ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ »ΣΑΤΥΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