επικίνδυνη και ακατανόητη, η απόφαση για την εκκένωση φοιτητικών εστιών. Είχαν άγνοια οι υπουργοί υγείας. Ποιος ήθελε έναν μαζικό πληθυσμό να μετακινηθεί μαζικά; πρέπει να παρθεί πίσω» λέει ο Π. Παπανικολάου.

ΠΗΓΗ : https://tvxs.gr | 02 Απρ. 2020 Φωτεινή Λαμπρίδη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

30 εκατομμύρια στις ιδιωτικές κλινικές ενώ τα δημόσια νοσοκομεία νοσούν

Ιταλία: Ο φόβος και τα τραγούδια έχουν αντικατασταθεί από ΠΕΙΝΑ και ΟΡΓΗ

Η ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

0

Η ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΕΦΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 1-4-2020

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΗ

ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΠΩΣ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΚΤ ΘΑ ΔΩΣΕΙ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ

ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΜΕ 50000 ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΒΡΙΣΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ;

ΤΑ ΜΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΥΜΕ

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ (ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ)

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕ ΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

0

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΚΑΛΗΜΕΡΑ” ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 15-3-2020 ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΠΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ GEORGE SOROS ΣΤΗΝ LEMONDE ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ.

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΕΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 80% ΜΕ 90% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ.

Ο GEORGE SOROS ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ LEMONDE ΛΕΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ.

Η Ε.Ε. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΙΚΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΣΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ LEMONDE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΠΑΡΑΔΟΞΩΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

30 εκατομμύρια στις ιδιωτικές κλινικές ενώ τα δημόσια νοσοκομεία νοσούν

0

30 εκατομμύρια στις ιδιωτικές κλινικές ενώ τα δημόσια νοσοκομεία νοσούν

Χορός εκατομμυρίων στις πλάτες των Ελλήνων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την έγκριση επιχορήγησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με το
ποσό των τριάντα εκατομμύριων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (30.000.000,00 €) από τις πιστώσεις που
αναλήφθηκαν με την ανωτέρω (8) σχετική απόφαση σε βάρος του E.Φ. 1015-202, Λογαριασμός 2310505001
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2020, με την έκδοση ισόποσου χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομά του, με Α.Φ.Μ. 997478553 και κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό IBAN
GR 18 0100 0240 0000 0002 6180 516, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το ανωτέρω ποσό, αφορά επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για
την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων – κλινικών, καθώς και ιδιωτών για την
πραγματοποίηση κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την αποφυγή και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα ανωτέρω (3) έως (10) σχετικά.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τα ΜΜΕ προβάλλουν εικόνες προηγούμενων ημερών από την παραλία Θεσσαλονίκης – Καταγγελία πολίτη

Τα ΜΜΕ προβάλλουν εικόνες προηγούμενων ημερών από την παραλία Θεσσαλονίκης – Καταγγελία πολίτη

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΝ FOCUS FM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΑ ΜΜΕ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΛΑΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολίτης: Χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου ώρα μία από την Αμερική. Και μου λέει πως σε είδαμε καλά εμείς κάνουμε το παν να σε σώσουμε την ζωή και συ βγήκες κάτω στην παραλία; Βρε κορίτσι μου δεν είμαι στην παραλία, ποια παραλία; Να σε είδα στην τηλεόραση ότι ήσουν στην παραλία. Βρε κορίτσι μου εγώ έχω να βγω στην παραλία από τις 17 του μηνός…!!!

Δημοσιογράφος: Σας είδε η κόρη σας χθες; (30 Μαρτίου)

Πολίτης: Ναι και ανησύχησε κιόλας, σκέψου εγώ είμαι στην Νεάπολη και χθες κατέβηκα μέχρι το τμήμα. Μπορείτε να μου πείτε ποια κανάλια το δείξανε; Αν υπάρχει ένα βίντεο να το δω γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.

Δημοσιογράφος: Πότε σας πήρε τηλέφωνο η κόρη σας; Χθες;

Πολίτης: Χθες το βράδυ.

Δημοσιογράφος: Και σεις κύριέ μου πότε πήγατε τελευταία φορά στην παραλία της Θεσσαλονίκης;

Πολίτης: Στις 17 του μηνός…!!!

Δημοσιογράφος: Ήτανε πριν αρχίσουν οι βροχές. Και σας πήρε τηλέφωνο η κόρη σας χθες.

Πολίτης: Ναι και με πήρανε τηλέφωνο χθες το βράδυ και μαλώναμε.

Δημοσιογράφος: Μα δεν έχουμε λόγο να σας αμφισβητήσουμε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

O COVID-19 ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
O COVID-19 ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι φυλακισμένοι έχουν δικαίωμα στην υγεία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυλακές είναι σωφρονιστικά ιδρύματα και όχι χώροι θανατοποινιτών και φυσικά εκεί εργάζονται άνθρωποι που κινδυνεύουν συνέχεια από πολλούς λόγους.

Σκεφτείτε ανθρώπινα!

Ο Π.Ο.Υ. στις 32 σελίδες της έκθεσης που εξέδωσε, εφιστά την προσοχή για τις φυλακές και αναφέρει συγκεκριμένα:  «Ο κίνδυνος ταχείας αύξησης της μετάδοσης της ασθένειας στις φυλακές ή σε άλλους τόπους κράτησης είναι πιθανό να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επιδημία, πολλαπλασιάζοντας γρήγορα τον αριθμό των προσβεβλημένων ατόμων». Ζητεί «ισχυρά μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων , επαρκείς έλεγχοι, θεραπεία και περίθαλψη».

H έκθεση Π.Ο.Υ. ολόκληρη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1&fbclid=IwAR1MEfkZ27zaeqpVOwdaDwEPVOVALEX_unnR7O0TmC4s7CshYQ7xT–PrjM

Ακολουθεί ένα άρθρο που αξίζει να μελετήσετε και να προωθήσετε από την διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος World Prison, Ινστιτούτο Ερευνητικής Πολιτικής σε θέματα Εγκλημάτων και Δικαιοσύνης, Catherine Heard του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Μπίρκμπεκ.

Ακολουθεί το κείμενο μεταφρασμένο. Το άρθρο θα το βρείτε επίσημα στον εξής σύνδεσμο: World Prison Brief

“26 Μαρτίου 2020

Η πανδημία του κορονοιου παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις για τις φυλακές παγκοσμίως – τις προκλήσεις που θα αγωνιστούν να αντιμετωπίσουν, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για την υγεία των φυλακισμένων, του προσωπικού των φυλακών, των οικογενειών τους και όλων μας.

Πρόκειται για μια ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση: από τότε που η επιδημία κηρύχθηκε πανδημία στις 12 Μαρτίου, οι φυλακισμένοι και το προσωπικό των φυλακών έχουν βγει θετικοί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και φυλακισμένοι έχουν πεθάνει στην Αγγλία και τη Γαλλία. Αυτές οι περιπτώσεις θα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου παγκοσμίως.

