Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Fez2NM6Smbc