10.2 C
Athens, GR
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. – ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. - ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του Αρτέμη Σώρρα προς την Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,3 τρις Ευρώ το οποίο έχει κατατεθεί στα Ταμεία Κληρονομικών Κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στην διάθεση των Ελλήνων θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ.».

Προγραμματικές δηλώσεις Ελλήνων Συνέλευσις:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

Ιδρυτική διακήρυξη Ελλήνων Συνέλευσις:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία έχουν κατατεθεί και κλειδωθεί τα ακόλουθα οικονομικά εργαλεία από τον Αρτέμη Σώρρα (*). Αυτά συνοδεύονται με σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων διαπιστευτηρίων και νομιμοποιητικών έγγραφων που επικυρώνουν την εγκυρότητα, γνησιότητα και ισχύ. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές ενέργειες βάσει της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας νομοθεσίας, προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε άμεσα ή και έμμεσα σχετικό φορέα και έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τυχόν ενστάσεις, απορρίψεις, αμφισβητήσεις κ.ο.κ. Σε καμία από τις προτάσεις και σε κανένα από τα κατατεθέντα εργαλεία δεν έχει γίνει ουδέποτε οποιαδήποτε απόρριψη ή άρνηση οιασδήποτε μορφής από οιονδήποτε φορέα.

ΣΕΛΙΔΑ 1 από 40
Αφού παρήλθε ο χρόνος των ενστάσεων και δεν υπήρξε καμία άρνηση, αυτό υποχρεωτικώς συνεπάγεται σε αποδοχή και οι πράξεις θεωρούνται τελεσθείσες, χωρίς δικαίωμα παρεμβολής από οιονδήποτε φορέα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα εργαλεία και ο πλούτος που περιέχουν είναι πλέον εκχωρηθείσα περιουσία υπέρ των Ελλήνων, της Ελλάδος και του εν γένει απανταχού Ελληνισμού.
Συνοπτικά έχουν τελεσθεί οι ακόλουθες πράξεις και έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα ποσά που είναι έτοιμα προς εκταμίευση:
1.0. ΠΟΣΟ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ($ 600.000.000.000) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (US Treasury, US Treasury Offset Payments, US department of Transportation, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΤΤΕ, Άρειο Πάγο, Ελληνικά Δικαστήρια και πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού). Κατατέθηκαν για την εξαγορά του Δημοσίου Χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών.
1.1. Επιτόκιο : 0 %, (0,5 % προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά των δανείων από τους δανειστές: και μετά θα μετατραπεί σε 0 %. Τα έσοδα από τους σχετικούς τόκους θα διατεθούν και πάλι σε ταμείο για την Ελλάδα),
1.2. Αποπληρωμή : Μέχρι 100 χρόνια.
2.0. ΠΟΣΟ ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΡΙΩΝ (€2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ έχει κατατεθεί ως αίτημα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος ενέργησε για λογαριασμό των Αυτοχθόνων Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δυνάμει του Αμετακλήτου- Αορίστου χρονικά και με Μεταθανάτια ισχύ και κληρονομικό δικαίωμα Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, όπως αυτό έχει ανατεθεί από διάφορους Δήμους αλλά και Εκκλησιαστικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
ΣΕΛΙΔΑ 2 από 40

2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ:

Να ληφθούν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των Ελληνικών Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Τα κεφάλαια αυτά είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility), με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Αφορά την κάθετη αειφόρο ανάπτυξη με έργα κοινωφελή και ανταποδοτικά μαζί με εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την Ελλάδα, Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό.

2.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ:

Ο Αρτέμης Σώρρας δέσμευσε ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία από το δικό του χαρτοφυλάκιο ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί με ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Το αίτημα κατατέθηκε και επικυρώθηκε στους αρμόδιους φορείς (Παγκόσμιος Ελεγκτικός μηχανισμός, «ALPHA OMEGA STATION», World Bank, Federal Reserve, ITC, Consolidated Credit Bank LTD, UN, EU, ECB, IMF, Ελληνική Δημοκρατία, Άρειος Πάγος, USA & Ρωσία).

ΣΕΛΙΔΑ 3 από 40
3.0. ΟΚΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.500.000.000.000) ΕΥΡΩ, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε χρεωστικό ομόλογο με υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Η δωρεά αυτή φορολογήθηκε ήδη από το Ελληνικό Δημόσιο με φόρο ύψους Είκοσι επτά Δις. Ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ αρνήθηκαν να τα εισπράξουν.
3.1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:
Δ.Ο.Υ. Πατρών, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Υπ. Οικονομικών, Πρεσβεία Γαλλίας, Ελληνικό Χρηματιστήριο, Ελληνικά Δικαστήρια.
( * ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών χρηματοοικονομικών εργαλείων, στα οποία κάποια είναι ιδιοκτήτης και κάποια είναι νόμιμος δικαιούχος – διαχειριστής. Η διαχείριση αυτή προκύπτει από Ανέκκλητα πληρεξούσια, Αορίστου χρόνου, με Μεταθανάτια ισχύ και Κληρονομικό Δικαίωμα. Είναι ο μόνος δικαιούχος, μόνος αποφασίζων και μόνος υπογράφων. Όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί ως φυσικό πρόσωπο ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλες τις πράξεις, ενέργειες, συμβάσεις κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την μεταβατική περίοδο ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας (στους Έλληνες ιθαγενείς πολίτες) των 600 δις δολαρίων από τις 28/ 09/ 2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΈΛΛΗΝΑ/ΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ.!!!
ΣΕΛΙΔΑ 4 από 40
Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν, στη συνέχεια θα γνωματεύσουν και θα δομήσουν εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά όργανα.
Οι τέσσερεις βασικές ομάδες επιτροπών θα είναι:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 Επιτροπές Έρευνας και Ελέγχου
2.0 Επιτροπές που θα δομήσουν μελέτες επίλυσης των ξεχωριστών θεμάτων, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας και τη χάραξη της πολιτικής και πολιτιστικής γεωστρατηγικής,
3.0 Επιτροπές Θεσμοθέτησης των εγκεκριμένων αποφάσεων

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0 Επιτροπές Δικαίου & Πειθαρχικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ
1.0 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.2.1. Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου Χρέους: Θα προβεί σε μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’ αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος, εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων κ.ο.κ.
1.2.2. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και κρατικών συμβούλων.

ΣΕΛΙΔΑ 5 από 40
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης, ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),
1.2.4. Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις, διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.
1.2.5. Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις, κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 % της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.
1.2.6. Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις, αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ., του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και όλων των άλλων (τοπικών ή εξωτερικών) ταμείων και φορέων που συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.
1.2.7. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων, περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.
1.2.8. Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων μυστικών κονδυλίων.
ΣΕΛΙΔΑ 6 από 40

1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1.2.1. Επιτροπή υπεύθυνη η οποία θα προβεί στον έλεγχο της βασικής δομής όλων των Υπουργείων ως προς την λειτουργία, τρόπος που λαμβάνονται και εκτελούνται καθώς και εποπτεύονται οι αποφάσεις, συμβάσεις, διαγωνισμοί, προμήθειες κ.ο.κ. ούτως ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για όλα τα θέματα της διοίκησης και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Θα ετοιμαστούν και οι προϋπολογισμοί για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
1.2.2. Το ίδιο θα συμβεί και για όλα τα Περιφερειακά γραφεία, τις Νομαρχίες, και τις Δημοτικές αρχές.
1.2.3. Επιτροπή ελέγχου δράσεων ξένων κέντρων στην Ελλάδα, συνεργάτες τους στον ελληνικό χώρο, ζημιές που προκληθήκαν, έργα που υλοποιήθηκαν κτλ
1.2.4. Ειδικές επιτροπές οι οποίες θα ερευνήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδος και κάθε πτυχή και θα καταγράψουν τα πραγματικά σημερινά δεδομένα, τις σχετικές συμβάσεις με εξωτερικούς φορείς, διαχείριση και τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό αφορά :
α) Εσωτερικών Λειτουργικών Αναγκών κάθε τμήματος της κυβερνητικής μηχανής,
ε) Εξωτερικές διακρατικές σχέσεις και συμμαχίες, δράσεις τους μέσα στη χώρα, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται,
β) Οικονομικές & Χρηματιστικές Ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους,
γ) Άμυνα και ασφάλεια επίγεια, εναέρια, υπόγεια, διαθαλάσσια και δορυφορική, συμβάσεις, προδιαγραφές, λειτουργία, ασφάλεια,
δ) Ναυτιλία,
ε) Δομή οικονομίας,
στ) Παιδεία, Βιβλία, Ελληνική Γλώσσα,
ζ) Πολιτισμός & Αθλητισμός,
1. Ενδελεχής έλεγχος όλων όσων εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικοί και ως διοικητικοί,
2. Έλεγχος όλων των συμβάσεων για τα έργα και τις εκδηλώσεις του Υπουργείου, ΣΕΛΙΔΑ 7 από 40
3. Έλεγχος των συμβάσεων με Κράτη, οργανισμούς, πανεπιστήμια, αλλοδαπές αρχαιολογικές υπηρεσίες ή άλλους, όπου θα γίνει πλήρης έλεγχος των ανασκαφών, το που βρίσκονται σήμερα τα ευρήματα, τις συμφωνίες που έγιναν γύρω από αυτά, η μέχρι σήμερα εκμετάλλευσή τους, για όλες τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως σήμερα,
4. Έλεγχος των ευρημάτων από τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και την κατάληξη τους,
5. Θα γίνει έλεγχος όλων των σημείων αποθήκευσης των ευρημάτων από ανασκαφές κυρίως αυτών των Μουσείων,
6. Θα συσταθεί επιτροπή ελέγχου με εμπειρογνώμονες αρχαιολόγους και με εισαγγελική παρουσία για τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους κακοποίησαν και ασέλγησαν σε βάρος της κληρονομιάς του Έθνους μας,
η) Υγεία, Φαρμακοβιομηχανία,
θ) Εργασία & Κοινωνικές ασφαλίσεις,
ι) Γεωργία, Κτηνοτροφία, Τροφική αλυσίδα,
κ) Εμπόριο, βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
λ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο,
μ) Επίγειες, Θαλάσσιες και Εναέριες Μεταφορές, Δίκτυα και Δρόμοι, Γέφυρες, Ακτοπλοϊκά, Αεροδιάδρομοι κτλ,
ν) Καταγραφή και χαρτογράφηση του Ορυκτού Πλούτου, Γαιανθράκων, Κρυστάλλων και σπάνιων γαιών καθώς και των σεισμογενών περιοχών, γεωλογικών φυσικών φαινομένων, παρακολούθηση, συμβάσεις κ.ο.κ. ,
ξ) Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των γνωστών ή άγνωστων τεχνολογιών, ενεργειακών πεδίων, αρχαιολογικών χώρων,
ο) Παιδεία, υπάρχουσα δομή, σχολική ύλη, μέσα εκπαίδευσης, αναλφάβητος πληθυσμός κτλ,
π) Τύπος, Επικοινωνία & Διαδίκτυο, άδειες, λειτουργία, περιορισμοί κτλ,
ρ) Δορυφόροι όλων των μορφών, συμβάσεις με τρίτους, λειτουργία, έλεγχος, πρόσβαση, ΣΕΛΙΔΑ 8 από 40
σ) Νερό, Ρεύμα, Ενεργειακά αποθέματα, Δίκτυα μεταφοράς, Αποθήκευση, Διαχείριση κτλ,
τ) Εντοπισμός κάθε αρχαίου ελληνικού περιουσιακού στοιχείου (Αγάλματα, Ναών, Συγγραμμάτων κτλ), η μέχρι τώρα χρήση που έγινε από τρίτους, εντοπισμός κάθε βιβλίου ελληνικής γραμματείας κ.ο.κ.,
υ) Δάση, βιότοποι, υγρότοποι, πυρασφάλεια κ.ο.κ.,
φ) Απόβλητα, χωματερές, ανακυκλώσιμο υλικό, Λύματα, Αποχετευτικό κτλ,
χ) Λεπτομερείς ναυτική Χαρτογράφηση για Λιμάνια, μαρίνες, ποτάμια, λίμνες κτλ,
1.4.1. Κοινοβουλευτική ομάδα που να μελετήσει και θα προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις στο Σύνταγμα που θα εξασφαλίζει τον Έλληνα Πολίτη και που θα καθιερώνει την Ελλήνων Πολιτεία η οποία θα βασίζεται στα Ελλάνια Πρωτόκολλα που διέπονται από τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς νόμους,
1.4.2. Επιτροπή Πολιτειακής Ανασυγκρότησης για εφαρμογή του Πολιτειακού Κώδικα.
1.4.3. Για ότι αφορά στους Δήμους της χώρας, πέραν των πιο πάνω, θα συσταθεί,
1.4.3.1. Επιτροπή ελέγχου δημοτολογίου με σύγκριση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και αποδεικτικό εγγυτέρων συγγενών,
1.4.3.2. Διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος αμοιβών, συμβάσεων, αναθέσεων.
1.3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
1.3.1. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την Ίδρυση καθαρά Εθνικού Ελληνικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
1.3.2. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την εξαγορά όλων των κόκκινων δανείων που υπάρχουν στις Τράπεζες σήμερα από το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο θα κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο μέσου του πιστωτικού Ιδρύματος της Πολιτείας. Το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στα Πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, ή θα τα διαγράψει ή θα κάνει Κεφαλαιοποίηση του δανείου (αρχικό κεφάλαιο + τόκοι μέχρι την ημ/νια εξαγοράς) ανάλογα με την περίπτωση και θα ΣΕΛΙΔΑ 9 από 40  δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να το εξοφλήσουν μακροχρόνια (π.χ. 30 έτη) με μηδενική επιβάρυνση τόκων. Όλο το ανωτέρω εγχείρημα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.3. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών των Ελλήνων προς το δημόσιο ταμείο. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.4. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού Συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας.
1.3.5. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ακύρωσης μνημονίων και δανειακών συμβάσεων.
1.3.6. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ελέγχου για διαπλοκή και πελατειακών σχέσεων όλων των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και κρατών ή ιδιωτών.
1.3.7. Επιτροπή κατάρτισης νομοσχεδίων και θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των έργων που περιγράφονται πιο πάνω και βάσει των μελετών που θα έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο βάσει του προηγούμενου άρθρου.
* οι επιτροπές κατάρτισης Νομοσχεδίων πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να έχουν καταρτίσει και καταθέσει το Νομοσχέδιο.

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0. Επιτροπή συγκρότησης Ειδικού δικαστηρίου που καλείται να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των Επιτροπών ελέγχου επί όλων των σημαντικών θεμάτων της Πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες ποινές που θα αποφασιστεί. Η Επιτροπή Συγκρότησης έχει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάθεση των νομοσχεδίων για την σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου.
2.0. Επιτροπή ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα:
2.1. Επιτροπή ελέγχου όλων των Δικαστικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα δράση και λειτουργία τους.
2.2. Εντατικά σεμινάρια για την εμπέδωση του ρόλου του Δικαστικού λειτουργού.

ΣΕΛΙΔΑ 10 από 40
2.3. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της διανεμητικής και της εθιμικής δικαιοσύνης.
3.0. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης.
4.0. Οι επιτροπές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα συντονίσουν με κάθε διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή δημόσια θέα.
5.0. Επιτροπή Δικαίου, η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης.
6.0. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους, δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους κ.α. καθώς και θα μπορούν να συμβουλεύονται οιονδήποτε κρίνουν αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της πράξης.
7.0. Αφού περατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων όπως πιο πάνω περιγράφεται και σημειωθούν αξιόποινα παραπτώματα από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλ. από τους ασκούντες δημόσιο αξίωμα (ακόμα και για τους μη εν ενεργεία ) καθώς και οι σχετικοί σύμβουλοι πάσης μορφής, κράτη, τράπεζες κ.ο.κ., οι επιτροπές πειθαρχικού θα αναλάβουν να συντάξουν την ανάλογη δικογραφία, θα συντονίσουν, εκτελέσουν καθώς και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία εκδίκασης από το Ειδικό Δικαστικό σώμα και θα εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός χρονικού πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία.
8.0. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστέες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1.0. ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί την παιδεία ως τον κρισιμότερο και πιο νευραλγικό τομέα της κοινωνίας. Το πρόγραμμα είναι να διαθέσει τεράστια κεφάλαια ώστε να δημιουργηθεί η υλικοτεχνική δομή για την άριστη και πλήρη παιδεία των Ελληνόπουλων.
Ο σκοπός της Ελλήνων Πολιτείας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παιδεία. Το κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση την Πολιτείας η οποία αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του Γένους μας.
ΣΕΛΙΔΑ 11 από 40
1.1. Τα σχολεία θα είναι τα εκκολαπτήρια των νέων Ελληνικών Γενεών και θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών με τη δόμηση του σώματός τους, της ψυχής τους και του πνεύματος τους ώστε να αξιώνονται για να πάρουν την Ελλήνων Πολιτεία στα χέρια τους.
1.2. Τα σχολεία χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό θα έχουν ότι κάθε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαιτεί για την επίτευξη του σκοπού τους μέχρι θέατρα για παραστάσεις μάθησης όπως μας κληροδότησαν οι προγονοί μας. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο θα ικανοποιεί και θα αναπτύσσει όλη την δημιουργική ικανότητα των Ελληνόπουλων. Εκτός από την παιδεία της πνευματικής μάθησης κάθε σχολείο θα έχει όλες τις υποδομές αθλοπαιδιών σε ατομικά και σε συλλογικά αθλήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία κλπ δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης στην Ελλήνων Πολιτεία εφόσον θα ενσωματώνονται από λειτουργικής άποψης με τα σχολεία. Σε οποιοδήποτε άθλημα έχει ταλέντο, έφεση ή αρέσκεια το Ελληνόπουλο θα έχει την ευκαιρία να την εξασκεί εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου του.
1.3. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον πλήρη εξοπλισμό και την απαραίτητη στελέχωση από τους ικανότερους εκπαιδευτές – προπονητές για κάθε συγκεκριμένο άθλημα. Έτσι θα υπάρχει μια ταυτόχρονη παιδεία των Ελληνόπουλων και στο σώμα και στο πνεύμα γιατί και τα δύο πρέπει ταυτόχρονα να γυμνάζονται.
1.4. Επίσης κάθε σχολείο θα περιλαμβάνει τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των έμφυτων τάσεων που υπάρχουν στον άνθρωπο για την ανάδειξη της καλαισθησίας με την τέχνη. Κάθε Ελληνόπουλο θα μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης μουσικής, σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο αρέσκεται καθώς και φωνητικής έκφρασης.
1.5. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθούν για την κάλυψη των καθαρά Ελληνικών τεχνών, έκφρασης της καλαισθησίας όπως θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική και κάθε μορφή καλλιτεχνίας.
1.6. Το Ελληνόπουλο θα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδείας μάθησης, εξάσκησης, προετοιμασίας, εκγύμνασης σωματικής- πνευματικής, μόνο εντός του σχολείου .
1.7. Σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα του καθεστώτος σκοτώνει την δημιουργική φαντασία, την πραγματική έφεση μάθησης των παιδιών από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το εκπαιδευτικό καθεστωτικό σύστημα θέλει να καταστρέφει την κριτική ΣΕΛΙΔΑ 12 από 40  ικανότητα και την δημιουργική έφεση με το να εντάσσει όλους τους μαθητές σε ένα πλαίσιο αναπαραγωγής συγγραμμάτων και ιδεών που να μπορεί να καθοδηγεί σκέψη και πράξη σύμφωνα με το σχεδιασμό που κάνουν για να εξυπηρετούνται αλλότρια προς το Έθνος μας συμφέροντα και συγκεκριμένες ομάδες (στοές, μασονικές εταιρείες, μασονικά εκπαιδευτικά συμβούλια, δογματικό ιερατείο κλπ).
1.8. Αυτό επιβάλλει την αλλαγή όλων των συγγραμμάτων που είναι για να εγκλωβίζουν την σκέψη του ανθρώπου σε σκέψεις οι οποίες δεν είναι αληθινές και δεν προάγουν το υπαρκτό και το αληθινό. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καθιερώσει μέσα από τις δομές της συγγράμματα τα οποία θα πραγματεύονται μόνο με το πραγματικό και αληθινό της Κοσμοθέασης (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό) και της συμπαντικής θέσης του ανθρώπου που βρίσκεται στον πλανήτη γη. Τα συγγράμματα μας μέσα στα πλαίσια του αληθινού και του υπαρκτού θα είναι απόρροια της Πανάρχαιας Ελληνικής Γραμματείας μας και της ανελιγμένης σύγχρονης γνώσης που προέρχεται από την κυτταρική μας μνήμη.
1.9. Θα ενισχύει η Παιδεία την δημιουργική φαντασία και την κριτική ικανότητα για κρίση γιατί ο αυριανός Πολίτης πρέπει να μετέχει «κρίσεως και αρχής» σε οτιδήποτε υπάρχει ώστε να διακρίνει τι είναι δικό του τι είναι μέσα από την Κοσμοθέαση του και τι όχι (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην Τρίτη βαθμίδα Παιδείας όπου θα διδάσκονται με δημιουργική κατεύθυνση, πραγματικές επιστήμες, σε πραγματική βάση.
1.11. Η Τρίτη βαθμίδα θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης κάθε επιμέρους κλάδου ο οποίος θα αφορά τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, παραγωγικό τομέα της Πολιτείας μας. Θα καθιερωθεί η αληθινή θεϊκή μας γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τον κλάδο της Φιλολογίας.
1.12. Οι τεχνολογικές σχολές θα αναπτύξουν οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος και αυτό θα είναι μόνο μέσα στην νομοτελειακή θέση του ανθρώπου όπως πραγματικά αληθινά φάρμακα τα οποία δεν θα έχουν μία ένδειξη και πενήντα αντενδείξεις και ούτε θα παράγονται από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος παρά τις ΣΕΛΙΔΑ 13 από 40  βλάβες και τις συνέπειες που προξενούν, αλλά θα είναι μόνο προς όφελος του ανθρώπου.
1.13. Οτιδήποτε εξελίσσεται στην Τρίτη βαθμίδα θα είναι πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας ώστε κάθε καινοτομία κάθε νεοτερισμός να εφαρμόζεται άμεσα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.
1.14. Η Παιδεία στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι το πανίσχυρο εργαλείο για την παραγωγή Ελλήνων Πολιτών με κρίση, επίγνωση και αυτογνωσία έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε Έλληνας «Πολίτης».
1.15. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στην Ελλήνων Πολιτεία είναι ύψιστο. Οι δάσκαλοι των Ελλήνων οφείλουν να προάγουν μόνο το πραγματικό και αληθινό και με κανένα τρόπο το δογματικό. Η Ελλήνων Πολιτεία για το τεράστιο έργο που θα παρέχουν θα τους τιμά και ηθικά και οικονομικά. Είναι όμως υποχρέωση τους να προάγουν με τον πιο άρτιο και άριστο τρόπο το Ελλάνιο Αξιακό Σύστημα δηλαδή τις Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς μας νόμους γινόμενοι οι ίδιοι φορείς αυτών. Οφείλουν προτάσσοντας την υποχρέωση έναντι του λειτουργήματος τους να υπερβαίνουν κάθε προσωπική τους ή οικογενειακή τους κατάσταση και να υπηρετούν άριστα την θέση για την οποία τους θεώρησε άξιους και τους έδωσε η Πολιτεία. Η Πολιτεία θα τους επιβραβεύει για τα αποτελέσματα της μετάδοσης του Ελληνικού Αξιακού Συστήματος, των γνώσεων, της κριτικής ικανότητος των εκπαιδευόμενων αλλά θα τους τιμωρεί για κάθε διαστρέβλωση του Αξιακού μας καθώς και κάθε συμπεριφορά τους η οποία προσβάλλει, θίγει, μειώνει την οντολογική θέση κάθε Έλληνα Ιθαγενή εκπαιδευόμενου καθώς και την προσωπικότητά του. Θα τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας.

2.0. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

2.1. Η Ελλήνων Πολιτεία σε όλους τους Δήμους θα προσφέρει Διαρκή Ελληνική Παιδεία.
2.2. Θα κατασκευαστούν χώροι Διδασκαλίας και Φιλοξενίας για όλες τις ηλικίες, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με άξονα Διδασκαλίας την Γραμματεία μας και την αναβάθμιση σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος των Πολιτών που θα ακολουθούν το πρόγραμμα. Στοίχημα της Πολιτείας είναι η αναβάθμιση ολόκληρης της κοινωνίας εντός του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος. ΣΕΛΙΔΑ 14 από 40
2.3. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί ένα «τέλος εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, ώστε να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα ή να οργανώνουν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση», ούτως ώστε, ο κάθε Έλληνας να ενημερώνεται για τις νέες προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, γινόμενοι όλοι παραγωγικότεροι πολίτες.

3.0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3.1. Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της Ελλήνων Πολιτείας για Διαρκή Ελληνική Παιδεία είναι και η δημιουργία σε κάθε πόλη – κωμόπολη δημόσια βιβλιοθήκη με βιβλία της πραγματικής Ελληνικής Γραμματείας, σε ένα ιδανικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τον ρόλο που υπηρετεί και με περιεχόμενο συγγράμματα για την γνωσιακή επιμόρφωση των Πολιτών.
3.2. Οι βιβλιοθήκες θα είναι και κέντρα πληροφοριών τα οποία θα βρίσκονται συνδεδεμένα διαδικτυακά με άλλα παρόμοια κέντρα σε όλο τον πλανήτη ούτως ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει διευρυμένη πρόσβαση.

4.0 ΕΡΓΑΣΙΑ

4.1. Η Ελλήνων Πολιτεία παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες μέσα από τη λειτουργία της.
4.2. Η Ελλήνων Πολιτεία ανοίγει τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς ορίζοντες ειδικά με την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εργασία με την απόδοση έργου προς αυτήν. Με τη δομή και τη δόμηση της η πολιτεία θα παρέχει πάντα εργασία σε όλους τους πολίτες της,
4.3. Οι συνθήκες εργασίας θα είναι με σεβασμό προς το Ανθρώπινο δυναμικό.
4.4. Η αμοιβή θα είναι πάντα με αξιοκρατικό κριτήριο παραγωγικότητας και ποιότητας εργασίας.
4.5. Η περίθαλψη και συνταξιοδότηση των εργαζομένων θα καλύπτεται από ένα ασφαλιστικό ταμείο υψηλοτάτων προδιαγραφών το οποίο θα λειτουργεί πάντα με καθαρή ανταποδοτικότητα. Το ταμείο αυτό θα είναι αυτοδιοίκητο με σκοπό να πραγματοποιεί κερδοφόρες ΣΕΛΙΔΑ 15 από 40
επενδύσεις ώστε να βελτιώνεται η θέση των μετόχων του που είναι οι συνταξιούχοι. Όλα τα υπάρχοντα ταμεία αφού ελεγχθούν θα εξυγιανθούν και θα λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Η λειτουργία της Ελλήνων Πολιτείας μέσω μηχανισμών και νόμων θα είναι η διαχρονική εξασφάλιση της τρίτης ηλικίας. Μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο η τρίτη ηλικία για την Πολιτεία. Άνθρωποι γεμάτοι βιωματική σοφία μπορούν να μεταδώσουν τον σπόρο της γνώσης στην επερχόμενη γενιά με σεβασμό για τον άνθρωπο, την Πολιτεία, το περιβάλλον, τον πλανήτη και την Κοσμοθέαση (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
4.6. Η Ελλήνων Πολιτεία αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει τις συνθήκες για την ικανοποιητικότερη διαβίωση σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας γιατί τους κονσερβοποιεί σε πανάθλια ιδρύματα που έχουν μόνο κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
4.7. Σε ολόκληρη την Ελλάδα η Ελλήνων Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση της έναντι της τρίτης ηλικίας δημιουργώντας πάρκα που θα περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, εγκαταστάσεις ενασχολήσεων και συναναστροφής – επικοινωνίας, αίθουσα σωματικής αγωγής, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη κ.ο.κ.
Είμαστε ως Έλληνες υποχρεωμένοι να καταστήσουμε την τρίτη ηλικία αυτάρκη ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να την σεβόμαστε.

5.0 ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.1. Η Ελλήνων Συνέλευσις δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς Ελληνικούς σπόρους.
5.2. Θα αναπτυχθεί με πρόγραμμα ώστε το 60 % της γεωργικής παραγωγής να καθιστά αυτάρκη την χώρα μας από τα γεωργικά προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής χλωρίδας καθώς και των παραγώγων τους, πχ ελαίων για θεραπευτικούς και για καλλωπιστικούς σκοπούς . ΣΕΛΙΔΑ 16 από 40
5.3. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το ταμείο των ελληνικών σπόρων.
5.4. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευθούν όλοι οι «GM» γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών.
5.5. Η Πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, θα προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση, και το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο κτλ,
5.6. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης για όλες τις μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγής, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και υβριδίων, με την λήψη ταυτόχρονα υποχρεωτικών εφαρμοστικών μέτρων για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό πρότυπο φυσικής ανάπτυξης και οτιδήποτε καλλιεργείται στον Ελληνικό χώρο να είναι πραγματικά βιολογικό.
5.7. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια.
5.8. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων στα οποία μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Το ίδιο βάρος θα δοθεί και στην κτηνοτροφία.
5.9. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και των εξαγωγών ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός.
5.10. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών.
5.11. Θα δοθεί προώθηση ώστε το 80 % των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση.
5.12. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών.
5.13. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής πανίδας.
5.14. Η ανάπτυξη τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται κάθε αυξητικό, διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κτλ. ΣΕΛΙΔΑ 17 από 40
5.15. Είμαστε η χώρα των υδάτων είναι φυσιολογικό να υπάρχει υδατοκαλλιέργεια όλων των ειδών.
5.16. Θα δοθεί βαρύτητα στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων, οστράκων και μαλακίων και ότι παράγεται ως τελικό προϊόν της μητέρας φύσης.
5.17. Η Πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε στήριξη για την επίτευξη των ανωτέρω με την δική της ή όχι συμμετοχή στην υλοποίηση τους.

6.0 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

6.1. Θα δημιουργηθούν ειδικές υποδομές όπου οι ερευνητές θα μπορούν να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/-πειράματα καινοτομικά. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
6.2. Θα δημιουργηθούν ειδικά σχολεία για παιδιά με υψηλά νοητικά επίπεδα ούτως ώστε να αναπτύξουν ορθά τις δυνατότητες τους.
6.3. Θα εγκατασταθούν καινοτόμα προγράμματα και σοβαρά δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται αμέσως στο εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους μαθητές που φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν απρόσκοπτα.
6.4. Θα συσταθεί ειδική επιτροπή άμεσων αδειοδοτήσεων για επενδύσεις ειδικά σε καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να ωφεληθεί άμεσα όλη η κοινωνία.
ΣΕΛΙΔΑ 18 από 40

7.0. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς.
7.1. Η βιομηχανία θα δομηθεί πάνω στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι με προοπτική την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς επίσης θα κληθούν οι απανταχού Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που έχουν κληρονομήσει από το γένος μας, στην Ελλήνων Πολιτεία.
7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην Ελληνική γη.
7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.
7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ.
7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την υπεραξία της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.
7.6. Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους της ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.
7.7. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός χρειάζεται χρήση ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να ΣΕΛΙΔΑ 19 από 40
εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό ως προς το περιβάλλον.
7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.
7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.
Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης Τέχνης του Λόγου.

8.0 BIOTEXNIA

Η Ελλήνων Πολιτεία δίνει μεγάλη σημασία στον βιοτεχνικό κλάδο. Τα χειροποίητα παραδοσιακά είναι μέσα στην διαχρονική έκφραση τέχνης του γένους μας.
Είναι μια αξία διαχρονική, που θα ενισχυθεί από την Πολιτεία όσο το δυνατόν περισσότερο.
8.1. Η αγγειοπλαστική, γενικά τα κεραμικά, η χειροποίητη τέχνη της σιδηρουργίας, της χαλκουργίας, της αργυροχοΐας θα ενισχυθούν ιδιαιτέρως.
8.2. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην χρυσοχοΐα που είναι από αρχαιοτάτων χρόνων Ελληνική Τεχνική και μας έχει αφήσει απείρου κάλλους τεχνουργήματα.
8.3. Στον τομέα της ένδυσης θα ενισχυθούν βιοτεχνίες, ύφανσης και κεντήματος με μεγάλο βάρος την άριστη ποιότητα των παραγομένων υλικών και προϊόντων με πρώτες ύλες της μητέρας Ελληνικής φύσης, όπως βαμβάκι, λινό κάνναβης, μετάξι κλπ.
8.4. Η παραγωγή υφασμάτων από μετάξι θα ενισχυθεί καθώς επίσης τεχνουργήματα, χειροποίητα, χαρακτικής και γλυπτικής, παραδοσιακά ή με καινοτόμες εφαρμογές.
8.5. Μεγάλη προώθηση θα δοθεί στις οικοτεχνίες για παραγωγή προϊόντων καπνού όπως τσιγάρα, πούρα κλπ καθώς και αλκοολούχων από απόσταξη ποτών όλων των ειδών όπως από κρεμμύδια, πατάτες, μούρα, μήλα και ότι άλλο είναι παραδοσιακό αλκοολούχο μπορεί να παραχθεί.
8.6. Το ίδιο θα ισχύει και για τους φυσικούς χυμούς. ΣΕΛΙΔΑ 20 από 40
8.7. Το κίνητρο για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι καθαρά φορολογικό και αναφέρεται στην φορολογική πολιτική του παρόντος.