Με τα συστήματα υγείας των φυλακών σε τόσες πολλές περιοχές του κόσμου που αγωνίζονται να προσφέρουν ακόμη και βασική υγειονομική περίθαλψη, πολλοί άρρωστοι φυλακισμένοι και προσωπικό των φυλακών δεν θα έχουν εξεταστεί.

Οι υπερπλήρεις και οι ελλιπώς στελεχωμένες φυλακές προσφέρουν τις τέλειες συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση οποιασδήποτε μεταδοτικής ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης του COVID-19, εντός και εκτός των ορίων τους.

Πέρυσι, δημοσιεύσαμε μια έκθεση που εξετάζει τις επιπτώσεις των αποτυχημένων πολιτικών σε ο,τι αφορά τον ποινικό τομέα μέσα από το πρίσμα της υγείας.

Δείξαμε ότι πάνω από το 60% των χωρών έχουν ασφυκτικά γεμάτες φυλακές (βάσει πληροφοριών που βρίσκονται στην παγκόσμια βάση δεδομένων του Prison World Brief). Η έρευνά μας περιελάμβανε στοιχεία από δέκα διαφορετικές δικαιοδοσίες σε πέντε ηπείρους.

Οι κρατούμενοι μίλησαν για τον ακραίο υπερπληθυσμό (για παράδειγμα, 60 άντρες που μοιράζονται κελιά χτισμένα για 20 στη Βραζιλία), ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη, με πολύ λίγους γιατρούς να αντιμετωπίσουν ακόμη και τα συνήθη προβλήματα υγείας, πόσο μάλλον τα σοβαρά κρούσματα ασθενειών, σταθερή πείνα, έλλειψη καθαρού αέρα και άσκηση, κοινόχρηστοι κάδοι αντί για τουαλέτες. Δεν υπάρχει αρκετό φρέσκο νερό ή σαπούνι. Επίσης πρέπει να τρώνε ενώ κάθονται στην τουαλέτα λόγω έλλειψης χώρου σε ένα κοινό κελί.

Αυτές είναι οι πραγματικότητες των φυλακών ανά τον κόσμο. Παρέχουν σημαντικό πλαίσιο για την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της εξάπλωσης της νόσου μπορεί να αποτύχουν χωρίς να δοθεί η δέουσα προσοχή στον έλεγχο των λοιμώξεων μέσα στις φυλακές.

Πώς έχουν ανταποκριθεί τα συστήματα φυλακών σε όλο τον κόσμο στην πανδημία; Πολλές αρχές φυλακών – συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας και της Ουαλίας – έχουν αναστείλει επισκέψεις σε κρατούμενους και έχουν ακυρώσει προγράμματα προσωρινής απελευθέρωσης.

Στην Κολομβία, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Λίβανο, οι κρατούμενοι έχουν εξεγερθεί εξαιτίας αυτών των μέτρων και διαμαρτύρονται για τις απειλητικές για τη ζωή συνθήκες στις οποίες βρίσκονται. Οι θάνατοι των φυλακισμένων, οι αποδράσεις και η εκτεταμένη βία έχουν αναφερθεί.

Πιο πρόσφατα, ορισμένες κυβερνήσεις απάντησαν απελευθερώνοντας κρατούμενους: στην Τουρκία περάστηκε νομοθεσία για την απελευθέρωση 100.000 από περίπου 286.000 κρατουμένων της χώρας.

Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί στο Ιράν και εξετάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ιρλανδία. Στην Αγγλία και την Ουαλία, η κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να το κάνει αυτό, παρά τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ήδη το ασφυκτικά γεμάτο συγκρότημα των φυλακών.

Τώρα, η λεπτομερής καθοδήγηση από τον ΠΟΥ, η οποία εκτείνεται σε 32 σελίδες, δεν πρέπει να αφήνει καμία αμφιβολία στην κυβέρνηση σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που παρουσιάζει ο ιός και τον τρόπο αντιμετώπισής του. Αναφέρει: «Ο κίνδυνος ταχείας αύξησης της μετάδοσης της ασθένειας στις φυλακές ή σε άλλους τόπους κράτησης είναι πιθανό να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επιδημία, πολλαπλασιάζοντας γρήγορα τον αριθμό των προσβεβλημένων ατόμων». Ζητεί «ισχυρά μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων , επαρκείς έλεγχοι, θεραπεία και περίθαλψη» και παρέχει λεπτομέρειες για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Η επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φυλακές σε όλο τον κόσμο σήμερα θα τους δυσκολέψει να ακολουθήσουν την οδηγία, καθώς δεν διαθέτουν τους πόρους – ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς – με τους οποίους θα το πράξουν.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, προσπαθούσαν να παρέχουν βασική υγιεινή και υγειονομική περίθαλψη για όσους χρίζουν φροντίδας, όπως έδειξε η έρευνά μας.

Το COVID-19 παρέχει τη σαφέστερη εικόνα ότι η υγεία των φυλακών είναι δημόσια υγεία. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι κυβερνήσεις μας και οι σωφρονιστικές υπηρεσίες να συμμορφώνονται με την αρχή που κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο ότι οι φυλακισμένοι έχουν ίσο δικαίωμα στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη.

Ρεαλιστικά, ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι περισσότερες χώρες θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης είναι πρώτα να μειώσουν τη χρήση της φυλάκισης. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται η κράτηση για λιγότερο σοβαρή, μη βίαιη προσβολή και την αντιστροφή της πρόσφατης αύξησης της διάρκειας των ποινών φυλάκισης.

Σημαίνει επίσης τη σημαντική μείωση της χρήσης της προδικαστικής κράτησης. Στην Αμερική, χιλιάδες σχεδόν από το μισό εκατομμύριο προφυλακισμένους κρατούμενους είναι στη φυλακή όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, πάρα μόνο από το γεγονός ότι δεν μπορούν να πληρώσουν την εγγύηση – αν και η γερουσιαστής Καμάλα Χάρις ζήτησε να σταματήσει αυτό.

Κανείς δεν πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Όμως, από τα περισσότερα από τρία εκατομμύρια άτομα που βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει μόνο επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν την εγγύηση, ή τα δικαστήρια της χώρας τους απελπιστικά εκκρεμούν (μια κατάσταση που μόνο θα επιδεινωθεί καθώς τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο αναγκάζονται να σταματήσουν ακροάσεις εκτός από τα πιο επείγοντα θέματα λόγω της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία).

Στις 2 Απριλίου, θα κυκλοφορήσουμε τα τελευταία παγκόσμια στοιχεία σχετικά με τους αριθμούς προφυλακισμένων κρατουμένων. Θα αποκαλύψει μια σημαντική ανοδική τάση και θα πρέπει να προσφέρει μια κλήση αφύπνισης για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.”

