Home ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Τροπολογία «νύχτας» του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβάλει χαράτσι στην προσφυγή στη δικαιοσύνη

Τροπολογία «νύχτας» του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβάλει χαράτσι στην προσφυγή στη δικαιοσύνη

Με μια τροπολογία που στο παρελθόν έχει κριθεί αντισυνταγματική, η κυβέρνηση βάζει περαιτέρω οικονομικά εμπόδια στους προσφεύγοντες στη Δικαιοσύνη, καθώς πλέον επιβάλλεται δικαστικό ένσημο της τάξης του 0,8% του απαιτητού ποσού σε αναγνωριστικές αγωγές, κάτι που σημαίνει πως ακόμα και εάν κάποιος ζητά να αναγνωριστεί η νόμιμη οφειλή ενός προσώπου προς τον ίδιο, θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσοστό ως ένσημο.

Reading Time: 7 minutes

Τροπολογία «νύχτας» του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβάλει χαράτσι στην προσφυγή στη δικαιοσύνη

Με μια τροπολογία που στο παρελθόν έχει κριθεί αντισυνταγματική, η κυβέρνηση βάζει περαιτέρω οικονομικά εμπόδια στους προσφεύγοντες στη Δικαιοσύνη, καθώς πλέον επιβάλλεται δικαστικό ένσημο της τάξης του 0,8% του απαιτητού ποσού σε αναγνωριστικές αγωγές, κάτι που σημαίνει πως ακόμα και εάν κάποιος ζητά να αναγνωριστεί η νόμιμη οφειλή ενός προσώπου προς τον ίδιο, θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσοστό ως ένσημο.

Με διαδικασίες fast track και χωρίς καμία διαβούλευση, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε το βράδυ της Πέμπτης εκπρόθεσμη τροπολογία που επαναφέρει το τέλος δικαστικού ενσήμου, ακόμα και επί αναγνωριστικών αγωγών που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων, η οποία και ψηφίστηκε μαζί με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», και μάλιστα με τη συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.

Με απλά λόγια, η τροπολογία προβλέπει πως ακόμα και οι αναγνωριστικές αγωγές, δηλαδή αυτές που ζητούν απλώς να αναγνωριστεί μία οφειλή ενός προσώπου σε ένα άλλο, θα κοστίζουν στον ενάγοντα το 0,8% της απαίτησης της αγωγής.

Σύμφωνα με το lawpost.gr, η διάταξη θα εφαρμοστεί άμεσα, τόσο στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές που η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, όσο και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία που επαναφέρει το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, κατατέθηκε εκπρόθεσμα από τον βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, Στάθη Κωνσταντινίδη. Στη δε αιτιολογική έκθεση, υποστηρίζεται πως η διάταξη προσβλέπει στην «καταπολέμηση της δικομανίας».

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση:

Σύμφωνα με την αιτιολογικη έκθεση της τροπολογίας, με την άσκηση και συζήτηση μίας αγωγής, ο πολίτης κινητοποιεί έναν πολυπρόσωπο και πολυδάπανο δημόσιο μηχανισμό. Οφείλει, συνεπώς να καταβάλει τέλος, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της πολιτείας να οργανώνει κατά τον καλύτερο τρόπο το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Κατά τη συζήτηση των αγωγών τα καταψηφιστικά αιτήματα τούτων, ως επί τω πλείστον τρέπονται σε αναγνωριστικά, με συνέπεια να αποφεύγεται η καταβολή δικαστικού ενσήμου επί του αντικειμένου της δiκης (αιτούμενου κεφαλαίου και των επ’ αυτού τόκων). Η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατηγήσεις και κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων, που έχουν ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη επιβάρυνση της δικαιοσύνης, ενώ στερεί το Ελληνικό Δημόσιο και άλλους φορείς (ΤΑΧΔΙΚ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία) από σημαντικά έσοδα.

Η επαναφορά του τέλους δικαστικού ενσήμου (το οποίο είχε επιβληθεί και στο πρόσφατο παρελθόν με ευρύτατη αποδοχή) και επί αναγνωριστικών αγωγών που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικειων, στις οποίες περιλαμβάνονται αυτονοήτως και οι καταψηφιστικές μετά τη μετατροπή τους σε αναγνωριστικές θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της δικομανίας και στον εξορθολογισμό και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, μέσω της αποτροπής προπετών και αβάσιμων αγωγών, αλλά και στην ενίσχυση της διαδικασίας διαμεσολάβησης που είναι τόσο σημαντική για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων

Αξίζει να σημειωθεί πως για αντίστοιχη διάταξη (άρθρο 6α του ν. 4093/2012) έχει κρίνει στο πρόσφατο παρελθόν το ΕΣΔΑ, αποφασίζοντας πως η επιβολή δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές ως δικονομική προϋπόθεση του παραδεκτού της παράστασης του διαδίκου, καθιστά δυσβάστακτη την προσφυγή των πολιτών στην Δικαιοσύνη, περιορίζοντας ή και στερώντας το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, γεγονός προδήλως αντισυνταγματικό και αντίθετο στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

