Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017