ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. – ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του Αρτέμη Σώρρα προς την Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,3 τρις Ευρώ το οποίο έχει κατατεθεί στα Ταμεία Κληρονομικών Κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στην διάθεση των Ελλήνων θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία έχουν κατατεθεί και κλειδωθεί τα ακόλουθα οικονομικά εργαλεία από τον Αρτέμη Σώρρα (*). Αυτά συνοδεύονται με σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων διαπιστευτηρίων και νομιμοποιητικών έγγραφων που επικυρώνουν την εγκυρότητα, γνησιότητα και ισχύ. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές ενέργειες βάσει της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας νομοθεσίας, προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε άμεσα ή και έμμεσα σχετικό φορέα και έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τυχόν ενστάσεις, απορρίψεις, αμφισβητήσεις κ.ο.κ. Σε καμία από τις προτάσεις και σε κανένα από τα κατατεθέντα εργαλεία δεν έχει γίνει ουδέποτε οποιαδήποτε απόρριψη ή άρνηση οιασδήποτε μορφής από οιονδήποτε φορέα.

ΣΕΛΙΔΑ 1 από 40
Αφού παρήλθε ο χρόνος των ενστάσεων και δεν υπήρξε καμία άρνηση, αυτό υποχρεωτικώς συνεπάγεται σε αποδοχή και οι πράξεις θεωρούνται τελεσθείσες, χωρίς δικαίωμα παρεμβολής από οιονδήποτε φορέα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα εργαλεία και ο πλούτος που περιέχουν είναι πλέον εκχωρηθείσα περιουσία υπέρ των Ελλήνων, της Ελλάδος και του εν γένει απανταχού Ελληνισμού.
Συνοπτικά έχουν τελεσθεί οι ακόλουθες πράξεις και έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα ποσά που είναι έτοιμα προς εκταμίευση:
1.0. ΠΟΣΟ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ($ 600.000.000.000) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (US Treasury, US Treasury Offset Payments, US department of Transportation, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΤΤΕ, Άρειο Πάγο, Ελληνικά Δικαστήρια και πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού). Κατατέθηκαν για την εξαγορά του Δημοσίου Χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών.
1.1. Επιτόκιο : 0 %, (0,5 % προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά των δανείων από τους δανειστές: και μετά θα μετατραπεί σε 0 %. Τα έσοδα από τους σχετικούς τόκους θα διατεθούν και πάλι σε ταμείο για την Ελλάδα),
1.2. Αποπληρωμή : Μέχρι 100 χρόνια.
2.0. ΠΟΣΟ ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΡΙΩΝ (€2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ έχει κατατεθεί ως αίτημα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος ενέργησε για λογαριασμό των Αυτοχθόνων Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δυνάμει του Αμετακλήτου- Αορίστου χρονικά και με Μεταθανάτια ισχύ και κληρονομικό δικαίωμα Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, όπως αυτό έχει ανατεθεί από διάφορους Δήμους αλλά και Εκκλησιαστικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
ΣΕΛΙΔΑ 2 από 40
2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ:
Να ληφθούν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των Ελληνικών Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Τα κεφάλαια αυτά είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility), με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Αφορά την κάθετη αειφόρο ανάπτυξη με έργα κοινωφελή και ανταποδοτικά μαζί με εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την Ελλάδα, Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό.

2.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ:
Ο Αρτέμης Σώρρας δέσμευσε ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία από το δικό του χαρτοφυλάκιο ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί με ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Το αίτημα κατατέθηκε και επικυρώθηκε στους αρμόδιους φορείς (Παγκόσμιος Ελεγκτικός μηχανισμός, «ALPHA OMEGA STATION», World Bank, Federal Reserve, ITC, Consolidated Credit Bank LTD, UN, EU, ECB, IMF, Ελληνική Δημοκρατία, Άρειος Πάγος, USA & Ρωσία).

ΣΕΛΙΔΑ 3 από 40
3.0. ΟΚΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.500.000.000.000) ΕΥΡΩ, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε χρεωστικό ομόλογο με υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Η δωρεά αυτή φορολογήθηκε ήδη από το Ελληνικό Δημόσιο με φόρο ύψους Είκοσι επτά Δις. Ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ αρνήθηκαν να τα εισπράξουν.
3.1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Δ.Ο.Υ. Πατρών, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Υπ. Οικονομικών, Πρεσβεία Γαλλίας, Ελληνικό Χρηματιστήριο, Ελληνικά Δικαστήρια.
( * ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών χρηματοοικονομικών εργαλείων, στα οποία κάποια είναι ιδιοκτήτης και κάποια είναι νόμιμος δικαιούχος – διαχειριστής. Η διαχείριση αυτή προκύπτει από Ανέκκλητα πληρεξούσια, Αορίστου χρόνου, με Μεταθανάτια ισχύ και Κληρονομικό Δικαίωμα. Είναι ο μόνος δικαιούχος, μόνος αποφασίζων και μόνος υπογράφων. Όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί ως φυσικό πρόσωπο ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλες τις πράξεις, ενέργειες, συμβάσεις κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την μεταβατική περίοδο ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας (στους Έλληνες ιθαγενείς πολίτες) των 600 δις δολαρίων από τις 28/ 09/ 2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΈΛΛΗΝΑ/ΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ.!!!
ΣΕΛΙΔΑ 4 από 40
Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν, στη συνέχεια θα γνωματεύσουν και θα δομήσουν εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά όργανα.
Οι τέσσερεις βασικές ομάδες επιτροπών θα είναι:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 Επιτροπές Έρευνας και Ελέγχου
2.0 Επιτροπές που θα δομήσουν μελέτες επίλυσης των ξεχωριστών θεμάτων, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας και τη χάραξη της πολιτικής και πολιτιστικής γεωστρατηγικής,
3.0 Επιτροπές Θεσμοθέτησης των εγκεκριμένων αποφάσεων

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0 Επιτροπές Δικαίου & Πειθαρχικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.2.1. Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου Χρέους: Θα προβεί σε μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’ αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος, εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων κ.ο.κ.
1.2.2. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και κρατικών συμβούλων.

ΣΕΛΙΔΑ 5 από 40
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης, ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),
1.2.4. Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις, διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.
1.2.5. Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις, κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 % της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.
1.2.6. Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις, αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ., του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και όλων των άλλων (τοπικών ή εξωτερικών) ταμείων και φορέων που συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.
1.2.7. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων, περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.
1.2.8. Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων μυστικών κονδυλίων.
ΣΕΛΙΔΑ 6 από 40

1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1.2.1. Επιτροπή υπεύθυνη η οποία θα προβεί στον έλεγχο της βασικής δομής όλων των Υπουργείων ως προς την λειτουργία, τρόπος που λαμβάνονται και εκτελούνται καθώς και εποπτεύονται οι αποφάσεις, συμβάσεις, διαγωνισμοί, προμήθειες κ.ο.κ. ούτως ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για όλα τα θέματα της διοίκησης και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Θα ετοιμαστούν και οι προϋπολογισμοί για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
1.2.2. Το ίδιο θα συμβεί και για όλα τα Περιφερειακά γραφεία, τις Νομαρχίες, και τις Δημοτικές αρχές.
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου δράσεων ξένων κέντρων στην Ελλάδα, συνεργάτες τους στον ελληνικό χώρο, ζημιές που προκληθήκαν, έργα που υλοποιήθηκαν κτλ
1.2.4. Ειδικές επιτροπές οι οποίες θα ερευνήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδος και κάθε πτυχή και θα καταγράψουν τα πραγματικά σημερινά δεδομένα, τις σχετικές συμβάσεις με εξωτερικούς φορείς, διαχείριση και τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό αφορά :
α) Εσωτερικών Λειτουργικών Αναγκών κάθε τμήματος της κυβερνητικής μηχανής,
ε) Εξωτερικές διακρατικές σχέσεις και συμμαχίες, δράσεις τους μέσα στη χώρα, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται,
β) Οικονομικές & Χρηματιστικές Ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους,
γ) Άμυνα και ασφάλεια επίγεια, εναέρια, υπόγεια, διαθαλάσσια και δορυφορική, συμβάσεις, προδιαγραφές, λειτουργία, ασφάλεια,
δ) Ναυτιλία,
ε) Δομή οικονομίας,
στ) Παιδεία, Βιβλία, Ελληνική Γλώσσα,
ζ) Πολιτισμός & Αθλητισμός,
1. Ενδελεχής έλεγχος όλων όσων εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικοί και ως διοικητικοί,
2. Έλεγχος όλων των συμβάσεων για τα έργα και τις εκδηλώσεις του Υπουργείου, ΣΕΛΙΔΑ 7 από 40
3. Έλεγχος των συμβάσεων με Κράτη, οργανισμούς, πανεπιστήμια, αλλοδαπές αρχαιολογικές υπηρεσίες ή άλλους, όπου θα γίνει πλήρης έλεγχος των ανασκαφών, το που βρίσκονται σήμερα τα ευρήματα, τις συμφωνίες που έγιναν γύρω από αυτά, η μέχρι σήμερα εκμετάλλευσή τους, για όλες τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως σήμερα,
4. Έλεγχος των ευρημάτων από τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και την κατάληξη τους,
5. Θα γίνει έλεγχος όλων των σημείων αποθήκευσης των ευρημάτων από ανασκαφές κυρίως αυτών των Μουσείων,
6. Θα συσταθεί επιτροπή ελέγχου με εμπειρογνώμονες αρχαιολόγους και με εισαγγελική παρουσία για τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους κακοποίησαν και ασέλγησαν σε βάρος της κληρονομιάς του Έθνους μας,
η) Υγεία, Φαρμακοβιομηχανία,
θ) Εργασία & Κοινωνικές ασφαλίσεις,
ι) Γεωργία, Κτηνοτροφία, Τροφική αλυσίδα,
κ) Εμπόριο, βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
λ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο,
μ) Επίγειες, Θαλάσσιες και Εναέριες Μεταφορές, Δίκτυα και Δρόμοι, Γέφυρες, Ακτοπλοϊκά, Αεροδιάδρομοι κτλ,
ν) Καταγραφή και χαρτογράφηση του Ορυκτού Πλούτου, Γαιανθράκων, Κρυστάλλων και σπάνιων γαιών καθώς και των σεισμογενών περιοχών, γεωλογικών φυσικών φαινομένων, παρακολούθηση, συμβάσεις κ.ο.κ. ,
ξ) Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των γνωστών ή άγνωστων τεχνολογιών, ενεργειακών πεδίων, αρχαιολογικών χώρων,
ο) Παιδεία, υπάρχουσα δομή, σχολική ύλη, μέσα εκπαίδευσης, αναλφάβητος πληθυσμός κτλ,
π) Τύπος, Επικοινωνία & Διαδίκτυο, άδειες, λειτουργία, περιορισμοί κτλ,
ρ) Δορυφόροι όλων των μορφών, συμβάσεις με τρίτους, λειτουργία, έλεγχος, πρόσβαση, ΣΕΛΙΔΑ 8 από 40
σ) Νερό, Ρεύμα, Ενεργειακά αποθέματα, Δίκτυα μεταφοράς, Αποθήκευση, Διαχείριση κτλ,
τ) Εντοπισμός κάθε αρχαίου ελληνικού περιουσιακού στοιχείου (Αγάλματα, Ναών, Συγγραμμάτων κτλ), η μέχρι τώρα χρήση που έγινε από τρίτους, εντοπισμός κάθε βιβλίου ελληνικής γραμματείας κ.ο.κ.,
υ) Δάση, βιότοποι, υγρότοποι, πυρασφάλεια κ.ο.κ.,
φ) Απόβλητα, χωματερές, ανακυκλώσιμο υλικό, Λύματα, Αποχετευτικό κτλ,
χ) Λεπτομερείς ναυτική Χαρτογράφηση για Λιμάνια, μαρίνες, ποτάμια, λίμνες κτλ,
1.4.1. Κοινοβουλευτική ομάδα που να μελετήσει και θα προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις στο Σύνταγμα που θα εξασφαλίζει τον Έλληνα Πολίτη και που θα καθιερώνει την Ελλήνων Πολιτεία η οποία θα βασίζεται στα Ελλάνια Πρωτόκολλα που διέπονται από τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς νόμους,
1.4.2. Επιτροπή Πολιτειακής Ανασυγκρότησης για εφαρμογή του Πολιτειακού Κώδικα.
1.4.3. Για ότι αφορά στους Δήμους της χώρας, πέραν των πιο πάνω, θα συσταθεί,
1.4.3.1. Επιτροπή ελέγχου δημοτολογίου με σύγκριση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και αποδεικτικό εγγυτέρων συγγενών,
1.4.3.2. Διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος αμοιβών, συμβάσεων, αναθέσεων.
1.3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
1.3.1. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την Ίδρυση καθαρά Εθνικού Ελληνικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
1.3.2. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την εξαγορά όλων των κόκκινων δανείων που υπάρχουν στις Τράπεζες σήμερα από το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο θα κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο μέσου του πιστωτικού Ιδρύματος της Πολιτείας. Το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στα Πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, ή θα τα διαγράψει ή θα κάνει Κεφαλαιοποίηση του δανείου (αρχικό κεφάλαιο + τόκοι μέχρι την ημ/νια εξαγοράς) ανάλογα με την περίπτωση και θα ΣΕΛΙΔΑ 9 από 40  δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να το εξοφλήσουν μακροχρόνια (π.χ. 30 έτη) με μηδενική επιβάρυνση τόκων. Όλο το ανωτέρω εγχείρημα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.3. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών των Ελλήνων προς το δημόσιο ταμείο. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.4. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού Συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.5. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ακύρωσης μνημονίων και δανειακών συμβάσεων.
1.3.6. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ελέγχου για διαπλοκή και πελατειακών σχέσεων όλων των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και κρατών ή ιδιωτών.
1.3.7. Επιτροπή κατάρτισης νομοσχεδίων και θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των έργων που περιγράφονται πιο πάνω και βάσει των μελετών που θα έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο βάσει του προηγούμενου άρθρου.
* οι επιτροπές κατάρτισης Νομοσχεδίων πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να έχουν καταρτίσει και καταθέσει το Νομοσχέδιο.

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0. Επιτροπή συγκρότησης Ειδικού δικαστηρίου που καλείται να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των Επιτροπών ελέγχου επί όλων των σημαντικών θεμάτων της Πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες ποινές που θα αποφασιστεί. Η Επιτροπή Συγκρότησης έχει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάθεση των νομοσχεδίων για την σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου.
2.0. Επιτροπή ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα:
2.1. Επιτροπή ελέγχου όλων των Δικαστικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα δράση και λειτουργία τους.
2.2. Εντατικά σεμινάρια για την εμπέδωση του ρόλου του Δικαστικού λειτουργού.

ΣΕΛΙΔΑ 10 από 40
2.3. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της διανεμητικής και της εθιμικής δικαιοσύνης.
3.0. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης.
4.0. Οι επιτροπές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα συντονίσουν με κάθε διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή δημόσια θέα.
5.0. Επιτροπή Δικαίου, η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης.
6.0. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους, δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους κ.α. καθώς και θα μπορούν να συμβουλεύονται οιονδήποτε κρίνουν αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της πράξης.
7.0. Αφού περατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων όπως πιο πάνω περιγράφεται και σημειωθούν αξιόποινα παραπτώματα από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλ. από τους ασκούντες δημόσιο αξίωμα (ακόμα και για τους μη εν ενεργεία ) καθώς και οι σχετικοί σύμβουλοι πάσης μορφής, κράτη, τράπεζες κ.ο.κ., οι επιτροπές πειθαρχικού θα αναλάβουν να συντάξουν την ανάλογη δικογραφία, θα συντονίσουν, εκτελέσουν καθώς και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία εκδίκασης από το Ειδικό Δικαστικό σώμα και θα εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός χρονικού πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία.
8.0. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστέες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1.0. ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί την παιδεία ως τον κρισιμότερο και πιο νευραλγικό τομέα της κοινωνίας. Το πρόγραμμα είναι να διαθέσει τεράστια κεφάλαια ώστε να δημιουργηθεί η υλικοτεχνική δομή για την άριστη και πλήρη παιδεία των Ελληνόπουλων.
Ο σκοπός της Ελλήνων Πολιτείας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παιδεία. Το κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση την Πολιτείας η οποία αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του Γένους μας.
ΣΕΛΙΔΑ 11 από 40
1.1. Τα σχολεία θα είναι τα εκκολαπτήρια των νέων Ελληνικών Γενεών και θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών με τη δόμηση του σώματός τους, της ψυχής τους και του πνεύματος τους ώστε να αξιώνονται για να πάρουν την Ελλήνων Πολιτεία στα χέρια τους.
1.2. Τα σχολεία χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό θα έχουν ότι κάθε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαιτεί για την επίτευξη του σκοπού τους μέχρι θέατρα για παραστάσεις μάθησης όπως μας κληροδότησαν οι προγονοί μας. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο θα ικανοποιεί και θα αναπτύσσει όλη την δημιουργική ικανότητα των Ελληνόπουλων. Εκτός από την παιδεία της πνευματικής μάθησης κάθε σχολείο θα έχει όλες τις υποδομές αθλοπαιδιών σε ατομικά και σε συλλογικά αθλήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία κλπ δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης στην Ελλήνων Πολιτεία εφόσον θα ενσωματώνονται από λειτουργικής άποψης με τα σχολεία. Σε οποιοδήποτε άθλημα έχει ταλέντο, έφεση ή αρέσκεια το Ελληνόπουλο θα έχει την ευκαιρία να την εξασκεί εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου του.
1.3. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον πλήρη εξοπλισμό και την απαραίτητη στελέχωση από τους ικανότερους εκπαιδευτές – προπονητές για κάθε συγκεκριμένο άθλημα. Έτσι θα υπάρχει μια ταυτόχρονη παιδεία των Ελληνόπουλων και στο σώμα και στο πνεύμα γιατί και τα δύο πρέπει ταυτόχρονα να γυμνάζονται.
1.4. Επίσης κάθε σχολείο θα περιλαμβάνει τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των έμφυτων τάσεων που υπάρχουν στον άνθρωπο για την ανάδειξη της καλαισθησίας με την τέχνη. Κάθε Ελληνόπουλο θα μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης μουσικής, σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο αρέσκεται καθώς και φωνητικής έκφρασης.
1.5. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθούν για την κάλυψη των καθαρά Ελληνικών τεχνών, έκφρασης της καλαισθησίας όπως θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική και κάθε μορφή καλλιτεχνίας.
1.6. Το Ελληνόπουλο θα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδείας μάθησης, εξάσκησης, προετοιμασίας, εκγύμνασης σωματικής- πνευματικής, μόνο εντός του σχολείου .
1.7. Σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα του καθεστώτος σκοτώνει την δημιουργική φαντασία, την πραγματική έφεση μάθησης των παιδιών από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το εκπαιδευτικό καθεστωτικό σύστημα θέλει να καταστρέφει την κριτική ΣΕΛΙΔΑ 12 από 40  ικανότητα και την δημιουργική έφεση με το να εντάσσει όλους τους μαθητές σε ένα πλαίσιο αναπαραγωγής συγγραμμάτων και ιδεών που να μπορεί να καθοδηγεί σκέψη και πράξη σύμφωνα με το σχεδιασμό που κάνουν για να εξυπηρετούνται αλλότρια προς το Έθνος μας συμφέροντα και συγκεκριμένες ομάδες (στοές, μασονικές εταιρείες, μασονικά εκπαιδευτικά συμβούλια, δογματικό ιερατείο κλπ).
1.8. Αυτό επιβάλλει την αλλαγή όλων των συγγραμμάτων που είναι για να εγκλωβίζουν την σκέψη του ανθρώπου σε σκέψεις οι οποίες δεν είναι αληθινές και δεν προάγουν το υπαρκτό και το αληθινό. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καθιερώσει μέσα από τις δομές της συγγράμματα τα οποία θα πραγματεύονται μόνο με το πραγματικό και αληθινό της Κοσμοθέασης (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό) και της συμπαντικής θέσης του ανθρώπου που βρίσκεται στον πλανήτη γη. Τα συγγράμματα μας μέσα στα πλαίσια του αληθινού και του υπαρκτού θα είναι απόρροια της Πανάρχαιας Ελληνικής Γραμματείας μας και της ανελιγμένης σύγχρονης γνώσης που προέρχεται από την κυτταρική μας μνήμη.
1.9. Θα ενισχύει η Παιδεία την δημιουργική φαντασία και την κριτική ικανότητα για κρίση γιατί ο αυριανός Πολίτης πρέπει να μετέχει «κρίσεως και αρχής» σε οτιδήποτε υπάρχει ώστε να διακρίνει τι είναι δικό του τι είναι μέσα από την Κοσμοθέαση του και τι όχι (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην Τρίτη βαθμίδα Παιδείας όπου θα διδάσκονται με δημιουργική κατεύθυνση, πραγματικές επιστήμες, σε πραγματική βάση.
1.11. Η Τρίτη βαθμίδα θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης κάθε επιμέρους κλάδου ο οποίος θα αφορά τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, παραγωγικό τομέα της Πολιτείας μας. Θα καθιερωθεί η αληθινή θεϊκή μας γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τον κλάδο της Φιλολογίας.
1.12. Οι τεχνολογικές σχολές θα αναπτύξουν οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος και αυτό θα είναι μόνο μέσα στην νομοτελειακή θέση του ανθρώπου όπως πραγματικά αληθινά φάρμακα τα οποία δεν θα έχουν μία ένδειξη και πενήντα αντενδείξεις και ούτε θα παράγονται από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος παρά τις ΣΕΛΙΔΑ 13 από 40  βλάβες και τις συνέπειες που προξενούν, αλλά θα είναι μόνο προς όφελος του ανθρώπου.
1.13. Οτιδήποτε εξελίσσεται στην Τρίτη βαθμίδα θα είναι πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας ώστε κάθε καινοτομία κάθε νεοτερισμός να εφαρμόζεται άμεσα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.
1.14. Η Παιδεία στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι το πανίσχυρο εργαλείο για την παραγωγή Ελλήνων Πολιτών με κρίση, επίγνωση και αυτογνωσία έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε Έλληνας «Πολίτης».
1.15. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στην Ελλήνων Πολιτεία είναι ύψιστο. Οι δάσκαλοι των Ελλήνων οφείλουν να προάγουν μόνο το πραγματικό και αληθινό και με κανένα τρόπο το δογματικό. Η Ελλήνων Πολιτεία για το τεράστιο έργο που θα παρέχουν θα τους τιμά και ηθικά και οικονομικά. Είναι όμως υποχρέωση τους να προάγουν με τον πιο άρτιο και άριστο τρόπο το Ελλάνιο Αξιακό Σύστημα δηλαδή τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς μας νόμους γινόμενοι οι ίδιοι φορείς αυτών. Οφείλουν προτάσσοντας την υποχρέωση έναντι του λειτουργήματος τους να υπερβαίνουν κάθε προσωπική τους ή οικογενειακή τους κατάσταση και να υπηρετούν άριστα την θέση για την οποία τους θεώρησε άξιους και τους έδωσε η Πολιτεία. Η Πολιτεία θα τους επιβραβεύει για τα αποτελέσματα της μετάδοσης του Ελληνικού Αξιακού Συστήματος, των γνώσεων, της κριτικής ικανότητος των εκπαιδευόμενων αλλά θα τους τιμωρεί για κάθε διαστρέβλωση του Αξιακού μας καθώς και κάθε συμπεριφορά τους η οποία προσβάλλει, θίγει, μειώνει την οντολογική θέση κάθε Έλληνα Ιθαγενή εκπαιδευόμενου καθώς και την προσωπικότητά του. Θα τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας.

2.0. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

2.1. Η Ελλήνων Πολιτεία σε όλους τους Δήμους θα προσφέρει Διαρκή Ελληνική Παιδεία.
2.2. Θα κατασκευαστούν χώροι Διδασκαλίας και Φιλοξενίας για όλες τις ηλικίες, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με άξονα Διδασκαλίας την Γραμματεία μας και την αναβάθμιση σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος των Πολιτών που θα ακολουθούν το πρόγραμμα. Στοίχημα της Πολιτείας είναι η αναβάθμιση ολόκληρης της κοινωνίας εντός του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος. ΣΕΛΙΔΑ 14 από 40
2.3. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί ένα «τέλος εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, ώστε να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα ή να οργανώνουν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση», ούτως ώστε, ο κάθε Έλληνας να ενημερώνεται για τις νέες προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, γινόμενοι όλοι παραγωγικότεροι πολίτες.

