Ο ΓΙΑΝΓΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΠΑΤΡΑΣ 26/6/2018