Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017