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ: Φοβούνται τις μεταγωγές λόγω κοροναϊού

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

0

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΙΣ 28-1-2019

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ;

0

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ;

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΚΑΙ “ΚΑΛΗΜΕΡΑ” 29-3-2020 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΩΣ ΣΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ;

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΘΡΑ:

ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2020

11.000.000 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 ΚΑΙ 13.500.000 ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ο ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

Ιταλία: Ο φόβος και τα τραγούδια έχουν αντικατασταθεί από ΠΕΙΝΑ και ΟΡΓΗ

Ιταλία: Ο φόβος και τα τραγούδια έχουν αντικατασταθεί από ΠΕΙΝΑ και ΟΡΓΗ

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΓΙΝΕ ΗΔΗ ΟΡΓΗ !!! ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ !!!

ΟΙ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΛΟΒΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ !!!

– «Πεινάμε», λένε με μια κραυγή, μερικές φορές ένα ψίθυρο, μερικές φορές με το θυμό εκείνων που ζητούν και κλέβουν τρόφιμα, επειδή δεν μπορούν να τα πληρώσουν.

– Γιατί “πώς να φάτε χωρίς μισθό;;;”.

– Έτσι, “Το δικαιούμαι, γιατί δεν είναι δικό μου λάθος ότι είμαι κλεισμένος στο σπίτι”.
«Και εσύ, Κράτος, αυτά τα λεφτά πρέπει να μου τα δώσεις, γιατί αλλιώς είναι δικαίωμά μου να ξαφρίσω τα ράφια”.

Προσοχή, το κλίμα αλλάζει, κόντρα στα όσα δείχνουν οι έρευνες.

Η πόλη έχει σταματήσει να τραγουδάει από τα μπαλκόνια, στις 6 μμ. Κανείς δεν βγαίνει να εξορκίσει τον φόβο. Και, πράγματι, πηγαίνουμε στη Νάπολη, σε ένα σούπερ μάρκετ, για να δούμε τι συνέβη πριν από λίγες ώρες. Το βίντεο εμφανίζεται στη σελίδα Facebook “Αγώνας για τα δικαιώματά μας”.

Ένας κύριος φτάνει στο ταμείο: ζυμαρικά, ντομάτα, ψωμί, λάδι. Και τίποτα περισσότερο. Ήρθε η σειρά του να πληρώσει και ακούγεται η φωνή του ταμία: “Καλέστε την αστυνομία, ο κύριος δεν έχει τα χρήματα για τα ψώνια.

Δεν μπορεί να φάει, δεν αγόρασε σαμπάνια και κρασί, αγόρασε τα απαραίτητα.

“Να λοιπόν τι αρχίζει να λείπει. Τα απαραίτητα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν τρόφιμα στα σουπερμάρκετ, αλλά επειδή πολλοί άνθρωποι, που ήδη προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα, δεν έχουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν.

Μετά στο Παλέρμο, πάντα σε ένα σούπερ μάρκετ.

“Δεν έχουμε πια ούτε ένα ευρώ, δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλη μια εβδομάδα σαν αυτή”, ένας πολίτης του Παλέρμο, σε ένα βίντεο ζητά από τον Πρωθυπουργό Conte άμεσες απαντήσεις, διαφορετικά «η επανάσταση ξεσπάει».

Τώρα στο Μπάρι, ας ρίξουμε μια ματιά στα νέα.

Malielisa, ένας μικρός έμπορος: “Δεν μπορώ να το πάρω πια, κατέρρευσα, μας λιμοκτονούν”. Όσοι είχαν ήδη δυσκολία να φτάσουν στα τέλη του μήνα, τώρα σέρνονται στην κόψη, όπως εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ: «Δεν έχουμε χρήματα ούτε ακόμη για φαγητό», φωνάζει ξελαρυγγιασμένος.

Ένα βίντεο της εκπομπής Le Iene έδειξε τρία άτομα μπροστά σε μια τράπεζα στο Μπάρι, φωνάζοντας την απόγνωση: «Μείναμε χωρίς φαγητό και χωρίς χρήματα. Έχουν κλείσει το κατάστημά μου για είκοσι ημέρες, πώς μπορώ να ζήσω; “. Και μια άλλη κυρία: “Παρακαλώ, ελάτε στο σπίτι μου να δείτε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Πρέπει να φάω.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σημαντικές ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως

Πολύς κόσμος δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί…

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: «Αν αρρωστήσουν πολλοί κρατούμενοι, τότε θα νομοθετήσουμε μέτρα»!!! Θανάσης Καμπαγιάννης: Σοκαριστική απάντηση της κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση των φυλακών

ΑΠΟΓΝΩΣΗ | παραγωγοί πετούν στα πρόβατα 50 τόνους ντομάτα/μέρα – ασφυκτικές οι πιέσεις της…

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

0
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

Ο ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΚΑΙ «ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» ΣΤΙΣ 29-3-2020 ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΑΠΟΓΝΩΣΗ | παραγωγοί πετούν στα πρόβατα 50 τόνους ντομάτα/μέρα – ασφυκτικές οι πιέσεις της αγοράς (video+photos)

ΑΠΟΓΝΩΣΗ | παραγωγοί πετούν στα πρόβατα 50 τόνους ντομάτα/μέρα – ασφυκτικές οι πιέσεις της αγοράς (video+photos)ΑΠΟΓΝΩΣΗ | παραγωγοί πετούν στα πρόβατα 50 τόνους ντομάτα/μέρα – ασφυκτικές οι πιέσεις της αγοράς (video+photos)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΑ ΦΤΆΣΟΥΝ ΣΤΑ ΥΨΗ, ΑΛΛΆ ΘΑ ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ !!! ΠΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ !!!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλη κυβέρνηση στον κόσμο που καταστρέφει από μόνη της, την αγροτική της παραγωγή ! ΤΥΧΑΙΟ;;; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ…

Σε πραγματική απόγνωση οι παραγωγοί στον Πλάτανο και τα Φαλάσαρνα Κισάμου, πετούν στα αιγοπρόβατα καθημερινά, περισσότερους από 50 τόνους ντομάτας. Όπως αφοπλιστικά λένε, «μπαίνουν μέσα» περισσότερο από 2000€/στρέμμα παραγωγής.

Στην τσέπη τους καταλήγουν μόλις 0,17 €/κιλό, όταν το κόστος παραμένει περίπου στα 0,50 € ανά κιλό ντομάτας.

Όσες ποσότητες μάλιστα, δεν πετούν σε «χωματερές» για τροφή των αιγοπροβάτων, τις πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές.

Πρόκειται για ογκώδεις παραγωγές, που μέχρι χθες κατέληγαν στις μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ, τις λαϊκές αγορές, τα μανάβικα, αλλά και αρκετούς ενδιαφερόμενους αγοραστές από χώρες των Βαλκανίων.

Πλέον οι έμποροι δεν πλησιάζουν καν στα συσκευαστήρια των Φαλασάρνων, για να φορτώσουν και να μεταπωλήσουν ντομάτα.

Σε συνδυασμό μάλιστα με την καταστροφική ελαιοκομική περίοδο και τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας και η τοπική οικονομία, ο προβληματισμός είναι έντονος και πλέον οι άνθρωποι αυτοί ζητούν την στήριξη της πολιτείας με άμεση οικονομική βοήθεια, φοροελαφρύνσεις ή και απαλλαγές, προκειμένου απλά να επιβιώσουν και όχι για να σώσουν την ήδη χαμένη παραγωγική τους χρόνια.

Ουδείς λόγος για τον κόπο τους που πήγε «στράφι» και την καθημερινή τους αγωνία για το πως θα πληρωθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις.

Ο κ. Μιχάλης Δεικτάκης, γεωπόνος – παραγωγός και στέλεχος του συσκευαστηρίου των Φαλασάρνων, δίνει απογοητευτικά στοιχεία στο biskotto.gr, υπογραμμίζει ότι η χρονιά χάθηκε και περιγράφει με αριθμούς το μέγεθος της καταστροφής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σημαντικές ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως

Πολύς κόσμος δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί…

Πολύς κόσμος δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί…

Μετά το δόγμα φόβου… έρχεται η ώρα του λογαριασμού με 250 χιλ νέους ανέργους, κατάρρευση τουρισμού, κραχ στο ΑΕΠ, μείωση εισοδήματος
Μετά το δόγμα φόβου… έρχεται η ώρα του λογαριασμού με 250 χιλ νέους ανέργους, κατάρρευση τουρισμού, κραχ στο ΑΕΠ, μείωση εισοδήματος
Μετά το δόγμα φόβου… έρχεται η ώρα του λογαριασμού με 250 χιλ νέους ανέργους, κατάρρευση τουρισμού, κραχ στο ΑΕΠ, μείωση εισοδήματος
Μετά το δόγμα φόβου… έρχεται η ώρα του λογαριασμού με 250 χιλ νέους ανέργους, κατάρρευση τουρισμού, κραχ στο ΑΕΠ, μείωση εισοδήματος

Μετά το δόγμα φόβου… έρχεται η ώρα του λογαριασμού με 250 χιλ νέους ανέργους, κατάρρευση τουρισμού, κραχ στο ΑΕΠ, μείωση εισοδήματος

Πολύς κόσμος δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί… Μετά τον φόβο έρχεται ο λογαριασμός και θα είναι βαρύς και ασήκωτος.

Το δόγμα του φόβου κυριαρχεί στην Ελλάδα και διεθνώς, ο κορωνοιός covid 19 που εξελίχθηκε σε πανδημία έχει οδηγήσει το παγκόσμιο σύστημα σε κατάρρευση.
Ένας εργαστηριακός ιός από το εργαστήριο ιολογίας του Wuhan της Κίνας (αμερικανική ερμηνεία) ή ένας κατασκευασμένος ιός σε κέντρο ερευνών βιολογικών όπλων στις ΗΠΑ (κινεζική ερμηνεία) αποκάλυψε πόσο χρεοκοπημένο είναι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Ο πλανήτης τρομοκρατήθηκε όχι μόνο λόγω της επέλασης του κορωνοιού απόρροια περισσότερο της επιβολής καραντίνας – που πλέον αγγίζει 3 δισεκ. πολίτες – αλλά και σε κάποιο βαθμό της επιταχυνόμενης αύξησης των νεκρών ειδικά στην Ιταλία και Ισπανία.
Ο πλανήτης τρομοκρατήθηκε γιατί είδε ένα πανικόβλητο σύστημα εξουσίας κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες να ρίχνουν στην μάχη του κορωνοιού 12 με 13 τρισεκ. δολάρια ποτέ στην ιστορία δεν δαπανήθηκαν τόσα χρήματα για ένα αόρατο εχθρό.
Ο πλανήτης τρομοκρατήθηκε γιατί είδε ο πανικός να οδηγεί σε κραχ τις χρηματιστηριακές αγορές σπάζοντας την αμαρτωλή φούσκα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί.
Ο πλανήτης τρομοκρατήθηκε γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία μιας κρίσης όπως της πανδημίας του κορωνοιού συνέβησαν δύο πράγματα μαζί κατέρρευσε η προσφορά και κατέρρευσε η ζήτηση.
Στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 με αποκορύφωμα την χρεοκοπία της Lehman Brothers η προσφορά στρατηγικά δεν μειώθηκε, υπήρξε μεγάλη κάμψη της ζήτησης αλλά ένας εκ των δύο βασικών πυλών της ελεύθερης οικονομίας επιβίωσε η προσφορά… οπότε η κανονικότητα επέστρεψε σχετικά γρήγορα.
Με την πανδημία του κορωνοιού κατέρρευσε και η προσφορά, κατέρρευσε και η ζήτηση και σε συνδυασμό με το lockdown την καραντίνα σε σχεδόν 3 δισεκ. πολίτες του κόσμου το σοκ είναι συγκλονιστικό και τα 12 με 13 τρισεκ. δολάρια σε πακέτα στήριξης… δεν επιδρούν – ακόμη – στο διεθνές σύστημα και στις εθνικές οικονομίες.

Το δόγμα του φόβου

Το δόγμα του φόβου αποτελεί πάγια πρακτική απολυταρχικών καθεστώτων.
Δεν είναι τυχαίο ότι η καραντίνα ως μια καθολική μορφή επιβολής της τάξης από μια μικρή νομενκλατούρα εφαρμόστηκε στην κομμουνιστική Κίνα, όπου οι πολίτες εύκολα πειθαρχούν γιατί ελλείψει πραγματικής δημοκρατίας το αστυνομικό κράτος δια του φόβου επιβάλλει την τάξη..
Οι πολίτες της Κίνας είναι συνηθισμένοι να υπακούν οπότε δέχθηκαν το lockdown την καραντίνα που κράτησε σχεδόν 12 εβδομάδες.
Η επιθετικότητα της νόσου, οι θάνατοι, τα χιλιάδες κρούσματα έσπειραν τον φόβο στις κοινωνίες που αποδέχθηκε στον ελεύθερο κόσμο και τα σύνορα να κλείσει και σε καραντίνα να μπει.
Στην Ευρώπη των ελεύθερων συνόρων, ένας κορωνοιός απέδειξε πόσο υποκριτικά σκέφτονται οι ευρωπαίοι… στην πρώτη δυσκολία κλείνουν τα σύνορα.
Το δόγμα του φόβου είναι χρήσιμο εργαλείο για να επιβληθούν κεντρικές αποφάσεις ακόμη και να μειώσουν την ατομική ελευθερία που αποτελεί την θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας.

