ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Με το παρόν ανακοινώνεται δημόσια η Ειδοποίηση Παύσης και Διακοπής/Έναρξης Σύμβασης που στάλθηκε από το E.U.L.C. Trust προς Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξη Τσίπρα, ενεργώντας υπό την θέση του “Πρωθυπουργού” της “Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε.”, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ενεργώντας υπό την θέση του “Υπουργού Οικονομικών” της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε., Μιχάλη Καλογήρου, ενεργώντας υπό την θέση του “Υπουργού Δικαιοσύνης” της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε. στην διοίκηση και στον Διευθυντή των φυλακών Κορυδαλλού και στους αντίκλητους δικηγόρους της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε. στην Ν. Υόρκη.

  Η Ειδοποίηση Παύσης και Διακοπής/Έναρξης Σύμβασης στάλθηκε 12 Φεβρουαρίου 2019 και παραλήφθηκε από όλους στις 13 Φεβρουαρίου 2019, δίνοντας 7 ημέρες για να παύσουν και να διακόψουν όλες τις ενέργειες του περιουσιακού στοιχείου του Trust με το εμπορικό όνομα “ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ” που δημιουργήθηκε εξ’ απάτης και απουσία μιας νόμιμης δεσμευτικής σύμβασης.

  Με την πάροδο των 7 ημερών και με τις ενέργειες της Ελληνικής Δημοκρατίας Α.Ε. δέχονται πλήρως , εν γνώσει τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις του E.U.L.C. Trust Schedule A2019 που τους κοινοποιήθηκε μαζί με την Ειδοποίηση.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

ΕΣΥ ΕΔΩΣΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΣ;

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “PROOF OF LIFE” ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΖΩΝΤΕΣ, ΜΗ ΖΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

ΕΑΝ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ,  ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΖΩΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΚΡΑ.

ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ Η ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Η ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΩΓΗ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ….

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “CERTIFICATE OF LIVE BIRTH”

Σε μετάφραση: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ: “ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”

 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: https://www.universallawcommunitytrust.com/

Lawful instead of Awful

The ULC Trust separates legal and fiction from Law and Fact. The name you were given at birth is capitalised and the terms undisclosed to your parents. We place your name under our own when you Assign the Consent via the We Buy Any Debt site (see button) and is placed under ULC Trust Non Disclosure, any unlicensed or unauthorised use creates a debt to Kindness via the creation of a Kindness Credit Account that the debt is settled through. Credits of Kindness are “loaned” to the party creating the delict or tort and this action on their part against you creates a Consuming of My Credit Agreement (CCA) to be agreed to by the usage of your credit file that is attached to the capitalised version of your given name. Non of which you consented to or autographed in fact all contracts created from the capitalised version of the given name is fraud. As its terms and conditions of the creation of the birth certificate bonding system were not disclosed to your parents. No party can contract on your behalf and you couldn’t even hold a pen at 42 days old. You have been assuming the role as a Vatican Debtor since you were born overtime you use that name you commit fraud as it is not yours to use it was copyrighted by the Crown and every time you use it you move from the realms of Law and Truth and step into the land of fiction which administrative codes and court have the jurisdiction of that fraud. Hence you inherit all the liabilities, he who holds title holds the liability. Here we hold the Title while you enjoy your rights of use free from penalty liens and levies. Which are only payable if you are in commerce. ULC Trust removes the false presumption that you are always in commerce.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΘΙ (ΠΕΡΙ ΤΟΥ ULC) ΑΠΟ Γ.Μ. :

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Σύννομος αντί για γεμάτος δέος

Το Καταπίστευμα της Κοινότητας του Συμπαντικού Νόμου (ULC Trust) διαχωρίζει το νόμιμο ή επιτρεπτό και το αποκύημα της φαντασίας από τον Νόμο και το Αληθινό Γεγονός. To όνομα που σου δόθηκε στην γέννηση σου έχει κεφαλαιοποιηθεί και οι όροι δεν έχουν κοινοποιηθεί στους γονείς σου. Εμείς θέτουμε το όνομα σου κάτω από το δικό μας, όταν κάνεις την Ανάθεση της Συγκατάθεσης μέσα από τον ιστότοπο “Αγοράζουμε Κάθε Χρέος – We Buy Any Debt” (δες το σχετικό κουμπί) που καλύπτεται από την Τήρηση Απορρήτου του ULC Trust. Οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημιουργεί ένα χρέος προς την “Καλοσύνη – Kindness” μέσα από την δημιουργία ενός Πιστωτικού Λογαριασμού Καλοσύνης – Kindness Credit Account μέσα από τον οποίο διευθετείται το χρέος.