3.0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3.1. Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της Ελλήνων Πολιτείας για Διαρκή Ελληνική Παιδεία είναι και η δημιουργία σε κάθε πόλη – κωμόπολη δημόσια βιβλιοθήκη με βιβλία της πραγματικής Ελληνικής Γραμματείας, σε ένα ιδανικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τον ρόλο που υπηρετεί και με περιεχόμενο συγγράμματα για την γνωσιακή επιμόρφωση των Πολιτών.
3.2. Οι βιβλιοθήκες θα είναι και κέντρα πληροφοριών τα οποία θα βρίσκονται συνδεδεμένα διαδικτυακά με άλλα παρόμοια κέντρα σε όλο τον πλανήτη ούτως ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει διευρυμένη πρόσβαση.

4.0 ΕΡΓΑΣΙΑ

4.1. Η Ελλήνων Πολιτεία παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες μέσα από τη λειτουργία της.
4.2. Η Ελλήνων Πολιτεία ανοίγει τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς ορίζοντες ειδικά με την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εργασία με την απόδοση έργου προς αυτήν. Με τη δομή και τη δόμηση της η πολιτεία θα παρέχει πάντα εργασία σε όλους τους πολίτες της,
4.3. Οι συνθήκες εργασίας θα είναι με σεβασμό προς το Ανθρώπινο δυναμικό.
4.4. Η αμοιβή θα είναι πάντα με αξιοκρατικό κριτήριο παραγωγικότητας και ποιότητας εργασίας.
4.5. Η περίθαλψη και συνταξιοδότηση των εργαζομένων θα καλύπτεται από ένα ασφαλιστικό ταμείο υψηλοτάτων προδιαγραφών το οποίο θα λειτουργεί πάντα με καθαρή ανταποδοτικότητα. Το ταμείο αυτό θα είναι αυτοδιοίκητο με σκοπό να πραγματοποιεί κερδοφόρες ΣΕΛΙΔΑ 15 από 40
επενδύσεις ώστε να βελτιώνεται η θέση των μετόχων του που είναι οι συνταξιούχοι. Όλα τα υπάρχοντα ταμεία αφού ελεγχθούν θα εξυγιανθούν και θα λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Η λειτουργία της Ελλήνων Πολιτείας μέσω μηχανισμών και νόμων θα είναι η διαχρονική εξασφάλιση της τρίτης ηλικίας. Μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο η τρίτη ηλικία για την Πολιτεία. Άνθρωποι γεμάτοι βιωματική σοφία μπορούν να μεταδώσουν τον σπόρο της γνώσης στην επερχόμενη γενιά με σεβασμό για τον άνθρωπο, την Πολιτεία, το περιβάλλον, τον πλανήτη και την Κοσμοθέαση (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
4.6. Η Ελλήνων Πολιτεία αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει τις συνθήκες για την ικανοποιητικότερη διαβίωση σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας γιατί τους κονσερβοποιεί σε πανάθλια ιδρύματα που έχουν μόνο κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
4.7. Σε ολόκληρη την Ελλάδα η Ελλήνων Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση της έναντι της τρίτης ηλικίας δημιουργώντας πάρκα που θα περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, εγκαταστάσεις ενασχολήσεων και συναναστροφής – επικοινωνίας, αίθουσα σωματικής αγωγής, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη κ.ο.κ.
Είμαστε ως Έλληνες υποχρεωμένοι να καταστήσουμε την τρίτη ηλικία αυτάρκη ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να την σεβόμαστε.

5.0 ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.1. Η Ελλήνων Συνέλευσις δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς Ελληνικούς σπόρους.
5.2. Θα αναπτυχθεί με πρόγραμμα ώστε το 60 % της γεωργικής παραγωγής να καθιστά αυτάρκη την χώρα μας από τα γεωργικά προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής χλωρίδας καθώς και των παραγώγων τους, πχ ελαίων για θεραπευτικούς και για καλλωπιστικούς σκοπούς . ΣΕΛΙΔΑ 16 από 40
5.3. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το ταμείο των ελληνικών σπόρων.
5.4. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευθούν όλοι οι «GM» γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών.
5.5. Η Πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, θα προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση, και το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο κτλ,
5.6. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης για όλες τις μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγής, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και υβριδίων, με την λήψη ταυτόχρονα υποχρεωτικών εφαρμοστικών μέτρων για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό πρότυπο φυσικής ανάπτυξης και οτιδήποτε καλλιεργείται στον Ελληνικό χώρο να είναι πραγματικά βιολογικό.
5.7. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια.
5.8. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων στα οποία μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Το ίδιο βάρος θα δοθεί και στην κτηνοτροφία.
5.9. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και των εξαγωγών ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός.
5.10. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών.
5.11. Θα δοθεί προώθηση ώστε το 80 % των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση.
5.12. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών.
5.13. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής πανίδας.
5.14. Η ανάπτυξη τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται κάθε αυξητικό, διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κτλ. ΣΕΛΙΔΑ 17 από 40
5.15. Είμαστε η χώρα των υδάτων είναι φυσιολογικό να υπάρχει υδατοκαλλιέργεια όλων των ειδών.
5.16. Θα δοθεί βαρύτητα στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων, οστράκων και μαλακίων και ότι παράγεται ως τελικό προϊόν της μητέρας φύσης.
5.17. Η Πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε στήριξη για την επίτευξη των ανωτέρω με την δική της ή όχι συμμετοχή στην υλοποίηση τους.

6.0 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

6.1. Θα δημιουργηθούν ειδικές υποδομές όπου οι ερευνητές θα μπορούν να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/-πειράματα καινοτομικά. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
6.2. Θα δημιουργηθούν ειδικά σχολεία για παιδιά με υψηλά νοητικά επίπεδα ούτως ώστε να αναπτύξουν ορθά τις δυνατότητες τους.
6.3. Θα εγκατασταθούν καινοτόμα προγράμματα και σοβαρά δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται αμέσως στο εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους μαθητές που φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν απρόσκοπτα.
6.4. Θα συσταθεί ειδική επιτροπή άμεσων αδειοδοτήσεων για επενδύσεις ειδικά σε καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να ωφεληθεί άμεσα όλη η κοινωνία.
ΣΕΛΙΔΑ 18 από 40

7.0. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς.
7.1. Η βιομηχανία θα δομηθεί πάνω στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι με προοπτική την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς επίσης θα κληθούν οι απανταχού Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που έχουν κληρονομήσει από το γένος μας, στην Ελλήνων Πολιτεία.
7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην Ελληνική γη.
7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.
7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ.
7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την υπεραξία της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.
7.6. Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους της ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.
7.7. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός χρειάζεται χρήση ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να ΣΕΛΙΔΑ 19 από 40
εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό ως προς το περιβάλλον.
7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.
7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.
Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης Τέχνης του Λόγου.

8.0 BIOTEXNIA

Η Ελλήνων Πολιτεία δίνει μεγάλη σημασία στον βιοτεχνικό κλάδο. Τα χειροποίητα παραδοσιακά είναι μέσα στην διαχρονική έκφραση τέχνης του γένους μας.
Είναι μια αξία διαχρονική, που θα ενισχυθεί από την Πολιτεία όσο το δυνατόν περισσότερο.
8.1. Η αγγειοπλαστική, γενικά τα κεραμικά, η χειροποίητη τέχνη της σιδηρουργίας, της χαλκουργίας, της αργυροχοΐας θα ενισχυθούν ιδιαιτέρως.
8.2. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην χρυσοχοΐα που είναι από αρχαιοτάτων χρόνων Ελληνική Τεχνική και μας έχει αφήσει απείρου κάλλους τεχνουργήματα.
8.3. Στον τομέα της ένδυσης θα ενισχυθούν βιοτεχνίες, ύφανσης και κεντήματος με μεγάλο βάρος την άριστη ποιότητα των παραγομένων υλικών και προϊόντων με πρώτες ύλες της μητέρας Ελληνικής φύσης, όπως βαμβάκι, λινό κάνναβης, μετάξι κλπ.
8.4. Η παραγωγή υφασμάτων από μετάξι θα ενισχυθεί καθώς επίσης τεχνουργήματα, χειροποίητα, χαρακτικής και γλυπτικής, παραδοσιακά ή με καινοτόμες εφαρμογές.
8.5. Μεγάλη προώθηση θα δοθεί στις οικοτεχνίες για παραγωγή προϊόντων καπνού όπως τσιγάρα, πούρα κλπ καθώς και αλκοολούχων από απόσταξη ποτών όλων των ειδών όπως από κρεμμύδια, πατάτες, μούρα, μήλα και ότι άλλο είναι παραδοσιακό αλκοολούχο μπορεί να παραχθεί.
8.6. Το ίδιο θα ισχύει και για τους φυσικούς χυμούς. ΣΕΛΙΔΑ 20 από 40
8.7. Το κίνητρο για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι καθαρά φορολογικό και αναφέρεται στην φορολογική πολιτική του παρόντος.

9.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ελλάδα ίσον θάλασσα. Είμαστε οι άνθρωποι της θάλασσας. Έχουμε στο DNA μας την σύνδεσή μας με τη θάλασσα. Η ενίσχυση της θέσης παγκοσμίως της ναυτιλίας ακόμη περισσότερο από ότι είναι σήμερα είναι βασικός στόχος της Ελλήνων Πολιτείας. Σημαντικό επίσης είναι το γεωστρατηγικό σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα που ενώνει τρείς ηπείρους.
Η ναυτιλία θα θέσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών και εμπορίου.
9.1. Η Ελλήνων Πολιτεία έχει σαν στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα.
9.2. Βασικός στόχος να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες εμπορίου και διακίνησης, τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.ο.κ.
9.3. Η Πολιτεία θα είναι συνεπίκουρη της ναυτιλίας ώστε να γίνει η Ελλάδα το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και συναλλαγών.
9.4. Θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να υπάρχει υπερσύγχρονο δίκτυο σιδηροδρομικών σταθμών, αεροδρομίων, περιφερειακών δρόμων δομημένων με τις ανάλογες υπηρεσίες, θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονη διαχείριση αποθήκευσης, τελευταίας τεχνολογίας μηχανισμούς φόρτο -εκφορτώσεων, ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της κίνησης κτλ ούτως ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα υπερσύχρονο διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορίου.
9.5. Θα ενισχυθεί η υπάρχουσα ναυπηγική κατασκευαστική τεχνογνωσία καθώς και οι υψηλών προδιαγραφών επισκευές όλων των πλωτών μέσων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις.
9.6. Στόχος είναι η κατασκευή υψηλοτάτης τεχνολογίας πλοίων, που θα παρέχουν ασφάλεια, χρηστικότητα και άνεση.
9.7. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί ώστε η ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση των πλοίων να αντικατασταθεί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας με στόχο την ελεύθερη ενέργεια.
Η Ελλήνων Πολιτεία με το πρόγραμμα αυτό θέτει την Ελλάδα στη θέση που της ανήκει στον τομέα της ναυσιπλοΐας. ΣΕΛΙΔΑ 21 από 40

10.0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σήμερα παρότι ο πολίτης πληρώνει τέλη κυκλοφορίας – διόδια, έχει στη διάθεση του άθλιο και ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, που δεν συντηρείται ούτε επιφανειακά, ούτε τα φρεάτια απορροής, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, χωρίς πρόσβαση για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με σπάνιο νυχτερινό φωτισμό κλπ.
10.1. Καταρχήν είναι προγραμματισμένη η αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων Εθνικών δικτύων.
10.2. Θα επενδυθούν όλα όσα χρειαστούν για την αναβάθμιση των ανωτέρων ειδικά μέσα στις πόλεις με άριστη ποιότητος άσφαλτο, αντιολισθητική, επίπεδη, χωρίς προεξοχές κτλ.
10.3. Θα αναβαθμιστούν τα πεζοδρόμια και όπου υπάρχει διέλευση πεζών.
10.4. Θα δημιουργηθούν ορθά δομημένοι χώροι στάθμευσης, υπογείως ή υπεργείως ούτως ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των αυτοκινήτων στις μεγαλουπόλεις.
10.5. Θα δημιουργηθούν χώροι – πνεύμονες πράσινου και θα αναπλαστούν οι υπάρχοντες, που θα φυλάσσονται με μόνιμο προσωπικό ασφαλείας, με στόχο την ευχαρίστηση και απόλαυση των πολιτών και για να αποφεύγεται η κατάληψή τους από περιθωριακές, εγκληματικές ομάδες κλπ.
10.6. Είναι στο πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας να δημιουργηθούν χιλιάδες χώροι όπου θα μπορούν οι πολίτες να καλύπτουν την αισθητική τους, να μπορούν να απολαμβάνουν τα τοπία και να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.
10.7. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση όλων των γεφυρών που υπάρχουν, γιατί η σημερινή κατάσταση του 2015 τείνει να εξομοιωθεί με την μεταπολεμική περίοδο.
10.8. Θα διορθωθούν οι φωτισμοί και θα δημιουργούν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους δημόσιους χώρους ούτως ώστε να υπάρχει αισθητική, να εκφράζεται η τέχνη, να προσφέρουν άνεση και να αποφορτίζουν τις μεγαλουπόλεις από το θόρυβο, τη μόλυνση και τη μετακίνηση.
10.9. Η Ελλήνων Πολιτεία από τη στιγμή, που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, έχει πρόγραμμα να καταστήσει όλη την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο Εθνικής ανάπτυξης.
10.10. Τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για αυτό είναι δεδομένα και άφθονα. Θα κατασκευαστούν δύο παράλληλοι αυτοκινητόδρομοι με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνολογίας, ΣΕΛΙΔΑ 22 από 40
που θα καλύπτουν το δυτικό και ανατολικό τμήμα της καθ’ όλο το μήκος της χώρας. Οι ανωτέρω θα διασυνδέονται μεταξύ τους ανά διαστήματα ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ενδιάμεσες περιοχές. Ο ίδιος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και στην νησιωτική Ελλάδα.
10.11. Μέλημα της Πολιτείας είναι η πρόσβαση και στο πιο απομακρυσμένο χωριό με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα της εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησης για οίκηση και ανάπτυξη περιοχών που μέχρι σήμερα είναι απρόσβατες.
10.12. Θα γίνουν υποδομές ώστε ο πληθυσμός να κατανέμεται οικιστικά σε όλη την επιφάνεια σε οικιστικούς οργανωμένους χώρους για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε περιβάλλον που καλύπτει την ευαισθησία του.
10.13. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία πόλεων και κωμοπόλεων ώστε κάθε πολίτης να ζει στο φυσικό περιβάλλον και να είναι σε επαφή με αυτό για να μπορέσει ενεργειακά να καλύψει την αρμονία που χρειάζεται.
10.14. Οι οικιστικές περιοχές, που θα δημιουργηθούν, θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πολιτών με υψηλών προδιαγραφών υποδομές πχ αποχετευτικό, ηλεκτρικό, υδρευτικό κλπ.
10.15. Οι οικίες είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ώστε να δέχονται όλες τις ακτινοβολίες, που είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και να το σέβονται. Η κατασκευή τους θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αυτάρκης και θα κατασκευάζονται μόνο από φυσικά υλικά, της μητέρας γης. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
10.16. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν σχεδιαστεί παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους να λειτουργούν αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και προδιαγραφών.
10.17. Κάθε κωμόπολη ή πόλη, ανάλογα στο μέρος που βρίσκεται, θα έχει τις ανάλογες υποδομές για την διασύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα.
10.18. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αεροπορική διασύνδεση, που θα καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Όλα τα νησιά μας θα είναι συνδεδεμένα με ακτοπλοΐα μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα. ΣΕΛΙΔΑ 23 από 40
10.19. Επίσης θα γίνεται χρήση υδροπλάνων όπου είναι αναγκαίο.
10.20. Το σχέδιο της Ελλήνων Πολιτείας είναι οι μεγαλουπόλεις να δώσουν την θέση τους προοδευτικά στις μικρές πόλεις, κωμοπόλεις, που θα κατασκευαστούν, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτά που παρέχει η φύση της χώρας μας.
10.21. Η Ελλήνων Πολιτεία μέσω των τιμών των ακινήτων (real estate) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων.
10.22. Πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας είναι η κατασκευή μιας πόλης εξ’ αρχής και εξ’ ολοκλήρου, που θα φιλοξενεί αποκλειστικά την διοίκηση, θα περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, τα οποία θα διοικούν την Ελλήνων Πολιτεία.
10.23. Η πόλης αυτή θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή, που θα αναδεικνύει το κάλλος της Ελληνικής γης, θα έχει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, που θα προσφέρουν άριστη εξυπηρέτηση για επίσημους προσκεκλημένους, καθώς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όλων των υποδομών, όπως αεροδρόμιο, πάρκα κλπ.
10.24. Σε αυτήν την πόλη η Ελλήνων Πολιτεία θα κατασκευάσει ανάλογη με τη χρήση του οικοδομικό συγκρότημα, που θα φροντίσει να γίνει η νέα έδρα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
10.25. Θα κληθούν όλα τα κράτη να στείλουν τους επίσημους πρεσβευτές τους, που έχουν στα Ηνωμένα Έθνη και να εγκατασταθούν στο οικοδομικό συγκρότημα εντελώς δωρεάν.
10.26. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να καλέσει όλα τα Έθνη – Κράτη να φιλοξενηθούν από αυτήν στην νέα έδρα των Ηνωμένων Εθνών που θα ιδρύσει.
10.27. Για να σταματήσει η υπέρογκη δαπάνη, που καλούνται σήμερα να πληρώσουν, στις σημερινές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα γίνει ως δείγμα μεγαλοπρέπειας του Ελληνικού Έθνους προς ολόκληρο τον πλανήτη.
ΣΕΛΙΔΑ 24 από 40

11.0 ΝΕΡΟ

11.1. Το νερό εδόθη με αφθονία στον άνθρωπο από τους Δημιουργούς του πλανήτη. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό το θείο δώρο, πρέπει να σέβεται απόλυτα τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πηγές, τα ρυάκια, τις θάλασσες να μην τα μολύνει και να ενεργεί όπως φροντίζει να μην μολύνεται ο εαυτός του.
11.2. Όπου απαιτούνται διεργασίες παραγωγικές με νερό θα τοποθετούνται για την απόλυτη καθαριότητα του νερού οι πιο τεχνολογικά άρτιοι βιολογικοί καθαρισμοί.
11.3. Καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνουν από την Πολιτεία μας από συχνότητες αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το νερό.
11.4. Το νερό θα πάρει πάλι τη μορφή, την κρυστάλλωση, τις θείες ιδιότητες, τις ενέργειες και τα ιχνοστοιχεία που νομοτελειακά μεταφέρει γιατί έτσι μόνο προορίζεται για τον άνθρωπο.
11.5. Το νερό είναι θείο δώρο. Δεν το παράγει κανένας. Έτσι δεν θα μπορεί ποτέ να πωλείται. Το κόστος κατανάλωσης, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό, είναι το κόστος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου διανομής.
11.6. Το νερό μπορεί να πωλείται μόνο ως συνιστώσα τελικού επεξεργασμένου προϊόντος.
11.7. Θα γίνει ειδική επεξεργασία του θαλάσσιου νερού ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν αρκετά νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδος.
11.8. Θα διορθωθεί το δίκτυο μεταφοράς νερού σε όλες τις αγροτικές, παραμεθόριες περιοχές, αστικά κέντρα κτλ ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπημένη κάλυψη και συνεχής παροχή νερού που να καλύπτει όλες τις ανάγκες.

12.0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι η καθέδρα των Θεών και για μας τους ανθρώπους θείο δώρο με τον Απολλώνιο Ήλιο να λάμπει εδώ.
Με τον Ποσειδώνα να έχει μεγαλουργήσει με το υδάτινο στοιχείο που περιβάλλει τις τεράστιες ακτογραμμές μας. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον υπόλοιπο πλανήτη γαία, έχουν όνειρο να επισκεφτούν την Ελλάδα.
ΣΕΛΙΔΑ 25 από 40
12.1. Έχουν προγραμματιστεί ιλιγγιώδεις επενδύσεις για χειμερινό και θερινό τουρισμό.
12.2. Θα δοθεί η ευκαιρία στον καθένα που θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα να το πραγματώσει.
12.3. Αυτό σημαίνει τεράστιες υποδομές, ένα τεράστιο δαιδαλώδες οδικό δίκτυο στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, με συνδέσεις μεταξύ τους, με παράλληλη σύνδεση αυτών με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και μεγίστης ασφάλειας καθώς και με άμεση σύνδεση των ανωτέρω με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.
12.4. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
12.5. Στη χώρα της θάλασσας θα κατασκευαστούν τεράστιες μαρίνες, υπερσύγχρονες, για να δέχονται επισκέπτες από όλο τον πλανήτη και με επανδρωμένες τις γύρω περιοχές για τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
12.6. Θα ανοιχθούν χιλιάδες παραδείσιες τοποθεσίες για φιλοξενία των επισκεπτών σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας, πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
12.7. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον ούτως ώστε θα αποτελούν πρότυπα διαβίωσης των ανθρώπων, όπως αυτόνομες κατοικίες με οργάνωση κωμόπολης ή χωριού.
12.8. Όλες οι τοποθεσίες θα έχουν την καλύτερη επισκεψιμότητα και προσβασιμότητα με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, οδικά, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ.
12.9. Θα προάγεται ο ελληνικός τρόπος διατροφής, που είναι ο καταλληλότερος και υγιεινότερος για τον άνθρωπο.
12.10. Ο κάθε επισκέπτης θα υπογράφει δήλωση δέσμευσης για την τήρηση των προϋποθέσεων και κανόνων που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στον Ελλαδικό χώρο, όπως τον απόλυτο σεβασμό του φυσικού Ελληνικού Περιβάλλοντος, την εναρμόνιση του στους νόμους της Πολιτείας καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των δρώμενων από τους ιθαγενής αυτόχθονες Έλληνες επί ποινής αυστηρής τιμωρίας όπως η απέλαση του με απαγόρευση την επαν’ είσοδο του στην χώρα μας δια παντός. ΣΕΛΙΔΑ 26 από 40
12.11. Θα προβάλλεται η διαβίωση του ανθρώπου σε ένα φυσικό καθαρά Ελληνικό περιβάλλον. Η υψηλοτάτη ποιότητα εξυπηρέτησης και προσφοράς προϊόντων που θα παρέχονται θα είναι το κίνητρο της ανταμοιβής του παραγόμενου έργου.
12.12. Ο τουρισμός θα είναι το μέσο επίδειξης και γνωστοποίησης της ταυτότητας της χώρας μας παγκοσμίως.
12.13. Θα γίνει παγκόσμια διαφήμιση μέσω του τουρισμού ότι η Ελλάς είναι παγκόσμια πολιτική, οικονομική, πολιτιστική δύναμη.

13.0 ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι υποχρέωση για δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τους πολίτες της και πρωταρχικός τομέας για την Ελλήνων Πολιτεία.
Η Πολιτεία θα προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις για μία ολιστική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών.
13.1. Θα προχωρήσει σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα Πολίτη για τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής εντός αυτών.
13.2. Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
13.3. Τα νοσοκομεία θα κατασκευαστούν σε περιβάλλον τέτοιο που να προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.
13.4. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη έναντι της Πολιτείας με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
13.5. Τα φάρμακα αυτά έκτος από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες αντενδείξεις.
13.6. Εκτός από την λεγόμενη κλασσική ιατρική θα ενισχυθούν μέγιστα οι εναλλακτικές θεραπείες σε αντίστοιχα ιδανικές εγκαταστάσεις για ιαματική θεραπεία, για υδροθεραπεία, φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ.
13.7. Το κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή ελληνική- μεσογειακή, με νερό όπως μας το προσφέρει η μητέρα φύση και με καθαρό αέρα. ΣΕΛΙΔΑ 27 από 40
13.8. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης και αποτοξίνωσης και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα άτομα,
13.9. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης – θεραπευτηρίων για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία του ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.
13.10. Η Ελλήνων Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει με ότι ποσά χρειάζονται για το άνοιγμα των τεράστιων Ελλάνιων θεραπευτικών Τεχνικών.
Έτσι θα αναβιώσουν τα θεραπευτήρια σε σύγχρονα Ασκληπιεία στην σωστή τους βάση.

