Όλοι οι άνθρωποι τώρα γνωρίζουν την αποστολή τους… όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως αγωνίζονται τώρα μαζί σας… (ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ)