17 ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ – ΒΕΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ – ΝΕΡΟ – ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