Πόντοι Καλοσύνης “δανείζονται” στο μέρος που προξένησε το πλημμέλημα ή την αδικοπραξία και αυτή η πράξη εναντίον σου από την πλευρά τους δημιουργεί ένα “Συμφωνητικό Κατανάλωσης της Πίστωσης μου – Consuming of My Credit Agreement” (CCA), που θα συμφωνηθεί με την χρησιμοποίηση του πιστωτικού σου φακέλου που είναι συνημμένος στην κεφαλαιοποιημένη έκδοση του ονόματος που σου έχει δοθεί. Εσύ δεν συγκατατέθηκες σε αυτά ούτε τα υπέγραψες. Στην πραγματικότητα όλα τα συμβόλαια που δημιουργήθηκαν από την κεφαλαιοποιημένη έκδοση του δοσμένου ονόματος αποτελούν απάτη, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις του δεσμευτικού συστήματος πιστοποιητικών γεννήσεως δεν αποκαλύφθηκαν στους γονείς σου.

Δεν θα μπορούσε κάποιος να υπογράψει ένα συμβόλαιο για λογαριασμό σου, όταν σε ηλικία 42 ημερών δεν μπορούσες να κρατήσεις το στυλό για να υπογράψεις. Έχεις αναλάβει τον ρόλο του οφειλέτη του Βατικανού από όταν γεννήθηκες και κάθε φορά που χρησιμοποιείς αυτό το όνομα διαπράττεις απάτη, καθώς δεν είναι δικό σου για να το χρησιμοποιείς. Είναι πνευματικά κατοχυρωμένο στο Στέμμα και κάθε φορά που το χρησιμοποιείς, μεταφέρεσαι από την σφαίρα του Νόμου και της Αλήθειας στον χώρο της φαντασίας όπου διοικητικοί κώδικες και το δικαστήριο έχουν την δικαιοδοσία πάνω σε αυτήν την απάτη. Γι’ αυτό κληρονομείς όλες τις υποχρεώσεις. Αυτός που κατέχει τίτλο κατέχει και την ευθύνη. Εδώ κρατούμε εμείς τον τίτλο, ενώ εσύ απολαμβάνεις την χρήση ελεύθερος από ποινές δικαιωμάτων παρακράτησης και εισφορές, τα οποια είναι πληρωτέα μόνον αν έχεις εμπορική δραστηριότητα. Το ULC Trust, αφαιρεί την λανθασμένη εικασία ότι έχεις πάντα εμπορική δραστηριότητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σαν σήμερα το 1921 η μαζική δολοφονία της ποντιακής ηγεσίας στην Αμάσεια
Εκλογές 2019: Σε ποσοστά-ρεκόρ η αποχή - «Πρωταθλητής» ο Δήμος Αθηναίων με 66,6%
Η μεγάλη απάτη: "κλιματική αλλαγή", η Γκρέτα Τούνμπεργκ κι η... "Επιχείρηση Greta"!
ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΝΞΕΙ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥ...
Ο Πέτσας ανακάλεσε άρον-άρον την απόφαση για επιχορήγηση εκδοτών μετά το... «Μακελειό» που προκλήθηκ...
WSJ: Αποκαλυπτική έρευνα για μυστική “μαύρη” λίστα της Google
Συνελήφθη εκλογική αντιπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ στην Πτολεμαϊδα-Έβαζε παράνομα σταυρούς στη Νέα Δημοκρατία...
Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 26/5/2018
ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΩΝ!!!!
ΝΕΕΣ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ 21/04/2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-10-2019 ΩΡΑ 21:00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟ
Πανελλήνιες 2020: Τα 25 πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία γκρεμίστηκαν οι βάσεις -Πτώση έως 90%!

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1666 ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΊΚΟ ΔΙΚΑΙΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΗΤΑΝ ΡΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΛΑΣΩΝ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟ ΣΑΝ ΝΕΚΡΟ ΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ.ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΑΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΚΑΡΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΑΙΖΟΝΑΣ ΣΕ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ. ΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΙΚΑΣΙΑ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
  ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗς ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙΣ. ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΣΝΟΗΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΤΣΗ

 2. ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣΕ ΧΘΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ”ΤΙ ΕΤΣΙ” ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ -ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ- ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΚΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΕΑΝ ΕΧΩ ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΩ

  Η δική μου λοιπον -μη νομική- ερμηνεία του εγγράφου που κυκλοφόρησε απο την διαδικτυακη Πυλη e-synews είναι η εξής;