14.0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14.1. Πάγια θέση της Πολιτείας είναι ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο.
14.2. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και προόδου του Ελληνικού Έθνους.
14.3. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν και στους τρεις κλάδους τους και στον στρατό ξηράς και στο ναυτικό και στην αεροπορία με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των ανωτέρων οπλικών συστημάτων σε κατασκευαστικές μονάδες αμιγώς ελληνικές.
14.4. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Όλες οι περιοχές θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.
14.5. Ιδιαίτερη φροντίδα θα τηρηθεί για τη σίτιση και διαμονή στα στρατόπεδα. Θα τηρούνται υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύτιμες για την πολιτεία.
14.6. Τα κέντρα εκπαίδευσης και εξάσκησης θα είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και θα ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα εξάσκησης και ετοιμότητας άμεσης ανάγκης στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
14.7. Θα αξιοποιηθεί διεθνώς κάθε δυνατή συνεργασία, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Θα δοθεί προτεραιότητα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών ΣΕΛΙΔΑ 28 από 40  Ελλήνων επιστημόνων και εφευρετών, που είναι προσαρμοσμένες στην γεωγραφική μορφολογία του Ελληνικού χώρου.
14.8. Θα σταματήσει η διαρροή των καινοτόμων αυτών εφευρέσεων προς ξένα προς το ελληνικό κράτος κέντρα εφαρμογής και θα εφαρμόζονται και εξελίσσονται μόνο από ελληνικά εργοστάσια σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.
14.9. Με απόλυτο σεβασμό η Πολιτεία έναντι αυτών που υπηρετούν το μέγιστο καθήκον της ασφάλειας της χώρας μας, τους διασφαλίζει ώστε να μην έχουν καμία αναστολή και εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.
14.10. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ώστε απερίσπαστοι να εκτελούν το χρέος τους προς την πατρίδα.
14.11. Η γνώση τους και εμπειρία τους είναι χρήσιμη και απαραίτητη και ως τέτοια πρέπει να μεταφέρεται στους νεότερους αξιωματικούς υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.
14.12. Η εκπαίδευση όλων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις θα είναι ύψιστης ποιότητος, καθώς επίσης θα γίνει αναβάθμιση σε όλες τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό για το έργο που έχουν αναλάβει.

15.0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η αστυνομία καλείται να διασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών.
15.1. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θα της παράσχει κάθε υλικοτεχνική εξάρτηση ώστε να καταστεί αποτελεσματική στο έργο της.
15.2. Η εκπαίδευση που θα παρέχει η Πολιτεία στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς θα γίνεται με υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.
15.3. Θα προσληφθεί το απαραίτητο υπηρεσιακό προσωπικό προκειμένου να εκτελούν την υπηρεσία τους ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.
15.4. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει ικανοποιητικές μισθολογικές και ασφαλιστικές συνθήκες για να προσφέρουν απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα τις υπηρεσίες τους .
15.5. Τα σώματα ασφαλείας θα έχουν την εκτίμηση της Πολιτείας και αυτά πρέπει να σέβονται τον κάθε Έλληνα Πολίτη γιατί ο ίδιος τους διόρισε στην υπηρεσία τους και ουσιαστικά εργάζονται για αυτόν.
ΣΕΛΙΔΑ 29 από 40

16.0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

16.1. Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πολύ σημαντικός στην φύση και στο περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου. Η μορφολογία του εδάφους απαιτεί ειδικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει δράση σε όλα τα μέρη. Ο ρόλος του σώματος είναι να προφυλάσσει και βοηθάει τους ανθρώπους σε έκτακτες ανάγκες φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών.
16.2. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει στην προφύλαξη της χλωρίδας της χώρας μας.
16.3. Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες σε όλη την επικράτεια, θα αναβαθμιστούν όλα τα κέντρα πυρόσβεσης με τα πιο σύγχρονα και άρτια τεχνολογικά μέσα, όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκινούμενες μονάδες, παρακολούθηση μέσω ελληνικών δορυφόρων κλπ.
16.4. Η εκπαίδευση των πυροσβεστών θα είναι άρτια με τα πιο σύγχρονα μέσα και αυτοί θα καλύπτονται μισθολογικά και ασφαλιστικά από την Πολιτεία ώστε να παράσχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

17.0 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

17.1. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος είναι να παράσχει ασφάλεια στην Πολιτεία στον θαλάσσιο χώρο και ειδικά σε όλες τις ακτογραμμές.
17.2. Έχει ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο για την αντιμετώπιση της μάστιγας της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου. Οι ανάγκες του Λιμενικού Σώματος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στο θαλάσσιο χώρο μας είναι και ποσοτικές και ποιοτικές.
17.3. Είναι απαραίτητο να καλυφθεί με κάθε δυνατή τεχνολογική εξάρτηση το Σώμα ώστε ο έλεγχος να γίνεται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.
17.4. Κάθε νησί και πολύ πυκνά σε στρατηγικά σημεία των ακτογραμμών μας πρέπει να υπάρχει βάση ταχύπλοων πλωτών μέσων ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις τάχιστα και αποτελεσματικά.
17.5. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα θα έχουν την καλύτερη εκπαίδευση καθώς επίσης την προσοχή της Πολιτείας για το έργο που επιτελούν με ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση ώστε να υπηρετούν ανεπηρέαστοι το καθήκον τους.

ΣΕΛΙΔΑ 30 από 40

18.0 ΤΕΛΩΝΕΙΑ

18.1. Τα τελωνεία οφείλουν ως υπηρεσίες να ελέγχουν τη διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων καθώς και τη διακίνηση των εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων. Κυρίως για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι υπεύθυνο το Τελωνείο, πέρα από τη φορολογική τάξη που πρέπει να τηρείται, να μην επιτρέπει την είσοδο προϊόντων, που είναι εμπλουτισμένα ή να περιέχουν ουσίες και στοιχεία που δεν είναι σύμφωνα με την φυσική διατροφολογία του ανθρώπου πχ ύλες αυξητικές, αρωματικές, συντηρητικές κλπ οι οποίες θα απαγορεύονται από τον αυστηρό κώδικα ελληνικής διατροφής.
18.2. Οφείλουν να διαφυλάσσουν άριστα το κράτος από τη λαθρεμπορία.
18.3. Θα δημιουργηθεί υπερσύχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα υπάρχει ενημέρωση, παρακολούθηση και συντονισμός με το τι γίνεται στην υπόλοιπη υφήλιο.
18.4. Τα τελωνεία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους παραπάνω ελέγχους καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό που χρειάζεται για την λειτουργία τους.
18.5. Η Πολιτεία θα παράσχει ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες του απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα.

19.0 ΔΙΚΑΣΤΕΣ

19.1. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις δώδεκα Αξίες του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος.
19.2. Η ευρυθμία μιας Πολιτείας στηρίζεται στην ισοπολιτεία, στην ισονομία και στην ισοκρατία των πολιτών. Για να υπάρξουν αυτά τα δυνατά στηρίγματα της Πολιτείας, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο διανεμητικά, διορθωτικά και με αμοιβαιότητα.
19.3. Αυτή την απόδοση του δικαίου καλείται ως καθήκον του να το εκτελέσει το Δικαστικό Σώμα. Η Πολιτεία στηρίζεται στο λειτούργημα του επειδή η Δημοκρατία μεγαλουργεί μόνο όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα.
19.4. Οι Δικαστικοί οφείλουν να τηρούν και να επιβάλλουν το νόμο και τη δικαιοσύνη απαρέγκλιτα και αμερόληπτα. Οι Δικαστές όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, θα πρέπει αυστηρά και ευσυνείδητα να απέχουν από οποιεσδήποτε ομαδοποιήσεις κάτω από στοές, club, ΣΕΛΙΔΑ 31 από 40  τάγματα, κτλ για να είναι σε θέση να λειτουργούν αμερόληπτα το λειτούργημά τους.
19.5. Οι Δικαστικοί θα τιμούνται από την Πολιτεία, εφόσον προωθούν τη λειτουργία της στον Άξονα των Ελλάνιων Πρωτοκόλλων, θα προστατεύονται και θα ικανοποιούνται ηθικά και υλικά με τον καλύτερο τρόπο.

20.0 ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.1. Αποτελούν Εθνικό παράγοντα ασφαλείας, εσωτερικό και εξωτερικό.
20.2. Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Έθνους και κανενός άλλου.
20.3. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί ένα τεράστιο έργο, που είναι άκρως κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μας.
20.4. Η Πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύχρονα μέσα την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας.
20.5. Θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις μόνο Ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης του έργου τους.
20.6. Μισθολογικά θα είναι πλήρως καλυμμένοι για να προσφέρουν τις άκρως απαραίτητες – χρήσιμες υπηρεσίες τους προς την Πολιτεία.

21.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21.1. Το γήινο περιβάλλον λειτουργεί κάτω από συνθήκες νομοτέλειας οι οποίες αποδίδουν στα ανθρώπινα όντα έναν τεράστιο σεβασμό που δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να διαβιώνει στις πιο άριστες συνθήκες. Ότι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο παρέχεται σε πλήρη αφθονία. Το νερό, το οξυγόνο, οι καρποί της γης μας, τα πολύτιμα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην γη μας, η κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, η κάλυψη της αισθητικής προσφέρονται αφειδώς από το περιβάλλον μας.
21.2. Είναι αυτονόητο εφόσον το αντιλαμβανόμαστε να τρέφουμε και να εκδηλώνουμε με πλήρη αμοιβαιότητα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον μας. Ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον μας αρχίζει με την επαφή που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει με αυτό. Οι περιγραφές της γραμματείας μας είναι ότι οι άνθρωποι ήταν στο παρελθόν σε μεγάλη επαφή μαζί του σεβόμενοι τα θεία δώρα. Όταν διάβαιναν ποταμό έπρεπε πρώτα να καθαριστούν και το διάβαιναν πάντα καθαροί. ΣΕΛΙΔΑ 32 από 40
21.3. Τα μνημεία που μας άφησαν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της φύσης. Όπως οι μυκηναϊκοί τάφοι, οι πυραμίδες, οι ναοί και οι κατοικίες.
21.4. Η Ελλήνων Πολιτεία θα αποδίδει το σεβασμό της προς το περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό. Στις σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.
21.5. Οι οικισμοί θα είναι προσαρμοσμένοι και με σεβασμό στο περιβάλλον με όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
21.6. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις με φυλακές ψυχών και σωμάτων.
21.7. Ο άνθρωπος θα ξαναμάθει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, τι υπάρχει γύρω του, τι συμβαίνει γύρω του, τα συμπαντικά δρώμενα και θα συμμετέχει σε αυτά σαν αναπόσπαστο τμήμα τους.
21.8. Η ενέργεια έχει δοθεί στους ανθρώπους ως θείο δώρο και θα πρέπει να ενσωματώνεται στη δομή της πολιτειακής δράσης με αποδοτικούς πρωτοποριακούς τρόπους.
21.9. Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.
21.10. Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του (συντήρηση δικτύου διανομής).
21.11. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι’ αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.
21.12. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με το περιβάλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 33 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1. Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.
1.2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.
1.3. Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.
1.4. Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.
1.5. Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.
1.6. Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.
1.7. Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.
1.9. Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.
1.10. Όπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας. ΣΕΛΙΔΑ 34 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους προς την Πολιτεία.
1.2. Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το Ελληνικό Μεγαλείο.
1.3. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη ( υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει, για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία κληρονομιά μας.
1.4. Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια κτίσματα όλων των ειδών.
1.5. Στον εκτός Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους μας.
1.6. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.
1.7. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας .
1.8. Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.
1.9. Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.
1.10. Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.
1.11. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι ΣΕΛΙΔΑ 35 από 40
σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό στο Παγκόσμιο στερέωμα θα διοργανώσει, σχεδιάσει και αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 36 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της Πολιτείας προς τον πολίτη.
1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.
1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11 % που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.
1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.
1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.
1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η Πολιτεία.
1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 € ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.
1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Με ΣΕΛΙΔΑ 37 από 40  σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο, η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν εκτός αυτής.
1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.
1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.
1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Το προσωπικό και τα πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.
1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται αφορολόγητα.
1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή πώλησης από τον παραγωγό και το 50 % φόρος προς την πολιτεία.
ΣΕΛΙΔΑ 38 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

1.1. Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.
1.2. Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Ισονομία, Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.
1.3. Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ.
1.4. Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. Όταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους Πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.
1.5. Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από το αίμα, το DNA. Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν την Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.
1.6. Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό), τα δρώμενα της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά.
1.7. Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι ΣΕΛΙΔΑ 39 από 40 οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες.
Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.
___________________________
_________________________________________________

ΠΗΓΗ: http://www.artemis-sorras.gr/programmatikes-dilosis-politikou-forea/

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ α.α.χ.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης, λεηλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης από τα ιδανικά του , την γλώσσα του, τα έθιμα και τι συνήθειές του. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθελληνικής και προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου όπως αυτή διαγράφεται στην νεότερη ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέχεια της επιβουλής ανθελληνικών κέντρων επικυριαρχίας η οποία ξεκίνησε με την δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά ΄Ελληνα Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την Ψήφιση του Πολιτικού Συντάγματος το οποίο είχε προγραμματιστεί για να επικυρωθεί στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση καθώς επίσης σταμάτησε την λειτουργία του κρατικού Πιστωτικού Ιδρύματος την « Ελληνική Χρηματιστική » το οποίο αντικατεστάθη το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος». Από τότε η εξουσία μέσω Δημοκρατικών Διαδικασιών οι οποίες θα ήταν η εγγύηση για την Ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους πέρασε σε ξένα προς τον Ελληνισμό Κέντρα με εκπροσώπους τα πολιτικά κόμματα μέσω της εγκάθετης και ξενόφερτης μοναρχίας. Είναι γεγονός ότι ενώ το πολίτευμα άλλαξε πολλές μορφές, η κύρια σταθερά και υπεύθυνη συνιστώσα του Καθεστώτος διαχρονικά από το 1832 μέχρι και σήμερα παραμένει η κομματοκρατία. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του Ελληνικού Έθνους επειδή διαίρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας.

Είναι υπεύθυνα γιατί όχι μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων Πολιτών αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την επιβολή των συνθηκών αιχμαλωσίας δέσμευσης και υποταγής σε Ανθελληνικά Κέντρα. Τα κόμματα επέτρεψαν στο Τραπεζικό κατεστημένο να λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ελέγχου και απαλλάσσοντας το από κάθε φόρο και υποχρέωση καταβολής τελών έτσι αυτό σε πλήρη ασυλία έφτασε μέχρι το σημείο να πτωχεύσει το Ελληνικό Κράτος επανειλημμένως. Τα κόμματα εκχώρησαν το δικαίωμα στο Τραπεζικό κατεστημένο να χαράσσει την οικονομική πολιτική του κράτους μας και να δημιουργήσει τις συνθήκες αιχμαλωσίας των Ελλήνων Πολιτών μέσω του χρέους . Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία της Μικρασιατικής Καταστροφής και γενοκτονίας.
Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία του Εμφυλίου πολέμου πού τόσο ακριβά στοίχησε στο Έθνος μας και ο διαμελισμός του Ελληνισμού όπως στην Κύπρο. Τα κόμματα είναι υπεύθυνα γιατί αυτά δημιουργούν την διαπλοκή, το πελατειακό κράτος , την διαφθορά, την ανομία και την κατάρρευση των Εθιμικών Αξιών . Το πολιτικό καθεστώς επέτρεψε σε οργανισμούς και Συμβούλια ξένα Ελληνικών συμφερόντων να είναι ενταγμένα μέσα στον Κρατικό Μηχανισμό απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την Ελληνική Πολιτεία καθώς επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του Παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας, του υπερδανεισμού που ακολούθησε και την παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας στους Δανειστές του με τα Μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, έχοντας φέρει το μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας με δύο εκατομμύρια ανέργους , στρατιά αυτοχείρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές τις προοπτικές επιδείνωσης.

Λόγω του ότι: Αυτό που βιώνουμε έως και σήμερα δεν είναι Δημοκρατία αλλά επαίσχυντη ολιγαρχία μέσω της κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμμα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας . Ως Έλληνες Πολίτες παρά τα κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε έχουμε μεταβληθεί σε στιγμιαίους ψηφοδότες υπηκόους χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, στις επιλογές και στην χάραξη και εφαρμογής της πολιτικής πρακτικής. Ως Έλληνες Πολίτες έχουμε αιχμαλωτισθεί σε ένα χρέος του οποίου ούτε την προέλευση, ούτε το ύψος , ούτε την διαχείριση του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ούτε έλεγχο της νομιμότητος του να κάνουμε παρότι εμείς και οι απόγονοι μας να έχουμε επιφορτισθεί τις συνέπειες του καθώς και την αποπληρωμή του. Παρά του ότι κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν και για την αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους αλλά και για μια τεράστια ανάπτυξη του Κράτους μας το πολιτικό κατεστημένο δεν το χρησιμοποιεί και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις με νέες δανειακές συμβάσεις με εγγυητές και υπόχρεους εμάς τους Πολίτες για την αποπληρωμή του. Επιπλέον κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι το Κράτος μας παρά την δυνατότητα που έχει και με υπάρχουσα ήδη κατατεθειμένη εγγυοδοσία, για άτοκη δανειοδότηση με πολυετή περίοδο αποπληρωμής του δανείου, από τα τεράστια αποθεματικά που διαθέτει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος εξ αρχής όπως και όλων των παγκόσμιων ταμείων που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε όλο το ιστορικό βάθος και τα οποία κατέχουν τον Εθνικό πλούτο ο οποίος κληρονομικά ανήκει στο Ελληνικό γένος ( βλέπε Παράρτημα 1), το πολιτικό κατεστημένο δεν χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα προκλητικά και απροσχημάτιστα προς όφελος των Αγορών και των Τραπεζιτών και εις βάρος των νόμιμων κληρονόμων. Καταγγέλλουμε ως παράνομη σύμφωνα με την Νομολογία του Ο.Η.Ε την παραχώρηση έστω και ελάχιστου τμήματος Εθνικής Κυριαρχίας από το Πολιτικό κατεστημένο προς τους Τραπεζίτες και τις λεγόμενες Αγορές. Καταγγέλλουμε ως παράνομο και επαίσχυντο το χρέος που μας καταλογίζουν.

Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα και την επί εκατόν ογδόντα πέντε χρόνια καταχρηστικής, παταγωδώς αποτυχημένης και άκρως επικίνδυνης για το μέλλον,
διακυβέρνηση του Κράτους μας από όλες τις μορφές και τις πτυχές της κομματοκρατίας που δοκιμάστηκαν . Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα πολιτική της εκδίωξης των αυτοχθόνων Ιθαγενών Ελλήνων μέσω της μετανάστευσης με κορύφωση της τα τελευταία χρόνια με την εκδίωξη του σημαντικότερου ιστού ανάπτυξης τους νέους επιστήμονες. Καταγγέλλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλον τον πλανήτη σε όλες τις μορφές που εκφράζεται μέσω των τεχνών ( μουσειακά εκθέματα ) , των επιστημών ( Μαθηματικά, Φιλοσοφία , Αρχιτεκτονική , Αστρονομία, Μεταλλουργία κλπ ) της σκέψης , της γλώσσας. Καταγγέλλουμε την απόκρυψη των κληρονομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος της Βασιλείας τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο κυρίαρχο Έθνος μας στους πραγματικά Έλληνες Ιθαγενείς τον σφετερισμό τους την καταδολίευση τους την πλαστογραφία τους, την παράνομη και καταχρηστική τους χρήση από τους πλαστογράφους αλλοεθνείς ανθέλληνες η οποία ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνεχίσθηκε με την αυτοκρατορία της Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) και σε όλη την μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα. Οι Κύριοι (Κουρήτες) , όπως προσφωνούσαν τους Συγκλητικούς στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να είναι ελληνικής ιθαγένειας, ώστε «οι προστασίες να λαμβάνονται σωστά και να δίδονται σωστές απαντήσεις από τους θεούς όταν αποφασίζουν επάνω σε νομικά, κοινωνικά και ειδικώς σε στρατιωτικά θέματα». Επί Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) επίσης ο νόμος όριζε την αμιγώς Ελληνική φυλετική καθαρότητα των Συγκλητικών – από τις τάξεις των οποίων εξελέγετο ο εκάστοτε Βυζαντινός Αυτοκράτωρ – και μάλιστα επί ποινή εκπτώσεως των κληρονομικών Συγκλητικών προνομίων των απορρεόντων εκ της καταγωγής τους. Για δε τον βασιλέα της Ρωμανίας ( αυτοκράτωρ ήταν υποδεέστερος του τίτλου του βασιλέως ) ίσχυε : «…τα μεν εώα έθνη διδόασι τιμήν τω Βασιλεί ως διαδόχω του πατρικού οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Αυτός ο όρος της εθνολογικής κληρονομικής διαδοχής αποδυναμώθηκε με την επικράτηση της δογματικής νομοθεσίας για τον Αυτοκράτορα ο οποίος έπρεπε να είναι : «Πιστός εν Χριστώι τωι Θεώι Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων».

Έτσι την Εθνολογική καταγωγή την είχε κάποιος που έχει προσχωρήσει διά του Χριστιανικού Βαπτίσματος και Χρίσματός του στη Ρωμαϊκή Πίστη, δηλ. στη Ρωμαϊκή Θρησκεία, η οποία από τον 4ο μ.Χ. αι. (οπότε και ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας) ήταν ο Χριστιανισμός. Το Ελληνικό κληρονομικό δικαίωμα αντικατεστάθη από την δογματική πίστη του Αυτοκράτορα. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έγινε ο εξελληνισμός των Αυτοκρατόρων της Ρωμανίας οι οποίοι ήταν όλοι αλλοεθνείς . Με αυτό ακριβώς τον τρόπο απέκτησαν παράνομα και καταχρηστικά πλαστά Βασιλικά δικαιώματα οι μέχρι σήμερα Βασιλικές οικογένειες . Στην ιστορία του νεοτέρου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 υπήρξε συνέχεια του δογματικού κυριαρχικού καθεστώτος. Το σύνταγμα του 1844 ορίζει τον δεκαεξάχρονο ‘Oθωνα βασιλέα ιερό ελέω θεού. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως : « επικρατούσα θρησκεία εις την Ελλάδα ή της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας…..» και στο δεύτερο άρθρο : «η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον Ημών Ιησού Χριστόν …… ενεργούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά ταύτης δικαιώματα…..» από την αρχή αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα δόγματος επί του έθνους και μάλιστα με κυρίαρχο ( κύριο ) πνευματική οντότητα η οποία κυριαρχεί μέσω της εκπροσώπησης του από την ιερά σύνοδο. Με ποιά απόδειξη και ποιά εξουσιοδότηση γίνεται αυτή η αντιπροσώπευση. Με τί τρόπο γίνεται η επιλογή και με ποιά αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας. Είναι ακριβώς η συνέχεια του θεοκρατικού καθεστώτος της Ρωμανίας. Είναι αντιγραφή ακριβής η επιλογή αντιβασιλέα του νέου Ελληνικού Κράτους με την επιλογή αυτοκράτορα της Ρωμανίας. Το άρθρο 45 του συντάγματος του 1844 αναφέρει: «…..εκλέγουσι προσωρινώς αντιβασιλέα πολίτην έλληνα του ανατολικού δόγματος…..». αντικατασταθεί η ιθαγένεια άλλη μια φορά η οποία αποδεικνύει την εθνολογική προέλευση με την υπηκοότητα σε δογματική εξουσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά για την υφαρπαγή την καταδολίευση και την λεηλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυρίαρχων ιθαγενών ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνείς, καταχραστές, παραχαράκτες .

