ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. – ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του Αρτέμη Σώρρα προς την Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,3 τρις Ευρώ το οποίο έχει κατατεθεί στα Ταμεία Κληρονομικών Κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στην διάθεση των Ελλήνων θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ.».

Προγραμματικές δηλώσεις Ελλήνων Συνέλευσις:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

Ιδρυτική διακήρυξη Ελλήνων Συνέλευσις:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία έχουν κατατεθεί και κλειδωθεί τα ακόλουθα οικονομικά εργαλεία από τον Αρτέμη Σώρρα (*). Αυτά συνοδεύονται με σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων διαπιστευτηρίων και νομιμοποιητικών έγγραφων που επικυρώνουν την εγκυρότητα, γνησιότητα και ισχύ. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές ενέργειες βάσει της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας νομοθεσίας, προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε άμεσα ή και έμμεσα σχετικό φορέα και έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τυχόν ενστάσεις, απορρίψεις, αμφισβητήσεις κ.ο.κ. Σε καμία από τις προτάσεις και σε κανένα από τα κατατεθέντα εργαλεία δεν έχει γίνει ουδέποτε οποιαδήποτε απόρριψη ή άρνηση οιασδήποτε μορφής από οιονδήποτε φορέα.

ΣΕΛΙΔΑ 1 από 40
Αφού παρήλθε ο χρόνος των ενστάσεων και δεν υπήρξε καμία άρνηση, αυτό υποχρεωτικώς συνεπάγεται σε αποδοχή και οι πράξεις θεωρούνται τελεσθείσες, χωρίς δικαίωμα παρεμβολής από οιονδήποτε φορέα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα εργαλεία και ο πλούτος που περιέχουν είναι πλέον εκχωρηθείσα περιουσία υπέρ των Ελλήνων, της Ελλάδος και του εν γένει απανταχού Ελληνισμού.
Συνοπτικά έχουν τελεσθεί οι ακόλουθες πράξεις και έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα ποσά που είναι έτοιμα προς εκταμίευση:
1.0. ΠΟΣΟ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ($ 600.000.000.000) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (US Treasury, US Treasury Offset Payments, US department of Transportation, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΤΤΕ, Άρειο Πάγο, Ελληνικά Δικαστήρια και πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού). Κατατέθηκαν για την εξαγορά του Δημοσίου Χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών.
1.1. Επιτόκιο : 0 %, (0,5 % προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά των δανείων από τους δανειστές: και μετά θα μετατραπεί σε 0 %. Τα έσοδα από τους σχετικούς τόκους θα διατεθούν και πάλι σε ταμείο για την Ελλάδα),
1.2. Αποπληρωμή : Μέχρι 100 χρόνια.
2.0. ΠΟΣΟ ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΡΙΩΝ (€2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ έχει κατατεθεί ως αίτημα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος ενέργησε για λογαριασμό των Αυτοχθόνων Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δυνάμει του Αμετακλήτου- Αορίστου χρονικά και με Μεταθανάτια ισχύ και κληρονομικό δικαίωμα Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, όπως αυτό έχει ανατεθεί από διάφορους Δήμους αλλά και Εκκλησιαστικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
ΣΕΛΙΔΑ 2 από 40

2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ:

Να ληφθούν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των Ελληνικών Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Τα κεφάλαια αυτά είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility), με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Αφορά την κάθετη αειφόρο ανάπτυξη με έργα κοινωφελή και ανταποδοτικά μαζί με εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την Ελλάδα, Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό.

2.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ:

Ο Αρτέμης Σώρρας δέσμευσε ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία από το δικό του χαρτοφυλάκιο ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί με ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Το αίτημα κατατέθηκε και επικυρώθηκε στους αρμόδιους φορείς (Παγκόσμιος Ελεγκτικός μηχανισμός, «ALPHA OMEGA STATION», World Bank, Federal Reserve, ITC, Consolidated Credit Bank LTD, UN, EU, ECB, IMF, Ελληνική Δημοκρατία, Άρειος Πάγος, USA & Ρωσία).

ΣΕΛΙΔΑ 3 από 40
3.0. ΟΚΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.500.000.000.000) ΕΥΡΩ, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε χρεωστικό ομόλογο με υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Η δωρεά αυτή φορολογήθηκε ήδη από το Ελληνικό Δημόσιο με φόρο ύψους Είκοσι επτά Δις. Ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ αρνήθηκαν να τα εισπράξουν.
3.1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Δ.Ο.Υ. Πατρών, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Υπ. Οικονομικών, Πρεσβεία Γαλλίας, Ελληνικό Χρηματιστήριο, Ελληνικά Δικαστήρια.
( * ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών χρηματοοικονομικών εργαλείων, στα οποία κάποια είναι ιδιοκτήτης και κάποια είναι νόμιμος δικαιούχος – διαχειριστής. Η διαχείριση αυτή προκύπτει από Ανέκκλητα πληρεξούσια, Αορίστου χρόνου, με Μεταθανάτια ισχύ και Κληρονομικό Δικαίωμα. Είναι ο μόνος δικαιούχος, μόνος αποφασίζων και μόνος υπογράφων. Όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί ως φυσικό πρόσωπο ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλες τις πράξεις, ενέργειες, συμβάσεις κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την μεταβατική περίοδο ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας (στους Έλληνες ιθαγενείς πολίτες) των 600 δις δολαρίων από τις 28/ 09/ 2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΈΛΛΗΝΑ/ΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ.!!!
ΣΕΛΙΔΑ 4 από 40
Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν, στη συνέχεια θα γνωματεύσουν και θα δομήσουν εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά όργανα.
Οι τέσσερεις βασικές ομάδες επιτροπών θα είναι:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 Επιτροπές Έρευνας και Ελέγχου
2.0 Επιτροπές που θα δομήσουν μελέτες επίλυσης των ξεχωριστών θεμάτων, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας και τη χάραξη της πολιτικής και πολιτιστικής γεωστρατηγικής,
3.0 Επιτροπές Θεσμοθέτησης των εγκεκριμένων αποφάσεων

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0 Επιτροπές Δικαίου & Πειθαρχικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.2.1. Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου Χρέους: Θα προβεί σε μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’ αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος, εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων κ.ο.κ.
1.2.2. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και κρατικών συμβούλων.

ΣΕΛΙΔΑ 5 από 40
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης, ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),
1.2.4. Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις, διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.
1.2.5. Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις, κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 % της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.
1.2.6. Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις, αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ., του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και όλων των άλλων (τοπικών ή εξωτερικών) ταμείων και φορέων που συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.
1.2.7. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων, περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.
1.2.8. Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων μυστικών κονδυλίων.
ΣΕΛΙΔΑ 6 από 40

1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1.2.1. Επιτροπή υπεύθυνη η οποία θα προβεί στον έλεγχο της βασικής δομής όλων των Υπουργείων ως προς την λειτουργία, τρόπος που λαμβάνονται και εκτελούνται καθώς και εποπτεύονται οι αποφάσεις, συμβάσεις, διαγωνισμοί, προμήθειες κ.ο.κ. ούτως ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για όλα τα θέματα της διοίκησης και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Θα ετοιμαστούν και οι προϋπολογισμοί για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
1.2.2. Το ίδιο θα συμβεί και για όλα τα Περιφερειακά γραφεία, τις Νομαρχίες, και τις Δημοτικές αρχές.
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου δράσεων ξένων κέντρων στην Ελλάδα, συνεργάτες τους στον ελληνικό χώρο, ζημιές που προκληθήκαν, έργα που υλοποιήθηκαν κτλ
1.2.4. Ειδικές επιτροπές οι οποίες θα ερευνήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδος και κάθε πτυχή και θα καταγράψουν τα πραγματικά σημερινά δεδομένα, τις σχετικές συμβάσεις με εξωτερικούς φορείς, διαχείριση και τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό αφορά :
α) Εσωτερικών Λειτουργικών Αναγκών κάθε τμήματος της κυβερνητικής μηχανής,
ε) Εξωτερικές διακρατικές σχέσεις και συμμαχίες, δράσεις τους μέσα στη χώρα, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται,
β) Οικονομικές & Χρηματιστικές Ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους,
γ) Άμυνα και ασφάλεια επίγεια, εναέρια, υπόγεια, διαθαλάσσια και δορυφορική, συμβάσεις, προδιαγραφές, λειτουργία, ασφάλεια,
δ) Ναυτιλία,
ε) Δομή οικονομίας,
στ) Παιδεία, Βιβλία, Ελληνική Γλώσσα,
ζ) Πολιτισμός & Αθλητισμός,
1. Ενδελεχής έλεγχος όλων όσων εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικοί και ως διοικητικοί,
2. Έλεγχος όλων των συμβάσεων για τα έργα και τις εκδηλώσεις του Υπουργείου, ΣΕΛΙΔΑ 7 από 40
3. Έλεγχος των συμβάσεων με Κράτη, οργανισμούς, πανεπιστήμια, αλλοδαπές αρχαιολογικές υπηρεσίες ή άλλους, όπου θα γίνει πλήρης έλεγχος των ανασκαφών, το που βρίσκονται σήμερα τα ευρήματα, τις συμφωνίες που έγιναν γύρω από αυτά, η μέχρι σήμερα εκμετάλλευσή τους, για όλες τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως σήμερα,
4. Έλεγχος των ευρημάτων από τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και την κατάληξη τους,
5. Θα γίνει έλεγχος όλων των σημείων αποθήκευσης των ευρημάτων από ανασκαφές κυρίως αυτών των Μουσείων,
6. Θα συσταθεί επιτροπή ελέγχου με εμπειρογνώμονες αρχαιολόγους και με εισαγγελική παρουσία για τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους κακοποίησαν και ασέλγησαν σε βάρος της κληρονομιάς του Έθνους μας,
η) Υγεία, Φαρμακοβιομηχανία,
θ) Εργασία & Κοινωνικές ασφαλίσεις,
ι) Γεωργία, Κτηνοτροφία, Τροφική αλυσίδα,
κ) Εμπόριο, βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
λ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο,
μ) Επίγειες, Θαλάσσιες και Εναέριες Μεταφορές, Δίκτυα και Δρόμοι, Γέφυρες, Ακτοπλοϊκά, Αεροδιάδρομοι κτλ,
ν) Καταγραφή και χαρτογράφηση του Ορυκτού Πλούτου, Γαιανθράκων, Κρυστάλλων και σπάνιων γαιών καθώς και των σεισμογενών περιοχών, γεωλογικών φυσικών φαινομένων, παρακολούθηση, συμβάσεις κ.ο.κ. ,
ξ) Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των γνωστών ή άγνωστων τεχνολογιών, ενεργειακών πεδίων, αρχαιολογικών χώρων,
ο) Παιδεία, υπάρχουσα δομή, σχολική ύλη, μέσα εκπαίδευσης, αναλφάβητος πληθυσμός κτλ,
π) Τύπος, Επικοινωνία & Διαδίκτυο, άδειες, λειτουργία, περιορισμοί κτλ,
ρ) Δορυφόροι όλων των μορφών, συμβάσεις με τρίτους, λειτουργία, έλεγχος, πρόσβαση, ΣΕΛΙΔΑ 8 από 40
σ) Νερό, Ρεύμα, Ενεργειακά αποθέματα, Δίκτυα μεταφοράς, Αποθήκευση, Διαχείριση κτλ,
τ) Εντοπισμός κάθε αρχαίου ελληνικού περιουσιακού στοιχείου (Αγάλματα, Ναών, Συγγραμμάτων κτλ), η μέχρι τώρα χρήση που έγινε από τρίτους, εντοπισμός κάθε βιβλίου ελληνικής γραμματείας κ.ο.κ.,
υ) Δάση, βιότοποι, υγρότοποι, πυρασφάλεια κ.ο.κ.,
φ) Απόβλητα, χωματερές, ανακυκλώσιμο υλικό, Λύματα, Αποχετευτικό κτλ,
χ) Λεπτομερείς ναυτική Χαρτογράφηση για Λιμάνια, μαρίνες, ποτάμια, λίμνες κτλ,
1.4.1. Κοινοβουλευτική ομάδα που να μελετήσει και θα προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις στο Σύνταγμα που θα εξασφαλίζει τον Έλληνα Πολίτη και που θα καθιερώνει την Ελλήνων Πολιτεία η οποία θα βασίζεται στα Ελλάνια Πρωτόκολλα που διέπονται από τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς νόμους,
1.4.2. Επιτροπή Πολιτειακής Ανασυγκρότησης για εφαρμογή του Πολιτειακού Κώδικα.
1.4.3. Για ότι αφορά στους Δήμους της χώρας, πέραν των πιο πάνω, θα συσταθεί,
1.4.3.1. Επιτροπή ελέγχου δημοτολογίου με σύγκριση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και αποδεικτικό εγγυτέρων συγγενών,
1.4.3.2. Διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος αμοιβών, συμβάσεων, αναθέσεων.
1.3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
1.3.1. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την Ίδρυση καθαρά Εθνικού Ελληνικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
1.3.2. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την εξαγορά όλων των κόκκινων δανείων που υπάρχουν στις Τράπεζες σήμερα από το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο θα κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο μέσου του πιστωτικού Ιδρύματος της Πολιτείας. Το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στα Πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, ή θα τα διαγράψει ή θα κάνει Κεφαλαιοποίηση του δανείου (αρχικό κεφάλαιο + τόκοι μέχρι την ημ/νια εξαγοράς) ανάλογα με την περίπτωση και θα ΣΕΛΙΔΑ 9 από 40  δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να το εξοφλήσουν μακροχρόνια (π.χ. 30 έτη) με μηδενική επιβάρυνση τόκων. Όλο το ανωτέρω εγχείρημα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.3. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών των Ελλήνων προς το δημόσιο ταμείο. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.4. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού Συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.5. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ακύρωσης μνημονίων και δανειακών συμβάσεων.
1.3.6. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ελέγχου για διαπλοκή και πελατειακών σχέσεων όλων των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και κρατών ή ιδιωτών.
1.3.7. Επιτροπή κατάρτισης νομοσχεδίων και θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των έργων που περιγράφονται πιο πάνω και βάσει των μελετών που θα έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο βάσει του προηγούμενου άρθρου.
* οι επιτροπές κατάρτισης Νομοσχεδίων πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να έχουν καταρτίσει και καταθέσει το Νομοσχέδιο.

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0. Επιτροπή συγκρότησης Ειδικού δικαστηρίου που καλείται να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των Επιτροπών ελέγχου επί όλων των σημαντικών θεμάτων της Πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες ποινές που θα αποφασιστεί. Η Επιτροπή Συγκρότησης έχει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάθεση των νομοσχεδίων για την σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου.
2.0. Επιτροπή ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα:
2.1. Επιτροπή ελέγχου όλων των Δικαστικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα δράση και λειτουργία τους.
2.2. Εντατικά σεμινάρια για την εμπέδωση του ρόλου του Δικαστικού λειτουργού.

ΣΕΛΙΔΑ 10 από 40
2.3. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της διανεμητικής και της εθιμικής δικαιοσύνης.
3.0. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης.
4.0. Οι επιτροπές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα συντονίσουν με κάθε διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή δημόσια θέα.
5.0. Επιτροπή Δικαίου, η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης.
6.0. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους, δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους κ.α. καθώς και θα μπορούν να συμβουλεύονται οιονδήποτε κρίνουν αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της πράξης.
7.0. Αφού περατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων όπως πιο πάνω περιγράφεται και σημειωθούν αξιόποινα παραπτώματα από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλ. από τους ασκούντες δημόσιο αξίωμα (ακόμα και για τους μη εν ενεργεία ) καθώς και οι σχετικοί σύμβουλοι πάσης μορφής, κράτη, τράπεζες κ.ο.κ., οι επιτροπές πειθαρχικού θα αναλάβουν να συντάξουν την ανάλογη δικογραφία, θα συντονίσουν, εκτελέσουν καθώς και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία εκδίκασης από το Ειδικό Δικαστικό σώμα και θα εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός χρονικού πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία.
8.0. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστέες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1.0. ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί την παιδεία ως τον κρισιμότερο και πιο νευραλγικό τομέα της κοινωνίας. Το πρόγραμμα είναι να διαθέσει τεράστια κεφάλαια ώστε να δημιουργηθεί η υλικοτεχνική δομή για την άριστη και πλήρη παιδεία των Ελληνόπουλων.
Ο σκοπός της Ελλήνων Πολιτείας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παιδεία. Το κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση την Πολιτείας η οποία αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του Γένους μας.
ΣΕΛΙΔΑ 11 από 40
1.1. Τα σχολεία θα είναι τα εκκολαπτήρια των νέων Ελληνικών Γενεών και θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών με τη δόμηση του σώματός τους, της ψυχής τους και του πνεύματος τους ώστε να αξιώνονται για να πάρουν την Ελλήνων Πολιτεία στα χέρια τους.
1.2. Τα σχολεία χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό θα έχουν ότι κάθε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαιτεί για την επίτευξη του σκοπού τους μέχρι θέατρα για παραστάσεις μάθησης όπως μας κληροδότησαν οι προγονοί μας. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο θα ικανοποιεί και θα αναπτύσσει όλη την δημιουργική ικανότητα των Ελληνόπουλων. Εκτός από την παιδεία της πνευματικής μάθησης κάθε σχολείο θα έχει όλες τις υποδομές αθλοπαιδιών σε ατομικά και σε συλλογικά αθλήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία κλπ δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης στην Ελλήνων Πολιτεία εφόσον θα ενσωματώνονται από λειτουργικής άποψης με τα σχολεία. Σε οποιοδήποτε άθλημα έχει ταλέντο, έφεση ή αρέσκεια το Ελληνόπουλο θα έχει την ευκαιρία να την εξασκεί εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου του.
1.3. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον πλήρη εξοπλισμό και την απαραίτητη στελέχωση από τους ικανότερους εκπαιδευτές – προπονητές για κάθε συγκεκριμένο άθλημα. Έτσι θα υπάρχει μια ταυτόχρονη παιδεία των Ελληνόπουλων και στο σώμα και στο πνεύμα γιατί και τα δύο πρέπει ταυτόχρονα να γυμνάζονται.
1.4. Επίσης κάθε σχολείο θα περιλαμβάνει τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των έμφυτων τάσεων που υπάρχουν στον άνθρωπο για την ανάδειξη της καλαισθησίας με την τέχνη. Κάθε Ελληνόπουλο θα μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης μουσικής, σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο αρέσκεται καθώς και φωνητικής έκφρασης.
1.5. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθούν για την κάλυψη των καθαρά Ελληνικών τεχνών, έκφρασης της καλαισθησίας όπως θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική και κάθε μορφή καλλιτεχνίας.
1.6. Το Ελληνόπουλο θα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδείας μάθησης, εξάσκησης, προετοιμασίας, εκγύμνασης σωματικής- πνευματικής, μόνο εντός του σχολείου .
1.7. Σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα του καθεστώτος σκοτώνει την δημιουργική φαντασία, την πραγματική έφεση μάθησης των παιδιών από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το εκπαιδευτικό καθεστωτικό σύστημα θέλει να καταστρέφει την κριτική ΣΕΛΙΔΑ 12 από 40  ικανότητα και την δημιουργική έφεση με το να εντάσσει όλους τους μαθητές σε ένα πλαίσιο αναπαραγωγής συγγραμμάτων και ιδεών που να μπορεί να καθοδηγεί σκέψη και πράξη σύμφωνα με το σχεδιασμό που κάνουν για να εξυπηρετούνται αλλότρια προς το Έθνος μας συμφέροντα και συγκεκριμένες ομάδες (στοές, μασονικές εταιρείες, μασονικά εκπαιδευτικά συμβούλια, δογματικό ιερατείο κλπ).
1.8. Αυτό επιβάλλει την αλλαγή όλων των συγγραμμάτων που είναι για να εγκλωβίζουν την σκέψη του ανθρώπου σε σκέψεις οι οποίες δεν είναι αληθινές και δεν προάγουν το υπαρκτό και το αληθινό. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καθιερώσει μέσα από τις δομές της συγγράμματα τα οποία θα πραγματεύονται μόνο με το πραγματικό και αληθινό της Κοσμοθέασης (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό) και της συμπαντικής θέσης του ανθρώπου που βρίσκεται στον πλανήτη γη. Τα συγγράμματα μας μέσα στα πλαίσια του αληθινού και του υπαρκτού θα είναι απόρροια της Πανάρχαιας Ελληνικής Γραμματείας μας και της ανελιγμένης σύγχρονης γνώσης που προέρχεται από την κυτταρική μας μνήμη.
1.9. Θα ενισχύει η Παιδεία την δημιουργική φαντασία και την κριτική ικανότητα για κρίση γιατί ο αυριανός Πολίτης πρέπει να μετέχει «κρίσεως και αρχής» σε οτιδήποτε υπάρχει ώστε να διακρίνει τι είναι δικό του τι είναι μέσα από την Κοσμοθέαση του και τι όχι (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην Τρίτη βαθμίδα Παιδείας όπου θα διδάσκονται με δημιουργική κατεύθυνση, πραγματικές επιστήμες, σε πραγματική βάση.
1.11. Η Τρίτη βαθμίδα θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης κάθε επιμέρους κλάδου ο οποίος θα αφορά τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, παραγωγικό τομέα της Πολιτείας μας. Θα καθιερωθεί η αληθινή θεϊκή μας γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τον κλάδο της Φιλολογίας.
1.12. Οι τεχνολογικές σχολές θα αναπτύξουν οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος και αυτό θα είναι μόνο μέσα στην νομοτελειακή θέση του ανθρώπου όπως πραγματικά αληθινά φάρμακα τα οποία δεν θα έχουν μία ένδειξη και πενήντα αντενδείξεις και ούτε θα παράγονται από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος παρά τις ΣΕΛΙΔΑ 13 από 40  βλάβες και τις συνέπειες που προξενούν, αλλά θα είναι μόνο προς όφελος του ανθρώπου.
1.13. Οτιδήποτε εξελίσσεται στην Τρίτη βαθμίδα θα είναι πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας ώστε κάθε καινοτομία κάθε νεοτερισμός να εφαρμόζεται άμεσα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.
1.14. Η Παιδεία στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι το πανίσχυρο εργαλείο για την παραγωγή Ελλήνων Πολιτών με κρίση, επίγνωση και αυτογνωσία έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε Έλληνας «Πολίτης».
1.15. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στην Ελλήνων Πολιτεία είναι ύψιστο. Οι δάσκαλοι των Ελλήνων οφείλουν να προάγουν μόνο το πραγματικό και αληθινό και με κανένα τρόπο το δογματικό. Η Ελλήνων Πολιτεία για το τεράστιο έργο που θα παρέχουν θα τους τιμά και ηθικά και οικονομικά. Είναι όμως υποχρέωση τους να προάγουν με τον πιο άρτιο και άριστο τρόπο το Ελλάνιο Αξιακό Σύστημα δηλαδή τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς μας νόμους γινόμενοι οι ίδιοι φορείς αυτών. Οφείλουν προτάσσοντας την υποχρέωση έναντι του λειτουργήματος τους να υπερβαίνουν κάθε προσωπική τους ή οικογενειακή τους κατάσταση και να υπηρετούν άριστα την θέση για την οποία τους θεώρησε άξιους και τους έδωσε η Πολιτεία. Η Πολιτεία θα τους επιβραβεύει για τα αποτελέσματα της μετάδοσης του Ελληνικού Αξιακού Συστήματος, των γνώσεων, της κριτικής ικανότητος των εκπαιδευόμενων αλλά θα τους τιμωρεί για κάθε διαστρέβλωση του Αξιακού μας καθώς και κάθε συμπεριφορά τους η οποία προσβάλλει, θίγει, μειώνει την οντολογική θέση κάθε Έλληνα Ιθαγενή εκπαιδευόμενου καθώς και την προσωπικότητά του. Θα τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας.

2.0. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

2.1. Η Ελλήνων Πολιτεία σε όλους τους Δήμους θα προσφέρει Διαρκή Ελληνική Παιδεία.
2.2. Θα κατασκευαστούν χώροι Διδασκαλίας και Φιλοξενίας για όλες τις ηλικίες, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με άξονα Διδασκαλίας την Γραμματεία μας και την αναβάθμιση σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος των Πολιτών που θα ακολουθούν το πρόγραμμα. Στοίχημα της Πολιτείας είναι η αναβάθμιση ολόκληρης της κοινωνίας εντός του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος. ΣΕΛΙΔΑ 14 από 40
2.3. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί ένα «τέλος εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, ώστε να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα ή να οργανώνουν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση», ούτως ώστε, ο κάθε Έλληνας να ενημερώνεται για τις νέες προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, γινόμενοι όλοι παραγωγικότεροι πολίτες.

3.0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3.1. Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της Ελλήνων Πολιτείας για Διαρκή Ελληνική Παιδεία είναι και η δημιουργία σε κάθε πόλη – κωμόπολη δημόσια βιβλιοθήκη με βιβλία της πραγματικής Ελληνικής Γραμματείας, σε ένα ιδανικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τον ρόλο που υπηρετεί και με περιεχόμενο συγγράμματα για την γνωσιακή επιμόρφωση των Πολιτών.
3.2. Οι βιβλιοθήκες θα είναι και κέντρα πληροφοριών τα οποία θα βρίσκονται συνδεδεμένα διαδικτυακά με άλλα παρόμοια κέντρα σε όλο τον πλανήτη ούτως ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει διευρυμένη πρόσβαση.

4.0 ΕΡΓΑΣΙΑ

4.1. Η Ελλήνων Πολιτεία παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες μέσα από τη λειτουργία της.
4.2. Η Ελλήνων Πολιτεία ανοίγει τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς ορίζοντες ειδικά με την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εργασία με την απόδοση έργου προς αυτήν. Με τη δομή και τη δόμηση της η πολιτεία θα παρέχει πάντα εργασία σε όλους τους πολίτες της,
4.3. Οι συνθήκες εργασίας θα είναι με σεβασμό προς το Ανθρώπινο δυναμικό.
4.4. Η αμοιβή θα είναι πάντα με αξιοκρατικό κριτήριο παραγωγικότητας και ποιότητας εργασίας.
4.5. Η περίθαλψη και συνταξιοδότηση των εργαζομένων θα καλύπτεται από ένα ασφαλιστικό ταμείο υψηλοτάτων προδιαγραφών το οποίο θα λειτουργεί πάντα με καθαρή ανταποδοτικότητα. Το ταμείο αυτό θα είναι αυτοδιοίκητο με σκοπό να πραγματοποιεί κερδοφόρες ΣΕΛΙΔΑ 15 από 40
επενδύσεις ώστε να βελτιώνεται η θέση των μετόχων του που είναι οι συνταξιούχοι. Όλα τα υπάρχοντα ταμεία αφού ελεγχθούν θα εξυγιανθούν και θα λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Η λειτουργία της Ελλήνων Πολιτείας μέσω μηχανισμών και νόμων θα είναι η διαχρονική εξασφάλιση της τρίτης ηλικίας. Μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο η τρίτη ηλικία για την Πολιτεία. Άνθρωποι γεμάτοι βιωματική σοφία μπορούν να μεταδώσουν τον σπόρο της γνώσης στην επερχόμενη γενιά με σεβασμό για τον άνθρωπο, την Πολιτεία, το περιβάλλον, τον πλανήτη και την Κοσμοθέαση (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
4.6. Η Ελλήνων Πολιτεία αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει τις συνθήκες για την ικανοποιητικότερη διαβίωση σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας γιατί τους κονσερβοποιεί σε πανάθλια ιδρύματα που έχουν μόνο κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
4.7. Σε ολόκληρη την Ελλάδα η Ελλήνων Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση της έναντι της τρίτης ηλικίας δημιουργώντας πάρκα που θα περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, εγκαταστάσεις ενασχολήσεων και συναναστροφής – επικοινωνίας, αίθουσα σωματικής αγωγής, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη κ.ο.κ.
Είμαστε ως Έλληνες υποχρεωμένοι να καταστήσουμε την τρίτη ηλικία αυτάρκη ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να την σεβόμαστε.

5.0 ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.1. Η Ελλήνων Συνέλευσις δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς Ελληνικούς σπόρους.
5.2. Θα αναπτυχθεί με πρόγραμμα ώστε το 60 % της γεωργικής παραγωγής να καθιστά αυτάρκη την χώρα μας από τα γεωργικά προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής χλωρίδας καθώς και των παραγώγων τους, πχ ελαίων για θεραπευτικούς και για καλλωπιστικούς σκοπούς . ΣΕΛΙΔΑ 16 από 40
5.3. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το ταμείο των ελληνικών σπόρων.
5.4. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευθούν όλοι οι «GM» γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών.
5.5. Η Πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, θα προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση, και το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο κτλ,
5.6. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης για όλες τις μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγής, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και υβριδίων, με την λήψη ταυτόχρονα υποχρεωτικών εφαρμοστικών μέτρων για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό πρότυπο φυσικής ανάπτυξης και οτιδήποτε καλλιεργείται στον Ελληνικό χώρο να είναι πραγματικά βιολογικό.
5.7. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια.
5.8. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων στα οποία μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Το ίδιο βάρος θα δοθεί και στην κτηνοτροφία.
5.9. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και των εξαγωγών ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός.
5.10. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών.
5.11. Θα δοθεί προώθηση ώστε το 80 % των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση.
5.12. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών.
5.13. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής πανίδας.
5.14. Η ανάπτυξη τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται κάθε αυξητικό, διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κτλ. ΣΕΛΙΔΑ 17 από 40
5.15. Είμαστε η χώρα των υδάτων είναι φυσιολογικό να υπάρχει υδατοκαλλιέργεια όλων των ειδών.
5.16. Θα δοθεί βαρύτητα στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων, οστράκων και μαλακίων και ότι παράγεται ως τελικό προϊόν της μητέρας φύσης.
5.17. Η Πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε στήριξη για την επίτευξη των ανωτέρω με την δική της ή όχι συμμετοχή στην υλοποίηση τους.

6.0 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

6.1. Θα δημιουργηθούν ειδικές υποδομές όπου οι ερευνητές θα μπορούν να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/-πειράματα καινοτομικά. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
6.2. Θα δημιουργηθούν ειδικά σχολεία για παιδιά με υψηλά νοητικά επίπεδα ούτως ώστε να αναπτύξουν ορθά τις δυνατότητες τους.
6.3. Θα εγκατασταθούν καινοτόμα προγράμματα και σοβαρά δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται αμέσως στο εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους μαθητές που φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν απρόσκοπτα.
6.4. Θα συσταθεί ειδική επιτροπή άμεσων αδειοδοτήσεων για επενδύσεις ειδικά σε καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να ωφεληθεί άμεσα όλη η κοινωνία.
ΣΕΛΙΔΑ 18 από 40

7.0. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς.
7.1. Η βιομηχανία θα δομηθεί πάνω στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι με προοπτική την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς επίσης θα κληθούν οι απανταχού Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που έχουν κληρονομήσει από το γένος μας, στην Ελλήνων Πολιτεία.
7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην Ελληνική γη.
7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.
7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ.
7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την υπεραξία της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.
7.6. Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους της ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.
7.7. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός χρειάζεται χρήση ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να ΣΕΛΙΔΑ 19 από 40
εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό ως προς το περιβάλλον.
7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.
7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.
Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης Τέχνης του Λόγου.

8.0 BIOTEXNIA

Η Ελλήνων Πολιτεία δίνει μεγάλη σημασία στον βιοτεχνικό κλάδο. Τα χειροποίητα παραδοσιακά είναι μέσα στην διαχρονική έκφραση τέχνης του γένους μας.
Είναι μια αξία διαχρονική, που θα ενισχυθεί από την Πολιτεία όσο το δυνατόν περισσότερο.
8.1. Η αγγειοπλαστική, γενικά τα κεραμικά, η χειροποίητη τέχνη της σιδηρουργίας, της χαλκουργίας, της αργυροχοΐας θα ενισχυθούν ιδιαιτέρως.
8.2. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην χρυσοχοΐα που είναι από αρχαιοτάτων χρόνων Ελληνική Τεχνική και μας έχει αφήσει απείρου κάλλους τεχνουργήματα.
8.3. Στον τομέα της ένδυσης θα ενισχυθούν βιοτεχνίες, ύφανσης και κεντήματος με μεγάλο βάρος την άριστη ποιότητα των παραγομένων υλικών και προϊόντων με πρώτες ύλες της μητέρας Ελληνικής φύσης, όπως βαμβάκι, λινό κάνναβης, μετάξι κλπ.
8.4. Η παραγωγή υφασμάτων από μετάξι θα ενισχυθεί καθώς επίσης τεχνουργήματα, χειροποίητα, χαρακτικής και γλυπτικής, παραδοσιακά ή με καινοτόμες εφαρμογές.
8.5. Μεγάλη προώθηση θα δοθεί στις οικοτεχνίες για παραγωγή προϊόντων καπνού όπως τσιγάρα, πούρα κλπ καθώς και αλκοολούχων από απόσταξη ποτών όλων των ειδών όπως από κρεμμύδια, πατάτες, μούρα, μήλα και ότι άλλο είναι παραδοσιακό αλκοολούχο μπορεί να παραχθεί.
8.6. Το ίδιο θα ισχύει και για τους φυσικούς χυμούς. ΣΕΛΙΔΑ 20 από 40
8.7. Το κίνητρο για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι καθαρά φορολογικό και αναφέρεται στην φορολογική πολιτική του παρόντος.

9.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ελλάδα ίσον θάλασσα. Είμαστε οι άνθρωποι της θάλασσας. Έχουμε στο DNA μας την σύνδεσή μας με τη θάλασσα. Η ενίσχυση της θέσης παγκοσμίως της ναυτιλίας ακόμη περισσότερο από ότι είναι σήμερα είναι βασικός στόχος της Ελλήνων Πολιτείας. Σημαντικό επίσης είναι το γεωστρατηγικό σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα που ενώνει τρείς ηπείρους.
Η ναυτιλία θα θέσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών και εμπορίου.
9.1. Η Ελλήνων Πολιτεία έχει σαν στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα.
9.2. Βασικός στόχος να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες εμπορίου και διακίνησης, τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.ο.κ.
9.3. Η Πολιτεία θα είναι συνεπίκουρη της ναυτιλίας ώστε να γίνει η Ελλάδα το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και συναλλαγών.
9.4. Θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να υπάρχει υπερσύγχρονο δίκτυο σιδηροδρομικών σταθμών, αεροδρομίων, περιφερειακών δρόμων δομημένων με τις ανάλογες υπηρεσίες, θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονη διαχείριση αποθήκευσης, τελευταίας τεχνολογίας μηχανισμούς φόρτο -εκφορτώσεων, ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της κίνησης κτλ ούτως ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα υπερσύχρονο διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορίου.
9.5. Θα ενισχυθεί η υπάρχουσα ναυπηγική κατασκευαστική τεχνογνωσία καθώς και οι υψηλών προδιαγραφών επισκευές όλων των πλωτών μέσων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις.
9.6. Στόχος είναι η κατασκευή υψηλοτάτης τεχνολογίας πλοίων, που θα παρέχουν ασφάλεια, χρηστικότητα και άνεση.
9.7. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί ώστε η ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση των πλοίων να αντικατασταθεί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας με στόχο την ελεύθερη ενέργεια.
Η Ελλήνων Πολιτεία με το πρόγραμμα αυτό θέτει την Ελλάδα στη θέση που της ανήκει στον τομέα της ναυσιπλοΐας. ΣΕΛΙΔΑ 21 από 40

10.0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σήμερα παρότι ο πολίτης πληρώνει τέλη κυκλοφορίας – διόδια, έχει στη διάθεση του άθλιο και ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, που δεν συντηρείται ούτε επιφανειακά, ούτε τα φρεάτια απορροής, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, χωρίς πρόσβαση για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με σπάνιο νυχτερινό φωτισμό κλπ.
10.1. Καταρχήν είναι προγραμματισμένη η αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων Εθνικών δικτύων.
10.2. Θα επενδυθούν όλα όσα χρειαστούν για την αναβάθμιση των ανωτέρων ειδικά μέσα στις πόλεις με άριστη ποιότητος άσφαλτο, αντιολισθητική, επίπεδη, χωρίς προεξοχές κτλ.
10.3. Θα αναβαθμιστούν τα πεζοδρόμια και όπου υπάρχει διέλευση πεζών.
10.4. Θα δημιουργηθούν ορθά δομημένοι χώροι στάθμευσης, υπογείως ή υπεργείως ούτως ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των αυτοκινήτων στις μεγαλουπόλεις.
10.5. Θα δημιουργηθούν χώροι – πνεύμονες πράσινου και θα αναπλαστούν οι υπάρχοντες, που θα φυλάσσονται με μόνιμο προσωπικό ασφαλείας, με στόχο την ευχαρίστηση και απόλαυση των πολιτών και για να αποφεύγεται η κατάληψή τους από περιθωριακές, εγκληματικές ομάδες κλπ.
10.6. Είναι στο πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας να δημιουργηθούν χιλιάδες χώροι όπου θα μπορούν οι πολίτες να καλύπτουν την αισθητική τους, να μπορούν να απολαμβάνουν τα τοπία και να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.
10.7. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση όλων των γεφυρών που υπάρχουν, γιατί η σημερινή κατάσταση του 2015 τείνει να εξομοιωθεί με την μεταπολεμική περίοδο.
10.8. Θα διορθωθούν οι φωτισμοί και θα δημιουργούν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους δημόσιους χώρους ούτως ώστε να υπάρχει αισθητική, να εκφράζεται η τέχνη, να προσφέρουν άνεση και να αποφορτίζουν τις μεγαλουπόλεις από το θόρυβο, τη μόλυνση και τη μετακίνηση.
10.9. Η Ελλήνων Πολιτεία από τη στιγμή, που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, έχει πρόγραμμα να καταστήσει όλη την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο Εθνικής ανάπτυξης.
10.10. Τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για αυτό είναι δεδομένα και άφθονα. Θα κατασκευαστούν δύο παράλληλοι αυτοκινητόδρομοι με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνολογίας, ΣΕΛΙΔΑ 22 από 40
που θα καλύπτουν το δυτικό και ανατολικό τμήμα της καθ’ όλο το μήκος της χώρας. Οι ανωτέρω θα διασυνδέονται μεταξύ τους ανά διαστήματα ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ενδιάμεσες περιοχές. Ο ίδιος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και στην νησιωτική Ελλάδα.
10.11. Μέλημα της Πολιτείας είναι η πρόσβαση και στο πιο απομακρυσμένο χωριό με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα της εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησης για οίκηση και ανάπτυξη περιοχών που μέχρι σήμερα είναι απρόσβατες.
10.12. Θα γίνουν υποδομές ώστε ο πληθυσμός να κατανέμεται οικιστικά σε όλη την επιφάνεια σε οικιστικούς οργανωμένους χώρους για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε περιβάλλον που καλύπτει την ευαισθησία του.
10.13. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία πόλεων και κωμοπόλεων ώστε κάθε πολίτης να ζει στο φυσικό περιβάλλον και να είναι σε επαφή με αυτό για να μπορέσει ενεργειακά να καλύψει την αρμονία που χρειάζεται.
10.14. Οι οικιστικές περιοχές, που θα δημιουργηθούν, θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πολιτών με υψηλών προδιαγραφών υποδομές πχ αποχετευτικό, ηλεκτρικό, υδρευτικό κλπ.
10.15. Οι οικίες είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ώστε να δέχονται όλες τις ακτινοβολίες, που είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και να το σέβονται. Η κατασκευή τους θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αυτάρκης και θα κατασκευάζονται μόνο από φυσικά υλικά, της μητέρας γης. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
10.16. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν σχεδιαστεί παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους να λειτουργούν αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και προδιαγραφών.
10.17. Κάθε κωμόπολη ή πόλη, ανάλογα στο μέρος που βρίσκεται, θα έχει τις ανάλογες υποδομές για την διασύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα.
10.18. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αεροπορική διασύνδεση, που θα καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Όλα τα νησιά μας θα είναι συνδεδεμένα με ακτοπλοΐα μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα. ΣΕΛΙΔΑ 23 από 40
10.19. Επίσης θα γίνεται χρήση υδροπλάνων όπου είναι αναγκαίο.
10.20. Το σχέδιο της Ελλήνων Πολιτείας είναι οι μεγαλουπόλεις να δώσουν την θέση τους προοδευτικά στις μικρές πόλεις, κωμοπόλεις, που θα κατασκευαστούν, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτά που παρέχει η φύση της χώρας μας.
10.21. Η Ελλήνων Πολιτεία μέσω των τιμών των ακινήτων (real estate) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων.
10.22. Πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας είναι η κατασκευή μιας πόλης εξ’ αρχής και εξ’ ολοκλήρου, που θα φιλοξενεί αποκλειστικά την διοίκηση, θα περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, τα οποία θα διοικούν την Ελλήνων Πολιτεία.
10.23. Η πόλης αυτή θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή, που θα αναδεικνύει το κάλλος της Ελληνικής γης, θα έχει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, που θα προσφέρουν άριστη εξυπηρέτηση για επίσημους προσκεκλημένους, καθώς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όλων των υποδομών, όπως αεροδρόμιο, πάρκα κλπ.
10.24. Σε αυτήν την πόλη η Ελλήνων Πολιτεία θα κατασκευάσει ανάλογη με τη χρήση του οικοδομικό συγκρότημα, που θα φροντίσει να γίνει η νέα έδρα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
10.25. Θα κληθούν όλα τα κράτη να στείλουν τους επίσημους πρεσβευτές τους, που έχουν στα Ηνωμένα Έθνη και να εγκατασταθούν στο οικοδομικό συγκρότημα εντελώς δωρεάν.
10.26. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να καλέσει όλα τα Έθνη – Κράτη να φιλοξενηθούν από αυτήν στην νέα έδρα των Ηνωμένων Εθνών που θα ιδρύσει.
10.27. Για να σταματήσει η υπέρογκη δαπάνη, που καλούνται σήμερα να πληρώσουν, στις σημερινές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα γίνει ως δείγμα μεγαλοπρέπειας του Ελληνικού Έθνους προς ολόκληρο τον πλανήτη.
ΣΕΛΙΔΑ 24 από 40

11.0 ΝΕΡΟ

11.1. Το νερό εδόθη με αφθονία στον άνθρωπο από τους Δημιουργούς του πλανήτη. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό το θείο δώρο, πρέπει να σέβεται απόλυτα τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πηγές, τα ρυάκια, τις θάλασσες να μην τα μολύνει και να ενεργεί όπως φροντίζει να μην μολύνεται ο εαυτός του.
11.2. Όπου απαιτούνται διεργασίες παραγωγικές με νερό θα τοποθετούνται για την απόλυτη καθαριότητα του νερού οι πιο τεχνολογικά άρτιοι βιολογικοί καθαρισμοί.
11.3. Καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνουν από την Πολιτεία μας από συχνότητες αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το νερό.
11.4. Το νερό θα πάρει πάλι τη μορφή, την κρυστάλλωση, τις θείες ιδιότητες, τις ενέργειες και τα ιχνοστοιχεία που νομοτελειακά μεταφέρει γιατί έτσι μόνο προορίζεται για τον άνθρωπο.
11.5. Το νερό είναι θείο δώρο. Δεν το παράγει κανένας. Έτσι δεν θα μπορεί ποτέ να πωλείται. Το κόστος κατανάλωσης, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό, είναι το κόστος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου διανομής.
11.6. Το νερό μπορεί να πωλείται μόνο ως συνιστώσα τελικού επεξεργασμένου προϊόντος.
11.7. Θα γίνει ειδική επεξεργασία του θαλάσσιου νερού ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν αρκετά νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδος.
11.8. Θα διορθωθεί το δίκτυο μεταφοράς νερού σε όλες τις αγροτικές, παραμεθόριες περιοχές, αστικά κέντρα κτλ ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπημένη κάλυψη και συνεχής παροχή νερού που να καλύπτει όλες τις ανάγκες.

12.0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι η καθέδρα των Θεών και για μας τους ανθρώπους θείο δώρο με τον Απολλώνιο Ήλιο να λάμπει εδώ.
Με τον Ποσειδώνα να έχει μεγαλουργήσει με το υδάτινο στοιχείο που περιβάλλει τις τεράστιες ακτογραμμές μας. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον υπόλοιπο πλανήτη γαία, έχουν όνειρο να επισκεφτούν την Ελλάδα.
ΣΕΛΙΔΑ 25 από 40
12.1. Έχουν προγραμματιστεί ιλιγγιώδεις επενδύσεις για χειμερινό και θερινό τουρισμό.
12.2. Θα δοθεί η ευκαιρία στον καθένα που θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα να το πραγματώσει.
12.3. Αυτό σημαίνει τεράστιες υποδομές, ένα τεράστιο δαιδαλώδες οδικό δίκτυο στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, με συνδέσεις μεταξύ τους, με παράλληλη σύνδεση αυτών με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και μεγίστης ασφάλειας καθώς και με άμεση σύνδεση των ανωτέρω με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.
12.4. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
12.5. Στη χώρα της θάλασσας θα κατασκευαστούν τεράστιες μαρίνες, υπερσύγχρονες, για να δέχονται επισκέπτες από όλο τον πλανήτη και με επανδρωμένες τις γύρω περιοχές για τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
12.6. Θα ανοιχθούν χιλιάδες παραδείσιες τοποθεσίες για φιλοξενία των επισκεπτών σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας, πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
12.7. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον ούτως ώστε θα αποτελούν πρότυπα διαβίωσης των ανθρώπων, όπως αυτόνομες κατοικίες με οργάνωση κωμόπολης ή χωριού.
12.8. Όλες οι τοποθεσίες θα έχουν την καλύτερη επισκεψιμότητα και προσβασιμότητα με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, οδικά, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ.
12.9. Θα προάγεται ο ελληνικός τρόπος διατροφής, που είναι ο καταλληλότερος και υγιεινότερος για τον άνθρωπο.
12.10. Ο κάθε επισκέπτης θα υπογράφει δήλωση δέσμευσης για την τήρηση των προϋποθέσεων και κανόνων που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στον Ελλαδικό χώρο, όπως τον απόλυτο σεβασμό του φυσικού Ελληνικού Περιβάλλοντος, την εναρμόνιση του στους νόμους της Πολιτείας καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των δρώμενων από τους ιθαγενής αυτόχθονες Έλληνες επί ποινής αυστηρής τιμωρίας όπως η απέλαση του με απαγόρευση την επαν’ είσοδο του στην χώρα μας δια παντός. ΣΕΛΙΔΑ 26 από 40
12.11. Θα προβάλλεται η διαβίωση του ανθρώπου σε ένα φυσικό καθαρά Ελληνικό περιβάλλον. Η υψηλοτάτη ποιότητα εξυπηρέτησης και προσφοράς προϊόντων που θα παρέχονται θα είναι το κίνητρο της ανταμοιβής του παραγόμενου έργου.
12.12. Ο τουρισμός θα είναι το μέσο επίδειξης και γνωστοποίησης της ταυτότητας της χώρας μας παγκοσμίως.
12.13. Θα γίνει παγκόσμια διαφήμιση μέσω του τουρισμού ότι η Ελλάς είναι παγκόσμια πολιτική, οικονομική, πολιτιστική δύναμη.

13.0 ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι υποχρέωση για δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τους πολίτες της και πρωταρχικός τομέας για την Ελλήνων Πολιτεία.
Η Πολιτεία θα προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις για μία ολιστική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών.
13.1. Θα προχωρήσει σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα Πολίτη για τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής εντός αυτών.
13.2. Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
13.3. Τα νοσοκομεία θα κατασκευαστούν σε περιβάλλον τέτοιο που να προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.
13.4. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη έναντι της Πολιτείας με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
13.5. Τα φάρμακα αυτά έκτος από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες αντενδείξεις.
13.6. Εκτός από την λεγόμενη κλασσική ιατρική θα ενισχυθούν μέγιστα οι εναλλακτικές θεραπείες σε αντίστοιχα ιδανικές εγκαταστάσεις για ιαματική θεραπεία, για υδροθεραπεία, φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ.
13.7. Το κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή ελληνική- μεσογειακή, με νερό όπως μας το προσφέρει η μητέρα φύση και με καθαρό αέρα. ΣΕΛΙΔΑ 27 από 40
13.8. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης και αποτοξίνωσης και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα άτομα,
13.9. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης – θεραπευτηρίων για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία του ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.
13.10. Η Ελλήνων Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει με ότι ποσά χρειάζονται για το άνοιγμα των τεράστιων Ελλάνιων θεραπευτικών Τεχνικών.
Έτσι θα αναβιώσουν τα θεραπευτήρια σε σύγχρονα Ασκληπιεία στην σωστή τους βάση.

14.0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14.1. Πάγια θέση της Πολιτείας είναι ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο.
14.2. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και προόδου του Ελληνικού Έθνους.
14.3. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν και στους τρεις κλάδους τους και στον στρατό ξηράς και στο ναυτικό και στην αεροπορία με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των ανωτέρων οπλικών συστημάτων σε κατασκευαστικές μονάδες αμιγώς ελληνικές.
14.4. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Όλες οι περιοχές θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.
14.5. Ιδιαίτερη φροντίδα θα τηρηθεί για τη σίτιση και διαμονή στα στρατόπεδα. Θα τηρούνται υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύτιμες για την πολιτεία.
14.6. Τα κέντρα εκπαίδευσης και εξάσκησης θα είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και θα ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα εξάσκησης και ετοιμότητας άμεσης ανάγκης στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
14.7. Θα αξιοποιηθεί διεθνώς κάθε δυνατή συνεργασία, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Θα δοθεί προτεραιότητα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών ΣΕΛΙΔΑ 28 από 40  Ελλήνων επιστημόνων και εφευρετών, που είναι προσαρμοσμένες στην γεωγραφική μορφολογία του Ελληνικού χώρου.
14.8. Θα σταματήσει η διαρροή των καινοτόμων αυτών εφευρέσεων προς ξένα προς το ελληνικό κράτος κέντρα εφαρμογής και θα εφαρμόζονται και εξελίσσονται μόνο από ελληνικά εργοστάσια σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.
14.9. Με απόλυτο σεβασμό η Πολιτεία έναντι αυτών που υπηρετούν το μέγιστο καθήκον της ασφάλειας της χώρας μας, τους διασφαλίζει ώστε να μην έχουν καμία αναστολή και εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.
14.10. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ώστε απερίσπαστοι να εκτελούν το χρέος τους προς την πατρίδα.
14.11. Η γνώση τους και εμπειρία τους είναι χρήσιμη και απαραίτητη και ως τέτοια πρέπει να μεταφέρεται στους νεότερους αξιωματικούς υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.
14.12. Η εκπαίδευση όλων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις θα είναι ύψιστης ποιότητος, καθώς επίσης θα γίνει αναβάθμιση σε όλες τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό για το έργο που έχουν αναλάβει.

15.0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η αστυνομία καλείται να διασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών.
15.1. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θα της παράσχει κάθε υλικοτεχνική εξάρτηση ώστε να καταστεί αποτελεσματική στο έργο της.
15.2. Η εκπαίδευση που θα παρέχει η Πολιτεία στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς θα γίνεται με υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.
15.3. Θα προσληφθεί το απαραίτητο υπηρεσιακό προσωπικό προκειμένου να εκτελούν την υπηρεσία τους ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.
15.4. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει ικανοποιητικές μισθολογικές και ασφαλιστικές συνθήκες για να προσφέρουν απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα τις υπηρεσίες τους .
15.5. Τα σώματα ασφαλείας θα έχουν την εκτίμηση της Πολιτείας και αυτά πρέπει να σέβονται τον κάθε Έλληνα Πολίτη γιατί ο ίδιος τους διόρισε στην υπηρεσία τους και ουσιαστικά εργάζονται για αυτόν.
ΣΕΛΙΔΑ 29 από 40

16.0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

16.1. Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πολύ σημαντικός στην φύση και στο περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου. Η μορφολογία του εδάφους απαιτεί ειδικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει δράση σε όλα τα μέρη. Ο ρόλος του σώματος είναι να προφυλάσσει και βοηθάει τους ανθρώπους σε έκτακτες ανάγκες φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών.
16.2. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει στην προφύλαξη της χλωρίδας της χώρας μας.
16.3. Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες σε όλη την επικράτεια, θα αναβαθμιστούν όλα τα κέντρα πυρόσβεσης με τα πιο σύγχρονα και άρτια τεχνολογικά μέσα, όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκινούμενες μονάδες, παρακολούθηση μέσω ελληνικών δορυφόρων κλπ.
16.4. Η εκπαίδευση των πυροσβεστών θα είναι άρτια με τα πιο σύγχρονα μέσα και αυτοί θα καλύπτονται μισθολογικά και ασφαλιστικά από την Πολιτεία ώστε να παράσχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

17.0 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

17.1. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος είναι να παράσχει ασφάλεια στην Πολιτεία στον θαλάσσιο χώρο και ειδικά σε όλες τις ακτογραμμές.
17.2. Έχει ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο για την αντιμετώπιση της μάστιγας της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου. Οι ανάγκες του Λιμενικού Σώματος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στο θαλάσσιο χώρο μας είναι και ποσοτικές και ποιοτικές.
17.3. Είναι απαραίτητο να καλυφθεί με κάθε δυνατή τεχνολογική εξάρτηση το Σώμα ώστε ο έλεγχος να γίνεται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.
17.4. Κάθε νησί και πολύ πυκνά σε στρατηγικά σημεία των ακτογραμμών μας πρέπει να υπάρχει βάση ταχύπλοων πλωτών μέσων ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις τάχιστα και αποτελεσματικά.
17.5. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα θα έχουν την καλύτερη εκπαίδευση καθώς επίσης την προσοχή της Πολιτείας για το έργο που επιτελούν με ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση ώστε να υπηρετούν ανεπηρέαστοι το καθήκον τους.

ΣΕΛΙΔΑ 30 από 40

18.0 ΤΕΛΩΝΕΙΑ

18.1. Τα τελωνεία οφείλουν ως υπηρεσίες να ελέγχουν τη διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων καθώς και τη διακίνηση των εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων. Κυρίως για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι υπεύθυνο το Τελωνείο, πέρα από τη φορολογική τάξη που πρέπει να τηρείται, να μην επιτρέπει την είσοδο προϊόντων, που είναι εμπλουτισμένα ή να περιέχουν ουσίες και στοιχεία που δεν είναι σύμφωνα με την φυσική διατροφολογία του ανθρώπου πχ ύλες αυξητικές, αρωματικές, συντηρητικές κλπ οι οποίες θα απαγορεύονται από τον αυστηρό κώδικα ελληνικής διατροφής.
18.2. Οφείλουν να διαφυλάσσουν άριστα το κράτος από τη λαθρεμπορία.
18.3. Θα δημιουργηθεί υπερσύχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα υπάρχει ενημέρωση, παρακολούθηση και συντονισμός με το τι γίνεται στην υπόλοιπη υφήλιο.
18.4. Τα τελωνεία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους παραπάνω ελέγχους καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό που χρειάζεται για την λειτουργία τους.
18.5. Η Πολιτεία θα παράσχει ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες του απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα.

19.0 ΔΙΚΑΣΤΕΣ

19.1. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις δώδεκα Αξίες του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος.
19.2. Η ευρυθμία μιας Πολιτείας στηρίζεται στην ισοπολιτεία, στην ισονομία και στην ισοκρατία των πολιτών. Για να υπάρξουν αυτά τα δυνατά στηρίγματα της Πολιτείας, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο διανεμητικά, διορθωτικά και με αμοιβαιότητα.
19.3. Αυτή την απόδοση του δικαίου καλείται ως καθήκον του να το εκτελέσει το Δικαστικό Σώμα. Η Πολιτεία στηρίζεται στο λειτούργημα του επειδή η Δημοκρατία μεγαλουργεί μόνο όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα.
19.4. Οι Δικαστικοί οφείλουν να τηρούν και να επιβάλλουν το νόμο και τη δικαιοσύνη απαρέγκλιτα και αμερόληπτα. Οι Δικαστές όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, θα πρέπει αυστηρά και ευσυνείδητα να απέχουν από οποιεσδήποτε ομαδοποιήσεις κάτω από στοές, club, ΣΕΛΙΔΑ 31 από 40  τάγματα, κτλ για να είναι σε θέση να λειτουργούν αμερόληπτα το λειτούργημά τους.
19.5. Οι Δικαστικοί θα τιμούνται από την Πολιτεία, εφόσον προωθούν τη λειτουργία της στον Άξονα των Ελλάνιων Πρωτοκόλλων, θα προστατεύονται και θα ικανοποιούνται ηθικά και υλικά με τον καλύτερο τρόπο.

20.0 ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.1. Αποτελούν Εθνικό παράγοντα ασφαλείας, εσωτερικό και εξωτερικό.
20.2. Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Έθνους και κανενός άλλου.
20.3. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί ένα τεράστιο έργο, που είναι άκρως κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μας.
20.4. Η Πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύχρονα μέσα την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας.
20.5. Θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις μόνο Ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης του έργου τους.
20.6. Μισθολογικά θα είναι πλήρως καλυμμένοι για να προσφέρουν τις άκρως απαραίτητες – χρήσιμες υπηρεσίες τους προς την Πολιτεία.

21.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21.1. Το γήινο περιβάλλον λειτουργεί κάτω από συνθήκες νομοτέλειας οι οποίες αποδίδουν στα ανθρώπινα όντα έναν τεράστιο σεβασμό που δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να διαβιώνει στις πιο άριστες συνθήκες. Ότι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο παρέχεται σε πλήρη αφθονία. Το νερό, το οξυγόνο, οι καρποί της γης μας, τα πολύτιμα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην γη μας, η κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, η κάλυψη της αισθητικής προσφέρονται αφειδώς από το περιβάλλον μας.
21.2. Είναι αυτονόητο εφόσον το αντιλαμβανόμαστε να τρέφουμε και να εκδηλώνουμε με πλήρη αμοιβαιότητα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον μας. Ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον μας αρχίζει με την επαφή που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει με αυτό. Οι περιγραφές της γραμματείας μας είναι ότι οι άνθρωποι ήταν στο παρελθόν σε μεγάλη επαφή μαζί του σεβόμενοι τα θεία δώρα. Όταν διάβαιναν ποταμό έπρεπε πρώτα να καθαριστούν και το διάβαιναν πάντα καθαροί. ΣΕΛΙΔΑ 32 από 40
21.3. Τα μνημεία που μας άφησαν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της φύσης. Όπως οι μυκηναϊκοί τάφοι, οι πυραμίδες, οι ναοί και οι κατοικίες.
21.4. Η Ελλήνων Πολιτεία θα αποδίδει το σεβασμό της προς το περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό. Στις σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.
21.5. Οι οικισμοί θα είναι προσαρμοσμένοι και με σεβασμό στο περιβάλλον με όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
21.6. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις με φυλακές ψυχών και σωμάτων.
21.7. Ο άνθρωπος θα ξαναμάθει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, τι υπάρχει γύρω του, τι συμβαίνει γύρω του, τα συμπαντικά δρώμενα και θα συμμετέχει σε αυτά σαν αναπόσπαστο τμήμα τους.
21.8. Η ενέργεια έχει δοθεί στους ανθρώπους ως θείο δώρο και θα πρέπει να ενσωματώνεται στη δομή της πολιτειακής δράσης με αποδοτικούς πρωτοποριακούς τρόπους.
21.9. Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.
21.10. Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του (συντήρηση δικτύου διανομής).
21.11. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι’ αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.
21.12. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με το περιβάλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 33 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1. Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.
1.2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.
1.3. Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.
1.4. Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.
1.5. Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.
1.6. Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.
1.7. Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.
1.9. Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.
1.10. Όπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας. ΣΕΛΙΔΑ 34 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους προς την Πολιτεία.
1.2. Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το Ελληνικό Μεγαλείο.
1.3. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη ( υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει, για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία κληρονομιά μας.
1.4. Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια κτίσματα όλων των ειδών.
1.5. Στον εκτός Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους μας.
1.6. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.
1.7. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας .
1.8. Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.
1.9. Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.
1.10. Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.
1.11. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι ΣΕΛΙΔΑ 35 από 40
σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό στο Παγκόσμιο στερέωμα θα διοργανώσει, σχεδιάσει και αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 36 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της Πολιτείας προς τον πολίτη.
1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.
1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11 % που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.
1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.
1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.
1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η Πολιτεία.
1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 € ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.
1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Με ΣΕΛΙΔΑ 37 από 40  σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο, η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν εκτός αυτής.
1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.
1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.
1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Το προσωπικό και τα πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.
1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται αφορολόγητα.
1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή πώλησης από τον παραγωγό και το 50 % φόρος προς την πολιτεία.
ΣΕΛΙΔΑ 38 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

1.1. Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.
1.2. Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Ισονομία, Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.
1.3. Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ.
1.4. Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. Όταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους Πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.
1.5. Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από το αίμα, το DNA. Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν την Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.
1.6. Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό), τα δρώμενα της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά.
1.7. Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι ΣΕΛΙΔΑ 39 από 40 οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες.
Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣhttps://esypeloponnisou.wordpress.com/2017/12/10/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
_________________________________________________

ΠΗΓΗ: http://www.artemis-sorras.gr/programmatikes-dilosis-politikou-forea/

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αντώνης Χαραλάμπους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης, λεηλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης από τα ιδανικά του , την γλώσσα του, τα έθιμα και τι συνήθειές του. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθελληνικής και προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου όπως αυτή διαγράφεται στην νεότερη ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέχεια της επιβουλής ανθελληνικών κέντρων επικυριαρχίας η οποία ξεκίνησε με την δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά ΄Ελληνα Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την Ψήφιση του Πολιτικού Συντάγματος το οποίο είχε προγραμματιστεί για να επικυρωθεί στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση καθώς επίσης σταμάτησε την λειτουργία του κρατικού Πιστωτικού Ιδρύματος την « Ελληνική Χρηματιστική » το οποίο αντικατεστάθη το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος». Από τότε η εξουσία μέσω Δημοκρατικών Διαδικασιών οι οποίες θα ήταν η εγγύηση για την Ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους πέρασε σε ξένα προς τον Ελληνισμό Κέντρα με εκπροσώπους τα πολιτικά κόμματα μέσω της εγκάθετης και ξενόφερτης μοναρχίας. Είναι γεγονός ότι ενώ το πολίτευμα άλλαξε πολλές μορφές, η κύρια σταθερά και υπεύθυνη συνιστώσα του Καθεστώτος διαχρονικά από το 1832 μέχρι και σήμερα παραμένει η κομματοκρατία. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του Ελληνικού Έθνους επειδή διαίρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας.

Είναι υπεύθυνα γιατί όχι μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων Πολιτών αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την επιβολή των συνθηκών αιχμαλωσίας δέσμευσης και υποταγής σε Ανθελληνικά Κέντρα. Τα κόμματα επέτρεψαν στο Τραπεζικό κατεστημένο να λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ελέγχου και απαλλάσσοντας το από κάθε φόρο και υποχρέωση καταβολής τελών έτσι αυτό σε πλήρη ασυλία έφτασε μέχρι το σημείο να πτωχεύσει το Ελληνικό Κράτος επανειλημμένως. Τα κόμματα εκχώρησαν το δικαίωμα στο Τραπεζικό κατεστημένο να χαράσσει την οικονομική πολιτική του κράτους μας και να δημιουργήσει τις συνθήκες αιχμαλωσίας των Ελλήνων Πολιτών μέσω του χρέους . Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία της Μικρασιατικής Καταστροφής και γενοκτονίας.
Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία του Εμφυλίου πολέμου πού τόσο ακριβά στοίχησε στο Έθνος μας και ο διαμελισμός του Ελληνισμού όπως στην Κύπρο. Τα κόμματα είναι υπεύθυνα γιατί αυτά δημιουργούν την διαπλοκή, το πελατειακό κράτος , την διαφθορά, την ανομία και την κατάρρευση των Εθιμικών Αξιών . Το πολιτικό καθεστώς επέτρεψε σε οργανισμούς και Συμβούλια ξένα Ελληνικών συμφερόντων να είναι ενταγμένα μέσα στον Κρατικό Μηχανισμό απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την Ελληνική Πολιτεία καθώς επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του Παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας, του υπερδανεισμού που ακολούθησε και την παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας στους Δανειστές του με τα Μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, έχοντας φέρει το μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας με δύο εκατομμύρια ανέργους , στρατιά αυτοχείρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές τις προοπτικές επιδείνωσης.

Λόγω του ότι: Αυτό που βιώνουμε έως και σήμερα δεν είναι Δημοκρατία αλλά επαίσχυντη ολιγαρχία μέσω της κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμμα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας . Ως Έλληνες Πολίτες παρά τα κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε έχουμε μεταβληθεί σε στιγμιαίους ψηφοδότες υπηκόους χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, στις επιλογές και στην χάραξη και εφαρμογής της πολιτικής πρακτικής. Ως Έλληνες Πολίτες έχουμε αιχμαλωτισθεί σε ένα χρέος του οποίου ούτε την προέλευση, ούτε το ύψος , ούτε την διαχείριση του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ούτε έλεγχο της νομιμότητος του να κάνουμε παρότι εμείς και οι απόγονοι μας να έχουμε επιφορτισθεί τις συνέπειες του καθώς και την αποπληρωμή του. Παρά του ότι κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν και για την αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους αλλά και για μια τεράστια ανάπτυξη του Κράτους μας το πολιτικό κατεστημένο δεν το χρησιμοποιεί και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις με νέες δανειακές συμβάσεις με εγγυητές και υπόχρεους εμάς τους Πολίτες για την αποπληρωμή του. Επιπλέον κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι το Κράτος μας παρά την δυνατότητα που έχει και με υπάρχουσα ήδη κατατεθειμένη εγγυοδοσία, για άτοκη δανειοδότηση με πολυετή περίοδο αποπληρωμής του δανείου, από τα τεράστια αποθεματικά που διαθέτει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος εξ αρχής όπως και όλων των παγκόσμιων ταμείων που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε όλο το ιστορικό βάθος και τα οποία κατέχουν τον Εθνικό πλούτο ο οποίος κληρονομικά ανήκει στο Ελληνικό γένος ( βλέπε Παράρτημα 1), το πολιτικό κατεστημένο δεν χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα προκλητικά και απροσχημάτιστα προς όφελος των Αγορών και των Τραπεζιτών και εις βάρος των νόμιμων κληρονόμων. Καταγγέλλουμε ως παράνομη σύμφωνα με την Νομολογία του Ο.Η.Ε την παραχώρηση έστω και ελάχιστου τμήματος Εθνικής Κυριαρχίας από το Πολιτικό κατεστημένο προς τους Τραπεζίτες και τις λεγόμενες Αγορές. Καταγγέλλουμε ως παράνομο και επαίσχυντο το χρέος που μας καταλογίζουν.

Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα και την επί εκατόν ογδόντα πέντε χρόνια καταχρηστικής, παταγωδώς αποτυχημένης και άκρως επικίνδυνης για το μέλλον,
διακυβέρνηση του Κράτους μας από όλες τις μορφές και τις πτυχές της κομματοκρατίας που δοκιμάστηκαν . Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα πολιτική της εκδίωξης των αυτοχθόνων Ιθαγενών Ελλήνων μέσω της μετανάστευσης με κορύφωση της τα τελευταία χρόνια με την εκδίωξη του σημαντικότερου ιστού ανάπτυξης τους νέους επιστήμονες. Καταγγέλλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλον τον πλανήτη σε όλες τις μορφές που εκφράζεται μέσω των τεχνών ( μουσειακά εκθέματα ) , των επιστημών ( Μαθηματικά, Φιλοσοφία , Αρχιτεκτονική , Αστρονομία, Μεταλλουργία κλπ ) της σκέψης , της γλώσσας. Καταγγέλλουμε την απόκρυψη των κληρονομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος της Βασιλείας τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο κυρίαρχο Έθνος μας στους πραγματικά Έλληνες Ιθαγενείς τον σφετερισμό τους την καταδολίευση τους την πλαστογραφία τους, την παράνομη και καταχρηστική τους χρήση από τους πλαστογράφους αλλοεθνείς ανθέλληνες η οποία ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνεχίσθηκε με την αυτοκρατορία της Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) και σε όλη την μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα. Οι Κύριοι (Κουρήτες) , όπως προσφωνούσαν τους Συγκλητικούς στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να είναι ελληνικής ιθαγένειας, ώστε «οι προστασίες να λαμβάνονται σωστά και να δίδονται σωστές απαντήσεις από τους θεούς όταν αποφασίζουν επάνω σε νομικά, κοινωνικά και ειδικώς σε στρατιωτικά θέματα». Επί Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) επίσης ο νόμος όριζε την αμιγώς Ελληνική φυλετική καθαρότητα των Συγκλητικών – από τις τάξεις των οποίων εξελέγετο ο εκάστοτε Βυζαντινός Αυτοκράτωρ – και μάλιστα επί ποινή εκπτώσεως των κληρονομικών Συγκλητικών προνομίων των απορρεόντων εκ της καταγωγής τους. Για δε τον βασιλέα της Ρωμανίας ( αυτοκράτωρ ήταν υποδεέστερος του τίτλου του βασιλέως ) ίσχυε : «…τα μεν εώα έθνη διδόασι τιμήν τω Βασιλεί ως διαδόχω του πατρικού οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Αυτός ο όρος της εθνολογικής κληρονομικής διαδοχής αποδυναμώθηκε με την επικράτηση της δογματικής νομοθεσίας για τον Αυτοκράτορα ο οποίος έπρεπε να είναι : «Πιστός εν Χριστώι τωι Θεώι Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων».

Έτσι την Εθνολογική καταγωγή την είχε κάποιος που έχει προσχωρήσει διά του Χριστιανικού Βαπτίσματος και Χρίσματός του στη Ρωμαϊκή Πίστη, δηλ. στη Ρωμαϊκή Θρησκεία, η οποία από τον 4ο μ.Χ. αι. (οπότε και ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας) ήταν ο Χριστιανισμός. Το Ελληνικό κληρονομικό δικαίωμα αντικατεστάθη από την δογματική πίστη του Αυτοκράτορα. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έγινε ο εξελληνισμός των Αυτοκρατόρων της Ρωμανίας οι οποίοι ήταν όλοι αλλοεθνείς . Με αυτό ακριβώς τον τρόπο απέκτησαν παράνομα και καταχρηστικά πλαστά Βασιλικά δικαιώματα οι μέχρι σήμερα Βασιλικές οικογένειες . Στην ιστορία του νεοτέρου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 υπήρξε συνέχεια του δογματικού κυριαρχικού καθεστώτος. Το σύνταγμα του 1844 ορίζει τον δεκαεξάχρονο ‘Oθωνα βασιλέα ιερό ελέω θεού. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως : « επικρατούσα θρησκεία εις την Ελλάδα ή της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας…..» και στο δεύτερο άρθρο : «η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον Ημών Ιησού Χριστόν …… ενεργούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά ταύτης δικαιώματα…..» από την αρχή αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα δόγματος επί του έθνους και μάλιστα με κυρίαρχο ( κύριο ) πνευματική οντότητα η οποία κυριαρχεί μέσω της εκπροσώπησης του από την ιερά σύνοδο. Με ποιά απόδειξη και ποιά εξουσιοδότηση γίνεται αυτή η αντιπροσώπευση. Με τί τρόπο γίνεται η επιλογή και με ποιά αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας. Είναι ακριβώς η συνέχεια του θεοκρατικού καθεστώτος της Ρωμανίας. Είναι αντιγραφή ακριβής η επιλογή αντιβασιλέα του νέου Ελληνικού Κράτους με την επιλογή αυτοκράτορα της Ρωμανίας. Το άρθρο 45 του συντάγματος του 1844 αναφέρει: «…..εκλέγουσι προσωρινώς αντιβασιλέα πολίτην έλληνα του ανατολικού δόγματος…..». αντικατασταθεί η ιθαγένεια άλλη μια φορά η οποία αποδεικνύει την εθνολογική προέλευση με την υπηκοότητα σε δογματική εξουσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά για την υφαρπαγή την καταδολίευση και την λεηλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυρίαρχων ιθαγενών ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνείς, καταχραστές, παραχαράκτες .

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως απαράδεκτη και μιασματική την δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως ελλήνων ιθαγενών. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις γενοκτονίες τις δολοφονίες τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έγιναν εις βάρος των ελλήνων ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη γαία προκειμένου να ιδιοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας οι παραχαράκτες καταχραστές ανθέλληνες φονείς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ κάθε βασιλική ιδιότητα οποιουδήποτε εφόσον δεν ανήκει γενεαλογικά στο έθνος των ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας. Ιστορικά ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που είχε καταληφθεί μετά από πόλεμο έπρεπε να γίνει μόνο με την συγκατάθεση Έλληνα Βασιλέα όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν έλληνας βασιλέας της ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια το πώς ένας έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε ένα αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων ακόμα και από βασιλέα είναι ή αποστασία ή προδοσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελλήνων από τους παρανόμως εξελληνισθέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους . Και το σημαντικότερο την λεηλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του Κυρίαρχου Πανάρχαιου Έθνους μας, το μόνο έθνος πραγματικά αυτοχθόνων ιθαγενών μέσω αλλεπάλληλων προδοσιών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις Αγορές και τους Τραπεζίτες, χρέος ανύπαρκτο τεχνητά δομημένο για την λεηλασία όχι μόνο των περιουσιών μας αλλά και των ψυχών μας.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ΄ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα μας και αποκηρύσσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν εκπροσωπούν εμάς, τα συμφέροντα μας και τα δικαιώματα μας και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε: ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» Στην δημιουργία των συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας της μόνης Δημοκρατίας, στην βάση και στις αρχές όπως απορρέουν από την Γραμματεία ως Θεώρημα και ως Πρακτική εφαρμογή. Στην Εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατείν του Δήμου όπου οι Δημότες είναι πραγματικά πολίτες με πλήρη συμμετοχή επί «κρίσεως και αρχής». Την επαναφορά όλων των κληρονομικά δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του έθνους μας σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές , τεχνικές, κυβερνητικές, υλικές κλπ. Καλούμε όλους τους ΄Ελληνες να ενταχθούν στην δημιουργία στον Δήμο τους, Πολιτικής Οντότητας, με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» « Ε.ΣΥ.» η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της Πολιτείας στην Ελληνική Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι η οδός για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» «Ε.ΣΥ.» αναγνωρίζει ως μόνο και πραγματικό χρέος αυτό που έχουμε ως Έλληνες πολίτες να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον στα χέρια μας, χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτόν μας αλλά προς ολόκληρο το γένος μας και κυρίως προς τους απογόνου μας, τις νεώτερες και μελλοντικές γενεές. Η Ελληνική Δημοκρατία προάγει το Ελληνικό αξιακό σύστημα γιατί μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπος οντολογικά παίρνει την θέση που του ανήκει, έτσι ο άνθρωπος είναι Πολίτης ζώντας σε πόλη , παράγοντας πολιτισμό με πλήρη ασφάλεια στην ολότητα με αρμονία και συνοχή.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ :

1. ΛΟΓΙΚΗ είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του αρχών με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.
3. ΑΡΕΤΗ είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά , διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.
5. ΙΣΟΤΗΣ είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση , η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται απο τόν καθένα πολίτη ξεχωριστά.
6. ΑΦΘΟΝΙΑ είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.
7. ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.
9. ΑΡΜΟΝΙΑ η σύγκλιση, η αρμογή , η σύνδεση διαφορετικών , ή αντιθέτων σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.
10. ΑΝΔΡΕΙΑ «Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις».
11. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο( σκοπό ) της ύπαρξης του.
12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε σε ποιό σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.

Αυτές οι αξίες δημιουργούν τις αρχές ως σημεία αναφοράς κοινωνικού συστήματος τα οποία δημιουργούν συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ως την τέχνη να φθάνεις στην αλήθεια και καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Σε μια ελεύθερη κοινωνία, διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η άσκηση πολιτικής ή πολιτειακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η συμμετοχή στο εκλέγειν – εκλέγεσθαι, στο συνέρχεσθαι, συμμετοχής στα κοινά και στην άσκηση ελέγχου εξουσίας.
4. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα όμως στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση.
5. ΙΣΟΝΟΜΙΑ: Είναι αφενός η ισότης των πολιτών έναντι του Νόμου και η εφαρμογή του Νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες και αφετέρου η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλεξάρτηση Νομοθέτη και εκτελεστικής Εξουσίας.
6. ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυούνται την αντιμετώπιση των Πολιτών με ισότητα εκ μέρους της Πολιτείας καθώς και η πραγματική αμοιβαιότητα σχέσεων Πολιτών και Πολιτείας.
7. ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ: Είναι το βάρος των αποφάσεων της Πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους Πολίτες χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις κλπ.
8. ΙΣΗΓΟΡΙΑ: Οι ίδιοι να έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης.
9. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Αποσκοπώντας στην απόδοση της να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς η αξιακή ισότητα, με την οποία η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαιϊκές τους σχέσεις.
10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Έχει σκοπό τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αξιών και αρχών. Η αδικοπραξία κατά μέλους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας, έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία αν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα με διόρθωση ή με τιμωρία. Να διανέμεται «μή προς τον λόγον αλλά προς την διάνοιαν του νομοθέτου σκοπείν». Και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις, τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική δικαιοσύνη εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης απόδοσης του δικαίου.
11. ΦΡΟΝΗΣΗ: Είναι η αιτία του «πράττειν ορθώς».
Τρόπος σκέψης και αντίστοιχη πρακτική που χαρακτηρίζεται από λογική, σύνεση, ωριμότητα. Η φρόνηση είναι «η δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης ευζωίας», η οποία υπερβαίνει τη γνώση, μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο και επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίσει το «δέον γενέσθαι». Είναι εκείνη που παράγει το φρόνημα, το οποίο ζωογονεί και οργανώνει την πράξη, καθώς εμπεριέχει το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης και βούλησης, που είναι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η πράξη…
12. ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: Η έννοια της σωφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων «το κρατείν ηδονών και επιθυμιών», με το να είσαι μέσω της Λογικής Κύριος του εαυτού σου. Σωφρονέω σημαίνει συγκροτούμαι , συνέρχομαι, γίνομαι κύριος εμ΄αυτου.
13. ΑΙΔΩΣ : Εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπου να αποφεύγει κάθε πράξη του που αντιβαίνει στον καθιερωμένο εθιμικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος με κίνητρο τον σεβασμό και την σεμνότητα.
Η αιδώς κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου, γιατί το εμποδίζει να παραδοθεί στο χάος των παρορμήσεων του και το υποχρεώνει να συμμορφωθεί με ότι το διαφοροποιεί από τα άλλα έμβια όντα: το λόγο. Παράλληλα περιστέλλει τις εγωιστικές τάσεις του την ιδιοτέλεια ,την επιθετικότητα, την απληστία και τονώνει σε αυτό τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας.
14. ΣΕΒΑΣΜΟΣ: Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό ο οποίος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου.
Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοημόνων όντων με πλήρη αμοιβαιότητα, μέσα σε αυτήν την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ των δημιουργών του ως ομοίωμα τους, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και ως συμπαντικό όν με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τον θείο δημιουργό του και αμοιβαία ο δημιουργός σέβεται το δημιούργημά του. Ο θεός που προβάλλουν τα Ιερατεία και τα δόγματα δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και γενικότερα για την ανθρώπινη φύση επειδή τον θέλει σε ζωώδη κατάσταση που σημαίνει ότι αυτός ο θεός δεν είναι ο Δημιουργός του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια.
15. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ : «Σύμφωνα με την αξία του πρέπει να πράττει και να τιμάται ο κάθε άνθρωπος». ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται απ’ την οικονομική του, ή την κοινωνική του θέση. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου. Εγείρει την αγωνιστικότητά του, με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του.
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας και καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, η κοινωνική ισορροπία ,η δικαιοσύνη , η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
Οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους.
16. ΦΙΛΟΤΗΣ : Η Φιλότητα ως κάθε είδους φυσική ελκτική δύναμη, κάθε είδους δύναμη κοινωνικής συμφιλίωσης και ενότητας ή κάθε είδους δύναμη ανοσίας και ομοιόστασης ενός οργανισμού.,
Ως κοινωνική ελκτική δύναμη υποβάλλει την εικόνα του αδιαίρετου σώματος μιας πόλης, της συλλογικής ψυχής της, στην οποία επικρατεί η ομόνοια και η ενότητα όλων των πολιτών. Σε αυτή την πόλη και σε αυτή την κοινωνία επικρατεί, η απόλυτη συν-χώρηση ακόμα και των αδιαχώριστων, κοινωνικά ατόμων. Τέλος, πνευματικά, Η Φιλότητα είναι η ενωτική δύναμη με αποτέλεσμα την ηρεμία και την γαλήνη της συνειδητότητας , η οποία έχει γίνει ένα με τον εαυτό της.
17. ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ: Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τιμητική διάκριση, υπεροχή, δόξα.
Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας .., εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά, ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελός της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στοά.
18. ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: Είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις , συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις οι οποίες προβάλλουν μεγαλειωδώς το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο , το δίκαιο.
Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με τον σκοπό ύπαρξης του τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωση του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια την μεμψιμοιρία. Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη γαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΚΦΡΑΣΗΣ.

1.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

1.1. Έχεις την Ελευθερία να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις την ικανότητα της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης της πράξης σου.
1.2. Έχεις την Ελευθερία να βλάψεις να αλλοιώσεις να καταστρέψεις ακόμα και να σκοτώσεις μερικώς ή ολικώς σωματικά ή ψυχικά μόνο όταν μπορείς να επανορθώσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά αυτό που έβλαψες αλλοίωσες κατάστρεψες ή σκότωσες.
1.3. Ακόμα και η σκέψη για οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό ή ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο που απευθύνεται σε ανθρώπους υπόκειται στον νόμο της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης. Η καλλιέργεια οποιασδήποτε σκέψης επιθυμίας ή σχεδίου γίνεται χωρίς να τηρείται αυτός ο νόμος είναι ήδη συνειδησιακός θάνατος.
1.4. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών να αφαιρέσεις να πάρεις να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε χωρίς να έχεις την δυνατότητα να το αντικαταστήσεις πλήρως και επακριβώς.
1.5. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών αποφάσεις σου να δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην οικονομία, στα κοινωνικά δρώμενα, στην παιδεία, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, στην πρόνοια , στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία.
1.6. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των μελών της κάθε παρέμβασης σου η οποία είναι ανεπανόρθωτη.
1.7. Η παράβαση του νόμου της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητός σου.
1.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και στους νόμους της.

2.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

2.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνει ότι θέλεις αρκεί να έχεις εφαρμόσει και δεχτεί με προσομοίωση το αποτέλεσμα των πράξεων σου ή των επιλογών σου και των εκφράσεων σου πρώτα στον εαυτόν σου.
2.2. Μπορείς να κάνεις σε συνάνθρωπο σου ότι θέλεις αρκεί να το έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου.
2.3. Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου και για το περιβάλλον σου.
2.4. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τον εαυτόν σου δεν μπορείς να το κάνεις ή να το επιβάλλεις σε άλλον.
2.5. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τα παιδιά σου δεν μπορείς να το κάνεις για παιδιά άλλων.
2.6. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για το δικό σου περιβάλλον δεν μπορείς να το κάνεις για την κοινωνία ή τμήμα της κοινωνίας.
2.7. Η παράβαση του νόμου της προσομοίωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητος.
2.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και τους νόμους της.

3.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ότι θέλεις αρκεί το κίνητρο των πράξεων σου των επιλογών σου και των εκφράσεων σου να είναι σε δημόσια θέα.
3.2. Το κίνητρο για κάθε σου πράξη ή επιλογή ή έκφραση σου πρέπει να εκτίθεται δημόσια και να είναι καταξιωμένη με αρετή.
3.3. Για οτιδήποτε επιδιώκεις δεν είναι απομονωμένο και κρυφό από το σώμα της πολιτείας.
3.4. Κάθε πρόταση κάθε ιδέα κάθε καινοτομία σε οποιαδήποτε μορφή της τεχνολογίας της επιστήμης της τέχνης ως και κανόνες νόμοι διδασκαλία καθοδήγηση πρέπει να άπτονται του αξιακού συστήματος του ανθρώπου και ανήκει σε όλη την κοινωνία και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην διαδικασία που δημιουργείται.
3.5. Η διαδικασία και η εφαρμογή σε κάθε σου πρόταση καινοτομία σκέψη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στον αξιακό άξονα και να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των λειτουργικών αρχών της πολιτείας ώστε να αποτελεί διαχρονική ανελικτική αναβάθμιση όλης της κοινωνίας συνολικά
3.6. Η κάθε καινοτομία πρόταση σκέψη είναι διατύπωση συμπαντικής μνήμης και ως τέτοιας ανήκει κληρονομικά σε όλους τους πολίτες. Όλοι οφείλουν να την σέβονται επειδή η ασέλγεια εις βάρος της είναι ασέλγεια κατά όλης της κοινωνίας.
3.7. Επειδή οι καινοτομίες ανήκουν σε όλη την κοινωνία η πολιτεία και τα μέλη της οφείλουν να τις προστατεύουν επί ποινή τιμωρίας σε όσους παραβαίνουν αυτήν την υποχρέωση. Όποιος προτείνει οτιδήποτε με κίνητρο στοχευόμενα το κακό της πολιτείας στην οικονομία , στα κοινωνικά δρώμενα , στην παιδεία, στην εργασία , στην ασφάλεια , στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία έχει ήδη θέσει τον εαυτόν του στην συνειδησιακή λήθη και έχει υποστεί θάνατο της συνειδητότητός του.
3.8. Οι άρχοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας οφείλουν να προστατεύουν με την ίδια την ζωή τους κάθε κληρονομιά της πολιτείας και του έθνους μας
H «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» λειτουργεί με άξονα τον πολίτη ο οποίος συμμετέχει με τον δυνατότερο και αποτελεσματικό τρόπο στην κρίση των καταστάσεων αποφάσεων δεδομένων και στην άσκηση εξουσίας, ουσιαστικά είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην ελλήνων πολιτεία.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και με όσα ισχύουν μετά τη μεταρρύθμιση με τη συνθήκη της Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπου αναλύονται και προστατεύονται διεξοδικά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη εν συνόλω, ο κάθε Έλληνας Πολίτης– Άνθρωπος ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να ζει και λειτουργεί μέσα σε μια ευνοούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αιώνες αγώνων εκατομμυρίων ανθρώπων. Κεκτημένο, θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δια μέσου της Λαϊκής κυριαρχίας που θεωρείται ως το θεμέλιο του πολιτεύματος της «Δημο-Κρατίας». Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στον εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη δια την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ως τροποποιήθηκε και αναδιαμορφώθηκε, συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας (ΕΕ C 306/17-12-2007),
1.2. Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ως τροποποιηθήσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών,
1.3. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Σύμβαση Ρώμης της 4-11-1950 , Ν.Δ. 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο πρωτόκολλο ΕΣΔΑ,
1.5. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),

Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ: Τα κεφάλαια αυτά είναι κληρονομικό δικαίωμα των Κυρίαρχων, Αυτοχθόνων, Ιθαγενών εν γένει λαών ες αεί. Είναι γνωστά επίσης ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility). Διέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες και που θα έπρεπε να φρουρούνται με διαφάνεια και ασφάλεια και να διασφαλίζονται προς όφελος όλων των χωρών μελών και που αφορά και την Ελλάδα αλλά και κάθε Έλληνα Πολίτη αλλά και κάθε Άνθρωπο γενικότερα. Παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Οι συμφωνίες που υπογράφησαν για την οικονομική σταθερότητα του πλανήτη, τη διαχείριση και τον έλεγχο της παγκόσμιας ταμειακής επάρκειας και όπου επίσης συμφωνήθηκε να τηρούνται οι ισολογισμοί των παραγώγων των κατατεθειμένων κεφαλαίων στους παράλληλους καταπιστευματικούς λογαριασμούς ήταν οι ακόλουθες:

1.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:

1.1. Διακυβερνητική συμφωνία που υπογράφη κατά την ημερομηνία 23-11-1982 στο Λευκό Οίκο ΗΠΑ – Ουάσιγκτον DC και έχοντας αρ. αναφοράς «USSCANN.5895-7G89G78FG-97FD8G7F8D7-7789FD8G98F-9F8F889F890-0001″ με το πρωτόκολλο αριθ. 558-22821,
1.2. H Τριμερής Συνθήκη Επιτροπή Χρυσού ((Tripartite, Trilateral, Trillenium Pact, GOLD COMMISSION) TTTGC – USA, France and UK, η οποία είναι η ισχύουσα συνθήκη μεταξύ των διεθνών κυβερνήσεων (World Governments – Λονδίνο 1921) και όσων έχουν ιδρυθεί το 1944/5-1994/5, που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Bretton Woods για μια ενιαία περίοδο πενήντα (50) ετών, η οποία διέκοψε τη λειτουργία του το 1994 και που εκκαθαρίστηκε το 1997 αφού εκπλήρωσε την περίοδο που συμφωνήθηκε,
1.3. Η Συνθήκη «Butler, Charles H.» – «Δημιουργώντας εξουσία των μέσων» – Ηνωμένες Πολιτείες Επιτροπή Γερουσιαστών «The Treaty Making Power of the Means, United States Senator Committees),
1.4. Η Συμφωνία «The Green Hilton Agreement» – Γενεύη 1963-1966 με εγγύηση που επικυρώθηκε ως διεθνής συναίνεση (the Guarantee is Declared on by International Consent) και η οποία εγγύηση επικυρώθηκε και καθιερώθηκε δυνάμει της διάσκεψης στο Ίνσμπρουκ, -Αυστρία το 1964, Πρακτικά Δημοκρατικός «Royden J»,
1.5. Η Συνθήκη που αφορά τον κανόνα του χρυσού « Making Power in the Defence of the Senates part in Treaty Making and the Foreign Controller of Gold Act, (1972) in the Senate of the United States» Τόμος II, κεφάλαιο 7,
1.6. Διεθνής Επιτροπή (Χάγη 1968), η οποία μεταφέρθηκε στο Καταπίστευμα και του ιδρύματος στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου και την προστασία του ελεύθερου Κόσμου και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών που ανέλαβαν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις Διεθνείς Εξασφαλίσεις των Συνδυασμένων Λογαριασμών αλλιώς γνωστό ως το Παγκόσμιο Ταμείο ταμειακής Διευκόλυνσης (International Panel (The Hague 1968) which transferred to the Trust and Foundation in its supervisory role and in protection of the free world.) and subsequent revisions thereof governing the management and control of International Collateral Combined Accounts otherwise also known as the Global Debt Facility).
2.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
2.1. Συνθήκη των Παρισίων (Treaty of Paris) της 10 Δεκ 1898,
2.2. Συνθήκη «Jekyll Island» (Georgia των ΗΠΑ, 1908-1910),
2.3. Ο νόμος «Aldrich» – ΗΠΑ 1910,
2.4. Δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζες «Federal Reserve System» (Washington, USA, 1913),
2.5. Η Συνθήκη του Λονδίνου 1920,
2.6. Τριμερής Συμφωνία μεταξύ των Εθνών (Trilateral Tripartite Trillenium Pact Between Nations), Λονδίνο 1921,
2.7. Ο Κανόνας του χρυσού (The Gold Act) – ΗΠΑ 1924,
2.8. Το δεύτερο σχέδιο των Εμπειρογνωμόνων (The Second Plan of the Experts), 1929
2.9. Δημιουργία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), 20η Ιανουαρίου του 1930,
2.10. Η συμφωνία της Χάγης (1930)
2.11. Η συμφωνία της Άπω Ανατολής που διέπει τα Συνδυασμένα Αποθετήρια (Far East Combined Depositories Agreement), 1932 1945,
2.12. Η Συμφωνία του Bretton Woods – 1944-1971 και που ισχύει μέχρι και σήμερα,
2.13. Η B.I.S. / Σύμμαχοι συμφωνία – Βέρνη, Ελβετία, 1946 -1948,
2.14. Η συμφωνία Πράσινη Hilton – Γενεύη, Ελβετία, 1963-1968,
2.15. Schweitzer Διάσκεψης – Innsbruck, Αυστρίας το 1964,
2.16. Οι συμβάσεις Schweitzer Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 Washington Panel)
2.17. Η Εφορευτική / Διορισμός Sole Διαιτητής συμφωνίες (1995)
2.18. The Washington Panel -1998,
2.19. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης Δικαιωμάτων (Bangkok 2003),
2.20. Η Συνθήκη που υπογράφηκε στο Bretton Woods του New Hampshire Αμερικής (The Bretton Woods Agreement), 1944 – 1971, *
2.21. Η Συνθήκη που υπογράφηκε από τους Συμμάχους και την B.I.S. (The B.I.S. / Allies Agreement), Βέρνη Ελβετίας 1946-1968
2.22. Οι Συμβάσεις Schweitzer στη Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 (The Schweitzer Conventions The Hague, Netherlands, 1968 and revisions thereof, 1972, 1984, and 1998 Washington Panel),
2.23. Η Συνθήκη για την Εκλογή και Διορισμός του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (The Election / Appointment of Sole Arbiter Agreements), 1995,
2.24. Το συνέδριο στην Αμερική (Washington Panel) – 1998,
2.25. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης που αφορά τα Διακαιώματα (The Treaty for Respecting the Rights Treaty) – Bangkok 2003.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

120 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ…!!!
ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ ΛΙΝΚ ΠΑΝΤΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ BLOGS ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ.
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ  ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 16 Ιουν 2018 Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ :ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ . ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Η τοποθέτηση του Αρτέμη Σώρρα είναι: Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ. ΔΟΓΜΑ. ΧΡΩΜΑ . Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!!
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 16 Ιουν 2018 Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ :ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ . ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Η τοποθέτηση του Αρτέμη Σώρρα είναι: Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ. ΔΟΓΜΑ. ΧΡΩΜΑ . Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!!

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ 16 Ιουν 2018 – ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Νοσοκομείο Σάμου: Συλλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για κομπίνα με πλαστές βεβαιώσεις σε αιτούντες άσυλο

Νοσοκομείο Σάμου: Συλλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για κομπίνα με πλαστές βεβαιώσεις σε αιτούντες άσυλο


ΕΓΚΛΗΜΑ

Έως τώρα έχουν συλληφθεί έξι γιατροί, δύο νοσηλευτές, ένας μεταφραστής και ένας ακόμη ιδιώτης για κατάρτιση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων έναντι αμοιβής σε μετανάστες, ώστε να διευκολύνουν την μετακίνησή τους από την Σάμο στην Αττική.

Θοδωρής Παναγιωτίδης

17 Ιουλίου 2019 13:30

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας στην Σάμο για την εξάρθρωση κυκλώματος που κατήρτιζε ψευδείς και εικονικές ιατρικές βεβαιώσεις έναντι αμοιβής, με σκοπό την διευκόλυνση μετακίνησης μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα.

Στην ουσία, στην κομπίνα αυτή φέρεται να είναι μπλεγμένο σχεδόν ολόκληρο το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Σάμου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 άτομα, εκ των οποίων έξι γιατροί, δύο νοσηλευτές και δύο ιδιώτες, εκ των οποίων ο ένας μεταφραστής.

Οι γιατροί έναντι αμοιβής κατήρτιζαν τις ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις και έτσι γινόταν άρση της απαγόρευσης μετακίνησης των μεταναστών που πλήρωναν για να πάρουν αυτές τις βεβαιώσεις με σκοπό δήθεν να έρθουν σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής για να ακολουθήσουν θεραπεία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, με του που έφταναν στην Αττική, κάθε άλλο παρά στα Νοσοκομεία κατέληγαν…

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ news247.gr

Από 77 χώρες έρχονται μετανάστες στη χώρα μας που δεν έχουν καμία σχέση με τη Συρία

Από 77 χώρες έρχονται μετανάστες στη χώρα μας που δεν έχουν καμία σχέση με τη Συρία

Σοκ! Από 77 χώρες έρχονται οι λαθροεισβολείς που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο της Συρίας!

Πολλοί λαθροεισβολείς πιστεύουν (Η ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΕΨΕΙ ΟΙ ΜΚΟ) ότι χρησιμοποιώντας ένα πλαστό έγγραφο, ή εάν δεν έχουν καθόλου χαρτιά, θα τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν άσυλο από κάποια χώρα στη δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αυτό συμβαίνει καθώς είναι πιο εύκολο να ζητήσει κάποιος άσυλο όταν είναι πρόσφυγας από τον πόλεμο και όχι οικονομικός μετανάστης.

Μέσα στο 2015 μπήκαν στην Ελλάδα 804.465 μετανάστες

Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος , οι μετανάστες που έχουν περάσει στην Ελλάδα ή έχουν μετακινηθεί κάποιοι από αυτούς σε χώρες της Ευρώπης από τις αρχές του 2015 έως τις 21 Δεκεμβρίου, ανέρχονταν σε 804.465, εκ των οποίων οι μισοί, 457.149, ήταν πρόσφυγες από τη Συρία. Συνολικά, 77 εθνικότητες απαρτίζουν το σύνολο των υπόλοιπων οικονομικών μεταναστών.

Πάνω από 340.000 αυτοί που δεν είναι πρόσφυγες

Από τις αρχές του έτους έως τις 21 Δεκεμβρίου έχουν καταγραφεί από τα διάφορα κέντρα των τοπικών λιμενικών Αρχών στα νησιά 347.316 άτομα που δεν αποτελούν πρόσφυγες από τη Συρία, αλλά είναι οικονομικοί μετανάστες από αραβικές και αφρικανικές χώρες. Για τους οικονομικούς μετανάστες, ορισμένες από τις περιπτώσεις κρίνονται απελάσιμες και ορισμένες μη απελάσιμες.

Ο χάρτης του μεταναστευτικού -Από ποιες χώρες έρχονται στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, σε 48 τοπικές λιμενικές Αρχές έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους έως τις 21 Δεκεμβρίου:

194.827 άτομα από το Αφγανιστάν,

4.332 από τη Σομαλία,

277 από τη Γκάνα,

7.229 από το Μαρόκο,

184 από τη Γκάμπια,

371 από το Σουδάν,

676 από τη Νιγηρία,

351 από τη Δημοκρατία του Αγίου Δομίνικου,

817 από το Καμερούν,

2 από την Κούβα,

47 από τις Κομόρες,

848 από την Ερυθραία,

208 από την Ακτή Ελεφαντοστού,

5 από τη Μπενίν,

1.306 από την Αλγερία,

21.780 από το Πακιστάν,

350 από το Μαλί,

69 από την Αιθιοπία,

331 από την Υεμένη,

36 από τη Γουινέα,

53 από τη Σιέρα Λεόνε,

179 από την Ουγκάντα,

1.177 από το Κονγκό,

5.495 από την Παλαιστίνη,

77.475 από το Ιράκ,

27 από τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής,

2 από την Ονδούρα,

1 από το Νταρφούρ,

49 από το Τόγκο,

16 από τη Ρουάντα,

21.133 από το Ιράν,

108 από τη Μπουργκίνα Φάσο,

5 από τη Γκαμπόν,

454 από τη Σενεγάλη,

144 από την Ινδία,

173 από τη Μιανμάρ,

12 από τη Λιβερία,

162 από τη Σρι Λάνκα,

37 από τη Μαυριτανία,

9 από τη Δημοκρατία του Νίγηρα,

205 από τη Λιβύη,

228 από το Νεπάλ,

28 από την Αϊτή,

115 από την Τυνησία,

467 από την Αίγυπτο,

3.375 από το Μπαγκλαντές,

2 από τη Δημοκρατία του Τσαντ,

15 από τη Νότια Αφρική,

2 από την Κένυα,

2 από την Κολομβία,

1 από τη Τζαμάικα,

9 από την Αρμενία,

9 από το Μπουρούντι,

1.829 από τον Λίβανο,

15 από το Ουζμπεκιστάν,

33 από τη Βιρμανία,

50 από το Κουβέιτ,

1 από την Αλβανία,

2 από τη Γαλλία,

6 από την Αγκόλα,

41 από την Ιορδανία,

39 από την Τουρκία,

3 από την Ουκρανία,

6 από τη Ζάμπια,

7 από το Τατζικιστάν,

15 από τη Σαουδική Αραβία,

4 από τις Φιλιππίνες,

3 από το Καζακστάν,

2 από τη Ρωσία,

3 από τη Γεωργία,

4 από τη Μολδαβία,

6 από το Θιβέτ,

26 από την Κίνα,

3 από το Τουρκμενιστάν

3 από τη Δυτική Σαχάρα.

Αναφορικά με τους διακινητές των λαθρομεταναστών, η πλειοψηφία είναι υπήκοοι Τουρκίας, ενώ 12 άτομα από αυτά που συνελήφθησαν μέσα στο 2015 ήταν και από την Ελλάδα.

ΕΓΓΡΑΦΟ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: “Βουλιάζει” η Ελλάδα – Σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθρομετανάστες εισέβαλαν στη χώρα το 2015

Τις… 910.000 ξεπέρασαν οι πρόσφυγες και λαθρομετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Δράμας της ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη, ο Νίκος Τόσκας έδωσε τα επίσημα στοιχεία.

Ετσι, σύμφωνα με την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών- την οποία δημοσίευσε τηλεοπτικός σταθμός- το 2015 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 911.471 πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. Από αυτούς, το 55% προέρχεται από τη Συρία, το 24% από το Αφγανιστάν και 10% από το Ιράκ.

Επίσης, με βάση τα ίδια στοιχεία, από τους πρόσφυγες αυτούς μόλις 20.868 άνθρωποι επέστρεψαν στις χώρες τους..

ΠΗΓΗ    http://policenet.gr

Επίκαιρη απορία: Ποιο κόμμα απαίτησε την αναθεώρηση του αρ.24 για τα δάση;

Μόλις πριν λίγους μήνες η Ν.Δ ζητούσε να αλλάξει η «σκληρή» συνταγματική πρόβλεψη για τα δάση, γιατί εμποδίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δείτε τι έλεγαν οι σημερινοί υπουργοί της.
ΟΛΟΣ Ο ΜΠΟΥΦΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΣ!!
ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ !!!
ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ !!!
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ !!!

Επίκαιρη απορία: Ποιο κόμμα απαίτησε την αναθεώρηση του αρ.24 για τα δάση;

Μόλις πριν λίγους μήνες η Ν.Δ ζητούσε να αλλάξει η «σκληρή» συνταγματική πρόβλεψη για τα δάση, γιατί εμποδίζει  τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δείτε τι έλεγαν οι σημερινοί υπουργοί της.

Σε σαφέστατη αντίφαση με την εικόνα που θέλει σήμερα να δώσει η κυβέρνηση, για την προστασία των δασικών εκτάσεων, που καταστρέφονται από τις πυρκαγιές, έρχονται οι προτάσεις που κατέθεσε στην πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης που ολοκληρώθηκε πριν μερικούς μήνες.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ζητήσει στη Βουλή κατά την διάρκεια των συζητήσεων για το νέο Σύνταγμα την αναθεώρηση του άρθρου 24, που ορίζει με σαφήνεια «τι εστί δάσος», προτείνοντας να προστατεύονται μόνον οι δασικές εκτάσεις που έχουν οριστεί μετά την μεταπολίτευση. Μάλιστα είχε προτείνει στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να… «ανταλλάξει» όποιο άρθρο επιθυμεί να αναθεωρηθεί προκειμένου να υπάρξει συμφωνία των δύο κομμάτων.

Επίσης, αποκαλυπτική των προθέσεων της σημερινής κυβέρνησης ήταν η συζήτηση που έγινε για το άρθρο 24 στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης στις 5 Δεκεμβρίου του 2018, όταν η Ν.Δ κατέθεσε και αιτιολόγησε την σχετική της πρόταση.

Άδωνις Γεωργιάδης: Γίνεται ζημιά στην προσέλκυση επενδύσεων

Όπως …συνήθως ο πλέον ευθύς για την στόχευση της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε ο νυν υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως είχε δηλώσει:

«Ως προς το άρθρο 24 τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κανένας δεν θέλει να βλάψει το περιβάλλον» όμως «όπως είναι γραμμένο το άρθρο 24 στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει γίνει μια υπερβολική του χρήση με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκής μεγάλη ζημία στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα»! Με βάση αυτό υποστήριξε ότι «μια αναπροσαρμογή λοιπόν, του άρθρου 24 με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, θα έδινε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία ταχύτερα». Μάλιστα συνέχισε την σκέψη του σημειώνοντας πως συνολικά «ούτε οι οικονομικές παροχές στους ασθενέστερους ούτε η εξασφάλιση βιώσιμου δείκτη προστασίας ούτε τα κοινωνικά δικαιώματα δεν μπορούν να προστατευτούν από κανένα Σύνταγμα. Αυτά χρειάζονται λεφτά! Άρα το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα έχουμε περισσότερα λεφτά».

Να περιοριστεί το άρθρο 24

Σαφέστατος για τις προθέσεις του και ο σημερινός υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Είχε τονίσει την ανάγκη

«να μειώσουμε δραστικά το μέγεθος αυτού του άρθρου, καταργώντας, για παράδειγμα, την ερμηνευτική, που είναι εκ του περισσού, αλλά και τις παραγράφους 3, 4, 5 και το μεγαλύτερο μέρος των παραγράφων 2 και 6».

Μια διαφορετική προσέγγιση – αλλά με την ίδια στόχευση –  χρησιμοποίησε ο βουλευτής Β’Πειραιά της Ν.Δ Γιάννης Τραγάκης αναφερόμενος σε εταιρείες αιολικής ενέργειας που έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια σε προσβολές για καταπάτηση δασών. Όπως ανέφερε

«υπάρχουν αποφάσεις, παραδείγματος χάριν του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες επιτρέπουν ακόμα και σε δάσος ή και σε δασικές εκτάσεις – για οικονομικούς λόγους, όπως για παράδειγμα είναι οι επενδύσεις και συγκεκριμένα τα αιολικά πάρκα».

Η τότε εισηγήτρια της ΝΔ και τώρα υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τόνισε πως

«προτείνουμε τη ρητή απαγόρευση της μεταβολής του προορισμού των δασών, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία άλλη χρήση που την επιβάλλει επιτακτικά το δημόσιο συμφέρον». Διευκρίνισε επίσης ότι «η συνταγματική προστασία θα αφορά μόνο όσες εκτάσεις ήταν αδιαμφισβήτητα δάση ή δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν με άλλον τρόπο με ό,τι είναι αποδεδειγμένο μόνο έως την 11η Ιουνίου 1975».

Ως …μέτρο των πραγματικών προθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να εκληφθεί και η τοποθέτηση στην επιτροπή του Ευάγγελου Βενιζέλου,  του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που μόνον «αντι-ΝΔ» αισθήματα δεν μπορεί να του προσάψει κανείς. Ήταν τόσο εξόφθαλμα αντιπεριβαλλοντική και… επενδυτική η πρόταση της ΝΔ που δεν κατάφερε να συμφωνήσει. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει πως

«δεν χρειάζεται να θίξουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος. Είναι προϊόν μεγάλης περίσκεψης, δύσκολων συνομιλιών με την επιστήμη, την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών την περίοδο 1998 – 2001. Νομίζω ότι μόνον υποβάθμιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου θα έχουμε, εάν θίξουμε το άρθρο 24».

Στόχος ο ιδιώτης να κάνει ότι θέλει

Στο θέμα είχε τότε αναφερθεί ο Γιάννης Τσιρώνης εκ μέρους  των Οικολόγων – Πρασίνων σχολιάζοντας το ποιο είναι το πραγματικό αίτημα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είχε επισημάνει με το υπάρχον σύνταγμα «η διάταξη λέει τα εξής:

«Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός εάν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον». Εξήγησε στην συνέχεια τις αλλάζει με την πρόταση της Ν.Δ: «Ας δούμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι αλλάζει σε αυτή τη διάταξη, αν δεχθούμε τη λογική της Νέας Δημοκρατίας.

 

Πρώτα απ’ όλα, παίρνω μια διάταξη από το άρθρο 117, η οποία λέει ότι είναι υποχρεωτική η αναδάσωση για δάση αποψιλωθέντα ή που αποψιλώνονται και καταργεί τη λέξη «αποψιλώνονται». Αυτομάτως, δηλαδή, εάν δεχθούμε αυτή τη λογική, ό,τι θα αποψιλώνεται από εδώ και πέρα δεν τυγχάνει προστασίας».

Ο Γ.Τσιρώνης  είπε επίσης ότι «Εκ του πονηρού φεύγουν οι δασικές εκτάσεις. Οι δασικές εκτάσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το δάσος. Να σας θυμίσω ότι όλη η αλπική ζώνη, όλα τα ελληνικά βουνά δεν έχουν ψηλά δέντρα. Είναι η λεγόμενη «αλπική ζώνη» σε όλη τη φύση. Αυτές οι εκτάσεις κατά τη Νέα Δημοκρατία δεν τυγχάνουν προστασίας».

Πρόσθεσε επίσης ότι «ξαφνικά βάζουμε έναν ορισμό που τινάζει στον αέρα τους δασικούς χάρτες. Ξαφνικά λέμε ότι δάσος είναι ό,τι ήταν δάσος στον ορισμό στις 11-6-1975, όταν είχαμε περάσει τις καταπατήσεις της χούντας.

Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι ένας αθώος εκσυγχρονισμός της διάταξης. Αυτό που πιστεύει ακράδαντα η Νέα Δημοκρατία –και το είχε πει μάλιστα ο αείμνηστος κ. Μητσοτάκης, ο πατέρας- είναι ότι αυτό το άρθρο είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη».

Ο Γ.Τσιρώνης διευκρίνισε τέλος ότι με την σημερινή διάταξη του συντάγματος «δεν εμποδίζεται η επέκταση οικισμών, όταν οι πληθυσμιακές ανάγκες το απαιτούν, γιατί η ρυμοτόμηση είναι μια αλλαγή χρήσης δάσους. Θέλετε να αναφέρω άλλα παραδείγματα; Τα λατομεία, η Εθνική Άμυνα, οι ανανεώσιμες πηγές που ήδη αδειοδοτούνται αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πρόβλημα; Δεν είναι, λοιπόν, το πρόβλημα εκεί. Να πω πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε όλα αυτά που ανέφερα είναι ο κάματος του ΣτΕ. Δεν μπορεί να πάει κάποιος ιδιώτης, laissez faire, να κάνει ό,τι θέλει εκεί μέσα».

ΠΗΓΗ : imerodromos.gr

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ (Ράδιο Ακρίτες 18/11/2013)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ (Ράδιο Ακρίτες 18/11/2013) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΜΥΗΣΗ: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΧΕΙΑ

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ”ΜΑΘΗΜΑ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2013. ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΓΝΩΘΙ Σ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ !!!!!!
ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ Η ΞΑΝΑΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !!!!!!!

ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΡΟΗ ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ

http://alfeiospotamos.blogspot.com/20…

Published on Aug 15, 2019

ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΑΞΕ ….ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ…

ΕΛΛΗΝΑ Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΕΣΩ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ…ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΑΞΕ ….ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ…ΧΑΡΑΞΕ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ…ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ …ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΤΑ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΕΙΣ Ε.ΣΥ. ΤΟΤΕ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ….ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΜΕ ΝΟΗΣΗ

ΣΕΛ…17
Α: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

ΕΑΝ ΕΓΩ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ, ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ όπως ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΟ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΣΩΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ και ειδικά ως υπεύθυνοι ΓΙΑ την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, όταν πρόκειται περί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤOΣ, ήτοι ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΨΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ.

ΗΤΟΙ 48 ΜΟΝΟΝ ΩΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ.

και άφησαν να ενεργεί ελεύθερα ένας δήθεν απατεώνας, δήθεν να παραπλανεί τον κόσμο με ψευδή οικονομικά εργαλεία, ήτοι Διεθνείς Συναλλαγματικές, δήθεν να προσβάλει το Κράτος, δήθεν να δημιουργεί αναστάτωση και δήθεν να δημιουργεί κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ΤΟΤΕ ΟΙ ΤΗΣ Τ.τ.Ε. ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ Η/ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ Σελίδα 18 από 136
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ.

Σε τέτοια περίπτωση η Πράξη με ημερομηνία Φεβρ. 2012 της Ε.Ε. περί ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις σελίδες 25, 102 – 114 δηλώνει πολύ καθαρά ποιές είναι οι ευθύνες των ΤραπεζικώνΥπαλλήλων στην περίπτωση που έλθει εις γνώσει τους και μόνο ως υπόνοια,κυκλοφορία παράνομου οικονομικού εργαλείου ή χρήματος και με ευκρίνεια επιβάλλει όλα τα Κράτη Μέλη τί πρέπει να κάνουν για να πορρίψουν αιτιολογημένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και τί επιπτώσεις έχουν εάν και εφόσον δεν δράσουν εμπρόθεσμα για να σταματήσουν το εξελισσόμενο έγκλημα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Β: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:

ΕΑΝ Ο ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ και τα κατατεθέντα οικονομικά εργαλεία ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟ Ν’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, τότε οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΙ, καθώς διέπραξαν και συνεχίζουν να εκτελούν, ειδικά αλλά και γενικά, μια τεραστίων διαστάσεων κατ’ εξακολούθηση Απάτη κατά της Ελλάδος και του Ελληνισμού εν γένει, ήτοι αποδεικνύεται εξ αμαχήτων εγγράφων, ότι η ΤτΕ και οι προστηθέντες αυτής, συνεχώς αποκομίζουν, παράνομο περιουσιακό όφελος, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, που υπερβαίνει τα 150.000 Ευρώ, καθότι κατά πρώτον η σύμβαση τ ης Τ τΕ κ αι τ ου Ελληνικού Δημοσίου, δια την διαχείριση των χρεών και πληρωμών αλλά και συναφών άλλων προβλημάτων που προκύπτουν από την παρακολούθηση των χρεών και
χρεώσεων, βασίζεται σε αναλογική αμοιβή, η οποία εάν δεν υπάρχει το εξωτερικό χρέος, δεν υπάρχει ούτε η αμοιβή, (σημ. όσο πιο δύσκολη και πολύπλοκη είναι η διαχείριση των χρεών -πολλοί δανειστές, πολλά επιτόκια, πολλοί διαφορετικοί χρόνοι πληρωμής κ.ο.κ. καθίσταται με αυτά πιο ακριβή η δική τους διαχείριση και κατά δεύτερον όπου παράγεται οφειλή αράγεται και κέρδος στον διαχειριστή αλλά και δανειστή).
Σελίδα 19 από 136

Με α υτόν τ ον τ ρόπο, η ΤτΕ, για όσο διάστημα υπάρχει το χρεος,δημιουργούνται μέσω αυτών οι προϋποθέσεις κέρδους για αυτήν.

Αυτό βεβαίως συμβαίνει, βλάπτοντας συνάμα την περιουσία μου, παρακωλύοντας και εμποδίζοντας το Κράτος στο οποίο είμαι Πολίτης για την απορρόφηση της προσφερθείσης περιουσίας εμού του του Αρτέμη Σώρρα, προκαλώντας έτσι εκουσίως και από πρόθεση, πολλαπλώς ζημία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σ’εμένα Προσωπικά.
Από Ισολογισμό 2016 της ΤτΕ φαίνεται ένα μέρος του ποσού υπό διαχείριση και επί του οποίου αναλογικά παράγεται το κέρδος της που αναφέρω παραπάνω.__…….

Κατέβασε το απολογητικό υπόμνημα του Αρτέμη Σώρρα όπως κατατέθηκε στον ανακριτή και κατέρριψε κάθε κατηγορία εναντίον του ίδιου και της…Ε.ΣΥ.

Πάλι η Γκερέκου -Αγγελοπούλου -Παναγιωταρέα !!! Τί χρονιά έχουμε ;; 2004 ;; Πόσο κοιμήθηκα για μεσημέρι;;;;

Πάλι η Γκερέκου -Αγγελοπούλου -Παναγιωταρέα !!! Τί χρονιά έχουμε ;; 2004 ;;
Πόσο κοιμήθηκα για μεσημέρι;;;;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ.. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ‘ΟΝΕΙΡΟ” ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ..

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΞΕΧΝΑΜΕ.., ΚΑΙ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΥΚΟΛΑ!!

ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:

Η Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OI ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ “ΕΘΝΑΡΧΗ” ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1959 ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΩΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

ΚΑΙ ΑΣ ΕΡΙΧΝΕ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ ΔΑΚΡΥΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ,

ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΟΠΟΙΑ “ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ”…

ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ Κ.Ι.Σ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΡΙΝ Ο ΑΛΛΟΣ “ΕΘΝΑΡΧΗΣ” ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΥ.

ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΙ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΣΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ “ΤΟΥΣ”

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ‘ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΕΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΗ ΠΟΥ ΜΠΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1864 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΞΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ -ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ 4.000.000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΡΟΘΤΣΑΙΛΝΤ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ “ΠΟΥΛΗΣΑΝ” ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΣΤΗΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ SIEMENS ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΕΔΙΩΞΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΤΕ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΦΥΓΗ ΤΟΥ..

ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ NOVARTIS ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ….ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΠΡΑΧΘΗ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΛΛΑ  ΓΙΑΤΙ.. ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!!

https://www.tribune.gr/politics/news/article/555771/kyniki-paradochi-adoni-gia-novartis-den-epikaleitai-athootita-alla-paragrafi-adikimatos.html

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000 ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΣ ΕΣΥ -ΛΕΝΕ-ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ!!!

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΤΑ “ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ” ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΥ ΣΟΥ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΕΙΔΩΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΣΑΚΙΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ, ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ”!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΧΑΝΙΩΝ (€ 3.141.000)

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΚΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΛΑΔΙ…

ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΕΣ ΙΔΕΕΣ :

https://www.youtube.com/watch?v=EUUC-6bztn0

-ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ: Ο ΒΟΥΔΑΣ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΙ ΑΡΘΡΩΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ: ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 23 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ;;

ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ…. ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΙ!!!

ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΕΡΙΧΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΜΗΠΩΣ ΕΙΔΕΣ ΠΟΤΕ  ΤΙΠΟΤΑ;;;; ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΥΣ …ΕΠΕΣΑΝ;;;

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΔΑΦΙΚΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΩΣ “ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ” ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ..!!!

ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ …ΑΞΙΕΣ!!-

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ, ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ´Η ΨΕΥΔΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΑΙ  ΚΑΙ ….Η ΛΙΣΤΑ ΤΕΛΕΙΩΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ…

https://www.facebook.com/watch/?v=622996071479164

ΒΓΗΚΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ!!

ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΖΑΠΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΥ ΕΣΚΙΖΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΗΡΘΕ Ο ΓΟΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ ΣΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ “ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ!!

ΤΟΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

https://www.youtube.com/watch?v=wjqbyoDt8ys&feature=share

ΤΟΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ, ΛΑΔΑΚΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥΛΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΑΦΗΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΑΜΠΕΛΟ ΟΥΤΕ ΕΛΑΙΑ!!!

http://agonaskritis.gr/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%86/?fbclid=IwAR2ewm3Q63ifz1bmg4Q1qeVWCUgWLlAapavXgdEYeEqjxB4pfoxen2Ex_kQ


https://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/175375/apagoreusi-ton-futeuseon-abelou-os-to-2050-kai-bloko-sto-ethniko-apothematiko-fernei-i-koa/?fbclid=IwAR2doSD3oTfSr0ij0T9BYZ2Mu4bZY9Flk7UBE9fbinqfi-kIZYs_ueT_d30

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΕΕΒΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ DEUTSHE BANK.. ΜΑΛΙΣΤΑ!! ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ.

ΠΟΥ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ  ΒΟΛΙΚΑ ΕΛΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΥΡΗ.. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΩΡΕ…

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;

https://www.facebook.com/perectroika/videos/452432571995292/UzpfSTEyMDg0NTAyNzM6MTAyMTk0MTkxNDEyODg0MDM/

ΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ Ν ΔΟΥΛΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ Η ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ SINGULAR,

ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ LARGE ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΝΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ… ΠΡΟΤΕΡΟΥ “ΕΝΤΙΜΟΥ ΒΙΟΥ”, ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΕΜΕΙΣ ΒΕΒΑΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ…

ΚΑΙ ΟΣΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ…

ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΒΑΖΕ ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ ΑΠΟ ΣΑΝΟ… ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙΣ, ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΦΑΣ.. Ο ΙΔΙΟΣ ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΟ ΕΙΠΕ:: ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ… https://www.youtube.com/watch?v=-6te__snw7g

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΥΣΙΑ” ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΟΤΙ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΤΙΒΙΣΜΟ..

https://www.youtube.com/watch?v=isUdQjtA83Y

ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΕΙΠΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΨΙΛΑ.. ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, ΕΣΕΝΑ, ΤΟΝ ΓΗΓΕΝΗ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙΣ ΞΕΧΑΣΕΙ… ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ!

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ..

ΔΕΝ ΕΦΤΑΝΑΝ  ΟΣΑ ΕΦΑΓΕ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Η ΓΙΑΝΝΑ

ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΙ ΕΓΙΝΕ… ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ;; ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ;

ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΗΝ ΒΑΖΕΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ!!! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ!!

https://www.facebook.com/100004789094942/videos/1349156388587318/

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΘΛΙΑ ΥΠΟΥΛΗ ΔΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΦΤΕΙ ΣΦΑΙΡΑ!!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΡΚΗ ΑΡΓΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΙΕΣΤΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΑΣ!

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Η ΔΗΘΕΝ “ΕΛΙΤ” ΚΑΙ ΟΙ “ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ”.. ΕΤΣΙ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΤΑ ΜΜΕ, ΕΤΣΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΛΗΣΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ “ΕΠΙΛΟΓΕΣ” ΤΟΥΣ  ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΩΣ “ΕΛΙΤ” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ” ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΞΕΝΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΕΥΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ!!

ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΘΝΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ…ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΑΣ!.

ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΛΟΙΦΑΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ  ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ” ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ.

ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Η.. ΓΙΑΝΝΑ. “ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ”.. ΣΕ ΠΟΙΟΝ; ΠΟΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΟΡΟΔΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ;

ΕΣΥ ΤΩΡΑ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΕΣΑΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΣ ΟΤΙ Η ΓΙΑΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΡΙΖΑ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΞΕΛ ΚΤΛ…

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΕΣΑΙ ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ.. ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΩΘΕΙΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΔΙΑΟΛΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ!!

ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΟΙ  ΣΧΕΔΟΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ “ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ”  ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΠΟΥΡΑ, ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ – ΕΒΡΙΣΚΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ- ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΙ Ο ΣΠΥΡΟ -ΑΔΩΝΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΤΑΝ ΠΡΙΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ – ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΥΓΚΑ- ΓΙΑ ΤΡΥΠΑ 500.000.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ …ΓΙΑΝΝΑ!!

https://www.facebook.com/watch/?v=2396938237020116

Α ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΑΔΩΝΗ…ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΣΕΣ…

https://www.youtube.com/watch?v=pUXMJs-ne_o

ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑ Η ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ . ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ.. ΟΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ…

https://www.documentonews.gr/article/asylia-stoys-trapezites-apo-ton-epi-ths-anaptyxhs-adwnh-dekto-to-aithmataki-ths-enwshs-ellhnikwn-trapezwn?fbclid=IwAR314cG2yZKUTPgwXZOmqpuIaO-izXbdDBPrhYAw92yCaH1X0cwKCQNnGMc#.XT_3KyGKyjZ.facebook

ΠΕΣ ΟΤΙ  ΤΑ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΟΛΑ ΛΟΙΠΟΝ- ΟΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ – ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ “ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;”.. ΕΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΑΣΩ.. ΣΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ!!

ΓΙΑΤΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

ΚΙ ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ.. ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ… ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ.. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ!

ΚΑΙ ΑΣ ΔΟΥΜΕ- ΤΥΧΑΙΑ- ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ  “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ” ΚΑΙ ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ.

ΟΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΑΤΟΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.. ΕΚΕΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ … ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ!!!

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΙ Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΤΟ 1944 ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ BRETTON WOODS ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ Δ.Ν.Τ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

https://www.e-synews.gr/wp/2018/03/05/i-yfarpagi-toy-pagkosmioy-ploytoy-kai-i-dolofoniki-toy-diacheirisi-se-varos-ton-laon-tis-gis/?fbclid=IwAR12a7b95x2u8shz0LFMAa2BC3JmxzV8ZHxGOWsP61BYg9ZEBt96LPiaaMk

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΦΤΙΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ!!

ΕΒΑΛΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΓΙΝΕΙ Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΩΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΑΤΟΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ.

– ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ-

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ “ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ!!! ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΕΜΑΣ!!!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΩΝ Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ, ΜΟΝΟ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ!!!

ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!! ΟΠΩΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΑ… ΕΣΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ!!

ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΙΑ!!!

ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΑ ΕΙΠΑΜΕ.. ΕΣΥ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΛΑ!!

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΗΞΕΡΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1936 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ..

ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΗΞΕΡΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ!! ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝ ΦΟΥΜΑΡΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΚΤΛ ΚΤΛ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΟ ΦΕΚ 315/1945 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ BRETTON WOODS ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΤΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟ “ΜΑ, ΤΟ ΦΕΚ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟ”!!! ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΝΤ 1.5 ΔΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ…

ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΦΥΤΟΖΩΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΧΡΕΟΣ…

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ:

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ “ΞΕΤΙΝΑΖΑΝ” ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2,3 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ.

http://trapeza-anatolis.oramaellas.gr/?fbclid=IwAR2thxwXF1QarNfDInACGb0_GA5kVUz9RyDCIuw6KVi7As5iieYa–2fkc0

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ 8 ΧΡΥΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ- ΠΟΥ Η Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΦΟΡΟ 27 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ (ΤΩΝ 8) ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ 5,5 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΠΟΥ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ “ΜΕΤΟΧΩΝ” ΠΟΥ ΕΣΦΑΞΑΝ ΓΙΑ ΝΑ …ΑΝΑΒΙΩΣΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ!!!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΥΟ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ…

https://www.facebook.com/1121541734700323/videos/612294995903999/?v=612294995903999

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΗΝΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΑΜΑΡΑ ΤΟ 2012 ΓΙΑΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ- ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ!

ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ ΕΝΩ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ. ΑΛΛΑ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΑ.. ΜΝΗΜΟΝΙΑ!!!

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΦΕΡΕ ΟΛΑ ΤΑ “ΟΠΛΑ” ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ!

ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΤΑ “ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΑ” ΜΜΕ!!! ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΗΤΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ.

ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 14 ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΗ ΕΠΕΙΔΗ ΣΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ.

ΕΠΕΙΔΗ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΛΕΜΠΑ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ…

ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ, ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΧΩΡΑ, ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!

ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!

ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ… ΠΟΥ ΣΕ ΕΦΕΡΑΝ ΕΔΩ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ…

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΟΥ MADE BY ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΩ ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ!! ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ!

ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ .. ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΒΡΕ… ΚΑΙ ΑΣ ΤΡΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙΣ ΜΟΣΑΝΤΟ..  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ…

Πενταετής άδεια από την κυβέρνηση στο ζιζανιοκτόνο της Monsanto

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ

ΔΕΗ: Κλειδώνουν οι αλλαγές στα τιμολόγια. ΔΕΝ ΑΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ….ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΕ ΟΤΙ…Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΝΕ;;;

ΔΕΗ: Κλειδώνουν οι αλλαγές στα τιμολόγια. ΔΕΝ ΑΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ….ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΕ ΟΤΙ…Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΝΕ;;; ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ…

Efi Efraimidou: ΔΕΝ ΑΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ….ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΕ ΟΤΙ …Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΝΕ;;; ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ …ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ…ΚΑΤΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΑΠΕ ΣΟΥ…Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ… ΠΟΙΑ ΔΟΣΗ ΝΑ ΠΡΩΤΟΔΩΣΕΙΣ…ΕΝΦΙΑ – ΕΦΟΡΙΑ – ΔΕΗ – ΝΕΡΟ …ΤΡΑΠΕΖΕΣ….ΕΣΥ ΕΠΕΛΕΞΕΣ …ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΩ ΜΙΖΕΡΙΑ…
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: ΣΤΑ HOT SPOTS ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΣΥ…

ΑΧ ΕΛΛΗΝΑ …ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΣΤΕΙΡΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ;;;; ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ..ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΛΥΠΑΣΑΙ …ΑΧΧΧΧΧ ΕΛΛΗΝΑ….

ΔΕΗ: Κλειδώνουν οι αλλαγές στα τιμολόγια

ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει αύξηση 10% στο ρεύμα, με ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ στο 6% από το 13% και περικοπή του τέλους υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η επιβάρυνση των καταναλωτών

Την περιπλοκη άσκηση της ενίσχυσης των ταμείων της ΔΕΗ μέσω αύξησης των τιμολογίων ρεύματος, με παράλληλη μείωση άλλων χρεώσεων, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί τελικά ο συνολικός λογαριασμός που παίρνει στα χέρια του ο καταναλωτής, επιχειρεί να λύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συναντώντας ωστόσο σημαντικές δυσκολίες.

Ταυτόχρονα, τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης όσο και η νέα διοίκηση της ΔΕΗ (που επίσημα θα αναλάβει στις 22 Αυγούστου) ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλώνπου έχουν προς τη ΔΕΗ χιλιάδες καταναλωτές, με βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου αυτού την αυστηροποίηση των διαδικασιών είσπραξης, κυρίως από τους «έχοντες και μη πληρώνοντες».

Διαβάστε ακόμη – ‘Αρθρο γνώμης για τη ΔΕΗ: Η ώρα των αποφάσεων

Το «ουδέτερο» αποτέλεσμα για τον πολίτη -μετά τις αυξομειώσεις που θα επέλθουν στις χρεώσεις- αποτελεί δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, αλλά τα νούμερα που εξετάζουν τις τελευταίες ημέρες οι συνεργάτες του εμφανίζονται ιδιαίτερα… επίμονα. Το βέβαιο είναι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ότι το ποσοστό στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος που είναι απαραίτητο για τη ΔΕΗ είναι διψήφιο, δηλαδή γύρω στο 10%. Με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης (4,7 δισ.), η αύξηση 10% μεταφράζεται σε επιπλέον ετήσιο έσοδο περίπου 450 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ. Δεδομένου ότι η αύξηση θα εφαρμοσθεί το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο, από τα έσοδα αυτά μόλις 110 εκατ. ευρώ θα φτάσουν φέτος στα ταμεία της επιχείρησης.

Το μοντέλο

Σύμφωνα με το μοντέλο που μελετάται αυτήν τη στιγμή, οι δύο βασικοί «κωδικοί» από τους οποίους θα επιχειρηθεί να «εξουδετερωθεί» η αύξηση των τιμολογίων είναι η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% και η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή του τέλους υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ(ΕΛΑΠΕ) που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ρεύματος και του οποίου σκοπός είναι η ομαλή πληρωμή των προμηθευτών που παράγουν ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ενώ ο πρώτος κωδικός, δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, είναι μέτρο που ήδη έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και αναμένεται να δώσει σύντομα αποτελέσματα, ο δεύτερος, δηλαδή η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, είναι πολυπαραμετρικός και εγκυμονεί κινδύνους για την αγορά των ΑΠΕ. Την απόφαση που καθορίζει το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ λαμβάνει κάθε χρόνο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με βάση τις επίσημες προβλέψεις σχετικά με το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που προβλέπεται ότι θα έχει ο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΑΠΕ) στο τέλος του έτους.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για προβλεπόμενο πλεόνασμα 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή δείχνουν ότι το «καθαρό» πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο στα 101 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το τέλος του έτους υποχωρεί ήδη από τα 200 εκατ. ευρώ στα 184 εκατ. ευρώ, μετά την υποχρεωτική αφαίρεση αποθεματικού ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Το «μαξιλάρι» των 70 εκατ. ευρώ προβλέπεται -βάσει νόμου- να παραμένει στον ΕΛΑΠΕ ακριβώς για να μην επαναληφθούν τα ελλείμματα-ρεκόρ που είχαν παρατηρηθεί την περίοδο 2012-2014 και τα οποία είχαν πλήξει έντονα την αγορά των ΑΠΕ. Το ερώτημα είναι, επίσης, ποιο είναι το «καθαρό» πλεόνασμα, και όχι το λογιστικό, αφού οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ γίνονται με καθυστέρηση περίπου 90 ημερών. Την πρόθεση να υπάρχει συνεχώς επαρκές απόθεμα, ώστε να μην προκληθεί καινούργια αναστάτωση στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ (τη στιγμή ακριβώς που ο τομέας γνωρίζει νέα άνθηση και αναμένονται «πράσινες» επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ), έχει διατυπώσει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία θα κληθεί να λάβει τις τελικές αποφάσεις.

«Οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ είναι εξασφαλισμένες, καθώς ο ειδικός λογαριασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει πλεόνασμα, και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το πλεόνασμα αυτό θα είναι επαρκές ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην αγορά ΑΠΕ και στο μέλλον» τονίζει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.

Τα ζητήματα αυτά συζητιούνται καθημερινά πλέον στο ΥΠΕΝ, με συμμετοχή και της ΡΑΕ, καθώς στο διάστημα έως τις 24 Σεπτεμβρίου, οπότε θα δημοσιευθεί η νέα έκθεση της Ernst & Young, θα πρέπει να έχουν «τρέξει» συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα:

  • Εκδοση υπουργικής απόφασης για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ. Κάποιες χρεώσεις (όπως, για παράδειγμα, των αγροτών) θα αυξηθούν.
  • Εκκαθάριση του λογαριασμού του ΕΛΑΠΕ. Καθημερινά μπαίνουν κάτω τα νούμερα, με τη συνδρομή και του Διαχειριστή, προκειμένου να υπολογιστεί το ταμειακό και όχι το λογιστικό πλεόνασμα.
  • Προετοιμασία από τη ΡΑΕ για την έκδοση της απόφασης αναπροσαρμογής των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ. «Είναι προφανές ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί πολύ σύντομα. Αναζητούμε τον τρόπο να επιλυθεί η εξίσωση των αυξήσεων στο ρεύμα και της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ. Είναι προφανές ότι η άσκηση είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί» αναφέρει χαρακτηριστικά στο «Εθνος της Κυριακής» κορυφαία πηγή του ΥΠΕΝ.

Εξώδικα σε 890.000 «τελικούς» πελάτες με οφειλές 1,05 δισ. ευρώ

Η δευτερΗ δύσκολη άσκηση που έχουν να επιλύσουν το ΥΠΕΝ και η νέα διοίκηση της ΔΕΗ είναι η είσπραξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους από τα παλιά «φέσια», δηλαδή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών (επαγγελματικών και οικιακών) προς την επιχείρηση. Η απόφαση έχει ληφθεί και αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους κακοπληρωτές της ΔΕΗ. Το μήνυμα είναι ότι η νέα διοίκηση ασφαλώς και θα στηρίξει όσους αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, αλλά δεν πρόκειται να δείξει ανοχή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που κρύβονται πίσω από τους αδύναμους. «Η κατεύθυνση είναι να ξεχωρίσουμε τα “μεγάλα ψάρια” από τους φτωχούς ανθρώπους» υποστηρίζει ο κ. Χατζηδάκης. Το σχέδιο είσπραξης οφειλών επικεντρώνεται σε πρώτη φάση στους λεγόμενους «τελικούς» πελάτες, δηλαδή στους καταναλωτές που έχουν αφήσει χρέη στη ΔΕΗ και είτε έχουν σταματήσει να παίρνουν ρεύμα είτε έχουν μετακομίσει σε άλλους παρόχους.

Τρεις εταιρείες και δικηγόροι

Η επιχείρηση στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά την αποστολή εξωδίκων στους περίπου 890.000 «τελικούς» πελάτες, οι οποίοι χρωστούν 1,05 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ θα συνεργαστεί με τρεις εργολαβικές εταιρείες (μία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μία για την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδακαι μία για τα νησιά), αλλά και με κατά τόπους δικηγορικά γραφεία, που θα αναλάβουν, με ποσοστό, την είσπραξη των οφειλομένων, εξαντλώντας κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο.

Η επιχείρηση «πίεση και είσπραξη» θα ξεκινήσει από τους παλαιότερους οφειλέτες και από εκείνους που χρωστούν πάνω από 3.000 ευρώ (είναι λίγοι, περίπου 65.000, και χρωστούν συνολικά περί τα 700 εκατ. ευρώ), αλλά θα συνεχιστεί με όλους. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι οι «επιθετικές» κινήσεις για την είσπραξη των οφειλών θα αποτελέσουν κίνητρο για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δανειοδότηση της ΔΕΗ μέσω της τιτλοποίησης των εσόδων. Η διαδικασία τιτλοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Εχει γίνει διαγωνισμός και μέσω της διαδικασίας αυτής η ΔΕΗ θα εκχωρήσει οφειλές έως 1,7 δισ. ευρώ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιλεγούν οι ανάδοχοι. Το σχέδιο είχε δρομολογηθεί από τη διοίκηση Παναγιωτάκη, η οποία μάλιστα είχε υπολογίσει ότι η ΔΕΗ μπορεί μέσω της συγκεκριμένης κίνησης να εισπράξει από το φθινόπωρο ποσά ύψους 400-500 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα είναι πότε θα μπουν στα ταμεία της ΔΕΗ αυτά τα ποσά, με τις εκτιμήσεις να μιλούν για Οκτώβριο και μετά.

Προσδοκία για… ανάσα 195 εκατ. από τις ΥΚΩ

Ας σημειωθει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναζητά, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, τον τρόπο για να εισπράξει η ΔΕΗ από τον προϋπολογισμό ένα ποσό της τάξης των 195 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν παλιά υπόλοιπα που έχει κρίνει η ΡΑΕ ότι πράγματι της οφείλονται από την εκκαθάριση Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) της περιόδου έως το 2012. Τέτοιο ποσό δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 και ως εκ τούτου αναζητούνται οι σχετικοί πόροι από άλλους κωδικούς, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει καταστεί εφικτό έως τώρα.

ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ

Ημερίδα “Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μύθοι και Αλήθειες” Αθήνα 1-12-18 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ημερίδα “Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μύθοι και Αλήθειες” Αθήνα 1-12-18 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθήνας ) Ομιλία: «Το κίβδηλο άλλοθι της «πράσινης ανάπτυξης»

Ημερίδα “Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μύθοι και Αλήθειες” Αθήνα 1-12-18 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 6199/4-9-2015 ΚΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΣ“.

Δημοσιεύτηκε στις 3 Φεβ 2019

«ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘ’ ΟΡΑ»!!!!!

«ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘ’ ΟΡΑ»!!!!!

ΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ «ΣΥΝΑΦΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΠΟΥΛΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ, ΑΠΟΜΥΖΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΤΑΠΤΥΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ «ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ», ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ (ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ) ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ!!

ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΥΡΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ!!…..

«ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘ’ ΟΡΑ»!!!!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 6199/4-9-2015 ΚΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΣ“.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019 (απομαγνητοφώνηση)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2.8.2019

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 36

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.ΣΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΟΜΗΘΕΙ ΟΛΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ.

ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ 5 ΜΕΛΗ.

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΑΣΕ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΘΥΜΗΣΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΠΕΡΠΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ. ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΛΟΙ! ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΔΟΓΜΑΤΑ, ΣΤΟΕΣ, ΣΕΧΤΕΣ, ΟΛΟΙ!

ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΛΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΩΡΑ. ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 5,5 ΧΡΟΝΙΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Ο ΣΩΡΡΑΣ.

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΙΑΠΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ. ΟΜΩΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΒΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ 250 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΥΝΗΓΗΘΕΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ. ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙ ΣΤΗΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΒΙΩΣΑΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΜΕ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑΤΙ Σ ΕΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΛΥΨΕΙΣ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΣΑΡΚΙΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ Ο,ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ. ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΙ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΙΣΩ ΣΟΥ 2000-3000 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ!

ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ, ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΘΥΜΙΣΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΞΙΑΚΟ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΔΟΓΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΗ ΣΕΧΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΣΑΣ ΚΡΥΦΟ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟ.

Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ.

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΗΡΑΝ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ. ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ. 2,5 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 3-4 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΡΟΥΜΕ. ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΨΕΥΔΗ, ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΔΙΚΟ. ΕΙΔΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.

ΕΙΔΑΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ, ΕΙΔΑΜΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΙΔΑΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ, ΟΧΙ  ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ….

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΟΧΙ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.

ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ.

ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ.

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΝ ΤΗΡΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΗ Η ΒΑΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΡΟΛΟΙ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΚΙ ΟΛΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ!

ΔΙΟΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ”. ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΚΤΙΖΑΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ.

ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕΙ  ΜΕ ΟΛΟΥΣ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΙΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΜΑΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.”

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΑ 12 ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 12 ΑΤΟΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΑΤΟΜΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩ ΤΑ 12 ΑΤΟΜΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ.

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΤΑ 12 ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΑΣ. ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΑ. ΟΛΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΓΩΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΘΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑ.

ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΒΡΥΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΑΝΘΕΙΤΕ. ΑΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΗ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.

ΟΛΟΙ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΑΛΩΣΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.

 

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ: ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 9 ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΘΟΥΜΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α, Β, Γ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ. ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΟΥ.

ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ.

ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ. ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ. ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ.

ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΛΕΣ: ‘ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΠΡΟΕΔΡΕ…” ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΚΙΣΤΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ.

ΤΟ 7ο  ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟ. ΚΟΙΤΑΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΑΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ Ε.ΣΥ ΝΟΜΙΚΟ ΝΑ ΣΟΥ ΒΡΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΑΤΕ ΟΤΙ ΠΗΡΑΤΕ ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΤΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.. ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΩΣ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ή Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΤΟ 8ο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΟΛΟΙ… ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΣΑΣ ΕΙΠΑ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΕΙΧΑΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ.

ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΤΑΜΙΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Ή ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΤΑΜΙΑ Α’, Β’ Γ’. ΔΕΝ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΙΤΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΕΙ. ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΠΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 400 ΚΑΙ 500 ΚΑΙ 600 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ! ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ! ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ.. ΕΧΕΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΦΕΡΕΙ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΑ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ 5 Ή 10 ΕΥΡΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΜΗΝΑ Ή ΕΤΗΣΙΟ… ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ.

“ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ” ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ.

ΑΡΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΥΡΙΟ 10 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ Ή ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ Ή 90 Ή 50.. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ  ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ 5 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ 5 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ Ή 10 Ή 3, ΝΑ ΤΟ ΚΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΛΕΕΙ: “ΜΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;”.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΑΜΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ. ΜΑ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟΣ… ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΥ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΜΙΑΣ.. ΚΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ; ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ; ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ Ή ΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ: ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΠΕΤΡΟ Ή ΚΥΡΙΕ ΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΙ ΩΡΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.. ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙΤΕ ΚΙΟΛΑΣ” ΠΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ; ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!  ΕΧΕΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΤΣΙ; ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΛΟ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΑΖΕΨΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΛΩΝ. ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ.. ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ. ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ;

ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ!

ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙ ΟΥΤΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ. ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ!

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ!! ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ, ΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΦΕ, ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ. ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ.

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ. ΜΑ ΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑ 20  ΜΕΛΗ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΜΕΛΗ!

“ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ, ΥΠΕΓΡΑΨΕΣ; ΝΑΙ. ΚΑΛΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ! ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΑΛΛΑ 20, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ” ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ  ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑ 20 ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΑΛΛΑ 20 ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ. ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ; ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ 3-6-7 ΜΑΛΑΚΕΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;

ΔΙΑΒΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΩΡΑ. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟ 9ο ΔΕΝ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 36 ΕΙΝΑΙ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 3 ΑΤΟΜΑ, 24 ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΝ ΟΙ 12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΙ ΕΧΕΙ;. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ: “ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΡΕ ΦΙΛΕ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΕΔΩ”. ΤΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΟΤΙ |Ο ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΤΑΔΕ ΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ”. ΝΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΣΗ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΞΙΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ “ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ” ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΚΑΚΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.

ΑΡΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ  ΜΕ ΘΕΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΤΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ. ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΟΜΟΡΦΗ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ, ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΟΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

1ο ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

  1. ΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  2. ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΡΑΧΙΜ

 

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ: ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΗΛΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ: ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΩΝ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΤΖΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΔΗΣ, Ο ΤΣΟΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ Η ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ Η ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΗ. ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.

ΕΞΩΔΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΞΕΝΩΝ TRUST ΠΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ , ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΚΔΗΛΗ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΤΑΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ  ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 36.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ Ε.ΣΥ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΚΟ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ,

ΟΠΩΣ ΠΧ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ Ή ΕΤΗΣΙΩΣ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΑΔΗ -Ή ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ EVENTS ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΗΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ.

ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Ή ΔΡΟΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ Ή ΕΚΠΟΜΠΗΣ Ή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΤ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΠΧ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.ΣΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA, ΡΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 36 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 12 ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ + 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΟΥ ΕΚΑΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΑΤΟΜΑ.

ΟΙ 12 ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΣΩΜΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 8 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ 36 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΟΡΘΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 36 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ή ΤΟ ΑΤΟΜΟ-ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ.

ΑΝΑΦΕΡΕΙ  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 36 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ.

ΑΚΟΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 36.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΩΣΤΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΣΜΟΥ.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 36 ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΟΠΟΥ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ.

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ή ΜΗ ΤΗΝ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΛΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 36 Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΔΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ.

ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 36  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΑΚΟΜΗ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 36 ΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ.

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΤΕ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ.

ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΨΟΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 36 ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

ΓΙΑ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ.

ΑΚΟΜΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΩΣΤΕ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ν Α ΕΥΚΟΛΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΤΤΩΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.

ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΣΕΒΗΣ ΦΩΤΗΣ.

 Μ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ” ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ 3 ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.

 ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΑΜΕ ΠΛΑΚΑ. ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟ FACEBOOK. ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. ΜΕΡΙΚΟΙ ΝΑ ΧΟΡΟΠΗΔΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.. ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΟΣΗ ΕΙΠΕ: “ΑΥΤΟΙ ΛΑΚΙΞΑΝΕ!”

ΘΑ ΘΥΜΙΣΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ: “ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΣ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ! ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ. ΟΛΟΙ ΜΑΣ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ! ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ Ή ΠΟΥ ΔΙΩΞΑΜΕ, ΟΧΙ ΦΥΓΑΝΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΩΞΑΜΕ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΝΑ ΠΑΝΕ.

ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.\

ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ.

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΜΑΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΤΥΠΑΕΙ ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΑ ΛΕΕΙ …. ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ… ΠΙΟ ΜΑΚΡΥΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΗΧΩ ΤΟΥ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ, ΩΡΙΜΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.. ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΤΑ ΜΥΑΛΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ.

ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ 22 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ  ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΕΣ ΚΑΝΕΤΕ. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ.. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ..

ΒΕΒΑΙΑ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΦΤΑΙΕΙ Η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ:

“ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ.

ΔΕΝ ΘΑ  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΚΙΣΩ -ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟ ΚΑΚΙΣΩ- Ή ΝΑ ΑΔΙΚΗΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ. ΕΧΕΙ ΘΥΜΙΚΑ, ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, 7 ΕΤΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.

ΣΑΣ ΕΞΗΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟ.. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ!

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟ. ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ.

ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΕΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΥ, ΠΡΟΔΩΣΕΣ ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΗΘΗΚΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ, ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΚΑΝΕ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΛΕ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΖΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΙΖΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΝΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ.

ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΩΝΕΤΕ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΒΡΙΖΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟ.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ; ΑΦΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΕΦΥΓΕΣ! ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ; Α. ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Κ ΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΟΥ; ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ.

ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΤΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ ΑΔΕΛΦΕ!!

ΑΚΟΥ!

ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ!! ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ! ΕΣΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΙ ΟΧΙ ΕΓΩ. ΑΝ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. ΕΓΩ ΤΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ; ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΠΟΤΕ!

ΕΣΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΕΥΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΡΕΠΟΝ ΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΟΙΞΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΠΟΤΕ ΕΓΩ ΘΕΛΩ. ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ.

ΑΡΑ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ… ΓΙΑΤΙ; ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ; ΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ…

ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΩ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΩ. ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΩ.. ΤΟ “ΠΟΤΕ”; ΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΓΩ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΕΚΑΝΕΣ ΑΔΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟΤΕ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΟΥ.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!

ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ, ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΕΙ ΣΤΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΥ ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ- Ε, ΟΛΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ!

ΓΙΑΤΙ ΛΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΛΑΜΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ; ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ; ΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΣΕ ΒΡΙΖΟΥΝ! ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ.

ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ..

ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ.. ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΕΜΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ; Ε ΚΑΙ; ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΣΠΑΣΕ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ! ΕΣΠΑΣΕ! ΦΤΙΑΞΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΙΑΤΟ! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ! ΤΟΤΕ ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΤΟ ΣΥΓΝΩΜΗ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΣΥΓΝΩΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΝΩΜΗ. ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΝΩΜΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕΣΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΒΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ.

ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΝΩΜΗ. ΟΠΟΤΕ;

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΨΕΥΔΟΣ!

ΟΜΩΣ ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΚΛΕΦΤΕΣ, ΕΝΩ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ! Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΟΥΛΟΣ! ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! “ΞΕΡΕΤΕ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ!” ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΟΣΟ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΜΟΛΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΙΣΑΙ ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΑΔΕΛΦΕ.. ΔΗΛΑΔΗ “ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ 100 ΔΙΚΑΙΑ.. ΕΛΑ ΜΩΡΕ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΙ ΕΝΑ ΑΔΙΚΟ” ΑΛΗΘΕΙΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΓΚΡΕΜΟ ΧΙΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 1000 ΓΚΡΕΜΟ, ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΣΤΡΑΒΟΤΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΓΕ.. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ; Α, ΕΚΕΙ ΦΟΒΑΣΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΣ! ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΟΥ!

ΑΡΑ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΣΤΡΑΒΟΤΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΘΕΙΣ; ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΕΙ! ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ! ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΕΜΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ 100 Ή ΣΤΙΣ 10 ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 1; ΜΙΑ ΑΜΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ!

 ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΚΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΤΟΙ. ΑΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΘΕΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΙ ΟΤΑΝ ΠΑΝΕ ΣΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΞΑΝΑΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ..”ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, ΣΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!” ΚΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ! ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ. ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΠΕΛΑ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΡΟΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΕΚΛΕΨΕΣ; ΝΑΙ! ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΥ ΗΣΑΣΤΑΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟ, ΔΙΦΡΑΓΚΟ, ΕΝΑ ΕΥΡΩ.. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕΣ ΟΜΩΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ. ΑΡΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ! ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ!! ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ, ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΜΕ.. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΑΝΤΕΧΕΙΣ; ΚΑΤΣΕ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙΣ! ΚΑΤΣΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΙΣΩ.. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΦΩΝΗ; ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΝΑ ΕΙΧΕΣ ΚΑΛΛΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΛΙΓΟ ΒΑΡΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΘΕΤΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ; ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΕΚΘΕΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ! ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΨΟΓΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ Η “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΨΥΧΕΣ, ΜΕ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ. ΜΑΣ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΟΛΟΙ!

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΩ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ! ΛΕΝΕ! ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΑΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΩΡΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΨΟΓΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ THINK TANK ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ..

ΒΕΒΑΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ.  ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε5. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ!

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΛΑΦΡΟΙΣΚΙΩΤΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΣ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ. ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΔΕΛΦΕ.. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΚΑΛΟ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.  ΜΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙΣ ΚΑΚΟ, ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ, ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΚΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΩΣΟΥΜΕ.. ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΕΔΩ! ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΤΕ LIVE.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΟΛΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ!!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ!

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ!

ΠΗΓΗ

Ο Στάλιν εξόντωσε 38.000 Ελληνες. Πογκρόμ σε τρία κύματα, 1930 – 1949, στη Σιβηρία

Ο Στάλιν εξόντωσε 38.000 Ελληνες. Πογκρόμ σε τρία κύματα, 1930 – 1949, στη Σιβηρία

Πάνω από 38.000 Ελληνες εξοντώθηκαν στα γκούλαγκ της Σιβηρίας την εποχή του Στάλιν. Ελάχιστοι βγήκαν ζωντανοί από τα φοβερά κάτεργα. Μία από τις τελευταίες επιζήσασες, η 93χρονη σήμερα Κλεοπάτρα Μουφίδου, μιλά στην «Κ», φωτίζοντας το άγνωστο -σε όλες του τις πτυχές- πογκρόμ εναντίον χιλιάδων αθώων.Τρία κύματα διωγμών «σάρωσαν» τους Ελλήνες της Σοβιετικής Ενωσης, από το 1930 έως το 1949.

38.000 Ελληνες στα γκούλαγκ της Σιβηρίας
Οι τελευταίοι επιζήσαντες από τους διωγμούς του Στάλιν φωτίζουν με τις μαρτυρίες τους την «περίοδο του μεγάλου τρόμου»
Του Σταυρου Τζιμα
Το ζήτημα των διωγμών και της εξόντωσης χιλιάδων Ελλήνων της Σοβιετικής Ενωσης στα φοβερά γκούλαγκ της Σιβηρίας την εποχή του Στάλιν, φωτίζουν μαρτυρίες επιζώντων του μεγάλου –και εν πολλοίς άγνωστου, σε όλες του τις πτυχές– αυτού πογκρόμ, αφηγήσεις συγγενών ανθρώπων που πέθαναν στα κάτεργα και ιστορικών που ερευνούν την υπόθεση, στην «Κ».

Τουλάχιστον τριάντα οχτώ χιλιάδες Σοβιετικοί πολίτες ελληνικής καταγωγής μεταφέρθηκαν στα γκούλαγκ της Σιβηρίας, απ’ όπου ελάχιστοι επέζησαν των απάνθρωπων συνθηκών καταναγκαστικής εργασίας. Συνολικά, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία, υπήρξαν τρία κύματα διωγμών των Ελλήνων της πρώην Σοβιετικής Ενωσης κατά τη σταλινική περίοδο: οι εύποροι που συνελήφθησαν, εκτοπίστηκαν ή εκτελέστηκαν το ’30 ως «Κουλάκοι», μεγαλοαγρότες δηλαδή και άρα «εχθροί του λαού», εκείνοι –μερικές δεκάδες χιλιάδες– που διώχθηκαν το 1937 στην περιβόητη «επιχείρηση 13» με την κατηγορία της υπέρ της Ελλάδος κατασκοπείας (!) και όσοι εξορίστηκαν στη διάρκεια του πολέμου αλλά και το 1949 ως «συνεργάτες των Γερμανών» και «υπονομευτές» του σοβιετικού κράτους.

Τρία κύματα διωγμών σε 12 χρόνια
Στα τέλη του 1937, η Σοβιετική Ενωση ζούσε την κορύφωση της «περιόδου του μεγάλου τρόμου». Οι εκκαθαρίσεις αντιπάλων του σταλινικού καθεστώτος είχαν λάβει τη μορφή επιδημίας. Η δολοφονία του Κίρωφ, την 1η Δεκεμβρίου του 1934, προσχεδιασμένη από τις μυστικές υπηρεσίες του Στάλιν όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για την εξόντωση των εσωκομματικών αντιπάλων του δικτάτορα, που εξελίχθηκε σε φοβερό πογκρόμ.

Πιστοί σύντροφοι του Λένιν, ηγέτες της μπολσεβίκικης επανάστασης, όπως ο Κάμενεφ, Ζινόβιεφ, Μπουχάριν κ.ά. κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία και εκτελέστηκαν, ενώ ο Τρότσκι κατέφυγε στη Νορβηγία και αργότερα δολοφονήθηκε στο Μεξικό από πράκτορα της KGB. Οι ύποπτοι για «συνωμοσία» κατά του σοβιετικού κράτους οδηγούνταν κατά χιλιάδες, έπειτα από δίκη-παρωδία, στο εκτελεστικό απόσπασμα και στα περιβόητα γκούλαγκ της Σιβηρίας τα τρένα κατέφθαναν ξεφορτώνοντας «προδότες» και «εγκληματίες».

Επιχειρήσεις εκκκαθάρισης
Ο Στάλιν μαζί με τους εσωκομματικούς αντιπάλους και τους αντικαθεστωτικούς αποδείχθηκε ότι είχε θέσει στο στόχαστρό του και τις μικρότερες εθνότητες που ζούσαν στην αχανή σοβιετική επικράτεια. Πίστευε, πιθανότατα, κατά τους μετέπειτα μελετητές της περιόδου εκείνης, ότι σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Γερμανία ή τις άλλες «ιμπεριαλιστικές δυνάμεις», ΠολωνοίΚορεάτες, Ιάπωνες, Γερμανοί, Ελληνες, Φινλανδοί, Ρουμάνοι κ.ά. θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «πέμπτη φάλαγγα» συστρατευόμενοι με τον εχθρό. Η απαλλαγή, λοιπόν, από τους δυνάμει «υπονομευτές» ήταν ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Οπως προκύπτει από τα σοβιετικά αρχεία που άνοιξαν μετά την πτώση του καθεστώτος, οργανώθηκαν δεκατέσσερις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, για ισάριθμες εθνότητες, σχεδιασμένες από τον αρχηγό της NKΒD (τη μετέπειτα KGB) και στενό συνεργάτη του Στάλιν, Νικολάι Γιεζόφ. Η «ελληνική επιχείρηση εκκαθάρισης» με την υπ’ αριθμ. 50215 ντιρεκτίβα της NKBD ξεκίνησε τη νύχτα της 15ης Δεκεμβρίου του 1937 και εξελίχθηκε σε Γεωργία, Κριμαία, Σταυρούπολη και όπου αλλού ζούσαν Ελληνες από τους 300.000 που είχαν εγκατασταθεί στη ρωσική και αργότερα σοβιετική αυτοκρατορία.

Σε στρατόπεδα εργασίας
Οπως λέει ο κ. Ιβάν Τζούχα, ομογενής από τη Ρωσία, που επί χρόνια ερευνά την ιστορία της δίωξης των Ελλήνων της Σοβιετικής Ενωσης, από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι 38.000 ελληνικής καταγωγής σοβιετικοί πολίτες εξαφανίστηκαν στη «μαύρη τρύπα» των γκούλαγκ του Στάλιν. Η ελληνική επιχείρηση ήταν η υπ’ αριθμόν 13 και το 50% των ομογενών συνελήφθησαν τις πρώτες τρεις μέρες με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Ελλάδας! Πολλοί από τους συλληφθέντες εκτελέστηκαν αμέσως. Μόνο στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην Κριμαία, από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου του 1938 τουφεκίστηκαν χωρίς δίκη 3.140 Ελληνες.

Οι άλλοι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, γνωστά ως γκούλαγκ της Σιβηρίας και κυρίως στην περιοχή Κολιμά, κοντά στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, όπου κατά τη σταλινική παντοδυναμία εξορίστηκαν 2.500.000 σοβιετικοί πολίτες, από τους οποίους λίγοι επέζησαν. «Τους υποχρέωναν να εργάζονται επί 15-16 ώρες την ημέρα στα διαβόητα ορυχεία χρυσού. Ουδείς άντεξε εκεί περισσότερους από τρεις-τέσσερις μήνες. Η θερμοκρασία τον χειμώνα επέφτε στους -60 βαθμούς. Τους νεκρούς τους στοίβαζανσαν ψόφια ζώα και όταν μαζεύονταν πολλοί τους έκαιγαν. Οσοι επέζησαν, γλίτωσαν από θαύμα», αναφέρει ο κ. Τζούχα.

«Τον πήραν»
Τα όργανα των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος άρπαζαν μέσα στη νύχτα τους άνδρες, χωρίς να δίνουν εξηγήσεις στους ίδιους ή στους συγγενείς. Ουδείς βεβαίως τολμούσε να ρωτήσει για την τύχη των δικών του ανθρώπων, αλλά όλοι υποψιάζονταν τι τους περίμενε. Το μόνο που ψέλλιζαν αν κάποιος ρωτούσε ήταν: «τον πήραν». «Αυτό το ρήμα προκαλούσε φρίκη στην τότε Σοβιετική Ενωση, γιατί σήμαινε φοβερά πράγματα», συνεχίζει ο ομογενής ερευνητής και προσθέτει ότι μόνο μετά το 20ό συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956, οπότε άρχισε η αποσταλινοποίηση, άρχισαν να βγαίνουν τα όσα έγιναν εις βάρος και των Ελλήνων.