9.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ελλάδα ίσον θάλασσα. Είμαστε οι άνθρωποι της θάλασσας. Έχουμε στο DNA μας την σύνδεσή μας με τη θάλασσα. Η ενίσχυση της θέσης παγκοσμίως της ναυτιλίας ακόμη περισσότερο από ότι είναι σήμερα είναι βασικός στόχος της Ελλήνων Πολιτείας. Σημαντικό επίσης είναι το γεωστρατηγικό σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα που ενώνει τρείς ηπείρους.
Η ναυτιλία θα θέσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών και εμπορίου.
9.1. Η Ελλήνων Πολιτεία έχει σαν στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα.
9.2. Βασικός στόχος να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες εμπορίου και διακίνησης, τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.ο.κ.
9.3. Η Πολιτεία θα είναι συνεπίκουρη της ναυτιλίας ώστε να γίνει η Ελλάδα το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και συναλλαγών.
9.4. Θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να υπάρχει υπερσύγχρονο δίκτυο σιδηροδρομικών σταθμών, αεροδρομίων, περιφερειακών δρόμων δομημένων με τις ανάλογες υπηρεσίες, θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονη διαχείριση αποθήκευσης, τελευταίας τεχνολογίας μηχανισμούς φόρτο -εκφορτώσεων, ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της κίνησης κτλ ούτως ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα υπερσύχρονο διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορίου.
9.5. Θα ενισχυθεί η υπάρχουσα ναυπηγική κατασκευαστική τεχνογνωσία καθώς και οι υψηλών προδιαγραφών επισκευές όλων των πλωτών μέσων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις.
9.6. Στόχος είναι η κατασκευή υψηλοτάτης τεχνολογίας πλοίων, που θα παρέχουν ασφάλεια, χρηστικότητα και άνεση.
9.7. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί ώστε η ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση των πλοίων να αντικατασταθεί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας με στόχο την ελεύθερη ενέργεια.
Η Ελλήνων Πολιτεία με το πρόγραμμα αυτό θέτει την Ελλάδα στη θέση που της ανήκει στον τομέα της ναυσιπλοΐας. ΣΕΛΙΔΑ 21 από 40

10.0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σήμερα παρότι ο πολίτης πληρώνει τέλη κυκλοφορίας – διόδια, έχει στη διάθεση του άθλιο και ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, που δεν συντηρείται ούτε επιφανειακά, ούτε τα φρεάτια απορροής, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, χωρίς πρόσβαση για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με σπάνιο νυχτερινό φωτισμό κλπ.
10.1. Καταρχήν είναι προγραμματισμένη η αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων Εθνικών δικτύων.
10.2. Θα επενδυθούν όλα όσα χρειαστούν για την αναβάθμιση των ανωτέρων ειδικά μέσα στις πόλεις με άριστη ποιότητος άσφαλτο, αντιολισθητική, επίπεδη, χωρίς προεξοχές κτλ.
10.3. Θα αναβαθμιστούν τα πεζοδρόμια και όπου υπάρχει διέλευση πεζών.
10.4. Θα δημιουργηθούν ορθά δομημένοι χώροι στάθμευσης, υπογείως ή υπεργείως ούτως ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των αυτοκινήτων στις μεγαλουπόλεις.
10.5. Θα δημιουργηθούν χώροι – πνεύμονες πράσινου και θα αναπλαστούν οι υπάρχοντες, που θα φυλάσσονται με μόνιμο προσωπικό ασφαλείας, με στόχο την ευχαρίστηση και απόλαυση των πολιτών και για να αποφεύγεται η κατάληψή τους από περιθωριακές, εγκληματικές ομάδες κλπ.
10.6. Είναι στο πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας να δημιουργηθούν χιλιάδες χώροι όπου θα μπορούν οι πολίτες να καλύπτουν την αισθητική τους, να μπορούν να απολαμβάνουν τα τοπία και να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.
10.7. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση όλων των γεφυρών που υπάρχουν, γιατί η σημερινή κατάσταση του 2015 τείνει να εξομοιωθεί με την μεταπολεμική περίοδο.
10.8. Θα διορθωθούν οι φωτισμοί και θα δημιουργούν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους δημόσιους χώρους ούτως ώστε να υπάρχει αισθητική, να εκφράζεται η τέχνη, να προσφέρουν άνεση και να αποφορτίζουν τις μεγαλουπόλεις από το θόρυβο, τη μόλυνση και τη μετακίνηση.
10.9. Η Ελλήνων Πολιτεία από τη στιγμή, που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, έχει πρόγραμμα να καταστήσει όλη την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο Εθνικής ανάπτυξης.
10.10. Τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για αυτό είναι δεδομένα και άφθονα. Θα κατασκευαστούν δύο παράλληλοι αυτοκινητόδρομοι με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνολογίας, ΣΕΛΙΔΑ 22 από 40
που θα καλύπτουν το δυτικό και ανατολικό τμήμα της καθ’ όλο το μήκος της χώρας. Οι ανωτέρω θα διασυνδέονται μεταξύ τους ανά διαστήματα ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ενδιάμεσες περιοχές. Ο ίδιος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και στην νησιωτική Ελλάδα.
10.11. Μέλημα της Πολιτείας είναι η πρόσβαση και στο πιο απομακρυσμένο χωριό με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα της εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησης για οίκηση και ανάπτυξη περιοχών που μέχρι σήμερα είναι απρόσβατες.
10.12. Θα γίνουν υποδομές ώστε ο πληθυσμός να κατανέμεται οικιστικά σε όλη την επιφάνεια σε οικιστικούς οργανωμένους χώρους για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε περιβάλλον που καλύπτει την ευαισθησία του.
10.13. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία πόλεων και κωμοπόλεων ώστε κάθε πολίτης να ζει στο φυσικό περιβάλλον και να είναι σε επαφή με αυτό για να μπορέσει ενεργειακά να καλύψει την αρμονία που χρειάζεται.
10.14. Οι οικιστικές περιοχές, που θα δημιουργηθούν, θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πολιτών με υψηλών προδιαγραφών υποδομές πχ αποχετευτικό, ηλεκτρικό, υδρευτικό κλπ.
10.15. Οι οικίες είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ώστε να δέχονται όλες τις ακτινοβολίες, που είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και να το σέβονται. Η κατασκευή τους θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αυτάρκης και θα κατασκευάζονται μόνο από φυσικά υλικά, της μητέρας γης. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
10.16. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν σχεδιαστεί παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους να λειτουργούν αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και προδιαγραφών.
10.17. Κάθε κωμόπολη ή πόλη, ανάλογα στο μέρος που βρίσκεται, θα έχει τις ανάλογες υποδομές για την διασύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα.
10.18. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αεροπορική διασύνδεση, που θα καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Όλα τα νησιά μας θα είναι συνδεδεμένα με ακτοπλοΐα μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα. ΣΕΛΙΔΑ 23 από 40
10.19. Επίσης θα γίνεται χρήση υδροπλάνων όπου είναι αναγκαίο.
10.20. Το σχέδιο της Ελλήνων Πολιτείας είναι οι μεγαλουπόλεις να δώσουν την θέση τους προοδευτικά στις μικρές πόλεις, κωμοπόλεις, που θα κατασκευαστούν, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτά που παρέχει η φύση της χώρας μας.
10.21. Η Ελλήνων Πολιτεία μέσω των τιμών των ακινήτων (real estate) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων.
10.22. Πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας είναι η κατασκευή μιας πόλης εξ’ αρχής και εξ’ ολοκλήρου, που θα φιλοξενεί αποκλειστικά την διοίκηση, θα περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, τα οποία θα διοικούν την Ελλήνων Πολιτεία.
10.23. Η πόλης αυτή θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή, που θα αναδεικνύει το κάλλος της Ελληνικής γης, θα έχει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, που θα προσφέρουν άριστη εξυπηρέτηση για επίσημους προσκεκλημένους, καθώς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όλων των υποδομών, όπως αεροδρόμιο, πάρκα κλπ.
10.24. Σε αυτήν την πόλη η Ελλήνων Πολιτεία θα κατασκευάσει ανάλογη με τη χρήση του οικοδομικό συγκρότημα, που θα φροντίσει να γίνει η νέα έδρα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
10.25. Θα κληθούν όλα τα κράτη να στείλουν τους επίσημους πρεσβευτές τους, που έχουν στα Ηνωμένα Έθνη και να εγκατασταθούν στο οικοδομικό συγκρότημα εντελώς δωρεάν.
10.26. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να καλέσει όλα τα Έθνη – Κράτη να φιλοξενηθούν από αυτήν στην νέα έδρα των Ηνωμένων Εθνών που θα ιδρύσει.
10.27. Για να σταματήσει η υπέρογκη δαπάνη, που καλούνται σήμερα να πληρώσουν, στις σημερινές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα γίνει ως δείγμα μεγαλοπρέπειας του Ελληνικού Έθνους προς ολόκληρο τον πλανήτη.
ΣΕΛΙΔΑ 24 από 40

11.0 ΝΕΡΟ

11.1. Το νερό εδόθη με αφθονία στον άνθρωπο από τους Δημιουργούς του πλανήτη. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό το θείο δώρο, πρέπει να σέβεται απόλυτα τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πηγές, τα ρυάκια, τις θάλασσες να μην τα μολύνει και να ενεργεί όπως φροντίζει να μην μολύνεται ο εαυτός του.
11.2. Όπου απαιτούνται διεργασίες παραγωγικές με νερό θα τοποθετούνται για την απόλυτη καθαριότητα του νερού οι πιο τεχνολογικά άρτιοι βιολογικοί καθαρισμοί.
11.3. Καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνουν από την Πολιτεία μας από συχνότητες αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το νερό.
11.4. Το νερό θα πάρει πάλι τη μορφή, την κρυστάλλωση, τις θείες ιδιότητες, τις ενέργειες και τα ιχνοστοιχεία που νομοτελειακά μεταφέρει γιατί έτσι μόνο προορίζεται για τον άνθρωπο.
11.5. Το νερό είναι θείο δώρο. Δεν το παράγει κανένας. Έτσι δεν θα μπορεί ποτέ να πωλείται. Το κόστος κατανάλωσης, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό, είναι το κόστος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου διανομής.
11.6. Το νερό μπορεί να πωλείται μόνο ως συνιστώσα τελικού επεξεργασμένου προϊόντος.
11.7. Θα γίνει ειδική επεξεργασία του θαλάσσιου νερού ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν αρκετά νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδος.
11.8. Θα διορθωθεί το δίκτυο μεταφοράς νερού σε όλες τις αγροτικές, παραμεθόριες περιοχές, αστικά κέντρα κτλ ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπημένη κάλυψη και συνεχής παροχή νερού που να καλύπτει όλες τις ανάγκες.

12.0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι η καθέδρα των Θεών και για μας τους ανθρώπους θείο δώρο με τον Απολλώνιο Ήλιο να λάμπει εδώ.
Με τον Ποσειδώνα να έχει μεγαλουργήσει με το υδάτινο στοιχείο που περιβάλλει τις τεράστιες ακτογραμμές μας. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον υπόλοιπο πλανήτη γαία, έχουν όνειρο να επισκεφτούν την Ελλάδα.
ΣΕΛΙΔΑ 25 από 40
12.1. Έχουν προγραμματιστεί ιλιγγιώδεις επενδύσεις για χειμερινό και θερινό τουρισμό.
12.2. Θα δοθεί η ευκαιρία στον καθένα που θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα να το πραγματώσει.
12.3. Αυτό σημαίνει τεράστιες υποδομές, ένα τεράστιο δαιδαλώδες οδικό δίκτυο στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, με συνδέσεις μεταξύ τους, με παράλληλη σύνδεση αυτών με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και μεγίστης ασφάλειας καθώς και με άμεση σύνδεση των ανωτέρω με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.
12.4. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς πόλεων.
12.5. Στη χώρα της θάλασσας θα κατασκευαστούν τεράστιες μαρίνες, υπερσύγχρονες, για να δέχονται επισκέπτες από όλο τον πλανήτη και με επανδρωμένες τις γύρω περιοχές για τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
12.6. Θα ανοιχθούν χιλιάδες παραδείσιες τοποθεσίες για φιλοξενία των επισκεπτών σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας, πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
12.7. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον ούτως ώστε θα αποτελούν πρότυπα διαβίωσης των ανθρώπων, όπως αυτόνομες κατοικίες με οργάνωση κωμόπολης ή χωριού.
12.8. Όλες οι τοποθεσίες θα έχουν την καλύτερη επισκεψιμότητα και προσβασιμότητα με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, οδικά, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ.
12.9. Θα προάγεται ο ελληνικός τρόπος διατροφής, που είναι ο καταλληλότερος και υγιεινότερος για τον άνθρωπο.
12.10. Ο κάθε επισκέπτης θα υπογράφει δήλωση δέσμευσης για την τήρηση των προϋποθέσεων και κανόνων που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στον Ελλαδικό χώρο, όπως τον απόλυτο σεβασμό του φυσικού Ελληνικού Περιβάλλοντος, την εναρμόνιση του στους νόμους της Πολιτείας καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των δρώμενων από τους ιθαγενής αυτόχθονες Έλληνες επί ποινής αυστηρής τιμωρίας όπως η απέλαση του με απαγόρευση την επαν’ είσοδο του στην χώρα μας δια παντός. ΣΕΛΙΔΑ 26 από 40
12.11. Θα προβάλλεται η διαβίωση του ανθρώπου σε ένα φυσικό καθαρά Ελληνικό περιβάλλον. Η υψηλοτάτη ποιότητα εξυπηρέτησης και προσφοράς προϊόντων που θα παρέχονται θα είναι το κίνητρο της ανταμοιβής του παραγόμενου έργου.
12.12. Ο τουρισμός θα είναι το μέσο επίδειξης και γνωστοποίησης της ταυτότητας της χώρας μας παγκοσμίως.
12.13. Θα γίνει παγκόσμια διαφήμιση μέσω του τουρισμού ότι η Ελλάς είναι παγκόσμια πολιτική, οικονομική, πολιτιστική δύναμη.

13.0 ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι υποχρέωση για δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τους πολίτες της και πρωταρχικός τομέας για την Ελλήνων Πολιτεία.
Η Πολιτεία θα προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις για μία ολιστική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών.
13.1. Θα προχωρήσει σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα Πολίτη για τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής εντός αυτών.
13.2. Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
13.3. Τα νοσοκομεία θα κατασκευαστούν σε περιβάλλον τέτοιο που να προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.
13.4. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη έναντι της Πολιτείας με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
13.5. Τα φάρμακα αυτά έκτος από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες αντενδείξεις.
13.6. Εκτός από την λεγόμενη κλασσική ιατρική θα ενισχυθούν μέγιστα οι εναλλακτικές θεραπείες σε αντίστοιχα ιδανικές εγκαταστάσεις για ιαματική θεραπεία, για υδροθεραπεία, φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ.
13.7. Το κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή ελληνική- μεσογειακή, με νερό όπως μας το προσφέρει η μητέρα φύση και με καθαρό αέρα. ΣΕΛΙΔΑ 27 από 40
13.8. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης και αποτοξίνωσης και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα άτομα,
13.9. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης – θεραπευτηρίων για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία του ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.
13.10. Η Ελλήνων Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει με ότι ποσά χρειάζονται για το άνοιγμα των τεράστιων Ελλάνιων θεραπευτικών Τεχνικών.
Έτσι θα αναβιώσουν τα θεραπευτήρια σε σύγχρονα Ασκληπιεία στην σωστή τους βάση.

14.0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14.1. Πάγια θέση της Πολιτείας είναι ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο.
14.2. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και προόδου του Ελληνικού Έθνους.
14.3. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν και στους τρεις κλάδους τους και στον στρατό ξηράς και στο ναυτικό και στην αεροπορία με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των ανωτέρων οπλικών συστημάτων σε κατασκευαστικές μονάδες αμιγώς ελληνικές.
14.4. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Όλες οι περιοχές θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.
14.5. Ιδιαίτερη φροντίδα θα τηρηθεί για τη σίτιση και διαμονή στα στρατόπεδα. Θα τηρούνται υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύτιμες για την πολιτεία.
14.6. Τα κέντρα εκπαίδευσης και εξάσκησης θα είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και θα ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα εξάσκησης και ετοιμότητας άμεσης ανάγκης στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
14.7. Θα αξιοποιηθεί διεθνώς κάθε δυνατή συνεργασία, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Θα δοθεί προτεραιότητα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών ΣΕΛΙΔΑ 28 από 40  Ελλήνων επιστημόνων και εφευρετών, που είναι προσαρμοσμένες στην γεωγραφική μορφολογία του Ελληνικού χώρου.
14.8. Θα σταματήσει η διαρροή των καινοτόμων αυτών εφευρέσεων προς ξένα προς το ελληνικό κράτος κέντρα εφαρμογής και θα εφαρμόζονται και εξελίσσονται μόνο από ελληνικά εργοστάσια σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.
14.9. Με απόλυτο σεβασμό η Πολιτεία έναντι αυτών που υπηρετούν το μέγιστο καθήκον της ασφάλειας της χώρας μας, τους διασφαλίζει ώστε να μην έχουν καμία αναστολή και εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.
14.10. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ώστε απερίσπαστοι να εκτελούν το χρέος τους προς την πατρίδα.
14.11. Η γνώση τους και εμπειρία τους είναι χρήσιμη και απαραίτητη και ως τέτοια πρέπει να μεταφέρεται στους νεότερους αξιωματικούς υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.
14.12. Η εκπαίδευση όλων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις θα είναι ύψιστης ποιότητος, καθώς επίσης θα γίνει αναβάθμιση σε όλες τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό για το έργο που έχουν αναλάβει.

15.0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η αστυνομία καλείται να διασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών.
15.1. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θα της παράσχει κάθε υλικοτεχνική εξάρτηση ώστε να καταστεί αποτελεσματική στο έργο της.
15.2. Η εκπαίδευση που θα παρέχει η Πολιτεία στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς θα γίνεται με υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.
15.3. Θα προσληφθεί το απαραίτητο υπηρεσιακό προσωπικό προκειμένου να εκτελούν την υπηρεσία τους ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.
15.4. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει ικανοποιητικές μισθολογικές και ασφαλιστικές συνθήκες για να προσφέρουν απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα τις υπηρεσίες τους .
15.5. Τα σώματα ασφαλείας θα έχουν την εκτίμηση της Πολιτείας και αυτά πρέπει να σέβονται τον κάθε Έλληνα Πολίτη γιατί ο ίδιος τους διόρισε στην υπηρεσία τους και ουσιαστικά εργάζονται για αυτόν.
ΣΕΛΙΔΑ 29 από 40

16.0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

16.1. Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πολύ σημαντικός στην φύση και στο περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου. Η μορφολογία του εδάφους απαιτεί ειδικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει δράση σε όλα τα μέρη. Ο ρόλος του σώματος είναι να προφυλάσσει και βοηθάει τους ανθρώπους σε έκτακτες ανάγκες φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών.
16.2. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει στην προφύλαξη της χλωρίδας της χώρας μας.
16.3. Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες σε όλη την επικράτεια, θα αναβαθμιστούν όλα τα κέντρα πυρόσβεσης με τα πιο σύγχρονα και άρτια τεχνολογικά μέσα, όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκινούμενες μονάδες, παρακολούθηση μέσω ελληνικών δορυφόρων κλπ.
16.4. Η εκπαίδευση των πυροσβεστών θα είναι άρτια με τα πιο σύγχρονα μέσα και αυτοί θα καλύπτονται μισθολογικά και ασφαλιστικά από την Πολιτεία ώστε να παράσχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

17.0 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

17.1. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος είναι να παράσχει ασφάλεια στην Πολιτεία στον θαλάσσιο χώρο και ειδικά σε όλες τις ακτογραμμές.
17.2. Έχει ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο για την αντιμετώπιση της μάστιγας της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου. Οι ανάγκες του Λιμενικού Σώματος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στο θαλάσσιο χώρο μας είναι και ποσοτικές και ποιοτικές.
17.3. Είναι απαραίτητο να καλυφθεί με κάθε δυνατή τεχνολογική εξάρτηση το Σώμα ώστε ο έλεγχος να γίνεται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.
17.4. Κάθε νησί και πολύ πυκνά σε στρατηγικά σημεία των ακτογραμμών μας πρέπει να υπάρχει βάση ταχύπλοων πλωτών μέσων ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις τάχιστα και αποτελεσματικά.
17.5. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα θα έχουν την καλύτερη εκπαίδευση καθώς επίσης την προσοχή της Πολιτείας για το έργο που επιτελούν με ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση ώστε να υπηρετούν ανεπηρέαστοι το καθήκον τους.

ΣΕΛΙΔΑ 30 από 40

18.0 ΤΕΛΩΝΕΙΑ

18.1. Τα τελωνεία οφείλουν ως υπηρεσίες να ελέγχουν τη διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων καθώς και τη διακίνηση των εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων. Κυρίως για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι υπεύθυνο το Τελωνείο, πέρα από τη φορολογική τάξη που πρέπει να τηρείται, να μην επιτρέπει την είσοδο προϊόντων, που είναι εμπλουτισμένα ή να περιέχουν ουσίες και στοιχεία που δεν είναι σύμφωνα με την φυσική διατροφολογία του ανθρώπου πχ ύλες αυξητικές, αρωματικές, συντηρητικές κλπ οι οποίες θα απαγορεύονται από τον αυστηρό κώδικα ελληνικής διατροφής.
18.2. Οφείλουν να διαφυλάσσουν άριστα το κράτος από τη λαθρεμπορία.
18.3. Θα δημιουργηθεί υπερσύχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα υπάρχει ενημέρωση, παρακολούθηση και συντονισμός με το τι γίνεται στην υπόλοιπη υφήλιο.
18.4. Τα τελωνεία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους παραπάνω ελέγχους καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό που χρειάζεται για την λειτουργία τους.
18.5. Η Πολιτεία θα παράσχει ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες του απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα.

19.0 ΔΙΚΑΣΤΕΣ

19.1. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις δώδεκα Αξίες του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος.
19.2. Η ευρυθμία μιας Πολιτείας στηρίζεται στην ισοπολιτεία, στην ισονομία και στην ισοκρατία των πολιτών. Για να υπάρξουν αυτά τα δυνατά στηρίγματα της Πολιτείας, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο διανεμητικά, διορθωτικά και με αμοιβαιότητα.
19.3. Αυτή την απόδοση του δικαίου καλείται ως καθήκον του να το εκτελέσει το Δικαστικό Σώμα. Η Πολιτεία στηρίζεται στο λειτούργημα του επειδή η Δημοκρατία μεγαλουργεί μόνο όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα.
19.4. Οι Δικαστικοί οφείλουν να τηρούν και να επιβάλλουν το νόμο και τη δικαιοσύνη απαρέγκλιτα και αμερόληπτα. Οι Δικαστές όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, θα πρέπει αυστηρά και ευσυνείδητα να απέχουν από οποιεσδήποτε ομαδοποιήσεις κάτω από στοές, club, ΣΕΛΙΔΑ 31 από 40  τάγματα, κτλ για να είναι σε θέση να λειτουργούν αμερόληπτα το λειτούργημά τους.
19.5. Οι Δικαστικοί θα τιμούνται από την Πολιτεία, εφόσον προωθούν τη λειτουργία της στον Άξονα των Ελλάνιων Πρωτοκόλλων, θα προστατεύονται και θα ικανοποιούνται ηθικά και υλικά με τον καλύτερο τρόπο.

20.0 ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.1. Αποτελούν Εθνικό παράγοντα ασφαλείας, εσωτερικό και εξωτερικό.
20.2. Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Έθνους και κανενός άλλου.
20.3. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί ένα τεράστιο έργο, που είναι άκρως κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μας.
20.4. Η Πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύχρονα μέσα την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας.
20.5. Θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις μόνο Ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης του έργου τους.
20.6. Μισθολογικά θα είναι πλήρως καλυμμένοι για να προσφέρουν τις άκρως απαραίτητες – χρήσιμες υπηρεσίες τους προς την Πολιτεία.

21.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21.1. Το γήινο περιβάλλον λειτουργεί κάτω από συνθήκες νομοτέλειας οι οποίες αποδίδουν στα ανθρώπινα όντα έναν τεράστιο σεβασμό που δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να διαβιώνει στις πιο άριστες συνθήκες. Ότι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο παρέχεται σε πλήρη αφθονία. Το νερό, το οξυγόνο, οι καρποί της γης μας, τα πολύτιμα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην γη μας, η κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, η κάλυψη της αισθητικής προσφέρονται αφειδώς από το περιβάλλον μας.
21.2. Είναι αυτονόητο εφόσον το αντιλαμβανόμαστε να τρέφουμε και να εκδηλώνουμε με πλήρη αμοιβαιότητα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον μας. Ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον μας αρχίζει με την επαφή που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει με αυτό. Οι περιγραφές της γραμματείας μας είναι ότι οι άνθρωποι ήταν στο παρελθόν σε μεγάλη επαφή μαζί του σεβόμενοι τα θεία δώρα. Όταν διάβαιναν ποταμό έπρεπε πρώτα να καθαριστούν και το διάβαιναν πάντα καθαροί. ΣΕΛΙΔΑ 32 από 40
21.3. Τα μνημεία που μας άφησαν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της φύσης. Όπως οι μυκηναϊκοί τάφοι, οι πυραμίδες, οι ναοί και οι κατοικίες.
21.4. Η Ελλήνων Πολιτεία θα αποδίδει το σεβασμό της προς το περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό. Στις σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.
21.5. Οι οικισμοί θα είναι προσαρμοσμένοι και με σεβασμό στο περιβάλλον με όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
21.6. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις με φυλακές ψυχών και σωμάτων.
21.7. Ο άνθρωπος θα ξαναμάθει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, τι υπάρχει γύρω του, τι συμβαίνει γύρω του, τα συμπαντικά δρώμενα και θα συμμετέχει σε αυτά σαν αναπόσπαστο τμήμα τους.
21.8. Η ενέργεια έχει δοθεί στους ανθρώπους ως θείο δώρο και θα πρέπει να ενσωματώνεται στη δομή της πολιτειακής δράσης με αποδοτικούς πρωτοποριακούς τρόπους.
21.9. Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.
21.10. Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του (συντήρηση δικτύου διανομής).
21.11. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι’ αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.
21.12. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με το περιβάλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 33 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1. Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.
1.2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.
1.3. Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.
1.4. Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.
1.5. Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.
1.6. Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.
1.7. Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.
1.9. Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.
1.10. Όπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας. ΣΕΛΙΔΑ 34 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους προς την Πολιτεία.
1.2. Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το Ελληνικό Μεγαλείο.
1.3. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη ( υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει, για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία κληρονομιά μας.
1.4. Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια κτίσματα όλων των ειδών.
1.5. Στον εκτός Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους μας.
1.6. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.
1.7. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας .
1.8. Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.
1.9. Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.
1.10. Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.
1.11. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι ΣΕΛΙΔΑ 35 από 40
σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό στο Παγκόσμιο στερέωμα θα διοργανώσει, σχεδιάσει και αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 36 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της Πολιτείας προς τον πολίτη.
1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη. Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.
1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11 % που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.
1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.
1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.
1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η Πολιτεία.
1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 € ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.
1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.
1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Με ΣΕΛΙΔΑ 37 από 40  σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).
1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο, η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν εκτός αυτής.
1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.
1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.
1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Το προσωπικό και τα πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.
1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται αφορολόγητα.
1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή πώλησης από τον παραγωγό και το 50 % φόρος προς την πολιτεία.
ΣΕΛΙΔΑ 38 από 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

1.1. Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.
1.2. Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Ισονομία, Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.
1.3. Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ.
1.4. Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ’ επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. Όταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους Πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.
1.5. Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από το αίμα, το DNA. Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν την Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.
1.6. Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό), τα δρώμενα της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά.
1.7. Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι ΣΕΛΙΔΑ 39 από 40 οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες.
Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του Γένους μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣhttps://esypeloponnisou.wordpress.com/2017/12/10/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
_________________________________________________

ΠΗΓΗ: http://www.artemis-sorras.gr/programmatikes-dilosis-politikou-forea/

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αντώνης Χαραλάμπους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης, λεηλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης από τα ιδανικά του , την γλώσσα του, τα έθιμα και τι συνήθειές του. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθελληνικής και προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου όπως αυτή διαγράφεται στην νεότερη ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέχεια της επιβουλής ανθελληνικών κέντρων επικυριαρχίας η οποία ξεκίνησε με την δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά ΄Ελληνα Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την Ψήφιση του Πολιτικού Συντάγματος το οποίο είχε προγραμματιστεί για να επικυρωθεί στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση καθώς επίσης σταμάτησε την λειτουργία του κρατικού Πιστωτικού Ιδρύματος την « Ελληνική Χρηματιστική » το οποίο αντικατεστάθη το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος». Από τότε η εξουσία μέσω Δημοκρατικών Διαδικασιών οι οποίες θα ήταν η εγγύηση για την Ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους πέρασε σε ξένα προς τον Ελληνισμό Κέντρα με εκπροσώπους τα πολιτικά κόμματα μέσω της εγκάθετης και ξενόφερτης μοναρχίας. Είναι γεγονός ότι ενώ το πολίτευμα άλλαξε πολλές μορφές, η κύρια σταθερά και υπεύθυνη συνιστώσα του Καθεστώτος διαχρονικά από το 1832 μέχρι και σήμερα παραμένει η κομματοκρατία. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του Ελληνικού Έθνους επειδή διαίρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας.

Είναι υπεύθυνα γιατί όχι μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων Πολιτών αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την επιβολή των συνθηκών αιχμαλωσίας δέσμευσης και υποταγής σε Ανθελληνικά Κέντρα. Τα κόμματα επέτρεψαν στο Τραπεζικό κατεστημένο να λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ελέγχου και απαλλάσσοντας το από κάθε φόρο και υποχρέωση καταβολής τελών έτσι αυτό σε πλήρη ασυλία έφτασε μέχρι το σημείο να πτωχεύσει το Ελληνικό Κράτος επανειλημμένως. Τα κόμματα εκχώρησαν το δικαίωμα στο Τραπεζικό κατεστημένο να χαράσσει την οικονομική πολιτική του κράτους μας και να δημιουργήσει τις συνθήκες αιχμαλωσίας των Ελλήνων Πολιτών μέσω του χρέους . Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία της Μικρασιατικής Καταστροφής και γενοκτονίας.
Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούνε είναι η αιτία του Εμφυλίου πολέμου πού τόσο ακριβά στοίχησε στο Έθνος μας και ο διαμελισμός του Ελληνισμού όπως στην Κύπρο. Τα κόμματα είναι υπεύθυνα γιατί αυτά δημιουργούν την διαπλοκή, το πελατειακό κράτος , την διαφθορά, την ανομία και την κατάρρευση των Εθιμικών Αξιών . Το πολιτικό καθεστώς επέτρεψε σε οργανισμούς και Συμβούλια ξένα Ελληνικών συμφερόντων να είναι ενταγμένα μέσα στον Κρατικό Μηχανισμό απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την Ελληνική Πολιτεία καθώς επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του Παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας, του υπερδανεισμού που ακολούθησε και την παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας στους Δανειστές του με τα Μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, έχοντας φέρει το μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας με δύο εκατομμύρια ανέργους , στρατιά αυτοχείρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές τις προοπτικές επιδείνωσης.

Λόγω του ότι: Αυτό που βιώνουμε έως και σήμερα δεν είναι Δημοκρατία αλλά επαίσχυντη ολιγαρχία μέσω της κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμμα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας . Ως Έλληνες Πολίτες παρά τα κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε έχουμε μεταβληθεί σε στιγμιαίους ψηφοδότες υπηκόους χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, στις επιλογές και στην χάραξη και εφαρμογής της πολιτικής πρακτικής. Ως Έλληνες Πολίτες έχουμε αιχμαλωτισθεί σε ένα χρέος του οποίου ούτε την προέλευση, ούτε το ύψος , ούτε την διαχείριση του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ούτε έλεγχο της νομιμότητος του να κάνουμε παρότι εμείς και οι απόγονοι μας να έχουμε επιφορτισθεί τις συνέπειες του καθώς και την αποπληρωμή του. Παρά του ότι κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν και για την αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους αλλά και για μια τεράστια ανάπτυξη του Κράτους μας το πολιτικό κατεστημένο δεν το χρησιμοποιεί και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις με νέες δανειακές συμβάσεις με εγγυητές και υπόχρεους εμάς τους Πολίτες για την αποπληρωμή του. Επιπλέον κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι το Κράτος μας παρά την δυνατότητα που έχει και με υπάρχουσα ήδη κατατεθειμένη εγγυοδοσία, για άτοκη δανειοδότηση με πολυετή περίοδο αποπληρωμής του δανείου, από τα τεράστια αποθεματικά που διαθέτει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος εξ αρχής όπως και όλων των παγκόσμιων ταμείων που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε όλο το ιστορικό βάθος και τα οποία κατέχουν τον Εθνικό πλούτο ο οποίος κληρονομικά ανήκει στο Ελληνικό γένος ( βλέπε Παράρτημα 1), το πολιτικό κατεστημένο δεν χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα προκλητικά και απροσχημάτιστα προς όφελος των Αγορών και των Τραπεζιτών και εις βάρος των νόμιμων κληρονόμων. Καταγγέλλουμε ως παράνομη σύμφωνα με την Νομολογία του Ο.Η.Ε την παραχώρηση έστω και ελάχιστου τμήματος Εθνικής Κυριαρχίας από το Πολιτικό κατεστημένο προς τους Τραπεζίτες και τις λεγόμενες Αγορές. Καταγγέλλουμε ως παράνομο και επαίσχυντο το χρέος που μας καταλογίζουν.

Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα και την επί εκατόν ογδόντα πέντε χρόνια καταχρηστικής, παταγωδώς αποτυχημένης και άκρως επικίνδυνης για το μέλλον,
διακυβέρνηση του Κράτους μας από όλες τις μορφές και τις πτυχές της κομματοκρατίας που δοκιμάστηκαν . Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα πολιτική της εκδίωξης των αυτοχθόνων Ιθαγενών Ελλήνων μέσω της μετανάστευσης με κορύφωση της τα τελευταία χρόνια με την εκδίωξη του σημαντικότερου ιστού ανάπτυξης τους νέους επιστήμονες. Καταγγέλλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλον τον πλανήτη σε όλες τις μορφές που εκφράζεται μέσω των τεχνών ( μουσειακά εκθέματα ) , των επιστημών ( Μαθηματικά, Φιλοσοφία , Αρχιτεκτονική , Αστρονομία, Μεταλλουργία κλπ ) της σκέψης , της γλώσσας. Καταγγέλλουμε την απόκρυψη των κληρονομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος της Βασιλείας τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο κυρίαρχο Έθνος μας στους πραγματικά Έλληνες Ιθαγενείς τον σφετερισμό τους την καταδολίευση τους την πλαστογραφία τους, την παράνομη και καταχρηστική τους χρήση από τους πλαστογράφους αλλοεθνείς ανθέλληνες η οποία ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνεχίσθηκε με την αυτοκρατορία της Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) και σε όλη την μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα. Οι Κύριοι (Κουρήτες) , όπως προσφωνούσαν τους Συγκλητικούς στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να είναι ελληνικής ιθαγένειας, ώστε «οι προστασίες να λαμβάνονται σωστά και να δίδονται σωστές απαντήσεις από τους θεούς όταν αποφασίζουν επάνω σε νομικά, κοινωνικά και ειδικώς σε στρατιωτικά θέματα». Επί Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) επίσης ο νόμος όριζε την αμιγώς Ελληνική φυλετική καθαρότητα των Συγκλητικών – από τις τάξεις των οποίων εξελέγετο ο εκάστοτε Βυζαντινός Αυτοκράτωρ – και μάλιστα επί ποινή εκπτώσεως των κληρονομικών Συγκλητικών προνομίων των απορρεόντων εκ της καταγωγής τους. Για δε τον βασιλέα της Ρωμανίας ( αυτοκράτωρ ήταν υποδεέστερος του τίτλου του βασιλέως ) ίσχυε : «…τα μεν εώα έθνη διδόασι τιμήν τω Βασιλεί ως διαδόχω του πατρικού οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Αυτός ο όρος της εθνολογικής κληρονομικής διαδοχής αποδυναμώθηκε με την επικράτηση της δογματικής νομοθεσίας για τον Αυτοκράτορα ο οποίος έπρεπε να είναι : «Πιστός εν Χριστώι τωι Θεώι Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων».

Έτσι την Εθνολογική καταγωγή την είχε κάποιος που έχει προσχωρήσει διά του Χριστιανικού Βαπτίσματος και Χρίσματός του στη Ρωμαϊκή Πίστη, δηλ. στη Ρωμαϊκή Θρησκεία, η οποία από τον 4ο μ.Χ. αι. (οπότε και ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας) ήταν ο Χριστιανισμός. Το Ελληνικό κληρονομικό δικαίωμα αντικατεστάθη από την δογματική πίστη του Αυτοκράτορα. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έγινε ο εξελληνισμός των Αυτοκρατόρων της Ρωμανίας οι οποίοι ήταν όλοι αλλοεθνείς . Με αυτό ακριβώς τον τρόπο απέκτησαν παράνομα και καταχρηστικά πλαστά Βασιλικά δικαιώματα οι μέχρι σήμερα Βασιλικές οικογένειες . Στην ιστορία του νεοτέρου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 υπήρξε συνέχεια του δογματικού κυριαρχικού καθεστώτος. Το σύνταγμα του 1844 ορίζει τον δεκαεξάχρονο ‘Oθωνα βασιλέα ιερό ελέω θεού. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως : « επικρατούσα θρησκεία εις την Ελλάδα ή της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας…..» και στο δεύτερο άρθρο : «η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον Ημών Ιησού Χριστόν …… ενεργούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά ταύτης δικαιώματα…..» από την αρχή αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα δόγματος επί του έθνους και μάλιστα με κυρίαρχο ( κύριο ) πνευματική οντότητα η οποία κυριαρχεί μέσω της εκπροσώπησης του από την ιερά σύνοδο. Με ποιά απόδειξη και ποιά εξουσιοδότηση γίνεται αυτή η αντιπροσώπευση. Με τί τρόπο γίνεται η επιλογή και με ποιά αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας. Είναι ακριβώς η συνέχεια του θεοκρατικού καθεστώτος της Ρωμανίας. Είναι αντιγραφή ακριβής η επιλογή αντιβασιλέα του νέου Ελληνικού Κράτους με την επιλογή αυτοκράτορα της Ρωμανίας. Το άρθρο 45 του συντάγματος του 1844 αναφέρει: «…..εκλέγουσι προσωρινώς αντιβασιλέα πολίτην έλληνα του ανατολικού δόγματος…..». αντικατασταθεί η ιθαγένεια άλλη μια φορά η οποία αποδεικνύει την εθνολογική προέλευση με την υπηκοότητα σε δογματική εξουσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά για την υφαρπαγή την καταδολίευση και την λεηλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυρίαρχων ιθαγενών ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνείς, καταχραστές, παραχαράκτες .

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως απαράδεκτη και μιασματική την δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως ελλήνων ιθαγενών. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις γενοκτονίες τις δολοφονίες τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έγιναν εις βάρος των ελλήνων ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη γαία προκειμένου να ιδιοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας οι παραχαράκτες καταχραστές ανθέλληνες φονείς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ κάθε βασιλική ιδιότητα οποιουδήποτε εφόσον δεν ανήκει γενεαλογικά στο έθνος των ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας. Ιστορικά ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που είχε καταληφθεί μετά από πόλεμο έπρεπε να γίνει μόνο με την συγκατάθεση Έλληνα Βασιλέα όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν έλληνας βασιλέας της ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια το πώς ένας έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε ένα αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων ακόμα και από βασιλέα είναι ή αποστασία ή προδοσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελλήνων από τους παρανόμως εξελληνισθέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους . Και το σημαντικότερο την λεηλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του Κυρίαρχου Πανάρχαιου Έθνους μας, το μόνο έθνος πραγματικά αυτοχθόνων ιθαγενών μέσω αλλεπάλληλων προδοσιών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις Αγορές και τους Τραπεζίτες, χρέος ανύπαρκτο τεχνητά δομημένο για την λεηλασία όχι μόνο των περιουσιών μας αλλά και των ψυχών μας.

Για όλα τα ανωτέρω ως Πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται επ΄ ονοματί μας, επικαλούμαστε τα Συνταγματικά δικαιώματα μας και αποκηρύσσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν εκπροσωπούν εμάς, τα συμφέροντα μας και τα δικαιώματα μας και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε: ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» Στην δημιουργία των συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας της μόνης Δημοκρατίας, στην βάση και στις αρχές όπως απορρέουν από την Γραμματεία ως Θεώρημα και ως Πρακτική εφαρμογή. Στην Εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατείν του Δήμου όπου οι Δημότες είναι πραγματικά πολίτες με πλήρη συμμετοχή επί «κρίσεως και αρχής». Την επαναφορά όλων των κληρονομικά δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του έθνους μας σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές , τεχνικές, κυβερνητικές, υλικές κλπ. Καλούμε όλους τους ΄Ελληνες να ενταχθούν στην δημιουργία στον Δήμο τους, Πολιτικής Οντότητας, με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» « Ε.ΣΥ.» η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της Πολιτείας στην Ελληνική Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι η οδός για την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» «Ε.ΣΥ.» αναγνωρίζει ως μόνο και πραγματικό χρέος αυτό που έχουμε ως Έλληνες πολίτες να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον στα χέρια μας, χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτόν μας αλλά προς ολόκληρο το γένος μας και κυρίως προς τους απογόνου μας, τις νεώτερες και μελλοντικές γενεές. Η Ελληνική Δημοκρατία προάγει το Ελληνικό αξιακό σύστημα γιατί μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπος οντολογικά παίρνει την θέση που του ανήκει, έτσι ο άνθρωπος είναι Πολίτης ζώντας σε πόλη , παράγοντας πολιτισμό με πλήρη ασφάλεια στην ολότητα με αρμονία και συνοχή.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ :

1. ΛΟΓΙΚΗ είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του αρχών με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.
3. ΑΡΕΤΗ είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά , διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.
5. ΙΣΟΤΗΣ είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση , η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται απο τόν καθένα πολίτη ξεχωριστά.
6. ΑΦΘΟΝΙΑ είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.
7. ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.
9. ΑΡΜΟΝΙΑ η σύγκλιση, η αρμογή , η σύνδεση διαφορετικών , ή αντιθέτων σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.
10. ΑΝΔΡΕΙΑ «Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις».
11. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο( σκοπό ) της ύπαρξης του.
12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε σε ποιό σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.

Αυτές οι αξίες δημιουργούν τις αρχές ως σημεία αναφοράς κοινωνικού συστήματος τα οποία δημιουργούν συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ως την τέχνη να φθάνεις στην αλήθεια και καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Σε μια ελεύθερη κοινωνία, διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η άσκηση πολιτικής ή πολιτειακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η συμμετοχή στο εκλέγειν – εκλέγεσθαι, στο συνέρχεσθαι, συμμετοχής στα κοινά και στην άσκηση ελέγχου εξουσίας.
4. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα όμως στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση.
5. ΙΣΟΝΟΜΙΑ: Είναι αφενός η ισότης των πολιτών έναντι του Νόμου και η εφαρμογή του Νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες και αφετέρου η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλεξάρτηση Νομοθέτη και εκτελεστικής Εξουσίας.
6. ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυούνται την αντιμετώπιση των Πολιτών με ισότητα εκ μέρους της Πολιτείας καθώς και η πραγματική αμοιβαιότητα σχέσεων Πολιτών και Πολιτείας.
7. ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ: Είναι το βάρος των αποφάσεων της Πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους Πολίτες χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις κλπ.
8. ΙΣΗΓΟΡΙΑ: Οι ίδιοι να έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης.
9. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Αποσκοπώντας στην απόδοση της να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς η αξιακή ισότητα, με την οποία η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαιϊκές τους σχέσεις.
10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Έχει σκοπό τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αξιών και αρχών. Η αδικοπραξία κατά μέλους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας, έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία αν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα με διόρθωση ή με τιμωρία. Να διανέμεται «μή προς τον λόγον αλλά προς την διάνοιαν του νομοθέτου σκοπείν». Και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις, τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική δικαιοσύνη εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης απόδοσης του δικαίου.
11. ΦΡΟΝΗΣΗ: Είναι η αιτία του «πράττειν ορθώς».
Τρόπος σκέψης και αντίστοιχη πρακτική που χαρακτηρίζεται από λογική, σύνεση, ωριμότητα. Η φρόνηση είναι «η δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης ευζωίας», η οποία υπερβαίνει τη γνώση, μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο και επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίσει το «δέον γενέσθαι». Είναι εκείνη που παράγει το φρόνημα, το οποίο ζωογονεί και οργανώνει την πράξη, καθώς εμπεριέχει το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης και βούλησης, που είναι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η πράξη…
12. ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: Η έννοια της σωφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων «το κρατείν ηδονών και επιθυμιών», με το να είσαι μέσω της Λογικής Κύριος του εαυτού σου. Σωφρονέω σημαίνει συγκροτούμαι , συνέρχομαι, γίνομαι κύριος εμ΄αυτου.
13. ΑΙΔΩΣ : Εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπου να αποφεύγει κάθε πράξη του που αντιβαίνει στον καθιερωμένο εθιμικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος με κίνητρο τον σεβασμό και την σεμνότητα.
Η αιδώς κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου, γιατί το εμποδίζει να παραδοθεί στο χάος των παρορμήσεων του και το υποχρεώνει να συμμορφωθεί με ότι το διαφοροποιεί από τα άλλα έμβια όντα: το λόγο. Παράλληλα περιστέλλει τις εγωιστικές τάσεις του την ιδιοτέλεια ,την επιθετικότητα, την απληστία και τονώνει σε αυτό τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας.
14. ΣΕΒΑΣΜΟΣ: Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό ο οποίος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου.
Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοημόνων όντων με πλήρη αμοιβαιότητα, μέσα σε αυτήν την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ των δημιουργών του ως ομοίωμα τους, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και ως συμπαντικό όν με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τον θείο δημιουργό του και αμοιβαία ο δημιουργός σέβεται το δημιούργημά του. Ο θεός που προβάλλουν τα Ιερατεία και τα δόγματα δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και γενικότερα για την ανθρώπινη φύση επειδή τον θέλει σε ζωώδη κατάσταση που σημαίνει ότι αυτός ο θεός δεν είναι ο Δημιουργός του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια.
15. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ : «Σύμφωνα με την αξία του πρέπει να πράττει και να τιμάται ο κάθε άνθρωπος». ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται απ’ την οικονομική του, ή την κοινωνική του θέση. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου. Εγείρει την αγωνιστικότητά του, με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του.
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας και καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, η κοινωνική ισορροπία ,η δικαιοσύνη , η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
Οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους.
16. ΦΙΛΟΤΗΣ : Η Φιλότητα ως κάθε είδους φυσική ελκτική δύναμη, κάθε είδους δύναμη κοινωνικής συμφιλίωσης και ενότητας ή κάθε είδους δύναμη ανοσίας και ομοιόστασης ενός οργανισμού.,
Ως κοινωνική ελκτική δύναμη υποβάλλει την εικόνα του αδιαίρετου σώματος μιας πόλης, της συλλογικής ψυχής της, στην οποία επικρατεί η ομόνοια και η ενότητα όλων των πολιτών. Σε αυτή την πόλη και σε αυτή την κοινωνία επικρατεί, η απόλυτη συν-χώρηση ακόμα και των αδιαχώριστων, κοινωνικά ατόμων. Τέλος, πνευματικά, Η Φιλότητα είναι η ενωτική δύναμη με αποτέλεσμα την ηρεμία και την γαλήνη της συνειδητότητας , η οποία έχει γίνει ένα με τον εαυτό της.
17. ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ: Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τιμητική διάκριση, υπεροχή, δόξα.
Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας .., εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά, ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελός της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στοά.
18. ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: Είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις , συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις οι οποίες προβάλλουν μεγαλειωδώς το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο , το δίκαιο.
Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με τον σκοπό ύπαρξης του τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωση του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια την μεμψιμοιρία. Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη γαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΚΦΡΑΣΗΣ.

1.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

1.1. Έχεις την Ελευθερία να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις την ικανότητα της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης της πράξης σου.
1.2. Έχεις την Ελευθερία να βλάψεις να αλλοιώσεις να καταστρέψεις ακόμα και να σκοτώσεις μερικώς ή ολικώς σωματικά ή ψυχικά μόνο όταν μπορείς να επανορθώσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά αυτό που έβλαψες αλλοίωσες κατάστρεψες ή σκότωσες.
1.3. Ακόμα και η σκέψη για οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό ή ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο που απευθύνεται σε ανθρώπους υπόκειται στον νόμο της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης. Η καλλιέργεια οποιασδήποτε σκέψης επιθυμίας ή σχεδίου γίνεται χωρίς να τηρείται αυτός ο νόμος είναι ήδη συνειδησιακός θάνατος.
1.4. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών να αφαιρέσεις να πάρεις να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε χωρίς να έχεις την δυνατότητα να το αντικαταστήσεις πλήρως και επακριβώς.
1.5. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών αποφάσεις σου να δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην οικονομία, στα κοινωνικά δρώμενα, στην παιδεία, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, στην πρόνοια , στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία.
1.6. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των μελών της κάθε παρέμβασης σου η οποία είναι ανεπανόρθωτη.
1.7. Η παράβαση του νόμου της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητός σου.
1.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και στους νόμους της.

2.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

2.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνει ότι θέλεις αρκεί να έχεις εφαρμόσει και δεχτεί με προσομοίωση το αποτέλεσμα των πράξεων σου ή των επιλογών σου και των εκφράσεων σου πρώτα στον εαυτόν σου.
2.2. Μπορείς να κάνεις σε συνάνθρωπο σου ότι θέλεις αρκεί να το έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου.
2.3. Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις αρκεί να έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτόν σου και για το περιβάλλον σου.
2.4. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τον εαυτόν σου δεν μπορείς να το κάνεις ή να το επιβάλλεις σε άλλον.
2.5. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τα παιδιά σου δεν μπορείς να το κάνεις για παιδιά άλλων.
2.6. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για το δικό σου περιβάλλον δεν μπορείς να το κάνεις για την κοινωνία ή τμήμα της κοινωνίας.
2.7. Η παράβαση του νόμου της προσομοίωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας σε οδηγεί στην θανατική καταδίκη της συνειδητότητος.
2.8. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και τους νόμους της.

3.0. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ότι θέλεις αρκεί το κίνητρο των πράξεων σου των επιλογών σου και των εκφράσεων σου να είναι σε δημόσια θέα.
3.2. Το κίνητρο για κάθε σου πράξη ή επιλογή ή έκφραση σου πρέπει να εκτίθεται δημόσια και να είναι καταξιωμένη με αρετή.
3.3. Για οτιδήποτε επιδιώκεις δεν είναι απομονωμένο και κρυφό από το σώμα της πολιτείας.
3.4. Κάθε πρόταση κάθε ιδέα κάθε καινοτομία σε οποιαδήποτε μορφή της τεχνολογίας της επιστήμης της τέχνης ως και κανόνες νόμοι διδασκαλία καθοδήγηση πρέπει να άπτονται του αξιακού συστήματος του ανθρώπου και ανήκει σε όλη την κοινωνία και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην διαδικασία που δημιουργείται.
3.5. Η διαδικασία και η εφαρμογή σε κάθε σου πρόταση καινοτομία σκέψη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στον αξιακό άξονα και να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των λειτουργικών αρχών της πολιτείας ώστε να αποτελεί διαχρονική ανελικτική αναβάθμιση όλης της κοινωνίας συνολικά
3.6. Η κάθε καινοτομία πρόταση σκέψη είναι διατύπωση συμπαντικής μνήμης και ως τέτοιας ανήκει κληρονομικά σε όλους τους πολίτες. Όλοι οφείλουν να την σέβονται επειδή η ασέλγεια εις βάρος της είναι ασέλγεια κατά όλης της κοινωνίας.
3.7. Επειδή οι καινοτομίες ανήκουν σε όλη την κοινωνία η πολιτεία και τα μέλη της οφείλουν να τις προστατεύουν επί ποινή τιμωρίας σε όσους παραβαίνουν αυτήν την υποχρέωση. Όποιος προτείνει οτιδήποτε με κίνητρο στοχευόμενα το κακό της πολιτείας στην οικονομία , στα κοινωνικά δρώμενα , στην παιδεία, στην εργασία , στην ασφάλεια , στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην αφθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία έχει ήδη θέσει τον εαυτόν του στην συνειδησιακή λήθη και έχει υποστεί θάνατο της συνειδητότητός του.
3.8. Οι άρχοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας οφείλουν να προστατεύουν με την ίδια την ζωή τους κάθε κληρονομιά της πολιτείας και του έθνους μας
H «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» λειτουργεί με άξονα τον πολίτη ο οποίος συμμετέχει με τον δυνατότερο και αποτελεσματικό τρόπο στην κρίση των καταστάσεων αποφάσεων δεδομένων και στην άσκηση εξουσίας, ουσιαστικά είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην ελλήνων πολιτεία.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και με όσα ισχύουν μετά τη μεταρρύθμιση με τη συνθήκη της Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπου αναλύονται και προστατεύονται διεξοδικά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη εν συνόλω, ο κάθε Έλληνας Πολίτης– Άνθρωπος ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να ζει και λειτουργεί μέσα σε μια ευνοούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αιώνες αγώνων εκατομμυρίων ανθρώπων. Κεκτημένο, θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δια μέσου της Λαϊκής κυριαρχίας που θεωρείται ως το θεμέλιο του πολιτεύματος της «Δημο-Κρατίας». Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στον εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη δια την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ως τροποποιήθηκε και αναδιαμορφώθηκε, συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας (ΕΕ C 306/17-12-2007),
1.2. Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ως τροποποιηθήσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών,
1.3. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Σύμβαση Ρώμης της 4-11-1950 , Ν.Δ. 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο πρωτόκολλο ΕΣΔΑ,
1.5. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),

Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ: Τα κεφάλαια αυτά είναι κληρονομικό δικαίωμα των Κυρίαρχων, Αυτοχθόνων, Ιθαγενών εν γένει λαών ες αεί. Είναι γνωστά επίσης ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility). Διέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες και που θα έπρεπε να φρουρούνται με διαφάνεια και ασφάλεια και να διασφαλίζονται προς όφελος όλων των χωρών μελών και που αφορά και την Ελλάδα αλλά και κάθε Έλληνα Πολίτη αλλά και κάθε Άνθρωπο γενικότερα. Παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Οι συμφωνίες που υπογράφησαν για την οικονομική σταθερότητα του πλανήτη, τη διαχείριση και τον έλεγχο της παγκόσμιας ταμειακής επάρκειας και όπου επίσης συμφωνήθηκε να τηρούνται οι ισολογισμοί των παραγώγων των κατατεθειμένων κεφαλαίων στους παράλληλους καταπιστευματικούς λογαριασμούς ήταν οι ακόλουθες:

1.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:

1.1. Διακυβερνητική συμφωνία που υπογράφη κατά την ημερομηνία 23-11-1982 στο Λευκό Οίκο ΗΠΑ – Ουάσιγκτον DC και έχοντας αρ. αναφοράς «USSCANN.5895-7G89G78FG-97FD8G7F8D7-7789FD8G98F-9F8F889F890-0001″ με το πρωτόκολλο αριθ. 558-22821,
1.2. H Τριμερής Συνθήκη Επιτροπή Χρυσού ((Tripartite, Trilateral, Trillenium Pact, GOLD COMMISSION) TTTGC – USA, France and UK, η οποία είναι η ισχύουσα συνθήκη μεταξύ των διεθνών κυβερνήσεων (World Governments – Λονδίνο 1921) και όσων έχουν ιδρυθεί το 1944/5-1994/5, που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Bretton Woods για μια ενιαία περίοδο πενήντα (50) ετών, η οποία διέκοψε τη λειτουργία του το 1994 και που εκκαθαρίστηκε το 1997 αφού εκπλήρωσε την περίοδο που συμφωνήθηκε,
1.3. Η Συνθήκη «Butler, Charles H.» – «Δημιουργώντας εξουσία των μέσων» – Ηνωμένες Πολιτείες Επιτροπή Γερουσιαστών «The Treaty Making Power of the Means, United States Senator Committees),
1.4. Η Συμφωνία «The Green Hilton Agreement» – Γενεύη 1963-1966 με εγγύηση που επικυρώθηκε ως διεθνής συναίνεση (the Guarantee is Declared on by International Consent) και η οποία εγγύηση επικυρώθηκε και καθιερώθηκε δυνάμει της διάσκεψης στο Ίνσμπρουκ, -Αυστρία το 1964, Πρακτικά Δημοκρατικός «Royden J»,
1.5. Η Συνθήκη που αφορά τον κανόνα του χρυσού « Making Power in the Defence of the Senates part in Treaty Making and the Foreign Controller of Gold Act, (1972) in the Senate of the United States» Τόμος II, κεφάλαιο 7,
1.6. Διεθνής Επιτροπή (Χάγη 1968), η οποία μεταφέρθηκε στο Καταπίστευμα και του ιδρύματος στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου και την προστασία του ελεύθερου Κόσμου και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών που ανέλαβαν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις Διεθνείς Εξασφαλίσεις των Συνδυασμένων Λογαριασμών αλλιώς γνωστό ως το Παγκόσμιο Ταμείο ταμειακής Διευκόλυνσης (International Panel (The Hague 1968) which transferred to the Trust and Foundation in its supervisory role and in protection of the free world.) and subsequent revisions thereof governing the management and control of International Collateral Combined Accounts otherwise also known as the Global Debt Facility).
2.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
2.1. Συνθήκη των Παρισίων (Treaty of Paris) της 10 Δεκ 1898,
2.2. Συνθήκη «Jekyll Island» (Georgia των ΗΠΑ, 1908-1910),
2.3. Ο νόμος «Aldrich» – ΗΠΑ 1910,
2.4. Δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζες «Federal Reserve System» (Washington, USA, 1913),
2.5. Η Συνθήκη του Λονδίνου 1920,
2.6. Τριμερής Συμφωνία μεταξύ των Εθνών (Trilateral Tripartite Trillenium Pact Between Nations), Λονδίνο 1921,
2.7. Ο Κανόνας του χρυσού (The Gold Act) – ΗΠΑ 1924,
2.8. Το δεύτερο σχέδιο των Εμπειρογνωμόνων (The Second Plan of the Experts), 1929
2.9. Δημιουργία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), 20η Ιανουαρίου του 1930,
2.10. Η συμφωνία της Χάγης (1930)
2.11. Η συμφωνία της Άπω Ανατολής που διέπει τα Συνδυασμένα Αποθετήρια (Far East Combined Depositories Agreement), 1932 1945,
2.12. Η Συμφωνία του Bretton Woods – 1944-1971 και που ισχύει μέχρι και σήμερα,
2.13. Η B.I.S. / Σύμμαχοι συμφωνία – Βέρνη, Ελβετία, 1946 -1948,
2.14. Η συμφωνία Πράσινη Hilton – Γενεύη, Ελβετία, 1963-1968,
2.15. Schweitzer Διάσκεψης – Innsbruck, Αυστρίας το 1964,
2.16. Οι συμβάσεις Schweitzer Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 Washington Panel)
2.17. Η Εφορευτική / Διορισμός Sole Διαιτητής συμφωνίες (1995)
2.18. The Washington Panel -1998,
2.19. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης Δικαιωμάτων (Bangkok 2003),
2.20. Η Συνθήκη που υπογράφηκε στο Bretton Woods του New Hampshire Αμερικής (The Bretton Woods Agreement), 1944 – 1971, *
2.21. Η Συνθήκη που υπογράφηκε από τους Συμμάχους και την B.I.S. (The B.I.S. / Allies Agreement), Βέρνη Ελβετίας 1946-1968
2.22. Οι Συμβάσεις Schweitzer στη Χάγη, Κάτω Χώρες, το 1968 και τις αναθεωρήσεις αυτών, 1972, 1984, και 1998 (The Schweitzer Conventions The Hague, Netherlands, 1968 and revisions thereof, 1972, 1984, and 1998 Washington Panel),
2.23. Η Συνθήκη για την Εκλογή και Διορισμός του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (The Election / Appointment of Sole Arbiter Agreements), 1995,
2.24. Το συνέδριο στην Αμερική (Washington Panel) – 1998,
2.25. Η συνθήκη για τον Σεβασμό της Συνθήκης που αφορά τα Διακαιώματα (The Treaty for Respecting the Rights Treaty) – Bangkok 2003.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 16 Ιουν 2018 Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ :ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ . ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Η τοποθέτηση του Αρτέμη Σώρρα είναι: Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ. ΔΟΓΜΑ. ΧΡΩΜΑ . Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!!
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 16 Ιουν 2018 Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ :ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗ . ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Η τοποθέτηση του Αρτέμη Σώρρα είναι: Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ. ΔΟΓΜΑ. ΧΡΩΜΑ . Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!!

ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ 16 Ιουν 2018 – ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

4 καζίνο χρωστάνε στο ΙΚΑ 100.000.000 ευρώ αλλά κόβουν την 13η σύνταξη

4 καζίνο χρωστάνε στο ΙΚΑ
4 καζίνο χρωστάνε στο ΙΚΑ

4 καζίνο χρωστάνε στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ 100.000.000 ευρώ αλλά κόβουν την 13η σύνταξη και στέλνουν τα γερόντια να εργαστούν.

Τέσσερα καζίνο Λουτρακίου, Ρίου, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας χρωστάνε στον ΕΦΚΑ 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κόβουν την 13η σύνταξη και δεν σταμάτησαν εκεί.

Η διεστραμμένη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, με νόμο της, δίνει λέει την «δυνατότητα» να εργαστούν όσοι ηλικιωμένοι «θέλουν», παίρνοντας το 70% της σύνταξη τους. Δηλαδή αφού τους κόβουν την σύνταξη, τους αναγκάζουν να εργαστούν μέχρι θανάτου.

Και είναι τόσο ανάλγητοι που δεν ντρέπονται να λένε στα ΜΜΕ, ότι είναι «δικαίωμα να εργάζονται» και ότι τους «έδωσαν την δυνατότητα» να σφουγγαρίζουν σκάλες 60 – 70 – 80 ετών συνάνθρωποι μας.

ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΡΩ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ Η ΔΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΡΕΗ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ “ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ” 2-9-2019

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΙΞΕΡ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 22-10-2019

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 29-10-2019

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1-11-2019

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 7-11-2019

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ΤΙ ΣΑΣ ΚΟΦΤΕΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΟΛΟΤΟΦ;

ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 7-11-2019

Γ.Γ. ΣΥΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙ ΜΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΗΕ ΚΑΝΟΥΝ ΜΠΙΖΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11-2019

ΜΚΟ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΕΛΙΕΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ: ΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 24-9-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΚΟ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ: ΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ: ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 16-12-2019)

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΑΚΕΡΑΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 200€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 8 ΣΤΑ 9 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 24-1-2020

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 24-1-2020

Η ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ 24-1-2020

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ:
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΜΕ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 30-9-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν υπέρ της ονομασίας «Βόρεια Μακεδονία»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΤΙΒΙΣΜΟ (ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ!!!!!)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Προϋπόθεση για ανάπτυξη είναι να μην υπάρχουν χρέη

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οφείλεις να ψηφίσεις την Ελλήνων Συνέλευσις στις εθνικές εκλογές

Η ΝΔ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2018 ΜΕ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΝ ΣΑΣ ΞΕΧΡΕΩΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ Η ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΠΙΣΩ 10-9-2019

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΓΩ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ ΦΥΛΑΚΗ 6-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 13-10-2019

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΓΕΙ 15-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΑΣ 17-10-2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 19-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ;

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι δύο μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος

Οι δύο μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος
Οι δύο μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος

Οι δύο μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος

Δύο μεγάλες αλλαγές φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος, σύμφωνα με τον Θ.Λιβάνιο.

Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος σημείωσε ότι το κλιμακωτό μπόνους και η απλή κατανομή εδρών αν το πρώτο κόμμα δεν φτάσει το 25% είναι οι δύο αλλαγές που έρχονται με τον νέο εκλογικό νόμο.

Λιβάνιος: Το μπόνους πάει στο πρώτο κόμμα, όχι σε συνασπισμό κομμάτων
Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε πιο δίκαιο τον νέο εκλογικό νόμο συγκριτικά με τον προηγούμενο σημειώνοντας: «σαφώς διευκολύνει και το σχηματισμό αυτοδύναμων κυβερνήσεων, εφόσον αυτή είναι εντολή του ελληνικού λαού, ή των κυβερνήσεων συνεργασίας».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι για να αποφευχθούν οι ευκαιριακές προεκλογικές συμμαχίες το μπόνους θα το πάρει το πρώτο αυτοτελές κόμμα κατά κανόνα κι όχι ο συνασπισμός κομμάτων.

«Διαιρείται ουσιαστικά το ποσοστό του συνασπισμού κομμάτων δια τον αριθμό των κομμάτων που συμμετέχουν κι αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του πρώτου κόμματος πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, άρα συζητάμε ότι το μπόνους το παίρνει το πρώτο αυτοτελές κόμμα», εξήγησε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

Τέλος, ο Θεόδωρος Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπονται νέες αλλαγές στο νόμο που έχει κατατεθεί στη Βουλή καθώς οι θέσεις των κομμάτων έχουν εκφραστεί διεξοδικά. «Ιδίως από τη στιγμή που δεν συγκεντρώνεται και η πλειοψηφία των 200 ψήφων για να ισχύσει άμεσα όποια αλλαγή», κατέληξε.
Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/politiki/libanios-dyo-allages-neos-eklogikos-nomos

Σήμερα ξεκίνησε η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα

Σήμερα ξεκινά η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα
Σήμερα ξεκινά η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα
Σήμερα ξεκινά η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα
Σήμερα ξεκινά η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα

Σήμερα ξεκίνησε η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα

Ξεκινά σήμερα στο Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των 21 κατηγορουμένων για την απώλεια των 24 ζωών στις πλημμύρες στην Μάνδρα Αττικής τον Νοέμβριο του 2017. Η Δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί αν οι κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών του Δημοσίου, φέρουν ευθύνες εξαιτίας αμέλειας τους, για την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Δυτική Αττική και να αποτιμήσει ποινικά τον ρόλο ενός εκάστου.

Ενώπιον του Δικαστηρίου καλούνται να λογοδοτήσουν η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, οι πρώην δήμαρχοι Ελευσίνας και Μεγαρέων, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιοι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μάνδρας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δασαρχείου Αιγάλεω, αλλά και των πολεοδομιών Αιγάλεω και Ελευσίνας, καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου.

Οι 21, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβίασης κανόνων οικοδόμησης.

Το χρονικό της υπόθεσης έχει αφετηρία στο όρος Πατέρα, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 είχε ξεκινήσει πολύ έντονη βροχόπτωση. Τα ξημερώματα πλέον, ο τεράστιος όγκος του νερού σχημάτισε έναν ορμητικό χείμαρρο που από το όρος Πατέρα ακολούθησε τη φυσική χάραξη της κοίτης των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης. Λόγω, όμως, τεχνητών ανθρωπίνων παρεμβάσεων και εμποδίων εντός των ρεμάτων, ο όγκος του νερού τελικά διαπέρασε την πόλη της Μάνδρας και εκτονώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ελευσίνας και Νέας Περάμου. Στο πέρασμα του νερού, άνθρωποι πνίγηκαν, σπίτια θάφτηκαν στις λάσπες και περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Τα στοιχεία της έρευνας που είχε διενεργήσει για την τραγωδία η Εισαγγελέας Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, ανέδειξαν τον συνδυασμό κυρίως τριών παραγόντων παραλείψεων και αμέλειας, που αλληλοσυμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον και οδήγησαν στο φονικό αποτέλεσμα: Ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, ανύπαρκτη χάραξη και οριοθέτηση ρεμάτων και απόλυτη ανοχή σε σειρά αυθαιρεσιών.

Σύμφωνα με το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που επικαλέστηκε στα συμπεράσματα της η εισαγγελέας, στην περιοχή διαπιστώθηκαν δεκάδες παραβάσεις του νόμου και παραλείψεις συγκεκριμένων ενεργειών. Κορυφαία όλων δε για όσα έζησε η Μάνδρα πριν δύο χρόνια κρίνεται η έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία εξαγγέλλονται από το 2004.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. – ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

Eurostat: Ούτε νερό και ρεύμα δεν μπορεί να πληρώσει 1 στους 3 Έλληνες

Eurostat: Ούτε νερό και ρεύμα δεν μπορεί να πληρώσει 1 στους 3 Έλληνες

Ενας στους τρείς Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, στην οποία η Ελλάδα καταλαμβάνει την αρνητική πρωτιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Συγκεκριμένα, στην έρευνα της Eurostat, με στοιχεία του 2018, καταγράφεται ότι το 35,6% των ελληνικών νοικοκυριών αδυνατούσε να πληρώσει εντός της προθεσμίας τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ.  Μάλιστα το ποσοστό ανεβαίνει στο 48% όταν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες, κατηγορία που ο αγώνας της καθημερινότητας είναι πιο σκληρός.

Σημειώνεται ότι από πρόσφατη έρευνα (Οκτώβριος 2019) καταναλωτικών τάσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) προκύπτει  ότι ο αριθμός των νοικοκυριών που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις βασικές υποχρεώσεις του παρέμεινε πάνω – κάτω στα ίδια επίπεδα και το 2019.

Στην έρευνα του ΣΕΛΠΕ, που παρουσίασε το «Σin», καταγράφεται ότι το 74% των καταναλωτών ξοδεύει από το 80% και πάνω του διαθέσιμου εισοδήματος του σε μηνιαία βάση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 3 στα 4 νοικοκυριά δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Αγωνίζονται καθημερινά να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις βασικές ανάγκες τους, χωρίς να έχουν τα οικονομικά περιθώρια να βάλουν κάποιο ποσό στην άκρη, είτε ως αποταμίευση, είτε για όποιο άλλο σκοπό. ΤΥΧΑΙΟ;;; ΟΤΑΝ ΣΤΟΥΣ “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ” ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ;;;

Τα ευρήματα της Eurostat (ακολουθεί ο σχετικός πίνακας) έφεραν την Ελλάδα στην πρώτη – αρνητική – θέση από πλευράς ποσοστού νοικοκυριών που αδυνατούν να εκπληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος και νερού. Στο αρνητικό βάθρο ανέβηκαν η Βουλγαρία με 30,5% και η Κροατία με 17,1%. Στο αντίποδα βρίσκονται οι κάτοικοι της Ολλανδίας (1,5%), Τσεχίας (2,1%) και Σουηδίας (2,2%), ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 6,6%.

ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μεγαλειώδης και ειρηνική είπαν πως ήταν η συγκέντρωση στη Χίο ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

Μεγαλειώδης και ειρηνική είπαν πως ήταν η συγκέντρωση στη Χίο ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;
Μεγαλειώδης και ειρηνική είπαν πως ήταν η συγκέντρωση στη Χίο ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

Μεγαλειώδης και ειρηνική είπαν πως ήταν η συγκέντρωση στη Χίο, Λέσβο, Σάμο…

 Μεγαλειώδης και ειρηνική είπαν πως ήταν η συγκέντρωση στη Χίο και πως οι ντόπιοι έστειλαν ξεκάθαρα το μήνυμα τους στην κυβέρνηση, πως δεν επιθυμούν άλλο hot spot στον τόπο τους.
Παρόντες και οι δήμαρχοι, με συγκινητικές ομιλίες, τρανταχτό λόγο και στο πλάι των ντόπιων.

Αφού πριν χρόνια οι δήμαρχοι δέχτηκαν και υπέγραψαν για τη φιλοξενία των προσφύγων, χωρίς καν να ρωτήσουν τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς καν να κάνουν λαϊκή συνέλευση και να δώσουν την ενημέρωση στους πολίτες για όσα σχεδιαζόταν για εκείνους χωρίς εκείνους, αλλά και να έχουν τη συναίνεση των πολιτών για όλο αυτό το εγχείρημα στον τόπο τους,όπως ορίζει ο νόμος 3852, το οποίο άλλωστε τους αφορούσε άμεσα.

Τώρα που η πραγματική κατάσταση έδειξε το αληθινό και σκληρό πρόσωπο της, μιας και ούτε επενδυτές ήρθαν στη χώρα μας, ούτε επρόκειτο για πραγματικούς πρόσφυγες, με τα χαρακτηριστικά που τους ορίζει ο νόμος για να είναι πρόσφυγες και κάτω από την πίεση και την αγανάκτηση των ντόπιων κατοίκων, τώρα τάχθηκαν στο πλευρό των πολιτών και βγάζουν συγκινητικές ομιλίες…

Τώρα, που ο «καρκίνος» εξαπλώθηκε κι εμφάνισε τα συμπτώματα του προκαλώντας ανασφάλεια, φόβο, αγρυπνίες, καταστροφές περιουσιών και περιβάλλοντος, τώρα που οι « επενδυτές» έγιναν σχεδόν ίσοι στον αριθμό με τους ντόπιους ίσως και περισσότεροι και νιώθουν δυνατοί μιας και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο στις καταστροφές και στις απειλές τους, τώρα αποφάσισαν ντόπιοι και δήμαρχοι να εκτονώσουν την οργή τους με μεγαλειώδεις πορείες και συγκεντρώσεις…

Όμως τα αιτήματα τους δεν αφορούν το συλλογικό όφελος αλλά μόνον την τοπική τους κοινωνία. Να φύγουν οι δομές φιλοξενίας από τον τόπο τους…κι ας πάνε παραπέρα.
Ας κάνει μετάσταση ο «καρκίνος» σε άλλες περιοχές της χώρας…

Αυτό είναι το ζητούμενο;;;
Αυτό μας ενδιαφέρει;;;
Δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του μεταναστευτικού η μετακίνηση από τη μια περιοχή σε μια άλλη;;;
Οι γεννήσεις των αλλοδαπών αυτών είναι τριπλάσιες από αυτές των Ελλήνων. Σε λίγα μόνον χρόνια με το ρυθμό εισροής και με το ρυθμό γεννήσεων δεν θα αποτελούν μειονότητα αλλά πλειονότητα στην ίδια μας τη χώρα.

Ήδη παρατηρούμε και βιώνουμε την άδικη και άνιση μεταχείριση ανάμεσα σε «πρόσφυγες» και Έλληνες πολίτες από την κυβέρνηση.

Οι Έλληνες φορολογούνται δυσβάσταχτα, τα επιδόματα τα δικαιούνται ελάχιστοι, η ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί είναι υπαρκτό πρόβλημα ενώ για τους «πρόσφυγες» ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.

Κυβέρνηση, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, όλοι είναι στο πλευρό τους και πρόθυμοι να τους συμπαρασταθούν παρέχοντας υλική, ηθική στήριξη ακόμη και …ιθαγένεια. ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αντιθέτως για τους Έλληνες υπάρχει μια «ρατσιστική » συμπεριφορά και πλήρη απαξίωση για τα δεινά που αντιμετωπίζουν.

Ποιος λοιπόν ο σκοπός των μεγαλειωδών συγκεντρώσεων;;;
Κανείς δεν πρόκειται να συγκινηθεί και κανείς δεν πρόκειται να κοιτάξει τον Έλληνα.
Μια απλή εκτόνωση είναι όλο αυτό. ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ…

Ο λαός, που ένθερμος δίνει το παρών του στις συγκεντρώσεις, δεν έχει καταλάβει πως αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα απλό, κατασχεμένο ΑΦΜ.
Κι αυτό συμβαίνει γιατί ο λαός δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα της κυριαρχίας του.
Και όλο το μυστικό της δύναμης του λαού είναι στη δήλωση της κυριαρχίας του.

Και αυτή αποδεικνύεται μέσω του πιστοποιητικού γέννησης του Έλληνα πολίτη, όπου η ημερομηνία απόκτησης ιθαγένειας είναι η ημερομηνία γέννησης του.

Και κατοχυρώνεται με την κατάθεση της εντολής αποπληρωμής που έχει εκπονήσει νομικά μόνον η Ελλήνων Συνέλευσις.

Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι οι Έλληνες πως κληρονομικά αυτή η χώρα μας ανήκει και καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να την ξεπουλάει και να τη χαρίζει μαζί με τα δικαιώματα μας σε αλλογενείς που δεν σέβονται ούτε τη φύση της , ούτε τους ντόπιους κατοίκους της αλλά ούτε και τον πολιτισμό της.

