Home ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΖΑΧΑΡΗ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΖΑΧΑΡΗ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΖΑΧΑΡΗ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΖΑΧΑΡΗ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΖΑΧΑΡΗ;

Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ” ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΣΤΟ ΑΡΓΩ WEB TV. ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2200/2020 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΕ 8 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (SPV’S) ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2023. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ EBZ -ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2019- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΠΤΩΣΗ 64,80% ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΤΑ 6,741 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 30,339 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 264,412 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ ΠΟΤΕ! ΓΙΑΤΙ; ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.

7.0. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς.

7.1. Η βιομηχανία θα δομηθεί πάνω στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι με προοπτική την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς επίσης θα κληθούν οι απανταχού Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που έχουν κληρονομήσει από το γένος μας, στην Ελλήνων Πολιτεία.

7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην Ελληνική γη.

7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.

7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ.

7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την υπεραξία της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.

7.6.  Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους της ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.

7.7.  Για  να  υλοποιηθεί  ένας  τέτοιος  σχεδιασμός  χρειάζεται  χρήση ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό ως προς το περιβάλλον.

7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.

7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.

Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης τέχνης του Λόγου.

Exit mobile version