ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΑ: ΕΒΙΤΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ: ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