Στα κάγκελα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τονίζεται πως η έντονη αντίθεσή της στην ψήφιση της τροπολογίας, σημειώνεται πως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές καλής νομοθέτησης, και καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τη διάταξη άμεσα.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

«Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην ψήφιση τροπολογίας, με την οποία επιβάλλεται δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Η αιφνίδια κατάθεση και υιοθέτηση της βουλευτικής τροπολογίας, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με την νομική κοινότητα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές καλής νομοθέτησης και ουδόλως συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη, η οποία (επίλυση) προϋποθέτει ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και όχι πρόχειρες, αποσπασματικές και αλυσιτελείς πρωτοβουλίες, που δημιουργούν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και περιορίζουν τα δικαιώματά τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση της ψηφισθείσας, κατά τα άνω, διάταξης».

ΣΥΡΙΖΑ: Όλα εδώ πληρώνονται

«Ο νεοφιλελεύθερος οίστρος στη ΝΔ δεν κρύβεται, το πρόβλημα όμως είναι ότι την «πληρώνουν» οι πολίτες, και όταν έρθει η ώρα του πολιτικού ταμείου θα πληρώσουν αυτοί που σήμερα υποχρεώνουν τους πολίτες να πληρώνουν πολλά για την προσφυγή στους στη δικαιοσύνη» σχολιάζει με νόημα το ΕΠΕΚΕ Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του με αφορμή την αύξηση δαπάνης προσφυγής στη δικαιοσύνη.

«Η ΝΔ ψηφίζει σκληρές μνημονιακές διατάξεις χωρίς να βρίσκεται η χώρα σε μνημόνιο. Έτσι η ΝΔ και στον χώρο απονομής δικαιοσύνης εισάγει ρυθμίσεις με ταξικό πρόσημο, αφού επιβαρύνει υπερβολικά την προσφυγή του πολίτη σ’ αυτήν» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημειώνει ότι η« δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο του κάθε πολίτη, ιδίως του κάθε κατατρεγμένου πολίτη, και αποτελεί το ύψιστο και τελικό αγαθό κάθε ευνομούμενης κοινωνίας και δικαιϊκής τάξης, η κορωνίδα του κράτους δικαίου και ως τέτοια επιβάλλει σε όλους όσους άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τον θεσμό της να επιδεικνύουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ορθολογισμό και σύνεση, και κυρίως διάλογο και συνεννόηση πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΠΕΚΕ Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ

«Χθες στην ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητούνταν το ν/σ για τη Διαμεσολάβηση, έγιναν «ωραία» πράγματα από τον υπουργό δικαιοσύνης. Την τελευταία μέρα συζήτησης και ψήφισης του ν/σ αυτού ο υπουργός έφερε τροπολογία για την αυθαίρετη, αδικαιολόγητη, παντελώς αναιτιολόγητη και χωρίς να το ζητήσει κανένας αύξηση του αριθμού των προέδρων Εφετών κατά 86 και ταυτόχρονη μείωση των Εφετών κατά 86, προκαλώντας χωρίς κανένα απολύτως λόγο αναστάτωση και δυσαρμονία στο χώρο απονομής της δικαιοσύνης, εξοργίζοντας τους πάντες στο χώρο της δικαιοσύνης και κυρίως τους δικαστές της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που ποτέ δεν το ζήτησαν.

Αντίθετα ζήτησαν μεγάλη αύξηση του αριθμού Εφετών, δηλαδή δικαστών που απονέμουν ουσιαστική δικαιοσύνη και «τραβούν το κάρο» σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό, με Βουλευτική τροπολογία της τελευταίας στιγμής εισήγαγε και ψήφισε η ΝΔ διάταξη με την οποία αποφασίζεται το απίστευτο: καθιερώνεται υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου σε όλες τις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη, εισάγοντας δηλαδή στην ουσία μία μνημονιακού τύπου ρύθμιση την ώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονίων(που το έκανε ο Σύριζα), ενώ ο Σύριζα με τον ν. 4446/2016(σε εποχή δηλαδή μνημονιακής επιτήρησης)είχε καταργήσει τη δαπάνη του δικαστικού ενσήμου σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ αγωγές και μείωσε κατά 50% και στις ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ αγωγές των εργατικών διαφορών, καθώς και μειώσεις σε τέλη και παράβολα.