Είναι η ώρα που κάθε Έλληνας οφείλει να αποφασίσει αν θέλει να είναι ένας απλός αριθμός χωρίς δύναμη ή ο κυρίαρχος στη χώρα του.

politischios.gr

Αφροδίτη Καρανίκου

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟ ΤΖΙΝΤΖΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟ ΤΖΙΝΤΖΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΩΣ ΑΤΟΜΟ.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
‘Αρθρο 33: (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)

 1. O εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του από την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου? σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από την επομένη της εκλογής του.
ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΤΑ 2/3(ΑΡΘΡΟ 32)….ΠΟΙΟ ΣΩΜΑ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΦΕΚ… ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΟΥΛΗ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;

https://www.youtube.com/watch?v=xTopHGUjNBc

 1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Bουλής τον ακόλουθο όρκο:

«Oρκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση,

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΉ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ;
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΠΙΣΤΉ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ Η ΓΡΑΦΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ (ΠΛΑΣΤΗ) ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΙΣΤΉ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ…ΟΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ (ΑΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ) ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΛΑΣΤΗ…..ΠΙΣΤΉ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΕ ΠΊΣΤΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ…

να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Xώρας,

ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΝΕΙΣ (ΔΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΟΧΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΣ Η ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ 1% ΤΟΚΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΤΕΛΗ ΠΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ν.3845/10 ΚΑΙ Ν.3847/10 ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (ΦΕΚ Α 262/2014 Ν3845/10 ,Ν.4046 & 4047/12, Ν.4333 & 4334 & 4335/15) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;

ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙΣ(ΔΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΟΧΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (Ν.4389/16) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ( Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΥΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΤΔ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ) ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ε;;;

ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ)ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;

ΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ (Ν.4335/15 & Ν.4531/18 & Ν.’4604/19) ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΝΕΙΣ (ΔΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΟΧΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ,ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΦΥΣΗ ΔΙΟΤΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ ΕΞ’ΟΥ ΚΑΙ ΙΘΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΘΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΕΘΝΟΣ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;

να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Eλλήνων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΑ ΑΠΟΛΕΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΑΠΕΔΕΙΧΘΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

13ος & 14ος ΜΙΣΘΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ

ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΡΙΕΤΙΩΝ) ΕΞΑΝΕΜΙΣΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΝΙΓΗΚΕ ΜΕ ΒΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

ΔΙΟΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ(ΜΑ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ) ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ…ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ

και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Eλληνικού Λαού».

ΠΑΡΑΔΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΝΗΣΙΑ,ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΕΘΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ) ,ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ(ΠΟΙΟΥ Ή ΠΟΙΩΝ);;;;

ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΥΤΗΝ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ….ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΠΡΑΞΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΟΔΌ ΤΟΥ Ε;

 1. Nόμος ορίζει τη χορηγία που καταβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη λειτουργία των υπηρεσιών που οργανώνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΛΛΟΝ ΝΟΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΧΟΡΗΓΙΑ” ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…ΟΧΙ ΜΙΣΘΟ ΜΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ-ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΑΔΙΚΟ….
ΚΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;

ΜΑ Ε.ΣΥ ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ Ε.ΣΥ ΠΟΥ ΥΠΟΜΕΝΕΙΣ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ε.ΣΥ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ε.ΣΥ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙ…Ε.ΣΥ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΟΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ…

ΣΤΑΣΟΥ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΕ…ΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ…

              Ε.ΣΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΧΕΡΙΑ

      Ε.ΣΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΡΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Τώρα το παραδέχεται και ο ΟΗΕ – Eφιαλτική εκτίμηση για την Ελλάδα: «Κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε δραματικές συνέπειες λόγω μεταναστών»

Eφιαλτική εκτίμηση για την Ελλάδα
Eφιαλτική εκτίμηση για την Ελλάδα

Eφιαλτική εκτίμηση για την Ελλάδα: «Κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε δραματικές συνέπειες λόγω μεταναστών»

ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ

Eφιαλτική είναι η κατάσταση με το μεταναστευτικό στη χώρα μας. Τα νησιά μας και η ενδοχώρα πλέον πνίγονται, ενώ ο Έβρος ακόμα δεν έχει σφραγιστεί από τις Αρχές.

Οι ροές αντί να μειώνονται αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με τον Ρ. Τ. Ερντογάν να παίζει ένα δόλιο παιχνίδι είς βάρος του Ελληνισμού. Η ΕΕ την ίδια στιγμή κάνει πως δεν υπάρχει το πρόβλημα, καθώς δεν τραβάει το αυτί του Τούρκου προέδρου.

Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, το όλον ζήτημα θα δημιουργήσει μία εκρήκτικη κατάσταση, με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας να βρίσκεται στον αέρα.

Οι πολίτες αντιδρούν, η Κυβέρνηση φαίνεται πως δεν έχει σχέδιο, με τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ Φιλίππο Γκράντι, να χτυπάει καμπανάκι, μιλώντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.

Σε ζοφερές εκτιμήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νησιά λόγω του μεταναστευτικού προχώρησε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ Φιλίππο Γκράντι υπογραμμίζοντας: «Κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε δραματικές συνέπειες».

Ο κ. Γκράντι μιλώντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας παραδέχθηκε ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις αυξανόμενες ροές και από την μακρά παραμονή μεγάλου πληθυσμού μεταναστών και προσφύγων είναι ασφυκτικές για την τοπική κοινωνία.

Τόνισε πως είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση ωστόσο υποστήριξε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που έχει σχεδιάσει η ελληνική κυβέρνηση «αποτελεί μεγάλη πρόκληση».

Εξίσου δραματικού τόνους χρησιμοποίησε και ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για το μεταναστευτικό Γιώργος Κουμουτσάκος. Επισημαίνοντας πως η Ευρώπη πρέπει να δεχθεί την αναλογική κατανομή των βαρών προειδοποίησε ότι «φτάσαμε στα όριά μας».

«Φτάσαμε στα όριά μας. Οι άνθρωποι στα νησιά κλειδώνουν τα σπίτια τους πολύ φοβάμαι και τις καρδιές του. Πρέπει να μιλήσουμε το λόγο της αλήθειας. Έχει επέλθει κόπωση στις τοπικές κοινωνίες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος.

Από την πλευρά του ο κ. Γκράντι απάντησε: «Συμφωνώ με την ανάλυσή του ότι η ανοικτή διάθεση των ανθρώπων αλλάζει. Κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε δραματικές συνέπειες. Η κατάσταση στα νησιά είναι ασφυκτική. Χαιρετίζω τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει να αναταποκρίνεται στις κρίσεις αυτές. Η προσπάθεια μεταφοράς ανθρώπων στην ενδοχώρα είναι μεγάλη πρόκληση».

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ απευθυνόμενος στους έλληνες βουλευτές υποστήριξε ότι αυτή την ώρα ο συνολικός αριθμός εκτοπισμένων ανθρώπων ανά τον κόσμο ανέρχεται σε 71 εκατομμύρια, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος είναι πολύ ταραγμένος. Αυτό δείχνει ότι παλιές συγκρούσεις δεν επιλύονται από τη διεθνή κοινότητα. Σε αυτές έρχονται νεες συγκρούσεις, εξ ου και προκύπτουν τα κύματα μετακινήσεων» σημείωσε για να προσθέσει αναφερόμενος στην Ελλάδα ότι τα στοιχεία είναι απαισιόδοξα καθώς:

«Στο Αφγανιστάν η σύγκρουση εναι 40ετής. Αναγεννάται η τρομοκρατία και η βία. Αλλά και στη Συρία παρά το ότι η σύγκρουση άλλαξε μορφή υπάρχει ακόμα μεγάλη αναταραχή και ανασφάλεια στα βορειοαναταλοικά λόγω της τουρκικής στρατιωτικής δράσης και της απόσυρσης των Αμερικανών».

Frontex: Σε όλη την ΕΕ μειώνονται οι αφίξεις αλλοδαπών εκτός από την… Ελλάδα – 46% άνοδος σε σχέση με το 2018

αφίξεις αλλοδαπών
αφίξεις αλλοδαπών

Frontex: Σε όλη την ΕΕ μειώνονται οι αφίξεις αλλοδαπών εκτός από την… Ελλάδα – 46% άνοδος σε σχέση με το 2018

Μια απίστευτη κατάσταση φαίνεται να καταγράφεται στις ροές του μεταναστευτικού προβλήματος καθώς ενώ η Frontex αναφέρει μείωση που φτάνει το 92% σε επίπεδο ΕΕ για την νότια πλευρά της ‘Ενωσης και εννοείται η Ελλάδα είναι ο κύριος αποδέκτης παρατηρήθηκε αύξηση κατά 42!

Σχεδόν 139.000 “παράτυπες” αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2013, ενώ οι επιστροφές στις χώρες καταγωγής καταγράφουν αύξηση, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου των συνόρων Frontex.

Η μείωση των αφίξεων στα εξωτερικά σύνορα, η οποία σημείωσε πτώση 92% σε σχέση με την κορύφωσή της το 2015, “οφείλεται κυρίως σε μια μείωση στις (μεταναστευτικές) οδούς της κεντρικής και της δυτικής Μεσογείου”, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Frontex Φαμπρίς Λεγκέρι σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Αντίθετα, η ανατολική Μεσόγειος (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος) γνώρισε αύξηση των διελεύσεων κατά 46% σε σχέση με το 2018, που ορίζονται σε 82.000. Ίδια τάση παρατηρήθηκε στα σύνορα της Κροατίας και της Ουγγαρίας, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό.

Οι περισσότεροι μετανάστες που ακολουθούν αυτές τις οδούς της κεντρικής Μεσογείου και των δυτικών Βαλκανίων είναι Αφγανοί και Σύροι. Οι Αφγανοί αντιπροσωπεύουν εξάλλου την πρώτη εθνικότητα (σχεδόν το ένα τέταρτο) αυτών που φθάνουν στην ΕΕ.

Ο επικεφαλής της Frontex αιτιολόγησε την αύξηση από τη σύγκρουση στη Συρία αλλά και “την αστάθεια στο Αφγανιστάν, τις αλλαγές πολιτικής των ιρανικών και των πακιστανικών αρχών απέναντι στους Αφγανούς πολίτες” μεταξύ άλλων.

Παρότι ο αριθμός των αφίξεων μειώνεται συνολικά, ο αριθμός των επιστροφών παράτυπων μεταναστών προς τις χώρες καταγωγής τους ουδέποτε ήταν τόσο υψηλός, καθώς ανήλθε στις 15.850 το 2019, πρόσθεσε ο Λεγκέρι.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις επιστροφής, σε συντονισμό με την Frontex, γίνονται κυρίως με πτήσεις τσάρτερ αλλά και από το 2018 με εμπορικές πτήσεις. Οι χώρες που εφάρμοσαν περισσότερο αυτές τις επιχειρήσεις είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο ενώ οι κυριότερες χώρες προορισμού είναι η Αλβανία, η Τυνησία και η Γεωργία.

Η Frontex πραγματοποίησε σχεδόν 600 πτήσεις παρακολούθησης– προκειμένου να εντοπίσει διακινήσεις αλλά και πλοία που κινδυνεύουν στη θάλασσα — πάνω από την κεντρική Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Αδριατική και τη Βαλτική Θάλασσα αλλά και τα χερσαία σύνορα στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Κροατία και την Ουγγαρία.

Η υπηρεσία, την οποία η ΕΕ ενίσχυσε το 2019, αναμένεται να διαθέτει με ορίζοντα το 2027 μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφρουρών και ακτοφυλάκων για να βοηθά τα κράτη μέλη.

Αυτή η πρώτη ένστολη υπηρεσία της ΕΕ άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο επιχειρήσεις στρατολόγησης 700 ατόμων και δέχτηκε 7.500 υποψηφιότητες, αριθμό για τον οποίο εξέφρασε ικανοποίηση ο διευθυντής της Frontex.

Ωστόσο ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Frontex θα μπορεί να πραγματοποιεί τις αποστολές της με την προϋπόθεση ότι θα έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους: εκτίμησε ότι ήταν κατάλληλη η πρόταση της Κομισιόν για τον προσεχή πολυετή προϋπολογισμό (2021 -2027).

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε εκφράσει ανησυχία τον Δεκέμβριο για την πρόταση της φινλανδικής προεδρίας της ΕΕ που προέβλεπε δραστική μείωση του προϋπολογισμού της Frontex σε σχέση με την προσφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τις δε επιστροφές εκεί η κατάσταση είναι τραγική όταν φτάνουν να κάνουν υπουργικές ανακοινώσεις για την επιστροφή στην Τουρκία… 11 ατόμων. Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση ψάχνει σε όλη την Ελλάδα στρατόπεδα και χώρους για να γεμίσει με Hot-spot που θα φτάσουν σε πολλές περιοχές να πλειοψηφούν των Ελλήνων. 

Θα αποζημιώνουν το Δημόσιο όσοι κινητοποιούν άσκοπα το Λιμενικό Σώμα

0
Λιμενικό σώμα
Λιμενικό σώμα

Θα αποζημιώνουν το Δημόσιο όσοι κινητοποιούν άσκοπα το Λιμενικό Σώμα

Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις θα επιβάλλονται προς όσους δρουν απερίσκεπτα – Το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά αυξήθηκαν ανησυχητικά

Ενώπιον των ευθυνών φέρνει η κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας όλους όσοι δρουν απερίσκεπτα και με υπαιτιότητά τους βάζουν αφενός σε κίνδυνο της ζωή τους και αφετέρου κινητοποιούν τις δυνάμεις του Λιμενικού.

Θα επιβάλλονται πλέον κυρώσεις διοικητικές και οικονομικές. Η απόφαση ελήφθη διότι ο αριθμός των περιστατικών έχει αυξηθεί ανησυχητικά τους τελευταίους μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, το σκεπτικό της απόφασης που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει ως εξής;

«1. Ως γνωστόν το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ως πολιτειακός φορέας αρμόδιος για το συντονισμό της ναυτικής έρευνας και διάσωσης, ασκεί υπεύθυνα και επί καθημερινής βάσης τα καθήκοντά του, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα για τα στελέχη του τη διαφύλαξη του υπέρτατου θεμελιώδους αγαθού, αυτού της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

2. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απο την κείμενη νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Εγχειρίδια και επιλαμβάνεται επί παντός περιστατικού που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για το οποίο γίνεται κοινωνός, εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για παροχή υπηρεσιών ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης.

3. Με αφορμή την αύξηση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα οποία εμπλέκονται άτομα που κάνουν χρήση ταχυπλόων σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με σκοπό την διαφύλαξη της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα τόσο των ατόμων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους όσο και των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και λοιπών Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσής τους, σας γνωρίζουμε ότι με εγκύκλιο των αρμόδιων Διευθύνσεων του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντείνονται οι έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση του άρθρου 33 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα ¨Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”, όπως ισχύει και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της εν λόγω διάταξης, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Συναφώς με το θέμα επισυνάπτονται:

α) Ο αριθμ. 20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”, όπως ισχύει.

β) Η αριθμ. 1329.1/53/02/14-11-2002 Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας “Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που αφορά τους όρους διάθεσης των μέσων και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Λ.Σ. σε τρίτους”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση για την «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”»

Διαβάστε ΕΔΩ την «Έγκριση κανονισμού αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που αφορά τους όρους διάθεσης των μέσων και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Λ.Σ. σε τρίτους»

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ…. Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ.... Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ.... Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ….

Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά.

Κι εγώ θα ανοίξω τα δικά μου στο κεφάλαιο της Ελληνίδας μάνας…
Ναι, την Ελληνίδα μάνα, που τα τελευταία χρόνια τη χαρακτηρίζουν υπερβολική, υπερπροστατευτική, καταπιεστική,, αδιάκριτη, τη γελοιοποιούν, την ειρωνεύονται και κάνουν τα πάντα να περάσει στην Ελλάδα το παγωμένο,δυτικό πρότυπο μάνας.

Ξέρετε κάτι;
ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ…
Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της…
Αυτές τις καταγραφές έχει στα κύτταρά της κι αυτό έμαθε από τους προγόνους της…
Να προστατεύει τα παιδιά της, τα δημιουργήματα της…
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από αυτά.
Αυτά είναι η συνέχιση του γένους, αυτά είναι το μέλλον, αυτά είναι η ίδια η ζωή…
Στη μάνα ανατέθηκε η ευθύνη να τα προστατέψει, να τα φροντίσει και να τους μεταδώσει όλες τις Αξίες.

Τις Αξίες που είναι καταγεγραμμένες στα κύτταρα τους ως δώρο από τους Δημιουργούς τους αλλά η μάνα είναι αυτή που θα τις διδάξει, θα τις ενεργοποιήσει.

Δεν θέλει το γιο της δειλό αλλά γενναίο με ΑΝΔΡΕΙΑ.

Να τον χαιρετίσει καθώς εκείνος θα φεύγει για στρατιώτης και να είναι περήφανη που ο δικός της γόνος θα εκπαιδευτεί να προστατέψει την πατρίδα που δεν είναι άλλο από την ίδια την πατρώα ουσία.
Την ίδια τη γνώση της θεϊκής του καταγωγής.

Όμως, μέσα στο αποστατικό σήμερα, ο στρατός δεν θα μπορούσε να μείνει αμόλυντος.
Υπηρετεί τα σχέδια των «δυνατών» που δεν γνωρίζουν καν τί σημαίνει πατρώα ουσία, πατρίδα.
Τα παιδιά μας , τα δημιουργήματα μας, δεν είναι παρά αριθμοί, αναλώσιμα υλικά για την επίτευξη των άρρωστων σχεδίων τους.

Τα εκπαιδεύουν στο χειρισμό όπλων ,τα οποία , όταν αυτοί οι «δυνατοί» κρίνουν πως πρέπει, θα τα στρέψουν εναντίον άλλων αθώων παιδιών και θα αφαιρέσουν ζωές επειδή έτσι θέλουν οι διεστραμμένοι κυβερνήτες ή έτσι συμφέρει τους τραπεζίτες, αυτούς που θέλουν επέκταση των συνόρων τους κι αυτούς που πουλάνε όπλα.
Να στείλεις το γιο να υπηρετήσει ποια πατρίδα;;; Ποιες Αξίες;;; Ποια σύνορα;;;
Αυτά που ζωγραφίζονται στο χάρτη κατά πως τους βολεύει;;;

Αυτά που παραβιάζονται από λαθραίους εισβολείς κι εμπόρους ναρκωτικών κι αντί ο στρατιώτης να έχει το δικαίωμα να υψώσει το όπλο και να φωνάξει: « Αλτ, τις ει;» εμποδίζοντας την παράνομη είσοδο , του δίνεται η εντολή να κάνει τα στραβά μάτια ή να φύγει και να τους αφήσει να περάσουν ανενόχλητοι κι έπειτα να τους υποδεχτεί η κυβέρνηση δίνοντας τους στέγη, τροφή, επιδόματα, ταυτότητα, ιθαγένεια.

Σε τί εκπαιδεύουν λοιπόν τους γιους μας;;;

Στην ανοχή της παρανομίας;
Στο να υπηρετούν τους λαθροεισβολείς και να καθαρίζουν τα hot spot ;;;
Και να φυλάνε όλους αυτούς από ποιον;;; Από τους Έλληνες;;; Μέσα στην Ελλάδα;;;

Πόση ξεφτίλα και κατάντια να στρατεύεις τους γιους για να υπηρετούν αυτούς τους αγνώστους που στην τελική, έτσι όπως μπαίνουν στη χώρα, χωρίς ταυτότητες και χωρίς έλεγχο, δεν ξέρει κανείς αν είναι φορείς ασθενειών ή αν είναι ο ίδιος ο εχθρός που χωρίς στολή μπήκε καλοδεχούμενος στη χώρα.
Να γιατί το ένστικτο της μάνας δεν την αφήνει να νιώσει περήφανη για ετούτον τον στρατό…
Γιατί νιώθει πως δεν παρέχει στο γιο της ασφάλεια αλλά ούτε και Αξίες…
Γιατί υπηρετεί τη χαμένη πατρίδα, που την ξεπούλησαν οι τρανοί της…

Και όλοι τα βάλανε με την Ελληνίδα μάνα, η οποία το μόνο που θα ήθελε από την ώρα που γεννάει το παιδί της , να το μεγαλώνει με αμόλυντες τροφές, ενεργοποιημένο νερό, καθαρό αέρα και με στόχο να τον κάνει άξιο πολίτη, σκεπτόμενο με βάση τις Αξίες του και να τον δώσει στην πολιτεία για να τον εκπαιδεύσει να γίνει οπλίτης, να προστατεύει την πατρίδα, την πατρώα ουσία κι έπειτα να εργαστεί ο ίδιος στην πολιτεία του και να φέρει και τους δικούς του απογόνους.

Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των Ελλήνων…
Να προστατεύουν και να φροντίζουν για τη συνέχιση της υγιούς Δημιουργίας.

Και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η μάνα να είναι εντός της οικογένειας και έχοντας αφθονία και ηρεμία να αφιερώνει όλο της το χρόνο στα παιδιά της.
Το βρώμικο κίνημα του φεμινισμού που κατάφερε να βγάλει τη μάνα έξω από το σπίτι και η προώθηση της ασέβειας που διέλυσε με τα διαζύγια τόσες οικογένειες, δεν έχουν καμία θέση στην Ελλήνων πολιτεία.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ …ΜΗΝ ΠΤΟΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΤΩ…
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ…
ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΣΕ ΤΙΜΑΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΙΕΡΗ ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ….

Αφροδιτη Καρανικου

Ράικου: Δεν βρέθηκαν τα αρχεία γιατί πλημμύρισε το σπίτι μου

0
Ράικου: Δεν βρέθηκαν τα αρχεία γιατί πλημμύρισε το σπίτι μου
Ράικου: Δεν βρέθηκαν τα αρχεία γιατί πλημμύρισε το σπίτι μου

Ράικου: Δεν βρέθηκαν τα αρχεία γιατί πλημμύρισε το σπίτι μου

Η πρώην εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, δεν προσκόμισε σήμερα (Τετάρτη), κατά την κατάθεσή της στην Προανακριτική επιτροπή της Βουλής, τα αρχεία που της ζητήθηκαν την προηγούμενη φορά, σχετικά με την υπόθεση Novartis. 

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της προανακριτικής είχαν ζητήσει από την κ. Ράικου τη σύμβαση για τη μελέτη που είχε αναλάβει ο σύζυγός της από τη Novartis, αλλά και την ίδια τη μελέτη. Η σύμβαση αυτή αντιστοιχεί σε σχετικό έμβασμα (το μόνο από τα τρία εμβάσματα που βρέθηκαν, το οποίο αναγνωρίζει η πρώην εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς).

Η κ. Ράικου δήλωσε ότι η εν λόγω σύμβαση και η μελέτη δεν βρέθηκαν, επειδή προ ετών είχε πλημμυρίσει το σπίτι της και τα αρχεία χάθηκαν. Νωρίτερα, σημείωσε ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τη συμμετοχή τού συζύγου της, σε αυτή τη μελέτη. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων που έγιναν από την εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, η εισαγγελέας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνο με τον σύζυγό μου θα ασχολείστε;».

Το παρακάτω απόσπασμα, από τον διάλογό της με την κ. Αυγέρη, είναι χαρακτηριστικό: 

⇒ Αυγέρη: Πότε μάθατε ότι και ο σύζυγος σας είχε πάρει χρήματα από τη Novartis;
Απάντηση: Το 2018 από τα δημοσιεύματα. 

⇒ Αυγέρη: Μα εσείς μας είπατε ότι καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνάς σας ασχοληθήκατε με τις πληρωμές που έχουν γίνει σε γιατρούς. Έστω το ένα από τα τρία εμβάσματα που αναγνωρίζετε, δεν το είχατε δει; 
Απάντηση: Μα γιατί ασχολείστε μόνο με το σύζυγό μου; 

⇒ Αυγέρη: Εσείς είπατε ότι το σκάνδαλο έχει να κάνει κυρίως με τις πληρωμές των γιατρών. 
Απάντηση: Επαναλαμβάνω μόνο με τον σύζυγό μου θα ασχολείστε; Δεν γνώριζα τίποτα για τη συμμετοχή του σε αυτή τη μελέτη. 

⇒ Αυγέρη: Καταθέτετε δήλωση πόθεν έσχες η οποία περιλαμβάνει και τους λογαριασμούς σας. Δε ρωτήσατε τον σύζυγό σας τι είναι αυτά τα χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας;
Απάντηση: Δεν αναφέρεται στις καταθέσεις στον κοινό μας λογαριασμό ότι τα χρήματα ήρθαν από Novartis γι’ αυτό και δε γνώριζα. 

⇒ Αυγέρη: Τότε πώς δηλώσατε το συγκεκριμένο ποσό στο δικό σας πόθεν έσχες το 2010;
Απάντηση: Δε φαινόταν από πού ήταν. 

⇒ Αυγέρη: Αυτή είναι απάντηση από την εισαγγελέα που ερευνούσε το σκάνδαλο και επέμενε στους χρηματισμούς γιατρών; 
Απάντηση: Είπα δεν φαινόταν. 

⇒ Αυγέρη: Η μελέτη του άντρα σας, για την οποία υπάρχει το αναγνωρισμένο από εσάς έμβασμα από τη Novartis το 2010, υπάρχει στο διαδίκτυο; 
Απάντηση: Όχι δεν τη βρήκα. 

⇒ Αυγέρη; Ούτε τη σύμβαση για τη μελέτη; 
Απάντηση: Σας είπα, πλημμύρισε το σπίτι μας και χάθηκε. 

⇒ Αυγέρη: Η μελέτη ήταν για το Diovan; 
Απάντηση: Ναι. 

⇒ Αυγέρη: Ξέρετε ότι όσα μας λέτε περιγράφονται στη στρατηγική της Novartis και το πρόγραμμα Exactly ;
Απάντηση: Δε γνωρίζω το πρόγραμμα Exactly.

ισε το σπίτι μου

Η ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» πήρε από το κράτος 23 εκατ. ευρώ -Εκτέλεσε μόλις 10 προγράμματα από τα 32 που ανέλαβε

Η ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» πήρε από το κράτος 23 εκατ. ευρώ -Εκτέλεσε μόλις 10 προγράμματα από τα 32 που ανέλαβε Πηγή: iefimerida.gr -
Η ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» πήρε από το κράτος 23 εκατ. ευρώ -Εκτέλεσε μόλις 10 προγράμματα από τα 32 που ανέλαβε
Η ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» πήρε από το κράτος 23 εκατ. ευρώ -Εκτέλεσε μόλις 10 προγράμματα από τα 32 που ανέλαβε<br /> Πηγή: iefimerida.gr -
Η ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» πήρε από το κράτος 23 εκατ. ευρώ -Εκτέλεσε μόλις 10 προγράμματα από τα 32 που ανέλαβε
Πηγή: iefimerida.gr –

Η ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» πήρε από το κράτος 23 εκατ. ευρώ -Εκτέλεσε μόλις 10 προγράμματα από τα 32 που ανέλαβε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

«Φτερά» έχουν κάνει εκατομμύρια ευρώ από τα ποσά της επιχορήγησης της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Αλληλεγγύη» για προγράμματα του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο υφυπουργός Εξωτερικών, Άκης Γεροντόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Νίκου Τσούκαλη, η ΜΚΟ της Εκκλησιας της Ελλάδος χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του ΥΠΕΞ με το ποσό των 23.126.000 ευρώ, αναλαμβάνοντας από το 2002 έως το 2006 την υλοποίηση 32 προγραμμάτων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Εξ αυτών όμως, μόλις τα 10 έχουν ολοκληρωθεί.

Η ΜΚΟ έχει υποβάλει τελική έκθεση οικονομικού απολογισμού για την υλοποίηση κάθε προγράμματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών έχουν διεξαγάγει τον απαραίτητο έλεγχο εκάστου προγράμματος, η υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ελέγξει και εγκρίνει το οικονομικό πόρισμα και οι αντίστοιχοι φάκελοι χρηματοδότησης έχουν κλείσει.

Οι φάκελοι των υπολοίπων 22 Προγραμμάτων που υλοποίησε η ΜΚΟ παραμένουν ανοιχτοί και βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Σε τέσσερα από τα 22 ανοιχτά προγράμματα η ΥΔΑΣ προέβη σε καταγγελία των σχετικών συμβάσεων και συνακολούθως εκδόθηκαν αποφάσεις καταλογισμού από το 2008. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της υπηρεσίας από τους καταλογισμούς ανήρχετο σε 6.690.460 ευρώ.

Η «Αλληλεγγύη» επέστρεψε 500.000 ευρώ και έτσι το απαιτηθέν ποσό έχει διαμορφωθεί σε 6.190.460 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι τόκοι και προσαυξήσεις από την ημερομηνία έκδοσης της καταλογιστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία Δημόσιου Λογιστικού, εφόσον η ΜΚΟ Αλληλεγγύη δεν ανταποκρίθηκε στην οικονομική απαίτηση της απόφασης, η ΥΔΑΣ προώθησε αυτή την οικονομική απαίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ η οποία βεβαίωσε το ποσό και έκτοτε ασκεί τα προβλεπόμενα μέσα για την είσπραξή του. Οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ έχουν προσφύγει στα αστικά δικαστήρια έναντι των απαιτήσεων του Δημοσίου και η δικαστική εμπλοκή καθυστερεί τη διαδικασία είσπραξης.

Ως προς τα υπόλοιπα 18 από τα ανοιχτά προγράμματα που υλοποίησε η ΜΚΟ Αλληλεγγύη, βρίσκονται στη διαδικασία του ελέγχου και τελικής εκκαθάρισης από την ΥΔΑΣ. Ήδη, για τα έξι από τα 18 προγράμματα η ΥΔΑΣ έχει προβεί σε καταγγελία σύμβασης. Το συνολικό ύψος των καταγγελιών ανέρχεται ως αυτήν τη στιγμή στα 568.239 ευρώ (σ.σ.: το συγκεκριμένο ποσό αναφέρεται στις καθαρές εκταμιεύσεις προς τη ΜΚΟ και βάσει της νόμιμης διαδικασίας, θα προσαυξηθεί με τόκους).

Για τα υπόλοιπα 12 προγράμματα εκκρεμεί το τελικό πόρισμα εκκαθάρισης. Ως προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Γεροντόπουλος είπε ότι η δικογραφία βρίσκεται στο τρίτο ανακριτικό τμήμα Αθηνών, οι ανακριτικές ενέργειες ξεκίνησαν εντός του 2013 και επί του παρόντος η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το όλο θέμα είναι αφιερωμένο σε όσους έπεσαν από τα σύννεφα με τις αποκαλύψεις για τις χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ, σχολίασε χαρακτηριστικά ο βουλευτής που κατέθεσε τη σχετικη ερώτηση Νικος Τσούκαλης και καταλόγισε στο ΥΠΕΞ «προκλητική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων».

«Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καθυστέρηση προκλητική εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών είναι μια υπόθεση που διερευνάται από το 2007, έχουν καταλογιστεί τα ποσά για τέσσερις υποθέσεις, εκκρεμούν οι έλεγχοι για 12 και το ερώτημα είναι γιατί να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, επεσήμανε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ.

Στο μικροσκόπιο των ορκωτών λογιστών

Σημερα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, υπάρχουν συνολικά 198 ανοιχτά προγράμματα. Τον Μάρτιο του 2013 ολοκληρώθηκε ο λογιστικός έλεγχος για 80 εξ αυτών, από εταιρεία ορκωτών λογιστών, που επελέγη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μειοδοτικού διαγωνισμού.

Συγκροτηθηκε επίσης, επιτροπή ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση λογιστικού ελέγχου των υπολοίπων 118 ανοιχτών προγραμμάτων, σε εταιρεία ορκωτών λογιστών. Στις 27 Ιανουαρίου 2014 υπέγραψε την απόφαση ανάθεσης με προοπτική να παραδοθούν τα σχετικά πορίσματα ελέγχου έως τον Οκτώβριο του 2014.

Σε σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2013, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων υπουργείων και φορέων, συζητήθηκε η προώθηση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στη λειτουργία και τον έλεγχο χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Στη συνέχεια αυτής της σύσκεψης το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην οποία το υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπείται από την ΥΔΑΣ.

Επίσης από το υπουργείο Εξωτερικών, έχει συνταχθεί τροποποιητική διάταξη επί του άρθρου 27 του Ν. 4110/2013 η οποία έχει αποσταλεί από τον περασμένο Νοέμβριο στο υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριστική εκκαθάριση των ανοιχτών προγραμμάτων της ΥΔΑΣ. Το σχέδιο αυτό, ανέφερε ο κ. Γεροντόπουλος, αποβλέπει στη διαφάνεια και στην επίσπευση των διαδικασιών και προβλέπει τη συμμετοχή του υπουργείου Οικονομικών στην εκκαθάριση των ανοιχτών προγραμμάτων καθώς και το οριστικό κλείσιμό τους σε συνεργασία με την ΥΔΑΣ.

Πηγή: iefimerida.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Η σφαγη των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ πως εκχριστιανιστηκαν οι Ελληνες Διάβασε και φρίξε

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ!!! το μεγαλύτερο σφαγείο ανθρώπων

Βασανιστήρια και θανατώσεις στο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ Βυζάντιο – Εκχριστιανισμός των Ελλήνων όπως στην Σκυθόπολη

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 19-1-2020

0
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 19-1-2020.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-1-2020

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΜΕ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 30-9-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν υπέρ της ονομασίας «Βόρεια Μακεδονία»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΤΙΒΙΣΜΟ (ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ!!!!!)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Προϋπόθεση για ανάπτυξη είναι να μην υπάρχουν χρέη

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οφείλεις να ψηφίσεις την Ελλήνων Συνέλευσις στις εθνικές εκλογές

Η ΝΔ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2018 ΜΕ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΝ ΣΑΣ ΞΕΧΡΕΩΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ Η ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΠΙΣΩ 10-9-2019

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΓΩ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ ΦΥΛΑΚΗ 6-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 13-10-2019

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΓΕΙ 15-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΑΣ 17-10-2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 19-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ;

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΗΝ 10 ΗΜΕΡΗ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΗΝ 10 ΗΜΕΡΗ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ
Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΗΝ 10 ΗΜΕΡΗ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΗΝ 10 ΗΜΕΡΗ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ

-ΠΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΟΛΙΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ-

ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΠΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ!!!! – ΟΤΙ ΕΛΕΓΕ ΔΗΘΕΝ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ-

ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΑΨΕΙ!!!

“ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ” ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ!!!
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ “ΡΙΞΕΙ”
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ KAΠΟΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
-ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ-
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ: “ΑΘΩΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΦΟΡΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΑΤΗΣ “

ΑΛΛΑΑΑΑΑ!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΤΗΝ …”ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΑΤΗΣ” ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΛΙΓΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΜΗΝΕΣ!!!
ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ;;; ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΙΕΙ;;;;;

ΚΑΙ ΡΩΤΑΜΕ:
ΠΩΣ ΡΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΘΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΤΕ;;;
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;;;
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΝ;
ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ;;;
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ;;
ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ;;;;
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ;;
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ;;;
ΠΩΣ ;;; ΠΩΣ;;; ΠΩΣ;;;;

ΠΗΓΗ : esykamaterou2.blogspot.com

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ο. Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ 17-1-2020.

Η ΧΩΡΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ.

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΙΜΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.

Ο ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΕΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑ.

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΑΓΓΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΠΤΩΣ.

ΜΟΝΟ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΡΟΤΙ ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥΛΑΝΕ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ FUNDS.

ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΑΛΛΩΝ.

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 9 ΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 7 ΧΩΡΕΣ;

ΠΟΣΟ ΤΥΧΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ;

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ.

ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ
https://eleysisradiotv.blogspot.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΡΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ” ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΝΟΜΟΣ 3691/2008 (απομαγνητοφώνηση ) 10/1/2020

ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

ΡΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ” ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ 10.1.2020

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣ 3691/2008

ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΗΛΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΕΟΧΥΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 3691/2008 ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ.

ΕΓΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ 3691/2008 ΑΡΧΙΚΑ

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΔΥΟ ΛΟΓΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣΝΑΙ, Ο 3691/2008 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY FATF, FINANCIAL ACTION TASK FORCE. EINAI ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ.

ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΙΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1989 Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1991 ΚΑΙ  ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 18 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ  ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Ω ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1991 ΠΕΡΝΑΜΕ 2008 ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΑΔΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΩΣ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ, ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΣΟΔΟ. ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΠΛΑΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΣΟΔΟ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΤΟ ΔΗΛΩΝΩ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΑΝ ΠΑΩ ΕΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΣΑΚΩΤΟ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΟ ΔΕΚΑΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΚΟ.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΔΕΚΑΡΙΚΟ ΑΛΛΑΞΑ ΤΟ ΔΕΚΑΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ, ΓΝΩΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑ. ΣΤΟ 50ΑΡΙΚΟ ΟΜΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΦΩΡΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΝ ΘΑ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟ Ή ΑΝ ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 500 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ ΣΙΓΟΥΡΑ Η 24ΩΡΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 3691/2008 ΚΑΙ ΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ 53 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ “ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ” ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.

Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΤΛ

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΟΕ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΟΕ, ΤΟ ΣΔΟΕ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΤΟ 2008 ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΟΠΩΣ ΤΕΛΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤ’ΟΥΣΙΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΕΚΤΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΟΥ ΗΛΙΑ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΗΤΑΝ Ο ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΑΜΕ

ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΩ ΛΙΓΟ ΑΛΛΟΥ, ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΠΕΣΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΟΧΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΝΑΙ, ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΤΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΗΤΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΛ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΛ. ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ.

ΠΑΛΙΑ ΗΤΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ, ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 50 ΑΡΙΚΟ, ΤΟ 20ΑΡΙΚΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΣ.

Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΝΑ ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΕΡΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΑΞΙΑ ΙΣΧΥ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

ΑΥΤΑ ΤΑ 4 ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΞΕΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 2-3 ΩΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΝΟΜΙΜΟ Ή ΑΠΑΤΗΣ.

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΜΗ, Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ FATF ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΕΔΩ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΚΟΨΩ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΩΡΑ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ “Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΦΥΣΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟ ΕΙΔΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟ 2018 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ, ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΝΑΙ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΥΜΗΘΩ.

ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ CIA ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ INTERPOL.

ΑΝ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟ, ΚΙ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ Η INTEROPOL ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΞΕΔΩΣΕ, ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΥΤΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΦΕΡΕΙ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΩ ΠΑΛΙ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ 2012 ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΠΡΕΠΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  INTERPOL ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΣΩΣΤΑ;

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΑΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ, ΑΥΤΗ Η ΣΕΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 6 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ FATF.

ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 6 ΟΜΟΛΟΓΑ 100 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FEDERAL RESERVE, ΟΠΟΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΛΕΓΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ FATF ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BLOOMBERG ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ή ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΤΟ FORBES ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ, ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΣΥ ΝΑ ΜΠΕΙΣ.

ΤΟ BLOOMBERG ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΧ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΛΗΨΗΣ ΕΊΤΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΗΓΑΜΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ MONTREAL BAΝΚ O ΟΠΟΙΟΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΚΙ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 2013.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΣ ΤΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ Ή ΟΧΙ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΙΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΑΘΩΩΝΕΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΕΣΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΩ 600 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΘΩΩΝΕΙΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΣ!! ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΗΝΥΕΙ.

ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΤΑΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΘΩΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΘΩΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΗΛΙΑ;

ΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΑ;; Ο,ΤΙ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑ ΣΤΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΤΕ, ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!! ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΥΜΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΗ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΕΡΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ.

ΑΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΤΕ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΚΑΙ ΠΟΥ;

ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ; ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΠΩΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ;

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ  ΜΟΝΟ ΛΟΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΤΟΧΗ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:  ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΜΙΖΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ ΤΟ 1833 ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΝΕΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΣΕΙ ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟ..

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691 ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΕΜΕ: ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΕΜΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ. Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΒΟΥΛΗ. ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΦΕΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΠΟΤΕ!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΠΟΤΕ!

ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΔΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΔΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ; ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ; ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΟΡΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ, ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ, ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΜΕΛΗ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ.

ΑΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΝ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ- ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝΕΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691 ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΑΛΛΟΥ,ΝΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΜΕΤΟΝ FATF ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1991. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΔΩΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΙΜΑ.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ; ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΤΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ.

ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΠΟΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΩΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ, ΠΡΙΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΟΤΙ Η ΔΡΑΧΜΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ΤΗΝ ΕΚΟΒΕ ΜΕΤΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΖΕ ΜΕ 1%. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΩΣ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ, ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Η ΒΟΥΛΗ ΑΥΤΗ ΣΕ ΦΕΚ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΒΓΑΖΕ ΩΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

ΒΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

ΑΝ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ;

ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ!

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΑΡΑ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΤΟΝ 3691! ΚΑΤΑΦΩΡΑ. ΕΞΗΓΩ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ.

ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013-2014  ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 236 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΕ;

ΕΒΓΑΛΕ ΝΟΜΟ Η ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΕΒΓΑΛΕ ΝΟΜΟ, ΚΟΠΗΚΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΤΑΚΙ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΜΟΛΟΓΟ, ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΙ; ΟΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 233 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑΔΕ..

ΗΡΘΕ Η ΤΑΔΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ. “ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ”. ΩΡΑΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ; Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ; ΟΧΙ! Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ; ΟΧΙ! ΠΟΙΟΣ; ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;; Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΒΑΛΕ ΜΙΑ ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ..

ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΙΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΙΑ ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΟΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1927 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣΣΑΦΕΣΤΑΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΜΗ ΑΠΟΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΨΗΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΟ ΕΧΕΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ. ΚΑΡΟΛΟ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ, Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΥΦΑΡΠΑΖΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”- ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΧΩΡΑΣ, ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 92% ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ… ΠΟΙΑ ΒΟΥΛΗ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΔΕΝ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ. ΠΟΙΑ ΒΟΥΛΗ;

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΨΑΧΤΕ ΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΟΞΥΜΩΡΟ ΑΥΤΟ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΝΑΙ, ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ. ΑΥΤΟΙ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΣΤΗ ΤΑΔΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΕ ΦΕΚ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΟΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ, Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΝΟΜΟ Η ΙΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΞΕΙ, ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΟΥΛΗ.

ΜΕ ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ ΗΛΙΑ ΕΜΕΝΑ, ΕΓΩ ΔΙΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΙΡΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΩ ΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ. ΑΣ ΚΑΝΕΙΣ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΞΕΓΕΛΑΩ ΕΓΩ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΝΟΜΟ ΠΟΤΕ, ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΟΣ Α.Ε, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟΣ, ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΣΕΝΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΝΑ ΔΗΘΕΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΔΕΣ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ…

ΑΝ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ 3691, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΝ 3691.

Η FATF ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΩ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 2007 ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΦΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΝΩ-ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ Κ ΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΗΛΕΓΞΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BRETTON WOODS ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ, ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ 115 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΕ 10 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 1-1-1967 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ 4%.

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ; ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ; ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!

ΑΝΘΡΩΠΟΣ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΤΟΥΒΑΡΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΡΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΕ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΜΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΜΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΑΝΕ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΕΞΥΠΝΟΙ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Ο,ΤΙ ΣΠΟΥΔΑΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟ.

ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.

ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΕΓΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ, ΠΧ. Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ. ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ. ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ. ΤΟΣΟΙ  ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΑΥΤΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΒΛΕΠΕ ΡΟΜΑ, ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΙΣΩΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΕΔΩ, ΓΑΛΛΟΥΣ ΚΤΛ. ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ.

ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ. ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

ΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ “ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ” ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ Ή ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΑΝ ΑΧΤΑΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΚΑΙ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΤΛ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΑΥΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΣΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ, ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΤΟ 1844 ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ; ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΙ; ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΤΙ ΕΜΑΣ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΕΧΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΗΓΗ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩ ΑΤΟΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΠΛΗΡΩΣΩ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΛΕΓΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ Η ΤΡΙΧΑ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΛΙΓΟ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ!

ΠΑΡΑΔΩΣΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ!! ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ!!!

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΚΑΙ 5 ΟΡΟΥΣ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΙΝ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Η ΚΥΝΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΞΟΡΙΣΤΗ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΙΖΕΡ ΑΥΤΟΙ.

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΣΩΜΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΟΜΩΣ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ “ΠΡΟΣΕΧΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΕΣΑΝ ΤΟΣΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΜΕΙΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ 460, ΜΕΙΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ 240, ΜΕΙΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΜΗΝ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΙ ΑΝ ΒΓΟΥΝ ΚΑΙ 5 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ,

ΑΡΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΜΕ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΝΟΜΟ ΤΩΝ CAPITAL CONTROL ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΟΥΣΙΑΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΝΟΜΟΣ ΠΟΤΕ. ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ.

“ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΜΠΕΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΠΟ ΕΔΩ, ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, 10.000 ΣΤΡΑΤΟ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ, ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΟΥΝ 500. ΕΧΟΥΝ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑ. ΓΙΑΤΙ;

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ Α ΥΤΟΙ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ.

ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ; ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΕΦΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.

ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΣΕΝΑ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΧΕΣ ΕΜΕΝΑ ΑΝ ΑΥΡΙΟ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΧΑΝΟΤΑΝ ΤΟ 99% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.

ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΜΕΝΑ. ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΣΤΡΕΦΩ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΟΥ ΣΕ ΣΕΝΑ ΈΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΣΤΡΕΦΩ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΕΓΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΠΟΤΑ.

ΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΣΕ ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ!

ΑΥΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΘ’ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 ΓΙΑΤΙ ΚΙ ΕΔΩ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΧΣ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4389 ΤΟ ΑΡΘΡΟ 185 ΤΟ ΠΑΝΕ ΚΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ.

 ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΟΥ ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ;

ΝΑ ΠΑΛΙ ΤΟ 3691 ΠΩΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ. ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΛΙ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ.

ΠΩΣ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΡΥΘΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΟΥΛΗ; ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

ΝΑ ΠΑΛΙ Ο 3691 ΠΩΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ!!!

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟ 1999-2001  ΜΕ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ; ΠΟΥ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ;; ΒΡΗΚΑΝ ΟΤΙ ΕΦΥΓΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ!

ΝΑ ΠΑΛΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!

ΚΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΒΓΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΝΑ ΠΑΛΙ Ο 3691- ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΜΑ ΜΑΣ ΑΘΩΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ- ΠΡΩΤΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΝΟΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΦΤΙΑΧΝΕ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ 0.5% ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΟΤΑΝ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ.

ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ NOVARTIS ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ SIEMENS, ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ENERGA ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ 3691 ΕΧΟΥΝ ΟΝΤΩΣ ΕΣΟΔΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ…

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΟΠΩΣ Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΩΩΣΑΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ..

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: Ο ΜΑΝΕΛΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ 500.000 ΕΥΡΩ ΟΤΙ ΠΗΡΕ ΜΙΖΑ. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΑΣΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΝΥΧΙΑ.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ!

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΤΕ Ή ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΕΝΝΙΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΑΠΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!

ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗ. ΑΝ ΕΓΩ ΣΟΥ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΝ ΝΟΥ, ΗΔΗ ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ, ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΣΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.

ΝΑ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ.

ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ!

ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ,

ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΔΕΙΞΩ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΩ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ, ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΧΕΡΣΑ ΓΗ…- ΑΚΟΥΣΑ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ, ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΑ ΛΕΕΙ “ΤΗΝ ΧΕΡΣΑ ΓΗ ΘΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΡΘΑΝΕ…”

ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΩΞΑΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΦΥΓΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000, ΑΠΟΤΡΕΨΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ – Ε ΒΕΒΑΙΑ, ΛΕΕΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΓΙΑ 30 ΕΥΡΩ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ, 20 Ή 25; ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΓΩ ΓΙΑ 20 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ 5000;;

 ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ; ΠΟΥ ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΓΩ ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΦΑΣ!!

 ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙΣ ΕΣΥ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΔΙΝΩ ΕΓΩ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΚΟΤΕΡΑ ΣΟΥ, ΤΑ ΓΙΟΤ ΣΟΥ ΤΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΟΥ!!

ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΩ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ 4.

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ, ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ…ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ…

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ! ΘΕΛΩ ΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΑΝ ΤΑ STREAM..AΔΙΑ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΠΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ, Ή ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙ, ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο 3691 ΚΑΙ Ο 4755 ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ;

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟ. ΑΠΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΠΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ. ΟΤΑΝ ΔΙΝΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΟ, ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ, ΑΝ ΟΧΙ ΤΟ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΔΙΝΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΝΤΕΛΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΟΥ. ΕΝΤΕΛΛΩ. ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΔΙΝΕΙ Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΛΙΤΗ. ΔΙΝΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΧΑΓΟ. ΑΝΑΠΟΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ. Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΣ.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΝΕΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΛ.

ΕΝΤΟΛΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. ΕΝΤΟΛΗ.

ΑΡΑ ΕΝΤΕΛΩ! ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩ; ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ. ΕΓΩ ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ. ΑΝ ΔΕΝ ΔΩΣΩ ΕΓΩ ΟΜΟΛΟΓΟ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΑΡΑ ΕΓΩ ΕΝΤΕΛΩ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ.

ΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΩ;

ΕΝΤΕΛΩ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΣΑΣ ΕΝΤΕΛΩ ΚΑΙ ΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΩ; ΣΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ! ΕΓΩ ΕΠΙΣΗΜΑ! ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ;

ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ – ΝΟΜΟΣ 3691- ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ ΑΝΤ’ΕΜΟΥ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΦΜ ΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ – ΠΡΟΣΕΞΤΕ- ΕΦΑΠΑΞ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΙ ΜΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ Η ΟΦΕΙΛΗ ΙΣΧΥΕΙ! – ΝΟΜΟΣ 3691-

 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΚΛΕΒΕΙΣ ΑΝ ΤΟ 2009, Ή ΤΟ 2010 Ή ΤΟ 2008 ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕΣ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΑΛΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

ΑΡΑ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΠΡΩΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΠΩΣ ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΩ;

ΑΡΑ ΘΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΕΦΑΠΑΞ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -ΝΟΜΟΣ 3691-

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.

ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΑ ΕΚΕΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ. ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ Ή ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ; Ε, ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ, ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ. Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝ ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.

ΑΡΑ ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΙ: “ΚΥΡΙΟΙ, ΒΡΗΚΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΕΙΣΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ” ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ

“ΚΥΡΙΟΙ ΒΡΗΚΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ” ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: “ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ. ΜΕ ΑΠΑΤΗ”. ΝΟΜΟΣ 3691.

ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΑΝΟΗΤΑ, ΠΑΙΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΙΜΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ;

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΝΑΙ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΛΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΣΩΣΤΑ;

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΟΠΛΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟ ΟΠΛΟ. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ. ΝΑΙ ΕΓΩ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ “ΕΙΜΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΑΣΧΕΤΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟ”. ΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΔΗΛΑΔΗ;

“ΠΑΥΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ ΡΕ ΦΙΛΕ! ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΣ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ -ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΩ, ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΛΙΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ή ΛΙΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΙΡΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ-

ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΑΡΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.

ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΛΩΣΕΙ ΧΕΡΙ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!!! 

ΤΟΥΣ ΠΟΝΑΕΙ ΑΥΤΟ!

 ΗΡΘΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΝΟΜΙΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΕΞΟΔΟ, ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ,

 ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ- ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΚΟΨΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙ

 ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2004

ΦΕΡΝΕΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΕ ΕΜΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ 3Α

ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Η ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ,

ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ,

ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Ο FATF ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ

ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Η FEDERAL RESERVE

ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Η CIA, H INTERPOL ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΤΩΡΑ Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ; ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ; ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΘΩΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ;

ΕΜΕΙΝΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ Ο ΕΝΑΣ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

ΕΜΕΙΝΕ ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΔΕΞΙΟ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ, ΠΑΣΟΚ, ΑΕΚ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ, ΒΟΥΔΙΣΤΗ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ “ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΣΕΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΕΜΕΝΑ. ΑΥΤΟΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΠΟΙΟΝ ΕΧΟΥΝΕ;;;”

ΕΧΟΥΝ ΕΜΑΣ; ΟΧΙ! ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΛΕΣ! ΜΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΠΑΛΙ ΕΚΕΙ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ; Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ.

ΕΧΟΥΝΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙ ΛΕΜΕ- ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕΝΑ!! ΠΟΥΘΕΝΑ!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΘΙΚΟ!!

ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΣΟΔΑ! ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ! ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΗΘΙΚΟ. ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΣ. ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΩ;;

ΕΒΑΛΑΝ ΤΙΣ ΜΚΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΣΟΔΑ,

 ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΟΥΛΗ -ΠΑΛΙ Ο 3691-

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΕΔΩ ΜΕ ΧΑΡΤΙΑ, ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΩ  ΚΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΗΡΟΥΝ,

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ ΠΑΛΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΑΛΙ Ο 3691 ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 3691 ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ; ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΕΓΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΣΕΝΑ;

ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ. ΟΛΟΙ ΚΟΙΤΑΜΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ.

ΤΟ ΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ! “ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ; ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;”

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ!!

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ;

Ή Ο ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ!

ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΣΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ!!

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ, ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ. ΚΡΑΤΕΙΝ ΤΩ ΔΗΜΩ ΛΟΙΠΟΝ!

ΑΡΑ ΟΙ 3691 Ο 4389 ΚΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΣ ΟΙ ΦΑΝΦΑΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΗΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΣΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΚΑΙ ΕΥΓΕ ΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.

ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΟΥ. ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΩΣ ΑΤΟΜΟ, ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΜΕΣ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΩΣ ΕΝΑ.

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΑΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ΚΡΑΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΑ. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!!

ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ.

ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΓΙ ΑΥΤΑ. ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΑΚΡΙΒΩΣ! ΣΤΕΡΓΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΑ ΠΩ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΣΕ ΠΟΙΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΟΙ ΚΟΠΕΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ.

ΣΤ. ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ: ΗΛΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΟΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΡΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΗ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΗΣΕΙ ΑΔΙΚΟ.

ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΞΕ ΑΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΙΑ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Η. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ!

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ: ΚΛΕΙΩ

Γιατί θερίζει ο καρκίνος στην Ελλάδα; Τι μας κρύβουν οι επιστήμονες και αρμόδιοι φορείς;

Γιατί θερίζει ο καρκίνος στην Ελλάδα; Τι μας κρύβουν οι επιστήμονες και αρμόδιοι φορείς;
Γιατί θερίζει ο καρκίνος στην Ελλάδα; Τι μας κρύβουν οι επιστήμονες και αρμόδιοι φορείς;
Γιατί θερίζει ο καρκίνος στην Ελλάδα; Τι μας κρύβουν οι επιστήμονες και αρμόδιοι φορείς;

Γιατί θερίζει ο καρκίνος στην Ελλάδα; Τι μας κρύβουν οι επιστήμονες και αρμόδιοι φορείς;

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), αυξητική είναι η τάση του καρκίνου σε όλο τον κόσμο, και οι θάνατοι από 7,6
εκατομμύρια που ήταν το 2008, αναμένεται να φτάσουν τα 13,1 εκατομμύρια, μέχρι το 2030.

Σταθερά αυξητική είναι η τάση στη χώρα μας, σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες χώρες που οι τάσεις είναι σταθερά πτωτικές από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το 70% όλων των θανάτων από καρκίνο συμβαίνει σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, ενώ περίπου το 30% των θανάτων οφείλονται σε διατροφικούς και παράγοντες όπως το κάπνισμα κ.λ.π.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. πάνω από το 30% των θανάτων από καρκίνο θα μπορούσε να προληφθεί με την τροποποίηση ή την αποφυγή των βασικών παραγόντων κινδύνου που είναι:

το κάπνισμα, η χρήση του αλκοόλ, διαιτητικοί παράγοντες, το υπερβολικό βάρος, παράλληλα με την έλλειψη σωματικής άσκησης και τη μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, οι λοιμώξεις (Ηπατίτιδα Β, C ο HPV κ.α.), η ρύπανση του περιβάλλοντος, η επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνα, η ακτινοβολία UV και ειδικότερα η υπεριώδης ακτινοβολία από τον ήλιο χωρίς προστασία.

Οι στρατηγικές πρόληψης κατευθύνονται στο να μειωθεί η έκθεση του πληθυσμού στους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, με δράσεις για τη διακοπή του καπνίσματος, εμβολιασμούς, έλεγχο επαγγελματικών κινδύνων κλπ. Σημαντικό κομμάτι στην πρόληψη ορισμένων καρκίνων, όπως του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του λάρυγγα, του δέρματος, του παχέος εντέρου και του ορθού αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση (screening).

Η έγκαιρη διάγνωση χρησιμοποιεί διάφορες εξετάσεις για να εντοπίσει εγκαίρως τα άτομα που δεν έχουν συμπτώματα μεν, αλλά έχουν την νόσο. Τέτοιες εξετάσεις είναι για παράδειγμα το PAP test και η μαστογραφία.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να υπάρχει σε κάθε χώρα ένα Εθνικό Πρόγραμμα για τον καρκίνο που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ώστε να μπορεί η νόσος να θεραπευτεί, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πασχόντων.

(Η παραπάνω έρευνα δημοσιεύτηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι η πραγματική αλήθεια πιο κάτω)

Όταν διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τις οποίες παίρνουν πακέτο και τις αναδημοσιεύουν χωρίς έρευνα και κρίση, είναι να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, και δεν κινδυνεύεις τότε από καρκίνο αλλά από εγκεφαλικό!

Ποιο κάπνισμα, ποιο αλκοόλ και πιο υπερβολικό βάρος; Και ποια ακτινοβολία χωρίς ηλιοπροστασία;

Πρώτον: Ο ένας στους δυο Έλληνες πάσχει από έλλειψη βιταμίνης D λόγω της ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ

 

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον Έλληνα με τέτοιο σύμπτωμα; Εμείς που έχουμε (είχαμε) τόσο ήλιο! Η ηλιόλουστη Ελλάδα… αν θυμάται κανείς αυτή τη φράση, ανήκει στο παρελθόν. Γιατί από τότε που άρχισαν να μας ψεκάζουν και μάλιστα… να μας καρά-ψεκάζουν (από τον ΓΑΠ και μετά 2009) ακόμα κι αυτή η απαλή θολούρα και ασπρίλα που βλέπουμε στον ουρανό, μπορεί μεν να ανεβάζει το θερμόμετρο και να δημιουργεί καύσωνα, αλλά δεν αφήνει την -απαραίτητη για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς- ακτινοβολία να φτάσει σε μας.

Όπως λένε και οι ειδικοί, αν είσαι πίσω από ένα παράθυρο, θα νιώσεις τη ζέστη του ήλιου, αλλά ακόμα κι ένα απλό τζάμι, είναι αρκετό να σου φιλτράρει τις UV.

Δεύτερον: Τα ίδια τα αντηλιακά, ΟΛΑ τα αντηλιακά, είναι από μόνα τους καρκινογόνα! Δεν χρειάζεται να πάθεις καρκίνο από τον ήλιο, μόνο να πασαλείβεσαι με αυτά φτάνει

Τρίτον: Τα χημικά που πέφτουν πια ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στους ουρανούς έρχονται να ενωθούν με εκείνα που υπάρχουν ΣΕ ΟΛΕΣ ΠΛΕΟΝ τις τροφές μας

Π.Χ.: Τα σούπερ μάρκετ για να εξοικονομήσουν χρήματα με μείωση υπαλλήλων αυξάνουν την προώθηση πωλήσεων σε έτοιμα πακέτα: τυρί σε πλαστικό, αλλαντικά σε πλαστικό κ.λ.π., ΟΛΑ αυτά είναι γεμάτα συντηρητικά και χημικές ουσίες. Κι όσο η παραγωγή τροφής ξεφεύγει από τα παλιά ελληνικά παραδοσιακά πρότυπα κι ακολουθεί τα πανευρωπαϊκά ή γενικώς δυτικού τύπου, τόσο η ποιότητα πέφτει και η τροφή δηλητηριάζεται. Τι δουλειά έχει το διοξειδίου του τιτανίου σετσίχλα ελληνική με γεύση μαστίχας;

Τέταρτον: Τα εμβόλια που επιβάλλουν με το ζόρι στα παιδιά ή εκβιαστικά και τρομοκρατικά σε κάποιες ομάδες είναι πιο καρκινογόνα από τις ασθένειες που υποτίθεται προστατεύουν
Πέμπτον: «Σταθερά αυξητική είναι η τάση στη χώρα μας, σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες χώρες που οι τάσεις είναι σταθερά πτωτικές από τα μέσα της δεκαετίας του 1980

Το 70% όλων των θανάτων από καρκίνο συμβαίνει σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα». Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Είναι η απάντηση στο “μαζί τα φάγαμε”, αλλά.. εσείς παθαίνετε καρκίνο. Εσείς που τρώτε δεύτερης ποιότητας τροφή, ζείτε σε υποβαθμισμένο περιβάλλον, δουλεύετε παραπάνω απ” όσο μπορείτε να αντέξετε για να τα βγάλετε πέρα και δεν έχετε σωστή περίθαλψη.

Έκτον: Ανεξέλεκτα κι επιθετικά έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας η ηλεκτρομαγνητική μόλυνση

Παρ όλη την κρίση, η μόνη “ανάπτυξη” που βλέπουμε είναι στην κινητή τηλεφωνία, στην ψηφιακή τηλεόραση κι όπου να’ναι έρχονται και οι “έξυπνοι μετρητές”. Πόσο όλα αυτά τα “γκατζετάκια” μαζί με τα κομπιούτερ επιβαρύνουν τη ζωή μας; Σύντομα στις οθόνες σας…

Ναι, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει Εθνικό Πρόγραμμα έγκυρης πρόγνωσης και πρόληψης, αλλά κρίνεται ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ να σταματήσουν να μας ψεκάζουν μέρα νύχτα, να μας ηλεκτρομαγνητίζουν με το HAARP, να γίνει ενημέρωση κι επιμόρφωση των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων, για τη σωστή χρήση των κινητών και των κομπιούτερ, καθώς και σωστός έλεγχος όλου του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Και φυσικά, να γυρίσουμε στις παλιές καλές διατροφικές συνήθειες και τρόπους παραγωγής.

Σε μια δεκαετία έχουν “χαθεί” ένα εκατομμύριο Έλληνες, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛ-ΣΤΑΤ.

Που πήγαν, μάνα, όλοι αυτοί…;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ Μ.Κ.Ο ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ…

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ Μ.Κ.Ο ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ Μ.Κ.Ο ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ Μ.Κ.Ο ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΤΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΔΗΛΑΔΗ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΜΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ Μ.Κ.Ο ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΨΗΦΗΣΑΤΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

ΟΙ Μ.Κ.Ο ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ.

ΟΙ Μ.Κ.Ο. Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Μ.Κ.Ο ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΦΕΡΕΙ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΟΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΙ Ε.ΣΥ. (ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΩΡΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΕΛΛΗΝ» ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΛΕΦΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

ΑΥΤΗ Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΖΕ ΚΑΙ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ Μ.Κ.Ο. ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΣ.

ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΞΕΧΑΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ Η ΝΟΜΙΣΑΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΑΝ
ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ .

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΩΣΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΙΑΡΑ ΕΚΠΤΩΤΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΕΞΙΑ ΚΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΦΑΝΕΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΙΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΘΡΑΣΟΣ.

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟ.

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΧΕ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΩΣ ΑΝΑΓΚΗ.

ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ.

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ Μ.Κ.Ο Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ Μ.Κ.Ο ΛΟΓΙΚΟ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΕΝΑΝ ΝΟΥ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑ «ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ».

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΒΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΑΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΡΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΩΘΗΚΕ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

ΟΙ Μ.Κ.Ο. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».

ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΝΟΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ (ΠΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ) ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΟΡΚΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΕΝΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ
ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ «ΕΛ ΛΑΣ».

Η ΜΑΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΗ

Η ΝΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
= = = = = = = = = = = = = =
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16-01-2020

ΠΗΓΗ : nea-ellhnwn-e-sy-ellhnwv-syneleysis.blogspot.com

Τρώμε κρέας «ντοπαρισμένο» με αντιβιοτικά

0
Τρώμε κρέας «ντοπαρισμένο» με αντιβιοτικά
Τρώμε κρέας «ντοπαρισμένο» με αντιβιοτικά

Ερευνα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τρώμε κρέας «ντοπαρισμένο» με αντιβιοτικά

Η ανεξέλεγκτη χορήγηση αντιβιοτικών σε ανθρώπους και ζώα μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικά βακτήρια. Κίνδυνος να προσβληθεί ο καταναλωτής από σταφυλόκοκκο, σαλμονέλα ή άλλον παθογόνο μικροοργανισμό και να μην υπάρχει αντιβιοτικό για να αντιμετωπιστεί η μόλυνση.

Σούπερ βακτηρίδια τα οποία δυνάμωσαν «τρώγοντας» αντιβιοτικά απειλούν την υγεία μας. Μια έρευνα που μόλις δημοσιεύθηκε (Ιανουάριος 2011) στο έγκριτο αμερικανικό επιστημονικό έντυπο Foodborne Pathogens and Disease καταδεικνύει ότι τα παραγωγικά ζώα στη χώρα μας -και όχι μόνον- «ντοπάρονται» με μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών με συνέπεια ορισμένα στελέχη βακτηρίων να έχουν γίνει ιδιαιτέρως ανθεκτικά στα συγκεκριμένα φάρμακα.

Ερευνητές του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνέλεξαν δείγματα κρέατος ή κρεατοσκευασμάτων από σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και καταστήματα πώλησης ντόπιων τροφίμων στη Βορειοδυτική Ελλάδα και βρήκαν ότι το κρέας αν δεν μαγειρευτεί σωστά μπορεί να αποτελεί μια πηγή ανθεκτικών βακτηριδίων, τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν, μέσω της τροφικής αλυσίδας, την υγεία μας. Ο κίνδυνος, σύμφωνα με την επιστημονική υπεύθυνη της μελέτης αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Χρυσάνθη Παπαδοπούλου είναι να προσβληθεί ο καταναλωτής από σταφυλόκοκκο, εντεροβακτηρίδιο, σαλμονέλα ή άλλον παθογόνο μικροοργανισμό και να μην υπάρχει αντιβιοτικό για να αντιμετωπίσει τη μόλυνση, καθώς τα στελέχη των βακτηρίων έχουν γίνει πια ιδιαίτερα ανθεκτικά.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες, σε μια περίοδο τριών ετών, ανέλυσαν 428 ακατέργαστα δείγματα ωμού κρέατος (αρνί, κατσίκι, χοιρινό, βόειο και κοτόπουλο) καθώς και επεξεργασμένα δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης (π.χ. φιλέτα γαλοπούλας, σαλάμι,, κιμά από γέμιση φαγητών και φέτες ψητού μοσχαριού). Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν από τα ανεπεξέργαστα δείγματα εξετάστηκαν ως προς την ευαισθησία τους σε 19 κοινά αντιβιοτικά που χορηγούνται σε ανθρώπους.

Συνολικά απομονώθηκαν 157 στελέχη κολοβακτηριδίου (Escherichia coli), 25 γερσίνια (Yersinia enterocolitica), 57 σταφυλόκοκκου (Staphylococcus aureus), 57 εντεροκόκκου (Enterococcus spp.), 4 σαλμονελλών (Salmonella spp) και 3 καμπυλοβακτηριδίου (Campylobacter jejuni). Από αυτά, πολύ μικρό ποσοστό βρέθηκε ευαίσθητο στα αντιβιοτικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσα στελέχη κολοβακτηριδίου (E. Coli) απομονώθηκαν σε κοτόπουλα είχαν υψηλή αντίσταση ακόμη και στα πιο ισχυρά όπλα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η επιστήμη όπως είναι η αντιβιοτική ουσία σιπροφλοξασίνη. Τα στελέχη σταφυλοκόκκου (S. Aureus) από το αιγοπρόβειο κρέας είχε αντίσταση στην κλινδαμυκίνη ενώ από το χοιρινό στην ουσία σιπροφλοξασίνη. Από τους εντεροκόκκους περισσότεροι από 20% βρέθηκαν ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη.

Αντίστοιχα, τα περισσότερα βακτήρια (60%) που απομονώθηκαν στο αιγοπρόβειο κρέας παρουσίασαν αντίσταση στη νιτροφουραντοΐνη. Τα βακτήρια από το χοιρινό κρέας αλλά και στο κοτόπουλο είχαν αντίσταση στην τετρακυκλίνη (62.5%) ενώ από το αιγοπρόβειο κρέας στην αμινογλυκοσίδη. Υψηλή αντίσταση στην αμπικιλλίνη παρατηρήθηκε σε γερσίνιες ενώ όλα τα καμπυλοβακτηρίδια που απομονώθηκαν βρέθηκαν ανθεκτικά τόσο στην αμπικιλλίνη όσο και στις ουσίες κεφαλοθίνη και σεφουροξίμη.

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες. Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (2010), για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναφέρονται αντοχές του κολοβακτηριδίου το οποίο απομονώνεται σε κοτόπουλα οι οποίες φθάνουν στο 44% για ορισμένα αντιβιοτικά, ενώ οι αντίστοιχες αντοχές κολοβακτηριδίου από χοιρινά φθάνουν το 68%.

Η ανεξέλεγκτη χορήγηση αντιβιοτικών σε ανθρώπους και ζώα έχει κάνει τα βακτήρια ανθεκτικά. Υπάρχει λύση; Η Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογίας σε έκθεσή της αναφέρει ότι «η μάχη ενάντια στην αντίσταση των βακτηρίων στα αντιβιοτικά είναι ένας πόλεμος που δεν πρόκειται να νικήσουμε ποτέ». Η διαπίστωση αυτή βρίσκει σύμφωνη και την κυρία Παπαδοπούλου. Όπως αναφέρει «τα βακτήρια έχουν καταπληκτικές ικανότητες προσαρμογής που εμείς δεν τις έχουμε. Έχουν τη δυνατότητα να επιζούν σε ακραίες συνθήκες ζωής και στα πλέον αντίξοα περιβάλλοντα όπου εμείς δεν μπορούμε να επιζήσουμε. Πιστεύω οτι παρά τις απαγορεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την χορήγηση αντιβιοτικών για μη θεραπευτικούς λόγους, ήδη έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ανθεκτικά βακτήρια, τα οποία φυσικά θα συνεχίσουν να… κυκλοφορούν ανάμεσα μας».

Πάντως, πολλές τροφικές μολύνσεις δεν χρήζουν ιδιαίτερης θεραπείας, ωστόσο σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατασταλμένοι, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές και να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο.

Οδηγίες για σωστή συντήρηση – Μην αφήνετε τα βακτήρια να αναπτυχθούν

– Αποθηκεύουμε τα πιο ευπαθή τρόφιμα στο κάτω μέρος του ψυγείου που έχει μεγαλύτερη ψύξη.

– Τα πιο ευαίσθητα τρόφιμα είναι ο κιμάς, τα εντόσθια και τα θαλασσινά.

– Στη συντήρηση του ψυγείου η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζεται μεταξύ +2 βαθμούς Κελσίου και + 4 βαθμούς Κελσίου

– Στην κατάψυξη η θερμοκρασία πρέπει να είναι στους -18 βαθμούς Κελσίου.

– Το φαγητό πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο το αργότερο μία ώρα μετά το μαγείρεμα το καλοκαίρι και δύο ώρες μετά τον χειμώνα.

– Ωμά τρόφιμα ζωικής προέλευσης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που θα καταναλωθούν ωμά ή είναι ήδη μαγειρεμένα.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΜΕ IFC – AMΕΡΙΚΗ – 13η ΦΥΛΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ:  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ από τις 20 Οκτ 2017

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΜΕ IFC – AMΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ Η 13η ΦΥΛΗ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΒΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ. ΓΕΜΑΤΕΣ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ! ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ Ή ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ.

ΔΗΛΑΔΗ, ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΕΣ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΥΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ; ΑΥΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΥΤΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΕΤΣΙ; ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΠΟΙΝΕΣ.

ΑΥΤΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΛΕΤΕ; ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΣΑΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ. ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ, ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΜΑΣΤΕ. ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ, ΤΗΝ ΖΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ! ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ, ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ, ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ. Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΜΑΣ.

ΛΕΠΤΟ 15:50
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΙΖΕΙ ΑΝΑΡΧΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΜΕ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ Η ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ. ΔΕΝ ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΑ. ΑΝ ΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ, ΘΑ ΠΑΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΞΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΩ, ΘΑ ΠΑΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΕΚΕΙ, ΘΑ ΠΑΩ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΘΕΛΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΩ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ.

ΑΡΑ, ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΩ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ… ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ.

Sorras T.V

Από τον Χριστόφορο, στον Χόρστ Ράιχενμπαχ! Ή διαφορετικά ”τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου!

Από τον Χριστόφορο, στον Χόρστ Ράιχενμπαχ! Ή διαφορετικά, ''τα ίδια Παντελάκη μου , τα ίδια Παντελή μου
Από τον Χριστόφορο, στον Χόρστ Ράιχενμπαχ! Ή διαφορετικά, ''τα ίδια Παντελάκη μου , τα ίδια Παντελή μου
Από τον Χριστόφορο, στον Χόρστ Ράιχενμπαχ! Ή διαφορετικά ''τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου
Από τον Χριστόφορο, στον Χόρστ Ράιχενμπαχ! Ή διαφορετικά ”τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου

Από τον Χριστόφορο, στον Χόρστ Ράιχενμπαχ! Ή διαφορετικά ”τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου!