Ένας κορωνοιός ήρθε να αποδείξει ότι ζούμε, ζούσαμε και θα ζούμε σε ένα κόσμο υποκρισίας και παραπλανητικής θεσμικότητας.

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση προσπαθεί – και αυτό είναι αληθές – με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει να αντιμετωπίσει και τον κορωνοιό ως πανδημία αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις.

Όμως το σοκ θα είναι ισχυρότερο των μέτρων που λαμβάνονται. 

Έρχεται η ώρα του λογαριασμού

Πολύς κόσμος δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί.
Όπως δεν κατάλαβε όταν του είπαν ότι μια απαγόρευση κυκλοφορίας 14 ημερών και όλα καλά απέναντι στον αόρατο εχθρό….. ενώ η Κίνα η χώρα μηδέν από όπου ξεκίνησε η νόσος επέβαλλε καραντίνα 12 εβδομάδων.
Τώρα σιγά – σιγά αναφέρουν ότι η καραντίνα θα τραβήξει έως 10 Μαΐου ή 31 Μαΐου 2020.
Όμως και πάλι δεν λέγεται η αλήθεια.
Ακόμη και εάν επιβεβαιωθούν οι ημερομηνίες… η απόσυρση της καραντίνας θα είναι σταδιακή.
Για πολλούς μήνες μετά π.χ. δεν θα ισχύει ότι ξέραμε πριν τον κορωνοιό για τα αεροπορικά ταξίδια, για τις διακοπές, για τα κέντρα διασκέδασης ή για τα εστιατόρια, τα θέατρα ή τους κινηματογράφους.
Η αποκλιμάκωση των μέτρων θα είναι όπως τα capital controls στις τράπεζες… θα είναι αργή η διαδικασία.

Τι πρόκειται να συμβεί στην οικονομία και γιατί θα πληρώσουμε τον λογαριασμό;

Το βασικό σενάριο καραντίνα έως τον Μάιο 2020 και ακολούθως σταδιακή αποκλιμάκωση θα οδηγήσει σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ ζοφερό για την αδύναμη ελληνική οικονομία.

1)Η ύφεση θα φθάσει στο -8% σε ετήσια βάση και σε -15% σε τριμηνιαία βάση

Το ΑΕΠ θα καταρρεύσει υπό την εξής απλή παραδοχή.
Το ΑΕΠ ανέρχεται στα 187 δισεκ. που συνεπάγεται περίπου 45 δισεκ. κάθε τρίμηνο αν και λόγω της εποχικότητας του τουρισμού στην μέση της χρονιάς καταγράφεται μεγαλύτερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Όμως για την ανάλυση μας ας υποθέσουμε ότι το ΑΕΠ που παράγεται κάθε τρίμηνο είναι 45 δισεκ.
Στο β΄ τρίμηνο 2020 όπου η οικονομία έχει καταρρεύσει καθώς μεγάλο μέρος έχει παγώσει το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί από 45 δισεκ. στα 25-30 δισεκ. και στο γ΄ τρίμηνο του 2020 λόγω της κατάρρευσης του τουρισμού τα 45 δισεκ. θα είναι 20 δισεκ.
Στο δ΄ τρίμηνο παίρνουμε ως παραδοχή ότι θα έχει αντιμετωπιστεί ο κορωνοιός σε κάποιο βαθμό και η παραγωγή ΑΕΠ θα είναι πάνω από 50 δισεκ. χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί πόσο πάνω από 50 δισ.
Άρα μέσα στο 2020 έχουμε απώλεια σχεδόν 40 δισεκ. ευρώ.
Εάν συμπεριλάβουμε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και άλλα μέτρα η τελική ζημία ας υποθέσουμε ότι θα υποχωρήσει στα 25 δισεκ.
Αυτό σημαίνει ότι με ΑΕΠ 187 δισεκ. -25 δισεκ. που θα χαθεί συνεπάγεται 162 δισεκ. ή σε ένα εύρος 158 με 165 δισεκ.

2)Οι τραπεζικές συναλλαγές κυρίως επιχειρήσεων έχουν καταρρεύσει απόρροια του χάους που επικρατεί.

Αυτό το στοιχείο μας δείχνει ότι θα ανακύψουν και προβλήματα ρευστότητας που ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί το βάθος και η κλίμακα.

3)Η ανεργία θα εκραγεί καθώς ήδη 900 χιλιάδες εταιρίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενώ τουλάχιστον 250 χιλιάδες εταιρίες έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους.

Η ανεργία από 760 χιλιάδες θα εκτιναχθεί πάλι πάνω από 1 εκατ ή 22% από 16,5% της τρέχουσας περιόδου.
Υπολογίζεται ότι η ανεργία θα αυξηθεί κατά 250 χιλιάδες.

4)Ο τουρισμός και τα περιφερειακά επαγγέλματα με την στενή και διευρυμένη έννοια αντιστοιχούν στο 30% του ΑΕΠ ενώ ο τουρισμός με την στενή έννοια αγγίζει το 18% περίπου του ΑΕΠ.

Ας πάρουμε μια παραδοχή ότι τα 30 εκατ τουρίστες του 2019 θα μειωθούν στα 5 ή 10 εκατ στο καλό σενάριο και ταυτόχρονα λόγω κορωνοιού η κατάργηση της καραντίνας θα είναι σταδιακή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο τουρισμός θα καταρρεύσει το 2020 στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα τα ταξίδια με αεροπλάνα και πλοία επίσης θα υποστούν κραχ, είναι προφανές ότι ο τουρισμός θα καταρρεύσει.
Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος των ξενοδοχείων πέρασε περίοδο οικονομικής ευμάρειας και ευρύτερα του τουρισμού, υπάρχουν αποθέματα ρευστότητας, οπότε ίσως να μην υπάρξουν πολλές χρεοκοπίες αλλά θα υπάρξει κατάρρευση τζίρων άρα η επίδραση στο ΑΕΠ θα είναι καταλυτική.

5)Σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων και μισθών είναι προφανές ότι θα υπάρξει σημαντικό πλήγμα καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις θα βγουν βαθειά πληγωμένες.

Η κυβέρνηση που προσπαθεί να πάρει μέτρα στήριξης δεν έχει την δύναμη να προσφέρει πραγματική βοήθεια στην μαστιζόμενη οικονομία.
Έχουν αναφέρει ότι θα χορηγήσουν 800 ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου με 30 Απριλίου αυτό σημαίνει ότι στο μήνα αντιστοιχούν 533 ευρώ.
Τα 533 ευρώ τον μήνα μαζί με ορισμένες μνημονιακές διατάξεις που πέρασαν σχεδόν μεσάνυκτα διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο.
Ας αναλογιστούμε ότι 250 χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους.
Πόσες από αυτές θα τους επαναπροσλάβουν ή θα τις επανενεργοποιήσουν τις συμβάσεις εργασίας;

6)Το χρηματιστήριο είναι προεξοφλητικός μηχανισμός, είναι πρόδρομος δείκτης για το τι θα επακολουθήσει.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με τέτοιο σκηνικό ύφεσης και χάους και με καραντίνα στις ΗΠΑ νομοτελειακά θα καταρρεύσει, θα πέσει ακόμη περισσότερο, οι 350 μονάδες είναι ορατές.

