ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV - ΑΝΤΙΦΑ ... ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ; - ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV – ΑΝΤΙΦΑ … ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ; – ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΑΝΤΙΦΑ … ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ;

ΑΝΤΙΦΑ … ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
Πρόεδρος Κ.Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (21/1/2021)
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Παρουσίαση: ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ

Ε.ΣΥ. Κ.Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