Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=2qcmOtj6JVg