Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017