Με το ξέσπασμα του πολέμου και την επέλαση των Γερμανών στο σοβιετικό έδαφος ακολούθησαν νέοι διωγμοί εναντίον των μικρών εθνοτήτων. Το σταλινικό καθεστώς εξόρισε το 1942 στη Σιβηρία και το Καζακστάν 6.000 Ελληνες ως ύποπτους συνεργασίας με το εχθρό και όταν εκδιώχθηκαν τα γερμανικά στρατεύματα, το 1944, άλλα 15.040 άτομα ελληνικής καταγωγής εκτοπίστηκαν στη σιβηρική στέπα με την κατηγορία της συνεργασίας με τις κατοχικές δυνάμεις. «Βεβαίως όλα αυτά ήταν χαλκευμένα, οι Ελληνες όχι μόνο δεν συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, αλλά υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την παρτιζάνικη δράση τους και συμμετοχή στον Κόκκινο Στρατό», λέει ο κ. Τζούχα.

Το 1949 σημειώθηκε το τρίτο και τελευταίο κύμα εκκαθαρίσεων Ελλήνων από τα παράλια της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας. Σε μια νύχτα «πήραν» 37.000 Ελληνες από την Κριμαία και το Βατούμι και τους εκτόπισαν στο Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν. «Το καθεστώς ήθελε να αδειάσει τα παράλια από τους αλλοεθνείς», εξηγεί ο κ. Τζούχα, ο οποίος ταξιδεύει ανά τη ρωσική επικράτεια, συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να συντάξει το «Μαρτυρολόγιο των Ελλήνων θυμάτων των σταλινικών διώξεων».

Επτασφράγιστα αρχεία
Δεν είναι εύκολο το έργο του καθώς τα περισσότερα αρχεία της KGB και των άλλων μυστικών υπηρεσιών παραμένουν επτασφράγιστα. Οι διωχθέντες την περίοδο του «μεγάλου τρόμου» αποκαταστάθηκαν μαζί με εκατομμύρια άλλους σοβιετικούς πολίτες που διώχθηκαν, όχι όμως και οι Ελληνες που δολοφονήθηκαν και εξορίστηκαν κατά το τρίτο κύμα των διωγμών.

Οι προσπάθειες κάποιων παραγόντων της εκεί ελληνικής ομογένειας σκοντάφτουν στο Κρεμλίνο, που με διάφορα προσχήματα δεν ανοίγει τους φακέλους. Επί εποχής Γέλτσιν και έπειτα από παρεμβάσεις ελληνικής καταγωγής μελών της Δούμα, το ντοσιέ με τα στοιχεία για τις διώξεις των Ελλήνων έφτασε στα χέρια του παντοδύναμου τότε Ρώσου προέδρου μαζί με εκείνα των Πολωνών. Μόλις ο Γέλτσιν είδε τα έγγραφα για τους Πολωνούς, για τους οποίους δεν ήθελε ν’ ακούσει, πέταξε και τους δύο φακέλους στο καλάθι των αχρήστων, διαψεύδοντας τις προσδοκίες όσων ανέμεναν δικαίωση.

«Κατηγόρησαν τον πατέρα μου για κατάσκοπο και τον εκτέλεσαν»
Συνάντησα την Κλεοπάτρα Μαρουφίδου στα μέσα Ιουνίου στον Ελληνορωσικό Οίκο Υπερηλίκων, ένα γηροκομείο της Ρωσικής Εκκλησίας στην οδό Ηλεκτρουπόλεως στην Αργυρούπολη. Παρά τα ενενήντα τρία της χρόνια, τα ’χει τετρακόσια. Διαβάζει με τις ώρες, βοηθάει στην ταξινόμηση της βιβλιοθήκης του ιδρύματος, παρακολουθεί την αλληλογραφία του γηροκομείου, συζητάει επί παντός επιστητού με τις νεαρές νοσηλεύτριες. Στα ράφια του πεντακάθαρου μικρού δωματίου, πολλά βιβλία Ρώσων συγγραφέων και ποιητών –Πούσκιν, Τολστόι, Αχμάτοβα, κ.ά.–, στους τοίχους φωτογραφίες σοβιετικών ηθοποιών, του Πατριάρχη Μόσχας κ. Αλέξιου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και ένα πορτρέτο του ντράμερ των Μπιτλς, Ρίνγκο Στάρ!

Η Κλεοπάτρα Μαρουφίδου ήρθε στην Ελλάδα από τη Ρωσία το 1999, κουβαλώντας, όπως λέει, χίλιους πεντακόσιους τόμους λογοτεχνικών βιβλίων και μια συναρπαστική προσωπική ιστορία: είναι από τους ελάχιστους εν ζωή Ελληνες της Σοβιετικής Ενωσης που επέζησαν της σταλινικής τρομοκρατίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, φυλακίστηκε, εκτοπίστηκε στις στέπες του Καζακστάν, αλλά, όπως λέει, «στάθηκα τυχερή, γιατί αν με είχαν στείλει στα γκούλαγκ, το πιο πιθανό ήταν να είχα πεθάνει όπως τόσοι άλλοι». Σε ένα από αυτά τα γκούλαγκ εκτελέστηκε ο πατέρας της ως κατάσκοπος των Ελλήνων.

Από το Ιρκούτσκ στη Μόσχα
Η Κλεοπάτρα Μαρουφίδου γεννήθηκε στο Ιρκούτσκ, στην ανατολική Σιβηρία, όπου στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν συρρεύσει πολλοί Ελληνες από τη νότια Ρωσία για να εργαστούν στο υπό κατασκευήν σιδηροδρομικό δίκτυο και στην ανοικοδόμηση της περιοχής. Εκεί, στην αφιλόξενη σιβηρική γη, οι Ελληνες πρόκοψαν ως τεχνίτες, μαστόροι και μικρέμποροι και γρήγορα κατέκτησαν περίοπτη θέση στην κοινωνία, όπου μάλιστα οι τοπικές αρχές έδωσαν το όνομά τους σε κεντρικό δρόμο του Ιρκούτσκ. Οταν το 1930 ο Στάλιν ξεκίνησε τις εκκαθαρίσεις εναντίον των κουλάκων (σ.σ. μεγαλοαγροτών) η μπάλα πήρε και τους ευκατάστατους Ελληνες, που εγκατέλειψαν την ύπαιθρο και κατέφυγαν στη Μόσχα και τις άλλες μεγάλες πόλεις, μήπως χαθούν και γλιτώσουν.

Το ίδιο έκανε και ο πατέρας της Κλεοπάτρας, ο Αδάμ, που όμως το 1935 πιάστηκε για παράνομη κατοχή συναλλάγματος και εστάλη σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας. «Εγραψα στον Στάλιν για να μου επιτρέψουν να δω τον πατέρα μου ενώ πήγα και είδα τον ίδιο τον Καλίνιν (σ.σ. πρόεδρος του Ανώτατου Σοβιέτ), ο οποιος μου έδωσε άδεια. Ηταν αρχές του 1937 όταν έφτασα στο γκούλαγκ, όπου με άφησαν να μείνω κοντά στον πατέρα μου τρεις μέρες. Ο υπεύθυνος με διαβεβαίωσε πως σε λίγους μήνες θα βγει.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου όμως, όπως έμαθα αργότερα, τρεις μέρες μετά την εφαρμογή της ντιρεκτίβας εναντίον των Ελλήνων, τον εκτέλεσαν ως κατάσκοπο των Ελλήνων».

Δέκα μήνες στη φυλακή
Επιστρέφοντας στο Μουρμάνσκ, στην παραθαλάσσια αυτή πόλη του παγωμένου ρωσικού βορρά, όπου εν τω μεταξύ είχε τοποθετηθεί ως λογίστρια σε ανώτερη κρατική υπηρεσία, δεν μπορούσε να φανταστεί τι την περίμενε. «Μια μέρα μετά τη ντιρεκτίβα, είχαμε εκλογές θυμάμαι, ξύπνησα νωρίς για να τακτοποιήσω στο γραφείο κάποιες εκρεμμότητες και μετά να πάω να ψηφίσω. Κάποιος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου και υπέθεσα ότι με ψάχνουν από το γραφείο γιατί είχα αργήσει. Ηταν δυο άντρες της NKVD, που με συνέλαβαν και με οδήγησαν στη φυλακή. Δεν είχα ιδέα γιατί μ’ έπιασαν και πού με πήγαιναν. Με ρωτούσαν διαρκώς πού είναι το λιμάνι, αλλά εγώ δεν κυκλοφορούσα στην πόλη και δεν ήξερα. Οταν ύστερα από αφόρητες πιέσεις υπέδειξα μια κατεύθυνση, είπαν ότι αυτό είναι απόδειξη ότι είμαι κατάσκοπος.

Με μετέφεραν στις γυναικείες φυλακές του Λένινγκραντ, όπου έμεινα δέκα μήνες χωρίς δίκη, γιατί είχε χαθεί στη διαδρομή ο φάκελός μου. Στο διάστημα αυτό απομακρύνθηκε ο τότε επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Εζόφ και ανέλαβε ο Μπέρια, ο οποίος για να δείξει ότι ο προκάτοχός του δεν έκανε καλά τη δουλειά του απελευθέρωσε χιλιάδες κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και εμένα.»

Εξορία στο Καζακστάν
«Ενα χρόνο μετά με συνέλαβαν και πάλι. Με δίκασαν για κατασκοπεία και με εξόρισαν στο Καζακστάν. Η ποινή ήταν τρία χρόνια, αλλά μεσολάβησε ο πόλεμος και έμεινα συνολικά πέντε χρόνια εκεί».Μετά τον πόλεμο η Κλεοπάτρα Μουφίδου ενεργοποίησε, όπως λέει, «κάποιες παλιές και υψηλές γνωριμίες» και επέστρεψε στη δουλειά της, αυτή τη φορά ως υπάλληλος του υπουργείου που παρακολουθούσε τα δημόσια έργα στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Ουδέποτε έγινε μέλος του κόμματος, μολονότι πιέστηκε να ενταχθεί στο ΚΚΣΕ. Για την ίδια, όπως και για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της τότε Σοβιετικής Ενωσης, πάντως, ο Στάλιν ήταν ο μόνος αθώος για τις διώξεις και θανατώσεις εκατομυρίων αντιφρονούντων ή κατασκευασμένων «εχθρών του λαού». «Αυτά τα πράγματα συζητούνταν στον κόσμο και όλοι έλεγαν πως είναι ένα λάθος που θα διορθωθεί. Ο κόσμος αγαπούσε τον Στάλιν, πιστεύαμε ότι δεν ήξερε πως γίνονταν τέτοια πράγματα. Ημασταν πεπεισμένοι ότι τα έκαναν οι κάτω από αυτόν, αλλά εν αγνοία του».

Ακόμα και τώρα, πάντως, η υπέργηρη Κλεοπάτρα υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι ζούσαν τότε καλύτερα στη Ρωσία απ’ ό,τι σήμερα. «Οι άνθρωποι είχαν δουλειές. Σήμερα αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, χωρίζουν οικογένειες, ξετυλίγονται δράματα», λέει.

«Ο θείον ο Δημητρόν απέθανεν…»
Η Βάλια Μουρατίδου ήταν 15 χρονών όταν η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα της, Δημήτρη –έναν σχετικά εύπορο Ελληνα, σιδηρουργό στο επάγγελμα–, στο Βατούμι.«Ηταν Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου του 1937, και το πρωί κατεβήκαμε από το χωριό με τον πατέρα μου στο Βατούμι, αυτός για να πάει στη δουλειά του και εγώ στο σχολείο. Δύο ώρες μετά ήρθε ένας θείος μου και μου είπε ότι τον “πήραν” από το σιδηρουργείο. Από εκείνη την ώρα άρχισε ο γολγοθάς μας», λέει σήμερα η 84χρονη κ. Μουρατίδου, που ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει συγγράψει βιβλίο για την περιπέτεια των Ελλήνων της Σοβιετικής Ενωσης υπό τον τίτλο «Εκατό χρόνια Οδύσσεια».

«Τον κράτησαν ένα χρόνο στις φυλακές στο Βατούμι με άλλους Ελληνες. Ολοι τους πιάστηκαν με την ψεύτικη κατηγορία της υπονόμευσης του κράτους και της κατασκοπείας. Οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες στη φυλακή, τα βασανιστήρια καθημερινό φαινόμενο. Πολλοί δεν άντεξαν και υπέγραψαν ότι αποδέχονται τις κατηγορίες και τους έστειλαν στα στρατόπεδα εργασίας. Ο πατέρας μου δεν υπέγραψε, αλλα στο τέλος τον εκτόπισαν και αυτόν. Τον είδα τελευταία φορά όταν τους φόρτωσαν στην Τιφλίδα στο τρένο για τη Σιβηρία. Εκτοτε δεν είχαμε νέα του. Λόγω των συνθηκών, αναγκαστήκαμε να φύγουμε στην Ελλάδα και αρχές του 1947 ένας εξάδελφος μας έγραψε ότι έμαθε από κάποιον που επέζησε πως “ο θείον ο Δημητρόν απέθανεν από αιμορραγίαν εντέρου”».

Το στίγμα της προδοσίας

Η κ. Παρθένα Αποστολιάδη από το χωριό Βιτέζοβο του Κρασνοντάρ, που ζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, δεν γνώρισε τον πατέρα της, αφού εστάλη στις αρχές του 1938 εξορία στη Σιβηρία, όταν η ίδια ήταν ενός μηνός. Θυμάται ωστόσο τον στιγματισμό που υπέστη η οικογένειά της, αφού ο πατέρας της είχε χαρακτηριστεί προδότης. «Από μικρό παιδάκι άρχισα να ψάχνω τον τάφο του για να αποθέσω λίγα λουλούδια, αλλά κανείς από τους εκπροσώπους των αρχών δεν μου έλεγε. Μόλις το 1956 έμαθα ότι είχε πεθάνει στη Σιβηρία, χωρίς να μου δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες».

Το άγνωστο πογκρόμ κατά των Ελλήνων της ΕΣΣΔ / του Στέλιου Βραδέλη
Το πρωί της 15/12/1937 μπήκε στην ΕΣΣΔ σε εφαρμογή το σχέδιο «ελληνική επιχείρηση». Όταν ολοκληρώθηκε, τον Σεπτέμβριο του 1938, υπήρχαν περισσότεροι από 21,000 Έλληνες εκτελεσμένοι και περίπου 30,000 φυλακισμένοι στα σοβιετικά γκουλάγκ στη Σιβηρία.

Κρατικά αρχεία της ΕΣΣΔ που πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκαν αποκαλύπτουν για ποιον λόγο η σοβιετική ηγεσία προχώρησε στην εκκαθάριση του ελληνικού πληθυσμού, ενώ νέα αρχεία της μυστικής αστυνομίας αποκαλύπτουν πως η «ελληνική επιχείρηση» οργανώθηκε ύστερα από ψευδείς πληροφορίες που έδωσαν Έλληνόφωνοι εναντίον συμπατριωτών τους.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1937, στα κεντρικά γραφεία της ΝΚVD, της μυστικής υπηρεσίας της Σοβιετικής Ένωσης, που αργότερα εξελίχθηκε στην περιβόητη ΚGΒ, ο υπουργός εθνικής ασφάλειας και διευθυντής της Νικολάι Γεζόφ (Nikolai Yezov) υπέγραψε την ντιρεκτίβα με κωδικό αριθμό 50215. Η διαταγή ζητούσε να συλληφθούν όλοι οι Έλληνες ύποπτοι για κατασκοπεία, σαμποτάζ, επαναστατική και εθνικιστική αντισοβιετική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όσοι είχαν αρνηθεί να λάβουν τη σοβιετική υπηκοότητα και όσοι εργάζονταν στις επιχειρήσεις και στα τμήματα μονάδων αμυντικού χαρακτήρα, στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε όλα τα μεταφορικά μέσα, ιδιαίτερα στα λιμάνια, στον στρατό και στο ναυτικό.

«Λίγο προτού αρχίσει η “ελληνική επιχείρηση” είχε δολοφονηθεί ο Κίροφ (Kirov), που ήταν μέλος του Πολίτ-μπιρό (πολιτικό γραφείο) και εκπρόσωπος της παλιάς φρουράς των μπολσεβίκων. Οι εφημερίδες και το ραδιόφωνο διέδωσαν ότι υπαίτιοι της δολοφονίας του ήταν οι “εχθροί» του λαού” και ως τέτοιοι ορίζονταν οι ξένοι. Όσοι δηλαδή έμεναν στην ΕΣΣΔ αλλά είχαν αρνηθεί να λάβουν την υπηκοότητα», λέει ο ερευνητής Ιβάν Τζούχα, που αποκάλυψε μεγάλο μέρος των εγγράφων της «ελληνικής επιχείρησης».

Οι Έλληνες που έμεναν τότε στη Σοβιετική Ένωση ξεπερνούσαν τις 400,000, όπως προκύπτει από τις καταγραφές των τοπικών κοινοτήτων. «Οι περισσότεροι από τους Έλληνες δεν ήθελαν να πάρουν τη σοβιετική υπηκοότητα διότι ήλπιζαν πως κάποια στιγμή θα γύριζαν στην Ελλάδα. Μόνο που αν είχαν σοβιετικό διαβατήριο, τότε ενδεχομένως το φασιστικό καθεστώς του Μεταξά να τους αντιμετώπιζε ως κομμουνιστές», λέει ο κ. Τζούχα.

Οι ελληνικές προξενικές αρχές όταν πληροφορήθηκαν τις διώξεις εναντίον των Ελλήνων ζήτησαν από τη κυβέρνηση Μεταξά να επιτρέψει τον επαναπατρισμό όσων το επιθυμούσαν προκειμένου να αποφύγουν τις εκτελέσεις και τις διώξεις. Παρόμοιες εκκλήσεις έγιναν και από τις τουρκικές, ιταλικές, γερμανικές και πολωνικές αρχές, καθώς, όπως αποκαλύπτουν τα αρχεία της ΝΚVD, παρόμοια εντολή με την «ελληνική επιχείρηση» είχε δοθεί για τους κατοίκους 13 μειονοτικών ομάδων που ζούσαν στην ΕΣΣΔ.

«Οι περισσότερες χώρες δέχτηκαν να επαναπατριστούν οι υπήκοοί τους. Ο Μεταξάς όμως φάνηκε να φοβάται πως θα γέμιζε η Ελλάδα με κομμουνιστές και για τον λόγο αυτό επέτρεψε την επιστροφή πολύ λίγων Ελλήνων. Αργότερα έγινε γνωστό πως η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Μεξικό προκειμένου να δεχθούν Έλληνες από τη Σοβιετική Ένωση με αρνητική όμως απάντηση», αναφέρει ο κ. Τζούχα.

Τελικά η Ελλάδα επικαλούμενη την αδυναμία των ντόπιων διπλωματικών αρχών να εκδώσουν διαβατήρια αποφασίζει να δεχτεί 10,000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά των συλληφθέντων Ελλήνων.Ένα από τα «ελληνικά πλοία», το «Σβανέτια», έφυγε στις 28/7/1939 από το Βατούμ, μεταφέροντας στη Θεσσαλονίκη τούς περισσότερους πρόσφυγες.

Οι Εφιάλτες
Τρεις βουλευτές ελληνικής καταγωγής, οι αδελφοί Κοκκινάκη και η Πάσα Αγκίλενα δεν διατυπώνουν την παραμικρή διαμαρτυρία για τα όσα συμβαίνουν στους συμπατριώτες τους.

Αμέτοχη παρακολουθεί τις εκκαθαρίσεις και η Αθήνα.
Μόνο ο τότε Έλληνας πρεσβευτής στη Μόσχα Δημήτρης Νικολόπουλος με διαβήματά του στη σοβιετική ηγεσία ζήτησε εξηγήσεις για τις επιχειρήσεις εναντίον των Ελλήνων.
Λίγους μήνες αφότου άρχισε η «ελληνική επιχείρηση», στις 8 Μαρτίου 1938, σύμφωνα με το σοβιετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ΤΑΣΣ, ο Νικολόπουλος αυτοκτόνησε «διότι δεν μπορούσε να αντέξει τους πόνους της ανίατης ασθένειας από την οποία έπασχε και η οποία προσδιορίστηκε από τους γιατρούς ως καρκίνος του στομάχου».

Από τις 15 Δεκεμβρίου 1937 άρχισαν οι συλλήψεις των Ελλήνων με την κατηγορία του «κατασκόπου» και τη «συμμετοχή σε ελληνικές αντεπαναστατικές οργανώσεις». «Η ΝΚVD ζητούσε μάλιστα από όσους Έλληνες συλλάμβανε να υπογράψουν μια δήλωση με την οποία δέχονταν ότι ήταν μέλη μιας εθνικιστικής αντάρτικης οργάνωσης, που είχε στόχο την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους στο νότιο τμήμα της χώρας σε συνεργασία με εχθρούς του κράτους», αποκαλύπτει ο κ. Τζούχα.

Όπως προκύπτει από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της ΝΚVD αυτή η πληροφορία είχε έρθει στη Μόσχα από την Αθήνα! Έλληνες ήταν, επίσης, αυτοί που ανέλαβαν να συντάξουν τις λίστες του θανάτου σε κάθε χωριό ή πόλη.«Ώσπου να αρθεί το απόρρητο από όλα τα αρχεία, και από όσα έχει καταργηθεί, όταν επιτραπεί η πρόσβαση στους ερευνητές, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων θα παραμένει μυστήριο», υποστηρίζει ο κ. Τζούχα που συγκέντρωσε στοιχεία για τη θανάτωση περίπου 22,000 Ελλήνων

Τους εξόντωναν στην παγωμένη κόλαση της Σιβηρίας
Στην Κολιμά της Σιβηρίας οι περισσότεροι κρατούμενοι πέθαιναν από το ψύχος και την πείνα. Οι πιο ανθεκτικοί επιζούσαν το πολύ τέσσερις μήνες.Στην περιοχή Κολιμά της Σιβηρίας τα χιόνια δεν λειώνουν ποτέ. Τον χειμώνα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ-50 και-60 βαθμών Κελσίου. Το καλοκαίρι η ανώτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή είναι μόλις 5 βαθμοί πάνω από το μηδέν.«Στην περιοχή αυτή μεταφέρθηκαν οι περισσότεροι Έλληνες προκειμένου να εργαστούν στα ορυχεία χρυσού μαζί με όσους ο Στάλιν (Stalin) θεωρούσε αντιφρονούντες», λέει ο κ. Τζούχα. «Κολιμά σημαίνει σίγουρος θάνατος» κατάφερε και έγραψε ένας από τους Έλληνες που μεταφέρθηκαν εκεί λίγο προτού πεθάνει. Σχεδόν κανείς δεν γύρισε από την «περιοχή του διαβόλου», όπως την αποκάλεσαν. Οι πιο γεροδεμένοι άντεχαν το πολύ 4 μήνες. Οι περισσότεροι πέθαιναν πολύ γρήγορα.

Ο εκτοπισμός στη Σιβηρία ισοδυναμούσε με βέβαιο θάνατο
«Αυτοί που κατάφεραν να επιβιώσουν, όπως για παράδειγμα ο αδελφός του παππού μου, ήταν όσοι δούλευαν στα μαγειρεία. Οι υπόλοιποι πέθαιναν από το αφόρητο κρύο και την πείνα», αφηγείται ο κ. Τζούχα, ο οποίος άρχισε την έρευνα για την «ελληνική επιχείρηση» από τις αφηγήσεις του Αλέξη Τζούχα, του αδελφού του παππού του και του μοναδικού μέλους της οικογένειας που κατάφερε να επιστρέψει ζωντανός, αλλά τυφλός, ύστερα από 17 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας σε στρατόπεδα της Σιβηρίας. «Θέλησα να μάθω για ποιον λόγο ο παππούς μου πέθανε με την κατηγορία του προδότη».

Το καθημερινό πρόγραμμα των κρατουμένων τούς υποχρέωνε να μαζεύουν συγκεκριμένα κιλά ορυκτών ή να κόβουν έναν ορισμένο αριθμό δέντρων.Όσοι τα κατάφερναν, έπαιρναν ως ανταμοιβή 600 γραμμάρια ψωμί, μισό παστό ψάρι, 10 γραμμάρια ζάχαρη και 1 φακελάκι τσάι.

«Τους νεκρούς μας δεν μπορούσαμε ούτε να τους θάψουμε στην Κολιμά. Το χώμα ήταν τόσο σκληρό που δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε λάκους. Όταν μαζεύονταν πολλοί νεκροί τούς τοποθετούσαν τον έναν πάνω στον άλλον και στο τέλος έφτιαχναν έναν λόφο από πτώματα. Τότε τους περιέλουζαν με βενζίνη και τους έκαιγαν», διηγούνταν ο Αλέξης Τζούχα.

«Όσοι επέζησαν από ένα άλλο στρατόπεδο-εφιάλτη, στην περιοχή της Βορκοτά, έλεγαν πως κάτω από κάθε ράγα του σιδηροδρόμου που ενώνει την πόλη με τη Μόσχα βρίσκονται θαμμένοι 10,000 νεκροί. Τόσο πολλοί πέθαναν εκεί στα καταναγκαστικά έργα», προσθέτει ο κ. Τζούχα.

Η διαταγή για γενοκτονία
Τι λέει η ντιρεκτίβα 50215 της ΝΚVD (το έγγραφο αποχαρακτηρίστηκε από απόρρητο το 2006).«Με στόχο την καταστολή δράσης της ελληνικής κατασκοπείας στη ΕΣΣΔ διατάζω:

1. Τη 15η Δεκεμβρίου του παρόντος έτους, ταυτόχρονα σε όλες τις δημοκρατίες, περιοχές και περιφέρειες, να συλληφθούν όλοι οι Έλληνες, ύποπτοι για κατασκοπεία, σαμποτάζ, επαναστατική και εθνικιστική αντισοβιετική δραστηριότητα.

2. Να συλληφθούν όλοι οι Έλληνες (ελληνικής υπηκοότητας και πολίτες της ΕΣΣΔ) των ακόλουθων κατηγοριών:

(α) Όσοι βρίσκονται υπό επιτήρηση και παρακολουθούνται.

(β) Οι πρώην μεγαλέμποροι, κερδοσκόποι, λαθρέμποροι και λαθρέμποροι συναλλάγματος.

(γ) Οι Έλληνες που ασχολούνται με δραστήρια υπονομευτική δουλειά και ιδίως όσοι προέρχονται από τα στρώματα των απο-κουλακοποιημένων καθώς και όσοι απόφυγαν την αποκουλακοποίηση.

(δ) Οι πολιτικοί πρόσφυγες από την Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες που ήρθαν παράνομα στην ΕΣΣΔ, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης.

3. Κατά την εκτέλεση της επιχείρησης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για εξονυχιστική εκκαθάριση από τα παραπάνω άτομα, που εργάζονται:

*στις επιχειρήσεις και στα τμήματα μονάδων αμυντικού χαρακτήρα,
*στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
*σε όλα τα μεταφορικά μέσα, ιδιαίτερα στα λιμάνια,
* στον στρατό, στο ναυτικό…».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,PPOL.GR
*Η Ιστορία Μας Είναι Γραμμένη με το Βαθύ Κόκκινο της Θυσίας και δεν Παραχαράσσεται.
Tην Ιστορία αυτοί οι πιότεροι δεν την γνωρίζουν ή εσκεμμένα την παραχαράσσουν και την αγνοούν.Ομως εάν λήθη είναι Αρετή η μνήμη είναι ΧΡΕΟΣ.

ΠΗΓΗ    https://infognomonpolitics.blogspot.com

Στο αρχείο η υπόθεση της Νοvartis που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά

(Ξένη δημοσίευση) Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς μιλάει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, στη Βουλή. ΑΠΕ- ΜΠΕ/ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στο αρχείο η υπόθεση της Νοvartis που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά

Στο αρχείο τέθηκε σήμερα η δικογραφία για την υπόθεση της Νοvartis που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, με βάση τα στοιχεία που έχει στα χέρια της, έκρινε ότι δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος για τον πρώην πρωθυπουργό, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση από τις καταθέσεις ενός εκ των προστατευόμενων μαρτύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες η κ. Τουλουπάκη και οι επίκουροι συνάδελφοί της στην Εισαγγελία Διαφθοράς, Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης, αναμένεται να αποφασίσουν και για τα άλλα τρία πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία ο φάκελος παραμένει ανοιχτός. Πρόκειται για τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Ευρωπαίο επίτροπο, Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

σ.σ. Εχει κανειίς καμια αμφιβολία οτι ολων οι δικογραφιες θα πανε για το αρχείο;;;

ΠΗΓΗ

Ενώ η NESTLE εξάγει εκατομμύρια λίτρα από τη γη τους, οι κάτοικοι δεν έχουν πόσιμο νερό

0

Ενώ η NESTLE εξάγει εκατομμύρια λίτρα από τη γη τους, οι κάτοικοι δεν έχουν πόσιμο νερό

Σε απόσταση 90 λεπτών από τον Τορόντο, οι κάτοικοι της κοινότητας First Nations παλεύουν καθημερινά με την λειψυδρία, ενώ την ίδια στιγμή η Nestlé αντλεί εκατομμύρια λίτρα νερού από την περιοχή. Η κοινότητα υποφέρει από την έλλειψη νερού ενώ βασικές καθημερινές ανάγκες όπως η χρήση της τουαλέτας και του μπάνιου δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Και όλα αυτά σε μια μία χώρα όπως ο ανεπτυγμένος Καναδάς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, τα δωρεάν εκατομμύρια λίτρα νερού από την περιοχή αντλούνται σε καθημερινή βάση με αποτέλεσμα να εξαντλούνται οι πηγές και να μην υπάρχει περιθώριο ανανέωσης. «Το 90% των σπιτιών της κοινότητας δεν συνδέονται με το δίκτυο νερού», λέει ο Michael Montour, διευθυντής δημοσίων έργων της First Nations. «Μερικοί, δεν έχουν καθόλου νερό ενώ άλλοι έχουν νερό στις βρύσες τους, αλλά είναι πάρα πολύ μολυσμένο για να το πιουν».

Υπάρχουν τουλάχιστον 50 κοινότητες ιθαγενών στον Καναδά με παρόμοια προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 63.000 άνθρωποι δεν έχουν καθόλου ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Πολλοί μάλιστα έχουν δαπανήσει αρκετά χρήματα για να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης μόνο και μόνο για να διαπιστώσουν στην πορεία πως το νερό είναι πολύ μολυσμένο για να το πιουν. Η έλλειψη νερού έχει συνδεθεί με θέματα υγείας σε αυτόχθονες κοινότητες, όπως η ηπατίτιδα Α και η γαστρεντερίτιδα.

Η απάντηση στο ερώτημα ποιος κατέχει δικαιωματικά το νερό,  είναι περίπλοκη. Θεωρητικά ανήκει σε αυτές τις επαρχίες, από το 1930 όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέθεσε την κυριότητα σε αυτές με το νόμο περί μεταφοράς φυσικών πόρων. Σύμφωνα με αυτή την πράξη, οι επαρχίες έχουν το δικαίωμα να πουλούν το νερό τους σε οποιονδήποτε θέλουν, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Nestlé.

Αλλά σύμφωνα με το Καναδικό Σύνταγμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει «καθήκον να φιλοξενήσει και να συμβουλευτεί» αυτές τις κοινότητες και να βεβαιωθεί ότι όλοι κάνουν το ίδιο όταν εξάγουν οποιοδήποτε φυσικό πόρο, συμπεριλαμβανομένου του νερού. Αυτή η νομική ασάφεια επέτρεψε στη Nestlé να εξαγάγει το πολύτιμο νερό, πληρώνοντας σχεδόν το τίποτα μιας και καταβάλλει στην επαρχία του Οντάριο λιγότερα από 400 ευρώ ανά 1 εκατομμύριο λίτρα. Όμως οι κοινότητες δεν παίρνουν απολύτως τίποτα.

Το πρόβλημα του περιβαλλοντικού ρατσισμού σε βάρος των αδύναμων είναι πιο έντονο από ποτέ. Η Nestle έχει πολύ κακή φήμη στους ακτιβιστιστικούς κύκλους από το 1977, απ’ όταν άσκησε πίεση στις κυβερνήσεις να προωθήσουν μέσω των υπηρεσιών υγείας τη διακοπή του θηλασμού, ώστε οι γυναίκες να χρησιμοποιούν τα βρεφικά γάλατα της εταιρείας. Στις φτωχές χώρες, αυτό είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο βρεφών, αφού λόγω έλλειψης καθαρού νερού οι γυναίκες αναμείγνυαν τις βρεφικές σκόνες με μολυσμένο νερό.

Λίγα χρόνια πριν ο πρόεδρος Nestle, Peter Brabeck, στη συνέντευξή του για το ντοκιμαντέρ «Ταΐζουμε τον κόσμο», είχε δηλώσει πως το νερό δεν είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να κοστολογείται ως τρόφιμο.

doctv.gr  ΠΗΓΗ

6 Αυγούστου 1945 – Χιροσίμα: Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (+ Βίντεο)

6 Αυγούστου 1945 – Χιροσίμα: Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (+ Βίντεο)

Margarita Samara   Ενα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας!!! Μετά από τη φρίκη του πολέμου…η φρίκη του άσχημου και βίαιου θανάτου…!!! Πώς να μη χαθούν οι ΑΞΙΕΣ των ανθρώπων;;;; Ποτέ δεν τιμωρήθηκαν οι “ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ” ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ.!!

 

Στις 06/08/1945 οι Αμερικανοί ρίχνουν την πρώτη ατομική βόμβα στη ιαπωνική πόλη της Χιροσίμα. Σε 90.000 έως 166.000 εκτιμώνται οι άνθρωποι –άμαχος πληθυσμός- που πέθαναν είτε άμεσα είτε ως αποτέλεσμα των φρικτών εγκαυμάτων, της δηλητηρίασης από τη ραδιενέργεια, κλπ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που δεν υπαγορευόταν από καμιά πολεμική ανάγκη. Τρεις μέρες αργότερα θα ακολουθήσει και νέα ρίψη ατομικής βόμβας στην πόλη Ναγκασάκι.

Πέρασαν 74 χρόνια απ’ αυτό το πρωινό του Αυγούστου όταν το Αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος “Εnola Gay” διέπραττε το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε στην ιστορία των πολέμων ρίχνοντας την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα κατ’ εντολή του προέδρου Χ. Τρούμαν.

Η Γερμανία είχε παραδοθεί στους Συμμάχους ήδη από τις 8 Μάη του 1945 και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν αναπόφευκτο. Οι Αμερικάνοι όμως ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης για το ποιος θα είναι ο αρχηγός στο νέο ψυχροπολεμικό τοπίο. Η πρώτη βόμβα που σκοτώνει ακαριαία 70.000 αμάχους από την πρώτη κιόλας μέρα, στη Χιροσίμα, λέγεται Little boy”, «Μικρό Αγόρι», κάνοντας τον τότε αμερικανό πρόεδρο Τρούμαν να αναφωνήσει: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ιστορία», ένας σαφής απειλητικός υπαινιγμός προς όλη την ανθρωπότητα και ειδικότερα προς το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα και την ΕΣΣΔ, ενώ όταν έφτασαν τα «ευχάριστα νέα» στη βάση από την οποία ξεκίνησε το αεροπλάνο που προκάλεσε το ολοκαύτωμα ξέσπασαν τρελοί πανηγυρισμοί.
Το δεύτερο φρικιαστικό αμερικανικό έγκλημα ήρθε τρεις μέρες μετά, στις 9 Αυγούστου του 1945 στο Ναγκασάκι με τη ρίψη της δεύτερης βόμβας, του «Χοντρού Αγοριού».
Τα θύματα του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, όπως έχουν χαρακτηριστεί οι βομβαρδισμοί σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι υπολογίζονται ότι μέχρι το 1950 είχαν φτάσει τα 300.000, εξ αιτίας και της πυρηνικής ακτινοβολίας.
Για άλλη μια φορά εγκληματούσε κάτι που συνεχίζει και μέχρι σήμερα.

πηγη

“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ”….. ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΚΑΙ Κ.Κ.Ε.(ΧΑΖΑΡΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ)

“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ”……. …… ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΚΑΙ Κ.Κ.Ε. (ΧΑΖΑΡΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ) ΕΠΑΙΞΑΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1919-1922.

ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ , ΚΟΕΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝ ΒΕΝΤΟΥΡΑ , ΑΠΑΝΤΕΣ ΧΑΖΑΡΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ , ΑΝΕΒΑΖΑΝ ΠΙΚΡΟΧΟΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “AVANTI” ENANTION TΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΥ ΤΟΥΣ “ΚΕΜΑΛ” (ΝΤΟΝΜΕΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ…ΤΑΛΑΑΤ ΚΑΙ ΕΝΒΕΡ (ΕΠΙΣΗΣ ΝΤΟΝΜΕΔΕΣ).

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΤΑΝΕ ΟΛΟΙ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΙ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΑΚΑΚΙΑ” ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1908). ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟ ΕΜ.ΚΑΡΑΣΟ, ΕΙΧΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΤΟΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑΛΑΑΤ ΚΑΙ ΕΝΒΕΡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ “ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ”. ΗΤΑΝΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΗΤΑΝΕ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥΡΚΟΕΒΡΑΙΟΙ (ΝΤΟΝΜΕΔΕΣ ΔΗΛΑΔΗ), ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΠΑΝΤΑΙ ΖΕΒΙ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ.

Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.. ΛΟΥΝΤ ΤΖΩΡΤΖ… ΟΣΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ, ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΩΝΤΟΣ, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΤ ΤΖΩΡΤΖ ΗΤΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΣ… Ο ΣΕΡ ΦΙΛΙΠ ΣΑΣΟΥΟΥΝ… Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ… ΡΟΤΣΙΛΝΤ… ΚΑΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ!!

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΙΑ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΒΙΑΙΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΕ, ΘΑ ΕΒΑΖΑΝ “ΧΕΡΙ” ΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΧΑΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ…ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ,ΤΟΝ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟ… ΧΕΝΡΥ ΜΟΡΓΚΕΝΘΑΟΥ… ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ… ΟΘΩΝ ΛΗΜΑΝ ΦΟΝ ΣΑΝΤΕΡΣ… ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ,ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ,ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥΣ…ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ(ΜΠΕΝ ΖΕΛΟΝ)…ΕΝΕΠΛΕΞΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΕ ΜΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ. ΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΨΑΝ 2 ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ,ΠΑΡ’ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΡΜΑΙΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ.

Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΜΠΑΙ-ΜΠΡΙΘ” ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΚΕΜΑΛ,ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ. ΠΩΣ?..ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥΣ,ΤΟΥ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΥ…. ΜΠΡΟΝΣΤΑΙΝ (ΤΡΟΤΣΚΥ)… Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΟΥ, ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ “ΤΣΕΤΕΣ”.

ΔΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΤΑΝΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ. ΤΟΝ “ΤΡΟΤΣΚΥ” ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ “ΚΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΜΠ” Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΑΘΛΙΟΣ ΗΤΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ…”ΜΠΑΖΙΛ ΖΑΧΑΡΩΦ”…ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΟΤΑΝΕ ΤΟΝ..ΕΛΛΗΝΑ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ , ΗΤΑΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ..”ΒΙΚΕΡΣ”…ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!…ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ…ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟ “ΦΙΛΑΡΑΚΙ” ΤΟΥ…Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ…ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ “ΕΞΟΥΣΙΑ”…(ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ…ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ?)… ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ “ΦΙΛΑΡΑΚΙ”…ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ…ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ!…

ΕΤΣΙ ΕΠΗΛΘΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ,Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ…..

Triantafillos Samaras

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

(ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΚΑΙ Κ.Κ.Ε. (ΧΑΖΑΡΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ))

ΙΕΡΟ Ελλανιο ΚΕΙΜΕΝΟ Για την Μητερα Των Μητερων Ρεα Η υπερτατη θεια μητρα

ΙΕΡΟ Ελλανιο ΚΕΙΜΕΝΟ Για την Μητερα Των Μητερων Ρεα Η υπερτατη θεια μητρα
ΙΕΡΟ Ελλανιο ΚΕΙΜΕΝΟ Για την Μητερα Των Μητερων Ρεα Η υπερτατη θεια μητρα

ΙΕΡΟ Ελλανιο ΚΕΙΜΕΝΟ Για την Μητερα Των Μητερων Ρεα Η υπερτατη θεια μητρα

…….ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ ΜΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟ ΑΛΛΟΙΩΣΑΤΕ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ????

ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ, ΜΑΣ ΒΕΒΗΛΩΝΕΤΕ, ΜΑΣ ΛΟΙΔΟΡΕΙΤΕ, ΤΑ ΘΕΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΒΟΥΤΑΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ????

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ. ΟΜΩΣ, ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΙΑΤΡΕΧΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ, ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΣ, ΜΙΣΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ.
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΤΤΕΤΕ, ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΑΝΙΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ, ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ.

ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 13 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ.

ΕΩΣ ΤΟΤΕ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ.

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 13 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ, ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΛΕΦΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΑΣ……

ΙΕΡΟ Ελλανιο ΚΕΙΜΕΝΟ Για την Μητερα Των Μητερων Ρεα Η υπερτατη θεια μητρα
ΙΕΡΟ Ελλανιο ΚΕΙΜΕΝΟ Για την Μητερα Των Μητερων Ρεα Η υπερτατη θεια μητρα

Η ΜΗΤΕΡΑ ΡΕΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΝΤΥΠΟ

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΩ ΣΥΣΤΕΜ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟ 2014

ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΩ ΣΥΣΤΕΜ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟ 2014

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΣΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ.

ΔΕΙΤΕ ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 16.11.2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ SORRASFM & SORRASTV )

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 16.11.2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ SORRASFM & SORRASTV
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ:

ΠΗΓΗ Sorras T.V

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019

0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 2-8-2019

«Σκλάβοι» των φόρων και των εισφορών οι Έλληνες – Χαοτική απόσταση από την Ευρώπη

«Σκλάβοι» των φόρων και των εισφορών οι Έλληνες – Χαοτική απόσταση από την Ευρώπη

Φόρους και εισφορές καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες τους μισούς μήνες του χρόνου με την αφαίμαξη να έχει χτυπήσει «κόκκινο» την τελευταία δεκαετία.ΕΝΩ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 115 ΤΡΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ. ΣΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΡΙΣ ΑΠΟ 8 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΦΕΚ 633/29-5-2018 

Φόρους και εισφορές καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες τους μισούς μήνες του χρόνου (ήτοι 180 ημέρες) με την αφαίμαξη να έχει χτυπήσει «κόκκινο» την τελευταία ΕΠΤΑετία.

Και δεν είναι μόνο ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να πληρώνουμε φορολογικές κι άλλες υποχρεώσεις. Είναι και πως τα ποσά που καλούμαστε να καταβάλουμε σε φόρους και εισφορές είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά που ξοδεύουμε για βασικές ανάγκες, όπως η στέγαση, η διατροφή, η ένδυση ή οι μεταφορές.

Σύμφωνα με έρευνα του  ΚΕΦίΜ, το 2019 οι εργαζόμενοι χρειάζεται να δουλέψουν 180 από τις 365 ημέρες για το κράτος. Ειδικότερα, θα εργαστούν 73 ημέρες για έμμεσους φόρους, 46 για άμεσους και 61 για κοινωνικές εισφορές.

Μάλιστα, αυτές οι «επιδόσεις» κατατάσσουν την Ελλάδα την τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Με αυτό το δεδομένο, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 2018 οι Έλληνες ήταν οι πιο δυσαρεστημένοι για τη φορολογική επιβάρυνση που υφίστανται, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Το Οικονομικό Ινστιτούτο Molinari υπολογίζει την Ημέρα Φορολογικής Απελευθέρωσης (Tax Liberation Day) για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας μία εναλλακτική μεθοδολογική προσέγγιση σε σχέση με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας του Tax Foundation την οποία χρησιμοποιεί το ΚΕΦίΜ.

Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, η Ημέρα Φορολογικής Απελευθέρωσης για την Ελλάδα το 2019 ήταν η 10η Ιουλίου. Οι μόνες χώρες που είχαν αργότερα Ημέρα Φορολογικής Απελευθέρωσης φέτος ήταν το Βέλγιο (15 Ιουλίου), η Αυστρία και η Γαλλία (19 Ιουλίου και οι δύο), αλλά οι πολίτες τους δεν έχουν τον βαθμό δυσαρέσκειας που έχουν οι Έλληνες από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν σε συνάρτηση με τη φορολογική επιβάρυνσή τους.

Επιπλέον, γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος ή χώρες που επίσης βρέθηκαν σε Μνημόνια, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, βρίσκονται μεταξύ των κρατών με τη μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Μάλιστα, η Κύπρος και η Ιρλανδία βρίσκονται μαζί με τη Μάλτα για τέταρτη συνεχή χρονιά στις τρεις καλύτερες θέσεις.

ΠΗΓΗ:

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ 14/2/2019 (απομαγνητοφώνηση)

14/2/2019 από τηλεφωνική συνέντευξη του Αρτέμη Σώρρα μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εχει αντιληφτεί άραγε ο έλληνας πολίτης ότι όλα τα κόμματα που πέρασαν η είναι μέσα στην βουλή είναι ίδια και ότι απλά δανείζουν πρόσωπα το ενα στο άλλο?. Εκλεγονται η ξενα κεντρα εξουσιας τα επιβαλλουν? Μηπως τελικα οτι εχει πει ο Αρτεμης Σωρρας σε ομιλιες και συνεντευξεις του κατα καιρους εχει δικιο? Αναρωτηθηκε ποτε αν πραγματι ο αρτεμης σωρρας ειναι για κατι ενοχος? Αναρωτησου λοιπον ελληνα πολιτη τοτε γιατι ζητα δημοσια δικη και δεν το κανουν ? Μηπως εχουν κατι να σου κρυψουν τελικα αυτοι και οχι ο Αρτεμης Σωρρας !! ??
14/2/2019 από τηλεφωνική συνέντευξη του Αρτέμη Σώρρα μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εχει αντιληφτεί άραγε ο έλληνας πολίτης ότι όλα τα κόμματα που πέρασαν η είναι μέσα στην βουλή είναι ίδια και ότι απλά δανείζουν πρόσωπα το ενα στο άλλο?.
14/2/2019 από τηλεφωνική συνέντευξη του Αρτέμη Σώρρα μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εχει αντιληφτεί άραγε ο έλληνας πολίτης ότι όλα τα κόμματα που πέρασαν η είναι μέσα στην βουλή είναι ίδια και ότι απλά δανείζουν πρόσωπα το ενα στο άλλο?. Εκλεγονται η ξενα κεντρα εξουσιας τα επιβαλλουν? Μηπως τελικα οτι εχει πει ο Αρτεμης Σωρρας σε ομιλιες και συνεντευξεις του κατα καιρους εχει δικιο? Αναρωτηθηκε ποτε αν πραγματι ο αρτεμης σωρρας ειναι για κατι ενοχος? Αναρωτησου λοιπον ελληνα πολιτη τοτε γιατι ζητα δημοσια δικη και δεν το κανουν ? Μηπως εχουν κατι να σου κρυψουν τελικα αυτοι και οχι ο Αρτεμης Σωρρας !! ??
14/2/2019 από τηλεφωνική συνέντευξη του Αρτέμη Σώρρα μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εχει αντιληφτεί άραγε ο έλληνας πολίτης ότι όλα τα κόμματα που πέρασαν η είναι μέσα στην βουλή είναι ίδια και ότι απλά δανείζουν πρόσωπα το ενα στο άλλο?.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ FRESH RADIO 14-2-2019

 Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΠΟΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΡΟΕΔΡΕ..

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΕΔΡΕ ΖΟΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΘΕΛΑΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΕΞΩ.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΨΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.. ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΩ ΕΤΣΙ, ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ…

ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ: ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ, ΘΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΘΑ ΠΩ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΟΞΥΜΩΡΟ.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.

ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΠΟΥ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ, ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ.

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ, ΑΡΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΟΛΙΑ, ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΙΧΑΘΕΙ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΡΟΥΝ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ.

ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΞΥΜΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΩΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΕΝ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΕ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΤΑ ΑΦΗΝΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ!

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ: ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΙΔΙΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΒΟΥΛΗ ΚΙ ΟΤΙ Η ΒΟΥΛΗ ΒΓΑΖΕΙ ΝΟΜΟΥΣ. ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΙ ΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙΣ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΓΗ, ΠΑΡΑΛΟΓΗ, ΓΕΛΟΙΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΛΗ Η ΒΟΥΛΗ ΚΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΣΕ ΔΟΞΑΣΙΕΣ, ΣΕ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΕΣ, ΣΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΕΠΑΡΣΗ ΘΡΑΣΟΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΘΑ ΠΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ…, ΑΠΟ ΧΡΕΗ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΚΕΛΕΤΩΜΑΤΑ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΑΠΕΙΡΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.

 ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΒΟΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΗΨΗ! ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ,ΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΤΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ;

ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΙΤΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΜΕΣΑ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΜΑΜΙΕΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΝΤΑ, ΕΤΣΙ;

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΕΨΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΣΑ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ!

ΤΩΡΑ ΟΧΙ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ, ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ.

ΟΜΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΕΙ.

ΑΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟ ΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ- ΚΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  UNIFORM ΟΠΟΥ ΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΜΙΑΣΜΑΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ..

ΚΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ, ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΕΜΕΙΣ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ. ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΚΡΥΦΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΟ ΣΟΡΛΟΛΟ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥΣΤΕ: ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ, Η ΤΑΞΗ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΛΑΔΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑ! ΚΑΘΕΤΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΚΑΘΕ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΔΡΕΣ, ΜΕ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ..

ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΥΓΕΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ …

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ. ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΒΛΕΠΑΝ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΛΕΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΔΙΔΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ. ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ!

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΙΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΔΙΚΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ.

ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ UNIFORM ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ!!

ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΙ. ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;

ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ.. ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΛΕΝΕ ΚΙΟΛΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΟ ΠΟΥΝΕ, ΤΗΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ.. ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ “ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ”, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ!

ΣΑΣ ΛΕΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΩΣ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΩΣ ΝΕΚΡΑ ΠΤΩΜΑΤΑ! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΜΟΣ!

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΙΣ ΔΩΣΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ! ΟΜΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙ ΛΕΩ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΒΑΘΜΟ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΑ ΑΝΟΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΚΙ ΟΧΙ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ, ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ, ΤΑ ΧΑΖΑΡΙΚΑ ΤΑ ΑΝΟΑ ΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΑ;

ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ “ΑΓΙΟΥΣ”. “ΑΓΙΟΣ’ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΩ ΔΕΙΞΕΙ, Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΟΣ. ΑΓΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΟ, ΤΟ ΠΙΟ  ΜΙΑΡΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ… ΣΤΟ ΛΕΝΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ!! ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ!

ΚΑΙ ΠΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥ! ΣΤΟ ΛΕΝΕ! ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΧΕΙ ΝΕΚΡΟ.

ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, ΕΝΩ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.. ΠΩΣ ΘΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ, Ή ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Ή ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ, Ή ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ.. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ.

Ή ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ… Ή ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ.. ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ‘ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ” ΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ” ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ” ΤΟΝ “ΑΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ” ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΝΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΣΑΙ  ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΕΚΡΟ ΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ.

ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΤΡΙΑ TRUSTS. ΤΟ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΣΑΡΚΙΟΥ ΣΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ, ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ.. ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΙ ΠΑΡΑΓΕΙ; ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΚΑΤΟΜΑΣΟΝΟΣ ΤΙΠΟΤΑ; ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΙΠΟΤΑ; ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ; ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΨΙΜΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΛΑ.

ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΙΠΑ: “ΘΑ ΞΗΛΩΣΩ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ! ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ! ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΤΟΜΑΡΙΑΣΩ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΩ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΔΑΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΩ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΨΩ ΟΛΟΥΣ  ΜΑΖΙ ΕΓΩ! ΕΣΕΙΣ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ! ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!

ΑΥΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΟΒΙΣΕΙ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΝΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΦΟΒΟ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΩ…

ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΒΟΥΝ ΧΡΕΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΠΛΗΡΩΝΕΤΕ, ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ, ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΕΝΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ, ΩΣ ΦΑΚΑ, ΩΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΙΑΡΑ ΥΠΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΓΔΑΡΩ ΘΑ ΤΑ ΛΙΩΣΩ, ΘΑ ΤΑ ΣΒΗΣΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΚΙ ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ!

ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ; ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΕΝΑ;

ΣΟΥ ΛΕΩ ΤΙ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΣΥ, ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΣΥ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΡΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ, ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.. Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ ΣΑΡΚΙΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΛΙΤ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ .. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΚΑΤΟΔΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ… ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΟΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΘΕΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ.. ΠΟΥ;

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΝΩ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΕΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥΣ – ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΝΟΜΟΥ.. ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ UCC ΛΕΕΙ ΟΤΙ “ΤΟ UCC EINAI ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ!” ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.. Ο,ΤΙ ΜΠΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΕΚΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΑΣ ΛΕΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΖΩΝΤΑΝΟΙ. ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΚΑΤΙ, ΕΓΩ ΒΕΒΑΙΑ ΚΤΥΠΑΩ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ. ΑΝ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΩΣ, ΘΑ ΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΥΝ!

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΥΝ, ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΟΛΟ ΜΑΖΙ, ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΥΝΗΓΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ.

ΑΠΛΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ.

ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΕΣΤΩ ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΟΥ, ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΜΟΥ… ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΛΕΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΤΑ ΚΤΗΝΗ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΓΙΑΤΙ “ΑΝΘΡΩΠΟΣ” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑΝΟΥΣ ΣΑΣ.

ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!

ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΦΟΡΕΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΝΑ ΣΚΕΛΕΤΩΜΕΝΟ, ΒΛΑΜΜΕΝΟ ΜΕ 4 – 5 ΠΡΟΒΕΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΡΔΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΡΔΟΚΑΝΑΛΑ ΤΗΣ ΠΟΥΣΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΥΤΑΝΙΛΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΙΛΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΛΑΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΛΕΤΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ  ΝΑ  ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΛΕΝΕ…

Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ.

ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ. ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΒΙΟ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ!! ΝΑ ΚΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΕ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΚΕΡΑΤΑ, ΔΙΧΩΣ ΚΕΡΑΤΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΗΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ, ΕΙΜΑΙ! ΚΙ Ο,ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ..

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΕΝΩ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΝΩ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΛΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ; ΔΕΝ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΡΕ ΤΑ ΟΡΝΙΑ.. ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ; ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ; ΓΑΜΩ ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΤΑ ΒΔΕΛΥΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΒΓΑΛΑΝ..

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ  ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΜΙΑ ΒΡΩΜΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ;

ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ.

ΑΡΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ.

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΗΔΗ ΘΕΣΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΘΕΣΗ, ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ;

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ, ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΛΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ. ΑΛΛΟΣ ΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΚΛΕΨΟΥΝ, ΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΤΡΑΚΑΡΟΥΝ, ΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΛΑΜΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΑΘΑΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!! ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ..

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΒΑΛΗΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝΑ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ… ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.. ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ.

ΑΛΛΑ ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ.

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ…

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΗΜΑ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ, ΑΝΟΑ ΕΙΝΑΙ, ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΛΕΞΕΙΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΙΔΕΕΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΝΑ ΛΕΝΕ, Ο,ΤΙ ΛΕΩ ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΑΛΙ ΜΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ…

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΓΕΛΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ.

ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΘΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ, ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΕΛΟΥΝ!

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ.. ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΙΟΥ ΜΟΥ ΑΣ ΠΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΧΑΛΗ ΜΟΥ…

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ.. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΕΓΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ, ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ.. ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ;

ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΟΣΜΟ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΛΑ ΕΧΟΥΝ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ, Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΠΕ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΤΑ ΛΥΣΣΑΞΩ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΩ ΦΥΛΑΚΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ, ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΟΠΟΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ.

ΑΥΤΟ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΩΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ; ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΣΚΙΣΑΝΕ, ΤΟΝ ΧΡΕΩΣΑΝΕ! ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.. ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΟΥΛΟΙ!

ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ.

ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΣΟ ΔΥΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΔΩ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ!

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 49.000 ΕΡΓΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΩ. Μ Α ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΩ ΕΠΙΛΕΞΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ; ΤΙ ΘΕΛΕΙ;

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΜΕΝΑ… ΜΟΥ ΛΕΝΕ: “ΚΥΡΙΕ ΣΩΡΡΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ…” ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΙΒΕΤ! ΤΟ ΘΙΒΕΤ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΒΙΖΕΣ. ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΛΕΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΩ ΤΟ “ΤΣΙ”. ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΒΙΖΑ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ! ΘΑ ΒΡΩ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΘΙΒΕΤ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΩ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΖΑΡΙΚΟΣ… ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ. ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΜΕ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΙΕΖΕΙ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ, ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΙΩΣΕΙ!

ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ, ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΕΡΧΟΜΑΙ ΕΓΩ ΠΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ, ΘΕΛΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΕΚΕΙ ΕΞΩ, ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ! ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΥΜΕ. ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΑΘΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ, ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ  ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΑΣ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΒΓΑΛΕΙ ΕΞΩ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΟΒΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΒΓΑΛΕΤΕ!

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΔΕΙ, ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ, ΠΟΣΟ ΑΔΙΚΟ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΟΛΟΙ  ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΜΑΣ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΤΕ, ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΠΑΝΕ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΝΑ ΜΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΛΟΙΔΩΡΟΥΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΗΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΠΟΙΟΥ! ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΚΟΣ 3 ΔΙΣ, ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΕΥΝΑ…

ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΤΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ.. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΦΕΚ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ..

ΒΡΕ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΜΟΥ.. ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ. ΑΡΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ;;;

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΝΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ Ή ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ..

ΑΡΑ ΡΕ ΑΝΑΚΡΙΤΗ, ΕΚΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΦΕΚ, ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕ ΒΑΖΕΙΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΟΥ ΕΡΓΟ ΡΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΛΕΤΕ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ; ΚΑΙ ΠΗΓΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΛΑΤΕ ΕΜΕΝΑ ΦΥΛΑΚΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΥΓΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;;;

ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΡΕ ΖΩΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ… ΑΜΑ ΘΕΛΕΤΕ ΒΑΛΤΕ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΞΕΦΤΥΛΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ!!!

ΚΑΙ ΕΙΔΑΤΕ ΜΕ ΦΕΚ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3-4 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΒΑΖΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ‘ΨΕΥΤΙΚΕΣ” ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΔΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ..

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ; ΜΑΘΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ  ΜΟΥ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ! ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΥΣ-ΔΟΥΛΟΥΣ. ΝΕΚΡΑ-ΠΤΩΜΑΤΑ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ!!

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΓΑΜΟΔΑΙΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΙΑ.

ΑΡΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΧΘΕΣ ΚΙ ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ  ΜΑΣΟΝΟΙ Ή ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΤΕΣ.. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΑΙΔΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ.. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΑΣ, ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΑΙΔΟΙΑ…

ΑΡΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΜΕΝΕΙ ΕΝΑ! ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ν ΑΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ, ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ. ΟΧΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ, ΘΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

ΑΡΑ ΑΝΑΖΗΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA, ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΙ ΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΑ SOCIAL MEDIA ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ, ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ. ΞΕΡΕΤΕ… ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ. ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΝ 7-8 ΠΡΟΒΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΓΡΑΜΜΕΝΗ.

ΑΜΑ ΤΑ ΠΑΣ ΣΕ DEBATE ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΓΙΑ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ! ΚΑΙ ΕΣΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΟΔΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΘΥΡΩΡΟΣ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ!

ΦΕΡΤΑ ΛΙΓΟ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ.. ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ!!

ΟΧΙ ΝΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΝΙΟ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΟ ΤΟ ΟΡΘΙΟ!! ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ!!

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΞΕΧΝΑΤΕ ΑΥΤΟ ΜΩΡΕ;

ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ; ΑΛΛΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ; ΕΣΥ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΗΡΘΕΣ ΕΔΩ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ;

ΑΝΤΕ.. ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΟΔΟΥΛΕΙΑ.. ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΤΕ; ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΟΛΟΝ! ΟΛΟΙ ΕΝΑ! ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ..

ΚΙ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.. ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ! ΑΦΑΝΙΖΟΜΑΣΤΕ!

ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΕΓΩ. ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΕΓΩ, ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΣΥ! ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ.

ΚΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ!

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΣ ΚΑΤΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!! ΕΜΕΙΣ ΗΡΘΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ, ΔΥΝΑΜΗ, ΙΣΧΥ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑ.. ΑΝ ΤΗΝ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!

ΕΣΥ ΡΕ ΖΩΝΤΟΒΟΛΟ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ; ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ;ΓΙΑ ΜΕ ΑΦΑΝΙΖΕΙΣ; ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΚΛΕΒΕΙΣ; ΓΙΑΤΙ  ΜΕ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙΣ; ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ;

ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ.

ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕ ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΖΕΙΤΕ! ΚΑΙ ΟΤΙ ΖΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ;

ΑΡΑ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΝ!

ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ. ΑΥΤΟ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ … ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΤΟΥΣ!

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!!

ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ!!

ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΖΩΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΝΤΟΜΙΝΟ ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ.

ΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΝ ΜΑΣ.

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΗ ΑΛΛΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΚΤΥΠΑΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΕΔΩ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ! ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΘΥΡΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ DEBATE.

ΦΕΡΤΕ ΝΑ ΚΑΤΣΕ ΔΙΠΛΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΩ, ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ. ΕΦΥΓΑ ΚΑΙ ΑΣ ΚΑΤΣΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΩ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  Ο ΙΔΙΟΣ!

ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ!

ΑΡΑ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ, ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ. ΑΛΛΟΙ ΛΕΤΕ: “ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ” Ή “ΔΕΝ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ” ΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΊΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΞΕΡΕΙΣ!! ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ. ΑΡΑ ΑΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ! ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ!

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΝΕΑ. ΤΑ ΝΕΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ, ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΣΜΑ ΘΑ ΚΟΡΥΦΩΘΕΙ, ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΛΟΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ WASHIGTON D.C ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!! ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΝ, Ή ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ Ή Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΕΚΙ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 50-60 ΑΤΟΜΑ, 100, 200, 1000 ΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.

ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΣΤΕΚΙ ΟΠΟΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ, ΝΑ ΠΕΙ ΕΝΑ “ΓΕΙΑ”, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΗΘΗ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΛΟΙΟ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΗΛΙΘΙΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ. ΑΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΛΗΘΗ!

ΑΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΕΝΟΡΙΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ Η ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΣΑΣ ΕΦΑΓΕ Ο ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ Η ΓΕΛΟΙΑ ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΑΝ ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΡΩΜΟΚΑΝΑΛΑ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑΝ “Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ”! ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ.. ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ..

ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΤΙ ΛΕΓΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ!

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΕΙΠΑΤΕ, ΚΟΙΤΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΓΙΑΤΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΤΟΣΟ ΒΑΘΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ! ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΕΝΑ-ΕΝΑ..

ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΕΙΠΑΤΕ, ΚΟΙΤΑΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ. ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ, ΘΑ ΒΕΛΑΞΕΤΕ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΤΟ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ! Ο,ΤΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ ΚΑΙ  Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΜΟΥ, ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ.. ΘΑ ΨΑΞΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΕΙΠΕΣ, ΘΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΩ ΓΙΑ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕΣ!! ΑΝΑΝΔΡΟΜΙΚΑ!! ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΕΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ! ΤΟ ΕΙΠΕΣ; ΤΟ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΝΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ!

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ! ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ.

ΕΜΕΙΣ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΑΝ ΤΥΧΕΙ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ! ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΛΟΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ. ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ.

ΜΟΝΟΛΟΓΗΣΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΠΟΤΕ ΓΙΩΡΓΟ, ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.

Γ. ΠΑΤΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΑ.. ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΣ. ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΤΟ ΚΑΛΥΨΕΣ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, Ο,ΤΙ ΕΙΧΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ, ΤΟ ΚΑΛΥΨΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΣ, ΟΧΙ ΑΠΟΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΧΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙ ΣΕ ΟΣΑ ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ,  ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ.. ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ.. ΚΙ ΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ, ΘΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤΙΑΝΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΣΤΗΜΕΝΑ.. “ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΕΙΣ, ΑΥΤΑ ΘΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ”!

ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΛΑΚΕΙΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΦΤΙΛΙΣΕΙΣ..ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ.

ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ, ΟΤΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΔΗ, ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΛΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ  ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥΣ. ΟΠΟΤΕ ΕΚΕΙ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟ ΓΕΛΟΙΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ.

ΕΣΥ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΖΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙ!!

ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ  ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Ε, ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. ΚΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ!

ΑΡΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΖΕΙ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ.

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΛΕΝΕ.. ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΒΛΑΜΜΕΝΑ ΡΕ; ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΔΩ; ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ; ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΕ ΕΒΑΛΑΝ ΦΥΛΑΚΗ, ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΣΗΚΩΣΑΝ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΑ ΕΒΡΑΙΚΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ; ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ; ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΡΝΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ. ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΑΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ.. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ; ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΔΩ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ; ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.. ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΙΠΟΤΑ;

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο,ΤΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ!

ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

ΣΑΣ ΕΙΠΑ.. ΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΘΕΣΗ.. ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ.. ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ “ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ” ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΩ; ΑΦΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ.  ΠΑΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Ή ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ- ΜΑΡΚΕΤ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ -ΛΕΝΕ- ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ!!

ΠΑΜΕ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, Η ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΛΕΕΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΝΩ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ “ΑΝΑΠΗΡΟΣ”. ΤΩΡΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΗΚΑΤΕ ΠΟΥ ΛΕΩ “ΑΝΑΠΗΡΟΣ” ; ΑΦΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΕ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΣΕ ΠΩ ΡΕ ΦΙΛΕ;

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΞΗΓΙΕΣΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΠΑ ΑΝΑΠΗΡΟ; ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΑΔΕΡΦΕ.. ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ.

ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΑΘΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΠΑ “ΑΝΑΠΗΡΟ”;  ΠΩΣ ΝΑ ΣΕ ΛΕΩ; “ΑΜΕΑ”; ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΜΕΑ. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΤΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΕΙΣ ΡΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ; ΥΒΡΙΔΙΟ ΕΙΣΑΙ;

“ΑΜΕΑ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΤΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΕΙΣ; ΑΦΟΔΕΥΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΣΟΥ;

ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΕΙΣ;

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ!!  Ο,ΤΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΧΩ ΚΙ ΕΓΩ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ! ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ “ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ”; ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΥΒΡΙΔΙΟ; Α!  ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΤΣΙ! ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΤΟ ΠΕΙ; ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ; ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΠΩ ‘ΑΜΕΑ’ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!! ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ!

ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ… ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ; ΕΙΧΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑ; ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΕΣ; ΕΓΙΝΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ; ΩΡΑΙΑ.. ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΩΡΑ;

ΒΓΗΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ “ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ” ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.! ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΥΣΗ. ΠΑΡΑΦΥΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΧΟΜΑΙ! ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΜΟΥ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΥΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΧΟΜΑΙ! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ! ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΝΑ ΓΕΛΟΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ” ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΓΕΛΟΙΕ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΕ, ΓΕΛΟΙΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ; ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ!! ΚΡΥΦΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΝΙΣΤΗΡΙ! ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ; ΕΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ! ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΑΡΑ-ΤΗΡΕΙΣ.. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΟ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ’ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ! ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ.. Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ “ΠΑΡΑ” ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ…

ΤΟ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ! ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ! ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΔΗΛΑΔΗ.. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ “ΠΑΡΑΤΕΤΑΡΤΟ” ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΚΑΙ 45! ΔΕΝ ΣΕ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ!

ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ. ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ!

ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; ΝΕΚΡΟΙ ΕΙΝΑΙ! ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ! ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΑ!!

ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ..

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ.

 ΓΙ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ “ΕΓΩ ΣΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΣΩ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ! ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗ, ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ! ΑΜΑ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ! ΑΜΑ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΤΕ ΑΛΛΙΩΣ. ΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ “ΤΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ”, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ! “ΟΛΥΜΠΙΟΙ” ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΡΕ ΥΒΡΙΔΙΑ! ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΚΑΝ ΝΑ ΕΧΩ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΝΑ ΕΧΩ “ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ”!

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΑΜΕ  ΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ; ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ; ΤΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΑΜΕ; ΤΙ ΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ; ΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ; ΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ;

ΑΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ; ΓΙΑ ΜΙΣΟ ΛΕΠΤΟ.. ΕΔΩ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ. ΑΡΑ ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΚΤΥΠΗΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΚΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ, 800.000 ΤΥΦΛΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 800.000 ΕΙΝΑΙ 2.500 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΣΤΕΡΟΥΝΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ, ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ.

ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟ! ΑΛΛΑ ΜΙΛΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ! ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΘΑΤΕ ΑΝΑΠΗΡΟΙ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΙΤΕ; ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ! ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΦΤΙΑΞΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΤΕ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ; ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΡΗΣΩ ΕΓΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΤΕ; ΜΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ!

ΑΛΛΑ “ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ” ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ,  ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ! ΨΗΦΙΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ “ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ”!! ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΑΝΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ; ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ; ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΜΑΝΑ ΜΟΥ!

ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΓΩ ΑΥΡΙΟ ΧΑΣΩ ΤΟ ΧΕΡΙ  ΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ; ΝΑ ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΤΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ; Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΔΗΞΩ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΝΑ; ΓΑΜΩ ΤΑ ΚΟΜΠΛΕΞ ΟΛΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ!

ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ.. ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΕΙΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑ ΧΕΡΙ Ή ΕΝΑ ΠΟΔΙ. ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 60% ΚΑΙ, ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΑΝ ΣΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ, ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ!! ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ!! ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΡΕΛΟΣ, ΤΟ 90% ΤΩΝ ΓΥΦΤΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΕΛΟΥ!!!

ΔΕΝ ΟΔΗΓΑΕΙ!! ΟΟΟΟΧΙ!!! ΑΛΛΑ ΨΗΦΙΖΕΙ!!! ΚΑΛΑ ΡΕ ΤΡΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΔΕΝ ΟΔΗΓΑΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ;

ΕΙΝΑΙ ΟΞΥΜΩΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΡΙΖΙΚΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ! ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ

ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ!

ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ!

ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 8 ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΕΙ 8 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ. ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΖΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΑΣΚΟΥΝ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ Κ. ΣΩΡΡΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΙΩΞΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΤΙ ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ!

 ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ.. ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑ “ΣΚΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ” “ΣΚΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” “ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ”… ΡΕ ΜΠΑΤΣΟΙ.. ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΓΩ, ΓΑΜΩ ΤΟ ΓΛΥΨΙΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΗΡΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΜΠΑΤΣΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΡΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ, ΤΟ ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ; ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΡΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΑ.. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ .. ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΡΕ;

ΡΕ 140 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΡΕ ‘ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑ”;  ΡΕ ΜΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΠΑΝΤΟΥ, ΜΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΤΑ ΑΝΤΙΦΑ, ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΕ ΕΜΕΝΑ; ΜΙΑ ΡΕ, ΜΙΑ!!! ΡΕ ΜΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΡΕ.. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ..

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΝΑΤΕ ΡΕ ΜΠΑΤΣΟΙ; ΟΡΓΙΑ!!

ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ ΘΑ ΣΑΣ ΓΔΑΡΩ!! ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΑΝΙΣΩ! ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ.. 140 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ … ΑΠΟ ΤΟ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ” ΟΤΙ Ο Κ. ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ – ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙ ΑΥΤΟ- ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑ!

ΡΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ, ΡΕ ΡΑΤΣΕΣ.. ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;

ΜΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΑΣ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΑΖΟΥΝ ΒΟΜΒΕΣ… ΜΠΗΚΑΝ ΡΕ ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΝ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΗΡΕΜΑ!! ΚΑΙ ΕΣΥ ΡΕ ΟΡΓΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΡΑ;;; ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΔΗΛΩΣΗ; ΕΚΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΤΥΠΗΣΑΝ;  ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΓΩ ΡΕ ΟΡΝΙΟ;;  ΟΣΑ ΛΕΦΤΑ  ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΣΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ,

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑ ΠΑΡΩ ΜΟΝΟ ΠΙΣΩ, ΘΑ ΣΕ ΒΑΛΩ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΒΑΛΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΒΓΑΛΩ ΣΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΘΑ ΣΕ ΒΓΑΛΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΥΑ.. ΘΑ ΣΕ ΒΑΣΑΝΙΣΩ ΡΕ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΠΟΥ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” ΑΝΟΗΤΟΙ!!

Α ΡΕ ΠΟΣΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ!!

ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΘΥΜΩΣΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΡΕ.. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΤΟΤΕ ΡΕ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΕΥΝΑ Ή ΑΝ ΣΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ! ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ Ε; 140 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ, ΑΝΑΤΙΝΑΓΜΕΝΑ, ΜΕ ΚΤΥΠΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.. ΤΩΡΑ, ΠΡΟΧΘΕΣ!!ΠΡΟΣΦΑΤΑ!! ΣΑΣ ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ!!! ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΑΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΘΕΝ: “ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΚΤΥΠΗΣΕ;” ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΕ ΤΑ ΠΑΓΩΝΙΑ!! ΑΛΛΑ ΗΡΘΕΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ “ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ ΕΓΡΑΨΕ… ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ””

ΝΑ ΤΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΤΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ!!

ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ!!! Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ! ΣΑΣ ΣΙΧΑΘΗΚΑΝ ΡΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ.. ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ..

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΤΣΙ; ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΡΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ; ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΜΕ  ΒΡΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΟΥ Ε; ΔΕΝ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ…. ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΠΑΓΑΝ .. ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΕΧΩ “ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ”!!

ΤΙΠΟΤΑ! ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙΣ.. ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ!!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΘΥΜΩΣΕΙ ΚΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ, ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΜΑΣ!

ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑΖΙ  ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!

ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ. ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ! ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΝΙΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ!!

ΠΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ! ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΝΕΚΡΟΣ! ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ! ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ! ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΙ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΟΥ! ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ!

ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ!! ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ.. ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ, ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ!!! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΣΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΑΜΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΒΛΑΜΜΕΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ!!

ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΦΥΓΕ!! ΚΑΙ  ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΗ!

ΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ. ΤΑ  ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ! ΤΙ ΜΕΝΕΙ; ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΣΥ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΟΓΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ. ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ. ΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΕΙΣ!

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΛΩ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΟΛΟΙ. ΟΛΟΙ ΞΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ! ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕΤΕ ΕΣΕΙΣ!! ΚΙ ΟΧΙ ΕΓΩ!

ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΤΕ! ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ. ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ, ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ, Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ, ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ!!

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΑ ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΩ.. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!

ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΟΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΝΑΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ!

ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ Ι ΔΙΟΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΩΝΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΝΙΓΕΙ;

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ.. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ ΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ…

ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΓΕΛΟΙΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!!

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ!! ΚΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ! ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΠΙΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ! ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ!!

ΕΑΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΑΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ! ΠΩΣ; ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!! ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΟΛΑ!

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΕΜΕΝΑ! ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΕΓΩ!

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ… ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΩ ΟΛΑ ΕΓΩ. ΜΗΝ ΑΓΧΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ “ΚΑΛΟΙ” ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ..

ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΑΜΠΕΛΑ “ΚΑΛΟ” ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΚΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ!! Ο,ΤΙ ΑΔΙΚΟ ΕΚΑΝΕΣ, ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙΣ ΚΙ Ο,ΤΙ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν υπέρ της ονομασίας «Βόρεια Μακεδονία»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΤΙΒΙΣΜΟ (ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ!!!!!)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Προϋπόθεση για ανάπτυξη είναι να μην υπάρχουν χρέη

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οφείλεις να ψηφίσεις την Ελλήνων Συνέλευσις στις εθνικές εκλογές

Η ΝΔ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2018 ΜΕ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Εκπομπές με Αρτέμη Σώρρα

ΠΗΓΗ

Από το χαράτσι στον ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε κι έμεινε

Από το χαράτσι στον ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε κι έμεινε

Ένα μεσημέρι του Σεπτεμβρίου του 2011, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσίαζε στη Θεσσαλονίκη έναν έκτακτο, όπως είχε τονίσει, φόρο ακινήτων, το περίφημο «χαράτσι» μέσω της ΔΕΗ.

Ένα μεσημέρι του Σεπτεμβρίου του 2011, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσίαζε στη Θεσσαλονίκη έναν έκτακτο, όπως είχε τονίσει, φόρο ακινήτων, το περίφημο «χαράτσι» μέσω της ΔΕΗ. Ο φόρος αυτός μόνο έκτακτος δεν αποδείχθηκε, αφού άλλαξε μόνο όνομα και μορφή, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα των κυβερνήσεων που ακολούθησαν.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στις 11 Σεπτεμβρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου ανακοίνωσε το πακέτο μέτρων που αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο, με βασικό το «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Χώρων».

«Χρειαζόμαστε μια εθνική συλλογική προσπάθεια: να πάρουμε όλοι μαζί το βάρος για να πετύχουμε το στόχο μας. Χρειαζόμαστε κάτι που να είναι δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό, που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον φτωχό και να αποδώσει άμεσα και να μην εξαρτάται από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Για το λόγο αυτό θα επιβληθεί τέλος στην ακίνητη περιουσία μεσοσταθμικά 4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ» δήλωνε ο τότε υπουργός Οικονομικών.

«Χαράτσι» τέλος, έρχεται ενιαίος φόρος

Στις 3 Ιουλίου του 2013, επί κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, με υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Στουρνάρα, έπειτα από μαραθώνιες επαφές του ΥΠΟΙΚ με την τρόικα, έμελλε να γραφτεί το φινάλε του ΕΕΤΗΔΕ με την αντικατάστασή του από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τον γνωστό ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα περιελάμβανε και τον ΦΑΠ. Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε τότε ότι η τρόικα δέχθηκε να μην εισπράττεται ο φόρος για τα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ το 2014, αλλά μέσω των ΔΟΥ, προσθέτοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Αρκετούς μήνες μετά, στις 20 Δεκεμβρίου του 2013, με 152 «ναι» ο ΕΝΦΙΑ ψηφίστηκε από τη Βουλή, όμως ο δρόμος ήταν ακόμα… μακρύς. Το καλοκαίρι του 2014 κορυφώθηκε το αλαλούμ με τον υπολογισμό των δόσεων, αφού εστάλησαν ραβασάκια με υπέρογκα ποσά και καθυστέρησε η καταβολή τους, με αντίκτυπο στον Προϋπολογισμό.

Αποστάσεις και ευθύνες για τα λάθη

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2014, όταν είχε το τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών ο Γκίκας Χαρδούβελης έσπευδε να κρατήσει αποστάσεις από τον ΕΝΦΙΑ. «Δεν είναι δικός μου νόμος ο ΕΝΦΙΑ, δεν θα απολογηθώ για αυτόν» δήλωνε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στη Θεσσαλονίκη κι ενώ υπήρχαν σφοδρές ενδοκυβερνητικές και αντιπολιτευτικές αντιδράσεις για τα λάθη στον υπολογισμό του φόρου. Στη συνέχεια, στις 11 Σεπτεμβρίου, ψηφίστηκε η τροπολογία με τις αλλαγές, αλλά φαίνεται πως η ζημιά είχε ήδη γίνει για την κυβέρνηση, αφού ο ΕΝΦΙΑ ήταν βασικός λόγος (αν όχι ο κυριότερος) της εκλογικής ήττας της 25ης Ιανουαρίου του 2015.

Ο τότε πρωθυπουργός κ. Σαμαράς δήλωνε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα δώσουν λόγο οι υπεύθυνοι για τα λάθη στον φόρο, ενώ 21 βουλευτές της ΝΔ ζητούσαν κεφαλή του «αρχιτέκτονα» του ΕΝΦΙΑ, Νίκου Καραβίτη -συμβούλου μέχρι την αποχώρηση του κ. Στουρνάρα- επί πίνακι.

Η κυβέρνηση άλλαξε, ο ΕΝΦΙΑ έμεινε

H δέσμευση για άμεση κατάργηση του επαχθούς φόρου ήταν ένα από τα δυνατά προεκλογικά «χαρτιά» του ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο τα στελέχη του κόμματος πριν από τις κάλπες αλλά και ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις του διαβεβαίωναν περί κατάργησης του ΕΝΦΙΑ και αντικατάστασής του από φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

«Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θέλω, όμως, εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Καλώ όλους τους πολίτες στις παρούσες συνθήκες και με δεδομένες τις ασφυκτικές πιέσεις που υφιστάμεθα να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις που αντιστοιχούν στο φόρο του 2014. Το 2015, όμως, δεν θα υπάρχει ΕΝΦΙΑ. Και αυτό είναι δέσμευση» δήλωνε ο κ. Τσίπρας στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή, στις 8 Φεβρουαρίου.