Δηλαδή σε εποχή μνημονιακής επιτήρησης ο Σύριζα απαλλάσσει από δαπάνη προσφυγής στη δικαιοσύνη και τώρα η ΝΔ με τη χώρα εκτός μνημονίων(μήπως επιθυμεί επιστροφή στα μνημόνια;)επιβάλλει δαπάνες δικαστικού ενσήμου ακόμα και σε αναγνωριστικές αγωγές, μάλιστα αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου στο οποίο οι διαφορές λόγω αρμοδιότητες συνεπάγεται τις υψηλότερες δαπάνες δικαστικού ενσήμου.

Η ΝΔ ψηφίζει σκληρές μνημονιακές διατάξεις χωρίς να βρίσκεται η χώρα σε μνημόνιο. Έτσι η ΝΔ και στον χώρο απονομής δικαιοσύνης εισάγει ρυθμίσεις με ταξικό πρόσημο, αφού επιβαρύνει υπερβολικά την προσφυγή του πολίτη σ’ αυτήν, που αποτελεί, και πρέπει να αποτελεί, το καταφύγιο του κάθε αδύναμου, κατατρεγμένου, αποκλεισμένου πολίτη, αλλά και των πολιτών της «μεσαίας» τάξης, στην οποία ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε «ελαφρύνσεις» και τώρα του καθιστά την προσφυγή στη δικαιοσύνη σχεδόν αποτρεπτική, πέραν βεβαίως του ζητήματος ότι κάθε απόφαση που δυσχεραίνει την προσφυγή στη δικαιοσύνη λόγω υπερβολικών δαπανών ενέχει και το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας.

Για το ζήτημα της καλής νομοθέτησης, ας το αφήσουμε θα γελάει ο κάθε …πικραμένος.

Με την απόφασή της αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συμπληρώνει το παζλ της νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας της και στον χώρο της δικαιοσύνης, όπου μετά την πρωτοφανή μεταφορά της Σωφρονιστικής πολιτικής στο υπουργείο της Ασφάλειας, την αλλαγή των ποινικών κωδίκων πριν προλάβουν να εφαρμοστούν, την ατιμωρησία στα τραπεζικά στελέχη για το αδίκημα της απιστίας, την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που τέλεσαν βαριά κακουργήματα(εξόφληση πολιτικών γραμματίων προφανώς), τώρα επιτίθεται στο δικαίωμα των ανθρώπων να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη και την καθιστά δυνατή μόνο στα «δυνατά» πορτοφόλια.

Το έχουμε τονίσει επανειλημμένως το τονίζουμε για μία ακόμα φορά: η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο του κάθε πολίτη, ιδίως του κάθε κατατρεγμένου πολίτη, και αποτελεί το ύψιστο και τελικό αγαθό κάθε ευνομούμενης κοινωνίας και δικαιϊκής τάξης, η κορωνίδα του κράτους δικαίου και ως τέτοια επιβάλλει σε όλους όσους άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τον θεσμό της να επιδεικνύουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ορθολογισμό και σύνεση, και κυρίως διάλογο και συνεννόηση πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, όμως φαίνεται ότι ο νεοφιλελεύθερος οίστρος στη ΝΔ δεν κρύβεται, το πρόβλημα όμως είναι ότι την «πληρώνουν» οι πολίτες, και όταν έρθει η ώρα του πολιτικού ταμείου θα πληρώσουν αυτοί που σήμερα υποχρεώνουν τους πολίτες να πληρώνουν πολλά για την προσφυγή στους στη δικαιοσύνη. Όλα τελικά εδώ πληρώνονται.

ΚΙΝΑΛ: Απροκάλυπτη προχειρότητα

«Με μια προκλητική και εκπρόθεσμη τροπολογία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επαναφέρει το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου», αναφέρει σε σχόλιό του το Κίνημα Αλλαγής.

«Με απροκάλυπτη προχειρότητα, χωρίς καμία διαβούλευση και σοβαρή επεξεργασία, η Κυβέρνηση επιβάλει ένα δημοσιονομικό μέτρο στις «πλάτες» των πολιτών που προσφεύγουν στα δικαστήρια. Και το χειρότερο: το εμφανίζει ως «προίκα» στη διαμεσολάβηση, πλήττοντας το κύρος του θεσμού», προσθέτει το ΚΙΝΑΛ και συμπληρώνει «Ο δε γενικός «αφορισμός» για τη… δικομανία της ελληνικής κοινωνίας μόνο θυμηδία προκαλεί».

ΠΗΓΗ : ThePressProject

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

Ο έλληνας… Goldfinger Δημήτρης Τσάκωνας ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΔΗΧ ΠΗΓΗ www.tovima.gr ΒΗΜΑτοδότης

ΟΔΔΗΧ ΚΑΙ ROTHSCHILD… ΟΠΩΣ “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” , “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ” , “ΤΧΣ” … ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ” …………. ΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ…

Κάθε μετανάστης θα έχει δωρεάν οικία, ρεύμα,νερό,ίντερνετ, φορολογική ασυλία… Ε.ΣΥ;;; ΤΙ…

ΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Exit mobile version