60.000 ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟ ΟΘΩΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΛΠ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 60.000!

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΕΜΟ ΑΥΤΟΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΟΙ ΔΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΩ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ Κ.Ι.Σ. ΑΥΤΗ Η ΦΑΡΣΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΙΖΩ ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. ΑΛΛΙΩΣ ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΜΑΣ ΔΙΕΘΕΣΕ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ.
ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΦΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΛΗΘΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΛΑΚΗ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΜΑΣ!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ ΓΟΝΟΙ ΘΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ ΣΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-ΦΥΣΙΝ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΨΟΥ ΜΑΘΕ ΠΑΡΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΠΑΜ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ. ΕΛΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΝΩΣΟΥ ΚΑΙ Ε.ΣΥ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ

Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Hess που απεικονίζει την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο περιτριγυρισμένος από Βαυαρούς.
Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Hess που απεικονίζει την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο περιτριγυρισμένος από Βαυαρούς.

Η ξενοκρατία στην Ελλάδα διαπερνά ολόκληρη την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το ίδιο και η υποτέλεια της ελληνικής πολιτικής εξουσίας, η οποία, κατά τον θλιβερό κανόνα, πάντοτε έκλινε ευλαβικά το γόνυ υπακούοντας – ή και προλαβαίνοντας – τις επιθυμίες ή προσταγές των δυναστών ή των «μεγάλων φίλων» και «ευεργετών» της χώρας. Επιπλέον, όπως λένε πολλοί «αιρετικοί», «η ιστορία της Ελλάδας είναι η ιστορία των χρεοκοπιών της».

Υπό αυτήν την έννοια  μόνο σύμπτωση δεν είναι  το γεγονός ότι  ο σημερινός «αρχιεπτόπτης» και επικεφαλής του  παρόντος Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου  Χόρστ Ράιχενμπαχ δεν είναι ο πρώτος και μοναδικός Ράιχενμπαχ που μεγαλούργησε σ αυτόν τον τόπο.  Το 1839, ένας άλλος Ράιχενμπαχ, (Χριστόφορος)  «έσωσε» την Ελλάδα  ως τσιράκι του βασιλιά Όθωνα  αναλαμβάνοντας  διευθυντής του Βασιλικού Νομισματοκοπείου και Σφραγιστήριου. Δεν γνωρίζουμε αν  αυτό που συνδέει τους δυο Ράιχενμπαχ είναι απλώς μια συνωνυμία ή αν  η σκούφια τους  κρατά από  το ίδιο σόι. 

Ενδεχομένως και να μην έχει σημασία…

Αυτό που όμως έχει σημασία είναι ότι από την εποχή του Οθωνα η Ελλάδα  ανά μεθεπόμενη γενιά χρεοκοπεί και «διασώζεται». Καταστρέφεται και «αναδιαρθρώνεται», καταρρέει και «εκσυγχρονίζεται». ( σσ ΤΥΧΑΙΟ?? ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΧΗ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΟ)

Όλα αυτά τα χρόνια, η προγραμματισμένη—παρά γενιά—να χρεοκοπεί Ελλάδα, καθοδηγείται από το Διεθνή Οικονομικό Ελεγχο ο οποίος τελικά κυβερνά τη χώρα με τη βοήθεια εγχώριου πολιτικού προσωπικού. Ένα προσωπικό το οποίο φροντίζει να αναπαράγεται στην εξουσία καθώς οι θέσεις και τα πόστα παραδίδονται από πατέρα σε γιο, από θείο σε ανιψιό…

Παρ όλες, ωστόσο τις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες εγχώριων και ξένων “μεταρρυθμιστών” η χώρα παραμένει στο γνωστό της χάλι, αυτό που διαπιστώνουμε όλοι μας σήμερα βιώνοντας μιαν ακόμη οικονομική χρεοκοπία. Το προφανές συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κάποιος είναι ότι στόχος των εκσυγχρονιστών, ουδέποτε υπήρξε ο εκσυγχρονισμός της χώρας, αλλά ο έλεγχός της, η διανομή και  η λεηλασία της.
Ποιος μπορεί, να αμφισβητήσει  λοιπόν ότι ο διεθνής οικονομικός—και πολιτικός—έλεγχος είναι παρών και κυρίαρχος κατά το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξης του ελλαδικού κράτους επικαθορίζοντας τις μείζονες επιλογές του και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του; Ποιος μπορεί ακόμη να παραγνωρίσει ότι το κράτος αυτό δομήθηκε κατά τα πρότυπα του γερμανικού; Γιατί να ξεχάσουμε ότι η ένταξη της χώρας αρχικά στην ΕΟΚ και μετέπειτα στην ευρωζώνη απαίτησε μια σειρά μεγάλες μεταρρυθμίσεις—υπό την εποπτεία μάλιστα της ενωμένης Ευρώπης;

Κι όμως, το αποτέλεσμα της διαρκούς κηδεμονίας, το σημερινό ελληνικό κράτος δηλαδή, είναι αυτό που σήμερα ο διεθνής οικονομικός—και πολιτικός—έλεγχος επιζητεί να γκρεμίσει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη οξύνοια στις μέρες μας για να αντιληφθούμε πως το γκρέμισμα είναι τυφλό, υπό την έννοια ότι τίποτε δεν προϊδεάζει για τη δημιουργία ενός ορθολογικού κράτους.

Αυτό για το οποίο εργάζονται σκληρά οι εταίροι, δανειστές και ελεγκτές είναι, πρώτον, η ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους με σκοπό την άντληση των κοινωνικών πόρων υπέρ της αποπληρωμής των δανείων και, δεύτερον, ο παραμερισμός όσων ισχυρών «παικτών» ελέγχουν το οικονομικό και πολιτικό πεδίο—από τους τραπεζίτες, τους μιντιάρχες και λοιπούς μεγάλους επιχειρηματικούς παράγοντες έως τους πολιτικούς σχηματισμούς—και η αντικατάστασή τους από ακόμη πιο πρόθυμους και ελέγξιμους.

Κοινώς ακόμη μια φορά ο στόχος είναι η αλλαγή φρουράς στον έλεγχο της χώρας, αφού το γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κατατείνει προς τη μετατροπή της ηπείρου μας σε μια ζώνη πολύ φθηνότερης παραγωγής—δηλαδή χαμηλών μισθών, ανύπαρκτων δικαιωμάτων και παροχών. Μια πολιτική αυτού του είδους προφανώς απαιτεί και το κατάλληλο εγχώριο υπηρετικό πολιτικό προσωπικό…

Δημήτρης Μηλάκας

http://dimtris-kypriotis.blogspot.com/2013/01/blog-post_5.html

Kristina Kris

ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ;;;;;;; ΚΑΙ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ;;;;; ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ;;;;;;

ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ;;;;;;; ΚΑΙ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ;;;;; ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ;;;;;;
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ;;;;;;; ΚΑΙ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ;;;;; ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ;;;;;;

ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ;;;;;;; ΚΑΙ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ;;;;; ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ;;;;;;

Ελενα Αλεξιου

ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ;;;;;;; ΚΑΙ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ;;;;; ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ;;;;;;

ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 9-3-2016. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ 630Β’)
ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ:

“ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
1.ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ.
2.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ…”

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016 (Συριζα) Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ.

ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Μ.Κ.Ο. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΟΙ ΜΚΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΟΙ Μ.Κ.Ο. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ….
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΕ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ!!! ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ!!!
ΕΝΩΣΟΥ ΒΡΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”
Μ.Κ.Ο ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!!
ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ!!!

ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!!!!

ΕΝΩΣΟΥΥΥΥΥΥ.

Πως βαπτίστηκαν οι ζημιές των Τραπεζών Δημόσιο Χρέος

Πως βαπτίστηκαν οι ζημιές των Τραπεζών Δημόσιο Χρέος
Πως βαπτίστηκαν οι ζημιές των Τραπεζών Δημόσιο Χρέος

Πως βαπτίστηκαν οι ζημιές των Τραπεζών Δημόσιο Χρέος

ΚΕΕΛΠΝΟ: Απάτη 9εκ αλλά…ένοχοι μεν, αλλά με ελαφρυντικά είναι ελεύθεροι και παραγραφές πολιτικών

ΚΕΕΛΠΝΟ: Απάτη 9εκ αλλά…ένοχοι μεν, αλλά με ελαφρυντικά είναι ελεύθεροι και παραγραφές πολιτικών
ΚΕΕΛΠΝΟ: Απάτη 9εκ αλλά…ένοχοι μεν, αλλά με ελαφρυντικά είναι ελεύθεροι και παραγραφές πολιτικών

ΚΕΕΛΠΝΟ: Απάτη 9εκ αλλά…ένοχοι μεν, αλλά με ελαφρυντικά είναι ελεύθεροι και παραγραφές πολιτικών

Ένοχους έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας τέσσερις κατηγορούμενους στην πολύκροτη υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) τονίζοντας ότι όλες οι πράξεις έγιναν σε βάρος περιουσίας του Κέντρου.

Το δικαστήριο επέβαλε στον Θεόδωρο Παπαδημητρίου ποινή κάθειρξης πέντε ετών με αναστολή (δηλαδή, το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα της ποινής) αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Στον Άγγελο Χατζάκη επέβαλε ποινή κάθειρξης πέντε ετών με αναστολή (ομοίως, το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα της ποινής), αναγνωρίζοντας του δύο ελαφρυντικά (πρότερο έντιμο βίο 84παρ. 2α, καλή συμπεριφορά για μεγάλο διάστημα μετά την πράξη 84παρ. 2ε).

Στην Όλγα Αδράμη και στον Νίκολαο Νιαβή επιβλήθηκε ποινή συνολικής φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή (από συγχώνευση 3+3 ετών, έγινε 3+1 ετών). Και στους δύο αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Στην πρώτη για καλή συμπεριφορά για μεγάλο διάστημα μετά την πράξη και στον δεύτερο για πρότερο έντιμο βίο.

Νωρίτερα το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους ως εξής:

 • Όλγα Αδράμη (πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια) για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση για απόκρυψη συμφωνητικού
 • Νικόλαο Νιαβή (ιδιώτης) για απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση στην υπογραφή του συμφωνητικού και ένοχος για ηθική αυτουργία στην απιστία
 • Θεόδωρο Παπαδημητρίου (πρώην ισόβιος διευθυντής) για απάτη κατ’ εξακολούθηση με ζημιά πάνω από 100.000 ευρώ
 • Άγγελο Χατζάκη ( πρώην πρόεδρο του Δ.Σ.) για απιστία κατ’ εξακολούθηση και ζημιά άνω των 100.000 ευρώ

Όμως, τα μέλη του δικαστηρίου έκριναν ότι είναι αθώα η πρώην γραμματέας του ΚΕΕΛΠΝΟ, Ελένη Λιάκουρα, και ότι παύει η δίωξη της λόγω παραγραφής για απάτη.

Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβρη η καταδικαστική πρόταση της εισαγγελέα για ενοχή των τεσσάρων πρώτων αναφορικά με την κατηγορία της απάτης στην υπόθεση της σύμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ με εταιρεία σεκιούριτι.

ΚΕΕΛΠΝΟ

Θυμίζουμε ότι ο κ. Παπαδημητρίου είχε ζητήσει εξαίρεση δικαστών του Τριμελούς επιχειρώντας να διακόψει με καθυστερήσεις τη δίκη τον Οκτώβρη, λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της, μετά και την προσφυγή Παπαδημητρίου στο ΣτΕ και την αίτηση ακύρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων είχαν επίσης προσπαθήσει να ματαιώσουν τη δικαστική διαδικασία επικαλούμενοι νομικά προσχήματα.

Είχε παραγραφεί κι άλλη ομάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ πριν από τους παραπάνω

Λόγω παραγραφής κι όχι για λόγους ουσίας, όπως επιχαίρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, «καθάρισε» η ομάδα του αμαρτωλού ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχει βέβαια στην πλάτη της και εκκρεμείς δικογραφίες σε βαθμό κακουργήματος, από μια πλημμεληματική κατηγορία με μεγάλη ηθική απαξία και συγκεκριμένα από το αδίκημα της συμμορίας που αφορούσε σε 74 παράνομες προσλήψεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Άδωνης Γεωργιάδης: Υπουργός ανάπτυξης ψεύτικων εντυπώσεων

Άδωνης Γεωργιάδης: Υπουργός ανάπτυξης ψεύτικων εντυπώσεων
Άδωνης Γεωργιάδης: Υπουργός ανάπτυξης ψεύτικων εντυπώσεων

Άδωνης Γεωργιάδης: Υπουργός ανάπτυξης ψεύτικων εντυπώσεων

Ο νυν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης αποδεικνύεται πως έχει και το «χαρτοφυλάκιο» της… ανάπτυξης ψεύτικων εντυπώσεων, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για «κολλητά φιλαράκια» του, όπως ο Σταμάτης Πουλής.

Συγκεκριμένα, σε σημερινό tweet του, ο Άδωνης Γεωργιάδης προσπαθεί να πείσει τους ακόλουθούς του ότι ο Σταμάτης Πουλής δικαιώθηκε όσον αφορά το αδίκημα για τις παράνομες προσλήψεις στο δημόσιο.

Χαρακτηριστικά, γράφει: «Απασχόλησαν την Κοινή Γνώμη και την Βουλή για χρόνια με τις δήθεν παράνομες προσλήψεις στο Κεελπνο. Τους έλεγα στην Εξεταστική ότι είναι νόμιμες. Εξεδόθη το απαλλακτικό βούλευμα για τον @stamatispoulis και τους άλλους κατηγορουμένους για την πρώτη υπόθεση των 70. Όμοια και των 23».

Φευ… Η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει (για ακόμη μία φορά) τον Άδωνη Γεωργιάδη καθώς δεν πρόκειται για απαλλαγή του Σταμάτη Πουλή αλλά για παραγραφή του συγκεκριμένου αδικήματος!

Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα

Λόγω παραγραφής κι όχι για λόγους ουσίας, όπως επιχαίρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, «καθάρισε» η ομάδα του αμαρτωλού ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχει βέβαια στην πλάτη της και εκκρεμείς δικογραφίες σε βαθμό κακουργήματος, από μια πλημμεληματική κατηγορία με μεγάλη ηθική απαξία και συγκεκριμένα από το αδίκημα της συμμορίας που αφορούσε σε 74 παράνομες προσλήψεις.

Την ίδια ώρα, με ένα σκεπτικό που προσβάλλει την ίδια την ουσία του σχετικού νόμου αλλά και την λογική, με το ίδιο βούλευμα έπαυσε η ποινική δίωξη και σε βάρος των Κατερίνας Πολύζου και Τζένης Κρεμαστινού που κατηγορούνταν και για ψευδή βεβαίωση καθώς οι αρμόδιοι δικαστές έκριναν (αν είναι δυνατόν) ότι το διαπραχθέν αδίκημα δεν επηρέασε… έννομα συμφέροντα τρίτων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά με βάση το τι πραγματικά προκύπτει από το επίμαχο απαλλακτικό βούλευμα και όχι με βάση την ερμηνεία που δίνουν οι εμπλεκόμενοι.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο απάλλαξε από την κατηγορία της συμμορίας λόγω παραγραφής -καθώς δέχτηκε ότι το τελεσθέν αδίκημα διαπράχτηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2014- τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σταμάτη Πουλή, την Ανδρονίκη Θεοφιλάτου, την Κατερίνα Πολύζου, την Τζένη Κρεμαστινού και τον πάλαι ποτέ ισόβιο πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόδωρο Παπαδημητρίου.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση έχουν ασκηθεί και κακουργηματικές ποινικές διώξεις αλλά για τα πλημμελήματα η υπόθεση είχε διαχωριστεί.

Κι αφού λοιπόν είχε εκδοθεί κλητήριο θέσπισμα με το οποίο είχαν παραπεμφθεί σε δικάσιμο οι κατηγορούμενοι προσέφυγαν στον εισαγγελέα εφετών, Ιωάννη Κελάμη ο οποίος εάν και γνώριζε βεβαίως ότι επίκειτο παραγραφή του ενός αδικήματος έκανε δεκτή την προσφυγή τους.

Σε ότι αφορά το άλλο αδίκημα της ψευδούς βεβαιώσεως με ημερομηνία τέλεσης το 2017, η εισαγγελέας Πρωτοδικών, Κατερίνα Κοπελάκη, πρότεινε την απαλλαγή των Πολύζου και Κρεμαστινού .

Και μάλιστα με ένα αδιανόητο σκεπτικό ότι ναι μεν σε έγγραφο τους προς αρμόδια Αρχή βεβαίωναν ψευδώς ότι οι επίμαχες προσλήψεις έγιναν για ιατρονοσηλευτικούς λόγους ενώ οι εν λόγω υπάλληλοι είχαν προσληφθεί ως διοικητικοί πλην όμως το ψευδές αυτό γεγονός δεν επηρέαζε τα έννομα συμφέροντα τρίτων και άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα. Κι όλα αυτά ενώ εκκρεμεί κακουργηματική δίωξη σε βάρος τους για πράξεις σε βάρος του δημοσίου χρήματος.

Αναφέρεται μάλιστα και το πρωτοφανές ότι δεν υπήρχαν σε βάρος τους και επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης, υπονοώντας έτσι ότι δεν ήταν και σωστή η ασκηθείσα από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς ποινική δίωξη σε βάρος τους.

Επισημαίνεται ότι πρόεδρος του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε το εν λόγω βούλευμα υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως είναι ο δικαστής Δημήτρης Τριανταφυλλου που είχε πρωτόδικα καταδικάσει τον Κώστα Βαξεβανη σε υπόθεση με την Λίνα Στουρνάρα, σύζυγο του κεντρικού τραπεζίτη, Γιάννη Στουρνάρα, σε δίκη που αφορούσε πάλι το ΚΕΕΛΠΝΟ, με τον εκδότη του Documento να απαλλάσσεται πανηγυρικά στο Εφετείο με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση και του εισαγγελέα της έδρας.

Είναι ο ίδιος δικαστής που ως πρόεδρος εκείνου του δικαστηρίου είχε σπεύσει να σβήσει από έδρας τις καταγραφές που παρανόμως έκανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνεργάτιδα της κας Στουρνάρα εξαφανίζοντας έτσι το αποδεικτικό υλικό του τελεσθέντος αδικήματος και διέγραψε παράνομα την καταγραφή.

Θέλουμε πίσω τα νησιά μας… θέλουμε πίσω τη ζωή μας!!! Στο πόδι ο λαός της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου τις 22 Ιανουαρίου

Θέλουμε πίσω τα νησιά μας… θέλουμε πίσω τη ζωή μας!!! Στο πόδι ο λαός της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου τις 22 Ιανουαρίου
Θέλουμε πίσω τα νησιά μας… θέλουμε πίσω τη ζωή μας!!! Στο πόδι ο λαός της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου τις 22 Ιανουαρίου

Θέλουμε πίσω τα νησιά μας… θέλουμε πίσω τη ζωή μας!!! Στο πόδι ο λαός της Λέσβου της Χίου και της Σάμου τις 22 Ιανουαρίου

Μυτιλήνη, Δημοτικό Θέατρο – Τετάρτη 22 Ιανουαρίου ώρα 12:00

Οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες κινητοποιήσεις για το μεταναστευτικό με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου  Λέσβος – Χίος – Σάμος 

22 Ιανουαρίου θα κλείσουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα με απόφαση των Εμπορικών Συλλόγων και στις 12 το μεσημέρι στην πρωτεύουσα κάθε νησιού θα γίνει συγκέντρωση – διαμαρτυρία με συμμετοχή όλων των φορέων. Για τη Λέσβο η συγκέντρωση θα γίνει  έξω από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης ( σε περίπτωση βροχής θα γίνει εντός του  Δημοτικού  Θέατρο)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου – Αθήνα, Υπουργείο Εσωτερικών 

23 Ιανουαρίου οι  Δήμαρχοι του Βορείου Αιγαίου και  ο Περιφερειάρχης θα μεταβούν στην Αθήνα για την επίδοση σχετικού ψηφίσματος των νησιωτών.

Αυτή είναι η πρώτη φάση των κινητοποιήσεων καθώς ανάλογα με τη στάση της Κυβέρνησης θα υπάρχει κλιμάκωση.


Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου του 2020 στις 18:00  και αποφάσισε τη συμμετοχή του συλλόγου στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στις 22 και 23 του μήνα , για το μεταναστευτικό πρόβλημα που υπάρχει στο νησί μας. Είμαστε σε αναμονή ενημέρωσης από την Περιφέρεια και το Δήμο

Επιμελητήριο Λέσβου

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου σε έκτακτη συνεδρίαση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις που εξήγγειλε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, και καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις αυτές.

Ψήφισμα  Λεσβιακών   Συλλόγων  της Αττικής

To  προσφυγικό –μεταναστευτικό συνεχίζει να ταλανίζει τα χωριά και το νησί μας. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι προσφυγικές ροές συνεχίζονται και αυξάνονται. Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα η κατάσταση θα χειροτερεύει και για τους κατοίκους του νησιού, αλλά και για αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους.

Οι  Λεσβιακοί  Σύλλογοι  της Αττικής που συνυπογράφουμε  ζητάμε

 • Tην άμεση αποσυμφόρηση του νησιού, με στόχο το ταχύτερο κλείσιμο του «σύγχρονου Νταχάου» της Μόριας.
 • ΚΑΜΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.
 • Ο έλεγχος χορήγησης ασύλου να γίνεται στην ηπειρωτική Ελλάδα και να χορηγούνται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε οι πρόσφυγες- μετανάστες να μετακινούνται στις χώρες που επιθυμούν.
 • Όσοι παραμείνουν στη χώρα μας να μεταφερθούν σε χώρους αξιοπρεπούς διαβίωσης ή σε σπίτια και να ενταχθούν στις τοπικές κοινωνίες.

Οι συμφωνίες των προηγούμενων και τωρινής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία δεν απέδωσαν.

Να σταματήσουν οι πόλεμοι και να βοηθηθούν οικονομικά οι χώρες προέλευσης  για να εκλείψουν οι λόγοι προσφυγιάς και μετανάστευσης.

Σύλλογος των Απανταχού Αγριτών Λέσβου

Μορφωτικός Σύλλογος Ανεμωτισίων Λέσβου

Σύλλογος Βρισαγωτών

Σύλλογος των Απανταχού Ερεσίων “Ο Θεόφραστος

Σύλλογος Καλλονιατών Λέσβου

Σύλλογος  ΝΕΟΧΩΡΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ «0  ΜΠΟΡΟΣ»

Παγγεραγωτικός Σύλλογο Μυτιλήνης Αθηνών

Σύλλογος  Παφλιωτών Αθήνας (Πάμφιλα, Μόρια, Παναγιούδα, Αφάλωνας, Θερμή)

Σύνδεσμος Πλωμαριτών Αττικής ” Βενιαμίν ο Λέσβιος

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Σιγριανών ”Το Σίγρι”,

Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληνιών Αμαρουσίου και Όμορων Δήμων”Νόστος2006”

Παλλεσβιακός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου

Πηγή: lesvosnews.net

Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα» !! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ

Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα» !! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ… ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΩΡΑ. !!
Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα» !! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ… ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΩΡΑ. !!
Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα» !! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ… ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΩΡΑ. !!
Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα» !! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ… ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΩΡΑ. !!

Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα» !! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ… ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.  ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΤΩΡΑ. !!

Γερμανική ομολογία: «Δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους… που δεν κλήθηκε η Ελλάδα»

Γερμανίδα αναπληρωτής εκπρόσωπος: «συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να πω δημοσίως τους λόγους για τους οποίους δεν κλήθηκε η Ελλάδα».

Αυτή ήταν η αντίδραση στις καταιγιστικές ερωτήσεις από γερμανούς δημοσιογράφους της γερμανίδας  αξιοματούχου , που αποκαλύπτει την συμπαιγνία που παίζετε πίσω από τις πλάτες μας για να ικανοποιηθούν οι ορέξεις του Ερντογάν και της Μόσχας.

Η προσπάθεια που ακολούθησε με δηλώσεις του γερμανικού υπουργείου εξωτερικών περί σεβασμού του δικαίου της θαλάσσης , είναι στάχτη στα μάτια της ελληνικής πλευράς και ευφυολογήματα για να μας χρυσώσουν το χάπι.

Το γεγονός ότι η λίστα των συμμετεχόντων καταρτίστηκε από κοινού με τον ΟΗΕ, δείχνει ότι ο ελληνικός αποκλεισμός έχει βαθύτερα αίτια και υπαγορεύτηκε σε υψηλό επίπεδο. Αποδεικνύεται ότι έχει τεθεί ένα είδους βέτο, από ενδιαφερόμενες πλευρές που θα παραστούν στην διάσκεψη για τη Λιβυκή κρίση,  με την Τουρκία και την Ρωσία να είναι  οι πιθανοί δράστες.

Άλλωστε είχε προηγηθεί η συνάντηση Μέρκελ-Πούτιν στην Μόσχα ,πριν εκδηλωθεί η ρωσική πρόταση για σύναψη συμφωνίας Σάρατζ-Χαφτάρ και την οποία ο Λίβυος στρατηγός κατήγγειλε, αποχωρώντας.

Επιπλέον η σφοδρή αντίδραση του στρατάρχη Χαφτάρ , για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την διάσκεψη , δείχνει ότι η χώρα μας ήταν ανεπιθύμητη για το λόγο της σύμπλευσης της, μαζί του.

«Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο. Μήπως δεν είναι η Ελλάδα μία από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη σύγκρουση;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) σε μήνυμα του.


ΑΛΦΕΙΟΣ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΡΟΥΕ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΝΑΡΚΩΣΗΣ…

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ 19/5/2902 (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΚΛΕΙΩ)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: 19-5-2018

ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΟΥ, ΕΛΛΑΝΙΑ ΦΥΛΗ ΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.  ΠΕΡΑΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ.., ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΟΘΕΙ.  ΕΧΟΥΝ, ΗΔΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ, ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ, ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΝΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ.

ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ.  ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΕΛΛΟΣΟΥΛΤΑΝΟ.

ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ.  ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ, ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΜΠΑΡΟΚ ΣΕΝΑΡΙΟ.  ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.

ΒΕΒΑΙΑ ΑΚΟΥΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΕΦΑΛΟΥΣ.., ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΥΡΑΥΛΟ ΛΕΕΙ,  ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.  ΕΙΣΤΕ ΤΡΕΛΛΟΙ;;; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ;

ΑΚΟΥΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ.  ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΝ ΤΩΡΑ.., Ή ΤΟ ΒΕΡΥΚΙΟ.  ΤΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΒΕΡΥΚΙΟ;;  ΒΕΡΥΚΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ.  ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΕΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ!!  ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!!

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ.  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ, ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.

ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΟΘΕΙ.  ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΠΡΙΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ.  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ.  ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΟΣΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ, ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΑΣΧΗΜΟ ΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ, ΟΥΤΩΣ  Ή ΑΛΛΩΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ.  ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ.  ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΟΥ.  ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΟΥ ΑΠ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑ.

ΟΛΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΟΡΑΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ.  ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΩΘΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΝΩΝΕΣΑΙ, ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΤΙ ΜΟΝΟ Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ.  ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ.  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

Ο ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΣΥ, ΑΝΘΡΩΠΕ.  ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, ΩΣ ΑΣΤΑΘΜΗΤΟ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ.  ΕΚΕΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΣΧΗΜΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΣΑΣ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ, ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ.  ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΣΤΟΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΔΟΓΜΑ, ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΨΕΥΤΟ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ.  ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ Η ΕΝΩΣΗ.  Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ, ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

‘ΕΛΛΗΝ’, ΕΧΩ ΠΕΙ, ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΡΑΤΣΕΣ.  ΓΙΑ, ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΜΟΣ, ΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ.  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ.  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ.  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟΙ.  ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ.  ΤΑ ΠΑΔΙΑ, ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ.  Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΛΟΓΟ.  ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.., ΟΜΩΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΠΙΕΣ.  ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ.

ΕΧΕΤΕ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ.., ΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ;; ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ, ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΑΝ; ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ.., ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ: ΤΟ ’22 ΕΙΧΑΜΕ ΦΘΑΣΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΛΗ.  ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΙΩΝΙΑ.  ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ.  ΑΡΑ, ΤΙ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΦΑΙΡΕΣ;; ΤΙ ΑΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΦΑΙΡΕΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ;;  ΟΣΟ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ.  ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΑΠΟ ΠΙΣΩ.

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, ΠΡΙΝ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ, ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ.  ΟΜΩΣ, ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΟΔΟΣΕΙ.  ΚΟΙΤΑΝΕ ΜΟΝΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ.  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΣ.  Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ.  ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΠΟΥ;; ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ;;  ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΟΥ.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ, ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.  ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ.  ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.  ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ.  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ.  ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ.

ΕΚΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΟΙΤΑΕΙ.  ΚΑΙ ΟΛΟΙ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΔΟΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.  ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ.  ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΘΝΟΣ.  ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ.  ΚΑΙ ΜΗ ΣΑΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.  ‘ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΛΑ’.  ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΟΠΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΧΩ ΠΕΙ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΡΦΩΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ, ΩΣ ΕΝΑ ΚΥΜΑ ΟΧΕΤΟΥ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΧΕΤΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ, ΩΣ ΤΟΥΡΚΙΑ.

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ ΑΛΛΙΩΣ.  ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΑΣ.  ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΧΩΡΕΣ.  ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.  ΑΝ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ.., ΝΤΟΜΙΝΟ ΜΕΤΑ, ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΟΛΗ Η ΜΕΓΟΓΕΙΟΣ.  ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ.  ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΒΡΑΖΕΙ.  ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΤΣΑΦ.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ.  ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ.

ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ, ΘΑ ΜΑΣ ΛΙΩΣΟΥΝ.

ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ.  ΔΕΝ ΣΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ.  ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ.

ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ, ΣΕ ΤΡΕΙΣ, Ή ΑΝ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΛΙΓΟ.  ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣΕΙ.  ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ.., ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΤΩΡΑ ΕΙΣΡΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, Ο ΟΧΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.  ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ.  ΚΑΙ ΕΙΣΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.  ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ;;  ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ;;  ΣΥΣΤΡΕΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.  ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΣ.  ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ.  ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΛΙΩΣΟΥΝ.

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΩΡΑ.  ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΟΥ ΕΝΩΝΕΣΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.  ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ.

…………………………………………………………………………………

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ;; ΟΧΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΝΤΩΣ…

ΑΛΦΕΙΟΣ: … ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ… ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ;;; … ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ…

ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΖΟΣΟΥΝ ΣΕ ΜΑΝΤΡΕΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΔΩ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑΓΕΣ ΣΑΝ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΙΑ ΜΑΝΤΡΑ ΣΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΟΥΜΑΝΤΟ… ΠΟΤΕ ΜΠΛΕ ΠΟΤΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΤΕ ΡΟΖΑΛΙ ΠΟΤΕ ΑΧΤΑΡΜΑΣ ΠΟΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΤΡΕΣ ΜΑΖΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΤΡΕΣ… ΕΝΑΝ ΑΡΧΙΜΑΝΤΡΙΤΗ… ΕΝΑΝ … ΑΡΧΙΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ…

ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ… ΑΜΑ ΘΕΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΞΥΠΝΑΣ… ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ… Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ… ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ…

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.”

“Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”. ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

“ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.” ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.». ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΗΤΟΙ… ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!


Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝΑΣ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ 19/5/2018(2902)

Κινέζοι έχουν βάλει στο μάτι τους ελαιώνες της Αργολίδας

Ξένες εταιρείες προσπαθούν να αγοράσουν εκτάσεις ελαιοδένδρων
Ξένες εταιρείες προσπαθούν να αγοράσουν εκτάσεις ελαιοδένδρων
Ξένες εταιρείες προσπαθούν να αγοράσουν εκτάσεις ελαιοδένδρων
Ξένες εταιρείες προσπαθούν να αγοράσουν εκτάσεις ελαιοδένδρων

Κινέζοι έχουν βάλει στο μάτι τους ελαιώνες της Αργολίδας

Ξένες εταιρείες προσπαθούν να αγοράσουν εκτάσεις ελαιοδένδρων

Efi Efraimidou  ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΒΑΛΑΝΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟ “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ” Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ …ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ…ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ …ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ….ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ …

Μεγάλες εταιρείες Κινεζικών κατά κύριο λόγο συμφερόντων προσπαθούν να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις ελαιοδένδρων σε Αργολίδα και Λακωνία, εκμεταλλευμένοι την πτώση τη τιμής του ελαιόλαδου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Περιφερειακή Σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου σε επερώτηση της στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης.

Η κυρία Νικολάκου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στόχος της ερώτησης για τα προβλήματα με το ελαιόλαδο, είναι να δοθεί μια απάντηση της περιφερειακής αρχής για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έχω μια πληροφόρηση από Αργολίδα και Λακωνία ότι έχουν εμφανιστεί μεγάλες εταιρείες ξένων κινεζικών και άλλων συμφερόντων που προσπαθούν εκμεταλλευομένοι την πτώση τη τιμής του ελαιόλαδου και προσπαθούν να αγοράσουν εκτάσεις ελαιοδένδρων. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην εντάξουν και να ξεπουλήσουν τις περιουσίες τους και ο κλήρος να περάσει σε ξένα χέρια». 

Ακολούθησε απάντηση του αντιπεριφερειάρχη κ. Τζινιέρη που μεταξύ άλλων ανάφερε ότι η τιμή ελαιόλαδου στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία είναι στο 2.10, ενώ στη Λακωνία φτάνει το 2.20.

Ο Παναγιώτης Νίκας ανέφερε ότι «Εγώ είχα μαζέψει για πολλά χρόνια ελιές. Σήμερα η κατάσταση είναι οδυνηρή και στα χωριά και στις πόλεις. Η μια αιτία είναι η επέκταση των ελαιώνων σε Ισπανία και Αφρική, το δεύτερο είναι το χύμα ελαιόλαδο. Το κράτος αναλάβει μια εκστρατεία προώθησης, να ψάξει για νέες αγορές, να δει το βιολογικό λάδι, να ελαφρύνει το κόστος των ελαιοπαραγωγών, να δούμε το θέμα του ΕΛΓΑ με τις ζημιές. Αν υπάρξει κάποτε σε αυτό τον τόπο κεντρική πολιτική ελαιόλαδου. Αυτό που συμβαίνει με τις εκθεσούλες καλά είναι, αλλά δεν είναι κεντρική πολιτική ελαιόλαδου».

ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΣ
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ! ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ! ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ “Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΛHNIKO ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ
ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΘΕΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ ΔΟΓΜΑ ΧΡΩΜΑ

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΑΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
= = = = = = = = = = = = = =
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17-01-2020

ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…..

0
ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...

ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…..

Ας προβληματιστούμε λιγάκι περί καταγωγής .
Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη είναι περήφανος για την καταγωγή του και τον τόπο του.
Ακόμη και κάποιες φυλές που δεν έχουν τόπο και περιφέρονται, είναι περήφανοι για τη φυλή τους και δεν δέχονται καμιά προσβολή και κανένα υποτιμητικό σχόλιο περί αυτού.

Για παράδειγμα οι Ρωμά, είναι περήφανοι (και καλά κάνουν) που είναι Ρωμά. Οι κυβερνήσεις έχουν πάρει μέτρα και προστατεύουν αυτές τις φυλές, ώστε κανείς να μην εκφραστεί υποτιμητικά εναντίον τους.
Οι Άγγλοι , είναι ένας λαός πολύ περήφανος για την καταγωγή του και τη δείχνει παντού, σε όλόκληρο τον πλανήτη, καθώς τυπώνει το σύμβολο – σημαία της Αγγλίας παντού και το εμπορεύεται. Και αυτό δεν φαίνεται να ενοχλεί τους αριστερόστροφους πολίτες άλλων κρατών, οι οποίοι μαίνονται και σχίζουν τα ιμάτια τους ,προκειμένου να πολεμήσουν τον εθνικό φρόνημα.

Αναρωτιέμαι ….εμείς ως Έλληνες, είμαστε το αρχαιότερο έθνος στον πλανήτη και αυτό αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα γραπτά.
Έχουμε χαρίσει απλόχερα πολιτισμό, τέχνες και όλες τις επιστήμες σε ολόκληρο τον κόσμο και είμαστε πασίγνωστοι για τη φιλοξενία μας και το φιλότιμο μας.

Ως Έλληνες ζούμε αυτόχθονες ιθαγενείς, στην χώρα όπου από πάντα οι πρόγονοι μας κατοικούσαν.
Γιατί λοιπόν, ενοχλούνται πολλοί για την περηφάνια των Ελλήνων για την καταγωγή τους αλλά δεν τους ενοχλεί η περηφάνια των π.χ. Ρωμά για τη δική τους καταγωγή;;;;

Γιατί πολεμούν οι πάντες τον Έλληνα , με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον;;;;

Ο Έλληνας, που ανέκαθεν έχει το Θείο μέσα του και το τιμά και το σέβεται , από το Βυζάντιο ακόμη δέχεται έναν τεραστιο πόλεμο και την πιο υβριστική συμπεριφορά από την ίδια του την εκκλησία , η οποία τον προσβάλλει, τον εκμηδενίζει και τον θεωρεί μιασματικό και κατώτερο όλων , τον χαρακτηρίζει δούλο , ενώ αυτός , ο Έλληνας, προσκυνά και δεν δέχεται σχόλιο για αυτή την πίστη του.
Σας κάνει εντύπωση αυτή η διαπίστωση και κοκκινίζετε θεωρώντας την ασεβή;;;;;
Τότε διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από τις απόψεις τριών αγίων της εκκλησίας , που όχι μόνον λατρεύουν οι Έλληνες, αλλά τους έχουν αποδεχτεί ως προστάτες των γραμμάτων και των παιδιών τους, κάνοντας και γιορτές στα σχολεία υπέρ αυτών.