Τελικά, περίπου τρεις μήνες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, εν μέσω διαπραγμάτευσης και προβλήματος στην ρευστότητα, ο πρωθυπουργός μιλώντας «Στον Ενικό» άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο να διατηρηθεί ο φόρος και ολόκληρο το 2015.

«Εάν η χώρα κινηθεί το επόμενο διάστημα σε ομαλό πλαίσιο και πιάσουμε τους στόχους μας για πρωτογενές πλεόνασμα 1,2% και ανάπτυξη 1,4% θα μπορέσουμε να δούμε στο δεύτερο εξάμηνο το θέμα του ΕΝΦΙΑ. Εάν δεν το καταφέρουμε, δεν θα είναι θέμα τρόικας, θα είναι προτεραιότητων, δεν θα μπορέσουμε. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας, με τις δυνατότητες που θα έχουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Σημειώνεται ότι το 2014, με τον ΕΝΦΙΑ, εισέρευσαν έσοδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ στα ταμεία του δημοσίου, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να εκπληρωθεί ο στόχος που είχε τεθεί. Παράλληλα η εφορία έστειλε πρόσφατα νέα «ραβασάκια» σε ένα εκατομμύριο φορολογουμένους, που δεν πλήρωσαν συνολικά ή δόσεις από το χαράτσι του 2013.

Εν μέσω «επιτήρησης» των δανειστών, ο φόρος στα ακίνητα, που γονατίζει χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα δύσκολα θα δικαιώσει τον χαρακτήρα του έκτακτου. Ιδιαίτερα όσο φέρνει έσοδα στα δημόσια ταμεία…

του Βαγγέλη ΒιτζηλαίουΔημοσίευση 2 Μαΐου 2015

ΠΗΓΗ http://newpost.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΟΝΩΜΑΣΤΕ – ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΝΦΙΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ;;;;; ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ;;;

Πως να σηκώσει κεφάλι ο ΕΟΠΥΥ; Συνταγή για φάρμακα 30.000 ευρώ σε αλλοδαπό με 0% συμμετοχή!

0
Συνταγή για φάρμακα 30.000 ευρώ σε αλλοδαπό με 0% συμμετοχή!
Συνταγή για φάρμακα 30.000 ευρώ σε αλλοδαπό με 0% συμμετοχή!

Πως να σηκώσει κεφάλι ο ΕΟΠΥΥ; Συνταγή για φάρμακα 30.000 ευρώ σε αλλοδαπό με 0% συμμετοχή!

   Ο κάθε παρείσακτος αλλοδαπός δικαιούται νοσηλείας και προμήθειας πανάκριβων φαρμάκων ΔΩΡΕΑΝ  (με 0% συμμετοχή)! 

    Την ίδια στιγμή  ο Έλληνας –που πληρώνει  αδρά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, από τα νεανικά του χρόνια – αγοράζει φάρμακα με 25% συμμετοχή!!!
Βέβαια η συνταγογράφηση είναι τύποις νόμιμη αλλά κατά πόσο στέκει λογικά, τη στιγμή που η πλειονότητα των λαθροαφιχθέντων αλλοδαπών πάσχει από νοσήματα που στη χώρα μας αποτελούσαν παρελθόν;

    Δείτε  συνταγή  αγοράς 2 κουτιών φαρμάκου αξίας
14.899,20  Χ 2= 29.798,40 με συμμετοχή…0%!!!
Τα σχόλια και οι αντιδράσεις, δικές σας.

ΠΗΓΗ http://roykoymoykoy.blogspot.gr/  http://www.efenpress.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 6199/4-9-2015 ΚΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΣ“. ΚΑΝΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

350.000 εκτρωσεις τον χρονο μειον τις απαραιτητες και εξαιρουμενες λογω προβληματων, στην εικοσιπενταετια αθροιζουν 7.000.000 Ελληνες.

0

350.000 εκτρωσεις τον χρονο μειον τις απαραιτητες και εξαιρουμενες λογω προβληματων (υγεια, βιασμος κλπ), στην εικοσιπενταετια αθροιζουν 7.000.000 Ελληνες.

  Μεχρι το ’67 η λεξη abortion λογοκρινοταν στις ΗΠΑ. Τον Μαη του επομενου ετους γνωριζουμε πως αλλαξαν τα πραγματα για την Ευρωπη αλλα σιγα σιγα και για ολοκληρο τον δυτικο κοσμο ωστε η “θρησκεια των δικαιωματων και των ελευθεριων” να εγκαθιδρυθει στις δυτικες κοινωνιες και να φτασουμε σημερα εδω που ειμαστε. Το 1973 στις ΗΠΑ απενοχοποιηθηκε νομικα εντελως η εκτρωση και σημερα πλεον θεωρειται “ανθρωπινο δικαιωμα” ο φονος ενος αγεννητου ανθρωπου. (Στην Ελλαδα απο το 1986).

Φαινομενο της Πεταλουδας, ή κανονικο, προγραμματισμενο σχεδιο…; Ευστάθιος Δαφνομήλης

CNN.GR Προβληματίζει ο αριθμός των εκτρώσεων στην Ελλάδα

Θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ελλάδα στις εκτρώσεις, καθώς χρόνο με το χρόνο αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των γυναικών που προχωρά σε διακοπή κύησης. Είναι γεγονός πως η θλιβερή αυτή πρωτιά συνδυάζεται τα τελευταία χρόνια με όλο και λιγότερες γεννήσεις, σύμφωνα με στοιχεία που έχει φέρει στο φως η ΕΛΣΤΑΤ στο πέρασμα του χρόνου. Τα δεδομένα αυτά αναμφίβολα σχετίζονται και με παράγοντες που διαμορφώνουν η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα.

Σήμερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού, στην Ελλάδα κατοικούν 2,2 εκατ. γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε 1,5 εκατ. γυναικών (18-35 ετών) που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, μόνο το 4% αυτών γνωρίζει πώς να προφυλάσσεται από μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη (λαμβάνοντας αντισυλληπτικά χάπια).

Την ίδια στιγμή, στην υπόλοιπη Ευρώπη το εν λόγω ποσοστό αφορά στο 22% των γυναικών, σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, το 2013. Το σπουδαιότερο είναι πως οι Ελληνίδες «εκτινάσσουν» το μέσο όρο στις εκτρώσεις, καθώς το 22% αυτών έχει προχωρήσει έστω και μία φορά σε διακοπή κύησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό αφορά μόνο στο 2% των γυναικών.

Τα ποσοστά, περά από το γεγονός ότι είναι καταγεγραμμένα, έχουν απόλυτη συνάφεια με την πραγματικότητα, αν αναλογιστεί κανείς την παντελή έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με τη σεξουαλική αγωγή που είναι ανύπαρκτη στα πιο κρίσιμα έτη των δύο φύλων, στη σχολική ηλικία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες είναι για ακόμη μία φορά αποκαρδιωτικά και δείχνουν τις συνέπειες από την ολοκληρωτική απουσία ενημέρωσης.

Την απάντηση στο συγκεκριμένο συμπέρασμα δίνουν οι 40.000 εκτρώσεις που καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα, οι οποίες και πραγματοποιούνται από κορίτσια κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, με το συνολικό αριθμό να υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 300.000.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ένα στα τέσσερα κορίτσια (ηλικίας 14 έως 17 ετών) έχει κάνει έκτρωση, ενώ οι μισές έφηβες που προχωρούν σε διακοπή κύησης δεν έχουν ενημερώσει ούτε τη μητέρα τους, σύμφωνα με έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Πρόκειται για ένα ακόμη ποσοστό που καταδεικνύει την ελλιπή πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα όσον αφορά στους ανήλικους.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως μία στις 1.000 γυναίκες που προχωρούν σε διακοπή κύησης παρουσιάζει αιμορραγία κατά την επέμβαση ή τις πρώτες 24 ώρες μετά από αυτήν. Καθίσταται για ακόμη μία φορά σαφές το γεγονός πως η στάση και η συμπεριφορά των Ελληνίδων που καταλήγουν να ξαπλώνουν στο χειρουργικό κρεβάτι, αμελώντας την υγεία και την ψυχολογική τους κατάσταση, εξαρτάται άμεσα από το έλλειμμα ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στην εξέλιξη των μέσων αντισύλληψης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί πως οι γυναίκες που μπαίνουν στη διαδικασία να διακόψουν την κύηση, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, καθώς το 25% επισκέπτεται ψυχίατρο ενώ σχεδόν μία στις δύο (44%) που έχουν κάνει έκτρωση εμφανίζει νευρικές διαταραχές.

Σύμφωνα με έρευνες του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας και τoυ Τμήματος Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που συγκλίνουν, το 80% των εκτρώσεων πραγματοποιείται σε ιδιωτικά ιατρεία, κάτι που αφήνει σαφή ερωτηματικά για το σύνολο των εκτρώσεων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Σημαντικό επίσης είναι πως το ποσό των 400 ευρώ, που υπολογίζεται ότι κοστίζει κάθε μία από αυτές, το επωμίζεται αποκλειστικά η γυναίκα.

ΠΗΓΗ CNNGR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 6199/4-9-2015 ΚΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΣ“.

Στη φυλακή ο τρίτος ισχυρότερος καρδινάλιος του Βατικανού -Για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια σε ανηλίκους

Στη φυλακή ο τρίτος ισχυρότερος καρδινάλιος του Βατικανού -Για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια σε ανηλίκους

Ο αυστραλός καρδινάλιος Τζορτζ Πελ, τρίτος τη τάξει στην ιεραρχία του Βατικανού, κρίθηκε ένοχος των κατηγοριών περί σεξουαλικής επίθεσης εναντίον ανηλίκων κι έγινε έτσι το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που καταδικάζεται για υπόθεση παιδεραστίας, αποκάλυψε δικαστήριο σήμερα

Δικαστήριο της Μελβούρνης (νότια) έκρινε ένοχο τον 77χρονο καρδινάλιο για μία κατηγορία περί σεξουαλικής επίθεσης και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου καθώς και για άλλες τέσσερις κατηγορίες για ασέλγεια με θύματα δύο ανήλικους, μέλη μιας παιδικής χορωδίας, όταν ήταν ακόμη ηλικίας 12 και 13 ετών. Τα κακουργήματα αυτά είχαν διαπραχθεί μέσα στο σκευοφυλάκιο του καθεδρικού ναού του Αγίου Πατρικίου της Μελβούρνης τη δεκαετία του 1990.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ανακοίνωση έγινε σήμερα διότι ήρθη η απαγόρευση της δημοσιοποίησης της δικαστικής απόφασης, αφού μια δεύτερη δίωξη σε βάρος του Πελ εγκαταλείφθηκε από τους εισαγγελείς.

Ο καρδινάλιος απέρριπτε τις κατηγορίες και το σώμα των ενόρκων δεν κατέληξε σε απόφαση σε μια πρώτη δίκη, τον Σεπτέμβριο. Όμως ο καρδινάλιος Πελ καταδικάστηκε σε νέα δίκη του, την 11η Δεκεμβρίου.
Το ένα από τα θύματα του Πελ απεβίωσε το 2014.
Η καθεμία από τις πέντε κατηγορίες επισύρει 10ετή κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης. Οι συνήγοροι του Πελ άσκησαν έφεση, επικαλούμενοι τρία αίτια. Εάν η έφεσή τους γίνει δεκτή, ενδέχεται να διεξαχθεί επαναληπτική δίκη.

Η απαγόρευση της μετάδοσης οποιασδήποτε πληροφορίας για την καταδίκη του Πελ τον Δεκέμβριο είχε επιβληθεί για να μην επηρεαστούν οι ένορκοι σε ενδεχόμενη δεύτερη δίκη του καρδινάλιου. Αλλά αφού η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, το πέπλο σιωπής μπορούσε πλέον να αρθεί.

Δεν ορίστηκε η ποινή του Πελ. Μια νέα ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί αύριο Τετάρτη.
Ο Πελ, άλλοτε ταμίας και στενός σύμβουλος του πάπα, έφυγε από το δικαστήριο σήμερα χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο στους δημοσιογράφους που του όρμησαν.
Ένας επιζήσας της κακοποίησης παιδιών από ιερείς, που έδωσε το ψευδώνυμο Μάικλ Άντβοκεϊτ («παραστάτης», ή «υπέρμαχος», ή «συνήγορος»), αφού το όνομά του έχει απαγορευθεί να δημοσιοποιηθεί με δικαστική απόφαση, καταράστηκε τον Πελ: «να καείς στην Κόλαση», φώναξε στον καρδινάλιο.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πασχίζει το τελευταίο διάστημα να αντιμετωπίσει μια σωρεία σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, από τις
ΗΠΑ ως τη Χιλή, από τη Γερμανία ως την Αυστραλία. Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε λόγο δημόσια την Κυριακή για μια «μάχη μέχρις εσχάτων» εναντίον ενός «εγκλήματος που πρέπει να σβηστεί από τη Γη».

Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/news/481497/sti-fylaki-o-tritos-ishyroteros-kardinalios-toy-vatikanoy-gia-sexoyaliki-kakopoiisi-kai?fbclid=IwAR1fRhT7i8qoWHFzGJ8vI4zOVWZlH_625VJjCpab_fUfsMUakA1hFU1gUaM

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ 4-7-2019 (απομαγνητοφώνηση)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ 4-7-2019
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ 4-7-2019

ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ TV  4.7.2019

 Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΣΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ…

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΚΥΡΙΕ ΣΩΡΡΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ 35% ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ 35% ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ, ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΠΗΡΑΝ ΧΑΡΤΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ 65%. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ.

ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ.. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ, ΕΝΩ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΣΟΒΑΡΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ. ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΜΠΗΚΑΝΕ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ… ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΚΥΡΙΟΙ.

ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ.

ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ν Α ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΩ-ΠΑΝΩ …..

ΑΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΠΙΚΟ.. ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΠΟ. ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΔΡΟΜΟΣ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ. ΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΑΝ ΣΤΑΥΛΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΓΓΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΕΤΣΙ. ΓΙΑ ΤΡΑΒΑ ΣΤΟ ΚΑΛΕΤΣΙ… ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ  ΠΡΙΝ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΑΛΕΤΣΙ… ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΤΕ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ..

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΦΥΣΙΚΑ, ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ … Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, Ο ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΝΟΜΑ, ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΜΕΣΩΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΩ ΕΤΣΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΙΖΩ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.. ΚΑΙ Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ…. ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ 1900 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. 25 ΧΡΟΝΩΝ, 27, 28, 30, ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.

ΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΔΕ ΤΟΠΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΑΝ ΜΙΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΔΕΝ ΜΙΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΔ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ. ΟΤΑΝ ΛΕΩ “ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ” ΤΙ ΕΝΝΟΩ;

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ!! ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ. ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΙ ΔΗΛΑΔΗ. ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ; Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΝΑ ΣΟΥ ΒΓΑΛΕΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

ΑΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ.. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΙΧΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ, ΦΕΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΨΗΦΟΙ.. ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΠΟΥ ΧΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ. ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΑΥΤΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΡΟΣ. ΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΣΑΣ ΕΙΠΑ.. ΠΡΙΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ.. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ.. ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ. ΟΤΙ  ΠΕΡΝΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ, ΠΗΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΠΗΡΕΣ ΤΣΙΓΑΡΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, Η ΑΘΗΝΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ … ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΛΕΒΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ,ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΒΓΑΖΟΥΝ 36% ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ!

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝ ΨΗΦΙΖΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ, ΘΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ.

ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΙΔΑΜΕ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΦΡΙΞΑ ΟΤΑΝ ΕΙΔΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ.. ΚΑΙ ΤΙ ΗΤΑΝ ΚΡΥΜΜΕΝΟ. ΒΕΒΑΙΑ, ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΙΚΤΟ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ.

ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΔΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΛΟΙΠΟΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΥΦΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.

Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΚΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΧΕΙ ΦΟΒΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΧΕΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ.. “ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΑΚΡΗ.. ΕΝΑΣ ΨΗΦΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ;” ΟΜΩΣ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΚΙ ΟΣΟ ΠΑΕΙ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

 ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΕΩ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΜΕ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ. ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΘΑ ΦΑΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.  ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΑ.. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ.. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΝ ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.. ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ  ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΟΡΚΟΣ, ΠΟΥ “ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ…”

ΜΕ ΦΟΒΟ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ… ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΕΣ. ΦΟΒΟ, ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟ!! ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ.

ΑΡΑ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΕΥΚΟΛΑ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ… ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ; ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ!!

ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΒΓΑΛΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ.. ΟΧΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΙ Ή ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ. ΔΗΛΑΔΗ, ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ, ΗΔΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΗΔΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΛΑΣΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! ΝΙΩΘΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΛΑΣΑΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΘΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΕΙ.

ΕΠΙ ΣΗΜΙΤΗ ΑΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΑΝ 60.000 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ. ΜΑ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΜΕΣΑ; ΞΕΡΕΙΣ ΜΩΡΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ; ΤΟΝ ΞΕΡΕΙΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟ ΛΕΝΕ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕΣΑ; ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΙ ΜΕΙΝΑΝ ΕΚΕΙ. ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΗΡΘΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ 3-5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ…. ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΙΑΝΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΝΕΑ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ. ΤΩΡΑ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΣΥΡΙΖΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΡΙΖΑ. ΕΝΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟ 1% ΠΟΥ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟ ΕΚΕΙ ΓΙΓΑΝΤΩΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΞΙΟΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΗΓΕ ΟΛΟ ΕΚΕΙ. ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ.. ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.. ΑΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ.. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ. ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ. ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΥΓΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ.

ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ: ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ; ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΥΕΣ.. ΔΕΝ ΤΙΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ, ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ…. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ΠΟΥ ΠΗΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ;

ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΟΧΙ ΜΙΑ, ΕΧΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΛΕΓΕΤΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΟΣ. ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ ΣΑΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ… ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΗ.. ΠΟΙΑ ΜΑΝΗ; ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ; ΠΗΓΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ; ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ; ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΗ.. ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ;

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΗ  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ; ΠΩΣ; ΕΠΕΙΔΗ ΔΗΛΩΣΑΝ ΕΚΕΙ; ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΧΑΡΤΙΑ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΧΑΡΤΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ DNA< ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.. ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΤΥΠΑΝΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΕΔΡΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΑΣ.

ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΑΙΕΣ, ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΡΩΣΙΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ, ΤΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΥΤΕ ΧΩΡΕΣ, ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΗ. … ΑΡΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΜΑ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ DNA. ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΘΕΔΡΑ ΑΝΗΚΕΙ.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΔΗΛΑΔΗ, Ο ΚΑΝΑΔΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ. ΠΟΙΑ ΕΧΕΙ; Η ΚΙΝΑ! ΜΠΡΑΒΟ. ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ. “ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΣΠΙΤΙ ΑΤΟΚΟ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΕΔΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ”. ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΠΟΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΡΕ; ΑΠΟ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΤΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΘΑ ΠΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ.  ΟΜΩΣ ΑΣ ΜΗΝ ΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.. “ΠΑΡΑΓΩ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΓΩ ΕΚΕΙΝΟ” ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ! ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ. ΣΑΣ ΕΞΗΓΩ..

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΑΣΑ 2000 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ 5000 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΡΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ.. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ; ΑΦΟΥ ΤΡΩΕΙ.. ΠΙΝΕΙ!! ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ.

ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ. ΣΠΑΝΙΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ…

ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ… ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΑΤΙ, ΤΟ ΕΦΕΡΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ; ΠΗΡΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΣΤΑ.. ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ….ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ 10% ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΑΣΤΕΙ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΟΡΟΙΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙ.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΝΙΩΘΕΙ ΜΟΝΑΞΙΑ ΝΙΩΘΕΙ ΦΟΒΟ.. “ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ; ΕΝΑΣ ΨΗΦΟΣ ΕΙΜΑΙ..”

ΕΚΕΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 0.50%. ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΛΕΨΙΜΟ.

ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΛΕΨΙΜΟ!

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΣΕ ΕΝΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ, ΜΑΥΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ- ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ: “ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ. 700.000 ΨΗΦΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ”. ΗΞΕΡΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ!

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ! ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΔΙΑ… Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ 26.000 ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΥΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. ΚΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΟΧΙ ΡΟΜΑ, ΟΥΤΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ, ΟΥΤΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΤΟΥ ΠΕΙ Ο ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑΙΟ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΝΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ…

ΣΤΟ FACEBOOK ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΕΒΕΙ, ΜΙΑ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ… ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ.. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ…

 

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

 

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΘΑ ΤΗΝ ΚΟΨΟΥΜΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ!

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ. ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΦΑ ΝΑ ΞΕΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ.. ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ.. ΤΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ.

ΑΡΑ, ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Η ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

 ΛΕΜΕ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ. ΤΟ ΛΕΜΕ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΤΟ ΠΙΑΣΕΙΣ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ.

 ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ, ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΕΓΩ, “ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑΝ ΛΕΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΟΜΜΑΤΑ”. ΜΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ “ΔΕΝ ΘΕΛΩ”; ΔΗΛΑΔΗ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ, ΟΛΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΓΕΤΑΙ “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ”.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”. ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” Ή ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ;

ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΚΑΙ “ΠΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ – ΛΕΕΙ- ΒΟΥΛΗ;” ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ; ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ; ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ν Α ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ; ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ. ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΜΠΑΙΝΕΙ; ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΕΙΣ;

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΜΜΑ;

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ. ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙ; ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΕΑ; ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΥΤΕ ΛΟΓΙΚΗ, ΟΥΤΕ ΙΔΕΑ ΚΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙ. ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΚΑΠΟΥ ΛΟΓΙΚΗ; ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΚΑΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΙΔΕΑ;;; ΙΔΕΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΣΙ; ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΚΑΠΟΥ;

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΛΕΝΕ “ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑ ΚΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟ” ΚΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΒΛΈΠΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ.. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΣΩΣΤΑ; ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΗΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΤΟΣΑ ΕΤΗ, ΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ “Ο ΣΑΜΑΡΑΣ”. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΤΕ “Ο ΣΑΜΑΡΑΣ” ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΤΕ “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”; ΓΙΑΤΙ ΛΕΤΕ “ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ” ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΤΕ “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”; ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΤΩΡΑ.. ΑΛΛΑΞΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΚΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΩΡΑ… ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ. “ΟΧΙ” ΛΕΕΙ “ΑΥΤΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ”. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΥΣΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΟΥ ΚΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΟΥ. ΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ή ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ; ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ .. ΜΑ Η ΒΟΥΛΗ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ… ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ, Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ή ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ; ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ! ΤΟ “ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ”, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ “ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ”; ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ! ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ!

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΗΡΕ 220 ΨΗΦΟΥΣ. ΜΑ 152 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΧΕ! ΜΕΧΡΙ ΤΟ 220 ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.,

ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ… ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ, ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ.. ΑΣ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ  ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ!!

Η “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ; Ή ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ; ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ: “ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ” ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΟΥΡΓΕΛΟ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ; ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΕΚΕΙ; ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ.. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ Μ ΗΝΥΣΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ; ΑΡΑ ΔΕΝ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ; ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ; ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ “Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ”; ΜΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;

ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΤΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΒΓΕΙ; ΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ… ΑΛΛΑ ΑΝ ΘΑ ΒΓΕΙ – ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ- ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΚΕΙΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ!

ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΙΔΕΩΔΕΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥ.. ΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΕΝΟΣ; ΤΙ ΕΙΜΑΙ; ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ;

ΜΑ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ, Η ΛΕΞΗ “ΕΒΡΑΙΟΣ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΑΝΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΕΒΡΑΙΟΣ.

ΕΓΩ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ. ΕΧΩ ΓΕΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΓΕΝΟΣ. ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΕΝΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ; ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ, ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ; ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙ; ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ;

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΗΓΕ; ΚΑΘΟΛΟΥ;

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ; ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΗΦΟΥΣ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ SINGULAR, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕ. ΜΕΤΑ, ΟΤΑΝ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ 36% -42% ΛΕΣ: “ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ”.

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙΣ! ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ! Ή ΜΗΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ; ΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΌΧΙ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ! ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ…

 … ΕΧΩ ΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΤΕΣΤ DNA.

ΤΟ ΤΕΣΤ DNA ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗΣΕΙ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ.. ΑΡΑ ΑΝ Η ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙ, ΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΣΘΕΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ; ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ; ΑΝ ΕΧΕΙ ΖΑΧΑΡΟ; ΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΤΟ ΓΕΝΝΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΡΡΩΣΤΗ. ΑΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΚΝΟ. ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΤ DNA, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ.

 ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΤΕΣΤ DNA ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ “ΕΔΩ ΒΡΗΚΑΜΕ -ΛΕΝΕ- ΕΝΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟ”.  ΜΑ ΠΩΣ ΒΡΗΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ DNA; ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΥΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ; ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ..

ΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΠΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 1930, ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΗΤΑΝ ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ DNA ΓΕΡΜΑΝΟΥ;  ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ DNA! ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ, ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕ 50.000 ΜΑΡΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ BUNDESREPUBLIK. ΦΤΙΑΞΑΝΕ KAI DNA; ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!!

ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΘΝΗ. ΠΟΙΑ ΕΘΝΗ; ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ DNA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΣΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥ; ΓΙΑ ΛΕΓΕ ΜΑΣ. ΒΑΛΕ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ! ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΘΝΟΣ. ΣΑΦΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΘΝΟΣ. ΕΘΝΟΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΟΧΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

ΑΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ DNA, ΤΟ DNA ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΟΧΙ ΜΩΡΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΕΣ, ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΠΑΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.. ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ… ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ, ΠΑΝΤΟΥ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΗΓΕΣ.. ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ.. ΑΡΑ, ΤΟ DNA ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA.

ΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Ε, ΣΩΣΤΑ.. ΑΝ ΒΑΛΕΙΣ ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΙΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΣ ΚΑΙ ΔΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ!

ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ DNA, ΔΕΝ ΣΕ ΞΑΝΑΚΛΕΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΟΥ DNA, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΤΩΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ DNA ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΣΟ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ, DNA ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΟ DNAΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ. ΑΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ, ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟ DNA ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΟΛΑ.

ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA ΤΩΡΑ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ DNA ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗ DNAΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ.. ΤΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ; ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ή ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ Ή ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ;

ΣΑΦΩΣ! ΟΛΑ ΤΑ DNA ΣΗΜΕΡΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ DNA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΑ, ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ. ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA ΥΠΑΡΧΕΙ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ DNA ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ:

Ο,ΤΙ ΤΑΦΟ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΠΑΝΤΟΥ, Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΕΤΗ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΚΙ Ο,ΤΙ ΒΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΒΡΗΚΑΝ ΛΕΕΙ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ! ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ;

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ; ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ DNA.. ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕ DNA ΜΕ 150.ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΝΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ DNA TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΕΧΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ; ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; ΔΕΙΞΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΣΚΕΛΕΤΟ ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΕΝΑΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ. ΤΩΝ 300 ΤΑΚΟΚΚΑΛΑ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΑ… ΟΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑΦΟΥΣ.. ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ.. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ..

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΤΑΡΔΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Κ.Ι.Σ. ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ ΟΛΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΚΚΑΛΟ!

ΟΤΑΝ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΜΑΟ-ΜΑΟ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΠΙΘΗΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ”ΝΑ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΤΕΤΟΙΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΑΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΘΥΜΩΣΕΙ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ: “ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΡΙΖΑ”, Ή “ ΕΓΩ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”;

 ΡΕ ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ; ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΩ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΤΑΦΟ ΞΕΘΑΒΕΤΑΙ. ΦΕΥΓΕΙ ΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ;

 Η. ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ;

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΔΕΛΦΕ, ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΤΟΥ ΒΓΑΛΟΥΜΕ 1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΑΝΙΟ DNA- ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ DNA, ΑΛΛΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ- ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΑ ΤΟΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ DNA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 90%, ΚΑΠΟΙΟΙ 50% , ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΕΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ, ΝΑ ΤΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA. ΚΑΙ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ 50% ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΧΕΙΣ 20%, ΕΧΕΙΣ 10% ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΝ ΠΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 10% ΕΧΕΙΣ ΘΕΜΑ! ΕΙΣΑΙ ΥΒΡΙΔΙΑΚΙ. ΚΑΙ ΤΟ 10% ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 10% ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ; ΜΕ ΤΙ ΑΝΑΜΙΧΘΗΚΕ; ΔΕΝ ΑΝΑΜΙΧΘΗΚΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ; ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ; ΤΟ ΟΤΙ ΜΙΛΑΕΙ, ΑΦΟΔΕΥΕΙ, ΑΕΡΙΖΕΤΑΙ.. ΤΟΝ ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.. ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ .. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΑΡΚΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. ΕΔΩ ΒΑΖΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ. ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΚΙ ΕΔΩ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ; ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΗΛΑΔΗ;

ΣΑΣ ΕΠΕΙΣΑΝ ΟΤΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ… “ΗΡΘΕ” ΛΕΕΙ “ΕΝΑΣ ΜΥΚΗΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ”.. ΒΡΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΞΥΛΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΝΙΑ;

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΒΛΕΠΩ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΖΟΥΓΚΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ, ΓΡΑΦΕΙ: “ΗΤΑΝ ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΓΟΛΙΑΘ ΕΛΛΗΝΕΣ;”

ΑΚΟΥ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΝ ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΓΟΛΙΑΘ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΟΡΙΣΤΕ! ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΣΑΠΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΚΕΙ ΕΞΩ.

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΤΟ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΤΟ ΛΕΝΕ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ. ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, ΑΩ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΣ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ;; ΠΑΡΕ ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΕ ΓΛΩΣΣΑ! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ! ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΙΑ.. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΑΚΟΜΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΑΩ. ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ, ΕΧΟΥΝ ΑΖ. ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΙ ΕΧΕΙ; ΔΕΝ ΕΧΕΙ AZ, ΟΙ ΑΛΛΕΣ; ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗ, ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΣΥΜΒΟΛΩΝ. ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ. ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ. ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΩ ΠΙΣΩ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΤΟΝ ΜΑΖΕΨΩ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΔΙΚΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΨΩ ΚΑΘΕ ΣΑΠΙΛΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΡΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗ, ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΖΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ.

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ; ΘΥΜΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΤΙΖΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΚΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΣ, ΤΙ ΛΕΩ ΤΟΤΕ, ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΝΕΛΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΗ ΙΣΟΖΥΓΙΑ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΝΙΩΘΕΤΕ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΘΥΜΩΣΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΤΕ ΜΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΛΑ, ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΩ ΛΟΙΠΟΝ; ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΩ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ΤΑ ΒΑΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ.. ΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 64% ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ! ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ 64% ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΛΙΣ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟ 64% ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΝΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ.

ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΛΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΛΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ “ΘΑ ΣΕ ΨΗΦΙΣΩ, ΘΑ ΒΡΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕΚΑ ΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΣΟΥΝ, ΒΑΛΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ”. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΟΡΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ.

ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ. ΜΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΝΩ ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ.. ΕΤΣΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΛΙΑ…

ΝΑ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ..

ΑΝ ΠΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΚΛΕΨΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΑΝ ΚΛΕΨΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΣΗ. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ SUPER MARKET ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ; ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΚΟΥΣΑ..

 – ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ:  ΟΧΙ ΠΡΟΕΔΡΕ..

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Ν Α ΜΗΝ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ “ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ”. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΔΕΙΛΟΙ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟΙ. Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΕΙ: “ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΩ ΕΓΩ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ.. ΔΕΝ ΚΛΕΒΩ”. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΠΕΙΣ “ΠΑΡΕ”, ΘΑ ΤΟΥ ΠΕΙΣ” ΚΛΕΨΕΙ”. ΚΛΕΨΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΒΑΛΟΥΜΕ ΦΥΛΑΚΗ.. ΚΛΕΨΕ. ΑΝ ΤΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΡΙΟ, ΚΛΕΨΕΙ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΑΜΕ ΦΥΛΑΚΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ; ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙΛΟΥΣ ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΤΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙ: “ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΛΕΨΩ, ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ”. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΤΙΜΟΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ; ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΛΛΟ ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 64%

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΘΕΤΟΥΣ. ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΑ ΣΚΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ. ΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΩ. ΟΙ ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΕΔΩ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! ΑΠΟ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΡΑ. ΑΡΑ, ΟΙ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΛΑΦΡΩΣΟΥΝ: “Α, ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΗΡΘΑΤΕ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ’. ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ.. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ; ΑΜΑ ΘΑ ΕΡΘΩ ΜΕ 20 ΚΑΙ ΣΟΥ ΠΩ “ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΕΙ” ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ “ΚΑΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”, ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΣ; ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ! ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΘΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΟΜΟΡΦΑ..

ΑΜΑ ΕΡΘΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΜΙΑ 20ΑΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ; ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ; ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ.

ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ Ο ΟΓΚΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ Η ΜΑΖΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ:

 Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

ΑΡΑ ΤΙ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙΣ 50% ΤΙ  ΜΟΥ ΒΑΖΕΙΣ 3%, ΤΙ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙΣ 20% ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ!! ΘΑ ΜΟΥ ΒΑΛΕΙΣ 35%; ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ… ΘΑ ΜΟΥ ΒΑΛΕΙΣ 45%; ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ! ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΣΩΡΡΑ; ΟΛΑ!! ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ! ΘΕΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΞΙΑΚΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΑΣΦΑΛΗΣ. ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ; ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ 20  ΜΠΡΑΒΟΥΣ; ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ; ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙΣ 20 ΜΠΡΑΒΟΥΣ; ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ;

ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΝΙΩΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ! ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΕΝΑΝ! ΕΝΑΝ ΑΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ! ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΜΑΣ. ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΑΓΓΙΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΘΑ ΤΟ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΟΡΜΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ… “ΕΛΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΕΚΕΙ…””ΚΙ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΙΛΑΝΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΣΑ ΑΤΟΜΑ, ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΣΑ ΑΤΟΜΑ, Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΣΑ ΑΤΟΜΑ, ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΣΑ ΑΤΟΜΑ”.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ! ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΟΝ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ, ΑΠΕΙΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ, ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!

 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ, ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥ. ΝΑ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΠΟΡΤΑ… ΑΝ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ, ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΜΕ ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΜΕ ΜΠΟΤΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ.. ΜΕ ΚΑΤΙ… ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ… ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΕΙ, ΟΤΑΝ ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ. ΔΙΚΑΙΩΣ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΟ.. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ. ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΞΑΝΑΒΓΑΛΕΙΣ. ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΓΑΖΕΙΣ, ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΕΙΣ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΨΗΦΙΣΕΙ, ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ!

ΟΜΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΨΗΦΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ! ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ.. ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ

ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΝΕ! ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΥΝ: “ΝΑΙ, ΕΙΜΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ.. ΘΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙΣ; ΚΙ ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑΔΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.. ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ; ΘΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ..” ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ…” ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΓΕΛΟΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΑΤΑΝΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΣΧΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΥΠΟΣΧΕΘΟΥΝ! ΧΡΩΣΤΑΝΕ!

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΛΕΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ “ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ” ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙ. ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΜΙΑ ΔΟΥΛΙΤΣΑ.. 500 ΕΥΡΩ …

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑ… ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ.. ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ 50-100 ΨΗΦΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΑΝ ΤΟΥΣ ΒΑΛΕΙ.. ΜΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΑΛΙ.. ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 800 ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ..

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΚΑΠΟΥ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΦΑΝΦΑΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΙΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΔΙΚΑ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΒΑΤΕΣ.. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ.. ΠΟΥΔΡΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΥΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΩΡΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΚΥΡΑ.. ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ.. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝ ΤΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙ ΕΧΟΥΝ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ.

ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΣΩ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΑΣ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΗΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ. ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΕΝΑΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ.

ΑΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΘΕΣΩ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ:

ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ.. ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΣ: “ΠΑΡΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟ” ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΝΟΜΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΜΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟ.

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ.. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΝΝΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΕΝΑ ΜΑΓΕΙΡΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΙ, ΤΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΙ; ΔΩΣΤΟΥ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ, ΘΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΙ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ; Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΙ.

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΙΟΛΑΣ. ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΛΑΔΗ, ΟΧΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ… ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΚΑΙ ΛΕΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ 17 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.. ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 17 ΚΑΙ ΑΝΩ;;

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ 9.900.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΑΥΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΝΕΙ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΕΛΕΙΣ, ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΩ, ΠΡΟΕΧΩ ΕΓΩ.. ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ;

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΔΗΛΑΔΗ ΣΟΥ ΔΙΝΩ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΑΝΤΑ. ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΩ, ΣΤΑΜΑΤΑΣ Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ. Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΘΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΝΩ 500, ΣΟΥ ΔΙΝΩ 1000 ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΩ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΤΥΠΑΣ ΚΑΡΤΑ, ΟΠΟΥ ΣΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΟΝ.. ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΩ 5 ΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ; 10; 20; ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ; ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΩ! ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ.. ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ. ΜΕ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 12.000 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΕΠΙ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΥΡΙΟΙ; 84.000.000 000 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΣΩΣΤΑ; ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΩ ΦΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΩ ΤΙΠΟΤΑ. ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ… ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΕΝΤΙΜΟ;;

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟ

 Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΩ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ… ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ… ΕΙΝΑΙ 84 ΔΙΣ.. ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΞΟΔΕΥΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ 84 ΔΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΟΥ;

 ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ..

 Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΕΧΟΥΜΕ 45% ΕΦΟΡΙΑ; ΑΡΑ ΠΗΡΑ 45; ΕΧΟΥΜΕ ΦΠΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΔΑΣΜΟΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ… ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΑ 1000 ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ, ΤΣΙΓΑΡΑ.. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΝΟΥΝ 10 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ… 14 ΛΕΠΤΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ 5 ΕΥΡΩ… ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΔΕΗ, ΝΑ ΦΑΕΙ ΝΑ ΠΙΕΙ, Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΣΑ… ΒΕΝΖΙΝΕΣ, Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΧΕΙ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΥΛΑΝΕ 1,70…

ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΗΔΗ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.. ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ… ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ… ΑΡΑ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΩΣΕΙ 1000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ..

ΑΦΟΥ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΑ ΞΑΝΑΜΑΖΕΥΕΙ ΠΙΣΩ. ΜΑ ΘΑ ΚΑΠΝΙΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΘΑ ΦΑΕΙ, ΘΑ ΠΙΕΙ… ΘΑ ΒΓΕΙ ΕΞΩ! ΜΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, Ο,ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ.. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥΣ!!

ΑΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΞΑΝΑΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΩ. ΤΙ ΕΧΑΣΑ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ;

ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ ΚΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΩ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ… Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΩ, ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΣΤΡΑΤΟ ΑΠΟ 7000.000 ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΙ ΕΧΑΣΕ; ΑΦΟΥ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΣΤΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ. ΘΑ ΤΟ ΦΑΕΙ ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ … ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ; ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ;; ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΘΑ ΤΟΥ ΒΑΛΩ 20% ΑΝ ΤΟ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ… ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΦΑΣ.

ΑΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟ, ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΑΝΑΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΣΥ.

ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ!

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΝΗ ΑΠΟ ΔΑΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 84.ΔΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΥΟ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ;; ΚΙ ΕΧΕΙΣ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.

ΕΧΕΙΣ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.. ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΟΒΩ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ… ΑΠΛΩΣ ΤΟΥ ΛΕΩ: ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ “ΝΑΙ” ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ, ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ… ΣΩΣΤΑ;

ΕΧΩ 7.000.000 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ…

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΩ 1000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΩ: “Ο,ΤΙ ΩΡΑ ΣΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΩΝ”. ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΤΕΨΩ; 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΥΤΕΥΟΥΝ… ΣΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΦΥΤΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

“ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ”… ΣΕ ΜΙΑ  ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ;, ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ! ΠΡΟΧΩΡΑ!”  ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ… ΟΥΤΕ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΜΑ ΘΑ ΤΟ ΦΑΕΙ.. ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΑΓΟΡΑ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ 7.000.000 ΕΡΓΑΤΕΣ.  ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΑΣΕΣ; ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΥΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΣ “ΠΑΡΕ ΚΙ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΚΟ” ΝΑ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΣ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ! ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ… ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΛΕΩ; ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΑΣ ΛΕΝΕ…

ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ; ΜΑ ΑΦΟΥ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΟΥ ΤΑ ΞΑΝΑΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟΥ ΞΑΝΑΔΙΝΩ…

 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙΣ.. ΣΩΣΤΑ ΚΥΡΙΟΙ;;

ΜΕΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ; “ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.. ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΩ.. ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΡΝΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.. ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΩ..” ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΡΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ…

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ..

 Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΦΑΕΙ, ΕΣΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΑΞΙΔΙ… ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ… ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ! ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΒΑΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΛΕΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ. ΕΧΕΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΚΑΙ ΛΕΝΕ: “ΠΩΠΩ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ… “ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ; ΤΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ;; ΧΡΩΣΤΑΜΕ.. ΠΟΣΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ; ΜΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ!! ΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.. ΚΙ Ο,ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΕΞΩ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ…

 ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΙΝ ΕΡΘΩ ΤΟ 2012 ΕΛΕΓΑΝ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΙ ΒΡΩΜΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΙΚΙΑ, ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ: “ΠΤΩΧΕΥΕΙ, ΠΤΩΧΕΥΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΒΕΝΖΙΝΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ”.. ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΖΩΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ;  ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ; ΜΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΔΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΑ, ΔΕΝ ΣΟΥ ΒΑΖΕΙ ΒΕΝΖΙΝΗ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΡΕ ΟΡΓΙΑ;       ΡΕ ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ; ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ – ΛΕΕΙ- ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ! ΓΙΑΤΙ; ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ; ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ, ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ! ΕΧΕΙΣ, ΒΑΖΕΙΣ! ΤΕΛΟΣ! ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΡΕ ΟΡΓΙΟ;

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ! ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ. ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ… ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΘΕΛΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΛΠΑΚΙ.

ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ..

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΦΕΡΕΙΣ; ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΟΙΜΗΣΕΙΣ 5.000.000 ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΞΕΝΟΙ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ; ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ ΡΕ; ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ; ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ; ΣΕ ΚΑΤΙ ΒΡΩΜΟΔΩΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ… ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΥΡΙΟΙ…

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΣΧΗΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΙ ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΕΙΣ.  ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ: ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ; ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΝΕ ΑΣΤΕΡΙΑ; 3 ΑΣΤΕΡΙΑ, 5 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.

ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.. ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.. ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΠΩΣ ΕΣΥ ΡΕ ΕΟΤ ΔΙΝΕΙΣ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ; ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 3 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΕΙ: ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΤΩΡΑ;” “ΠΡΩΙΝΟ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ;” “ΝΑΙ” “ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΦΡΑΠΕ” ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ… “ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ…

ΕΓΩ ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ! ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ FACILITIES ΝΑ ΠΑΡΕΙ; ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΦΑΕΙ Ο ΞΕΝΟΣ…“ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ; Α.. ΕΝΤΑΞΕΙ” ΚΡΥΒΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΘΑ ΤΟΥ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΑΠΟ ΠΕΘΑΜΕΝΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΡΑΣΙ 500 ΕΥΡΩ..”. ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;

ΕΧΩ ΔΕΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΩ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ Ο ΕΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΓΛΥΨΙΜΟ! ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΑΓΓΛΙΚΑ. Ε, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΒΑΛΕ Ο ΝΟΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΡΙ!! ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ… ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ… Ο ΕΝΑΣ ΡΩΤΑΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΤΗΘΟΥΜΕ.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΟΥ;  ΑΜΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 8 ΚΑΙ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΑ FACILITIES, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ…ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΡΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ.. ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ, ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ..ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ 7 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΤΟ ΣΚΑΛΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΑΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΙ; Α ΡΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ..

ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΟΥ.. “ΤΙ ΚΛΩΤΣΙΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΟΥΣΑ ΜΑΣ”

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΣΩΣΤΑ.. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.. .

ΠΑΙΔΙΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ! ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.. ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΟ! ΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑΚΙ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.. ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ “ΤΟΥΡΚΟΥΣ”. ΕΙΝΑΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ… ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΤΕΙΤΕ. ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ “ΤΟΥΡΚΟ” ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΠΑΝ “ΤΟΥΡΚΙΑ” ΟΥΤΕ ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΩΡΕ… ΧΑΖΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ! ΚΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΧΑΖΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ. ΟΛΗ Η ΧΑΖΑΡΙΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΕΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ. ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΤΕ ΤΩΡΑ “ΤΟΥΡΚΙΑ”

ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΙΩΝΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΕΙ ΜΙΑ ΚΩΛΟΕΤΑΙΡΙΑ “ΤΟΥΡΚΙΑ” ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ;

ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ ΟΥΤΕ ΜΥΤΗ; ΕΙΔΑΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΥΤΗ; ΕΙΔΑΤΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ; ΟΥΤΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ!!ΤΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ… ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.. ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ ΜΥΤΗ.. ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ… ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ;

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΜΑΣ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ, Ο ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟΙ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ…  ΜΕ ΣΤΟΜΦΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ.. ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ.. ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΕ ΤΙΠΟΤΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ; ΕΙΠΕ ΤΙΠΟΤΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ;

 ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΒΛΕΠΕΙΣ; ΤΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, ΞΕΡΕΤΕ;  ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΝ  … ΤΣΕΝΚΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 15 ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ. ΘΕΛΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ. ΕΙΔΑΤΕ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΟΥ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ; ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ.. ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΙΛΛΥΡΕΙΣ, ΕΙΧΕ ΧΑΖΑΡΟΥΣ!! Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΥΚΑΣΟ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΡΕ; ΤΟ 70% ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ. ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΥΡΚΟ ΕΣΥ; ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΕ.. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΑΛΒΑΝΟΙ. ΔΗΛΩΜΕΝΟΙ ΠΗΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΚΕΙ.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ; ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ!! ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΦΑΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ! ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ. ΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΣ. ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΝΕ….

ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟ ΑΙΒΑΛΙ.. ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ.. ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ.. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ.. ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΜΩΣ.. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ. ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΔΩ ΤΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ. ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ…”ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΩΡΕ; “ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ”!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΟΡΙΩΝ. ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΣ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, Η ΜΟΣΑΝΤ, Η CIA ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ, ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ!! ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΕΔΩ..

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΡΟΥΦΙΑΝΩΝ! ΔΗΛΑΔΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η CIA ΛΕΕΙ: “ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ” ΠΟΥ; “ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΙΛΑΝΕ”

“ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ”- ΛΕΝΕ- “ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ”

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΕΔΩ, ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ, ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΚΤΛ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΝΑ ΛΕΝΕ.. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΥΣΤΙΚΟ. ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ “ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ” ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ… ΚΑΙ 5000 ΤΖΙΠ ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΩ, ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΨΟΥΝ 9 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΕΤΣΙ; ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΩ ΜΕ ΛΕΦΤΑ.. ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.  ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ.

 ΕΝΩ ΕΣΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΖΗΤΑΝΕ Ε7, Ε9, Ε,21.. 92.. ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.. ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ, ΠΟΣΑ ΚΙΛΑ, ΤΙ ΥΨΟΣ ΕΧΕΙΣ, ΤΑ ΖΩΑ.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΤΕ ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ 250.000 ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΨΟΓΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Ο ΚΙΝΕΖΟΣ.. -ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΙΝΕΖΟΥΣ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΙΝΕΖΟΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΧΩ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ-  ΟΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ 70 ΧΩΡΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ 70 ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΠΑΝΤΑ. ΕΙΝΑΙ 3 ΔΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ;  ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟ ΠΗΡΕ Η COSCO, ΑΡΑ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΙΝΑΙ.. ΟΤΑΝ ΠΗΡΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ. ΘΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ. 5 ΤΕΛΩΝΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ;  ΚΑΙ 100 ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ! ΠΕΡΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ! Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ! ΟΠΛΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΡΟΥΧΑ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΛΑΘΡΑΙΑ.. Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΚΑΤΣΕ ΕΣΥ ΑΠΕΞΩ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ! ΘΑ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΕΡ.. ΟΙ ΤΕΛΩΝΗΔΕΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ… ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΑΚΡΗ… ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΑ! ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ! Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ!! ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΟΥ; ΓΙΑΤΙ ; ΠΗΡΑΝ ΛΕΦΤΑ; ΠΟΣΑ ΠΗΡΑΝ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ;

ΤΙ ΝΑ ΠΗΡΑΝ; ΕΙΔΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ; ΕΔΩΣΑΝ ΚΙΟΛΑΣ! ΓΙΑΤΙ ΜΟΛΙΣ ΕΣΚΑΣΑΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;

ΕΣΥ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ!!. ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ!!

 Η EL DORADO ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ Η EL DORADO ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΡΟΘΤΣΑΙΛΝΤ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΜΙΑ ΑΠΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ, ΔΑΣΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΗΛΩΣΟΥΝ.. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ..ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΤΕ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ. ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕ…

ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΙ, ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΒΡΩΜΟΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ! ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΗΛΙΘΙΟΙ!! ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ; ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ…

ΑΓΟΡΑΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΗ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ, ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ 5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ!!! ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΑΝ!! ΕΙΝΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ: “ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΗ;” ΑΥΤΟΣ! ΙΣΟΒΙΑ! ΑΥΤΟΣ! ΙΣΟΒΙΑ! ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΙΣΟΒΙΑ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΩ; ΙΣΟΒΙΑ ΣΕ ΝΕΡΟ.. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΚΕΣΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ! ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΙΣΟΒΙΑ ΣΕ ΝΕΡΟ, ΣΤΟ ΒΟΘΡΟ ΟΜΩΣ!! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΠΑΝΩ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ… ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ! ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΝ! ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ!!! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΤΩΡΑ, ΕΔΩ! ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ!! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΕΓΩ “ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ” ΛΕΩ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.

ΚΑΛΩ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ.

ΚΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΥ, ΝΑΙ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΥ! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ.. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΡΩΜΟΠΑΙΔΑ.. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΑ ΒΓΑΛΩ ΕΞΩ!!\

ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΘΥΜΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΦΤΑΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ. ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΞΙΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ. ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΥΣΗ..

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΕΣ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΝ. ΜΕΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΟΛΑ!! ΜΑ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΦΘΟΝΙΑ! ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ; ΝΑ ΚΛΕΨΕΙΣ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ; Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ, ΤΟ ΕΧΕΙΣ!!

ΜΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 49.000 ΕΡΓΑ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΒΑΡΙΕΣΑΙ… ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΦΟΡΤΩΘΕΙΣ ΛΙΓΟ.. ΘΑ ΣΕ ΚΥΝΗΓΑΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙΣ!!

ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΤΕ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟΤΕ!! ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ!!

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ! ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΧΑΣ.. ΤΙΜΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΛΕΕΙ, ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.. ΜΠΡΑΒΟ! ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΣ! ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΑ ΖΑΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ!!!

 ΟΧΙ! ΠΗΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ!! ΠΗΓΕ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ… ΕΙΧΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΤΕ; ΜΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ Ο ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

 ΠΛΟΣΚΑΣ: ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…

 ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΔΡΕ… ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΝΑΙ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΙΠΟΤΑ… ΚΕΝΟ!! ΕΝΑ ΚΕΝΟ! ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ.. Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ! ΤΙ ΕΚΑΝΕ;;; ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΤΟΣ… ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ “ΝΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΤΕ” ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ; ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ; ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΡΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ; ΤΙ ΨΗΦΟ ΖΗΤΑΕΙ; ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ; ΜΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΕΔΩ; ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΙ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ; ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ; ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ; Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ; ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ; ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;;

ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!! 7ΩΡΟ, 7ΗΜΕΡΟ, 12ΩΡΟ… ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ.. ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.. ΤΟΥΣ ΤΟ ΘΥΜΙΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ..

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ.. ΤΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΧΕΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΨΗΦΟ ΕΚΕΙ ΕΞΩ;; ΟΧΙ! ΣΑΣ ΛΕΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. Η ΛΕΖΑΝΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ.. ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΠΑΝΕ!!

ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΟΛΑ. ΤΟ 50 ΓΙΝΕΤΑΙ 0 ΚΑΙ ΤΟ 0 ΓΙΝΕΤΑΙ 50!!! ΨΗΦΙΣΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ! ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΣ ΕΣΥ ΡΕ ΗΛΙΑ!!

ΣΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ  ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ 200.000 ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑΩ ΕΓΩ.. ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΑΩ… ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ.. ΕΝΤΑΞΕΙ; ΕΧΩ 200.000 .. ΝΑΙ.. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΑΩ ΚΑΙ 2Ο.. ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΑ!!! ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΣ; ΑΠΛΑ ΑΚΟΥΩ.. “ΡΕ ΗΛΙΑ.. ΧΡΩΣΤΑΜΕ 20; ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ; “ΝΑΙ, ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΑ!”. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ 20!! ΕΝΤΑΞΕΙ!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.. ΟΥΤΕ ΤΑ 200.000 ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΒΑΛΑ.. ΟΥΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΣ…. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.. ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΕΧΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ… ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;;

ΠΛΟΣΚΑΣ: Ε, ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΞΕΡΟΣ!!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΙΝΕ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ, ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΟΛΑ, ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.. ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΘΑ ΣΟΥ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡ ΑΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ;

ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΟΤΙ “ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ”. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΙ.. ΕΣΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΕΚΕΙ ΕΞΩ; ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ; ΤΙ ΕΙΠΕ; ΟΠΟΤΕ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ! ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 7ΗΜΕΡΟ; ΤΟΥ ΕΦΥΓΕ! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ!

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΑ! ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΛΟΓΟΥ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ Ή ΕΥΦΥΕΣΤΑΤΟΣ; ΤΕΛΙΚΩΣ, ΘΕΛΟΥΝ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΦΡΑΓΜΟ..

ΤΙ ΦΡΑΓΜΟ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ, ΟΣΟ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΑΓΜΟ.. ΓΕΛΑΕΙ.. “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙΤΕ” ΚΑΙ ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 400 ΑΤΟΜΑ!! ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΑΠΟ DRONE. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΣΜΟ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ.. ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ!

ΑΡΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ; ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

ΑΡΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ.. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΨΙΜΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ: ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΤΟ 64% ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΜΦΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΛΛΟ!! ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΧΛΕΜΠΑ Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΣΚΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΦΟΥΣΚΑ ΓΕΛΟΙΑ; ΕΓΩ ΠΩΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΚΑΣΩ ΜΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ…

ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΛΕΩ: “ΠΑΙΔΙΑ, 600 ΔΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ…” ΚΑΙ ΛΕΩ: “ΦΕΡΤΕ ΜΑΣ Ο,ΤΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ” ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΚΑΝΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ!!

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ, ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ!!!

ΒΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΤΩΧΕΥΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ 48 ΔΙΣ;; “ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΕΙ ΓΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ.. “ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 6 ΜΗΝΕΣ. ΣΚΑΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΛΕΩ: “ΟΠΑ! Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” ΕΧΕΙ 600 ΔΙΣ! ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ!” ΕΝΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ!! ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΦΕΡΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕΣ! ΦΥΣΙΚΑ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ: “ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΕΛΩ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟ”. ΔΙΝΕΙ 100 ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ 110 ΜΕ ΤΟΚΟ.

ΑΡΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 110 ΜΕ ΤΟΚΟ. ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ 110 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ 100  ΜΕΤΡΗΤΑ!

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ100 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕ “ΒΓΕΣ ΕΣΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΩ ΤΟ GIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΩ “ΑΔΕΡΦΕ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ.. ΩΡΑΙΑ… ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.. ΕΤΣΙ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ.

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ.

ΠΟΥ ΤΟ ΠΗΡΕΣ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ; “ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!” ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ! ΜΕΣΩ ΤΟΥ…. ΓΡΑΦΕΙΟΥ.. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ!  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ!! ΑΝ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ.. ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣ; ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ, ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΣΟΥ ΚΟΒΕΙ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ… ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣ;;

 ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: Α.. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ… ΚΟΙΤΑΝΕ ΑΝ ΕΧΕΙ BACKROUND, ΤΙ COLLATERAL ΕΧΕΙ ΤΟ BG.. ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΑΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΕΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΚΟΨΕΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣ.

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΠΑΣ ΦΥΛΑΚΗ!!

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΒΑΛΕΣ!! ΕΒΑΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ; ΕΒΑΛΕΣ ΛΕΦΤΑ; ΕΒΑΛΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ;

 ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΥΣΗ ΣΟΥ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΝΑΙ, ΜΠΡΑΒΟ.. ΠΟΙΑ ΕΓΓΥΣΗ ΕΒΑΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ; ΑΡΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.. ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΞΕΝΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ, ΑΛΛΑ ΛΕΝΕ ΑΛΛΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ ΟΜΟΛΟΓΟ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ!! ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ! ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΤΟ ΠΗΓΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ… ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΑΚΟΜΑ ΜΠΟΥΡΔΕΣ!!! ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΘΑ ΤΗΝ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΕΝΑΝ ΣΟΒΑΡΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΨΥΧΕΣ ΟΠΟΥ ΤΩΡΑ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΕΣ, ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΝΑΙ ΜΕΝ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 7 ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΜΕ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΕΨΟΥΝ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΕ!!

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΟΜΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΔΟΜΕΙ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΤΗΣ, ΔΟΜΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ, ΕΧΕΙ ΗΔΗ 400 ΓΡΑΦΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ 2 ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΓΕ ΑΨΟΓΑ, ΑΜΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΒΓΗΚΑΝ.. ΑΡΧΙΣΕ ΚΑΙ ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ, ΤΩΡΑ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ..

ΟΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ, ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ, ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ..

ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 400 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΙ, ΣΑΦΩΣ ΘΕΩΡΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ 200-300 ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΕΣΩ ΑΥΤΟ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΟΡΑ. “ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΙΕΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Ν Α ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ… ΟΠΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΧΕΙ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!

ΟΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ ΚΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ, 325 ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΝΑ ΤΟΥ ΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΙΣΧΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ!!

 ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ!!

ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ή ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ;;;

ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΤΣΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ; ΤΙ ΠΑΣ; ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ-ΕΝΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ!

ΑΡΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥ!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ! ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΕ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΕ;; ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!!

ΑΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΜΗΘΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ, ΙΚΑΝΟΥΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΙΚΑΝΟΥΣ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΙΚΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ.. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ..

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ.. ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΘΑ ΔΕΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ ΚΑΛΑ…

ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΞΕΡΕΙΣ!!! ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ!!! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙΣ.. ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ..

ΑΝ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ.. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ.. ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ.. ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ, ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΥ, ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ.. ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ… ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΠΥΡΗΝΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ… ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

 ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑ: ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΝΕΡΓΑ!! ΑΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΠΑ… ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.. ΜΑ, ΜΗΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥ; ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΛΕΒΕΙ, ΚΑΝΕΙ, ΡΑΝΕΙ, ΠΕΙΝΑΕΙ.. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ…

ΜΑ, ΕΙΠΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.. ΕΚΕΙ ΕΧΟΥΝ ΒΙΝΕΤΑ… ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ο ΔΗΜΟΣ..

ΜΑ, Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΗΚΕΙ!! ΜΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ; ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ; ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ; ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ, ΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ; ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ; ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ! ΑΡΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΑΡΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΟΛΗ.. ΛΟΓΙΚΟ! ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ! ΚΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΑΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.. ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΥΤΩΝ!!

ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΘΑ ta ΔΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ…ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ.. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ, ΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ; ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ; ΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕΙ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΝΑΙ ΚΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ..

ΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ; ΑΦΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΣΦΑΓΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ.. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ; ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ;

ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΠΟΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 64% ΑΠΟΧΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΟΡΤΑ.

ΟΣΟΙ ΜΕ ΑΚΟΥΝΕ ΚΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΚΑΝΤΕ ΜΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΣΥ ΓΙΑΝΝΗ, Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ. Η ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΙΤΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ,ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΜΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ..

ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.. ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ;

ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΠΡΩΤΟΝ ΑΥΤΟ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΟΡΟΦΟ, ΚΑΤΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΠΟΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ.. ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ…

ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ: ΦΥΛΑΓΟΝΤΑΙ…

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΙΠΟΤΑ.. ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ! “ΕΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ..”,

ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΟΓΕΙΑ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΣΟΥ,

ΕΙΝΑΙ  ΛΟΙΠΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ.

ΑΡΑ, ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ή ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ, ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΘΕ 30-40-50 ΑΤΟΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ  ΜΕ 1000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΑ.

ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΟΜΗΘΟΥΝ. ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΞΙΟΤΕΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ 1000 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ. ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΕΧΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΡΑ, ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ. ΗΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Η ΕΠΟΜΕΝΗ Η ΤΡΙΤΗ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΟΖΥΓΙΑ.

ΑΥΤΑ ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΩ.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ ΤΩΡΑ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΔΟΜΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΑ, ΚΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΑ ΜΕ ΙΚΑΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ, ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΠΟΛΥ.

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ 250 ΓΡΑΦΕΙΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ. ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ, ΟΣΟ ΘΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΦΕΥΓΕΙ, ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν υπέρ της ονομασίας «Βόρεια Μακεδονία»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΤΙΒΙΣΜΟ (ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ!!!!!)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Προϋπόθεση για ανάπτυξη είναι να μην υπάρχουν χρέη

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οφείλεις να ψηφίσεις την Ελλήνων Συνέλευσις στις εθνικές εκλογές

Η ΝΔ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2018 ΜΕ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Εκπομπές με Αρτέμη Σώρρα

ΠΗΓΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 9-7-2019 (απομαγνητοφώνηση)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 9-7-2019
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 9-7-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ TV ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 9.7.2019

Γ. ΠΛΟΣΚΑΣ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ,  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ELEYSIS RADIO, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΣΚΑΣ, Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ Ο ΜΕΝΕΓΗΣ.

ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.

ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ; ΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΠΟΥ ΜΕ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ, ΑΛΛΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

ΣΤΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ.. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ;

ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΞΕΧΝΑΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΤΩΜΑΙ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ;

ΑΡΑ ΣΤΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΑΝΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΤΟ Ε.ΣΥ ΑΝΟΙΞΕ ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ..

ΜΕΝΕΓΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2015.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΧΙ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΠΛΟΥΤΟ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ. ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΤΡΙΕΣ. ΑΛΛΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΚΥΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,

ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΡΘΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. “ΟΛΑ ΚΑΛΑ” ΣΑΣ ΛΕΝΕ “ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΤΩΡΑ.. ΝΑ ΦΥΓΕΙ!!” ΚΡΥΦΑ, ΜΥΣΤΙΚΑ.. ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΟΙ;

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΑΡΧΗΓΕ…

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ. ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΩΡΡΑΣ.

ΜΕΝΕΓΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΗΓΕ ΚΤΥΠΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΝΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΣΩΣΤΑ! ΣΤΗΘΗΚΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ. ΤΟ ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΛΕΞΕΙΣ. ΟΛΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ! ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ  STATUS.

ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΤΟ STATUS ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ STATUS. ΣΠΑΣΑΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΟΤΕ ΤΙΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΜΑΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ

Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΑΧΗ.

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ. ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ, ΝΑ ΜΕ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ, ΝΑ ΣΠΑΝΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ… ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

ΜΕ ΠΟΣΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΒΟΜΒΕΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.. ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ;

ΜΕΝΕΓΗΣ: ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ;

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ;

ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΑ;

ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΕΡΑ. ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 11 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΤΟΜΑ.

ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ. ΤΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΜΑΣ. ΑΡΑ ΕΙΔΑΜΕ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ. ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΥ ΗΠΙΑΝ, ΕΦΑΓΑΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

ΑΛΛΑ ΕΙΠΑ: Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Ή ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΤΟΥ.

ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΤΕΛΟΣ-ΤΕΛΟΣ ΗΡΘΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ; ΤΟ ΛΕΦΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ… ΕΧΕΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΦΤΟ.. ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ. ΚΙ ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ  ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΖΟΥΝ!!

ΟΠΟΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥΣ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ Ο ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ Ο ΟΡΚΟΣ;

ΑΡΑ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΗΤΑΝ ΔΗΘΕΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΤΡΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΑ, ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΧΡΩΜΑ! ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΙΔΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΖΗΣΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ. ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΜΑΣ.

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ Η ΚΑΛΠΗ, ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΡΑΤΟΣ. ΗΣΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟΣ.

ΚΙ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑ ΤΟ 1821 ΜΠΗΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟΝ ΟΘΩΝΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΖΑΡΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΦΟΡΕΣΑΝ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕΣ ΠΟΤΕ!! ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΒΓΑΖΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΑΝΤΑ Ο,ΤΙ ΗΘΕΛΑΝ.

ΚΑΙ ΕΙΠΑ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ. ΨΑΞΤΕ ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1841, ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ Η ΒΟΥΛΗ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑ.

ΑΡΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥ, ΜΕΓΑΛΟ, ΤΕΡΑΣΤΙΟ… ΜΑ ΕΙΝΑΙ! ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΨΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΕΚ ΜΕΧΡΙ ΠΙΣΩ. ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ ΦΕΚ ΚΑΙ ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ Η ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΣΩΜΑ! ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!! ΜΑ ΠΟΤΕ!

ΦΤΑΣΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΒΑΛΑΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑ; ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ. ΛΕΕΙ: ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 28 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑ! ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑ ΠΟΤΕ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΣΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΦΕΡΕΙ;

ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 50 ΕΔΡΕΣ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΗΓΑΝ; ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΔΡΕΣ; ΕΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 50.. ΕΙΔΑΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;; ΑΛΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΙΛΑΝΕ..

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΕΣΥ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΜΟΔΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΠΙΠΑ.. ΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΜΥΑΛΟ ΒΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ; ΜΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΟΗΣΗ, ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΕΙ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ, ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΤΙ ΕΝΝΟΩ;

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΑΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΛΙΩΣΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ.

ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟΕΣ ΔΟΓΜΑΤΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΙΕΡΑΤΕΙΑ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ. ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ.

ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΥΨΗΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΑΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

ΑΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ..

ΦΤΑΣΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ.

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 0,50%.

ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ‘ΑΡΠΑΚΤΕΣ’ ΝΑ ΑΡΠΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΒΡΕΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,  ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΣΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ!

ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ,  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ.

ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΣΕ ΚΛΕΨΟΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ. ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 0,50% ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ 50%-60%. ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΤΟ 50% ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΝΟΥΜΕΡΟ. ΤΟ 0.5% ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΨΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΛΕΒΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΕΧΩ ΠΕΙ.

ΕΧΩ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ, ΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ;

ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ, ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΩ ΣΕ ΑΠΛΟΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΝΟΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΠΑΜΕ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ.

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 22.000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΚΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΖΟΥΝ 10.050.000.ΑΝ ΖΟΥΝΕ 10.050.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΦΡΩΝ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ 9.950.000;

ΠΛΟΣΚΑΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕ..

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΜΜΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ, ΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ! ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 10.050.000 ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 9.950.000. ΑΚΟΥΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ.

ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 18 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ. ΤΟ 1/3 ΣΗΜΑΙΝΕΙ 3.300.000, ΑΡΑ, ΤΑ 2/3 ΕΙΝΑΙ 6.600.000. ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 10.050.000 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΑ 6.600.000 ΣΩΣΤΑ ΚΥΡΙΟΙ; ΤΑ 3.300.000 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 18, ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.

ΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ 9.990.000 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 18. ΑΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 3.300.000 ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ 13.300.000. ΑΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ 13.300.000;

ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΑ 2.000.000 ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ 15.000.000; ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ!!

 ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΠΑΡΕΤΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ, 4 ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ 9.990.000. ΔΕΝ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ, ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ! ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ! ΕΝΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΕΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ. ΕΤΣΙ;

 ΣΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ. ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ. ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΣ “ΞΕΡΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΟ” ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ!

ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ;

ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ;

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΑΝ ΣΟΥ ΜΕΤΡΗΣΑΝ ΕΣΕΝΑ 0,25% Ή 0,50%;

 ΡΕ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΑΝΕ.. ΠΑΤΟ.. Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΝΟΥΝ!!

ΕΣΥ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΡΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ 22.000 ΑΤΟΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΚΑΙ 250 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ 300 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ 50.000  ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΜΕ 2000 ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 50.000 ΓΙΑΤΙ; ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ;

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ;

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΣΑΙ. ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ, ΕΤΣΙ;

ΠΑΣ ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΟΥ ΕΣΩΣΤΡΕΦΗ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΣΕΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ ΘΑ ΠΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 3.300.000 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν Α ΕΙΧΑΜΕ!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ. ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ!

ΠΡΟΣΕΞΤΕ.. ΟΤΑΝ ΠΑΤΕ ΕΝΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ..

 ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΝΑΙ, ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΝΟΥΝ, ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΠΡΑΒΟ.. ΓΙΑΤΙ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΤΑΔΕ.. ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ.. ΠΟΤΕ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ..

ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΔΕΙΣ, ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ 1911, 1925, 1932, ΤΟ 1929.. ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ!!! ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ!!!

Α.. ΜΑΛΙΣΤΑ! ΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ. ΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΜΩΣ! ΕΛΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ!

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ;

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΜΙΑ ΨΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΖΕΙ, ΦΕΥΓΕΙ. ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΙΔΙΑ ΚΥΡΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ 10 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΚΡΩΝ, ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ. ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 90 ΧΡΟΝΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 50, 60 ΧΡΟΝΩΝ.. ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΟΛΑ! ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 1000 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΣΕ 30-50 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ. ΑΦΟΥ ΛΗΞΑΜΕ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΚΑΘΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ. ΛΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΟΥ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΟΥ ΛΕΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΑΘΕΙΑ. ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΕΡΑ..

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΗΓΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΒΡΙΣΚΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΣΩΣΤΑ;

ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ!

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΡΑ ΠΗΓΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕ; ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ;

Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΑΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ.

 Α. ΣΩΡΡΑΣ: Α ΜΠΡΑΒΟ.. ΛΟΙΠΟΝ.. ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ; ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 20 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 20 ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ 19. ΕΣΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ; ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ;

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΣΑΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 20. ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΙΝΑΙ 20 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΤΗΣΕΙ 19. ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ 20ο  ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!

ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΕ, ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 22600 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 500-600 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΑ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ. ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ; ΨΗΦΟΥΣ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

 ΜΕΝΕΓΗΣ: ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ  ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΠΟΥ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ, ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΕΚΕΙ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΣΑ.  ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑ Η ΨΗΦΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ  Ε ΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΜΕΣΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΨΗΦΟΣ. ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΕ. ΚΙ Ο ΝΕΚΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΨΗΦΟ. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΕΣΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ 22600 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΠΟΤΕ  ΕΑΝ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΙΧΑΜΕ 22.600 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΥΦΑ. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣ ΣΤΟ 235 ΤΟΥ ΤΑΔΕ… ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΕΧΩ 235. ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ 235, ΡΕ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΕΚ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΤΑΝ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ.

ΑΡΑ ΕΣΥ ΑΚΟΥΣ 22000 ΔΕΝ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΠΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙΣ;

ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 500 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ, ΟΣΑ ΘΕΛΟΥΝ ΒΑΖΟΥΝ, ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΟΣΑ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΝΟΥΜΕΡΑ! ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ. ΔΗΛΑΔΗ Η SINGULAR  ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ. ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ “3000” ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 3000; ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ 500. ΟΧΙ, 3000. ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑ. ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ. “ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΣΟ, ΕΠΙ ΤΟΣΟ ΙΣΟΝ ΤΟΣΟ’ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΑΚΡΗ ΠΟΤΕ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΒΡΗΚΕΣ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!

ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ  ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ! ΑΡΑ ΕΧΟΥΝ 500 ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΝ SINGULAR. ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΜΩΣ.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΝΕΙ,

ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΕΧΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΩ 200 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ 63Ι ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΠΙΑΣΕΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ!

ΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΩ 500 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 500 ΤΜΗΜΑΤΑ!! ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ!! ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ 500 ΤΜΗΜΑΤΑ. ΑΡΑ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΕΜΑΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ 22600 ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 300 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ. ΑΡΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ 22.600 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΣΕΣ.

ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΦΩΝΑΖΩ ΚΑΙ ΓΚΑΡΙΖΩ ΚΙ ΕΧΩ ΛΙΩΣΕΙ, “ΝΑΙ, ΝΑΙ” ΠΑΜΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.. Ο ΕΝΑΣ ΠΑΕΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ, Ο ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΙΨΕΙΣ “ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΟ..” ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ.. ΛΕΣ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ…ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.

ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΥΦΑ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΜΕ 500-600 ΚΡΥΦΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

ΠΑΜΕ ΑΛΛΟΥ…

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ. ΠΩΣ ΕΣΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ 235 ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΠΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΕΝ ΚΑΙ ΘΥΛΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΕΙ 235 ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ Ο,ΤΙ ΧΩΝΕΙ ΨΗΦΟΥΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Η ΨΗΦΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΑΡΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΙΑ, ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΣ. ΣΕ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΡΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΩΣΕ! ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΑ ΠΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ. ΔΕΝ ΤΑ ΠΙΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΥ. ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 22.000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΛΕ ΑΛΛΑ 300 ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ.. ΩΡΑΙΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. ΑΥΤΟ ΟΛΟ ΘΑ ΤΟ ΠΙΑΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΟΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ.

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΥ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΟΥ ΜΕ 300 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ SINGULAR. ΕΚΕΙ ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΗΝΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΗΕ. ΕΔΩ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ; ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΥ ΣΕ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ; Ή ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ; ΠΩΣ ΜΑΝΑ ΜΟΥ;

ΠΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ.. ΜΟΛΙΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. Ο ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΕΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΤΟΥ Ή ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 150-200 ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΝ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ 30 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ.. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ;

ΜΕΝΕΓΗΣ: ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ.  ΙΣΩΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΠΡΑΒΟ! ΑΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ. ΞΕΡΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΑ 500 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ 300 ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΛΟΙ ΨΗΦΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ!

Η ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΧΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ 100-200 ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΦΗΝΕΙ ΚΙ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ- ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ- ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ, ΚΑΡΦΩΝΕΙ 100 ΨΗΦΟΥΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ 100 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ. ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ 350 ΚΑΙ ΤΑ 100 ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΨΕΙ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙ; ΑΦΟΥ ΛΕΣ:”ΠΑΩ ΓΙΑ ΚΑΤΟΥΡΗΜΑ”. ΦΤΑΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ 100 ΨΗΦΟΥΣ, 80 Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ;

ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΤΡΑΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΕ 10-20 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ… ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ. ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ! ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ; ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΣΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ. ΑΡΑ ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ. ΑΛΛΑ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΡΘΕ Ε; ΑΣΤΟ ΑΔΕΛΦΕ… ΦΤΑΝΟΥΝ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΡΦΩΣΕΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ 100 ΨΗΦΟΥΣ.. ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΡΕΧΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙΣ. ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΕΙ 100, 80, ΟΣΟΥΣ ΒΑΛΕΙ.. Ή ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ;

ΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΠΡΑΒΟ.. ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙ “ΚΟΥΦΙΕΣ” ΩΡΕΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ, ΟΙ ΠΡΩΙΝΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ. Η ΖΗΜΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΩΡΑ. ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΤΑΕΙ ΕΞΩ, ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΜΕΣΑ. ΣΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΙΝΑΙ 100 ΨΗΦΟΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΚΑΘΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ. “Α, ΗΡΘΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; ΠΕΡΑΣΤΕ!”

ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΛΕΨΟΥΝ;

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ..

ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ 22.600 ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ . ΣΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΩΣΤΑ;

ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΡΑ ΗΔΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΣΩΣΤΑ;

ΩΡΑΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ.. ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΥΤΟ;

ΜΕΝΕΓΗΣ: ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΑΡΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΟΠΟΙΟ ΧΑΡΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. ΣΩΣΤΑ; ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ! ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΣΑ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΑ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΣΕ ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.

ΑΡΑ ΚΑΛΩΣ ΨΗΦΙΣΕΣ, ΚΑΛΩΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ, ΕΛΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΑΚΡΗ, ΕΛΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΣΕ ΕΚΛΕΨΑ, ΕΝΩ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 250, ΑΛΛΑ 375 ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΗ, ΑΡΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑ.

ΑΡΑ ΕΚΕΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΟΛΗ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΙ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΡΟΥΧΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ.. ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ; ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ 12%. ΤΟ 8%-9% ΠΟΥ ΕΙΧΕ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 300.000 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ, ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;

ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΛΕΤΕ; ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ.. ΜΑ ΚΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΧΕ ΒΓΕΙ.. ΚΙ Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 5% ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΧΕ ΒΓΕΙ. ΤΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ. ΕΙΔΕΣ ΕΝΑ ΒΛΑΜΜΕΝΟ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ 5% ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ 5 ΨΗΦΟΥΣ! ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ; ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ; ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ STATUS, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ; ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΕ ΤΙΠΟΤΑ; ΓΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ!

ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΩΣ ΜΠΗΚΕ; ΕΙΧΕ 5% ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ; Ή ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΧΕ 5% Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕ; ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΚΙ ΕΝΑ ΤΡΑΒΕΣΤΙ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ…. ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ;

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΙ. ΟΤΑΝ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΜΕΣΑ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΟ.]

ΒΛΕΠΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΣΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΛΕΨΟΥΝ;

ΑΡΑ  ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ- ΛΙΓΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ ΠΕΡΑ, ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ- ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ, ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ, ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ 8ΩΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ 12 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΕΙΣ…

ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΛΕΝΕ.. ΕΛΑ ΡΕ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΝΕΝΑΣ!! ΕΣΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΨΗΦΟΥΣ. ΝΑΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ.. ΕΙΝΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΡΧΗΝ.. ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ… ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ… ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ.. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ!

ΚΑΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΧΑΜΠΑΡΙ.. ΕΣΥ ΘΑ ΒΡΙΖΕΙΣ: “ΠΟΣΟ ΒΛΑΜΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΔΩΣΑΝ 0,25%”. ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ 0.25%.ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ 0,50%. ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ 5% Ή 6%. ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟ! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΟΣ.

ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΒΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ.

ΗΔΗ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΟ ΟΞΥΜΩΡΟ;;

Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΡΧΗΓΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΙΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΑΛ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΕΒΑΖΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΝΑΝ ΤΗΝ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΣΩΣΤΑ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΩΡΑ; ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΕΝΑ; ΚΙ ΑΛΛΑ 10.000 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; ΑΝ ΔΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ ΤΙΠΟΤΑ.. ΣΩΣΤΑ;

ΤΙ ΕΧΑΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ; ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΦΟΡΑ  ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ..

Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΜΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ, Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΧΑΣΕ 3%-4% ΚΑΙ ΑΝ..

Α. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΑΣΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛ. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 3%-$% ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΝΕΛ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ, ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ…. ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΣΕΙΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 1000 ΑΤΟΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ; ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΕ 500-600 Ή ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ;

ΟΜΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.. ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΣΟ ΑΝΕΤΑ ΛΕΕΙ “ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥ”. ΔΗΛΑΔΗ, ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΧΘΕΣ ΟΠΟΤΕ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.

ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ. ΚΑΤΣΕ ΡΕ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ..

ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΟΧΙ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ.. ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ Η ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΚΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ Η ΝΙΚΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ… ΘΑ  ΣΕ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ;

ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ.. ΚΑΜΙΑ ΦΩΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΙ ΕΝΑΣ ΜΠΕΙ Ή ΔΕΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ.

ΟΠΟΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΣΥ ΘΑ ΣΕ ΠΑΤΩΣΟΥΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΛΑΜΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΗΡΑΜΕ 17 ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΞΕΡΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΑΙΡΝΕΙΣ 10 Ή 9 Ή Ο ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ 33;

ΣΕΡΡΕΣ; ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ. ΕΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 5% ΕΙΧΑ 301 ΨΗΦΟΥΣ ΕΚΕΙ ΕΜΕΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ 95%. ΑΠΟ ΤΟ 5% ΜΕΧΡΙ ΤΟ 95%. ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΟΛΟ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙ-ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΨΟΥΝ. ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ 22.000 ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΑΝΤΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ 3.000 ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ 2000 ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑΙ ΜΕΝ ΤΟΝ ΛΕΣ “ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ” ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ.

ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 22.600 ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ 500 ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΑ..

Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΟΛΑΣ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Α. ΣΩΡΡΑΣ: Ε, ΒΕΒΑΙΑ. ΑΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΜΕ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΕ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΝΑ ΔΥΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΕΣΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙΣ ΚΑΙ  ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΝΕ! ΜΑ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

ΒΡΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ… ΤΟΥΣ ΦΕΡΑΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΛΕΨΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΟΥΣ ΦΕΡΑΜΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. ΤΟΥΣ ΦΕΡΑΜΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΑΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΑΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΣΕ ΛΕΝΕ ΨΕΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ. ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ; ΔΕΝ ΤΟ ΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ;

ΠΤΩΧΕΥΕΙ Η ΧΩΡΑ… ΕΡΧΟΜΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ. ΔΕΙΧΝΩ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΧΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΦΕΡΝΩ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ Τ