7)Η Ελλάδα το επόμενο διάστημα θα έχει το εξής δίλημμα να χρησιμοποιήσει ή να μην χρησιμοποιήσει το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 30 δισεκ. ευρώ
Η Ελλάδα δεν θα πάρει ευρωομόλογο, δεν θα πάρει όμως και προληπτική πιστωτική γραμμή, η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση.
Όμως όπως διαμορφώνεται η κατάσταση το χρέος θα αυξηθεί;;; και αντί 354 δισεκ. θα αυξηθεί εκ νέου όπως και σε όλη την Ευρώπη ενώ την ίδια στιγμή θα εκτοξευθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς δεν μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα αλλά για δημοσιονομικό έλλειμμα που θα μπορούσε να φθάσει στο -3% του ΑΕΠ.

8)Υπάρχει και ένα ζήτημα εθνικό το οποίο μέσα στον φόβο και τρόμο το έχουμε λησμονήσει.

Όχι την προκλητική Τουρκία αλλά το λαθρομεταναστευτικό.
Η κυβέρνηση σχεδόν αθόρυβα μεταφέρει λαθρομετανάστες στην ενδοχώρα – παραδόξως δεν υπάρχει απαγορευτικό για τους λαθρομετανάστες – ενώ π.χ. και ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε το κέντρο φιλοξενίας στην Αχαρνών και Λιοσίων για να μεταφέρει λαθρομετανάστες.
Την ίδια ώρα που η κοινωνία φοβάται τον κορωνοιό, η κυβέρνηση μεταφέρει τους λαθρομετανάστες στην ενδοχώρα δημιουργώντας νέα γκέτο αναρχίας, οικονομικής ανέχειας και θρησκευτικού φονταμενταλισμού.

Συμπέρασμα

Μετά τον φόβο έρχεται ο λογαριασμός και θα είναι βαρύς και ασήκωτος.
Στο τέλος πάλι ο έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει τα σπασμένα, το πακέτο διάσωσης και ότι άλλα μέτρα ληφθούν.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!

Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!
Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!
Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!
Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!

Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!

Απαγορεύουν επαναπατρισμό Ελλήνων και φοιτητών, την ίδια ώρα που μπουκάρουν ανενόχλητοι αλλοδαποί στα νησιά και τους στεγάζουν στην ενδοχώρα !!!
Για παράνομους από Αφρική, ξέρουν να νοικιάζουν ξενοδοχεία, για τους Έλληνες , δεν μπορούν για να κάνουν καραντίνα δυο εβδομάδες !!! ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΝΟΣΗΣΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ !!!!
Κι αυτή η κυβέρνηση “νοιάζεται” τον Ελληνικό λαό !!!
ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ !!!

Οι πτήσεις κλείνουν για λόγους δημόσιας υγείας, είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ανακοίνωσε ότι από αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 3 το πρωί και έως 15 Απριλίου στις 3 το πρωί, διακόπτονται όλες οι πτήσεις από και προς την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο διακόπτονται και οι πτήσεις από τη Γερμανία που δεν έχουν προορισμό την Αθήνα.

Εξαίρεση από τους περιορισμούς ισχύει για τις πτήσεις που αφορούν στην υποστήριξη των συστημάτων υγείας, πτήσεις που εγκρίνονται από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεννόηση με την ΓΓΠΠ, πτήσεις για κρατικούς ή στρατιωτικούς λόγους, μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και για τις εμπορικές πτήσεις.

Ανάμεσα στα αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και προστασίας των πολιτών, είπε, είναι η διακοπή πτήσεων από χώρες στις οποίες υπάρχει σοβαρό επιδημιολογικό πρόβλημα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν κάνουμε γενικό επαναπατρισμό, γιατί αυτό θα ήταν ολέθριο για την δημόσια υγεία της χώρας μας, τόνισε σήμερα ο Νίκος Χαρδαλιάς. Αναφερόμενος ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 2.850 Έλληνες έχουν αιτηθεί επαναπατρισμό, δήλωσε ότι θα επαναπατριστούν εκείνοι που έχουν ανάγκη και ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

1. Όσοι χρήζουν άμεσης υγειονομικής φροντίδας που δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στον τόπο όπου βρίσκονται, π.χ. έγκυες, άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όσοι εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν υγειονομικό έγγραφο ή έστω μια απόδειξη συνταγογράφησης.

2. Όσοι δεν έχουν πού να μένουν λόγω απώλειας ή λήξης της μίσθωσής τους. Και αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά

3. Όσοι είναι εγκλωβισμένοι από πτήσεις transit. Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο που απαιτείται είναι το εισιτήριο της πρώτης πτήσης.

Ήδη χθες το βράδυ, όπως είπε, ήρθαν 30 πολίτες με ειδική πτήση από το Χίθροου με προβλήματα υγείας. «Πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό, η διαδικασία επαναπατρισμού δεν αφορά γενικό επαναπατρισμό», ξεκαθάρισε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Γνωρίζω ότι πολλοί Έλληνες θα ήθελαν να επιστρέψουν, όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Οι επιστροφές γίνονται για άτομα που έχουν ειδικούς λόγους και όχι για κάποιους που δίχως να έχουν ειδικό λόγο και δίχως να δίνουν τα στοιχεία τα απαραίτητα στις Αρχές θέλουν οπωσδήποτε να επιστρέψουν και να κάνουν μάλιστα και φασαρία», ανέφερε. Προσέθεσε ότι «δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι όσο και αν φωνάζουν εάν δεν έχουν σοβαρό λόγο, θα πρέπει να μείνουν εκεί. Ιδίως εκείνοι που αρνούνται να συνεργαστούν και δεν απαντούν στα ερωτήματα που τους θέτει η πρεσβεία ή η ΓΓΠΠ, συμπεριλαμβανομένου του ερωτήματος αν έχουν κάπου να μείνουν και εκείνοι που αρνούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά των λόγων που προβάλλουν, επικαλούμενοι δήθεν προσωπικά δεδομένα».

Λαϊκές αγορές

Θέλουμε τις λαϊκές αγορές ανοιχτές, εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες για τη δημόσια υγεία που ανακοινώνει το υπουργείο Ανάπτυξης, είπε ο κ. Χαρδαλιάς. «Σήμερα, παρά τις συστάσεις η κατάσταση δεν ήταν αυτή που έπρεπε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προφανείς κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την εξάπλωση της νόσου».

Ξεκαθάρισε ότι από Δευτέρα, ως πρώτο μέτρο, σε αναφορά της υπηρεσίας ΓΓΠΠ ή της αστυνομίας για τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τότε η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά θα κλείνει οριστικά. «Τα μέτρα αφορούν σε όλους και εκπτώσεις δεν κάνουμε σε κανέναν» δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο αυστηρών μέτρων. «Και σε περίπτωση που παρατηρηθεί μη συμμόρφωση στα μέτρα του υπουργείου Ανάπτυξης, τότε όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο».

Έλεγχοι ΕΟΔΥ

Σε έλεγχο που έγινε από συνεργεία του ΕΟΔΥ σε όσους ήρθαν από Κωνσταντινούπολη και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε ξενοδοχείο των Αθηνών βρέθηκε ένα κρούσμα θετικό, και άλλο ένα κρούσμα βρέθηκε από την αποστολή της Ισπανίας που είχε διαγνωστεί ως αρνητικό, παρουσίασε όμως συμπτώματα και επαναλήφθηκε το τεστ.

Για τους 90 πολίτες που βρίσκονται στην Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, αύριο ειδικό κλιμάκιο της ΓΓΠΠ και 4 συνεργεία του ΕΟΔΥ θα τους επισκεφθούν προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα τεστ. Θα παραμείνουν σε καραντίνα έως μεθαύριο όποτε θα βγουν τα αποτελέσματα και θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες.

Μέτρα για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Με ενέργειες του υπουργείου Υγείας έχουν ήδη μετακινηθεί και αναλάβει υπηρεσία ένας διευθυντής Καρδιολογίας, ένας επιμελητής Α Γενικής Ιατρικής, μία διευθύντρια Παθολογίας, ένας επιμελητής Β Γενικής Ιατρικής, ένας διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού, ένας βιοπαθολόγος, ένας επιμελητής Α Μικροβιολόγος, 10 αγροτικοί γιατροί, 7 νοσηλευτές, δυο εργαζόμενοι ιατρικών εργαστηρίων, μία εργαζόμενη για βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και ένας εργαζόμενος καθαριότητας. Παράλληλα έχει αποσταλεί υγειονομικό υλικό.

Το Γενικό νοσοκομείο Καστοριάς λειτουργεί σε επίπεδο ΤΕΠ για COVID-19 και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, εξυπηρετεί επείγουσες ανάγκες ύποπτων περιστατικών στην παθολογική κλινική και για τη στήριξη του διασφαλίστηκε η δυνατότητα διακομιδής στα όμορα νοσοκομεία, Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας καθώς και στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας, όλων των περιστατικών, είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Επίσης στην Καστοριά βρίσκεται 7μελές κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, ενώ από αύριο στο πλευρό του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας θα βρίσκεται ειδική ομάδα διαχείρισης της ΓΓΠΠ.

10.000 αιτήσεις για εθελοντική προσφορά

Η ανταπόκριση των πολιτών για εθελοντική προσφορά, είπε ο υφυπουργός, είναι πραγματικά συγκινητική από την πρώτη ώρα που αναρτήθηκε η πλατφόρμα εθελοντή. Ειδικά τις πρώτες ώρες υπολογίζεται ότι συμπληρωνόταν μία αίτηση ανά 6 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 5 μέρες λειτουργίας οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 10.000 και η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεχίζεται.

Οι αιτήσεις, αφού κατανεμηθούν ανά ειδικότητα, θα αποσταλούν στις υγειονομικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ onalert.gr

Επισμηνίας λογοκριτής από το Facebook στην Ελλάδα

Επισμηνίας λογοκριτής από το Facebook στην Ελλάδα

Επισμηνίας λογοκριτής από το Facebook στην Ελλάδα

Το θαύμα λένε κρατάει τρεις μέρες. Και απ ό,τι φαίνεται, η λειτουργία του Facebook ως χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, στην Ελλάδα τελειώνει. Ο κολοσσός των social media, αποφάσισε να αναθέσει σε ένα site με τον τίτλο Ellinika Hoaxes τον έλεγχο εγκυρότητας των ειδήσεων που δημοσιεύονται για την αποφυγή των fake news.

Όπως περιγράφει με περηφάνια το Facebook στην ανακοίνωσή του, ο νέος συνεργάτης στην Ελλάδα θα λαμβάνει παράπονα των αναγνωστών για ψευδείς ειδήσεις και αφού κάνει τις αξιολογήσεις του, θα δίνει έγκριση και σφραγίδα αξιοπιστίας. Τα Ellinika Hoaxes για να μην ξεχνιόμαστε.

Δηλαδή αν οι οπαδοί του Άδωνη Γεωργιάδη για παράδειγμα, στείλουν μαζικά μηνύματα για δημοσίευμα που τον εμφανίζει ως εμπλεκόμενο στη δικογραφία της Novartis, τα Ellinika Hoaxes θα κάνουν τις σχετικές διασταυρώσεις,- όποτε τις κάνουν- και το δημοσίευμα μπορεί να χαρακτηριστεί αναξιόπιστο και όποιος το έκανε να πάρει αρνητική αξιολόγηση στο Facebook. Επανειλημμένες αρνητικές αξιολογήσεις – από τα Ellinika Hoaxes ξαναλέμε- θα οδηγούν σε καταβαράθρωση του Μέσου Ενημέρωσης στα social media.

To πρώτο που μπορεί να πει κάποιος, είναι πως αν οι «ελεγκτές» του συγκεκριμένου ιστότοπου είχαν τη δυνατότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία να ελέγξουν την αλήθεια δημοσιευμάτων έρευνας, πιθανόν να κοσμούσαν και οι ίδιοι τη δημοσιογραφία με μια τέτοια ιδιότητα.

Το Facebook φαίνεται πως έκανε τη γκάφα; να αναθέσει σε έναν ναρκαλιευτή του Στρατού και έναν επισμηνία τον έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας δημοσιογραφικών ερευνών που κάνουν δημοσιογράφοι με χιλιόμετρα στο επάγγελμα και καταξίωση. Ας δούμε όμως την ιστορία της ιστοσελίδας Ellinika Hoaxes η οποία έχει παραδεχθεί δύο φορές πως δημοσίευσε fake news.

Την πρώτη φορά ήταν τον Ιούνιο του 2016, όταν χαρακτήρισαν ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας Tribune.gr ως ψευδές. Το δημοσίευμα παρουσίαζε τον Βρετανό Τζάθαν Σμιθ, ο οποίος είχε IQ 145, να τάσσεται υπέρ του Brexit . Τα Ellinika Hoaxes υποστήριζαν πως ο Σμιθ δεν υπήρχε και επρόκειτο για fake news. Τελικώς ο φορέας του fake news ήταν τα Εllinika Hoaxes που αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη.