Αφήνω τα συμπεράσματα δικά σας και τον προβληματισμό για το πως είναι δυνατόν κάποιος να τιμά και να προσκυνά και να σέβεται αυτόν που τον βρίζει και τον υποτιμά και τον καταδιώκει;;;; Αυτόν που ευφραίνεται από τον αφανισμό των Ελλήνων;;;;

Ο αναγνώστης μπορεί επίσης να βρει πλούσιο υλικό και για το μίσος που έτρεφαν οι ιεράρχες προς τις γυναίκες..
Μήπως είναι η ώρα να αναθεωρήσουμε και να δούμε την πραγματική πηγή του κακού και της συμφοράς στην πατρίδα μας;;;;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: «Δεν πρέπει να παραδώσετε στους αρχαίους (Έλληνες) συγγραφείς το τιμόνι του νου σας, για να σας πάνε όπου αυτοί θέλουν… Οδηγός μας στην εδώ κάτω ζωὴ είναι η Αγία Γραφή, που η γλώσσα της έχει πολύ μυστήριο…».
(«Παραινέσεις προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», παρ. 1-4)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙ-ΑΝΖΗΝΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ: «Η μητέρα μου πρόσεχε να μη φιλήσουν τα χείλη μου ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου ελληνικά χέρια και ούτε ελληνικά τραγούδια να μολύνουν τα αφτιά και την γλώσσα μου».
(«Επιτάφιος εις τον πατέρα, παρόντος Βασιλείου», παρ. ι’)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «΄Οσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της Ελληνικής απέχει παιδείας, τόσον λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα…Ούτος ο βάρβαρος, την οικουμένην ολόκληρον κατέλαβε…και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου καθ’ εκάστην λαμπρότερα γίνονται»
(«Υπόμνημα εις τον άγιον Ιωάννην τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν», Ομιλία Α’, 59.31)

Αφροδιτη Καρανικου

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤ1 14-1-2020

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΧΙΟΥ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ;
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ: ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ, ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Η ΑΠΛΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΡΓΑ.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΥΛΟ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ 5.000 ΣΥΝ 47.000 ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ 10.000.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ. ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 4-5 ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΡΩΤΩ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΑΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. ΓΙΑΤΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. ΟΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΕΧΘΕΙ.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΑΚΡΙΒΩΣ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΛΕΓΑ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.

ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ “ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ” 2-9-2019

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΙΞΕΡ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 22-10-2019

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 29-10-2019

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1-11-2019

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 7-11-2019

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ΤΙ ΣΑΣ ΚΟΦΤΕΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΟΛΟΤΟΦ;

ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 7-11-2019

Γ.Γ. ΣΥΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙ ΜΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΗΕ ΚΑΝΟΥΝ ΜΠΙΖΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11-2019

ΜΚΟ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΕΛΙΕΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ: ΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 24-9-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΚΟ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ: ΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ: ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 16-12-2019)

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΑΚΕΡΑΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 200€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 8 ΣΤΑ 9 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πότε θα διαγράφονται τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ή περί: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ by ΝΔ-ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Πότε θα διαγράφονται τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ή περί: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ by ΝΔ-ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Πότε θα διαγράφονται τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ή περί: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ by ΝΔ-ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Πότε θα διαγράφονται τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ή περί: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ by ΝΔ-ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Πότε θα διαγράφονται τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ή περί: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ by ΝΔ-ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πότε θα διαγράφονται τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ή περί: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ by ΝΔ-ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:

ΕΦΟΣΟΝ  ΔΕΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΤΩΡΑ  ΧΡΕΟΚΟΠΟΥΝ ΤΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ…

ΕΓΩ Η ΕΦΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΘΥΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ 13/01/2020.

Α Ρ Κ Ε ΤΑ… Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΕΙΠΩΘΕΙ

ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟ …ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΡΘΩΠΟΙ ….ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ …

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΥΤΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ…ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΕΕΙ ΦΡΑΣΗ – ΦΡΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ …ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΘΕΣΗ  ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ….ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ  ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΛΑΣΙΟ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Οικονομικών στη «Ν» έχει ως εξής:

Περιμένουμε από την κυβέρνηση να καταθέσει το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την επόμενη 4ετία. Έχετε μια πρώτη εκτίμηση για τις βασικές προβλέψεις του; Σε τι ρυθμό ανάπτυξης ποντάρετε για την περίοδο μετά το 2020;

«Πράγματι, τις προσεχείς εβδομάδες ξεκινάνε οι διαδικασίες κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, με στόχο αυτό να είναι έτοιμο μέχρι τον Μάιο.

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ;;;ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  ΣΕ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ;;;; ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ  ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ;;; ΔΛΔ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΣΥ …ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΕΞΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ … ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ…

Σε αυτό θα αποτυπώνονται οι υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, υψηλότεροι σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως ήδη αυτοί καταγράφονται και επιτυγχάνονται από το 2019.

ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ …» ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΙ ΡΥΘΜΟΙ» …ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΘΥΜΗΣΟΥ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΝΤΑΟΥΛΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΑΓΕ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΣΥ ΗΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ  ΧΟΡΕΨΕΣ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ  ΥΨΗΛΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ…ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ …

Υψηλοί ρυθμοί που εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν με τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης,

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ…ΤΩΡΑ ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΩ …Ή ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΑ ΝΟΥ…ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ;;; ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΡΑΓΕ ΜΙΛΑΕΙ;;;…

ΔΛΔ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ … ΒΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΑΛΛΟΥΣ;;;

ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΕΦΤΑΙΓΕ ΜΟΝΟ Ο ΣΥΡΙΖΑ….ΓΙΑΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΛΙ Η ΝΔ ΗΤΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΝΔ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ….ΟΠΟΤΕ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ …ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

  … την παραγωγική αξιοποίηση όλων των συντελεστών παραγωγής, παραδοσιακών ΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ;; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΔΑΕΙΣ   και νέων , και τον εμπλουτισμό, με αναπτυξιακή διάσταση, των πολιτικών που αφορούν όλα τα πεδία του πραγματικού κόσμου.

ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΑ …ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ .

Παράλληλα θα αποτυπωθεί η στόχευσή μας για βελτίωση της ποιότητας του εθνικού πλούτου,

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΑΤΙ;;;…ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ…ΣΟΒΑΡΑ ;;; ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ;;; ΕΘΝΙΚΟΣ;;; ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΩΣ ΕΝΕΡΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΨΑΧΝΩ ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ Η ΛΕΞΗ «ΕΘΝΙΚΟ» ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΥΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ κλπ.. ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΔΩ ΚΑΠΟΙΟΣ …ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ …ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΑΟ…ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΛΑΪΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΑ Η ΛΕΞΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(ΑΡΘΡΟ 1)…

ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ μέσα από την ανασύνθεση των συστατικών του ΑΕΠ, δηλαδή της κατανάλωσης, των εξαγωγών, αλλά κυρίως των επενδύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της μεγέθυνσης της χώρας και να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς αγορές».

ΜΑ ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ …ΑΥΤΗ Η ΤΑΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΙΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ «ΠΑΠΠΑΔΕΣ» ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ… ΜΕ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ …κ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΠΑΤΕ …ΤΙΠΟΤΕ….;;;

Ποιοι θα ωφεληθούν κατά προτεραιότητα αν διασφαλιστεί ο στόχος μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων για το 2021;

«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για αυτό. ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΩΡΟ…ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ  ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝ ΟΧΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ…;;; ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΣΤΟΜΙΣΕΤΕ κ.ΥΠΟΥΡΓΕ;;; Ή ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ;;;   Θα επαναλάβω απλώς ότι έχουμε δημόσια υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος του όποιου δημοσιονομικού χώρου θα κατευθύνεται σε μειώσεις φόρων ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ;;; ΠΟΙΑΝΩΝ;;;και ένα μικρότερο ποσοστό σε αυξήσεις δαπανών ΠΟΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ;;;; ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ;;;ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κλπ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ;;;

Ή ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ) ΘΑΡΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ… ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΝΕΛΘΕ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ…. ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ;;;; .

Μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών, εκτιμώ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, η ισχύς της χώρας και η κοινωνική συνοχή».

ΠΑΛΙ ΑΟΡΙΣΤΑ …ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ …ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ…ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙ ΜΙΛΑΕΙ... ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ…

ΠΟΙΑ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΒΡΑΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΗΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΣ ;;; ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ….ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΛΑΘΡΑΙΑ

Υποστηρίζετε την άποψη ότι ο όποιος διαθέσιμος χώρος προκύψει για το 2021 θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δοθεί για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και όχι για τη νέα μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων;

«Είναι γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εξαιρετικά υψηλές. Και είναι δέσμευσή μας αυτές να μειωθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, και σε βάθος τετραετίας. Ξεκινούμε ήδη από φέτος, με μείωση κατά 0,9% στους μόνιμα απασχολούμενους εργαζόμενους. Και προχωρούμε.

ΜΑΛΙΣΤΑ …ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΡΑΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ;;; ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ «ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»…

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑ-ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ;;; ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΞΕΝΕΣ …ΕΡΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ;;; ΣΑΣ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ …ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…

Θα επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού για το 2021ΖΗΣΕ ΜΑΪΗ  ΜΟΥ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΥΦΙΛΛΙ…. Σε αυτόν θα περιλαμβάνεται περαιτέρω μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ …ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ…ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ …Ε ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΔΕΧΘΟΥΜΕ …ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ …ΤΑΪΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ …ΤΑ ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ …ΑΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΛΦΕ …ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑΝ ΜΠΟΣΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ…

Η κατανομή, ο βηματισμός και ο συνδυασμός αυτών των παρεμβάσεων θα αξιολογηθούν και θα αποφασιστούν την κατάλληλη στιγμή».

Α ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ …ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΛΕΜΕ …ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ …ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΔΛΔ …ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ …ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ…ΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ…ΘΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ…. ΒΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ;;;; ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ …ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ (ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ)

Είναι απόφαση της κυβέρνησης να διεκδικήσει και νέα πρόωρη αποπληρωμή των οφειλών προς το ΔΝΤ;

«Πράγματι, υπάρχει στον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις».

ΔΛΔ ΦΤΑΣΣΑΜΕ ΕΠΙΣΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΡΑ Η ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ

 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ;;;

Με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που ψηφίσατε τον Δεκέμβριο θα πορευτείτε για όλη την τετραετία ή να περιμένουμε και άλλες τροποποιήσεις; Η μισθωτή «μεσαία τάξη» περίμενε καλύτερη μεταχείριση από αυτήν που της επιφυλάσσει η νέα κλίμακα…

«Καταρχήν να επαναλάβω ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος είναι αυτή που είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά να υλοποιήσουμε, γι’ αυτήν ψηφιστήκαμε και αυτή νομοθετήσαμε.

ΑΛΛΑ ΡΩΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ …ΑΛΛΑ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ…ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟ : «ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ….»

Επιπλέον να τονίσω ότι μία πολιτική την κρίνεις συνολικά, με τελικό αντικείμενο αξιολόγησης την ενίσχυση, με βιώσιμο τρόπο , του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν είναι ορθό να επικεντρωνόμαστε σε έναν μόνο φόρο ΑΧΑ…ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ;;;Εμείς, πέραν της μείωσης του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, προχωρήσαμε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, στη μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για όλες τις επιχειρήσεις, στη μικρή μείωση της προκαταβολής φόρου, ενώ με το φορολογικό νομοσχέδιο βοηθάμε την οικονομική δραστηριότητα του παραγωγικού σκέλους της κοινωνίας

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;;; ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΤΑΞΕΙ  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;;;, στο οποίο ανήκει και η μεσαία τάξη.

Σε κάθε περίπτωση δεν σταματάμε εδώ. Η οικονομία βρίσκεται σε μία δυναμική ανοδική τροχιά. ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ …ΟΛΟ ΑΝΟΔΟΣ …ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΤΑΙ …ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ …ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΔΛΔ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)

….Προσδοκούμε θετικές εξελίξεις. ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ …ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ …ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΒΩ… Στην περίπτωση αυτή θα προχωρήσουμε, το συντομότερο δυνατόν αλλά με δημοσιονομική ασφάλεια, σε περαιτέρω μειώσεις φορολογικών και άλλων βαρών, με προτεραιότητα στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και στην περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ».

ΑΥΤΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ …ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ…..

Εξαγγείλατε νέες ελαφρύνσεις για τον ΕΝΦΙΑ ταυτόχρονα με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Δεν είπατε τίποτα όμως για τις κλίμακες υπολογισμού των φόρων γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών. Να περιμένουμε και εκεί παρεμβάσεις;

«Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι, σε βάθος τετραετίας ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΤΕ κ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;, θα προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις φόρων, λαμβάνοντας υπόψη, κάθε φορά, τις δυνατότητες της οικονομίας. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΤΕ ΚΥΠΟΥΡΓΕ ΠΩΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΚΑΙ 20 ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;;;

ΔΛΔ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΔΗΘΕΝ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ … ΜΑΛΙΣΤΑ…ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ , ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κλπ ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ;;;;…  Ο ΕΝΦΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΄Η ..ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ;;;

ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Και αυτό πράττουμε, με απόλυτη συνέπεια το τελευταίο εξάμηνο. Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα υφιστάμενων μέτρων, θέτουμε προτεραιότητες και σταδιακά υλοποιούμε πολιτικές ελάφρυνσης των βαρών από τις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΘΩΣ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ  ΟΡΑΤΗ ΑΡΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ….ΑΛΛΟΙ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ …

Όταν είμαστε έτοιμοι και σίγουροι για κάτι, θα τοποθετούμαστε δημόσια».

ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ : ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ…ΑΛΛΑ ΕΞΩ ΤΟΥ… ΤΑ ΛΕΕΙ ΑΛΛΙΩΣ…

Η αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ANFAs και τα SMPs αποτελεί πλέον επίσημο αίτημα. Θα ζητήσουμε και τη δυνατότητα μεταφοράς των όποιων υπερπλεονασμάτων στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους;

«Είναι κάτι που ξεκινούμε να το θέτουμε».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ANFAs ΚΑΙ ΤΑ SMPs;;; ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΔΑΕΙΣ ;;; ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ;;;;;

ΠΑΝΤΩΣ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΠΙΟ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ  ΑΠΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΑΡΑΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΣΗ… ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΣΑΝΕ ΑΣΧΗΜΑ ΠΑΙΔΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ …ΝΑΙ ΡΕ ΑΔΕΛΦΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ;;; ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;;; ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΤΣΙ …;;; ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ;; ΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ;;;; ΜΠΑ Ε…;;;;

Τα «όπλα» για δραστικό περιορισμό φοροδιαφυγής

Κύριε Σταϊκούρα, εκτός από την αύξηση των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών, προγραμματίζετε άλλα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής; Το λαθρεμπόριο σε καύσιμα και τσιγάρα, για παράδειγμα, εξακολουθεί να οργιάζει…

ΞΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ ΟΤΙ ΟΡΓΙΑΖΕΙ…. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ;;; ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΤΑ…. ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;;;; ΚΡΑΧΤΕΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ….

 ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ … ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΠΔΔ  ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ… ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ …ΑΡΑΓΕ ΓΙΑΤΙ;;; ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ;;;; ΣΟΒΑΡΑ;;;; ΞΕΝΑ ΝΠΔΔ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ…. ΑΣ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ πχ ΤΥΧΑΙΩΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ  ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΠΔΔ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ…ΛΕΩ ΤΩΡΑ ΓΩ  ….ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΕ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΠΟΣΑ ΜΑΥΡΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ;;;;.ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ….ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ …

«Ο αγώνας που κάνουμε κατά της φοροδιαφυγής είναι διαρκής και ουσιαστικά είναι αγώνας υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. ΠΩΩΩΩ …ΟΥΤΕ Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ …ΝΙΑ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΑ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣε αυτό τον αγώνα χρησιμοποιούμε τα δικά μας “όπλα”.  Όπως είναι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ειδικά σε περιοχές με πολύ υψηλή τιμή αξίας ακινήτων, η ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ …ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΔΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ …ΣΑΝΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ …

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ….ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ… ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΑ…. ΑΥΤΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ …ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ…

Σχετικά με τις εστίες αυξημένου λαθρεμπορίου που αναφέρετε, στα καύσιμα και στα τσιγάρα, τις παρακολουθούμε στενά με σκοπό τον δραστικό περιορισμό τους. Προχωράμε σε στόχευση των ελέγχων και στην εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον περιορισμό τους.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΙΔΙΑ….ΠΑΛΙ ΕΚΕΙ ΤΟ ΓΥΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ …ΠΑΝΤΑ ΚΥΝΗΓΑΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ …ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΑΞΙΑΚΗ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ

 Είναι πάντως γεγονός ότι η στόχευση που έχουμε και σταδιακά υλοποιούμε για χαμηλότερη φορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, βελτιώνει τη φορολογική συμμόρφωση και μειώνει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή». ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ …ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ …ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΕΚΑΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΛΕΝΕ …ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΣΕΡΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ …ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΥΤΑ

Ο σχεδιασμός για την εισφορά αλληλεγγύης

Η νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης θα αφορά τα εισοδήματα του 2020; Και αν ναι, θα εφαρμοστεί αναδρομικά ή από τις αρχές του χρόνου; Πότε θα τη στείλετε στη Βουλή;

«Όταν δημιουργηθεί, με ασφάλεια, επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Είμαστε ακόμη στις πρώτες ημέρες του νέου έτους, και μόλις ξεκίνησε η εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Ως προς το ύψος και τα χαρακτηριστικά της μείωσης, όλα στην ώρα τους».

ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΧΩΡΟ ..ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΛΕΩ …ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΡΘΕΙ ..ΠΑΝΤΩΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ …ΜΕ ΤΟΣΑ ΔΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ…

Ενοποιημένο «δίχτυ ασφαλείας» για φυσικά και νομικά πρόσωπα

ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΧΤΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ…ΔΙΧΤΥ ΚΑΛΑ ΤΟ ΛΕΤΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΧΙ …ΔΙΧΤΥ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΠΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ …ΠΟΤΕ ΒΓΑΛΜΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ …ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ …..

Το πλαίσιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα υπάρχει μετά το τέλος Απριλίου -τότε θα εκπνεύσει η προθεσμία ένταξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια- απασχολεί εκατομμύρια πολίτες με χρέη προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες. Ο υπουργός Οικονομικών περιγράφει τις βασικές πτυχές αυτού του πλαισίου:

 1. Όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα, όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, το πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ., θα ενοποιηθούν σε ένα.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ …ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ…ΝΑ ΣΕ ΔΕΣΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΙ …

 1. Οι πολίτες θα αποκτήσουν μια «δεύτερη ευκαιρία» για να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Όπως εξηγεί ο κ. Σταϊκούρας, οι οφειλέτες είτε θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους, είτε θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους ύστερα όμως από τη ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
ΟΠΑ …ΝΑΤΟ…ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΠΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΟΝΤΑΙ ….ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ…ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΗΘΕΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ… ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  ΚΑΙ LARGΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ …ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;;; ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ ….

3. Η «δεύτερη ευκαιρία» -και η πιθανή διαγραφή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μετά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων- θα παρέχεται σε όσους αποδεικνύεται ότι δεν είχαν δόλο.

ΝΑΤΟ ΟΟΟΟ…..ΠΑΝΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΕΚΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ….ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΑΓΑΝΕ ΗΠΙΑΝΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ …ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΕΡΑΝΕ ΣΕ ΔΥΚΟΛΗ ΘΕΣΗ…ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΦΑΓΑΝΕ ΗΠΙΑΝΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΑΝΕ ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΛΛΗΝΑ…

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΞΕΝΔΙΑΝΤΡΟΠΑ…ΧΩΡΙΣ ΔΟΛΟ…ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ κ ΥΠΟΥΡΓΕ  ΔΟΛΟ;;; ΟΤΙ ΗΜΟΥΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ  Ή ΜΠΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΙΠΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ;;;;; Ή ΜΕ ΦΕΡΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΟΣ….ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΞΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΟΥ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ …ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΟΥ …ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΤΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;;;;; 

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΥΛΑ ΝΑ ΦΕΡΕΣΤΕ ΕΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ …ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΡΑΧΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΔΙΝΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ  ΟΤΙ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΜΕ ΚΟΠΟ….ΤΙ ΘΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΩΡΕΕΕΕΕΕ …ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ  ΜΩΡΕΕΕΕΕ;;;; ΜΑΛΛΟΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΕ ΠΛΕΟΝ….Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΑΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΑΤΟΣ ΠΙΑ….

 1. Το νέο σύστημα να ενσωματώνει, όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, και ένα «δίχτυ προστασίας» για τα ευάλωτα νοικοκυριά, το οποίο όμως θα έχει διαφορετική μορφή από το υφιστάμενο.

ΠΑΛΙ ΤΟ ΔΙΧΤΥ …ΑΧΑ ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑ ΟΠΩ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΜΑ….ΔΙΧΤΥ ΑΡΑΧΝΗΣ ΠΛΕΞΑΤΕ ΚΑΙ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΑ ΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ…

ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΣΙΓΑ ΜΩΡΕ ΤΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ…ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ….ΔΩΡΑΚΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΟΥΛΗ  ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ …ΑΧ ΕΛΛΗΝΑ ΑΧΧΧ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ….ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ…

ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΔΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΛΕΨΑΝΕ..

ΜΕ ΚΟΙΤΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΤΕ …ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;; ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;; ΚΑΘΙΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ…ΤΗΝ ΓΗ ΣΑΣ …ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ…

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΦΥΓΑΝΕ ….ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ;;; ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ …ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ….ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ …ΤΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΧΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ….Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ….ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ;;; ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ …ΑΣΤΕΓΟΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ….ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΠΑΝΕ;;; ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ …ΠΑΝΤΟΥ ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΑΝΤΙΑΞΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ….ΟΠΟΥ ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΛΑΛΙΑ…

ΕΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ…
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ…

Είναι σαφές ότι το νέο πλαίσιο δεν θα είναι τόσο ευνοϊκό όσο αυτό που υπάρχει σήμερα, ειδικά για τους δανειολήπτες με τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια που θέλουν να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την πρόσκληση ένταξης στην πλατφόρμα πριν εκπνεύσει η προθεσμία στο τέλος Απριλίου.

ΠΑΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΔΩΔΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ….ΟΤΙ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ…ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΑΚΑΡΔΟΣ ;;;;

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Σταϊκούρα για το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες έχει ως εξής:

Τον Απρίλιο κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προστασίας της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό. Έχετε εξαγγείλει ότι θα υπάρξει ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του; Η πρώτη κατοικία θα εξακολουθήσει να προστατεύεται έστω και για τους πλέον ευάλωτους;

«Να υπενθυμίσω καταρχήν ότι το υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση τεσσάρων μηνών στο υφιστάμενο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο, με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έληγε στο τέλος του 2019, ενώ παράλληλα ψήφισε σημαντικές βελτιώσεις στον νόμο που να επιτρέπουν σε περισσότερους οφειλέτες τη χορήγηση ρύθμισης.

ΠΑΡΑ-ΤΑΣΗ …ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑ …ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΚΟΥΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΜΑΣ ΦΕΚ ΠΟΥ ΜΑΣ  ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ…

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ….ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ …ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ….ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ …ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ….

Από την 1η Μαΐου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, το οποίο ως βασικό χαρακτηριστικό του έχει την ενσωμάτωση όλων των επιμέρους εργαλείων ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός κ.ά.) σε ένα.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ….ΓΙΑ ΔΕΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ….ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;;; ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;;; ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ….Δ Ο Υ Λ Ε Ί Α  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ….ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ …ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ..

ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ ΕΓΩ …ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΑΣ;;;….ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ;;;; ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ….ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟ….ΕΣΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ… ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ…

Τα χαρακτηριστικά του διαμορφώνονται, ωστόσο το σημαντικό είναι ότι θα προσφέρει δεύτερη ευκαιρία στα πρόσωπα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους, δηλαδή θα επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών τους ή και την απαλλαγή τους από τυχόν υπόλοιπα οφειλών μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν υφίσταται δόλος. Και “δίχτυ προστασίας” ευάλωτων νοικοκυριών, με άλλη μορφή, θα υπάρξει».  

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ….ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ….ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ….ΤΟΝ ΥΦΑΙΝΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ …ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ… ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ….ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΟΛΛΗΣΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ …ΠΙΑΣΤΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ….

ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ …ΣΤΟ 2012 ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΥΡΛΙΑΖΑΝ ΓΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ….ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  ΗΡΘΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΥΨΑΝΕ …ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΕΠΕΤΕΘΗΚΑΝ …ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ …ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ  ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΜΕ ΠΛΟΥΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ …ΚΑΙ ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΑΠΛΩΧΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ…

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥΣ …ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ …ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΛΟΙΔΩΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΣΑΝ…ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ …ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ….

ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΙΓΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ …ΗΡΘΕ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ …ΓΙΑΤΙ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΝ  ΑΛΗΘΕΙΑ …ΕΔΩΣΕ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΠΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ….

ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ …ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ …ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ …ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΟΠΛΑ …ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ …ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ …ΣΩΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ….ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΣ ….ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ …ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ….

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΑ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  …ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ …

          Ε.ΣΥ. ΕΠΕΛΕΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ …

                                   ΜΟΝΟΝ Ε.ΣΥ. 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

                           ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                           ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΗΓΗ : al-i-theia.blogspot.com

Βρετανοί επιστήμονες έχουν ήδη δημιουργήσει πάνω από 150 υβριδικά έμβρυα ανθρώπου ζώου

150 υβριδικά έμβρυα ανθρώπου ζώου
150 υβριδικά έμβρυα ανθρώπου ζώου

Βρετανοί επιστήμονες έχουν ήδη δημιουργήσει πάνω από 150 υβριδικά έμβρυα ανθρώπου ζώου.

Υβρίδια έγιναν κρυφά κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών για να μελετήσουν τις πιθανές θεραπείες σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Η αλήθεια έγινε γνωστή με κοινοβουλευτική έρευνα!

Τα αναφερόμενα στοιχεία δείχνουν ότι τα 155 “μικτά” έμβρυα περιέχουν γενετικό υλικό ανθρώπων και ζώων, έχουν δημιουργηθεί από την υιοθέτηση του Νόμου της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας το 2008.

Πράξη που νομιμοποίησε τη δημιουργία μιας ποικιλίας υβριδίων, συμπεριλαμβανομένου ενός ζώου που το ωάριο το γονιμοποιεί ανθρώπινο σπέρμα, καθώς και την παραγωγή όπως ζωικά κύτταρα τα οποία εμφυτεύονται στον πυρήνα ενός ανθρώπινου κυττάρου, και «χίμαιρες» – οργανισμοί στα οποία τα ανθρώπινα κύτταρα αναμιγνύονται με έμβρυα ζώων.

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, με τα οποία μπορεί να είναι δυνατό να θεραπεύσουν μια σειρά από ανίατες ασθένειες. σε τρία εργαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο (στο King ‘s College του Λονδίνου, στα πανεπιστήμια του Newcastle και Warwick) οι άδειες έχουν χορηγηθεί για την έρευνα μετά τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ.

οι υποσχέσεις από επιστήμονες χρησιμοποιώντας υβρίδια που θα θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες είναι γνωστές στην ανθρωπότητα, ο Λόρδος Alton το ονομάζει συναισθηματικό εκβιασμό.

ο ακτιβιστής layferskoy δήλωσε: Είμαι τρομοκρατημένος για το γεγονός που συνέβη, αλλά δεν ξέραμε γι ‘αυτό. Γιατί το κράτησαν μυστικό; Αν είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν, γιατί έπρεπε να γίνει μια κοινοβουλευτική έρευνα για να μάθουμε γι ‘αυτό;

Μια ομάδα από τους κορυφαίους Βρετανούς επιστήμονες απαιτεί νέους κανόνες για την πρόληψη σχετικά με πειράματα δημιουργίας υβριδίων, όπως με την εισαγωγή ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων στον εγκέφαλο πρωτευόντων θηλαστικών.

Ωστόσο, ο καθηγητής Robin Lovell-Badge του National Institute for Medical Research, δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν, τα υβριδικά έμβρυα δια νόμου καταστρέφονται εντός 14 ημερών. Σημείωσε, επίσης, ότι αυτά τα πειράματα επιδιώκουν καλό σκοπό με ηθική επιταγή.

“Αν και τα πειράματα είναι υπό επαρκή έλεγχο, η χώρα θα πρέπει να είναι υπερήφανη για αυτούς!!” – είπε.

Υβρίδια ανθρώπων-ζώων δημιουργούνται επίσης σε άλλες χώρες όπου οι εν λόγω μελέτες ελέγχονται πολύ χειρότερα ή δεν ελέγχονται καθόλου!.

ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΕΜΙΣΑΝΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΩΣ ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑΙ ΧΙΛΙΟΙ ΜΥΡΙΟΙ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΗ ΔΙΧΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΤΤΟΥΝΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ

ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΠΑΡΑΦΥΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΙ ΑΠ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ

ΚΙ ΕΣΥ ΚΟΙΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΖΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΑΓΓΙΞΟΥΝ ΜΑ ΟΤΑΝ ΔΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΤΥΨΕΙΣ ΘΑ ΣΕ ΠΝΙΞΟΥΝ

ΜΑ ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΝΑ ΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΤΥΛΙΞΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΙ ΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΩ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΥΝΗΣΩ ΚΙ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΒΛΕΦΑΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΩ ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13-01-2020

Προωθείται αύξηση έως 10% στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Προωθείται αύξηση έως 10% στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Προωθείται αύξηση έως 10% στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Προωθείται αύξηση έως 10% στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Προωθείται αύξηση έως 10% στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Ε.ΣΥ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΛΗΝΑ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΦΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΪΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ!
ΕΧΕΙΣ 600ΔΙΣ ΜΕ ΦΕΚ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΟΥ, ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΜΥΘΟΣ ΕΙΝΑΙ. ΣΕ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΕΛΛΟ! ΕΝΩ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!

ΕΧΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΟΥ, ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΕΙΣΑΙ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΟΣ!
ΚΑΙ ´ΣΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ!!!
ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΕ ΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ Τ´ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ!

ΟΜΩΣ ΕΣΥ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΕΣΤΩ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΨΑΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΕΠΑΦΙΕΣΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ. ΩΣ ΠΟΤΕ ΒΡΕ ΕΛΛΗΝΑ;;; ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΞΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ;;; ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΟΥ!
ΨΑΞΕ ΤΟ. ΞΥΠΝΑ!!’

Προωθείται αύξηση έως 10% στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εμφανίζονται έτοιμες να αυξήσουν από 7% έως 10% τις τιμές στα εισιτήρια τους. Οι εταιρίες δηλώνουν προβληματισμένες από τη νέα επιβάρυνση στο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο (από το 3,5% στο 0,5%) από 01/01/2020, κατά εφαρμογή σχετικού κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ.

Στελέχη των ναυτιλιακών εταιριών δήλωσαν ότι η τιμή ανά τόνο του νέου καυσίμου 0,5% περιεκτικότητας σε θείο, σύμφωνα με τα δεδομένα των τελευταίων ημερών και πριν από το κλείσιμο της χρονιάς, ήταν κοντά στα 575 ευρώ ανά τόνο, όταν το αντίστοιχο καύσιμο που έκαιγαν μέχρι την 31/12/2019 τα πλοία (3,5% σε θείο) ήταν στα 450 ευρώ ο τόνος.

Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης έχει θέσει το θέμα της επιβάρυνσης του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων στο υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι υπό εξέταση καθώς υπάρχει ενδοιασμός ως προς το γεγονός ότι αν παρθεί μία απόφαση για μείωση του ΦΠΑ στην ακτοπλοΐα θα πρέπει να υπάρξει συνολικά για όλες τις μεταφορές κάτι που θα αυξήσει το συγκεκριμένο κόστος.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες με τη εφαρμογή του νέου κανονισμού στα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και παλαιού τύπου καύσιμα (3,5%, η 1,5% σε θείο) αρκεί να έχουν εγκαταστήσει συστήματα που θα τα καθαρίζουν (scrubbers).

kristina kris

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Το κατήργησαν για να το επανιδρύσουν ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Το κατήργησαν για να το επανιδρύσουν ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Το κατήργησαν για να το επανιδρύσουν ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Το κατήργησαν για να το επανιδρύσουν

ΤΟ “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ” ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ …ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΝΟΜΟ …Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ…Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Τ-ΩΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ …Τ- ΩΡΑ …

efsyn: Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επανιδρύει η κυβέρνηση με απόφαση του πρωθυπουργού, έξι μήνες μετά τις παράτες της και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν από την ενσωμάτωσή του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε ότι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου αναλαμβάνει ο Νότης Μηταράκης και αναπληρωτής ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος κουμουτσάκος.

Δεν θα γίνει αντικατάσταση της θέσης του κ. Μηταράκη ως υφυπουργού Εργασίας, καθώς τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, η κυβέρνηση πήρε την παραπάνω απόφαση, «ώστε να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία;; που παρατηρήθηκε σε κάποιες;; περιοχές της χώρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αποσυμφόρηση των νησιών., που είναι εθνικά ευαίσθητες ακριτικές περιοχές, θα επιτευχθεί (α) με την ταχεία εξέταση του ασύλου, (β) τη μεταφορά εκτός των νησιών όσων δικαιούνται άσυλο και (γ) την επιστροφή στις χώρες προέλευσης και στη χώρα διέλευσης όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Με διαρκή παρακολούθηση των διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή καθυστερήσεων. Και με την λειτουργία κλειστών κέντρων για να είναι εφικτή η σωστή διαχείριση των διαδικασιών».

Υποστήριξε ότι «τα κλειστά κέντρα θα προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης από τα σημερινά υπεράριθμα κέντρα, ενώ θα είναι αυτόνομα (υγεία, παιδεία, υποδομές)» για να προσθέσει ότι κλείνουν «οριστικά τις ανοικτές δομές, εντός ενός μήνα από τη λειτουργία κάθε κλειστού;; κέντρου».

Τέλος, ο κ. Πέτσας επέμεινε πως η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού για να επαναλάβει ότι βασικός στόχος είναι η ανάσχεση;; των μεταναστευτικών ροών με «την αποτελεσματική;;; φύλαξη;;; των συνόρων, την αποτρεπτική επίδραση της νέας διαδικασίας ασύλου και των κλειστών δομών, την συνεχιζόμενη διεθνοποίηση του ζητήματος και την αποτρεπτική φύλαξη».

Γ. Καμίνης: ομολογία λάθους

«Η σημερινή κυβερνητική ανακοίνωση για ίδρυση υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί μία ξεκάθαρη παραδοχή αδυναμίας διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού μέσω των υπαρχουσών δομών. Η κυβέρνηση ομολογεί το σοβαρό λάθος που διέπραξε με την κατάργηση του υπουργείου Μετανάστευσης κατά τον σχηματισμό της κυβέρνησης τον Ιούλιο». Αυτό σχολίασε, σε δήλωσή του, ο βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καμίνης, και πρόσθεσε ότι ήταν λάθος που επιχείρησε να διορθώσει, ανεπιτυχώς όπως δείχνει η σημερινή εξέλιξη, δημιουργώντας συντονιστές επί συντονιστών.

Ο κ. Καμίνης επισήμανε ότι το Κίνημα Αλλαγής είχε προειδοποιήσει πως «η -για επικοινωνιακούς λόγους- κατάργηση του υπουργείου δημιούργησε ένα πρόσθετο διοικητικό και επιχειρησιακό χάος, που θέτει πια σήμερα σε σοβαρή δοκιμασία την κοινωνική ειρήνη στα νησιά αλλά και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Η κατάργηση του υπουργείου δεν έλυσε σχεδόν κανένα από τα πολλά προβλήματα που είχε δημιουργήσει η κάκιστη διαχείριση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση με μεγαλύτερη σοβαρότητα και μικρότερη έπαρση;, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν αντέχει άλλους ερασιτεχνισμούς. «Το προσφυγικό; μεταναστευτικό; τείνει σήμερα πια, ενώπιον και της πολυεπίπεδης τουρκικής πρόσκλησης, να προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις», υπογράμμισε ο κ. Καμίνης.