  Επειδή αρκετοί Έλληνες όσοι κυρίως είμαστε στην Ελλήνων Συνέλευσις Γνωρίζουμε ότι υπάρχει στη Νέα Υόρκη στην 72η και 79η λεωφόρο η έδρα της εταιρείας ”Ελληνικη Εημοκρατια ΑΕ” με Πρόεδρο τον Χαράλαμπο Ροκανά και η οποία βάσει κάποιου συγκεκριμένου νόμου όπως εδώ αναφέρεται E.U.L.C. trust έχει καταχωρήσει όλα τα ελληνικά ΑΦΜ δηλαδή όλους τους Έλληνες πολιτες από τη στιγμή που γεννιούνται και παίρνουν ΑΦΜ κι ειναι καταγεγραμμένα με κεφάλαια γράμματα και τα χρησιμοποιεί ως εμπορικό κωδικό κάνοντας διεθνεις αγοροπωλησίες και προφανώς εισπράξεις από καταπίστευματικα κεφάλαια η και άλλους άγνωστους τόπους.

  Εδώ βλέπουμε οτι ο πρόεδρος της Έλληνων Συνέλευσης Αρτέμης Σώρρας και δεδομένου οτι προσφατα ειχε ανακινωσει οτι ”θα βγαλω το UCC στον αερα” ανακοινώνει δημόσια ότι επιθυμεί την διακοπή της σύμβασης που έχει η συγκεκριμένη εταιρία στο όνομά του με κεφαλαία γράμματα και κοινοποιεί την επιθυμία του αυτή στον διευθυνοντα συμβουλο ”πρωθυπουργό” της χώρας στον Υπουργό Οικονομικών τον Υπουργό Δικαιοσύνης και λόγω του ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ο ίδιος κατοικοεδρεύει στις φυλακές Κορυδαλλού και στον διευθυντή των φυλακών καθώς επίσης και στους αντίκλητους δικηγόρους της Ελληνικής Δημοκρατίας που οι παραπάνω εκπροσωπούν από τις θέσεις που βρίσκονται το συγκεκριμένο αντίστοιχο οργανισμό με την ίδια ονομασία ”Ελληνική Δημοκρατία αε” Νέας Υόρκης

  Και επειδή κατά τη γνώση μου -αλλά και των περισσότερων ανθρώπων- επειδή πρέπει να υπάρχει η ελευθερία βούλησης και όπως πάρα πολλά αγαθά που αγοράζουμε ακόμη και μία τηλεφωνική σύνδεση η συσκευές η καρτες κ.λ.π. μπορούμε εντός κάποιου χρονικού διαστήματος 7 ή 14 ημερών να ανερεσουμε την συμβαση και να τα επιστρέψουμε οπως και με την δωρεα σωματος που εν αγνοια μας μας εχουν απαντες κανει δωριτές και με αιτηση αρνισης στην αστυνομία η΄την Εισαγγελεία παυει να ισχίει ετσι και εδώ -κατα την εκτιμηση-ερμνεία μου- ο Αρτέμης Σώρρας τους ειδοποιεί και τους ανακοινώνει την επιθυμία του να παύσουν οποιεσδήποτε εμπορικές η και αλλες ενέργειες χωρις την συνενεση του διενεργούν για λογαριασμό του με το όνομά του με κεφαλαία γράμματα και ότι ο ίδιος δεν έχει συναινέσει σε καμία τέτοια διμερή σύμβαση μεταξύ του ιδίου και της εταιρίας ”Ελληνική Δημοκρατία α.ε.” με έδρα τη Νέα Υόρκη και ότι αυτό που έχουν κάνει
  Είναι α-π-ά-τ-η!!!!!!!

  Στην τελευταία παράγραφο βλέπουμε ότι τους ειδοποιεί Πώς με την απρακτη παρέλευση των 7 ημερών που τους θέτει ως χρονικο όριο αυτοδικαια -βασει και της παγεια αποφασης του συμβουλιου της επικρατειας- έχουν αποδεχθεί την αίτηση ανακοινωσή του και νομικά παύει να ισχύει ό,τι είχαν δημιουργήσει χωρίς την συναίνεσή του και φυσικα αφου εχουν κανει απατη εναντιον του μπορει να ζητησει οικονομικη αποζημιωση και δημοσια αποκατασταση ηθικης βλαβης

  Τώρα το ότι φρόντισε να τους κοινοποιηθεί συγκεκριμένα καισε απαντες στις 13 του μηνός έχει τους δικούς του λόγους που πολλοί γνωρίζουν αλλα κυρίως γνωριζουν εκείνοι που το παρέλαβαν

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -ΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΚΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Comments are closed.