Τη δεύτερη φορά που ζήτησαν συγγνώμη μετά από fake news που υπέγραψαν ήταν τον Ιούνιο του 2018 που παρουσίαζε ψευδή πραγματικότητα για την αναγνώριση της Μακεδονικής γλώσσας από την Ελλάδα το 1977. Η δικαιολογία για το ψευδές ρεπορτάζ αποδόθηκε στην απειρία του συντάκτη.

Την ίδια περίοδο τα Ellinika Hoaxes υπερασπίστηκαν το αμαρτωλό φυτοφάρμακο RoundUp της Μονσάντο, χαρακτηρίζοντας fake τα δημοσιεύματα που το αποκαλούσαν καρκινογόνο παρότι υπάρχει σχετική απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το θέμα.

Ποιοι όμως είναι οι συντάκτες που αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τους πεπειραμένους δημοσιογράφους και πόθεν εμφανίστηκαν. Με εξαίρεση το Δημήτρη Αλικάκο, πρώην δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, ειδικευμένο σε «θέματα Λιαντίνη» οι υπόλοιποι εταίροι στο site δεν έχουν σχέση με δημοσιογραφία.

Το Ellinika Hoaxes εμφανίστηκε πριν από χρόνια στο διαδίκτυο ως ένα μικρό μπλογκ. Το 2017, η εφημερίδα Free Press, Athens Voice, ανακοίνωσε πως το συγκεκριμένο site ανήκει σε αυτή και αποτελεί κομμάτι της δράσης της. Είναι γνωστό πως η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει σαφή πολιτικό προσανατολισμό και προωθεί συστηματικά θέσεις της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2018 ωστόσο τα Εllinika Hoaxes εμφανίζονται ως Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία. Τα Ellinika Hoaxes, έχουν ελάχιστη διαφήμιση που προέρχεται από Google Ads. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς συντηρούνται και λειτουργούν, με ποιους πόρους; Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στο διαδίκτυο, πώς πληρώνουν τα έξοδα λειτουργίας που δεν είναι λίγα; Επίσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως στη συμφωνία τους με το Facebook εμφανίζονται ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (NGO).

Ας πάμε τώρα στους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τα Ellina Hoaxes αποτελούν οι:

  • Θεόδωρος Δανιηλίδης Πρόκειται για απόστρατο ναρκαλιευτή του Ελληνικού Στρατού ο οποίος κατά έναν περίεργο τρόπο θεωρεί τον εαυτό του ικανό να κρίνει και να αξιολογήσει δημοσιογράφους.
  • Αθανάσιος Σιτίστας Σε ΦΕΚ του 2011 ο συγκεκριμένος εμφανίζεται ως επισμηνίας του Στρατού.
  • Δημήτρης Αλικάκος Δημοσιογράφος ο οποίος μετά από μια πορεία στην τηλεόραση ξαναεμφανίστηκε με ένα βιβλίο για τον Λιαντίνη τον καθηγητή που αυτοκτόνησε και ως αρθρογράφος στην Athens Voice.
  • Ανδρόνικος Κουτρούμπελης Δηλώνει web developer
  • Γεώργιος Γεωργίου από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Στην ομάδα εμφανίζονται ως αρθρογράφοι ένας τελειόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, ένας απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας πρώην συνεργάτης Αμυντικών Περιοδικών (πάλι ο Στρατός μπροστά) και ένας χημικός.

Σκεφθείτε τώρα όλους αυτούς να πρέπει να αποφανθούν για το αν για παράδειγμα η αποκάλυψη της λίστας Λαγκάρντ ή υπόθεση παιδεραστίας του συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μολδαβία που χρειάστηκε ένα χρόνο έρευνας, είναι αληθή ή όχι.

Με λίγα λόγια, το Facebook ακόμη και αν δεν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες ανέθεσε σε άσχετους ανθρώπους, χωρίς εμπειρία, γνώση και ειδίκευση να κρίνουν ειδήσεις, γεγονότα και δημοσιογράφους που αποτελούν μεγάλα μεγέθη μπροστά στην δική τους υπόσταση.
Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Πώς και γιατί το Facebook προχώρησε σε αυτή την επιλογή; Στο εξωτερικό ακολούθησε μια διαφορετική τακτική. Αφού ενημέρωσε τα εγχώρια ΜΜΕ, προχώρησε σε σύσταση επιτροπών ελέγχου που απαρτίζονται από μεγάλα ερευνητικά Μέσα με προσωπικότητες στο χώρο του Τύπου. Στη Γαλλία ο έλεγχος γίνεται από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (πέραν της Γαλλίας γίνεται και στη Νότια Αφρική, στο Πακιστάν, Φιλιππίνες, Πολωνία, Σενεγάλη, Νιγηρία, Μεξικό, Κένυα, Καμερούν, Καναδά, Κένυα), το CheckNews της Libération, το Les Décodeurs της Monde, το Les Observateurs της France 24, το Fake Off του ιστοτόπου 20 minutes.
Είναι εμφανής η ύπαρξη πέντε διαφορετικών ομάδων που προέρχονται από πέντε διαφορετικούς ειδησεογραφικούς φορείς που προωθούν την διαφάνεια στο έργο της διασταύρωσης των πληροφοριών. Στις ΗΠΑ στην αντίστοιχη Επιτροπή συμμετέχει το Associated Press μαζί με φορείς με προμετωπίδα επιστήμονες και ερευνητές δημοσιογράφους. Όσα ΜΜΕ συμμετέχουν στον έλεγχο δημοσιεύουν τα πρόσωπα που τα αντιπροσωπεύουν στην Επιτροπή και όλα τα στοιχεία (μαζί και τα οικονομικά) είναι σε πλήρη διαφάνεια. Τα περισσότερα μέλη είναι έμπειροι δημοσιογράφοι και κυρίως ερευνητές δημοσιογράφοι που γνωρίζουν τι σημαίνει έρευνα, πηγή, διασταύρωση και φυσικά προσπάθεια λογοκρισίας.

Στην Ελλάδα η ερευνητική δημοσιογραφία για το Facebook οφείλει να πάρει πιστοποίηση από έναν επισμηνία, έναν λοχία και έναν χημικό οι οποίοι όπως συμβαίνει συχνά με τους κριτικούς, παρουσιάζουν τη λειτουργία του ευνούχου που ξέρει τα πάντα γύρω από το σεξ αλλά δεν έχει κάνει ποτέ.

Μπράβο στο Facebook που έβαλε τα Ellinika Hoaxes να φυλάνε τα πρόβατα. Το τίμημα δεν θα είναι μόνο η κατακραυγή αλλά και τα νομικά μέτρα που είναι λογικό να πάρουν όλοι αυτοί που πέφτουν θύματα των αξιολογήσεων του κάθε επισμηνία. Η τελευταία ενασχόληση αξιωματικών με την αξιολόγηση της δημοσιογραφίας ήταν πολλά χρόνια πριν και δεν είχαν καλό τέλος.

ΠΗΓΗ: documentonews