240 τρις δολάρια παγκόσμιο χρέος, 23 τρις δολάρια το χρέος των ΗΠΑ και 3 τρις το χρέος της Deutsche Bank

240 τρις δολάρια παγκόσμιο χρέος, 23 τρις δολάρια το χρέος των ΗΠΑ και 3 τρις το χρέος της Deutsche Bank
240 τρις δολάρια παγκόσμιο χρέος, 23 τρις δολάρια το χρέος των ΗΠΑ και 3 τρις το χρέος της Deutsche Bank

240 τρις δολάρια παγκόσμιο χρέος, 23 τρις δολάρια το χρέος των ΗΠΑ και 3 τρις το χρέος της Deutsche Bank

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ιρανική καταιγίδα πυραύλων που δέχθηκε η αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ η τουρκική ΜΙΤ δολοφόνησε την αρχηγό
του κουρδικού PKK Εσμέ Εράτ, καθώς τον οδηγό της Ζιλάν Κομπανί.

Από την Ιόλη Πιερίδη

Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, χλευάζει τις ΗΠΑ καλώντας τες ν΄αρχίσουν να στέλνουν φέρετρα για να παραλάβουν τις σωρούς των στρατιωτών τους ενώ ο κόσμος με κομμένη την ανάσα περιμένει την απάντηση του πλανητάρχη.

Ολο και πιο πολλοί αρθρογράφοι κάνουν λόγο για γενικευμένο πόλεμο.

Στη προοπτική του πολέμου συνηγορούν δυστυχώς και οι αριθμοί της παγκόσμιας οικονομίας η οποία είναι πολύ πιθανό να αναζητήσει διέξοδο στην καταστροφή και τον όλεθρο.

Για να δούμε:

Mε το Παγκόσμιο Χρέος να έχει απογειωθεί στα 237 τρις δολάρια στο δ΄ τρίμηνο του 2017 ο Γ΄Παγκόσμιος θα ήταν μια “φυσικολογική” εξέλιξη για τους ψύχραιμους αναλυτές. Υπάρχουν άλλωστε όλες οι “ιδανικές συνθήκες” για την έκρηξη Παγκοσμίου Πολέμου αν σκεφθείτε ποιοι ηγέτες (Πούτιν, Τραμπ, Ερντογάν, κλπ) κυβερνούν τα πιο ισχυρά κράτη. Ο πλανήτης μας βρίσκεται στην κυριολεξία στο κόκκινο.

Σύμφωνα με το Institute of International Finance,
 ανάμεσα στις ώριμες αγορές το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε ιστορικό υψηλό στο Βέλγιο, στον Καναδά, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στη Νορβηγία, στη Σουηδία και στην Ελβετία.
Πρόκειται για μια ανησυχητική ένδειξη, με τα επιτόκια να αρχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως. Οι Ιρλανδία και Ιταλία είναι οι μόνες μεγάλες χώρες όπου το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, είναι χαμηλότερο του 50%.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, η αναλογία του παγκόσμιου χρέους ως προς το ΑΕΠ, μειώθηκε για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο καθώς η οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως ανέβασε ρυθμό.

Η αναλογία διαμορφώνεται τώρα στο 317,8% του ΑΕΠ ή 4% χαμηλότερα από το υψηλό του γ΄ τριμήνου του 2016, σύμφωνα με το IIF.

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ τώρα, για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 22.22 τρισ. Δολάρια σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας ανέρχεται σε 22.012 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) το έλλειμμα στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό αναμένεται;;; να αυξηθεί πάνω από 100 δις και να φτάσει τα 900 δις δολάρια φέτος. Έκθεση του CVO τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφερε ότι κατά την επόμενη δεκαετία τα ελλείμματα θα κυμαίνονται μεταξύ 4,1% και 4,7% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων πενήντα ετών.

Το CBO επισημαίνει επίσης ότι οι ομοσπονδιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν από 20,8% του ΑΕΠ το 2019 σε 23% το 2029.

Η έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, έρχεται μετά τη λήξη του 35ήμερου «λουκέτου» στο ομοσπονδιακό κράτος, για το οποίο CBO ανέφερε ότι είχε μέτρια αρνητική επίπτωση στην αμερικανική οικονομία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανειλημμένα επέκρινε τον προηγούμενο πρόεδρο, Μπάρακ Ομπάμα ότι κατά την οκταετή θητεία του οδήγησε το χρέος σε μεγάλη αύξηση.

Ως υποψήφιος πρόεδρος το 2016, ο Τραμπ υποσχέθηκε να μειώσει το χρέος και πως θα το πετύχει αυτό επιτυγχάνοντας καλύτερες εμπορικές συμφωνίες.

Υπό τη διοίκηση του Τραμπ, αντικαταστάθηκε η συμφωνία ΗΠΑ, Μεξικού και ο Καναδά (USMCA), με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής, η οποία υπεγράφη και από τις τρεις χώρες.

Επίσης η Ουάσιγκτον επέβαλε σειρά δασμων στις εισαγωγές διάφορων προϊόντων από την Κίνα, με το Πεκίνο να απαντά με αντίποινα.

Ωστόσο το δημόσιο χρέος αυξήθηκε περίπου κατά 2 τρις δολάρια σε σχέση με τις αρχές του 2017, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον αυξήθηκε ο ρυθμός αύξησης του χρέους δημόσιο χρέος κατά την ίδια περίοδο περίπου.

Xρεοκοπία Deutsche Bank

Η γερμανική τράπεζα είχε καθαρή ζημιά €3,15 δισ. το β’ τρίμηνο του 2019.

Η ίδια η τράπεζα ανέμενε ότι η καθαρή ζημιά θα είναι 2,8 δισ. ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχε καθαρά κέρδη 401 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 6,2 δισ. από 6,59 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ ο κεφαλαιακός δείκτης Tier 1 διαμορφώθηκε στο 13,4% από 14,7% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η Fitch είχε υποβαθμίσει την προοπτική της γερμανικής τράπεζας, Deutsche Bank (DB), σε αρνητική από σταθερή, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τις επιφυλάξεις της σχετικά με το σχέδιο αναδιοργάνωσής της.

Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος στο να μην μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά το προαναφερθέν σχέδιο.

Σε συνδυασμό, επίσης, με το ότι το γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να ενισχύσει το επιχειρηματικό μοντέλο του, όλη η κατάσταση αυτή γεννά ανησυχία.

To 2013 o Γιάνης Βαρουφάκης θα έγραφε για την υπόθεση Deutsche Bank
Όλοι γνωρίζουν για το σκάνδαλο της αµαρτωλής γερµανικής τράπεζας Deutsche Bank µε τα τοξικά παράγωγα τα οποία έκρυβε επιµελώς για χρόνια µετά το ζοφερό 2008, θαµένα στο βάθος των (διπλών) λογιστικών της βιβλίων, έως ότου οι αµερικανικές ρυθµιστικές αρχές αποκάλυψαν την αλήθεια (αν περιµέναµε από τις ευρωπαϊκές θα περιµέναµε ακόµα…). 

Γνωρίζαµε ακόµα ότι, ακόµα και αφού κάηκε στον χυλό των δοµηµένων παραγώγων, η Deutsche Bank συνέχισε όχι µόνο να µην φυσά το γιαούρτι αλλά και να καταπίνει τον καυτό χυλό νέων παραγώγων που έχτιζε από την αρχή.
 Ας είναι καλά ο κ. Σόιµπλε και η κα Μέρκελ που δεν έχασαν ευκαιρία να αποδεικνύουν ότι ό,τι και να κάνει η τράπεζα αυτή, εκείνοι θα την καλύπτουν µε χρήµατα των γερµανών πολιτών.
Αυτό που δεν γνωρίζαµε είναι ότι η Deutsche Bank έχει ανακαλύψει µια νέα µέθοδο για να κρύβεται ακόµα και από τις γερµανικές ρυθµιστικές αρχές, κρατώντας στο σκότος 400 δις ευρώ δανείων τα οποία έχει χορηγήσει αλλά τα οποία δεν αναφέρει στα λογιστικά της βιβλία.

Μάλιστα φίλες και φίλοι. Περί τα 400 δις δανείων που έχει χορηγήσει η Deutsche Bank, και µάλιστα επισφαλών (όπως εξηγώ πιο κάτω), δεν παρουσιάζονται πουθενά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που εταιρεία κρύβει το παθητικό της µε τέτοιο τρόπο ο εισαγγελέας θα εξέδιδε ένταλµα σύλληψης του διευθύνοντα συµβούλου. Στην περίπτωση της Deutsche Bank βαθειά σιγή.

Γιατί θέλει να αποκρύψει αυτά τα δάνεια η Deutsche Bank; Ο λόγος απλός. Για κάθε δις δανείων που δεν αναφέρει στα βιβλία της, η καλή τράπεζα εµφανίζεται στις αγορές και στις ρυθµιστικές αρχές ως υγιέστερη από ό,τι είναι. Έτσι οι ρυθµιστικές αρχές δεν της επιβάλλουν να αυξήσει τα διαθέσιµα κεφάλαιά της ενώ οι επενδυτές δανείζουν την Deutsche Bank µε µεγαλύτερη ευκολία. Κρατώντας περί τα 400 δις δανείων κρυφά, η Deutsche Bank παρανοµεί καθώς παραπλανά επενδυτές και ρυθµιστικές αρχές ταυτόχρονα. Για να το πω απλά, αν είχε δηλώσει τα δάνεια αυτά, σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει τις τράπεζες παγκοσµίως (την λεγόµενη Συνθήκη της Βασιλείας) η DeutscheBank θα έπρεπε σήµερα να βρει 13 δις νέων κεφαλαίων για να µην θεωρηθεί πτωχευµένη.

Επόµενο ερώτηµα: Πως κατάφερε να κρύψει ένα ποσό δανείων υπερδιπλάσιο του ελληνικού ΑΕΠ;

Με το εξής πανούργο τρόπο: Σε µια κανονική δανειοδοσία, µια τράπεζα δανείζει χρήµα που διαθέτει ήδη και λαµβάνει εχέγγυα από τον δανειζόµενο (π.χ. υποθήκη ενός ακινήτου, µετοχές, οµόλογα) τα οποία επιστρέφει µετά την αποπληρωµή του δανείου.

Η Deutsche Bank έκανε κάτι διαφορετικό: Με το που έλαβε τα εχέγγυα, τα περιουσιακά στοιχεία του δανειζόµενου, τα… πούλησε. Πουλώντας τα έβαλε µπροστά µια λογιστική διαδικασία που ακυρώνει τα δάνεια που έδωσε από την µία χρησιµοποιώντας τα εχέγγυα που πούλησε από την άλλη.

Θα µου πείτε: Κι όταν έρθει η ώρα της αποπληρωµής και πρέπει η τράπεζα να επιστρέψει τα εχέγγυα, τι σκόπευε να κάνει η Deutsche Bank; Το σχέδιο της τράπεζας ήταν να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα που θα λάµβανε από την αποπληρωµή της τράπεζας ώστε να αγοράσει πίσω τα εχέγγυα των δανειζόµενων. Αυτό όµως εµπεριέχει ένα τεράστιο ρίσκο.

Αν τα εχέγγυα αυτά χάσουν αξία, ή διατηρήσουν την αξία τους, τότε το σχέδιο πετυχαίνει. Αν όµως αυξηθεί η αξία τους; Τότε η τράπεζα αποκτά µια νέα µαύρη τρύπα.

Περιληπτικά, µε στόχο την εξαπάτηση αρχών, επενδυτών και καταθετών, η Deutsche Bank πήρε το ρίσκο να δηµιουργήσει νέες µεγάλες µαύρες τρύπες στο εσωτερικό της. Με την πλήρη κάλυψη της γερµανικής κυβέρνησης η οποία, βεβαίως, τα µαθαίνει όλα αυτά κατόπιν εορτής. Καταλήγω µε κατάλογο των τραπεζών που έλαβαν τέτοιου είδους δάνεια από την Deutsche Bank, άνευ περαιτέρω σχολιασµού:

• Η τώρα πια πτωχευµένη ιταλική τράπεζα Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
• Η επίσης πτωχευµένη ιταλική τράπεζα, µε έδρα την Βερόνα, Banco Popolare SC (BP)
• Η βραζιλιάνικη Banco do Brasil SA
• Η κατόπιν πτωχευµένη βελγο-ολλανδική Dexia SA (DEXB), που δανείστηκε µεγάλα ποσά δύο εβδοµάδες πριν φαληρήσει
• Η Al Khaliji του Κατάρ
• Το «δικό µας» Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (ΤΤ), που δανείστηκε εν έτει 2009 τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια από την Deutsche Bank µε τον πιο πάνω τρόπο
Η «δική µας» Εθνική Τράπεζα, που δανείστηκε ποσό το οποίο ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, κ. Πέτρος Χριστοδούλου, αρνήθηκε να πει πιο είναι όταν ρωτήθηκε από δηµοσιογράφο του Bloomberg επικαλούµενος… «εταιρικό απόρρητο»

Και το κλου: Οι εισαγγελείς της Σιέννα, που ερευνούν τα δάνεια που έλαβε η Banca Monte dei Paschi di Siena από την Deutsche Bank, έχουν δώσει ένα κωδικό όνοµα στην επιχείρηση της Deutsche Bank να συγκαλύψει δάνεια που ξεπερνούν ακόµα και τα 400 δις ευρώ. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο κωδικός; Να το πάρει το ποτάµι: Project Santorini. Πολύ θα ήθελα να ξέρω γιατί…

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!!

0
ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!!
ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!!
Η ΑΑΔΕ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ) ΠΤΩΧΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΔΕΣ ΠΩΣ! ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΦΩΜΕΝΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012, ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ…
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ…ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΥΦΑΡΠΑΞΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΑ ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ ΚΟΡΑΚΙΑ- ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ! ΔΕΝ ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΩ ΠΟΣΟ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ … ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!
ΛΑΘΡΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ “ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ” ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ !!! ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ… ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΟ! ΔΗΛΩΣΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ! ΕΝΩΣΟΥ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ

«Όχι» είπε το Δ. Σ. Χίου στα κυβερνητικά σχέδια για τους πρόσφυγες

κυβερνητικά σχέδια για τους πρόσφυγες
κυβερνητικά σχέδια για τους πρόσφυγες

«Όχι» είπε το Δ. Σ. Χίου στα κυβερνητικά σχέδια για τους πρόσφυγες

Απορριπτική ήταν – όπως αναμενόταν – η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου στα κυβερνητικά σχέδια για τη δημιουργία νέας κλειστής δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο 15ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Χίου – Βολισού.

Έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα, το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε και την εναλλακτική πρόταση του παρόντος στη συνεδρίαση υφυπουργού Εργασίας και βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στο όρος Αίπος, προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα δομή.

Ο κ. Μηταράκης, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο, όπου πραγματοποιήθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση, κατά την αναλυτική του εισήγηση έθεσε ως προαπαιτούμενο για την αποσυμφόρηση του νησιού και για το κλείσιμο του σημερινού καταυλισμού της ΒΙΑΛ, τη δημιουργία νέας κλειστής δομής δυναμικότητας 4.000 ατόμων, τονίζοντας ότι μόνο έτσι η λύση του ζητήματος θα είναι βιώσιμη.

Με την τελευταία του αυτή απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εμμένει στην αρχική του πρόταση για τη δημιουργία μίας δομής για 500 άτομα, για καταγραφή και ταυτοποίηση. Αποφασίστηκε ακόμα, η συμμετοχή του δήμου στις κινητοποιήσεις των κατοίκων του Αιγαίου, στις 22 και 23 Ιανουαρίου.

Επίσης, στηρίζονται οι θέσεις του ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, που φέρεται ιδιοκτήτης της γης, όπου και σχεδιάζεται να κατασκευασθεί η νέα δομή. Μάλιστα, για το θέμα αυτό έχει υπάρξει παρέμβαση από τον μητροπολίτη Χίου Μάρκο, ο οποίος ζήτησε έγγραφα την παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η προστατευόμενη από τον νόμο εκκλησιαστική περιουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καταδικάσθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ: 450€ πρόστιμο για τα… 20 εκατ. που εξαφανίστηκαν από τα ταμεία

Καταδικάσθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ: 450€ πρόστιμο για τα… 20 εκατ. που εξαφανίστηκαν από τα ταμεία
Καταδικάσθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ: 450€ πρόστιμο για τα… 20 εκατ. που εξαφανίστηκαν από τα ταμεία

Καταδικάσθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ: 450€ πρόστιμο για τα… 20 εκατ. που εξαφανίστηκαν από τα ταμεία

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ενώ πρωτόδικα για την ίδια υπόθεση ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στη συγκεκριμένη πράξη από μη ταπεινά αίτια και σήμερα του δόθηκε και ένα δεύτερο ελαφρυντικό, αυτό του πρότερου σύννομου βίου.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα σε περίπτωση χορήγησης δεύτερου ελαφρυντικού υπάρχει η δυνατότητα της επιβολής μόνο χρηματικής ποινής. Έτσι το δικαστήριο «καταδίκασε» τον πρώην πρόεδρο του ΟΑΣΘ σε 90 ημερήσιες μονάδες χρηματικής ποινής που «μεταφράζεται» σε πρόστιμο ύψους 450 ευρώ!

Το δικαστήριο συνεκδίκασε δικογραφίες που αφορούσαν εργοδοτικές και ασφαλιστικές οφειλές της πρώην διοίκησης για διάφορα διαστήματα, κατά τα έτη 2014, 2016 και 2017.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας και ο Στέλιος Παππάς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε αναλάβει την εκκαθάριση του Οργανισμού. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της περιόδου που δημιουργήθηκαν οι οφειλές ο ΟΑΣΘ διανεμήθηκαν μερίσματα ύψους 30 εκατ. ευρώ στους πρώην μετόχους.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών οφείλεται στον οικονομικό «στραγγαλισμό» που υπέστη από το Δημόσιο ο ΟΑΣΘ.

Πηγή: left.gr

Κυνικός Άδωνις: Αν χάσετε τα σπίτια σας είναι προσωπική σας ευθύνη (ηχητικό)

Κυνικός Άδωνις: Αν χάσετε τα σπίτια σας είναι προσωπική σας ευθύνη (ηχητικό)
Κυνικός Άδωνις: Αν χάσετε τα σπίτια σας είναι προσωπική σας ευθύνη (ηχητικό)

Κυνικός Άδωνις: Αν χάσετε τα σπίτια σας είναι προσωπική σας ευθύνη (ηχητικό)

Νικος Παρασχης 

ΜΕ 600 ΔΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ …
ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ…
ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ….
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ …
ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΦΟ ΛΑΟ …


Ο κυνισμός είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν είναι λίγες οι φορές που είτε ως βουλευτής, είτε ως υπουργός έδωσε τέτοια δείγματα.

Θεωρεί ότι ο κυνισμός είναι ειλικρίνεια. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Τη Δευτέρα ξεπέρασε τον εαυτό του μιλώντας στο Α’ Πρόγραμμα της ΕΡΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αφού διαβεβαίωσε ότι μετά τις 30 Απριλίου δεν θα υπάρχει καμία προστασία, είπε χαρακτηριστικά:

«Το λέω από σήμερα γιατί δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας μετά από τις 30 Απριλίου».

Και επειδή μάλλον είχε και άλλα αποθέματα κυνισμού όταν του επισημάνθηκε το κοινωνικό σκέλος της άρσης της προστασίας, αφού χιλιάδες θα χάσουν τα σπίτια τους, είπε στο χαλαρό:

«Εδώ υπάρχει και το θέμα της προσωπικής ευθύνης του καθενός».

Διαβάστε σχετικά για Άδωνις ΓεωργιάδηςΑκίνηταΒίντεοΝέα ΔημοκρατίαΠλειστηριασμοί ΑκινήτωνΠλειστηριασμός Πρώτης ΚατοικίαςΠρώτη ΚατοικίαΥπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΥΠΕΡΟΠΛΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ.

ΑΝΑΚΟΠΗ & ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ…

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΥ

Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ (απομαγνητοφώνηση) 25/4/2018

Ο ΦΩΤΗΣ ΤΣΕΒΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Βουλευτές, δικαστές και εφοριακοί δεν δήλωσαν αναδρομικά – Τι αποκάλυψε εφημερίδα

Βουλευτές, δικαστές και εφοριακοί δεν δήλωσαν αναδρομικά – Τι αποκάλυψε εφημερίδα
Βουλευτές, δικαστές και εφοριακοί δεν δήλωσαν αναδρομικά – Τι αποκάλυψε εφημερίδα
Βουλευτές, δικαστές και εφοριακοί δεν δήλωσαν αναδρομικά – Τι αποκάλυψε εφημερίδα
Βουλευτές, δικαστές και εφοριακοί δεν δήλωσαν αναδρομικά – Τι αποκάλυψε εφημερίδα

Βουλευτές, δικαστές και εφοριακοί δεν δήλωσαν αναδρομικά – Τι αποκάλυψε εφημερίδα

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι 71.000 συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν στην φορολογική δήλωση αναδρομικά από το 2013 συνολικού ύψους 355 εκατ. ευρώ , ήταν ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι και μάλιστα με αντικείμενο την …υπεράσπιση της νομιμότητας.

Όπως αποκαλύπτει η «Εφημερίδα των Συντακτών» με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, πρόκειται για βουλευτές, δικαστικούς και εφοριακούς.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ έστειλε τον Δεκέμβριο εκκαθαριστικά χρεωστικά σημειώματα σε 71.000 φορολογούμενους που είχαν λάβει αναδρομικά από το 2013 αλλά δεν τα είχαν δηλώσει στις φορολογικές δηλώσεις τους.

Πρόκειται για σημειώματα που αφορούν στην καταβολή φόρου συνολικού ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί στα εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, εξέτασε το προηγούμενο διάστημα περισσότερες από 155.000 τέτοιες υποθέσεις φορολογούμενων σε σύνολο 190.000 που είχαν λάβει αναδρομικά.

Οι 35.000 δεν εξετάστηκαν γιατί το ποσό του φόρου που προέκυπτε ήταν πολύ μικρό.

Από τις 155.000 υποθέσεις κρίθηκε ότι απαιτείται επανεκκαθάριση σε 71.000 λόγω των υψηλότερων ποσών φόρου που αντιστοιχούσαν σε αυτές και δεν είχαν καταβληθεί.

Για τις υπόλοιπες υποθέσεις που εξετάστηκαν αλλά δεν έγινε εκκαθάριση διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις και είχε καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος.

Κανόνες εμπλοκής και σχέδιο «Ε»: Τι προβλέπεται σε μια ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας

0
Κανόνες εμπλοκής και σχέδιο «Ε»: Τι προβλέπεται σε μια ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας
Κανόνες εμπλοκής και σχέδιο «Ε»: Τι προβλέπεται σε μια ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας
Κανόνες εμπλοκής και σχέδιο «Ε»: Τι προβλέπεται σε μια ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας
Κανόνες εμπλοκής και σχέδιο «Ε»: Τι προβλέπεται σε μια ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας

Κανόνες εμπλοκής και σχέδιο «Ε»: Τι προβλέπεται σε μια ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας

Για όλα είναι έτοιμες οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όλοι θέλουν την ειρήνη αλλά… είναι έτοιμοι για τα πάντα. Ποια είναι τα πιθανά σενάρια εμπλοκής. Τι σημαίνει η ενεργοποίηση του σχεδίου “Ε”.

Όλο και περισσότερο μαζεύονται τα “σύννεφα” του πολέμου στην ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να προκαλεί σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΖ αλλά και την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ να δημιουργούν ένα συνολικά εκρηκτικό “μείγμα” στην ευρύτερη περιοχή.

Στα… δικά μας, η Ελληνική κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις φαίνεται πως απεύχονται ένα σενάριο πολεμικής εμπλοκής με την Τουρκία, ωστόσο είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο.

Κι αυτό καθώς προφανώς ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα δεν είναι μόνο ένας.

Σύμφωνα και με τα “Νέα” , τα επιτελεία είναι έτοιμα για… 3+1 σενάρια κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας.

Ο κανόνας 50-50

Όπως αναφέρουν τα “Νέα”, ήδη σήμερα υπάρχει πλήρης λειτουργική συνέργεια δομών εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Η παρακολούθηση και η στάθμιση των διπλωματικών εξελίξεων μα και των σεναρίων επίθεσης και αντίδρασης γίνονται σε συνεχή θεσμοθετημένη επιτελική συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας.

Το αρμόδιο διυπουργικό όργανο που έχει συσταθεί έχει την πλήρη εικόνα, διαθέτει όλα τα δεδομένα και λειτουργεί με τον κανόνα “50%-50%”.

Αν ο ρόλος του πρώτου υπουργείου παραμένει πάνω από το 50% της συνολικής εθνικής δράσης, έχουμε ειρήνη. Αν οι εξελίξεις επιβάλλουν να αντιστραφούν αυτά τα ποσοστά, τότε η ειρήνη είναι παρελθόν.

Όμως και τότε υπάρχει προσχεδιασμένη διαβάθμιση και κλιμάκωση στις εξελίξεις που προβλέπει προσχεδιασμένη διαβάθμιση και κλιμάκωση στις εξελίξεις που προβλέπει τα πάντα.

Τα κυριότερα σενάρια κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας για τα οποία ετοιμάζεται η Ελλάδα είναι τα εξής:

Πρώτον, προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων από ερευνητικό σκάφος είτε με εμπλοκή τουρκικών φρεγατών, είτε όχι

Δεύτερον, (παρα) στρατιωτική χρήση του Μεταναστευτικού από την Τουρκία.

Τρίτον, αυτόματη ενεργοποίηση των κανόνων εμπλοκής έναντι “προσβολής του πυρήνα της κυριαρχίας” διαδικασία που ήδη έχει λάβει την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας και είναι ενεργή.

Αστάθμητοι κίνδυνοι

Αν ένα πρωί τουρκικό σκάφος επιχειρήσει να εισέλθει στην ελληνική ΑΟΖ για να πραγματοποιήσει έρευνες ίσως αντιμετωπίσει συνθήκες που δεν τις αναμένει.

Το Αιγαίο είναι γνωστό για τα ταραγμένα νερά και είναι πάντοτε υπαρκτό το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε ακυβέρνητο σκάφος (έχουν υπάρξει ουκ ολίγα τέτοια), ενδεχομένως και χωρίς ταυτότητα που ίσως τύχει να βρεθεί στην πορεία του.

Αυτό θα σημαίνει ότι το τουρκικό ερευνητικό που κινείται με ταχύτητα 4 ναυτικών μιλίων την ώρα θα είναι υποχρεωμένο να ακινητοποιηθεί.

Μια τέτοια εσπευσμένη και απρόβλεπτη ακινητοποίηση ενός τέτοιου σκάφους δεν είναι τόσο απλή όσο φαντάζει. Οι περιπλοκές που θα προκύψουν στον εξοπλισμό που απαιτείται για τις έρευνες, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα παγώσουν το σκάφος για μεγάλο διάστημα, εφόσον αυτό θελήσει να αποφύγει το ατυχές γεγονός του εμβολισμού από κάποιο ακυβέρνητο πλοίο που ίσως να έχει παρασυρθεί στα νερά του Αιγαίου.

Ασφαλώς η Ελλάδα δεν θα έχει τίποτα να κάνει με όλα αυτά. Αντιθέτως θα επιχειρήσει να ελέγξει το όποιο ακυβέρνητο άγνωστο σκάφος , αλλά δεν μπορεί και να το βουλιάξει καθώς αυτό, όπως είναι αναμενόμενο θα εκπέμπει SOS. Μια τέτοια επιχείρηση όμως πολύ δύσκολα μπορεί να επιτύχει.

Οι κανόνες εμπλοκής

Αν όμως η Τουρκία αποφασίσει να συνοδεύσει το ερευνητικό της με φρεγάτες και αυτές λάβουν την παράνομη εντολή και χτυπήσουν εκείνες ένα τέτοιο σκάφος σε κίνδυνο σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή/ και εντός της ελληνικής ΑΟΖ, τότε θα έχουμε περάσει ήδη στην αυτόματη ενεργοποίηση των κανόνων εμπλοκής η οποία, όπως αναφέρθηκε, δεν θα απαιτεί ειδική πολιτική εξουσιοδότηση.

Αυτή έχει ήδη ληφθεί όπως προβλέπεται από τα σχετικά απόρρητα κείμενα και τις υφιστάμενες διατάξεις.

Προσοχή! οι νυν κανόνες εμπλοκής δεν υιοθετήθηκαν σήμερα λόγω της αυξημένης έντασης. Ισχύουν εδώ και πολύ καιρό. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι ένα περιστατικό πριν αρκετό διάστημα.

Μιλάμε για τότε που τουρκικό ελικόπτερο είχε πετάξει πάνω από την Ρω, οι κανόνες αυτοί ενεργοποιήθηκαν αυτόματα:

Η πρώτη φάση ήταν βολές σε αντίθετη κατεύθυνση της πτήσης του με προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Στην δεύτερη φάση, το ελικόπτερο εξαφανίστηκε αμέσως.

Για την ιστορία, ο αξιωματικός που λειτούργησε κατά τους κανόνες εμπλοκής, έγινε αποδέκτης ευφήμου μνείας. Η ενεργοποίηση των κανόνων εμπλοκής είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη στρατιωτική τεχνική διαδικασία.

Πρόκειται επί της ουσίας για ένα “βιβλίο” που οι εντολές του απελευθερώνονται κλιμακωτά. Σε κάθε περίπτωση η ενεργοποίησή τους δεν είναι ζήτημα διακριτικής ευχέρειας του οποιουδήποτε, αλλά ρητή έννομη υποχρέωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχέδιο “Ε”

Το πιο ακραίο σενάριο κρίσης οδηγεί στην ενεργοποίηση του “Σχεδίου Ε” για την άμυνα της χώρας. Όταν αποσταλεί το σήμα “εφαρμόστε το σχέδιο Ε”, βρισκόμαστε πλέον σε εντελώς νέα κατάσταση που όλα τα προηγούμενα στάδια έχουν ξεπεραστεί.

Αν τα πράγματα φτάσουν εκεί, θα εμπλακεί άμεσα το σύνολο των συντελεστών ισχύος της Ελλάδας, στρατιωτικής και μη, υπό το καθεστώς που προβλέπεται και με τα ανάλογα επιτελικά σχέδια που διαθέτει η Ελλάδα και που σε καμία περίπτωση δεν τα χαρακτηρίζουν ούτε η παθητικότητα ούτε ο τοπικός χαρακτήρας.

Άλλωστε, σημειακή κρίση δεν υφίσταται. Αν ένα επεισόδιο εξελιχθεί σε κρίση, αυτή θα είναι καθολική. Και “νικητής” μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι εκείνος που θα έχει βρεθεί σε πλεονεκτική θέση όταν έπειτα από λίγες ώρες “παγώσει ο χρόνος” σε διεθνές πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο προκειμένου να αποφευχθούν άλλες εξελίξεις: η πλήρης κατάρρευση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και μάλιστα εν μέσω μεγάλης κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και η δεδομένη απόπειρα της Ρωσίας να γεμίσει αμέσως το κενό από μια τέτοια κατάρρευση.

Γι αυτό και πιο ξεκάθαρο απ’ όλα τα μηνύματα που εκπέμπονται από τα ελληνικά επιτελεία είναι το εξής: η αποδοχή στρατιωτικών τετελεσμένων μείωσης της εθνικής κυριαρχίας είναι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, απλώς αδιανόητη.

Επειδή αν κάτι χαθεί σε λίγες ώρες στο πεδίο, ουδέποτε θα ανακτηθεί στο διπλωματικό τραπέζι. Και γι αυτό κάθε τέτοια απόπειρα θα αποτραπεί στρατιωτικά και με όποιο κόστος και με τρόπους που πάντοτε είναι σε θέση να εκπλήξουν δυσάρεστα τον αντίπαλο.

ΠΗΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ…

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ…

Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ: Η Ελλάδα δέχεται ασύμμετρη επίθεση μέσω μεταναστών

ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ

Υπερχρεωμένα νοικοικυριά: Αλλάζει το δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010

Υπερχρεωμένα νοικοικυριά: Αλλάζει το δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010
Υπερχρεωμένα νοικοικυριά: Αλλάζει το δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010

Υπερχρεωμένα νοικοικυριά: Αλλάζει το δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010

Σύσταση ομάδας για την εναρμόνιση προς στις επιταγές της ΕΣΔΑ για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αποτελεσματικότητα της έννομης προστασίας

Στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» και την εναρμόνιση προς στις επιταγές της παρ.1 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αποτελεσματικότητα της έννομης προστασίας, προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης: Νομική βοήθεια: Άλλαξαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την είσπραξη της αποζημίωσης (Υπουργική Απόφαση)

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:

1) Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Σταύρου, Επίκουρο Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο,

2) Βασίλειο Φούρκα του Νικολάου, Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης Αθηνών,

3) Ακριβή Ερμίδου του Ιωάννη, Ειρηνοδίκη Αθηνών και Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,

4) Γεώργιο Δελή του Βασιλείου, Ειρηνοδίκη Γ΄ Τάξης Αθηνών,

5) Δήμητρα Σταματίου του Γεωργίου, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο-LLM,

6) Γεωργία Ρούσσου του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών και

7) Χριστίνα Γλυκού του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.

Η ομάδα εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31/3/2020.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Κάθε μετανάστης θα έχει δωρεάν οικία, ρεύμα,νερό,ίντερνετ, φορολογική ασυλία… Ε.ΣΥ;;; ΤΙ ΕΧΕΙΣ;;;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΠΛΑΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOAXES”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΠΛΑΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΠΛΑΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOAXES"

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΠΛΑΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOAXES”

ΕΓΩ Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝ ΘΥΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ  

ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ HOAXES

https://www.ellinikahoaxes.gr/2017/01/16/sorras-600-bn/

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική:

H ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΜΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Αρχικά παρατηρούμε πως η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2015, έχει ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2016. Για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ να μας ενημερώσει σχετικά ο Σώρρας; ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΠΟΤΕ ΨΕΜΑΤΑ …ΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ …16/11/2016 ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΦΒ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 ΜΕ ΑΡΧΕΣ 2017 ΚΑΘΩΣ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ 16/1/2017 … Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 600ΔΙΣ

ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΛΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ..ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ;;;16/11/2016 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ…ΠΟΣΟΣ ΠΗΡΕ;; Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΛΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ;; Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΑΣΤΗΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΗΣΙΑ ΣΑΣ….

… Μια τέτοια ”βόμβα” θα έπρεπε να την είχαμε μάθει πριν σχεδόν 3 μήνες.

Η ΒΟΜΒΑ ΚΥΡΙΟΙ  ΕΧΕΙ ΣΚΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ…ΕΣΚΑΣΕ  ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΟΛΟΙ  ΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΣΑΤΕ  ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΡΥΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ(ECP’s και repos) …Η απάντηση είναι πως και ο ίδιος, μόλις πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκε για τα σχετικά νούμερα και έσπευσε να το εκμεταλλευτεί, για να συνεχίσει να εξαπατά. ΑΧΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

 Αν θυμάστε, οι διάφοροι ισχυρισμοί του έχουν καταπέσει. ΠΟΙΟΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΣΑΝ;;; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ…ΠΑΛΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

 Τα 2,8 τρις από τη διαστημική τεχνολογία.ΟΠΑ ΟΠΑ ΕΔΩ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ …ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ…ΕΣΕΙΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ κ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ  ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ …ΛΟΙΠΟΝ  ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΟΙ Ο κ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο κ. ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΤΙ …ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΕΙΠΕ …(που πούλησε στον Ομπάμα ,ΠΟΥΛΗΣΕ;;; ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΟΥΛΗΣΕ;;; ΛΕΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ Ο κ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ :

 «ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΣΩΡΡΑΣ ..ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΟΝ κ.ΣΩΡΡΑ ΔΙΟΤΙ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ  …(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΥΛΗΣΕ ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ..ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΖΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ»..

ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ…ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΛΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΡΥΦΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ;;..ΠΧ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ , Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΚΛΠ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΡΥΦΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;;;…

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ … Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ …ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ…ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΣΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΦΕΥΡΙΣΚΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΕΛΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΩ ΕΞΩ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ…

   …τα 326 τρις του υποτιθέμενου ελληνικού καταπιστεύματος  

ΟΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ Ε;;;..ΜΑ ΤΙ ΩΡΑΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΒΡΕ ΕΣΕΙΣ…ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΣΤΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΟΙΑ 326 ΤΡΙΣ…ΓΙΑ 115 ΤΡΙΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(Α.Ν. 766/1945 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ) …ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ …ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΣΗ…ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΘΩΣ  ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ  …ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ….

 (https://www.youtube.com/watch?v=1ZzSEo34AgY)

ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΙΑ ΣΑΣ …ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΚΑΘΕΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ…ΕΙΝΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ…

  και last but not least, το μετάλιο που του απένειμε ο Πούτιν

ΗΡΘΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΩΡΑΙΑ …ΕΠΕΙΔΗ  ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΙΑΣΑΡΙΚΗ ΓΕΜΑΤΟ ΧΛΕΥΑΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE ΣΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

…ΑΣ ΤΙΣ ΔΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΑΣ…

ΕΙΚΟΝΑ 1