ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Με το παρόν ανακοινώνεται δημόσια η Ειδοποίηση Παύσης και Διακοπής/Έναρξης Σύμβασης που στάλθηκε από το E.U.L.C. Trust προς Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξη Τσίπρα, ενεργώντας υπό την θέση του “Πρωθυπουργού” της “Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε.”, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ενεργώντας υπό την θέση του “Υπουργού Οικονομικών” της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε., Μιχάλη Καλογήρου, ενεργώντας υπό την θέση του “Υπουργού Δικαιοσύνης” της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε. στην διοίκηση και στον Διευθυντή των φυλακών Κορυδαλλού και στους αντίκλητους δικηγόρους της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε. στην Ν. Υόρκη.

  Η Ειδοποίηση Παύσης και Διακοπής/Έναρξης Σύμβασης στάλθηκε 12 Φεβρουαρίου 2019 και παραλήφθηκε από όλους στις 13 Φεβρουαρίου 2019, δίνοντας 7 ημέρες για να παύσουν και να διακόψουν όλες τις ενέργειες του περιουσιακού στοιχείου του Trust με το εμπορικό όνομα “ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ” που δημιουργήθηκε εξ’ απάτης και απουσία μιας νόμιμης δεσμευτικής σύμβασης.

  Με την πάροδο των 7 ημερών και με τις ενέργειες της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε. δέχονται πλήρως , εν γνώσει τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις του E.U.L.C. Trust Schedule A2019 που τους κοινοποιήθηκε μαζί με την Ειδοποίηση.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

ΕΣΥ ΕΔΩΣΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΣ;

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “PROOF OF LIFE” ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΖΩΝΤΕΣ, ΜΗ ΖΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

ΕΑΝ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ,  ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΖΩΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΚΡΑ.

ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ Η ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Η ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΩΓΗ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ….

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “CERTIFICATE OF LIVE BIRTH”

Σε μετάφραση: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ: “ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”

 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: https://www.universallawcommunitytrust.com/

Lawful instead of Awful

The ULC Trust separates legal and fiction from Law and Fact. The name you were given at birth is capitalised and the terms undisclosed to your parents. We place your name under our own when you Assign the Consent via the We Buy Any Debt site (see button) and is placed under ULC Trust Non Disclosure, any unlicensed or unauthorised use creates a debt to Kindness via the creation of a Kindness Credit Account that the debt is settled through. Credits of Kindness are “loaned” to the party creating the delict or tort and this action on their part against you creates a Consuming of My Credit Agreement (CCA) to be agreed to by the usage of your credit file that is attached to the capitalised version of your given name. Non of which you consented to or autographed in fact all contracts created from the capitalised version of the given name is fraud. As its terms and conditions of the creation of the birth certificate bonding system were not disclosed to your parents. No party can contract on your behalf and you couldn’t even hold a pen at 42 days old. You have been assuming the role as a Vatican Debtor since you were born overtime you use that name you commit fraud as it is not yours to use it was copyrighted by the Crown and every time you use it you move from the realms of Law and Truth and step into the land of fiction which administrative codes and court have the jurisdiction of that fraud. Hence you inherit all the liabilities, he who holds title holds the liability. Here we hold the Title while you enjoy your rights of use free from penalty liens and levies. Which are only payable if you are in commerce. ULC Trust removes the false presumption that you are always in commerce.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΘΙ (ΠΕΡΙ ΤΟΥ ULC) ΑΠΟ Γ.Μ. :

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Σύννομος αντί για γεμάτος δέος

Το Καταπίστευμα της Κοινότητας του Συμπαντικού Νόμου (ULC Trust) διαχωρίζει το νόμιμο ή επιτρεπτό και το αποκύημα της φαντασίας από τον Νόμο και το Αληθινό Γεγονός. To όνομα που σου δόθηκε στην γέννηση σου έχει κεφαλαιοποιηθεί και οι όροι δεν έχουν κοινοποιηθεί στους γονείς σου. Εμείς θέτουμε το όνομα σου κάτω από το δικό μας, όταν κάνεις την Ανάθεση της Συγκατάθεσης μέσα από τον ιστότοπο “Αγοράζουμε Κάθε Χρέος – We Buy Any Debt” (δες το σχετικό κουμπί) που καλύπτεται από την Τήρηση Απορρήτου του ULC Trust. Οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημιουργεί ένα χρέος προς την “Καλοσύνη – Kindness” μέσα από την δημιουργία ενός Πιστωτικού Λογαριασμού Καλοσύνης – Kindness Credit Account μέσα από τον οποίο διευθετείται το χρέος.

Πόντοι Καλοσύνης “δανείζονται” στο μέρος που προξένησε το πλημμέλημα ή την αδικοπραξία και αυτή η πράξη εναντίον σου από την πλευρά τους δημιουργεί ένα “Συμφωνητικό Κατανάλωσης της Πίστωσης μου – Consuming of My Credit Agreement” (CCA), που θα συμφωνηθεί με την χρησιμοποίηση του πιστωτικού σου φακέλου που είναι συνημμένος στην κεφαλαιοποιημένη έκδοση του ονόματος που σου έχει δοθεί. Εσύ δεν συγκατατέθηκες σε αυτά ούτε τα υπέγραψες. Στην πραγματικότητα όλα τα συμβόλαια που δημιουργήθηκαν από την κεφαλαιοποιημένη έκδοση του δοσμένου ονόματος αποτελούν απάτη, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις του δεσμευτικού συστήματος πιστοποιητικών γεννήσεως δεν αποκαλύφθηκαν στους γονείς σου.

Δεν θα μπορούσε κάποιος να υπογράψει ένα συμβόλαιο για λογαριασμό σου, όταν σε ηλικία 42 ημερών δεν μπορούσες να κρατήσεις το στυλό για να υπογράψεις. Έχεις αναλάβει τον ρόλο του οφειλέτη του Βατικανού από όταν γεννήθηκες και κάθε φορά που χρησιμοποιείς αυτό το όνομα διαπράττεις απάτη, καθώς δεν είναι δικό σου για να το χρησιμοποιείς. Είναι πνευματικά κατοχυρωμένο στο Στέμμα και κάθε φορά που το χρησιμοποιείς, μεταφέρεσαι από την σφαίρα του Νόμου και της Αλήθειας στον χώρο της φαντασίας όπου διοικητικοί κώδικες και το δικαστήριο έχουν την δικαιοδοσία πάνω σε αυτήν την απάτη. Γι’ αυτό κληρονομείς όλες τις υποχρεώσεις. Αυτός που κατέχει τίτλο κατέχει και την ευθύνη. Εδώ κρατούμε εμείς τον τίτλο, ενώ εσύ απολαμβάνεις την χρήση ελεύθερος από ποινές δικαιωμάτων παρακράτησης και εισφορές, τα οποια είναι πληρωτέα μόνον αν έχεις εμπορική δραστηριότητα. Το ULC Trust, αφαιρεί την λανθασμένη εικασία ότι έχεις πάντα εμπορική δραστηριότητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

29/12/2018 ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΓΕΤΕ.... ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ..... ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ...
ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΒΡΕ ΑΝΟΗΤΕ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΕ;;;
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ :ΜΑΥΡΗ ΜΑΥΡΙΛΑ ΠΛΑΚΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Ε.ΣΥ. - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 21/10/2018 ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (ΒΙΝΤΕΟ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
ΕΙΜΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Νίκο Κοτζιά ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
"Θα αναλάβω προσωπικά να πουλήσω την χώρα (δάση κι αρχαιολογικούς χώρους)" Κυριάκος Μητσοτάκης
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΆΦΩΝ
Ο διευθυντής της χειρουργικής του Μαμάτσειου: «Ετοιμάζουν εμβόλιο για να μας εφοδιάσουν με αντισώματ...
ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΑΚΕΔΩΝΙΚΟ
Μετά το φαγητό στους κάδους, ρωτάνε τους μετανάστες ποιο φαγητό τους αρέσει στο κέντρο της Κορίνθου;
WSJ: Αποκαλυπτική έρευνα για μυστική “μαύρη” λίστα της Google