600 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