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως απαράδεκτη και μιασματική την δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως ελλήνων ιθαγενών. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις γενοκτονίες τις δολοφονίες τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έγιναν εις βάρος των ελλήνων ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη γαία προκειμένου να ιδιοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας οι παραχαράκτες καταχραστές ανθέλληνες φονείς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ κάθε βασιλική ιδιότητα οποιουδήποτε εφόσον δεν ανήκει γενεαλογικά στο έθνος των ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας. Ιστορικά ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που είχε καταληφθεί μετά από πόλεμο έπρεπε να γίνει μόνο με την συγκατάθεση Έλληνα Βασιλέα όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν έλληνας βασιλέας της ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια το πώς ένας έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε ένα αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων ακόμα και από βασιλέα είναι ή αποστασία ή προδοσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελλήνων από τους παρανόμως εξελληνισθέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους . Και το σημαντικότερο την λεηλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του Κυρίαρχου Πανάρχαιου Έθνους μας, το μόνο έθνος πραγματικά αυτοχθόνων ιθαγενών μέσω αλλεπάλληλων προδοσιών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις Αγορές και τους Τραπεζίτες, χρέος ανύπαρκτο τεχνητά δομημένο για την λεηλασία όχι μόνο των περιουσιών μας αλλά και των ψυχών μας.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ΄ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα μας και αποκηρύσσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν εκπροσωπούν εμάς, τα συμφέροντα μας και τα δικαιώματα μας και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε: ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» Στην δημιουργία των συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας της μόνης Δημοκρατίας, στην βάση και στις αρχές όπως απορρέουν από την Γραμματεία ως Θεώρημα και ως Πρακτική εφαρμογή. Στην Εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατείν του Δήμου όπου οι Δημότες είναι πραγματικά πολίτες με πλήρη συμμετοχή επί «κρίσεως και αρχής». Την επαναφορά όλων των κληρονομικά δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του έθνους μας σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές , τεχνικές, κυβερνητικές, υλικές κλπ. Καλούμε όλους τους ΄Ελληνες να ενταχθούν στην δημιουργία στον Δήμο τους, Πολιτικής Οντότητας, με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» « Ε.ΣΥ.» η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της Πολιτείας στην Ελληνική Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι η οδός για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» «Ε.ΣΥ.» αναγνωρίζει ως μόνο και πραγματικό χρέος αυτό που έχουμε ως Έλληνες πολίτες να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον στα χέρια μας, χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτόν μας αλλά προς ολόκληρο το γένος μας και κυρίως προς τους απογόνου μας, τις νεώτερες και μελλοντικές γενεές. Η Ελληνική Δημοκρατία προάγει το Ελληνικό αξιακό σύστημα γιατί μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπος οντολογικά παίρνει την θέση που του ανήκει, έτσι ο άνθρωπος είναι Πολίτης ζώντας σε πόλη , παράγοντας πολιτισμό με πλήρη ασφάλεια στην ολότητα με αρμονία και συνοχή.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ :
1. ΛΟΓΙΚΗ είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του αρχών με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.
3. ΑΡΕΤΗ είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά , διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.
5. ΙΣΟΤΗΣ είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση , η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται απο τόν καθένα πολίτη ξεχωριστά.
6. ΑΦΘΟΝΙΑ είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.
7. ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.
9. ΑΡΜΟΝΙΑ η σύγκλιση, η αρμογή , η σύνδεση διαφορετικών , ή αντιθέτων σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.
10. ΑΝΔΡΕΙΑ «Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις».
11. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο( σκοπό ) της ύπαρξης του.
12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε σε ποιό σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.

Αυτές οι αξίες δημιουργούν τις αρχές ως σημεία αναφοράς κοινωνικού συστήματος τα οποία δημιουργούν συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ως την τέχνη να φθάνεις στην αλήθεια και καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Σε μια ελεύθερη κοινωνία, διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η άσκηση πολιτικής ή πολιτειακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η συμμετοχή στο εκλέγειν – εκλέγεσθαι, στο συνέρχεσθαι, συμμετοχής στα κοινά και στην άσκηση ελέγχου εξουσίας.
4. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα όμως στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση.
5. ΙΣΟΝΟΜΙΑ: Είναι αφενός η ισότης των πολιτών έναντι του Νόμου και η εφαρμογή του Νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες και αφετέρου η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλεξάρτηση Νομοθέτη και εκτελεστικής Εξουσίας.
6. ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυούνται την αντιμετώπιση των Πολιτών με ισότητα εκ μέρους της Πολιτείας καθώς και η πραγματική αμοιβαιότητα σχέσεων Πολιτών και Πολιτείας.
7. ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ: Είναι το βάρος των αποφάσεων της Πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους Πολίτες χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις κλπ.
8. ΙΣΗΓΟΡΙΑ: Οι ίδιοι να έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης.
9. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Αποσκοπώντας στην απόδοση της να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς η αξιακή ισότητα, με την οποία η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαιϊκές τους σχέσεις.
10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Έχει σκοπό τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αξιών και αρχών. Η αδικοπραξία κατά μέλους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας, έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία αν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα με διόρθωση ή με τιμωρία. Να διανέμεται «μή προς τον λόγον αλλά προς την διάνοιαν του νομοθέτου σκοπείν». Και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις, τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική δικαιοσύνη εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης απόδοσης του δικαίου.
11. ΦΡΟΝΗΣΗ: Είναι η αιτία του «πράττειν ορθώς».
Τρόπος σκέψης και αντίστοιχη πρακτική που χαρακτηρίζεται από λογική, σύνεση, ωριμότητα. Η φρόνηση είναι «η δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης ευζωίας», η οποία υπερβαίνει τη γνώση, μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο και επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίσει το «δέον γενέσθαι». Είναι εκείνη που παράγει το φρόνημα, το οποίο ζωογονεί και οργανώνει την πράξη, καθώς εμπεριέχει το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης και βούλησης, που είναι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η πράξη…
12. ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: Η έννοια της σωφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων «το κρατείν ηδονών και επιθυμιών», με το να είσαι μέσω της Λογικής Κύριος του εαυτού σου. Σωφρονέω σημαίνει συγκροτούμαι , συνέρχομαι, γίνομαι κύριος εμ΄αυτου.
13. ΑΙΔΩΣ : Εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπου να αποφεύγει κάθε πράξη του που αντιβαίνει στον καθιερωμένο εθιμικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος με κίνητρο τον σεβασμό και την σεμνότητα.
Η αιδώς κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου, γιατί το εμποδίζει να παραδοθεί στο χάος των παρορμήσεων του και το υποχρεώνει να συμμορφωθεί με ότι το διαφοροποιεί από τα άλλα έμβια όντα: το λόγο. Παράλληλα περιστέλλει τις εγωιστικές τάσεις του την ιδιοτέλεια ,την επιθετικότητα, την απληστία και τονώνει σε αυτό τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας.
14. ΣΕΒΑΣΜΟΣ: Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό ο οποίος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου.
Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοημόνων όντων με πλήρη αμοιβαιότητα, μέσα σε αυτήν την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ των δημιουργών του ως ομοίωμα τους, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και ως συμπαντικό όν με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τον θείο δημιουργό του και αμοιβαία ο δημιουργός σέβεται το δημιούργημά του. Ο θεός που προβάλλουν τα Ιερατεία και τα δόγματα δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και γενικότερα για την ανθρώπινη φύση επειδή τον θέλει σε ζωώδη κατάσταση που σημαίνει ότι αυτός ο θεός δεν είναι ο Δημιουργός του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια.
15. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ : «Σύμφωνα με την αξία του πρέπει να πράττει και να τιμάται ο κάθε άνθρωπος». ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται απ’ την οικονομική του, ή την κοινωνική του θέση. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου. Εγείρει την αγωνιστικότητά του, με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του.
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας και καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, η κοινωνική ισορροπία ,η δικαιοσύνη , η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
Οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους.
16. ΦΙΛΟΤΗΣ : Η Φιλότητα ως κάθε είδους φυσική ελκτική δύναμη, κάθε είδους δύναμη κοινωνικής συμφιλίωσης και ενότητας ή κάθε είδους δύναμη ανοσίας και ομοιόστασης ενός οργανισμού.,
Ως κοινωνική ελκτική δύναμη υποβάλλει την εικόνα του αδιαίρετου σώματος μιας πόλης, της συλλογικής ψυχής της, στην οποία επικρατεί η ομόνοια και η ενότητα όλων των πολιτών. Σε αυτή την πόλη και σε αυτή την κοινωνία επικρατεί, η απόλυτη συν-χώρηση ακόμα και των αδιαχώριστων, κοινωνικά ατόμων. Τέλος, πνευματικά, Η Φιλότητα είναι η ενωτική δύναμη με αποτέλεσμα την ηρεμία και την γαλήνη της συνειδητότητας , η οποία έχει γίνει ένα με τον εαυτό της.
17. ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ: Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τιμητική διάκριση, υπεροχή, δόξα.
Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας .., εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά, ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελός της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στοά.
18. ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: Είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις , συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις οι οποίες προβάλλουν μεγαλειωδώς το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο , το δίκαιο.
Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με τον σκοπό ύπαρξης του τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωση του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια την μεμψιμοιρία. Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη γαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΚΦΡΑΣΗΣ.

1.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

1.1. Έχεις την Ελευθερία να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις την ικανότητα της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης της πράξης σου.
1.2. Έχεις την Ελευθερία να βλάψεις να αλλοιώσεις να καταστρέψεις ακόμα και να σκοτώσεις μερικώς ή ολικώς σωματικά ή ψυχικά μόνο όταν μπορείς να επανορθώσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά αυτό που έβλαψες αλλοίωσες κατάστρεψες ή σκότωσες.
1.3. Ακόμα και η σκέψη για οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό ή ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο που απευθύνεται σε ανθρώπους υπόκειται στον νόμο της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης. Η καλλιέργεια οποιασδήποτε σκέψης επιθυμίας ή σχεδίου γίνεται χωρίς να τηρείται αυτός ο νόμος είναι ήδη συνειδησιακός θάνατος.
1.4. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών να αφαιρέσεις να πάρεις να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε χωρίς να έχεις την δυνατότητα να το αντικαταστήσεις πλήρως και επακριβώς.
1.5. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών αποφάσεις σου να δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην οικονομία, στα κοινωνικά δρώμενα, στην παιδεία, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, στην πρόνοια , στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία.
1.6. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των μελών της κάθε παρέμβασης σου η οποία είναι ανεπανόρθωτη.
1.7. Η παράβαση του νόμου της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητός σου.
1.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και στους νόμους της.

2.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

2.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνει ότι θέλεις αρκεί να έχεις εφαρμόσει και δεχτεί με προσομοίωση το αποτέλεσμα των πράξεων σου ή των επιλογών σου και των εκφράσεων σου πρώτα στον εαυτόν σου.
2.2. Μπορείς να κάνεις σε συνάνθρωπο σου ότι θέλεις αρκεί να το έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου.
2.3. Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου και για το περιβάλλον σου.
2.4. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τον εαυτόν σου δεν μπορείς να το κάνεις ή να το επιβάλλεις σε άλλον.
2.5. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τα παιδιά σου δεν μπορείς να το κάνεις για παιδιά άλλων.
2.6. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για το δικό σου περιβάλλον δεν μπορείς να το κάνεις για την κοινωνία ή τμήμα της κοινωνίας.
2.7. Η παράβαση του νόμου της προσομοίωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητος.
2.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και τους νόμους της.

3.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ότι θέλεις αρκεί το κίνητρο των πράξεων σου των επιλογών σου και των εκφράσεων σου να είναι σε δημόσια θέα.
3.2. Το κίνητρο για κάθε σου πράξη ή επιλογή ή έκφραση σου πρέπει να εκτίθεται δημόσια και να είναι καταξιωμένη με αρετή.
3.3. Για οτιδήποτε επιδιώκεις δεν είναι απομονωμένο και κρυφό από το σώμα της πολιτείας.
3.4. Κάθε πρόταση κάθε ιδέα κάθε καινοτομία σε οποιαδήποτε μορφή της τεχνολογίας της επιστήμης της τέχνης ως και κανόνες νόμοι διδασκαλία καθοδήγηση πρέπει να άπτονται του αξιακού συστήματος του ανθρώπου και ανήκει σε όλη την κοινωνία και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην διαδικασία που δημιουργείται.
3.5. Η διαδικασία και η εφαρμογή σε κάθε σου πρόταση καινοτομία σκέψη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στον αξιακό άξονα και να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των λειτουργικών αρχών της πολιτείας ώστε να αποτελεί διαχρονική ανελικτική αναβάθμιση όλης της κοινωνίας συνολικά
3.6. Η κάθε καινοτομία πρόταση σκέψη είναι διατύπωση συμπαντικής μνήμης και ως τέτοιας ανήκει κληρονομικά σε όλους τους πολίτες. Όλοι οφείλουν να την σέβονται επειδή η ασέλγεια εις βάρος της είναι ασέλγεια κατά όλης της κοινωνίας.
3.7. Επειδή οι καινοτομίες ανήκουν σε όλη την κοινωνία η πολιτεία και τα μέλη της οφείλουν να τις προστατεύουν επί ποινή τιμωρίας σε όσους παραβαίνουν αυτήν την υποχρέωση. Όποιος προτείνει οτιδήποτε με κίνητρο στοχευόμενα το κακό της πολιτείας στην οικονομία , στα κοινωνικά δρώμενα , στην παιδεία, στην εργασία , στην ασφάλεια , στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία έχει ήδη θέσει τον εαυτόν του στην συνειδησιακή λήθη και έχει υποστεί θάνατο της συνειδητότητός του.
3.8. Οι άρχοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας οφείλουν να προστατεύουν με την ίδια την ζωή τους κάθε κληρονομιά της πολιτείας και του έθνους μας
H «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» λειτουργεί με άξονα τον πολίτη ο οποίος συμμετέχει με τον δυνατότερο και αποτελεσματικό τρόπο στην κρίση των καταστάσεων αποφάσεων δεδομένων και στην άσκηση εξουσίας, ουσιαστικά είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην ελλήνων πολιτεία.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και με όσα ισχύουν μετά τη μεταρρύθμιση με τη συνθήκη της Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπου αναλύονται και προστατεύονται διεξοδικά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη εν συνόλω, ο κάθε Έλληνας Πολίτης– Άνθρωπος ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να ζει και λειτουργεί μέσα σε μια ευνοούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αιώνες αγώνων εκατομμυρίων ανθρώπων. Κεκτημένο, θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δια μέσου της Λαϊκής κυριαρχίας που θεωρείται ως το θεμέλιο του πολιτεύματος της «Δημο-Κρατίας». Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στον εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη δια την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1.1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ως τροποποιήθηκε και αναδιαμορφώθηκε, συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας (ΕΕ C 306/17-12-2007),
1.2. Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ως τροποποιηθήσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών,
1.3. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Σύμβαση Ρώμης της 4-11-1950 , Ν.Δ. 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο πρωτόκολλο ΕΣΔΑ,
1.5. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),

Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ: Τα κεφάλαια αυτά είναι κληρονομικό δικαίωμα των Κυρίαρχων, Αυτοχθόνων, Ιθαγενών εν γένει λαών ες αεί. Είναι γνωστά επίσης ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility). Διέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες και που θα έπρεπε να φρουρούνται με διαφάνεια και ασφάλεια και να διασφαλίζονται προς όφελος όλων των χωρών μελών και που αφορά και την Ελλάδα αλλά και κάθε Έλληνα Πολίτη αλλά και κάθε Άνθρωπο γενικότερα. Παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Οι συμφωνίες που υπογράφησαν για την οικονομική σταθερότητα του πλανήτη, τη διαχείριση και τον έλεγχο της παγκόσμιας ταμειακής επάρκειας και όπου επίσης συμφωνήθηκε να τηρούνται οι ισολογισμοί των παραγώγων των κατατεθειμένων κεφαλαίων στους παράλληλους καταπιστευματικούς λογαριασμούς ήταν οι ακόλουθες:

1.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:
1.1. Διακυβερνητική συμφωνία που υπογράφη κατά την ημερομηνία 23-11-1982 στο Λευκό Οίκο ΗΠΑ – Ουάσιγκτον DC και έχοντας αρ. αναφοράς «USSCANN.5895-7G89G78FG-97FD8G7F8D7-7789FD8G98F-9F8F889F890-0001″ με το πρωτόκολλο αριθ. 558-22821,
1.2. H Τριμερής Συνθήκη Επιτροπή Χρυσού ((Tripartite, Trilateral, Trillenium Pact, GOLD COMMISSION) TTTGC – USA, France and UK, η οποία είναι η ισχύουσα συνθήκη μεταξύ των διεθνών κυβερνήσεων (World Governments – Λονδίνο 1921) και όσων έχουν ιδρυθεί το 1944/5-1994/5, που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Bretton Woods για μια ενιαία περίοδο πενήντα (50) ετών, η οποία διέκοψε τη λειτουργία του το 1994 και που εκκαθαρίστηκε το 1997 αφού εκπλήρωσε την περίοδο που συμφωνήθηκε,
1.3. Η Συνθήκη «Butler, Charles H.» – «Δημιουργώντας εξουσία των μέσων» – Ηνωμένες Πολιτείες Επιτροπή Γερουσιαστών «The Treaty Making Power of the Means, United States Senator Committees),
1.4. Η Συμφωνία «The Green Hilton Agreement» – Γενεύη 1963-1966 με εγγύηση που επικυρώθηκε ως διεθνής συναίνεση (the Guarantee is Declared on by International Consent) και η οποία εγγύηση επικυρώθηκε και καθιερώθηκε δυνάμει της διάσκεψης στο Ίνσμπρουκ, -Αυστρία το 1964, Πρακτικά Δημοκρατικός «Royden J»,
1.5. Η Συνθήκη που αφορά τον κανόνα του χρυσού « Making Power in the Defence of the Senates part in Treaty Making and the Foreign Controller of Gold Act, (1972) in the Senate of the United States» Τόμος II, κεφάλαιο 7,
1.6. Διεθνής Επιτροπή (Χάγη 1968), η οποία μεταφέρθηκε στο Καταπίστευμα και του ιδρύματος στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου και την προστασία του ελεύθερου Κόσμου και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών που ανέλαβαν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις Διεθνείς Εξασφαλίσεις των Συνδυασμένων Λογαριασμών αλλιώς γνωστό ως το Παγκόσμιο Ταμείο ταμειακής Διευκόλυνσης (International Panel (The Hague 1968) which transferred to the Trust and Foundation in its supervisory role and in protection of the free world.) and subsequent revisions thereof governing the management and control of International Collateral Combined Accounts otherwise also known as the Global Debt Facility).
2.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
2.1. Συνθήκη των Παρισίων (Treaty of Paris) της 10 Δεκ 1898,
2.2. Συνθήκη «Jekyll Island» (Georgia των ΗΠΑ, 1908-1910),
2.3. Ο νόμος «Aldrich» – ΗΠΑ 1910,
2.4. Δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζες «Federal Reserve System» (Washington, USA, 1913),
2.5. Η Συνθήκη του Λονδίνου 1920,
2.6. Τριμερής Συμφωνία μεταξύ των Εθνών (Trilateral Tripartite Trillenium Pact Between Nations), Λονδίνο 1921,
2.7. Ο Κανόνας του χρυσού (The Gold Act) – ΗΠΑ 1924,
2.8. Το δεύτερο σχέδιο των Εμπειρογνωμόνων (The Second Plan of the Experts), 1929
2.9. Δημιουργία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), 20η Ιανουαρίου του 1930,
2.10. Η συμφωνία της Χάγης (1930)
2.11. Η συμφωνία της Άπω Ανατολής που διέπει τα Συνδυασμένα Αποθετήρια (Far East Combined Depositories Agreement), 1932 1945,
2.12. Η Συμφωνία του Bretton Woods – 1944-1971 και που ισχύει μέχρι και σήμερα,
2.13. Η B.I.S. / Σύμμαχοι συμφωνία – Βέρνη, Ελβετία, 1946 -1948,
2.14. Η συμφωνία Πράσινη Hilton – Γενεύη, Ελβετία, 1963-1968,
2.15. Schweitzer Διάσκεψης – Innsbruck, Αυστρίας το 1964,
2.16. Οι συμβάσεις Schweitzer Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 Washington Panel)
2.17. Η Εφορευτική / Διορισμός Sole Διαιτητής συμφωνίες (1995)
2.18. The Washington Panel -1998,
2.19. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης Δικαιωμάτων (Bangkok 2003),
2.20. Η Συνθήκη που υπογράφηκε στο Bretton Woods του New Hampshire Αμερικής (The Bretton Woods Agreement), 1944 – 1971, *
2.21. Η Συνθήκη που υπογράφηκε από τους Συμμάχους και την B.I.S. (The B.I.S. / Allies Agreement), Βέρνη Ελβετίας 1946-1968
2.22. Οι Συμβάσεις Schweitzer στη Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 (The Schweitzer Conventions The Hague, Netherlands, 1968 and revisions thereof, 1972, 1984, and 1998 Washington Panel),
2.23. Η Συνθήκη για την Εκλογή και Διορισμός του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (The Election / Appointment of Sole Arbiter Agreements), 1995,
2.24. Το συνέδριο στην Αμερική (Washington Panel) – 1998,
2.25. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης που αφορά τα Διακαιώματα (The Treaty for Respecting the Rights Treaty) – Bangkok 2003.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

120 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ…!!!
ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ ΛΙΝΚ ΠΑΝΤΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ BLOGS ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ.
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ  ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ 16 Ιουν 2018 – ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Β (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ FRESH RADIO ΑΘΗΝΩΝ 20-2-2019)

0

ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ FRESH RADIO ΑΘΗΝΩΝ 20-2-2019

18-02-2019 ΠΑΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
18/02/2019 ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ. ΤΩΡΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΟΗ

ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΛΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΔΙΟΤΙ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ «ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟ ΓΕΙΩΣΕ ΧΑΡΑΞΕ ΚΙ ΕΒΑΛΕ «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ».

ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ «ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ» ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΡΕΙΑ ΩΣ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΕΝΑΣ ΝΟΥΣ ΩΣ ΜΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ.

ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ (ΠΟΥ ΤΥΧΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ).
ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΒΟΗΘΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΛΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ.

ΤΟ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΤΟ ΒΙΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΞΑΝΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ.

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 33 ΕΛΛΑΝΙΑ ΑΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ.

ΗΔΗ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ.

ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ.
Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΝΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ.

ΤΩΡΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΟΗ.

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Τα ΜΜΕ και ο υποχθόνιος ρόλος τους στην ανθρωπιστική κριση

Τα ΜΜΕ και ο υποχθόνιος ρόλος τους στην ανθρωπιστική κριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 24-2-2019 ΣΤΙΣ 18:00 ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  <<ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>>

ΣΕ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΩΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙΣ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΑΣ.

ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ-ΔΟΓΜΑ-ΧΡΩΜΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α’ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ FRESH RADIO 19-2-2019)

0

ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ FRESH RADIO ΑΘΗΝΩΝ 19-2-2019

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 22/1/2019 (απομαγνητοφώνηση)

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

22-1-2019

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΡΟΕΔΡΕ.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ.  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΑΣ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΝΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΛΛΑΤΗΡΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑ ΠΩ, ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΥΧΗ.  ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΧΗ, ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ;  ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ, ΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΝΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ, ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΠΗΛΕΥΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΥΑΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ.  ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ, ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ!!  ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ.  Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ.. ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ COPY PASTE ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΝ ΠΟΝΑΝΕ.  ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ.

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΑΡΚΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΑΡΚΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ.  ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΕΤΣΙ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΛΛΑ Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΚΙ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ, ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΩΡΑ, ΑΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΛΑΒΟΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!!!

ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΗΞΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΝΤΙΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ.. ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ Ή Η ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ, ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟ.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΜΕ.  ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

ΑΡΑ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ, ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ.  Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΟΜΩΣ, ΠΛΑΝΕΜΕΝΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΥΤΟΥΝ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΝΕΑ.. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ.. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΒΑΣΤΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΛΕΣ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ.  ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΤΗ, ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ, ΤΟΥ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΟ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.  ΑΥΤΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟΨΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΜΕ.

ΕΤΣΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΑ ΠΟΛΛΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ, ΟΜΩΣ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 70% ΘΑ ΕΛΕΓΑ, ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.  ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.  ΠΩΣ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΡΙΕΣ;  ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΑΝΑΝ.  ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΕΝΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΦΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΛΑ, ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟΣΟΪ, ΣΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΛΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΗ Η ΔΟΓΜΑΤΙΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΟΘΩΝΑ ΕΠΟΧΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΜΕΙΣ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΗΚΟΟΙ.

ΑΥΤΑ ΑΣ ΤΑ ΔΕΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ.  ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΥΝΑΣΤΗΣ Ο ΒΡΩΜΙΑΡΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ, ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΣΑΡΚΙΑ, ΨΥΧΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΘΕΝ, ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ!!! ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ.  ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΣΕΙ, ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  ΕΚΕΙ ΤΡΩΕΙ, ΕΚΕΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.  ΑΥΤΟΣ Ο ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ.

ΕΙΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΜΑΥΡΟΝΤΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΥΜΝΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!! ΚΑΙ ΟΤΙ… «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!!!» ΠΟΙΟΙ;; ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ!! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΠΩΣ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.

ΤΙΜΩ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕ.  ΠΗΓΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.

ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΔΕΛΥΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΑ ΠΩ ΠΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΚΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ.  ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΣΗΜΑΙΕΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΣΤΟΛΕΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΕΒΡΑΙΟΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ;  ΠΟΥ ΤΟ 322 ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ, 322 ΠΛΗΝ 322 ΣΥΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΪ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΓΙΑ 1700 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΩΜΗ, ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ 1700 ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΝΟΜΟ ΔΗΛΑΔΗ, ΑΝ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΕΙΧΕΣ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ.  ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΕΣ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΣΟΦΟΡΕΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ ΤΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ… «ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!!!» ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΞΥΜΩΡΟ, ΓΕΛΟΙΟ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΩΝ ΟΝ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.

ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΡΑΣΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΟΛΗ.  ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΜΕ ΟΛΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΠΟΥ ΒΡΕΙ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΡΧΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΤΟ ΚΑΙΕΙ, ΟΠΟΥ ΒΡΕΙ ΝΑΟ, ΟΠΟΥ ΒΡΕΙ ΠΕΤΡΑ, ΟΠΟΥ ΒΡΕΙ ΣΚΑΛΙΣΜΑ, ΟΠΟΥ ΒΡΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΨΕΙ, ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΣΕΙ, ΝΑ ΤΟ ΣΚΟΤΩΣΕΙ.  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΤΙΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ, ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΓΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ ΒΟΥΛΗ, ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!! ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!! ΕΝΩ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΙΣΕΙ, ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΡΑΣΟΦΟΡΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ Ή ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ, ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΑΕΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΛΕΕΙ!!! Ε ΒΕΒΑΙΑ! ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ! ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ, ΗΡΘΑΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΗΤΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΣ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ, ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΑΣΟΝΙΕΣ­ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΜΑΓΑΖΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΣΤΟ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΙΑ, ΓΕΛΟΙΑ, ΑΠΩΤΕΡΑ, ΓΕΜΑΤΑ ΑΝΟΗΣΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΑΦΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΕΧΤΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΘΕ ΕΒΡΑΙΟΣ.  ΕΒΡΑΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ, ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΑΡΑΕΙ ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ, ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΛΑΕΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΣΟΪ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ.  Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ!  ΔΗΛΑΔΗ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΑΝΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.  ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΕ ΚΛΕΒΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΓΕΛΑΝΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΣΥ ΠΑΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ.  ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΓΕΛΑΝΕ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

ΛΕΝΕ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.  ΚΟΙΤΑ! ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΟΥΝ;  ΔΟΞΑΖΟΥΝ ΕΜΑΣ!  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΠΑΔΑΡΙΑ ΤΑ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ… ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 80% ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΓΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΥΛΑΜΕ.  ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΜΕ ΟΤΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΛΥΠΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΩ, ΟΤΙ ΣΑΦΩΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ, ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΑ ΘΑ ΠΩ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΘΡΑΣΟΣ!  ΒΕΒΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΟΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ.  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΟΝΟ.  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΑΣ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΛΕΓΑΝΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ, ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΒΗΚΕ ΚΑΙ 5 ΜΟΝΑΔΕΣ!!! ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΘΡΑΣΟΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΡΑΣΙΜΙΑ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΟΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΛΥΠΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΙΑ, ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ.  ΚΑΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΠΑΠΑΔΑΡΙΑ, ΜΕ ΗΜΙΜΕΤΡΑ, ΜΕ ΣΠΑΡΜΑΤΖΕΤΑ, ΜΕ ΚΕΡΙΑ, ΜΕ ΛΑΒΑΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΑΝ.

ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΑΤΕ.  ΣΑΦΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΗΤΕΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΗΜΑ, ΟΠΟΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ, ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΛΑΤΕ ΕΠΑΝΩ, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΑΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ.  ΑΥΤΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΩΡΑ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΘΕΣΗ.

ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ.. ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ.  ΕΙΔΑΜΕ ΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ.. ΚΑΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.  ΒΕΒΑΙΩΣ  ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ.  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ,  ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΩ ΕΝΑ 20-30% ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΛΙΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ.. ΑΠΟ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΗΡΑ, ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ;  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕ.  ΠΛΗΡΩΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΠΟΤΕ ΕΛΑ ΤΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥ ΕΠΙΑΣΑΝ ΑΠΑΝΩ-ΑΠΑΝΩ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ, ΤΟΝ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟΝ ΕΔΕΙΡΑΝ, ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ..  ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΡΑΤΩΝ… ΟΠΟΤΕ ΕΛΑ ΤΩΡΑ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!! ΤΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;  ΠΟΙΟΣ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ;  ΠΟΙΟΣ ΑΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ;  ΠΑΙΔΙΑ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΣΩ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ!  ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!  ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΜΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ, ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ.   ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.  Η ΡΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.   Η ΠΡΩΤΗ ΡΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.  ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ, ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΗΡΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΔΟΛΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΜΙΑ ΡΩΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΧΑΣΑΝ.  ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΑ ΕΧΑΣΑΝ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.  ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΡΩΜΗ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.  ΚΡΑΤΗΣΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.   ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΡΑΪΧ.  ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΜΕ.

ΑΡΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΙΠΑΝ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΠΕ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

ΑΡΑ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ο ΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΨΕΥΤΙΚΟ.. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ, ΟΜΩΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΣ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΛΟ, ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΛΙΓΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.. ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΛΙΓΟ-ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΟΣΟ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.  Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ, ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ, ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ.  ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ 50 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.  ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΓΗΡΑΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΡΟΥΝ ΓΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΦΥΣΙΚΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ, ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΝΟΡΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΕΝΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΙΠΟΤΑ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΟΛΗ. 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ, ΕΙΤΕ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΕΙΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ.  ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.  ΑΡΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΦΟΡΑ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΦΕΡΕΤΑΙ, ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ.  ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ. 

ΑΡΑ ΒΓΑΛΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑ.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ  Α Ν Υ Π Α Ρ Κ Τ Ο Σ  ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΛΕΨΕΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΚΛΕΨΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΣ, ΕΣΦΑΞΕΣ.  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΦΟΡΑΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ, ΜΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ. 

ΑΡΑ ΚΑΘΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ.  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ.  ΑΥΤΟ ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.  ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ. ΓΙ’  ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΣΤΟΝ ΧΑΡΟ Ή ΣΤΟΝ ΨΕΥΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΟΥ.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΤΟΜΑΡΙΑΣΩ.  ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.  ΕΧΩ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΝΑ ΤΟΝ ΓΔΑΡΩ.  ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ.  ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΦΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΟ.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΜΕΝ ΗΤΑΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΝΟΣΤΑΛΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΜΩΣ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΨΗΦΟΥΣ Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ Ο,ΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΑ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ.   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙ΄ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ.  ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.  ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ.  ΕΙΔΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ.  ΕΦΕΡΑΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΔΥΝΑΜΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΝ -ΚΟΙΤΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥΣ, ΠΑΡΕ ΜΕ-   ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΩ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ, ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ 5%.  ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΕΙΠΕΣ.  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.  ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.  ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ.  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΗ.  ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ-ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΟΥ!  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΡΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΕΝΝΟΙΑ.  ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.  ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.  ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ 100 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ.  ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΧΩ 100 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ Ή ΧΙΛΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΡΩΤΑΩ ΤΟΝ ΕΝΑΝ, ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΟΤΙ ΕΧΩ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ;  ΜΟΥ ΛΕΕΙ, ΟΧΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ.  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ.  ΕΣΥ Ο ΔΙΠΛΑ, ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;  ΝΑΙ, ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ.  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.  ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΟΤΙ ΕΧΩ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ, Ο ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ.  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΣΑ ΕΧΩ!  ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΕΝΑΣ Ή Ο ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΝ ΕΧΩ ΧΙΛΙΑ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΘΟΛΟΥ Ή ΑΝ ΕΧΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ.  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΑΝ ΜΕ ΨΑΞΟΥΝ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΣΑ ΕΧΩ.  ΟΤΑΝ ΜΕ ΨΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙΝ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΙΛΙΑ Ή ΕΧΩ ΧΙΛΙΑ.

ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ;  ΟΤΙ, ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ… ΩΡΑΙΑ.  ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ!

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ, Ή ΠΑΛΕΥΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ.  ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΛΕΨΕΙΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΟΥ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΟΥ.  ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ.

ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ;  ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟΨΗ; 

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΞΕΙ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΣΑΠΙΑ ΓΝΩΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΣΑΠΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.  ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.  ΟΧΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ.

ΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΥΜΕ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ.

ΒΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΟΥ; ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ, ΝΑ ΔΕΙΣ.  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ.  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΡΕΛΛΟ ΚΑΙ ΟΞΥΜΩΡΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΑ, ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΓΙ’  ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. ΤΑ ΘΕΜΕΛΑ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝ ΒΙΑΖΟΜΑΙ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.  ΤΟΝ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΤΑΓΗ.  ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ.

ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΣ ΕΙΠΑ! ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ, ΟΙ ΣΦΑΓΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣ!!!», «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!», ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ;;; ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ;; «Ο ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!!»  ΡΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;;  ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΣΗ ΗΛΗΘΙΟΤΗΤΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ;;  ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΓΙΑΤΙ Ο ΗΛΗΘΗΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, Η ΛΗΘΗ Η ΙΔΙΑ! Η-ΛΗΘΗ-ΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΗΔΗ.  ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ, ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΣΟΥ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ;;  ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ;;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΕ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑ ΝΑ ΜΙΛΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΒΕΒΑΙΑ.  ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΛΑΣ.   ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΕΝΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΝΑ ΛΕΕΙ -ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΑΛΛΑ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.  ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΙ ΓΚΟΛ Η ΑΛΛΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.  ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΘΕΙ ΑΥΤΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΚΕΙ!!! Ε;; ΠΩΣ ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΦΙΛΑΘΛΟΙ;;  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ;

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ, Ε ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ;;  ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ!  ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΟΥ ΤΟΠΟΥΣ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΝΟΜΟ ΓΙΑ 1700 ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΙ ΑΝ ΛΕΓΕΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ, ΓΡΑΨΕΙΣ, Ή ΣΟΥ ΒΡΟΥΝΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ ΕΠΑΝΩ, ΣΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΑΝ.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ… ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.  ΚΙ ΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ, ΟΤΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.  ΟΧΙ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ!!  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ.  ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΕΣΠΕΣ;;  ΤΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ;; ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ;; ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, ΤΙ;;  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.

ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΑΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ!  

ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ., ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΛΗΘΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΟΤΑΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ… ΜΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΝΩΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ! ΕΧΟΥΜΕ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΒΑΣΗΛΕΙΑ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ! ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ!  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ. 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΟΛΟΣ, ΚΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΩΣ ΤΩΡΑ.  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΑΣΤΕΙ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΡΩΜΗ.  ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΔΕΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑΝ ΤΟ DNA ΠΙΑ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΝΕ ΠΑΝΤΑ DNA, ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ, ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ! ..ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΔΗΘΕΝ.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΕΞΗΣ: Ο ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΝ ΘΕΩ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ… ΟΤΙ Ο ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΔΟΓΜΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ!!!  ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ.. ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ.  ΗΔΗ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΟΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΝ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΜΟΖΕΙ

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.  ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΑΡΕΙ.  ΟΛΑ ΚΡΕΜΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΨΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.  ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ, ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΚΙ ΑΣ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΒΟΥΝΟ ΚΙ ΑΣ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ, ΑΥΤΗ Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ Η ΦΟΥΣΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ.  ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ…  

(ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ, ΟΧΙ ΙΣΩΣ, ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΥΛΑΚΗ.  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ, ΕΞΩ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΑ.  ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΥΛΑΚΗ. ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟ ΘΑ ΠΩ ΤΗ ΛΕΞΗ ΟΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΟΤΕ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΤΕ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ.   ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

ΕΑΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ.

ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ.  ΕΓΙΝΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΘΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΩΝ.  ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΞΕΙ… ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΤΟ 1821 Ε;; ΕΤΣΙ Ε;;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΟΥΛΟΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ή Ο ΠΡΩΤΟΣ, ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!! Ε ΚΑΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ.  ΠΟΙΟΝ ΕΔΙΩΞΑΝ;  ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ;  ΚΑΙ ΣΚΑΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ;  ΕΙΔΑΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ ΡΩΜΗ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ;  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ, ΠΟΥ;;  ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΡΩΜΗ; 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Ή ΜΗ, ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΙ!  ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΜΗΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΤΣΙ;  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑ ΙΔΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΝΕΛΙΧΘΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΟΠΟΥ, Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ‘ΕΙΠΑΜΕ’.  ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚΕΙ ΕΞΩ, ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ-ΑΛΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ.  ΕΙΝΑΙ ΧΛΙΑΡΑ ΕΩΣ ΑΝΟΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΟΜΗ.  ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΠΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ.  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ.  ΑΚΡΙΒΩΣ!  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΕΟΙ, ΒΛΕΠΕΤΕ, ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΘΕΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.  ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ, ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.  ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.  ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΛΙΩΣΩ ΕΝΑ-ΕΝΑ. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΕΝΑ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ, ΟΙ ΠΑΤΙΣΟΝΟΙ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΕΧΤΕΣ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕ ΜΑΓΚΑΝΕΙΕΣ, ΜΑΓΕΙΕΣ, ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΑΡΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΙΣΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ, ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΟΥΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ- ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.  ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ.  ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΠΙΟ ΠΙΣΩ.  ΠΑΜΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.

ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ, ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ.  ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΓΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΕΓΩ, ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 50 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ.. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ, ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΒΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ!  ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ.  ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΟ ΠΗΡΑΝΕ ΠΟΤΕ, «ΛΕΝΕ».  ΨΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ, ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ, ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ. ΑΠΛΑ ΕΣΥ, ΤΑ ΔΕΧΕΣΑΙ ΩΣ ΑΞΙΑ.  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΟΥ.

ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ!  ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ! ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ. 

ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ, ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΟΥ ΓΕΛΟΙΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕ;;

ΤΙ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ.  ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΟΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ, Ή ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ. 

ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΒΑΣΗ.  ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΜΕΡΗ.  ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ.  ΑΥΤΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΥΠΑΡΚΤΟ! 

ΑΡΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ!  ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ.  ΕΣΥ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙΣ;;  ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΓΩ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ;;  ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ;;  ΜΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.  ΑΡΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΧΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ.  ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΝ ΩΣ ΥΠΗΚΟΟ, ΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ!  ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ!  

ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΜΕΡΗ. 

ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.  ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ.  ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ! ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΘΥΜΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΓΙ΄ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΩΝΟΥΝ;  ΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΦΩΝΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΔΟΥΛΟ!!  ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΊΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΟΥ.. ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ!!  ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ;  ΠΡΟΣΕΞΤΕ!

ΛΕΝΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΛΗΘΙΑ ΖΩΑ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΖΟΡΙΣΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΕΙ, ΑΛΛΑ ΠΑΣ ΕΚΕΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ ΤΟΝ ΒΛΑΜΜΕΝΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΝΕΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΟ.. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΩ ΘΥΜΩΣΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ.. ΛΕΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΤΙ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΊΑ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ!!!  ΚΑΙ Ο ΝΕΚΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ!!!  ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ.  ΠΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΕΚΡΟΣ.  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ.  ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ.. ΑΚΟΥ;  ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΤΑ, ΕΤΣΙ;  ΑΥΤΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΔΕΙΞΩ ΜΕ ΝΟΜΟ.  ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΩ.  ΟΤΙ ΛΕΩ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩ.

ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ, ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΑ, ΜΟΝΟ.  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΑ.  ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ή ΝΕΚΡΟΣ!!  ΠΡΟΣΕΞΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ!! ΚΑΙ ΑΛΛΑ, ΤΡΙΣΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!! ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΠΛΕ, ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ!!!

ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΥΤΑ.  ΘΑΡΘΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ.  ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ.  ΑΣ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ.

Η ΒΑΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ.  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΗΓΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΑΝ ΟΛΗΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ! ΑΡΑ ΑΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΡΑΣΑ, ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ! ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.  ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!

ΚΑΙ ΘΑΘΕΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΩΡΓΟ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ;  ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΟΥ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ! ΓΙ’ΑΥΤΟ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΕΔΩ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΔΑΦΩΝ.  ΟΛΑ ΣΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ.  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΔΑΦΗ, ΣΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΔΑΦΗ;;

ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΑΨΕΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ… ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΑΨΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΧΝΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΓΡΑΦΕΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΑΡΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΟΥ Ο ΟΗΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ.  Ο ΟΗΕ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΩΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΒΟΛΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΣ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΟΗΕ ΛΕΕΙ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΥΡΙΟΙ.. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.  ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΔΕΝ ΠΗΡΑ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ.  Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΩΣ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ;  ΕΣΥ ΘΑ ΛΕΣ ΜΕΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΛΕΨΕΣ;  ΕΝΩ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ;

ΔΗΛΑΔΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΚΑΒΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ, ΝΑ ΣΚΑΒΟΥΜΕ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΝΑ ΣΚΑΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΝΑ ΣΚΑΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΝΑ ΣΚΑΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΖΩΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ;;  ΚΟΙΤΑΞΕ, ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ.  ΑΜΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, Ε ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ.  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ;  ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ;  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ.  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ.  ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ.  ΑΡΑ ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;  ΑΡΑ ΔΕΧΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΓΩ;  Ή ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ;  ΜΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ.  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.  ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΕΝΑ ΘΕΜΑ.  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ;  ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΓΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ, ΕΝΩ ΕΓΩ, ΤΙ ΕΙΜΑΙ;;

ΕΔΩ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΥΡΔΑ ΘΕΛΕΙ.  Η ΑΛΗΤΕΙΑ Η ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΟΒΑΡΗ, ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ;; ΠΟΙΟΣ;; Ο ΚΑΘΕ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΕΙ, Ο ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ;;  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ;;  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ;;

ΑΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ;;  ΑΠΟ ΠΟΥ;;

ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΑΝ.

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΩΡΙΜΑΣΕ Η ΩΡΑ, ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΥ ΤΑ ΠΗΡΑΤΕ.  ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.  ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ.  ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΑ, ΚΑΚΩΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ.  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.  ΕΑΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΑ, ΤΟΤΕ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙ.  ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΜΕΝΑ ΩΣ ΒΑΣΗ.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ Ή ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΣΙΩΝΟΠΑΙΔΟ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ SOROS, ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΤΑ, ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΒΛΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΝΑ ΛΕΕΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΕΣ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΟΡΚΙΣΤΕΙ, ΘΑ ΚΟΨΩ ΚΑΘΕ ΨΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΑ.  ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΤΙΠΟΤΑ!  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ.

ΑΡΑ ΓΙΩΡΓΟ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΗΘΙΝΗ, ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ.  ΚΑΙ ΕΚΕΙ Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΖΑΡΙ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ.

ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΕΔΩ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  ΔΕΝ ΠΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΒΑΡΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ.  ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ! ΤΙ ΤΟ ΖΗΤΑΣ;  ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΕΘΝΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΣ.

ΑΛΛΑ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.  ΑΣ ΕΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΩΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΔΙΚΑΙΟ.

ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΓΙΩΡΓΟ, ΘΑΘΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.  ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.  ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ, ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ, ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ!  ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΝΝΟΩ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ.. ΑΠΟ ΤΑ 8 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΚΑΤΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΑ 6 ΗΤΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ.  ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ.  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΥΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΙ, ΞΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  ΞΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.  ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΛΑ.

ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΩΡΙΜΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ.  ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ, Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΤΑ ΧΑΝΕΙ ΟΛΑ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ!  ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΕΝΟΥΣ Ή ΣΤΟΥ ΝΙΚΗΤΕΣ; Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΟΛΑ.

ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ.  ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΤΕ ΜΑΣΟΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ, ΕΙΤΕ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ Ή ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ.  ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΕΓΩ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  ΑΡΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.  ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΑΓΚΥΛΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΚΡΥΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ.

ΑΡΑ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.

ΞΕΚΙΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΗ.  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ, ΠΟΥ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ.  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΚΟΥΜΠΑ ΣΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΤΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝΕ ΠΕΙ.  ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ, ΣΑΝ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ! ΜΕ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕ ΑΜΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ.

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΕΔΩ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ FB ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ.. ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΚΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΙΩΡΓΟ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΞΕΙ.

ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ. ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ.

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΕ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΡΚΙΝΩΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ, ΟΠΟΤΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΟΣ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΡΙΧΝΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ  ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ, ΕΙΤΕ Η ΣΤΟΑ ΤΟΥ, ΠΑΕΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ; ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ.

ΚΑΘΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ 1500 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΨΗΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΣΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ, ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΝΕΙ.. ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΟΤΙ ΜΑΓΚΑΝΕΙΑ, ΟΤΙ ΔΟΞΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ ΚΑΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΪΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ, ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ.  ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ.

ΑΡΑ ΛΕΓΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ, ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.  ΘΑ ΣΕ ΛΙΩΣΕΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟ.

ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΛΗ ΣΟΥ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.

ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΣΚΑΤΙΛΑ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΗ ΒΡΩΜΟΖΩΗ ΤΟΥ, ΑΡΧΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΟΝΙΟ ΝΑ ΠΟΥΜΕ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ 2 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ!!! ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΜΑΘΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΙΟΛΑΣ!!! ΕΙΜΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΓΩ ΛΕΕΙ, ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ 2 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 5 ΚΑΙ 10 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ, ΚΑΝΕΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ!!! ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΠΑΣΤΑΡΔΙΛΑ,  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΠΑΣΤΑΡΔΙΛΑ, ΕΤΣΙ Η ΜΙΑ ΜΠΑΣΤΑΡΔΙΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΠΑΣΤΑΡΔΙΛΑ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΑ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ.  ΑΦΗΣΤΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΛΟΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΘΗ.  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ.  ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ.  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ.  ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ.

ΒΓΑΛΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ.

ΕΚΑΝΑ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ.  ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΗΛΗΘΙΕ.  ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΩ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΣΧΗΜΑ ΕΚΑΝΕΣ.

ΤΗΝ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ.  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ DEAL ΑΝΑΜΕΣΑ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ.  ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΝ «ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ»  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ.

ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΟΥ.

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ, ΣΥΝΕΧΙΣΕ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΠΛΑ ΝΑ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΑΚΡΙΒΩΣ.

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΣΥ ΑΡΤΕΜΗ.  ΔΕΝ ΧΑΪΔΕΥΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΙΑ.  ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ.  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΝΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ DNA ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

ΑΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗΜΑ.  ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.  ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΑΜΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ, ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΩ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΘΕΣΑΝ ΑΥΤΟΙ, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.  ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΩΣΕΙ.

ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ Ο ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ, Η ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ.  ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ, ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΣΤΗ ΜΑΝΑ, ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΑ.  ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΚΑΛΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΙΜΩ, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΕΞΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΝΕ.

ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΡΕ ΓΙΩΡΓΟ, ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ.  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΟΝ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ;  ΑΚΟΥΣΤΕ-ΑΚΟΥΣΤΕ: Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.  ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ, ΣΤΟΝ ΙΣΑΑΚ, ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΣΟΪ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΟΪ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΟΜΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΡΑΜ… ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΜΕΝΑ ΓΟΝΟ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΜΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΑΣ ΣΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ;; ΕΓΩ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  ΠΩΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ; ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑΤΙ «ΕΛΛΗΝ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΑΡΑ ΕΓΩ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΑΙ ΕΣΥ ΡΕ ΡΑΣΟΦΟΡΕ Ή ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΕΣΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ;

ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΑΜΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΜΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΝΑ ΒΑΦΤΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΑΤΑΚΙ « ΣΚΥΛΑΚΙ»  ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΓΑΥΓΙΖΕΙ;  ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΜΟΥ ΛΙΓΟ ΡΕ; ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΡΕ;;  ΤΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΡΕ;  ΚΙ ΕΓΩ ΣΑΣ ΑΝΗΚΩ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΣΑΣ ΡΕ;;  ΓΕΛΟΙΑ ΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.  ΓΕΛΟΙΑ.  ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΡΕ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ;;  ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥ, ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΟΥ;;  ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΡΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΕΧΤΩ ΑΛΛΟ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΟΥ.  ΚΑΙΤΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ.  ΓΕΛΟΙΑ ΟΝΤΑ. ΟΡΝΕΑ.  ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ.

ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ;;  ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΡΕ ΑΥΤΗ Η ΑΗΔΙΑ;;

ΜΕ ΚΛΕΨΑΤΕ, ΜΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΒΑΛΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΦΑΞΑΤΕ, ΑΝΤΕ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΤΕ, ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΜΕ;;  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ;;  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;;  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ;;  ΒΑΦΤΙΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΤΩΡΑ.. ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ!!! ΒΡΕ ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΞΑΝΑΔΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΡΝΙΑ.  ΗΛΗΘΙΑ ΟΝΤΑ.  ΜΗΧΑΝΕΣ.  ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ!!!  ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ!!!  ΞΕΧΑΣΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΑΜΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ!!!  ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΙ;; ΕΒΡΑΙΟΙ!!!

ΑΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΕΣΑΙ, ΒΑΦΤΙΖΕΣΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΜΕΣΑ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΑΣ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΣ ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ ΟΛΑ ΚΑΛΑ.

ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΣΤΕ.  ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ!!!  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΟΙ.  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΩΡΑ!  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΜΑΓΚΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΖΩΗ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΖΩΗ,  ΤΡΑΒΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.  ΟΧΙ ΕΔΩ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ;  ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ.  ΜΗΠΩΣ Ο ΓΥΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΒΟΣ Ή ΕΓΩ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΡΑΒΑ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΑΚΟΜΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  ΤΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΩ;  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΟΛΩΝ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ.  ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. Δ ΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.  ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΑΝΕΧΕΙΑ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΧΕΘΟΥΜΕ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ.

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΦΥΠΝΙΖΟΥΜΕ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΛΗΘΙΝΟ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

ΑΡΑ ΓΙΩΡΓΟ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.. ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΑΠΙΟ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΑΠΙΑ ΓΝΩΣΗ.  ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΑΠΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΩΝ ΟΝ, Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ, ΝΑ ΝΟΗΣΕΙ, ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ.  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΟΒΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.  ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.  ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΕΣ.  ΟΧΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.  ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΟ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΤΕΤΟΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΘΥΜΩΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΑΡΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ, ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.

ΑΡΑ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΗ Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Δ ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ.  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ.  ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ.  Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΡΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ.  ΚΑΙ ΟΣΟ ΘΑ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΨΕΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!  ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΨΕΜΑ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.  ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΑΡΑ ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.  ΑΣ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΣ ΜΠΟΥΜΕ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ.  ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΤΟΡΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΚ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ.  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΜΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ.

ΓΙΩΡΓΟ ΞΕΚΙΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΝΑΙ. ΛΟΙΠΟΝ.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ   ΒΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΗΘΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ, ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ,  ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ.

ΑΥΤΗ Η ΤΡΑΓΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. 

ΑΥΤΗ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ  Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ  ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ  Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.  ΑΥΤΗ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΕΙΧΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΊ ΣΤΗΝ Ε΄ ΕΘΝΟΣΥΝΈΛΕΥΣΗ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΤΗΝ  « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΤΟ 1841 ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ». 

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΑ;

ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ… ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.  ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ.  ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΝΟΩ ΠΡΙΝ 200 ΧΡΟΝΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ.  ΕΙΔΕΣ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ 6-7 ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ;

ΕΙΔΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΤΕ;  ΕΙΔΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΩΣ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΟΥΤΟ, ΤΕΛΙΚΑ ΗΡΘΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΝΕΒΟΥΜΕ.

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.

ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΤΩΡΑ!  ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΣΧΕΣΗ.

ΠΡΟΧΩΡΑ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΛΟΙΠΟΝ.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΡΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΝΩ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, Η ΚΥΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1832 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ.  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΓΙΩΡΓΟ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ;  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΕΜΕ ΤΟ ΑΠΩΓΕΙΟ ΕΤΣΙ;  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΣΑΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ.  ΦΥΣΙΚΑ ΑΝ ΒΑΛΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΝ, ΘΑ ΛΕΝΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ.

ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ… ΘΑ ΜΠΟΥΝΕ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΤΡΙΞ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΤΟ ΤΡΥΠΑΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΣ ΚΑΤΙ ΨΕΥΤΙΚΟ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΤΟ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙΣ.  ΕΙΣΑΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ.  ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕ ΟΣΗ ΩΡΑ ΘΕΛΕΙΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.  ΕΜΠΑ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ ΘΑ ΤΣΑΚΩΘΕΙΤΕ.  ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΣΑΚΩΘΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΛΑΜΜΕΝΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ.  ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΑΡΚΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ.  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;  ΕΜΠΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΤΣΑΚΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΦΩΝΕΙΣΤΕ, ΒΓΑΛΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΡΚΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.  ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ, ΠΕΦΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ ΤΑΒΛΑ.  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕΙΣ.

ΑΡΑ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΨΕΥΤΙΚΟ.   ΑΠΟΔΟΜΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.  ΓΙΑΤΙ ΜΠΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙΣ;;  ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ;;   ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΚΑΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙΣ ΚΑΠΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΝ ΑΥΤΟΙ;;  ΚΟΦΤΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ.

ΑΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙΣ;;  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ.

ΕΚΕΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ… ΟΛΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ.  ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ!!  ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΗΘΗ.  ΔΗΛΗΔΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ.

ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΑΡΚΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΝΕ! ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ!  ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ!!!  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ!!!  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ!!!  ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.  ΜΟΛΙΣ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΛΕΩ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ.  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟΔΟΓΜΑ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΜΙΑ… ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ.  ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΔΑΝΕΙΟ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ.  ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ… ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ… ΞΕΡΕΤΕ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΔΗΛΑΔΗ, ΟΧΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ, ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΧΙ ΤΟΥΤΗ ΕΔΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΟΥΤΗ ΕΔΩ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ, ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΑ.  ΕΝΩ ΟΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΕΙΚΟΝΕΣ.  ΕΝΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΜΑΖΙ.  ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ, ΤΙ ΘΕΣ;  ΑΓΑΛΜΑ;  ΤΡΑΒΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.  ΤΙ ΘΕΣ;  ΕΙΚΟΝΑ;  ΠΗΓΑΙΝΕ ΑΠΟ ΕΔΩ.  ΘΕΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;  ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΚΕΙ.  ΤΡΑΒΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΤΕΣ, ΤΡΑΒΑ ΣΤΟΥΣ ΙΑΧΩΒΑΔΕΣ, ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ.

ΕΤΣΙ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΑΝΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΔΑΚΡΥΖΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ, ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΛΕΥΚΟ ΤΟ ΔΑΚΡΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΑΝ ΑΙΜΑ.

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΜΑ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΧΗΜΙΚΟ ΗΤΑΝ.  ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΗΤΑΝ ΖΟΥΜΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕ.  ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 10 ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΟΚΚΙΝΟ.  ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΩΣ ΘΑΥΜΑ.  ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΚΑΝΕ 50 ΕΚ.  ΣΑΣ ΛΕΩ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ, ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΞΗΓΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΠΟΛΛΑ, ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ.

ΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΞΗΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ, ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ… ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ.  ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΗΣ.  ΕΙΜΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ, ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΛΕΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ!  ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ, ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΜΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ.  ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΘΥΜΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΞΥΘΥΜΟ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ.  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΝΟΩ ΜΙΑ ΣΕΧΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΟΣΚΥΛΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ.  ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ 250 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ! ΔΗΛΑΔΗ ΖΗΤΗΣΕ 300 ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ.  ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΧΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΓΟΥΜΟΥΝ.

ΒΕΒΑΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ.  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΩ ΤΗ ΛΕΞΗ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΑΝ: ΚΑΝΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΧΑΡΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ!!  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΛΕΩ;  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΤΟΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕ, ΖΗΤΗΣΕ ΧΑΡΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ.  ΕΝΩ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΑΥΤΟ, ΑΥΤΗ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΥΤΗ Η ΠΑΤΕΝΤΑ Η ΠΑΠΑΝΤΖΙΔΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΩ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ, ΕΚΑΝΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, ΕΝΩ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΕ 250 ΕΚΑΤΟΜ. ΠΑΡΑΠΑΝΩ, 300 ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΝΟΛΟ.  ΤΑ 250 ΤΑ ΗΘΕΛΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

ΛΟΙΠΟΝ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ, ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΛΟΙΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ.  ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, Ή ΚΑΝΑΛΙ ΝΑ ΠΕΙ:  ΞΕΡΕΤΕ Η ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΚΟΣΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ.  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΑ.   ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΕΚΛΑΜΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΤΑΝ.  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ… ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, ΚΛΕΒΟΥΝ ΨΥΧΕΣ, ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ, ΔΙΑΛΥΟΥΝ, ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΑΜΟΖΩΗ ΤΟΥ, ΜΕΤΑ Ο ΒΡΩΜΙΑΡΗΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ, ΔΩΡΕΑ.  ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΡΑ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ, ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ!!! ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙ!  ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΚΗ.  ΘΑ ΡΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΟ, ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ.  ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΔΙΝΕΙΣ!  ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.  ΕΧΕΙ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΜΕΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ!!!  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ.  ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.  ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΕΓΓΥΣΗΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ.  ΕΓΩ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΩ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΜΑΚΡΥΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ, ΟΜΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΟΝ ΒΟΛΟΔΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ.  ΤΟΥ ΛΕΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΤΙ.  ΑΦΟΥ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΑΥΜΑ.  ΜΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ 250 ΕΚΑΤΟΜ. ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!! ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ!!  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ.   ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ.  ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΟΦΙΟΣ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑ 1-2-3 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.  ΜΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΝ 50 ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΩ ΑΥΤΑ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.  ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΙ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ.. ΗΜΟΥΝ ΣΤΡΑΒΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥΝΕ ΚΙ ΑΛΛΟΙ 10 ΜΕ 50 ΕΥΡΩ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ Ή ΜΕ 100 Ή ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΣΤΡΑΒΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΕ.  Ο ΑΛΛΟΣ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΗΚΕ.. ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΑΠΑΝΤΖΗΔΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.  ΘΑΥΜΑ!!!  ΘΑΥΜΑ!!!  ΘΑΥΜΑ!!!  ΜΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ.  ΑΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΙΣ ΤΙ ΘΑΥΜΑ ΗΤΑΝΕ;  ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟ ΕΙΠΑΝ;   ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ.   ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΜΥΘΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.  Η ΡΕΚΛΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ.  ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ.  ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΜΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ.  ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΕΥΛΟΓΙΕΣ.  ΠΑΡΤΕ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ!!!  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ.. ΩΧ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;  ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ.  ΕΔΩ ΕΜΑΘΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ.. ΠΟΛΛΑ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΑ 300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!!!  ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΡΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ;;  ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΡΕ ΑΡΗ.

ΤΟΥ ΛΕΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΜΙΑ ΔΟΣΗ.  ΤΟΥ ΛΕΩ ΠΑΠΑ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΤΙ;  ΤΩΡΑ ΠΑΠΑΣ… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΩ ΕΓΩ, ΚΑΠΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΣ.  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ!  ΑΝ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ;  ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΥΝΑΚΙ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΙ.  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΦΛΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΙ.  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ!  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΛΕΩ.   ΑΡΓΟΤΕΡΑ!

ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΩ ΚΑΛΑ, ΕΔΩ ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 250 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙΣ.  ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΜΕΙΣ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ HEDGE FUND ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;  ΑΦΟΥ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

ΑΚΟΥ ΣΩΡΡΑΣ, ΜΟΥ ΛΕΕΙ.  ΣΤΑ 1000 ΑΤΟΜΑ ΟΙ 10 ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΔΥΝΑΤΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ, ΕΙΤΕ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ, ΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ, ΕΙΤΕ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ.  ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΟΥΣ 1000 ΟΙ 10 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΑ.  ΟΧΙ ΡΕ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ Ή ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΤΟΜΑ 10-10 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ, ΘΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΜΕ.   ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΠΙΖΝΑ.  ΝΑ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΩΡΑΙΑ ΜΠΙΖΝΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑ!!  ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ.

Η ΡΕΚΛΑΜΑ ΤΩΡΑ ΤΩΝ 250 ΕΚΑΤΟΜ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΑΪΤ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΑΥΤΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.. ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΘΑΥΜΑ.. ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΛΛΑ! ΣΤΗ ΒΑΣΗ.  ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΑΓΑΖΙΑ.  ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ.. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ… ΚΙ Ο ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ.  ΡΕ ΜΠΙΖΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΙ Ο ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ ΡΕ!!  ΕΝΑ ΖΑΒΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ.  ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ, ΑΔΕΡΦΕ ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ.. Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ, ΚΕΡΝΑ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ.  ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ.  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΟΡΟΪΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.  ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ΕΔΩ, ΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΤΙΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ. ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ!! ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΠΑΙΔΑ.  ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΠΑΙΔΑ ΜΕΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΕΠΙΤΗΔΕΣ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΤΙΠΟΤΑ.  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ! ΚΥΒΔΗΛΑ!  ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΝΕ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥ.  ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.  ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΩ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΖΙΛΙΚΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ!  ΚΑΙ ΕΣΥ ΒΛΕΠΕΙΣ.. Α ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΑΔΕ!!  Α  ΒΕΒΑΙΑ!!  ΒΕΒΑΙΑ, ΤΟ ΕΙΠΕ ΑΥΤΟΣ!!  ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΕΣ, ΣΟΥ ΤΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.  ΑΡΑ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΣΥ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕΙΣ, ΜΠΗΚΕΣ ΗΔΗ!  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΠΗΚΕΣ Ή ΛΙΓΟ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  ΚΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.   ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.

ΠΡΟΧΩΡΑ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΧΑΜΕ ΜΕΙΝΕΙ, «…ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΙΡΕΣΑΝ, ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ.» ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.                                                                                                                                                                ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΤΣΙ  ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΛΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΡΑΤΟΣ  ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ.           

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΛΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.

ΑΡΑ ΗΤΑΝ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟ.  ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ.  ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.  ΚΑΘΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΕΟΥΣ.

ΑΝΤΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΜΕ.  ΤΑ ΕΧΑΣΕΣ Ε;  ΑΝΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ!!  ΠΑΜΕ!!

ΠΡΟΧΩΡΑ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ  ΝΑ ΧΑΡΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ  ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΑΡΑ ΓΙΩΡΓΟ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ;  ΜΑΣ ΛΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ!  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΕΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΑΡΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ.  ΑΡΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ. ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΟΛΗ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ.   ΑΡΑ ΔΟΓΜΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ.  ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΕΓΩ ΓΙΩΡΓΟ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΩ ΤΙΠΟΤΑ;  ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.  ΜΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΛΥΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΤΟ ΛΥΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ.  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΝΗΓΑΝΕ.  ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΟΙ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.  ΠΩΣ ΕΓΩ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ.  ΕΧΩ ΛΥΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΕΧΩ ΛΥΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΩ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ.  ΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΛΥΣΩ ΚΑΤΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ; 

ΑΝΟΙΞΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΛΕΤΕ.  ΔΟΓΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.  ΑΡΑ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ; 

ΕΓΩ ΟΤΙ ΛΕΩ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩ.  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

ΑΡΑ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ, ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΟΥ.  ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΟΥ.  ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ.  ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ.  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΝ ΠΟΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ.  ΠΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ.  ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ;  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΕ ΕΙΝΑΙ Η  ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΕ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΚΡΙΒΑ ΣΤΟΙΧΗΣΕ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΙΔΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ.  ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΟΥ ΔΙΑΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΟΜΟΥΣ ΧΥΔΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΦΤΩΧΕΥΣΑΝ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΕΛΥΣΑΝ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΟΥ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.  ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ;  ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;  ΕΠΙΛΕΞΤΕ.  ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ;

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ.  ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΣΕ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΞΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ …

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΡΩΤΑΜΕ ΡΕ ΓΙΩΡΓΟ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΠΑΙΔΙΑ!  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.  ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.  ΚΑΙ ΟΙ 300 ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ.  ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝΕ.  ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΛΟΙ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΚΑΜΙΑ!  ΠΟΤΕ.  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΕΝΑΝΤΙΑ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΑ, ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ.  ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΛΠ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΥΤΟΧΕΙΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΕΣ ΥΠΑΡΚΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ.

 Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ;;  ΣΑΣ ΚΑΛΩ, ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ, ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΦΕΡΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ, ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΛΑΜΕ;;

ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΓΙΑΤΙ Η ΔΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ.  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ.  ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.  ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ.  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.  ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ.

ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ, ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΕΣ, ΑΚΡΑΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.  ΠΩΣ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ;  ΑΦΟΥ ΚΟΙΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΔΩ.

ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΛΕΝΕ.

ΑΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΙΣΕΙ ΩΣ «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ».  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ.  ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.  ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΑΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΛΕΞΕ, Ε ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ;  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑΠΡΕΠΕ ΚΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΔΩ.

ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ.  ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ, ΚΕΝΤΡΩΑ, Ο ΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΛΕΕΙ ΕΙΜΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ «ΧΑΪ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ» ΒΡΕ ΑΗ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ!  ΕΣΥ;  ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΕΕΙ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΗΡΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ.  ΕΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ;;  ΒΡΕ ΑΝΤΕ ΡΕ ΜΑΛΑΚΕΣ!  ΕΣΕΙΣ;  ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΕΙ..ΔΗΛΑΔΗ; ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΔΕΞΙΟΙ.  ΔΗΛΑΔΗ;  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ.  ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ.  Α ΠΑΜΕ!  ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ, ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ.. ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΕΝΤΡΩΟΙ… ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ…

ΠΑΙΔΙΑΑΑ, ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ;;  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ. ΑΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ.  ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.  ΕΑΝ Η ΒΟΥΛΗ, ΕΑΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΥΨΙΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.  ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ. 

ΑΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΧΕΙ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ.  ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ.  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ.  ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ.  ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΛΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ;  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ!  ΑΠΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΚΟΜΑΘΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ.  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ.  ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ.  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΑΣ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΛΑ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥΣ ΨΗΦΟΔΟΤΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΘΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΜΙΣΟ ΛΕΠΤΟ ΤΩΡΑ.

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ.

ΜΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ! ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ.  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΑΛΑΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΑ.  ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙ ΒΓΑΛΑΜΕ.

ΤΟ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΠΟΤΕ.  ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;;  ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ;;  ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;;  ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ, ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΤΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙ΄ΑΥΤΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ, ΖΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΒΟΘΡΟ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, Η ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΗ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΙΟ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΤΕ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ.

ΑΥΤΟ! ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΑΛΩΜΑ.  ΟΣΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!  ΗΤΑΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!  ΗΤΑΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ.

ΤΑ ΣΚΕΠΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΦΤΩΧΑ.  ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΑ ΚΟΝΤΡΑΡΙΣΤΕΙ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.  ΟΠΟΤΕ ΒΑΖΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΠΟΥ ΩΣ ΚΟΥΚΛΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ, ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ, ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΝΤΡΑΡΙΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΠΕΛΑ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΗ, ΑΛΛΑ ΝΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ.   ΑΝ ΟΜΩΣ ΜΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 50 ΟΜΟΡΦΕΣ ΘΑ ΝΙΩΣΕΙ ΑΣΧΗΜΗ.  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.  ΑΠΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΕΤΟΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΟ, ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΙΣ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΑΞΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣΤΑΤΟ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ,

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΗΔΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ, ΓΙΑ ΑΤΟΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΗΡΞΕ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ.  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ;  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ.

ΟΛΑ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΚΡΕΜΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ.  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.  ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΛΕΩ ΟΤΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ.

ΣΗΜΕΡΑ, ΔΟΥΛΟΙ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΣΕ ΣΤΟΕΣ, ΣΕ ΤΡΥΠΕΣ, ΣΕ ΣΚΟΤΑΔΙΑ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ.  ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ, ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.  ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ.

ΕΓΩ ΘΑ ΔΕΧΤΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.  ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΤΑ ΑΡΧΙΚΑ.  ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΕΙ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΚΟΙΤΑ ΕΓΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΔΕΧΟΜΑΙ.  ΓΕΛΟΙΕ.

ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΕΒΡΑΪΚΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΟΔΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ Η ΖΩΗ, Η ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟΥΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ.

ΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ;  ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.  ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΝΤΡΑΡΙΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟ ΜΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΣ.  ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ.  ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.  ΟΤΙ ΕΣΤΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ, ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΟΛΩΝ.

ΑΡΑ ΜΟΙΡΑΙΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ.  ΓΙΑΤΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ.

ΑΡΑ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥΣ, ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ.  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ;  ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΣΚΛΑΒΟΣ, ΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ;  ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ.  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ.

ΠΑΜΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1),…

ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΕΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΠΡΟΕΔΡΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΡΑΨΕΙ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΓΙΩΡΓΟ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.  ΑΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝΤΕ ΚΟΨΤΕ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΣΑΣ..  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ.  ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΛΩΝ.

ΑΝ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΕΝΟΣ.  ΦΥΤΡΩΣΑ;;  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.  ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.

ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΗΣΩ.  ΓΙΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΣ ΕΜΕΝΑ, ΠΟΛΕΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΩ ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΕΙΤΕ ΛΕΚΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ.  ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.  ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΠΟΤΕ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΥΝΑΣΤΗ ΣΟΥ.  ΔΗΛΑΔΗ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΞΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΩ, ΚΑΛΑ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ.  ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΑΛΛΑ ΑΔΕΡΦΕ, ΑΚΟΥ:  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ.  ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ.  ΑΡΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΑΦΗΣΩ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΠΩ.  ΑΔΕΡΦΕ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ.  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ.. ΑΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ;  ΠΩΣ;  ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΝΑ.  ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ, ΑΛΛΑ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ.

ΠΑΜΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΗΜΑΤΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο Ο.Η.Ε. ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΗΘΗΚΕ Ο Ο.Η.Ε. ΟΧΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.  ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ Ο Ο.Η.Ε. ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΝΑΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΣΗΜΕΡΑ Ο Ο.Η.Ε. ΟΜΩΣ ΕΝΩ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΟΜΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.   ΔΗΛΑΔΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Ο Ο.Η.Ε. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ Ο.Η.Ε. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ, ΝΑΙ, ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Ο.Η.Ε. ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΓΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ, ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΠΟΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΠΟΥ, Ή ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.  ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΘΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥΝ ΠΟΤΕ.  ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ;  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.  ΑΡΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.  ΑΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ,  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΣΑΣ.  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ, ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΑ.  ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΣΑΣ.  ΤΟ ΟΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΙΧΝΗ ΣΑΣ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ, ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΧΑΡΑΞΕΙ, ΤΟΥ ΛΕΤΕ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΔΟΓΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΔΥΝΑΣΤΗ ΤΟΥ, ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΣΚΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΗ.  ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΑΡΑΞΑΝ.  ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.  ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ANDROID.

ΑΡΑ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΑΣ ΤΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΕΝ ΜΕΡΗ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΥΝ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ, ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΝ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΧΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΩΡΓΟ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΠΙΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΣ, ΤΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΧΘΡΙΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ.  ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΧΘΡΙΚΑ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

Ο ΕΛΛΗΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ, ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ 500 ΤΩΝ 400 ΤΩΝ 300 ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΝΩ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΡΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΩ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΤΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ή ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΕΜΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΤΗ ΕΝΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΟΥΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ 2000 ΤΟΝ ΜΗΝΑ, 700 ΤΟΝ ΜΗΝΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΑΓΗΤΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ FACILITIES, ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΕΝΩ ΕΣΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ: ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ, ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΑΦΜ, ΣΚΑΤΟΣΗΜΟ, ΚΕΡΑΤΟΣΗΜΟ, ΟΛΑ!  ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΝΑ ΗΛΗΘΙΟ ΓΕΛΟΙΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΗ ΓΕΛΟΙΑ ΚΩΛΟΤΡΑΠΕΖΑ.. ΚΩΛΟΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΟΠΑΙΔΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ, ΕΝΩ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ ΕΠΙΣΗΜΑ.  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΒΑΖΟΥΝ 500 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.  ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΝ 500 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ 70 ΧΩΡΕΣ.. ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΥΤΑ.  ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!  ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ, ΝΤΑΪΛΙΚΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΤΣΙ.. ΟΥΤΕ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΣΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟ ΜΕΣΑ.  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ, ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΑΝΙ.  ΕΜΕΙΣ ΜΩΡΕ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΜΩΡΕ; ; ΘΑ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΕΛΛΑΠΙΑ ΘΑ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΝΤΗΛΙΑ..  ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΣΑΞΩ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΣΑΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΒΛΑΜΜΕΝΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΛΕΓΑΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΟΥ ΧΩΡΑ.

ΒΑΣΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΠΑ.  ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ.  ΔΕΝ ΗΡΘΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ.  ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΣΑΞΩ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ.  ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΕΚΠΟΜΠΗ.  ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΣΑΞΩ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΘΕΣΤΕ.  ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΣΑΞΩ ΚΑΤΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ..  ΗΡΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑ.   ΑΛΗΘΕΙΑ;; ΝΑΙ.  ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΡΕ;;  ΕΙΠΑΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗ ΛΕΞΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ.  Α, ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ;;  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ.  ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ;;  ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΣΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ;;  ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑ!  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ.  ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ;;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΡΕ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ Η ΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ;;  ΑΝΤΕ ΡΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ!  ΘΑ ΣΑΣ ΜΑΘΩ ΤΩΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ.   ΒΑΣΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!  ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΣΤΕ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ, ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΘΥΜΩΣΕΙ ΠΟΛΥ.  ΚΑΙ ΟΣΟ ΜΕ ΘΥΜΩΝΕΤΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ.  ΚΑΝΤΕ ΡΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ;;  ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ!  ΜΕ ΑΝΟΧΕΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ!  ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΨΑΞΑΤΕ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ.  ΟΥΤΕ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  ΘΕΛΕΙ;;;  ΤΙ ΕΠΑΘΕ;;  ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ;  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ;;  ΕΙΧΕ ΠΟΛΕΜΟ;;  ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΛΑΝΤΕΖ;;  ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ;;  ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΓΕΡΙ;;  ΑΠΟ ΠΟΥ;;;  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ Ε;  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ.

ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΜΑΝΙΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ.  ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΛΕΤΕ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ, ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ, ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ.  ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ.  ΘΑ ΣΑΣ ΒΡΩ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙ.  ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ.  ΘΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΑΣ.   Ε Φ Ι Α Λ Τ Η Σ  ΣΑΣ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ), ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, ΚΛΠ) ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΓΙΩΡΓΟ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ.  ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ, ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΟΙ ΓΥΦΤΟΕΒΡΑΙΟΙ.  ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝΕ ΔΩΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ, ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΠΟΥΛΑΝΕ.  ΑΥΤΟΙ!  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ.  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;  ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ;  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ!  ΟΤΙ ΣΑΣ ΕΙΠΑ.  ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΠΟΥΛΑΝΕ.  ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΥ.  ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΞΩ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ.  ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ, ΠΟΙΟΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΟΥΛΑΝΕ ΕΠΙΣΗΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΤΩΡΑ ΟΛΑ.. ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ.  ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.  ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΥ, ΠΟΥΛΑΝΕ ΟΣΑ ΘΕΛΟΥΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ.   ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΣΙ;  ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΤΑΤΟΙ!  ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΤΑΤΟΙ!

ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.  ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ, ΘΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ.  ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΙ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΨΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ.

ΩΣΤΟΣΟ ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΑΜΕΣΩΣ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΔΕΙΞΑΝΕ ΠΟΣΟ ΡΑΤΣΕΣ ΕΙΝΑΙ!  ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, Ε ΤΟΤΕ;;  ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗ ΡΑΤΣΑ.  ΑΡΑ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΟΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΝΟΜΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ;;  ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΝΟΜΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΡΑΤΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!  ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΕΝΝΟΩ ΕΤΣΙ;

ΔΗΛΑΔΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΜΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ.  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΡΑΤΣΑ.  ΕΓΩ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗ ΡΑΤΣΑ.  ΑΝ Η ΡΑΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΑΣ ΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ Ή ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΑΣ.  ΤΩΡΑ Η ΡΑΤΣΑ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ..

(ΕΠΕΣΕ Η ΓΡΑΜΜΗ)

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΑΝΗΛΘΑΜΕ.  ΠΡΟΕΔΡΕ ΕΠΕΣΕ Η ΓΡΑΜΜΗ, ΣΕ ΧΑΣΑΜΕ ΠΡΙΝ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ ΝΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ.  ΝΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΛΑΔΗ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΕΛΑ ΝΤΕ.  ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΙΛΑΜΕ.  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΟΤΕ ΕΧΕΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΡΙΧΝΕΙ;

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ.  ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΑΠΟ ΠΡΙΝ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ!!! ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ, ΑΝΤΕ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΟΥΜΕ.  ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΛΑΘΡΑΙΑ; ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΛΕΜΕ; ΛΑΘΡΟΚΥΝΗΓΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΟΥΜΕ;  ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΓΙΩΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΝ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ.  ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ.

ΑΡΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ.  ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ Ο ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;

ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΩΡΑ.  ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΡΑΤΣΑ ΑΠΟ ΤΙ;;  ΔΗΛΑΔΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ. 

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;  ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΛΕΙ ΜΙΑ ΡΑΤΣΑ;;  ΑΦΟΥ Η ΡΑΤΣΑ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟ.  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. 

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΝΟΜΟΣ Ο ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ.  ΑΝ ΔΕΝ ΕΦΤΙΑΧΝΑΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΝΕΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΡΑΤΣΕΣ;

ΑΡΑ Ο ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΚΟΙΤΑΕΙ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΙΝΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ. 

ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ.  ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Ή ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΣ ΚΑΤΣΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΡΑΤΣΕΣ.  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΛΗΘΙΑ ΖΩΑ.  ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΛΗΘΙΑ ΖΩΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΟΥΛΕΣ.  ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.  ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΡΑΤΣΑ;;  ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΡΑΤΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;;  ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΕΦΤΑΝΕ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.  ΑΡΑ ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ Η ΡΑΤΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;;  ΑΡΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ  ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ Ή ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ;;

ΣΑΣ ΣΤΕΛΛΩ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΟΛΕΣ ΕΣΑΣ ΤΙΣ ΡΑΤΣΕΣ.  ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΕΛΟΙΟ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΚΑ.  ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΒΕΛΑΞΕΤΕ ΡΑΤΣΕΣ, ΠΟΥ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΒΔΕΛΥΡΑ ΥΠΟΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΛΑ ΜΑΖΙ.

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟ, ΣΥΝΕΧΙΣΕ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΤΟΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΩΡΑ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ, ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΝΟΩ ΕΤΣΙ;  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.  ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ, ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ, ΣΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΑΜΟΡΑΤΣΕΣ.  ΚΑΙ ΣΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΑΜΟΡΑΤΣΕΣ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΜΙΔΙΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΜΩΡΕ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΤΟ ΛΕΩ.  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ;  ΕΞΗΓΕΙΣΤΕ ΜΟΥ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΡΥΨΟΥΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ;  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟ;  ΑΦΟΥ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ.

ΑΡΑ ΑΦΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΠΩΣ ΕΓΩ ΘΑ ΚΡΥΨΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ.

ΑΡΑ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΤΑ ΚΡΥΒΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΤΑ ΚΡΥΒΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΗΝΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.  ΑΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ, ΜΙΑ ΓΑΜΟΡΑΤΣΑ, ΕΝΑ ΣΚΑΤΟ, ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΚΤΕΛΩ.  ΤΡΩΩ ΑΝΑΠΝΕΩ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΖΩ Τ΄ΑΥΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  ΑΛΛΙΩΣ ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΡΥΒΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.

ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟ, ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ;

ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ.  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ.  ΑΡΑ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ.  ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΡΥΨΕΙ;  ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

ΜΑ ΘΑ ΚΡΥΨΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;  ΓΙΑΤΙ;  ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ;  ΟΧΙ.  ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΑ.  ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΔΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΟΙΚΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;  ΚΑΙ ΠΩΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ;  ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΓΩ; Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΤΩ ΚΑΛΑ ΓΙΩΡΓΟ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟ ΘΕΤΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΞΕΧΩΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ.

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ;  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ; ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΑΤΟΙ; 

ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ; 

ΒΛΕΠΕΤΕ; ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗ ΡΑΤΣΑ ΤΟΥΣ;  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΡΑΤΣΑ ΤΟΥΣ;  ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕ ΕΜΑΣ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ;  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ;  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ;  Ε;;

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  … ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΠΕΡΙΜΕΝΕ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΡΙΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

ΑΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΛΑΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΚΕΔΟΝΑΣ.  ΣΩΣΤΑ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΣΩΣΤΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ.  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;

Ε;  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΑΦΟΥ ΔΕΝ.. ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ;  ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΟ ΠΩ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΟΧΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΟΧΙ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΛΕΕΙ: ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΓΩ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΕΙΜΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ.  ΝΟΜΙΖΩ;

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΤΣΙ; ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΣ.  ΕΙΝΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ.  ΠΑΠΠΟΥΣ, ΜΠΑΜΠΑΣ, ΓΙΟΣ.

ΑΡΑ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ..  ΤΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ.  ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ. ΕΤΣΙ ΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ.  ΕΤΣΙ ΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ.  Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ Α’, ΤΟΥ Β’ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ!

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΙΦΑΣΜΕΝΟ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  ΣΩΣΤΑ;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.

ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΩΜΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΡΩΜΑΪΚΗ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΦΑΣΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΣ.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΡΙΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΩΡΑ!  ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.

Η ΦΩΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ.  ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ.

ΔΙΑΒΑΖΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ (ΚΟΥΡΗΤΕΣ), ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΦΩΝΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΩΣΤΕ «ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΕΤΣΙ.

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.  ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΕΛΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΤΟΤΕ, ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ.   ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΡΩΜΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ.  ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΩΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΜΕ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΔΟΛΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΟΧΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ.  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ. 

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΑΦΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΟΙΚΕΙ Η ΡΩΜΗ Η ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΕΤΑΡΤΗ.  ΚΑΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΩΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΕΠΙ ΡΩΜΑΝΙΑΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΕΠΙΣΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕ ΤΗΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ – ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΞΕΛΕΓΕΤΟ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ – ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥΣ. 

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΖΑΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΕΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, Ο ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ 70 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΕΒΡΑΙΟΙ.  ΜΕΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΟΙΟΣ;  Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ!! ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΚΑ.

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.  ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΒΕΒΑΙΑ.  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.

ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ.  ΑΛΛΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ.  ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΙΜΑ, DNA.  ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ;  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΛΛΑΝΙΟ DNA ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΕΧΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ. ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ-ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΔΟΓΜΑ, ΓΙΝΟΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΑΣ!!! ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΤΑ ΖΩΑ;;;

ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ.  ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΕΛΟΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΕΛΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ!!!  ΑΚΟΥ ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΦΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΑΝ;;;

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ;

ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.  ΤΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;;  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;  ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ, ΠΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΣΕΙΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΨΕΤΕ;;  ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ;;  ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ;

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΓΙΑ ΔΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΗΤΑΝ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ) ΙΣΧΥΕ: «…ΤΑ ΜΕΝ ΕΩΑ ΕΘΝΗ ΔΙΔΟΑΣΙ ΤΙΜΗΝ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ, ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΩ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ.. ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΗ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΥΑΡΟΥΣ, ΓΟΤΘΟΙ, ΟΣΤΡΟΓΟΤΘΟΙ, ΒΥΣΙΓΟΤΘΟΙ, ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΟΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΟΙ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΡΦΟΜΑΤΑΚΙΑ, ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΩΝΑΝ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑΚΙΑ ΜΩΡΕ.  ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑ!!!  ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΦΤΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΛΕΓΑΝΕ ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

ΤΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΝΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙΣ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ!

ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΤΟΝ ΔΥΝΑΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ.

ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ;  ΕΛΑ ΕΣΥ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ.  ΕΛΑ ΕΣΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.  ΕΓΩ ΝΑ ΕΡΘΩ;;  ΠΟΥ ΝΑ ΕΡΘΩ;;  ΝΑ ΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;  ΤΙ;;  ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ;;  ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ;  ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΛΙ;

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: «ΠΙΣΤΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩΙ ΘΕΩΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ».

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ. ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ;

ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ.  ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΗΣ.

ΒΛΕΠΩ ΚΑΤΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ.  ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΓΕΛΟΙΟΙ.  ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!  ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΟΡΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ.

ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΤΑ ΟΡΝΙΑ, ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΝΩΡΙΜΗ, ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ, ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ.  Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ, ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΛΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ;;  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΧΑΡΑΞΕ.

ΔΗΛΑΔΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΟΥΖΠΕΚΙΣΤΑΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ Ή ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΛΑΔΙΣΤΟΚ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΞΕΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ.  ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΤΕ ΣΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΠΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ.  ΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΝΙΑ. ΣΑΠΙΑ ΓΝΩΣΗ.  ΣΑΠΙΣΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ.  ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΑΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΑΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ, ΒΡΩΜΙΚΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΨΟΥΝ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ.  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΗΛ. ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,  Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 4Ο Μ.Χ. ΑΙ. (ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ) ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ. 

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΔΩ ΤΩΡΑ;

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ;

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΑΕΙ.  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.  ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΣΑΠΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ.  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ή ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ.  ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΦΥΓΕ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.  ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ.  ΟΧΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΦΙΛΙΚΟΣ.  ΤΙ ΦΙΛΟΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ;  ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΥ;  ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ;  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΥ, ΕΤΣΙ;  ΜΗΠΩΣ ΣΟΥ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ.  ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;;;

ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ.

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΓΙΝΕ Ο ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ.  ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΕΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΤΙ ΓΙΩΡΓΟ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΕΔΙΝΕ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΝΤΟΥ.  ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟΤΕ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΤΣΙ;  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΤΑ ΟΡΝΙΑ, ΕΔΙΝΕ ΠΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ.  ΤΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΕΔΙΝΕ;;  ΕΛΛΗΝΕΣ;  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΔΗΘΕΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ.

ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΠΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ!!!  ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΛΑ.

ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. 

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ GOTH, Η ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΛΕΝΕ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ, ΑΛΛΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ..  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΡΑΤΟΣ.  ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΡΑΤΟΣ.  ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΡΑΤΟΣ.  ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΡΑΤΟΣ.  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΥΧΩΝ, ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ.  ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΥΤΑ. 

ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.. ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΑΖΑΡΙΑ;  ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΖΩΑ;  ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΨΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA ΔΕΝ ΕΧΕΙ. 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.  Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.  ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA

ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΤΟ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ, ΟΠΟΤΕ ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΕΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ!!!  Ε, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ!  ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΡΕ ΖΩΟ!  ΟΠΟΤΑΝ ΤΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ;

ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΙ ΛΕΝΕ, ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΑΗΔΙΕΣ.  ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΥΤΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ.  ΛΕΓΕΤΑΙ ΡΗΓΑΣ.  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;;  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΕΣ.  ΛΕΓΕΤΑΙ ΡΗΓΑΣ.  ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ.. Η ΡΗΓΙΣΣΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ.  ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ.  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ;;

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΚΕΔΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ. ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΤΣΕΣ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΛΑΒΑΡΑ, ΟΥΤΕ ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ.. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ, ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΕΒΡΑΪΛΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΛΑ, ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ.. ΚΑΙ ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ Ή ΜΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΩΡΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.  ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.  ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΣΤΗΣ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΨΕΙ ΤΗ ΓΗ ΜΟΥ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΛΕΒΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΑ ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ.. ΘΑ ΣΕ ΛΥΣΣΑΞΩ ΑΔΕΡΦΕ.

ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΨΗΝΕΙΣ.  ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΑΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΔΩ ΠΕΡΑ.  ΕΓΩ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ.

Η ΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.  ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΩ ΤΗ ΓΗ.  ΤΗ ΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΓΗ. ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΝΕ 10-20 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΝΕ ΕΞΩ ΜΕΤΑ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.  ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.  ΤΩΡΑ!  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΜΑ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕ ΟΤΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΔΟΓΜΑ, ΚΟΜΜΑ, ΧΡΩΜΑ. ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ.  ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Η ΕΝΟΡΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ.. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.  ΕΤΣΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ, ΜΑΣΟΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.  

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ, ΤΟ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  ΚΑΛΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΜΑΘΕΙ ΕΜΕΝΑ;  ΑΦΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ.  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.  ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΒΟΥΤΗΞΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΒΟΥΤΑΕΙ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ.  ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΡΦΩΣΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ;  ΝΑΙ ΛΕΕΙ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΗΘΑΕΙ.  ΠΟΙΟΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΡΕ ΒΛΑΜΜΕΝΑ; ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΒΟΗΘΑΕΙ.  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΛΕΦΤΑ, ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΗΘΑΕΙ;;  ΟΧΙ.  Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ.  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΛΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΙΟ.  ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΕΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ.

ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΒΕΒΗΛΩΝΟΥΝ, ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ, ΝΑ ΤΟ ΜΟΛΥΝΟΥΝ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ.  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΗ.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΜΙΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ.

ΓΙΩΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΕΚΑΞΑΧΡΟΝΟ ΟΘΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΕΡΟ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ.  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ: «…ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ…» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ: «Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΦΑΛΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΣΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΟΡΙΣΤΕ.

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.. ΝΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ..  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟΤΕ.  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 1930.  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ!  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ.  ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΣΑΝ ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.. ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΚΙΣΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΡΑΣΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ.  ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;  ΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;  ΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ, ΒΛΑΜΜΕΝΟ, ΑΜΟΡΦΩΤΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;

ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΓΟΝΟ ΜΟΥ.  ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΥ ΜΟΥ.  ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.  ΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ;; ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΙΣΩ;  ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΙΛΑΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.  ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ.

ΑΥΤΟ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: … ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΤΑΥΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ…» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ (ΚΥΡΙΟ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ.  

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΤΙ ΛΕΕΙ;  Ή ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ;

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ.  ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΖΑΒΟ ΠΡΟΒΒΑΤΑΚΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΙΣΑΙ ΣΚΛΑΒΟΣ ΗΔΗ Γ@@@ΤΟ.

ΑΦΟΥ ΣΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΑΦΟΥ ΣΟΥ ΠΗΡΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ.  ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΕΙΧΤΟ, ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ, Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ.  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΑΔΗ ΕΒΡΑΪΚΗ!  ΩΩΩ!!! ΚΑΙ ΔΗ ΕΒΡΑΪΚΗ!!!  ΟΠΟΥ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ, ΠΩΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΕΒΡΑΪΛΑ ΚΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ! ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ!  ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ  ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.. ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ.

ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΟΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΚΤΗΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ.  ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ.  ΙΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ.  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΔΙΑΟΛΟΙ!  ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΑΙ ΤΩΡΑ ΕΔΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ, ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΔΩ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ!!!  ΤΙ;;  ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥΣ;;  ΜΕ ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥΣ;;  ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.  ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΛΥ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙΣ ΤΩΡΑ ΕΛΛΗΝΑ.   ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ, ΔΟΓΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ  ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΙ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ.  ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΚΡΙΒΗΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ.  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1844 ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «…ΕΚΛΕΓΟΥΣΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ ΠΟΛΙΤΗΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ…»

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ;

ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ.  ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΕΤΣΙ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΔΥΝΑΣΤΗ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ!!!  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ.  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ;!!!  ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ;!!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΘΕΛΩ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ!!  ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ, ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΩΝΕΣΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ.  ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΟΥ!!  Ε ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ.  ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΥ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ;;  ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ.

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΩΠΑ!

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ.  ΕΙΝΑΙ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;;

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΒΕΒΑΙΩΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΕΙ, ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ, ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;;;

ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΡΧΗΤΕΡΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ;;;  ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΕΙ;  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ;;  ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ;;  ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ;; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΜΑΚΡΥΑ;;  ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΜΕΝΑ;;  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΑΣ.  ΑΣΕ ΕΜΕΝΑ. ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ.  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ;;  ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΑ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΦΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ή ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΙΑΩΜΑΤΩΝ.  ΕΙΝΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟ.

ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ.  Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ.  Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ..  Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.  ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΕΣ..  ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΕΙΠΕ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ: Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!!!  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ;;; ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΔΑΞΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;;;  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΛΑΜΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ;;  ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΣ;;  ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΜΕΣΩΣ.  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΨΗ, ΠΡΟΣΒΑΛΕ.

ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΕΒΑΖΑ ΦΥΛΑΚΗ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΕΙ.. ΝΑ ΣΑΞΕΙ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ.  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ.  ΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ;;;  ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ Ε;;;

ΑΥΤΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΣ;;  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΑΚΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΟΛΟΙ.  ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  ΟΣΟΙ ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ, ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ. 

ΕΓΩ ΕΠΙΤΙΘΟΜΑΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ή ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΛΑ ΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΛΑ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΒΡΑΪΛΑ.  ΤΙ ΕΧΩ ΕΒΡΑΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΤΙ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΜΟΥΤΖΑΧΕΝΤΙΝ ΠΟΥ ΔΟΞΑΖΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΒΛΕΠΩ ΕΝΑΝ ΒΑΡΒΑΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ.  ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΕΛΛΗΝΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΛΕΩ.  ΑΚΟΜΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΕΓΓΛΕΓΟΣ, ΚΙΝΕΖΟΣ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ Ή ΒΑΛΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ.   ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.   ΑΦΟΥ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.  ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΟΜΑΡΙ, ΚΑΘΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ, ΚΑΘΕ ΒΛΑΜΜΕΝΟ, ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΩ ΔΕΝ ΘΕΛΩ.  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΖΕΙ;  ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΟΞΥΓΟΝΟ;  ΤΙ ΘΕΛΕΙ;

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΔΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΝΕΙΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΜΩΝΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ.  ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΡΕΛΛΕΣ.. ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.  ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΑΣ..  ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΙΟΡΔΙΑΝΙΑ.  ΑΠΟ ΠΟΥ ΡΕ ΕΙΣΑΙ ΙΟΡΔΑΝΙΑ;;  ΤΙ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΕΙΣΑΙ;;  ΠΩΣ ΛΕΓΕΣΑΙ;  ΙΟΡΔΑΝΙΑ;; ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΓΟΣΟΥΝ;;  ΚΑΙ ΠΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΤΡΑ, ΝΑΟΙ.. ΠΑΝΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΡΧΑΙΑ, ΚΟΛΩΝΕΣ, ΚΙΟΝΕΣ, ΠΑΝΤΟΥ ΟΠΟΥ ΣΚΑΨΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑ!!!  ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ;;  ΕΜΕΙΣ ΛΕΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΟΡΔΑΝΟΙ!!  ΒΡΕ ΑΗ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ!   ΒΡΕ ΑΗ ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ ΒΛΑΜΜΕΝΑ!!  ΤΙ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΡΕ;;  ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΡΕ;;  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΑΔΑ;;  ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ… ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ.  ΣΚΑΒΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.  ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ 135 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ.  ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ, ΚΑΙ;;  ΜΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;;  ΡΕ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗ ΜΟΥ.  ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΣΑΙ.  ΖΗΣΕ ΡΕ ΒΛΑΜΜΕΝΟ.  ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΔΟΜΗ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ, ΤΙΣ ΓΕΩΔΕΤΗΣΕΙΣ;; ΝΑ ΧΑΘΟΥΝΕ ΟΛΟΙ;  ΑΠΟ ΠΗΡΕΣ ΕΝΤΟΛΗ;; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ;;  ΣΤΗ ΓΗ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ.  ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΣΑΙ.  ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙΣ.  ΑΦΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ.   ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ.  ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΡΙΟ.

ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΦΡΙΚΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ;  ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ;;;  ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ;;  ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΕΣΥ;  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ.  Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ.  ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ.

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΟΧΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ ΕΙΣΟΥΝ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΟΥΝ ΜΑΣΟΝΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΣΚΑΤΑ ΘΕΛΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΑΠΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΟΥΝ.  ΑΝ ΕΙΣΟΥΝ ΠΟΡΝΗ, ΑΝ ΠΟΥΛΑΓΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΑΝ ΕΙΣΟΥΝ ΚΛΕΦΤΗΣ… Ε Ι Σ Ο Υ Ν Α.   ΑΦΟΥ ΑΥΤΗ Η ΣΑΠΙΛΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΕΙΣΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.  ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ, Ή ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ.  ΑΛΛΑ ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!  ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ!  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!  ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙΠΟΤΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΓΩ, ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ.  ΑΡΑ ΟΤΙ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ, ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ, ΘΑ ΘΩΡΑΚΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.

ΑΡΑ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

ΑΡΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΜΟΙΦΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ.

ΑΡΑ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟ ΜΑΖΙ.

ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΡΕ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ, ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ.  ΑΡΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΕ ΚΩΛΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΙΔΙΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ;  ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΜΠΟΥΡΔΑ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ, ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΚΟΜΑ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΙΠΟΤΑ!

ΣΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΝΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ, ΚΩΛΟΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΗΡΘΕΣ. ΚΑΙ ΗΡΘΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΡΕ ΓΙΑΓΙΑ.  ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΕΦΑΓΕΣ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ, ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΑΞΙΔΑΚΙ ΤΣΑΜΠΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΟΥ;;  ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΣΑΜΠΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ;;  Ή ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΥ;  ΠΟΣΟ ΦΤΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;;  ΑΠΟ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ;  ΑΝΘΡΩΠΕ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΟΙ.  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ.  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΛΕΙΣΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΙΣΩ.  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΜΗΘΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ.  ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΞΑΝΑ.  ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΣ.  ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ, ΓΙΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!  ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΟΥ!  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.  ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΩ.  ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΙ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.  ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΜΟΥ.  ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ.

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΓΕΝΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΠΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ, ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΑΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΩ ΤΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ!! ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ.  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.  ΑΝ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΟ ΚΛΕΒΟΥΝ;;  ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ!!!  ΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ… ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ;  ΑΥΤΟΙ ΤΟ  ΚΡΑΤΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ.  ΑΡΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΚΡΑΤΑΝΕ ΩΣ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ.  ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΣΥ, ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ.  ΕΝΩ ΕΣΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.  ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΣΥ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ.  ΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ, ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ, ΧΘΕΣ! 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΕΙΣ ΑΚΟΜΑ;  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ.  ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ.  ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ.  Ο ΕΒΡΑΙΟΣ .. Ο ΑΓΙΟΣ.. ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ.. ΠΟΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΩΡΕ;;  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΕΧΕΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΕΝΑ ΠΑΠΑ, ΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΛΕΕΙ ΠΑΤΕΡ;;  ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΠΑΤΕΡ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟ ΚΟΡΑΚΑ, ΕΧΕΙΣ ΠΕΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ.  ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΛΕΣ ΠΑΤΕΡ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΤΕΡΑΣ.  ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΡΕ ΗΛΗΘΙΟ ΟΝ;;  ΠΕΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ;;  ΕΓΩ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΠΟΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΑΕΙ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΕΙ ΠΑΤΕΡ, ΝΑ ΘΥΜΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ.  ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΦΙΛΗΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΕΝΟΣ ΠΑΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΗΡΑΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΓΩ, ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙ ΠΑΤΕΡ.   ΘΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΩ ΤΑ ΠΑΪΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.  ΕΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ.  ΕΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΖΕΙΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΥ ΖΕΙΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΥ.  ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΕΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΡΑΚΑ ΤΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΩΡΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ;  ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙ ΠΑΤΕΡΑ;; ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΜΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ;  ΕΓΩ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΩ ΝΑ ΤΟΝ ΦΕΡΩ ΣΤΗ ΓΗ, ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΑΚΑ ΤΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΕΜΕΝΑ;  ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚΕΙ;;  ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΓΕΛΟΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΗΜΩΝ ΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  ΘΑ ΠΕΙΣ ΠΑΤΕΡ ΑΥΤΟΝ;;  ΠΑΤΕΡΑ;;  ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ;;  ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ;;  ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣ  ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΑΚΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΑΤΕΡ;;  ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ;  ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ;;  Ε ΠΟΣΟ ΞΕΦΤΙΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΡΕ ΦΙΛΕ;  ΕΧΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ;  ΠΟΥ ΣΕ ΕΦΕΡΕ ΕΔΩ;  ΕΧΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ;; ΝΑΙ. ΑΥΤΟΣ ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΝΑΙ;; ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΣ ΠΑΤΕΡ;;

ΕΙΝΑΙ ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ.  ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΣΑΣ.  ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.  ΕΓΩ ΔΗΛΑΔΗ… ΣΑΣ ΕΙΠΑ, ΑΝ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, ΟΧΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΗΡΩΝΩ, ΤΟ ΣΤΕΛΛΩ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΩ ΔΕΝ ΘΕΛΩ.  ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΠΑΤΕΡ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ.. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ.  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ.  ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΟΤΕ ΕΤΣΙ;  ΟΧΙ Ε;  ΑΛΛΑ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΟΥΡΔΑ ΣΑΣ.  «ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡ».  ΤΙ ΠΑΤΕΡ;  ΠΑΤΕΡΑ Ε; ΜΑΛΙΣΤΑ.

ΛΕΓΕ ΓΙΩΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ. 

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΤΥΠΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΗΤΑΝ ΜΕΛΧΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ, ΑΛΛΑ ΑΠ΄ ΟΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ..  ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ-ΚΕΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΣΑ.  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΚΑΙΝΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ..  ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ.. ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ Σ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ.. ΤΑ ΤΡΕΛΛΑ ΤΟΥΣ, ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΧΕ.. Ο ΜΕΛΧΕ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ, ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΟΛΥΜΩΝ.  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΤΕ, ΑΥΤΟΙ ΛΕΝΕ-ΑΥΤΟΙ ΛΕΝΕ-ΛΕΝΕ!!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ, ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ.  ΟΤΙ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΜΕΛΧΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΛΟΙΠΟΝ… ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ.  ΑΡΑ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΜΕΛΧΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;;; ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ!! Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΣ.  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ.  Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΣ.  ΑΦΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ.

ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ.  ΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ!  ΤΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ.  ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ.  ΑΡΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ-ΔΥΟ-ΤΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ, Ε ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ!!  ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ..  «ΕΒΡΑΙΟΙ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΟΣ, ΕΤΣΙ;  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ.  ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ.  ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΕΕΙ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΧΕ.  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΜΕΛΧΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ, ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.  ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΑ.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΧΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΧΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ.  ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΠΩΣ Ο ΜΕΛΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;  ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.

ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ.  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.  ΑΡΑ ΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΜΕΛΧΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΧΕ.. ΜΟΝΟ ΩΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Ο ΜΕΛΧΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΑ.

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΟΤΕ.  ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΕΡΑΤΕΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΕΡΑΤΕΙΟ.

ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΓΕΝΗ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ, ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.. ΠΑΡΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΑΣ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΟΙ ΣΕΧΤΕΣ, ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΧΕ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑ.  ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.  Ή ΕΙΣΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ, ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΚΟΙ-ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ.  ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ.  ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ , Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΝΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΤΙ Ο ΜΕΛΧΕ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΕ ΤΟ 10% ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΔΙΑ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΛΧΕ ΘΑ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟ 10% ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.  ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ. 

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ;  ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ;  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ;  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΛΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΛΑ.  ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΥΘΕΥΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ.  ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ΟΣΟ ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.  ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΖΟΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΖΟΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΑΤΕ.  ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. «ΛΕΝΕ» ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΧΟΥΝ.

ΓΙΩΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ:  ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ.  ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ.  Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ή ΛΟΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.  ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, ΧΡΕΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΓΙΩΡΓΟ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΗ.

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ… ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΠΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΦΡΕΝΟ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ.

ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;  ΜΙΑ ΚΑΣΤΑ ΓΑΜΗΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΟΥΣ 300-400 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΝΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ… ΣΙΩΝΟΣΠΟΡΟΙ, ΜΑΣΟΝΟΣΠΟΡΟΙ.. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΡΕ ΔΙΑΒΟΛΕ.  ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.  ΣΑΝ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΡΙΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΙΝΕΖΟΙ.  ΕΜΕΙΣ;;  ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ!  ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΘΑ ΚΛΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΥΡΙΟ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ;;  ΠΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΡΙΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ.  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΑΡΧΙΣΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝΩ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΞΕΜΠΛΕΞΩ ΤΟΝ ΙΣΤΟ.  ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΤΟΥ ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.  ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΣΤΑ ΓΕΛΟΙΩΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.  ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΕΒΗΚΕΣ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ!!! ΝΑΙ ΜΩΡΕ!!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΩΡΕ!!! ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΜΩΡΕ!!!  ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;;; ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΝ;;;  ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΥΣΑΝ.  ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ.  ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΠΑΤΕ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΟΛΩΝΕΣ, ΤΟΥΒΛΑ, ΠΕΤΡΕΣ.  ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ;  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;;;

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.  ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ ΡΕ, ΝΑ ΣΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΡΕ, ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;;  ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΛΑ ΠΙΣΩ ΣΟΥ, ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΛΥΣΩ ΕΓΩ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ.  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΛΥΣΩ ΕΓΩ, ΜΗΝ ΤΑ ΦΟΒΑΣΑΙ.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ Ο,ΤΙ ΕΣΥ ΦΟΒΑΣΑΙ, ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ.  ΑΣΤΟ ΕΣΥ ΑΦΟΥ ΤΟ ΦΟΒΑΣΑΙ.  ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΥΤΟ.

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΝΕ.  ΕΝΩΣΟΥ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ, ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΣΚΑΣΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ, ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΤΙ ΤΡΑΒΗΞΑΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ.  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.  Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙΣ.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ.  ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΝΑΙ ΜΩΡΕ ΠΑΙΔΑΚΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΜΟΥ ΜΕΣΑ.  ΜΩΡΕ ΑΥΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΛΥΣΕ!  ΘΑ ΤΟΝ ΒΑΛΕΙΣ ΜΕΣΑ;;  ΘΑ ΕΒΑΖΕΣ ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΚΑΚΚΑΡΕΝΤΖΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΟΥ;  ΜΙΑ ΚΟΥΡΑΔΑ ΝΑ ΦΑΣ;;  ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ;;  ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΡΑΣΟ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ;;  ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΚΚΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ.  ΝΑ ΦΤΥΣΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΦΑΣ;;  Ε ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΔΙΑΟΛΟ ΤΟ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΤΣΙ;;  ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ, ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΟΥ;; 

ΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΨΕΜΜΑΤΑΚΙ.  ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ.   ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΨΕΜΑΤΑ.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΟΥ.

ΑΡΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟ, ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙ.  ΕΓΩ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ ΣΕ ΛΙΓΟ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΩ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ, Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

ΑΡΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΔΑ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙ ΠΑΙΔΕΥΕΣΤΕ;  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ!  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.  ΟΧΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ.  ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ;  ΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΗΔΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.  ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΕΝΑ ΕΛΛΗΝΑ, ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ.

ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ.  ΕΝΩΣΟΥ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΕΛΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.  ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ.

ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΣ.  ΘΕΛΩ ΤΟ 51 ΤΟ 60% ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΣΩ.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΝΑ ΞΑΝΑΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΚΑΜΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΑ ΠΑΡΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΛΩ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΠΛΑ ΕΣΕΝΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ, ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ.  ΣΕ ΘΕΛΩ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ, ΟΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΠΑΣΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Η ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.  ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΛΙΑ.  ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.  ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ.  ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΜΑΘΑΝΕ Ή ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΕΙΣ ΣΥΝΕΧΩΣ.  ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ,

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ.  ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΗΛΗΘΙΟΙ.  ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.  ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ.

ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΥ ΜΟΥ.  ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ.  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ, ΔΟΜΗΜΕΝΑ, ΝΟΜΙΜΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ.

Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΚΟΥΝΗΣΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ.  ΤΟ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΤΕ, ΘΑ ΕΝΩΘΕΙ.  Ο ΚΥΚΛΟΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΚΑΛΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ.  ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕΓΑ, ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ:  ΣΕ ΑΦΗΝΩ ΓΙΩΡΓΟ.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΑΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.  ΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΑ.  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ.

……………………………………………………………………

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ:  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΚΛΕΙΩ

ΠΗΓΗ

ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΩΣΗΣ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ ΑΠΟ NEO 22 ΕΤΩΝ 001.17.2.2019

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΩΣΗΣ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΟΥ ΑΠΟ 22 ΕΤΩΝ ΝΕΟ ΑΠΟΓΟΝΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΕΛΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FACEBOOK)

ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΨΑΞΤΕ , ΣΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ ΤΟ ΒΙΟΣ ΣΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ Φ.Ε.Κ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙ, ΒΑΛΤΕ ΥΠΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙΤΕ  ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ .. ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΛΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ..

ΓΙΝΕΤΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ !!! ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ… ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 

ΕΝΑ ΘΕΡΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γιωργο Κυριακελη 18-2-2019

ΕΝΑ ΘΕΡΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γιωργο Κυριακελη 18-2-2019 ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

16-2-2019 07 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 07 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

17-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

17-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

17-02-2019 ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17-02-2019 ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ.. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒHΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ !!!

17-02-2019 ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ.. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ !!!

17-02-2019 ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ.. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒHΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ !!!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12 ΚΑΙ 16-2-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 17 Φεβρουαρίου 2019

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου  πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις με σημείο έναρξης την συμβολή των οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί ενώ διανέμονταν προσκλήσεις δια την ομιλία η οποία διοργανώθηκε στο Θεατράκι Χηλής το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα. Βασικοί ομιλητές ήταν μέλη του Συμβουλίου των 9 του Πολιτικού Φορέα του Έθνους των Ελλήνων «Ελλήνων Συνέλευσις» οι οποίοι ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους πολίτες δια την δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενεργού Έλληνα σε επίπεδο αυτοδιοικητικών τόσο και σε Εθνικών εκλογών. Μέσα σε μία κατάμεστη από πολίτες αίθουσα ακούστηκαν αλήθειες δια γεγονότα τα οποία είχαν θαφτεί όπως η Τράπεζα της Ανατολής που στο ΦΕΚ 633 ΠΡΑΔΙΤ 29-5-2018 αναφέρεται η αναβίωση της εκκαθάρισης της ανώνυμης αυτής εταιρείας που πίσω από αυτήν κρύβεται η μεγαλύτερη απάτη του περασμένου αιώνα. Ολόκληρη η ομιλία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ο Εκπρόσωπος Τύπου Α’ της Δ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Δημαρέσης

17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17-02-2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟ

14/02/2019 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΦΩΤΟ)

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΒΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΕΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΑΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ  ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΩΣ «ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ» ΜΕΣΑ  ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΣΤΙΣ  ΣΤΟΕΣ ΤΟΥΣ.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΓΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΕΠΙ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΟΚΟΣΜΑ ΜΙΑΡΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΘΕΟΙ»  ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΛΙΕΣ  ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ»  ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ «ΕΛΛΗΝ» ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΓΕΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΘΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΡΙΞΕΙ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΟΗΜΩΝ ΟΝ ΟΠΩΣ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΛΗΘΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΛΗΘΗ ΤΟΥ  ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΟΗΣΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΟΙΩΣΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΝ  ΤΟ ΟΛΟΝ

ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟ.

Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΣΕ ΟΛΟΥΣ.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΑ ΤΟ  ΣΥΝ ΟΛΟΝ ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ  ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΓΕΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟ ΟΛΟΝ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ  Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΣ.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ  ΨΥΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙ ΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΔΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΟΑ ΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ Η ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΣΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ «ΕΡΩΣ».

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΣ  ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΣΟΥ ΜΕ  ΝΟΗΣΗ.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΝΟΗΣΑΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟΝ.

ΝΟΗΣΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΛΟΝ

ΞΕΡΙΖΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΓΩ ΣΑΣ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΡΙΧΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ

ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ.

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

= = = = = = = = = = = =

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΗΓΗ: https://nea-ellhnwn-e-sy-ellhnwv-syneleysis.blogspot.com/2019/02/blog-post_17.html

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΡΗΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες κακοκαιρίες και τα αποτελέσματα αυτών, στον δήμο Αποκορώνου, όπου πλημμύρισαν
περιοχές, οι δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές, και στις πλαγιές των βουνών που πλαισιώνουν το οδικό δίκτυο,
σημειώθηκαν πολλαπλές κατολισθήσεις,
αναφέρουμε πως σαφώς ο δήμος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, συντονίζοντας βοήθεια όπου κρίθηκε αναγκαίο,
ωστόσο όμως στο μυαλό μας, έρχεται η εξής παροιμία:
«Των φρονίμων τα παιδιά πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν»
Απευθυνόμενοι λοιπόν προς την διοίκηση του δήμου Αποκορώνου, ρωτάμε για ποιόν λογο, ενώ όλοι είναι
ενημερωμένοι για το πρόγραμμα: «ΟΡΑΜΑ ΕΛΛΑΣ» της Ελλήνων Συνέλευσις, οπου εντάσσεται στις
προγραμματικές δηλώσεις του φορέα, με αριθμό πρωτοκόλλου από τον Άρειο Πάγο: 6199/4/9/15, δεν κάνουν
χρήση των κεφαλαίων που έχουν καθοριστεί για τον δήμο μας, ητοι:
25.000.000 ευρω για κατασκευη νέων δρόμων, συντήρηση παλαιού οδικού δικτύου και επεκτάσεις,
35.000.000 ευρω για νέα φράγματα, αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών, και προστασια από πλημμύρες
25.000.000 ευρω για προστατευτικες κατασκευες στις όχθες ποταμών και στις πλαγιές βουνών, όπως και πολλά
άλλα.
Τα χρήματα αυτά είναι ήδη εγκεκριμένα για τον δήμο μας, και καλείστε όλοι να λάβετε θέση
επ’αυτού,πράττωντας τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε οι όλοι οι δημότες να βιώνουν με ασφάλεια, και
αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτου καιρικών συνθηκών.
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 

16-2-2019 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16. ΦΕΒ., 2019 - ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ "ΠΟΤΑΜΙΕΣ", "ΑΒΔΟΥ", "ΓΩΝΙΕΣ", "ΚΡΑΣΙ", "ΜΟΧΟΣ", ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ "ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ" ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !

16. ΦΕΒ., 2019 – ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ “ΠΟΤΑΜΙΕΣ”, “ΑΒΔΟΥ”, “ΓΩΝΙΕΣ”, “ΚΡΑΣΙ”, “ΜΟΧΟΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ” ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !

16. ΦΕΒ., 2019 – ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ “ΠΟΤΑΜΙΕΣ”, “ΑΒΔΟΥ”, “ΓΩΝΙΕΣ”, “ΚΡΑΣΙ”, “ΜΟΧΟΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ” ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !
16. ΦΕΒ., 2019 – ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ “ΠΟΤΑΜΙΕΣ”, “ΑΒΔΟΥ”, “ΓΩΝΙΕΣ”, “ΚΡΑΣΙ”, “ΜΟΧΟΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ” ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !
16. ΦΕΒ., 2019 – ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ “ΠΟΤΑΜΙΕΣ”, “ΑΒΔΟΥ”, “ΓΩΝΙΕΣ”, “ΚΡΑΣΙ”, “ΜΟΧΟΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ” ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !
16. ΦΕΒ., 2019 – ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ “ΠΟΤΑΜΙΕΣ”, “ΑΒΔΟΥ”, “ΓΩΝΙΕΣ”, “ΚΡΑΣΙ”, “ΜΟΧΟΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ” ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !
16. ΦΕΒ., 2019 – ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ “ΠΟΤΑΜΙΕΣ”, “ΑΒΔΟΥ”, “ΓΩΝΙΕΣ”, “ΚΡΑΣΙ”, “ΜΟΧΟΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΧΟΣ ΤΗΝ 17 ΦΕΒ., 2019 ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΝΟΣ” ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ !

 

16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16-02-2019 ΔΡΑΣΗ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝ ΞΕΧΑΣΕΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΑ!!

Nikolaos Menegis
ΑΝ ΞΕΧΑΣΕΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΑ!!
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!!
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΓΕΝΟΣ ΔΕΝ ΓΟΝΑΤΙΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ !!

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ!!
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!!

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΚΟΙΤΟΥΣΑΝ ΠΟΥ ΒΙΑΖΑΝ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΟ ΨΕΜΜΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΜΕΙΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο ΤΟΝΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΟΥ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙΣ

ΦΩΝΑΖΩ ΓΙΑ 50.000 ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΤΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΩΝΑΖΩ ΓΙΑ 4.000.000 ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΣΦΑΞΑΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΙΜΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΦΩΝΑΖΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΥ ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ
ΦΩΝΑΖΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΚΑΝΕΝΑ ΖΩΟ ΝΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΩΣ ΔΟΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΕΛΕΦΘΕΡΑ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ!!

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΕ!!
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ!!
Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΘΑ ΝΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΦΥΓΑΜΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΜΜΙΑ ΣΤΟΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΟΓΜΑ
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΔΙΚΟ!!
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΨΕΜΜΑ!!
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ!!
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ!!
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ!!
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΗΚΑΜΕ ΠΟΤΕ!!
ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΩΝ!!
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!!
Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!

ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ…

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΑΘΗΝΑ.
 
ΔΕΙΤΕ ΤΙ “ΑΝΘΡΩΠΟΙ” ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ.
 ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ;; ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΒΑΘΜΟ.
 
ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ. ΑΛΛΑ ΕΚΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΓΝΩΜΗ ΜΙΑ ΕΝ ΤΕΛΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ.
 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΗΚΑΝ ΛΕΕΙ ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΕΡΙΞ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…
 
ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΗΚΑΝ ΩΡΕ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΕ;;
 
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΝΝΟΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΒΑΝΑΥΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ (ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ (ΑΛΛΙΩΣ ΑΠΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΝ) ΤΑ ΑΓΝΟΕΙΣ; ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1912 Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
ΤΟΝΙΖΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ: ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ. ΟΙ ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΕΜΑΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.
 
Ο ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΙΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΦΑΝΕΙ ΤΟΥ ΛΩΛΟΣΤΕΦΑΝΗ.
 
ΟΥΤΕ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ Ο ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΟΘΟΝΗΣ Η ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ. Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ.
 
ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ: ΣΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΕΣΥ, Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (Ε.ΣΥ.). ΣΥΝΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΡΑΞΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕ. ΕΛΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ. ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΑΙ ΘΕΑΤΗΣ. Ο ΙΕΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ.
 
https://kwloxaneio.gr/antonis-kafetzopoylos-akalyptos-oi-ellines-katapiezan-toys-makedones-epi-chronia/?fb_node=1232545053548312&ul=5c67d81cd57bd&fbclid=IwAR3FDELR_okr0dSD5qMxngBIxnbfiNAyB8v7Bb32H_ymswjeX_XjqrNIDUY#
Μ.Α.

16-02-2019 ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

16-02-2019 ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
16/02/2019 Ε.ΣΥ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ.Ε.Η. ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΕΝΑΝΤΙ 4,8ΕΚ ΕΥΡΩ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ) ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΟΤΣΟ ΑΝΓΚΙΟΥΣΕΦ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΥ ΖΑΕΦ, ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018), ΕΝΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΗΛΘΕ ΣΧΕΔΟΝ ΙΣΟΠΟΣΑ ΣΤΑ 5ΕΚ ΕΥΡΩ;

ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ… ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ, ΔΕΝ ΕΤΥΧΕ. Η ΔΕΗ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ… ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΕΣ ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ. ΗΔΗ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΤΗΡΕΙ ΣΙΓΗΝ ΕΝΟΧΟΥ ΙΧΘΥΟΣ.

http://greekmoney.gr/%cf%83%ce%b9%ce%b3%ce%ae-%ce%b9%cf%87%ce%b8%cf%8d%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b7/

http://greekmoney.gr/%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%b9/

ΚΑΙ ΕΝΩ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΞΑΦΝΙΚΑ Η ΔΕΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ. ΕΝΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΜΟΝΟΠΩΛΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ (ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΚΟΜΗ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙ) ΠΟΥ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ. ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗ «ΔΕΗ» (EDS) ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΛΙΠΑΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Η ΔΕΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΝ ΑΔΥΝΑΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΥΜΑ ΤΗΣ;

http://greekmoney.gr/%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB/?fbclid=IwAR3Ia7lITXjzKCMOke3HO2__lpzPdmoHCweW6trDoNDtpXSBi13z1KJd1HA

http://greekmoney.gr/%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bb/

ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΝΑ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ (ΔΕΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ);

ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 600ΔΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ (ΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙ) ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ) ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ;

ΔΙΟΤΙ ΕΝ ΤΕΛΗ Η ΔΕΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΤΟΠΟ.

ΤΥΧΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΓΝΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

16-2-2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16-2-2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16-2-2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΤΕΙ Η ΚΛΟΠΗ 7000 ΤΟΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ?

ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΤΕΙ Η ΚΛΟΠΗ 7000 ΤΟΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ !

ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ HSBC ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ XONG KONG ΤΟ 1932 !

ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΤΟ 1931-32 ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒIS ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !

ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 1933 ΜΑΣ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ !

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΣΦΑΞΕΙ !!

ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΤΟ 33 ΕΧΕΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗΝ Β.I.S ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΔΙΝΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 1942 ΤΩΝ 3,5 ΔΙΣ … ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 2010 ΞΑΝΑΣΤΗΣΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΞΩΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;;;

ΕΛΛΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΕΙΣ ΑΚΌΜΗ;;
ΚΆΝΕ ΚΑΤΙ ΚΟΥΝΗΣΟΥ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ

ΕΛΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΕΝΏΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ

Δημήτρης Σκρέτας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

[index]
[index]