ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ROTHCHILD ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